Aktuelne vesti na dan 13.septembar 2011


Prelistavajući dnevne novine


Pogledajte ostale vesti na dan 13.septembar 2011


Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan:
13.septembar 2011

 

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 26/1-15. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 28/1-15. septembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 66 OD 07.09.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

Primer: PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU MENICE KAO VERODOSTOJNE ISPRAVE

Primer: PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU OBRAČUNA KAMATE KAO VERODOSTOJNE ISPRAVE, A IZVRŠNI DUŽNIK JE REPUBLIKA SRBIJA

 • PRIKAZ NAJZNAČAJNIJIH NOVINA U PREDLOGU ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU: • Stupanje na snagu predviđeno za 1.2.2012. godine •

Opšte odredbe

Tok postupka

Posebni postupci

Prelazne i završne odredbe

Umesto zaključka

 • ISO 27000 - INFORMACIONA TEHNOLOGIJA

ISO/IEC 27003:2010

ISO/IEC 27033-3:2010

ISO/IEC 27005:2011

ISO/IEC 27031:2011

ISO/IEC 27035:2011

 • KNJIGOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH AVANSA OD KUPACA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

Primer: Knjiženja primljenog avansa od kupaca za prodatu robu
Komentar prethodnih knjiženja

 • KOMENTAR NOVE UREDBE O OPŠTIM USLOVIMA ZA EMISIJU I PRODAJU DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI NA INOSTRANOM FINANSIJSKOM TRŽIŠTU - "Sl. glasnik RS", br. 65/2011

Definisanje obveznica i ovlašćenja Vlade, Ministarstva finansija i Ministra finansija

Prodaja obveznica

 • POSLOVI (NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA) TREZORA REPUBLIKE SRBIJE: • Uprave za trezor i Trezora lokalne vlasti •

Poslovi (dužnosti i odgovornosti) Uprave za trezor

Organizacija Uprave za trezor

Unutrašnje uređenje (jedinice) Uprave za trezor

Unutrašnje uređenje filijala

Rukovođenje i ovlašćenja Ministra finansija kod uređivanja i propisivanja rada Uprave za trezor

Sredstva za rad i pružanje drugih finansijskih usluga

Trezor lokalne vlasti

 • RAČUNOVODSTVENI I PORESKI ASPEKT ODOBRAVANJA ZAJMOVA ZAPOSLENIMA

Računovodstveno evidentiranje odobrenog zajma zaposlenima

Poreski aspekt odobravanja zajmova zaposlenima

Sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost

Sa aspekta Zakona o porezu na dohodak građana

 • OSNOVNE KARAKTERISTIKE POSTUPKA AKTIVNOG OPLEMENJIVANJA: • Postupci obrade, ekvivalentna roba, način obračuna normativa •

Postupci obrade

Ekvivalentna roba

Normativ i način obračuna

Količinski metod obračuna

Vrednosni metod obračuna

 • ZATEZNA KAMATA ZA AVGUST 2011. GODINE
 • INDEKSI POTROŠAČKIH CENA ZA AVGUST 2011. GODINE

1. Indeksi potrošačkih cena u Republici Srbiji u 2011. godini

2. Indeksi potrošačkih cena - po grupama proizvoda i usluga - avgust 2011. godine1)

3. Inflacija merena Indeksima potrošačkih cena

 • KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 12.9. DO 18.9.2011. GODINE
ODLOŽEN DAN ZA GLASANJE O TAČKAMA DNEVNOG REDA XI VANREDNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE NA KOME SU TREBALI DA BUDU IZGLASANI PREDLOZI ZAKONA O ŽELEZNICI, PATENTIMA I IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA

O novom terminu Dana za glasanje uslediće naknadno obaveštenje

Predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić-Dejanović, obavestila je narodne poslanike da se odlaže Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini koji je bio zakazan za 12. septembar sa početkom u 11 časova, i da će o novom terminu Dana za glasanje narodni poslanici biti naknadno obavešteni.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 12.9.2011.

POSTIGNUT DOGOVOR DA VLADA RS NA OSNOVU AMANDMANA POKRAJINSKE ADMINISTRACIJE, UZ KONSULTACIJE SA RESORNIM MINISTARSTVOM, PREDLOŽI AMANDMANE NA ZAKON O JAVNOJ SVOJINI, KOJI ĆE AUTOMATSKI POSTATI DEO ZAKONA

Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković razgovarao je danas sa predsednikom Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine Bojanom Pajtićem o Predlogu zakona o javnoj svojini.

Dogovoreno je da će Vlada Srbije na osnovu amandmana pokrajinske administracije, uz konsultacije sa resorno nadležnim ministarstvom, predložiti amandmane na zakon o javnoj svojini, koji će, samim tim, automatski postati deo zakona.

Na taj način stvaraju se uslovi za još uspešnije funkcionisanje kako regionalnog, tako i lokalnog nivoa vlasti.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 12.9.2011.

NAJVAŽNIJA NOVINA U PREDLOŽENOM ZAKONIKU O KRIVIČNOM POSTUPKU JE UVOĐENJE TUŽILAČKE ISTRAGE I STRANAČKOG POSTUPKA: • Predviđen odloženi početak primene Zakonika kada su u pitanju postupci za krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina je 15. januar, odnosno 1. septembar 2012. godine, kada su u pitanju ostali krivični postupci •

Ministar pravde u Vladi Republike Srbije Snežana Malović izjavila je danas da će usvajanjem predloženog Zakonika o krivičnom postupku biti stvorene normativne pretpostavke za efikasniji krivični postupak, što predstavlja jednu od obaveza Srbije u procesu sticanja kandidature za članstvo u EU.

Malović je, predstavljajući poslanicima Skupštine Srbije set pravosudnih zakona, rekla da predloženi zakonik o krivičnom postupku predstavlja jedan od ključnih legislativnih akata jedne zemlje, budući da njegove norme bitno određuju stepen realizacije najznačajnijih ljudskih prava i sloboda zapisanih u međunarodnim aktima, Ustavu i zakonima Srbije.

Prilikom njegove izrade, koja je trajala tri godine, posebno je vođeno računa o njegovoj usklađenosti s međunarodnim aktima i drugim zakonima Srbije, troškovima koje će njegova primena izazvati za sve učesnike u postupku, kao i o potrebnim tehničkim uslovima za njegovu primenu, navela je ministar.

Prema njenim rečima, predložena rešenja mogu znatno da utiču na stepen i brzinu otkrivanja izvršenih krivičnih dela, a efikasnost i delotvornost njegovog sprovođenja čini značajan faktor od vršenja krivičnih dela. 

Ona je ukazala na to da je najvažnija novina u predloženom zakoniku o krivičnom postupku uvođenje tužilačke istrage i stranačkog postupka, pa će tako, umesto izvođenja dokaza od suda, po službenoj dužnosti teret dokazivanja biti na tužiocu. 

"Predloženim rešenjima je omogućeno i odbrani da u toku postupka prikuplja dokaze i materijal u svoju korist", dodala je Malović. 

Ona je navela da je predviđen odložen početak primene zakonika kada su u pitanju postupci za krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina i to do 15. januara 2012. godine, odnosno do 1. septembra 2012. godine, kada su u pitanju ostali krivični postupci. 

To odlaganje ima za cilj obezbeđivanje stručnog usavršavanja sudija, javnih tužilaca, policije, advokata i drugih osoba relevantnih za primenu zakonika, objasnila je ministar.

Na novoj vanrednoj sednici poslanici Skupštine Srbije raspravljaju i o predloženim zakonima o parničnom postupku, o rehabilitaciji i o zaštiti poslovne tajne, kao i o predloženim odlukama o naknadi za rad u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje i o naknadi za rad u Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 12.9.2011.

NACRTOM IZMENA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ČIJI TEKST BI TREBALO DA BUDE ZAVRŠEN DO KRAJA SEPTEMBRA PREDVIĐENO UKIDANJE UPRAVE ZA JAVNE NABAVKE I FORMIRANJE CENTRALIZOVANE INSTITUCIJE ZA JAVNE NABAVKE

Nacrt izmena zakona o javnim nabavkama trebalo bi da bude gotov do kraja septembra i njime će biti predviđeno ukidanje Uprave za javne nabavke i formiranje centralizovane institucije, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu finansija Srbije Goran Radosavljević. Izmene sistema javnih nabavki potrebne su i da bi se Srbija približila standardima EU, ali i da bi ostvarila značajne uštede, budući da se procenjuje da se na javne nabavke u Srbiji godišnje potroši do četiri milijarde evra, a da bi se oko 30% moglo uštedeti uz bolji sistem.

 "Osnivanje centralizovane institucije za javne nabavke predviđeno je Strategijom razvoja javnih nabavku u Srbiji koja je prilagođena direktivama Evropske unije o ispunjavanju uslova za evropske integracije", rekao je Radosavljević agenciji Beta. On je objasnio da će centralizovana institucija za javne nabavke preuzeti zaposlene u Upravi i neke njene nadležnosti.

Još nije formirana radna grupa koja će pripremiti izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama jer su, prema rečima Radosavljevića, za Ministarstvo finansija bili prioriteti zakoni o restituciji i javnoj svojini, čiji predlozi su dostavljeni Skupštini na usvajanje. "Očekujemo da će nacrt izmena Zakona o javnim nabavkama biti gotov do kraja septembra i o njemu će, iako to nije uobičajeno, biti vođena javna rasprava", istakao je Radosavljević.
...

Izvor: Izvod iz vesti sa vebsajta EurActiv, 12.9.2011.

NOVOM UREDBOM O OGRANIČENJU MAKSIMALNOG ROKA ZA PLAĆANJE DOBAVLJAČIMA ROBA I USLUGA ČIJE JE DONOŠENJE NAJAVLJENO ZA KRAJ SEPTEMBRA IZMEĐU OSTALOG ĆE BITI PRECIZIRAN MAKSIMALNI ROK KAŠNJENJA PREKO DATUMA TZV. DATUMA VALUTE I TO ĆE SE ODNOSITI NA SVE NOVE OBAVEZE

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je danas u Beogradu da bi Vlada do kraja meseca trebalo da donese Uredbu o ograničenju maksimalnog roka za plaćanje dobavljačima roba i usluga.

Ministar Ćirić je za Tanjug ocenio i da bi za povećanje likvidnosti privrede trebalo smanjiti izdvajanje obavezne rezerve banaka, a za izvoznu privredu ojačati kapital Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza (AOFI).

Ocenjujući da je nova ekonomska kriza, koja se nadvila nad svetskom ekonomijom, malo drugačija od one iz 2008, Ćirić je rekao da su problemi koji su karakterisali poslednje dve i po godine krize u srpskoj privredi i dalje prisutni.

To su, ukazao je Ćirić, visoka stopa nezaposlenosti i problem likvidnosti domaćih preduzeća.

"Nova uredba Vlade precizirala bi maksimalni rok kašnjenja preko datuma tzv. datuma valute i to bi se odnosilo na sve nove obaveze", objasnio je Ćirić koji je dodao da kada kaže država, pod tim misli na ministarstva, agencije, javna preduzeća i lokalnu samoupravu.

"To bi bio važan signal, da se ne kreiraju dodatna kašnjenja, odnosno da se pokaže da je država krenula da počisti svoje dvorište", naglasio je ministar ekonomije

Ćirić je upozorio da se mora uzeti u obzir i specifična situacija, gde javna preduzeća, primera radi, duguju privatnom sektoru jedan dinar, ali od njih potražuju čak tri ili pet dinara.

"Moje je mišljenje, da će nova uredba pomoći da se taj lanac nelikvidnosti postepeno smanjuje", ocenio je Ćirić.

Ćirić je, u vezi obezbeđenja kredita za likvidnost, kazao da u situaciji kada je budžet Srbije restriktivan, kakav je slučaj sada, i kada država ne može da odvoji dodatni novac da bi finansirala programe za poboljšanje likvidnosti u privredi, jedino rešenje smanjivanje stope obavezne rezerve Narodna banke Srbije.

"Na taj način bi poslovnim bankama moglo da bude oslobođeno više sredstava, koja bi one onda odobravale privredi kroz kredite za poboljšanje likvidnosti", objasnio je ministar.

Taj novac koje bi banke dobile, mogao bi da se upotrebi samo za finansiranje određenih projekata koji su izvoznog karaktera i bio bi odobravan pretežnim izvoznicima, koji bi obezbedili stabilan devizni priliv državi, kazao je on.

Ćirić je najavio da AOFI, koja direktno podržava domaće izvoznike, treba da dobije novu finansijsku injekciju, "da li u smislu dokapitalizacije ili eventualno neke jeftine kreditne linije od nekih međunarodnih banaka, kao što je recimo Evropska banaka za obnovu i razvoj."

"To bi dosta doprinelo da naši izvoznici imaju veću podršku države", smatra Ćirić koji je predočio da bi država trebalo da bude aktivnija u promociji domaće privrede i zaštiti njenih interesa, na primer, u okolnim zemljama.

"Tamo gde postoji diskriminacija, spram naših privrednika ili proizvoda, treba da uložimo maksimalan napor svi mi kao ministri, kao i ostali funkcioneri da zaštitimo naše privrednike", ukazao je Ćirić

Ministar je zaključio da će tako biti zaštićeni i prihodi domaćih firmi na susednim i drugim tržištima, koji kao devizni priliv dolazi u Srbiju.

Izvor: Tanjuga, 12.9.2011.

DO DONOŠENJA ZAKONA KOJIM BI BILA REGULISANA MATERIJA VRAĆANJA ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJA RANIJIH VLASNIKA, AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU POSTUPA U SKLADU SA POSTOJEĆIM PROPISIMA, ODNOSNO U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVATIZACIJI

U nadležnosti Agencije za privatizaciju nalazi se određeni broj preduzeća u okviru kojih se nalaze nepokretnosti koje su predmet zahteva za povraćaj oduzete imovine, rečeno je Tanjugu u Agenciji za privatizaciju, ali nije precizirano o kom broju firmi je reč.

"Do donošenja zakona kojim bi bila regulisana materija vraćanja oduzete imovine i obeštećenja ranijih vlasnika, Agencija za privatizaciju postupa u skladu sa postojećim propisima, odnosno u skladu sa Zakonom o privatizaciji", navela je Agencija za privatizaciju u pisanom odgovoru dostavljenom novinskoj agenciji Tanjug.

Kako se navodi, odredbom člana 15. važećeg Zakona o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - dr. zakon i 30/2010 - dr. zakon - prim.red.), propisano je da kada postupak privatizacije obuhvata imovinu oduzetu od fizičkih i pravnih lica primenom propisa o oduzimanju imovine na teritoriji Srbije, ta imovina će biti nadoknađena bivšim vlasnicima isključivo iz novčanih sredstava koja za te namene obezbeđuje Republika Srbija.

Propisano je i da se novac raspoređuje na taj način što se pet odsto sredstava izdvaja u Fond za restituciju radi isplaćivanja naknade licima čija je imovina nacionalizovana.

Blizina roka usvajanja Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, međutim, izazvala je bojazan kod bivših vlasnika da će imovina koju potražuju biti prodata u periodu između usvajanja Predloga tog zakonskog rešenja u Vladi Srbije i dokumenta donetog u Parlamentu.

Tako je najava moguće prodaje preduzeća "Srbolek" izazvala reakciju bivšeg vlasnika Aleksandra Denića, koji potražuje deo placa te fabrike....

Povodom ovog slučaja, Agencija za privatizaciju je u pismenom odgovoru agenciji Tanjug, navela da se "uvidom na sajt APR može utvrditi da je nad navedenim privrednim društvom pokrenut postupak stečaja rešenjem Privrednog suda, a navedeni stečajni postupak nije u nadležnosti Agencije za privatizaciju".

Izvor: Izvod iz vesti Tanjuga, 12.9.2011.

NA OSNOVU ZAKONA O OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA OVLAŠĆIVANJE PRAVNIH LICA ZA KONTROLU PROIZVODA SA OZNAKAMA GEOGRAFSKOG POREKLA: Rok za prijavu 28. oktobar 2011.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede na osnovu Zakona o oznakama geografskog porekla objavljuje Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za sprovođenje kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla.

Cilj javnog poziva je ovlašćivanje sertifikacionih tela radi uspostavljanja sistema kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla, tako što se utvrđuje usklađenost kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, način proizvodnje proizvoda i poreklo sirovine, sa podacima sadržanim u specifikaciji, odnosno elaboratu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla.

Prijave za javni poziv podnose se do 28. oktobra 2011. godine.

Za dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom možete se obratiti na telefon 011/3622 312.

Dokument Javnog poziva možete pogledati i preuzeti na stranici: http://www.mpt.gov.rs/postavljen/140/Javni%20poziv%20za%20ovlascivanje.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, 12.9.2011.

DONETA ODLUKA O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONSKIH ODREDBI O ZAŠTITI TZV. DUVAČA U PIŠTALJKU

Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Savet Vlade Republike Srbije za borbu protiv korupcije i nevladina organizacija Transparentnost Srbija odlučili su da formiraju zajedničku radnu grupu za izradu zakonskih odredbi o zaštiti tzv. duvača u pištaljku.

Taj propis treba da stvori normativne uslove za, u ovom momentu nedovoljnu, pravnu i faktičku zaštitu ljudi koji prijave korupciju ili drugi vid nezakonitog ponašanja na štetu javnog interesa.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 12.9.2011.

POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI OCENIO JE KAO POTPUNO NEPRIMEREN NAČIN NA KOJI MINISTARSTVO FINANSIJA PRIPREMA REBALANS BUDŽETA

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenio je kao potpuno neprimeren način na koji Ministarstvo finansija priprema rebalans budžeta.

Naglašavajući da je taj način dvostruko kontraproduktivan jer ne samo da s jedne strane praktično pretvara u karikaturu zakonom zajamčenu nezavisnu poziciju Poverenika i još nekih nadzornih i regulatornih državnih organa, nego s druge strane još i propušta priliku da ostvari kvalitetnije rezultate u saniranju budžetskog deficita, Poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Apsolutno je neprimereno da je Predlog rebalansa budžeta u delu koji se odnosi na nezavisne institucije pripremljen bez ikakvih prethodnih konsultacija sa njima, a da im se dostavlja "na mišljenje" u petak naveče, po isteku radnog vremena, uz zahtev da se mišljenje dostavi do ponedeljka.

Naglašavam da su u pitanju principi i korisni efekti, a ne iznos umanjenja sredstava. I do sada institucija Poverenika spadala je među najracionalnije i najštedljivije. Bila bi to i ove godine, nezavisno od rebalansa.
Međutim, sa ovim Predlogom rebalansa Ministarstvo finansija kao da se rukovodi "idejom" da oni koji štede treba da štede još više, a oni koji nisu štedeli to i ne treba da čine.

Budžet Poverenika umanjen je za 21.977.000 dinara odnosno 17,43%. Da je Poverenik konsultovan sasvim je izvesno da bi se zbog mogućnosti stvorenih racionalnim odnosom Poverenika i njegovih saradnika prema trošenju budžetskih sredstava mogle planirati čak i veće uštede.

Ali, Ministarstvo finansija "uštede" planira bez konsultacija, po nepoznatim subjektivnim kriterijumima, pa sredstva, umesto na pozicijama na kojima je to realno, (npr. sa pozicija plata budući da usled objektivnih okolnosti Poverenik radi sa brojem saradnika koji je znatno manji od projektovanog i potrebnog) umanjuje na pozicijama na kojima su ona potrebna i neophodna za vršenje elementarnih funkcija Poverenika - npr. materijalni troškovi za nadzor nad više hiljada subjekata na teritoriji cele Srbije.

Možda će u proceduri konačnog usvajanja Rebalansa budžeta, nakon mišljenja koje je Poverenik ipak dostavio Ministarstvu finansija, propusti materijalno finansijske prirode biti otklonjeni, ali teško da mogu biti otklonjeni štetni efekti postupka kojim je Ministarstvo finansija svesno ili ne potvrdilo da nezavisnost nadzornih, regulatornih i kontrolnih tela doživljava isključivo kao fiktivnu, kozmetičku."

Izvor: Vebsajt Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 12.9.2011.

U TOKU NAPREDNI NIVO OBUKE O INTELEKTUALNOJ SVOJINI ZA PREDSTAVNIKE SUDOVA I TUŽILAŠTAVA

Nakon osnovnog nivoa obuke o intelektualnoj svojini, koja su održana prošlog petka, U Zavodu za intelektualnu svojinu se u naredna četiri dana održava napredna, specijalizovana obuka za predstavnike sudova i tužilaštava.

Učesnici su podeljeni u dve grupe, koje će pohađati dvodnevnu obuku o kompleksnim pitanjima iz sudske prakse iz ove oblasti.

Među predavačima su eksperti iz Danske, kao i predstavnici našeg Zavoda.

Napredni nivo obuke otvorio je Vladimir Marić, pomoćnik direktora Zavoda, istakavši veliko zadovoljstvo koje Zavod ima zbog organizacije ovakve obuke.

Takođe, Vladimir Marić je pozvao učesnike obuke da pored sticanja novog znanja aktivno učestvuju tokom obuke, budući da se na taj način postiže najveća efikasnost u izgradnji sistema zaštite prava intelektualne svojine.

Izvor: Vebsajt Zavoda za intelektualnu svojinu, 12.9.2011.

JAVNA RASPRAVA O NАCRTU NАCIONАLNE STRАTEGIJE ZА UNАPREĐENJE KVАLITETА KORPORАTIVNOG FINАNSIJSKOG IZVEŠTАVАNJА I REVIZIJE TRAJE DO 23. SEPTEMBRA 2011. GODINE

U okviru jаvne rаsprаve o Nаcrtu nаcionаlne strаtegije zа unаpređenje kvаlitetа korporаtivnog finаnsijskog izveštаvаnjа i revizije, kojа će trаjаti do 23. septembrа 2011. godine, zаinteresovаni mogu dostаviti Ministаrstvu finаnsijа svoje primedbe, predloge i sugestije nа аdresu: Ministаrstvo finаnsijа, Sektor zа finаnsijski sistem, ul. Knezа Milošа 20, 11000 Beogrаd, kаo i elektronskim putem nа аdresu: aleksandar.janjusevic@mfin.gov.rs

Nаcrt nаcionаlne strаtegije zа unаpređenje kvаlitetа korporаtivnog finаnsijskog izveštаvаnjа i revizije:
http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/predlozi/Nacrt%20nacionalne%20strategije%20za%20unapr%20%20kvaliteta%20korp%20%20fin%20%20izvestavanja%20i%20revizije%20verzija%20za%20javnu%20raspravu.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 12.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Upućen poziv ustanovama kulture, umetničkim i drugim udruženjima, organizacijama, umetnicima i autorima projekata u oblasti kulture na teritoriji grada Beograda da dostave predloge programa i pojedinačnih projekata u oblasti kulture za 2012.

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu Gradske uprave grada Beograda za 2012. godinu su predlozi programa - projekata u oblasti:

- scenskog stvaralaštva;
- muzičkog stvaralaštva;
- likovnog, primenjenog i vizuelnog stvaralaštva;
- zaštite kulturnih dobara;
- bibliotekarstva;
- kulturno-obrazovne delatnosti;
- amaterskog stvaralaštva.

Podnosioci programa i pojedinačnih projekata predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave grada Beograda, Ulica kraljice Marije br.1, na prijavnici, radnim danom u terminu 10-15 sati.

Predlagač može konkurisati sa najviše dva projekta.

Ukoliko konkuriše sa dva projekta, predlagač popunjava obrazac za svaki projekat pojedinačno.

Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine.

Predlog programa u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda - Sekretarijat za kulturu, Beograd, Ulica kraljice Marije broj 1.

O izboru projekata u čijem će finansiranju učestvovati Sekretarijat za kulturu odlučuje Komisija za programe u oblasti kulture.

O rezultatima konkursa podnosioci predloga biće obavešteni u roku od 30 dana od dana usvajanja programa od Gradskog veća.

Napomena: Konkurs ne obuhvata programe u oblasti izdavaštva/ otkup publikacija za biblioteke čiji je osnivač Grad Beograd, stimulacija kapitalnih izdanja/ i filmske umetnosti /filmska produkcija i postprodukcija/. Ovi programi su predmet posebnih konkursa.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 8.9.2011.

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

POSLANICI SKUPŠTINE SRBIJE ZAVRŠILI SU DANAŠNJI RAD, A SEDNICU ĆE NASTAVITI SUTRA NAČELNOM RASPRAVOM O PREDLOŽENOM ZAKONU O PARNIČNOM POSTUPKU

Tanjug

Poslanici su, prvog dana nove vanredne sednice, u načelu razmotrili Predlog zakonika o krivičnom postupku, čijim će usvajanjem, prema rečima ministarke pravde Snežane Malović, biti stvorene normativne pretpostavke za efikasniji krivični postupak, što predstavlja jednu od obaveza Srbije u procesu sticanja kandidature za članstvo u EU.

Stranke vladajuće koalicije su tokom rasprave ukazale na značaj donošenja tog akta za bolje funkcionisanje pravosuđa i daljeg evropskog puta Srbije, a nova zakonska rešenja dobila su pohvale i od opozicione Liberalno-demokratske partije.

Jedna od novina koju taj zakonski predlog uvodi jeste tužilačka istraga, pa će tako ubuduće teret dokazivanja biti na tužiocu, a ne na sudu kako je to do sada bilo.

Predlog zakona o parničnom postupku, takođe, ima cilj da ubrza rešavanje sudskih postupaka, a posebnu pažnju posvećuje načelu suđenja u razumnom roku.

Tako će sud ubuduće na početku parničnih postupaka, zajedno sa parničnim strankama, biti dužan da odredi vremenski okvir za preduzimanje parničnih radnji i izvođenje svedoka.

To znači da će se prvi put znati koliko će suđenje trajati u prvom stepenu, dok će u drugom stepenu sudovi biti dužni da odluku o žalbi donesu u roku od devet meseci od donošenja prvostepene presude.

SKUPŠTINA ODLOŽILA GLASANJE O ŽELEZNICAMA

Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović odložila je danas glasanje o tri zakonska predloga iz oblasti železnica i intelektualne svojine.

Đukić Dejanović je rekla da će poslanici o datumu izjašnjavanja biti naknadno obavešteni, a kao razlog za odlaganje navela je nemogućnost svih poslanika da prisustvuju današnjem radu.

Današnje glasanje o tri zakonska predloga, među kojima je i Predlog zakona o železnicama, odloženo je, pošto SVM nije dala kvorum, budući da nisu usvojeni amandmani te stranke kojima je tražila da deo železnice na teritoriji Vojvodine bude u svojini te pokrajine.

Nova sednica parlamenta

Na dnevnom redu nove sednice parlamenta šest zakonskih predloga i drugih akata, među kojima je i set pravosudnih zakona, čije je usvajanje jedan od uslova koje Srbija treba da ispuni na daljem putu evrointegracija.

Nova rešenja u oblasti krivičnog i parničnog postupka, kao i rehabilitaciji i zaštiti poslovne tajne, o kojima će poslanici započeti raspravu, među poslednjima su na listi preporuka Evropske komisije za njeno pozitivno mišljenje o statusu kandidata, budući da Parlamentu još predstoji rasprava i usvajanje zakona o javnoj svojini i restituciji.

Na novoj vanrednoj sednici poslanici raspravljaju i o predloženim zakonima o parničnom postupku, o rehabilitaciji i o zaštiti poslovne tajne, kao i o predloženim odlukama o naknadi za rad u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje i o naknadi za rad u Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta.

PREDLOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU USLOV ZA EFIKASNIJE PRAVOSUĐE

Tanjug

Ministarka pravde Snežana Malović kaže da će Zakonik o krivičnom postupku stvoriti pretpostavke za efikasnije pravosuđe, što je jedna od obaveza na putu u EU.

Malovićeva smatra da je Predlog zakonika o krivičnom postupku važan za svako demokratsko društvo, kao i za zaštitu ljudskih prava i sloboda garantovanih Ustavom.

"Principi koje zakonik sadrži bitno određuju stepen realizacije najznačajnijih ljudskih prava i sloboda zapisanih u međunarodnim aktima, Ustavu Srbije i drugim zakonima", rekla je ona u Skupštini.

Ministarka ja kazala da rešenja iz zakonika mogu znatno da utiču na stepen i brzinu otkrivanja izvršenih krivičnih dela i njihovih učinilaca, a efikasnost i delotvornost njegovog sprovođenja čini značajan faktor odvraćanja od vršenja krivičnih dela.

Ona je navela da je izrada teksta trajala oko tri godine i da su u zakonsko rešenje ugrađena najmodernija rešenja sadržana u zakonima evropskih zemalja.

"Najvažnija novina u predloženom zakoniku je uvođenje tužilačke istrage i stranačkog postupka utemeljenog na načelu raspravnosti, koji se vodi pred sudom", rekla je Snežana Malović.

Ona je dodala da je došlo do bitnih izmena u procesnim ulogama ovlašćenog tužioca i suda, pa je umesto da sud po službenoj dužnosti izvodi dokaze, novim zakonskim rešenjem teret dokazivanja optužbe na tužiocu.

Kako je navela, načelo raspravnosti ogleda se u nastojanjima da se obezbedi jednakost oružja između javnog tužioca i okrivljenog u vezi sa prikupljanjem dokaza u toku istrage, a Predlogom zakonika omogućeno je odbrani da u toku istrage prikuplja dokaze i materijal u svoju korist.

Zakonskim rešenjem izbegnuto je uvođenje takozvane paralelne istrage koja bi mogla dovesti do različitih ocena istih dokaza, kao i do nepotrebnog povećanja troškova postupka, dodala je ministarka pravde.

"Javni tužilac rukovodi predistražnim postupkom, odlučuje o nepreduzimanju ili odlaganju krivičnog gonjenja, sprovodi istragu, zaključuje sa okrivljenim sporazum o priznanju krivice i sporazum o svedočenju, a ovlašćen je da izjavi žalbu i podnosi vanredne pravne lekove", rekla je ona.

Prema njenim rečima, novina je i da je pravo na pružanje odbrane u određenim postupcima uslovljeno određenim profesionalnim iskustvom branioca, odnosno u postupku koji se vodi za krivično delo za koje je propisana kazna zatvora od 10 godina ili teža kazna, branilac može biti samo advokat sa najmanje pet godina advokatske prakse.

Predlogom zakonika predviđeni su sporazum o svedočenju okrivljenog i sporazum o svedočenju osuđenog, proširena je mogućnost određivanja jemstva, a preciznije su utvrđeni i kriterijumi za izricanje novčane kazne i kazne rada u javnom interesu, kao i njihovo zamenjivanje kaznom zatvora.

Predlogom zakonika uveden je novi institut odlučivanja prvostepenog suda povodom žalbe kojim je predviđeno da, ako su u žalbi iznete činjenice i predloženi novi dokazi, može se ponovo otvoriti glavni pretres i nastaviti dokazni postupak.

Predložena rešenja, prema rečima Malovićeve, mogu znatno da utiču na stepen i brzinu otkrivanja izvršenih krivičnih dela, a efikasnost i delotvornost njegovog sprovođenja čini značajni faktor od vršenja krivičnih dela.
Predloženim rešenjima je omogućeno i odbrani da u toku postupka prikuplja dokaze i materijal u svoju korist.

Predviđen je odložen početak primene Zakonika kada su u pitanju postupci za krivična dela organizovanog kriminala i ratnih zločina i to do 15. januara 2012. godine, odnosno do 1. septembra 2012. kada su u pitanju ostali krivični postupci.

To odlaganje ima za cilj obezbeđivanje stručnog usavršavanja sudija, javnih tužilaca, policije, advokata i drugih osoba relevantnih za primenu Zakonika.

ZAKON O DRŽAVNOJ REVIZORSKOJ INSTITUCIJI PROPISUJE DA TA USTANOVA KONTROLIŠE STRANKE, IAKO JE NOVIM ZAKONOM O FINANSIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI POSLOVANJE STRANKA PREŠLO U NADLEŽNOST AGENCIJE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

Tanjug

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) Srbije Radoslav Sretenović najavio je danas da će ta institucija u 2013. godini početi da radi reviziju političkih stranaka.

"To znači da ćemo da bacimo akcenat na utrošak finansijskih i budžetskih sredstava sa stanovišta ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti", rekao je Sretenović novinarima u Beogradu, u pauzi regionalnog skupa revizora "Regionalna iskustva i perspektive".

Koji zakon uređuje kontrolu stranaka?

On je istakao da revizija kako stranke troše javna sredstva u "ovom trenutku nije prioritet" DRI zato što mora da se "radi završni račun budžeta Srbije, deo Narodne banke, određeni broj lokalnih samouprava i javnih preduzeća, kao i fondove socijalnih osiguranja".

Prema rečima Sretenovića, DRI Srbije do sada nije radio revizije političkih stranka, za razliku od vrhovnih revizorskih institucija u zemljama u okruženju, Sloveniji, Hrvatskoj, Makedoniji, "koji to već uveliko rade".

Na pitanje koje su mogućnosti DRI u slučaju da nađe nepravilnosti, on je istakao da DRI ima sve mogućnosti i sva zakonska ovlašćenja da protiv odgovornih lica za nenamensko trošenje sredstava pokreće postupke, "počev od prekršajnih, do prijava za krivična dela".

"To važi i za političke stranke", rekao je predsednik DRI.

Sretenović je rekao da je u Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji ostao deo da ta institucija kontroliše stranke, iako je novim zakonom o finansiranju političkih aktivnosti poslovanje stranka je prešlo u nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije.

Cilj revizora - zaštita interesa građana

Sretenović je rekao da je jedan od ciljeva DRI zaštita interesa građana, odnosno da novac iz državnog budžeta bude potrošen na odgovarajući i transparentan način.

On je rekao da je DRI neizbežan deo regulatornog sistema i demokratije.

"Revizija nije sama po sebi cilj, već neizbežan deo regulatornog sistema, koji treba da otkrije odstupanja od prihvaćenih standarda i zloupotrebe", rekao je Sretenović.

On je ukazao na neophodnost saradnje revizorskih institucija u regionu kako bi se razmatrala i pitanja koja prevazilaze nacionalne granice.

Sretenović je istakao da je važno da se sa kolegama iz drugih regulatornih tela sarađuje i u borbi protiv korupcije i da se doprinese dobrom državnom upravljanju.

Sretenović je ukazao da je parlament jedan od glavnih korisnika izveštaja revizora, kako bi efikasno vršio nadzor javnih finansija.

On je naglasio da je bitno redovno obaveštavanje građana o sprovedenim revizijama, o čemu se mogu obavestiti putem veb sajtova, intervjua, i drugih obaveštenja za javnost.

Kako je Sretenović ukazao, na taj način se građanima podiže svest o radu DRI i jača njihovo poverenje u državnu upravu.

Predsednica Skupštine Slavica Đukić Dejanović je rekla da Skupština Srbije podržava Državnu revizorsku instituciju u razvoju odgovornosti u trošenju državnih para.

Ona je kazala da je cilj skupa razmena iskustava i istakla da revizorske institucije jačaju demokratski potencijal svakog društva.

"Glavni posao DRI je da kontroliše trošenja budžetskih korisnika, kojih u Srbiji ima više od 8.500", rekla je predsednica Skupštine i još jednom pružila podršku DRI.

Na konferenciji u organizaciji DRI u okviru projekta "Jačanje mehanizama odgovornosti u oblasti javnih finansija", uz podršku UNDPI i Kraljevine Norveške, učestvuju revizori Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Srbije.

PREDSEDNIK DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE SLOVENIJE OCENIO JE DA SRBIJA ISHITRENO MENJA ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA, TE DA SE TIME OTVARA PROSTOR ZA KORUPCIJU

Izmenama Zakona o javnim nabavkama planirano je ukidanje Uprave za javne nabavke i formiranje centralizovane institucije, izjavio je danas državni sekretar u Ministartstvu finansija Srbije Goran Radosavljević. S druge strane, predsednik Državne revizorske institucije Slovenije Igor Šoltes ocenio je da Srbija ishitreno menja Zakon o javnim nabavkama, te da se time otvara prostor za korupciju, jer je sličnu "grešku" načinila i Slovenija.

"Osnivanje centralizovane institucija za javne nabavke predviđeno je Strategijom razvoja javnih nabavku u Srbiji koja je prilagođena direktivama Evropske unije o ispunjavanju uslova za evrointegracije", rekao je Radosavljević agenciji Beta.

Vrednost javnih nabavki četiri milijarde evra

On je objasnio da će centralizovana institucija za javne nabavke preuzeti zaposlene u Upravi i neke njene nadležnosti.

Još nije formirana radna grupa koja će pripremiti izmenama i dopune Zakona o javnim nabavkama jer su, prema rečima Radosavljevića, za Ministarstvo finansije bili prioriteti zakoni o restituciji i javnoj svojini, čiji predlozi su dostavljeni Skupštini na usvajanje.

"Očekujemo da će nacrt izmena Zakona o javnim nabavkama biti gotov do kraja septembra i o njemu će, iako to nije uobičajeno, biti vođena javna rasprava", istakao je Radosavljević.

Izmene tog zakona, prema njegovim rečima, biće usvojene do kraja godine, dok bi do kraja 2012. trebalo da budu doneta podzakonska akta, bez kojih nije moguća primena novih propisa.

Procenjuje se da je vrednost javnih nabavki u Srbiji oko četiri milijarde evra, a da bi uštede mogle da budu 20 do 30 odsto ako bi se nabavke efikasnije sprovodile i smenjila korupcija u toj oblasti.

Prvi Zakon o javnim nabavkama Srbija je dobila 2002. godine, a poslednje izmene tog zakona su u primeni od 2009. godine.

Šoltes: Srbija otvara prostor za korupciju


Predsednik Državne revizorske institucije Slovenije Igor Šoltes ocenio je da Srbija ishitreno menja Zakon o javnim nabavkama i ukida Upravu za javne nabavke.

"Slovenija je ukinula Upravu za javne nabavke i pokazalo se da je to bila loša odluka", rekao je agenciji Beta Šoltes, koji je bio poslednji direktor slovenačke Uprave za javne nabavke.

On je objasnio da je opravdana bojazan da će osnivanjem centralizovane institucije za javne nabavke teže biti sprečavane nepravilnosti u naručivanju i ugovaranju javnih nabavki, što će otvoriti prostor za korupciju.

"Dodatna mana ukidanja Uprave za javne nabavke je što se gubi njena uloga u sistemskoj obuci ljudi koji učestvuju u javnim nabavkama", rekao je Šoltes.

U Sloveniji je osnovana Agencija za javne nabavke, ali i dalje, kako je istakao Šoltes, ima dosta korupcije u toj oblasti.

On je upozorio da najviše korupcije ima u javnim nabavkama u zdravstvu i izgradnji putne infrastrukture, na šta Srbija treba da obrati pažnju.

Šoltes je preporučio da priprema izmena Zakona o javnim nabavkama u Srbiji bude dobro pripremljena i da u nju bude uključen što veći broj učesnika u javnim nabavkama.

Beta, B92

KONFERENCIJA "INDUSTRIJSKI SISTEMI" U NOVOM SADU

Tanjug

Međunarodna naučna konferencija "Industrijski sistemi", koja se po 15. put organizuje u Novom Sadu biće održana 14. i 15 septembra, na Fakultetu tehničkih nauka, najavili su danas organizatori.

Tema ovogodišnje konferencije je "Inteligentno privređivanje - put ka uspešnom preduzeću svetske klase".

Cilj konferencije je da istraživači i stručnjaci iz privrede, naučnih instituta i drugih organizacija, razmene naučne informacije.

Kako se navodi u saopštenju, zadatak konferencije je kreiranje okvira za istraživanje, podsticaj objavljivanja relevantnih rezultata i prilaza i usmeravanje autora ka promociji savremenih proizvodnih i poslovnih rešenja u oblasti industrijskog inženjerstva i menadžmenta nove generacije.

Rezultati konferencije iskoristiće se za unapređenje istraživačkog rada, ali i za razvoj i usavršavanje studijskih programa u oblastima koje konferencija svojim temama pokriva.

Konferencija "Industrijski sistemi " u svom programskom odboru i među autorima okuplja veliki broj istaknutih naučnika iz Nemačke, Kine, Tajvana, Japana, SAD, Kanade, Francuske, Velike Britanije i Austrije, ali i zemalja regiona - Slovenije, Hrvatske, Republike Srpske i Makedonije.

U okviru konferencije, biće izloženo 105 radova koji su prošli recenziju, a koji su podeljeni u pet celina - Proizvodni sistemi, Mehatronika, robotika i automatizacija, Informacioni, upravljački i komunikacioni sistemi, Kvalitet i logistika i Inženjerski menadžment, navodi se u saopštenju.

ITALIJANSKI PRIVREDNICI U POSETI SRBIJI

Tanjug

U organizaciji Komore italijansko-srpskih privrednika iz Beograda i Centra za internacionalizaciju privrednih komora italijanske regije Veneto, predstavnici 15 kompanija iz te zemlje boraviće od danas u Srbiji.

Kako je saopštila Komora italijansko srpskih privrednika iz Beograda, u periodu od 12 - 14. septembra privrednici regije Veneto će u dijalogu sa predstavnicima niza srpskih preduzeća razmotriti mogućnosti uzajamne saradnje.

Cilj ove posete je jačanje poslovnih veza i povećanje spoljnotrgovinske razmene između Srbije i Italije, a prostor za širenje poslovnih aktivnosti pružaju metalska, drvoprerađivačka, građevinska, prehrambena i auto industrija, navedeno je iz Sekretarijata Komore.

JAVNO - PRIVATNO PARTNERSTVO U JKP?

RTV

Javno–privatno partnerstvo za javna komunalna preduzeća u zemljama Evropske unije uobičajena je praksa. Prema važećem zakonu u Srbiji, posao snabdevanja vodom za piće i odvođenja otpadnih voda poveren je komunalnim preduzećima. Istraživali smo da li će i kada kod nas zaživeti koncept javno-privatnog partnerstva u javnim preduzećima.

HRANA PREDNJAČI U IZVOZU ZA SLOVENIJU

RTV

Izvoz robe iz Srbije u Sloveniju raste u poslednje dve godine, potvrđeno je na sastanku privrednika u Celju.

Kako se čulo na susretu, prednjači prehrambeni sektor.

KINEZI ULAŽU 300 MILIONA EVRA U SOLARNE IZVORE

Tanjug

Ugovor kojim će, samo u prvoj fazi, u solarne izvore energije, biti investirano 300 miliona evra, potpisan je danas u Vranju, posle petočasovnih pregovora.

Potpise na ugovor stavili su gradonačelnik Vranja Miroljub Stojčić, , predsednik i glavni izvršni direktor velike privatne kompanije iz Kine, čije ime nije saopšteno, Stiven Hou i direktor "Euro Solar Parka Srbija" Gvapo Tripović.

Kako je ranije saopšteno Kinezi će, posle današnjeg potpisivanja ugovora, početi sa izgradnjom fotonaponskog parka za solarnu energiju na površini od 500 hektara kapaciteta 150 megavata.

U drugoj fazi, najavljeno je, kineski partner će u Vranju podići fabriku solarnih panela iz koje će se snabdevati kupci ovih sve traženijih proizvoda u Evropi.

Kako je danas objavljeno na sajtu Grada Vranja, gradonačelnik je istakao da će „ovo biti najveća investicija u regionu južne Srbije, a projekt će omogućiti da Vranje postane jedan od lidera u proizvodnji zelene energije u Evropi“.
On je pozvao i druge velike investitore da pođu putem kompanije iz Kine.

Stiven Hou, predsednik kineske kompanije, saopštio je da je potpisan ugovor o obostrano važnom poslu i da je sledeća faza izgradnja pilot projekta.

"Narednih meseci računamo na pozitivan odgovor Ministarstva za infrastrukturu i energetiku po pitanju dobijanja energetske dozvole, kao i na podršku Grada Vranja i Republike Srbije da počne realizacija investicije‚" kazao je on.

Treći partner u ovom poslu, Gvapo Tripović, direktor "Euro Solar Parka Srbija" rekao je da će ovaj projekt, pored širenja njegove kompanije, pomoći Srbiji da razvije svoje kapacitete u proizvodnji obnovljive energije i da promoviše sebe kao energetskog lidera u ovom delu Evrope.

ITALIJANSKOJ FIRMI PET HEKTARA BEZ NAKNADE

Tanjug, RTV

Gradska skupština Sremske Mitrovice odlučila je na današnjoj sednici da se italijanskoj  kompaniji "Lames" s.p.a. u industrijskoj zoni Sever 2 bez naknade dodeli više od pet hektara građevinskog zemljišta.

Na ovoj lokaciji "Lames" će podići fabriku za izradu podizača za automobilska stakla u kojoj će posao dobiti 250 radnika.

Vrednost investicije je 8 miliona evra.

"Imamo garancije od predstavnika Lamesa da će na ovu lokaciju dovesti najmanje još dva kooperanta, što će omogućiti zapošljavanja još 300-400 radnika", izjavio je na sednici Gradske skupštine gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović.

U SRBIJI 56 PIRATSKIH RADIO I TELEVIZIJSKIH EMITERA

Tanjug

Piratski program u Srbiji emituje 56 radio i televizijskih stanica, a za njihovo gašenje je nadležna inspekcija pri Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva koja bi, nakon brojnih najava, trebala da počne da radi 19. septembra.

Direktor Republičke agencije za elektronske komunikacije (Ratela) Milan Janković je za Tanjug izjavio da se poslednjih nekoliko meseci povećao broj radio-stanica koje rade bez dozvole.

Ističući da ukupan broj piratskih emitera iznosi 56, od čega je 10 televizija, Janković je istakao da Ratel, osim kontrolnih mehanizama, nema inspekciju koja bi mogla da zabrani njihov rad, jer je ona po novom Zakonu o elektronskim komunikacijama pripala nadležnom ministarstvu.

Janković je podsetio da Ratel ima dva merna centra, a kontrolori Ministarstvu i Republičkoj radiodifuznoj agenciji (RRA) mogu samo da dostavljaju zapisnike o merenju, odnosno podatke da neki emiter radi bez dozvole.

Neovlašćeno korišćenje radio-frekvencijskog spektra stvara ekonomsku neravnopravnost na tržištu, ugrožava bezbednost vazduhoplovnog saobraćaja, ali ometa rad legalnih korisnika spektra i drugih vitalnih službi koje koriste ovaj vid komunikacija, objasnio je Janković.

Kako je Tanjugu rečeno u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva, inspekcija za elektronske komunikacije bi trebala da počne da radi 19. septembra.

Za sada je imenovan jedan inspektor i ako na tu proceduru u međuvremenu ne bude upućena ni jedna žalba, počeće da radi za nedelju dana, rečeno je u Ministarstvu.

Za smanjenje broja piratskih emitera nadležna je i RRA, koja na osnovu izveštaja kontolora Ratela može da zabrani rad tih stanica, što i čini.

Prema rečima portaparola RRA Srboljuba Bogdanovića, praksa je pokazala da administrativna procedura zabrane kojom ta Agencija raspolaže ne može u svim situacijama biti u potpunosti delotvorna.

''U jednom broju slučajeva je neophodno fizički onemogućiti prekršioca da emituje takav program oduzimanjem, odnosno onesposobljavanjem opreme, za šta RRA nema zakonska ovlašćenja'', istakao je Bogdanović.

VLASNIK AGENCIJE S&P DELI SE NA DVE KOMPANIJE

Tanjug

Matična kompanija međunarodne agencije za kreditne rejtinge "Standard i Purs", "Mekgro-Hil", biće podeljena na dve kompanije, od kojih će se jedna fokusirati na poslovanje na svetskim finansijskim tržištima, a druga na obrazovanje, prenela je danas agencija Blumberg.

U kompaniju ""Mekgro-Hil markets", na čijem će čelu biti izvršni direktor "Mekgro-Hila" Teri Mekgro, ući će "Standard i Purs" i firma "J.D.Pauer i asošiets" koja posluje u oblasti finansijskih informacija.

Kompanija "Mekgro-Hil eđukejšens" baviće se izdavačkom delatnošću, objavljeno je na sajtu Finmarket.ru

Rukovodstvo hedž fonda "Jana partners", koji je vlasnik 5,2 odsto akcija "Mekgro-Hila", održalo je 1. avgusta pregovore s menadžmentom te kompanije i razmotrilo njenu korporativnu strukturu i planove.

Kompanija "Mekgro-Hil", koju je 1888. osnovao pradeda sadašnjeg direktora, ostvarila je u drugom kvartalu 87 odsto ukupnog operativnog profita, odnosno 358,8 miliona dolara, iz delatnosti "Standard i Pursa" i "J.D.Pauera i asošietsa". 

Kompanija se od 1927. bavi i izdavanjem udžbenika, a 1972. je osnovala podružnicu u oblasti televizijskog emitovanja.

"Mekgro-Hil" je 2009. prodala informativnoj agenciji Blumberg svoj časopis "Biznis vik".

SRBIJA PRETPOSLEDNJA U EVROPI PO IZVOZU

Blic

Firma iz centralne Srbije, nagrađivana kao jedan od najboljih izvoznika pre nekoliko godina, ovih dana jedva preživljava. Prodavala je svoju robu i u Japanu i Kanadi, izvoz je dostigao nekoliko miliona dolara, a zapošljavala je više stotina radnika. Ovo se dešava u državi koja je početkom ove godine izvoz proglasila osnovom novog postkriznog modela privrednog rasta.

Čak tri petine našeg izvoza čine primarni proizvodi kao što su kukuruz, maline, šećer i proizvodi od osnovnih metala. Neki stručnjaci u šali kažu da je i pre oko 100 godina Srbija imala sličnu izvoznu strukturu - voće, kukuruz, soljeno meso.

Zato onda ne čudi što Srbija po glavi stanovnika od zemalja regiona ima veći izvoz samo od Albanije? Ili što obećanja političara i ministara da nam je izvoz najvažniji ostaju samo to! Sve jake ekonomije imaju veliki izvoz jer se tako dobijaju sredstva za jačanje domaće privrede. Priliv novca stabilizuje kurs, povećava investicije, otvara radna mesta, blagotvorno deluje na većinu kretanja u privredi.

Vlasnica firme sa početka teksta ne želi da joj se spominje ime jer je posle istupa u javnosti i počeo najveći deo problema. Ne želi da o tome konkretno priča i nezvanično jer bi se sve prepopoznalo i moglo da pogorša poziciju, a blizu je da oporavi firmu. Kaže da zbog problema koje ima možda nije najbolji sagovornik o izvozu, ali, ipak, navodi jedan primer.

- Htela sam da svoje poslovanje proširim na stočarstvo, imamo znanje i prirodne uslove za to. Kako bi se informisala, posetila sam sajtove državnih institucija, ali uzalud. U Hrvatskoj sam za pet minuta, na sajtovima, saznala šta se subvencioniše, sa koliko para i u kojim uslovima, sve. Verovatno zato oni sada u ovoj oblasti mogu da se mere sa Nemačkom i Holandijom, a devedesetih su bili deset koraka iza nas jer smo mi imali i imamo mnogo bolje uslove od njih. Nema matematike, oni rade nešto što mi ne radimo, a što ne košta i nije teško. Za početak omogućavaju ljudima da se informišu - priča naš sagovornik.

Navodi da osim pasivne pomoći države, kroz dostupnost informacija, država mora izvoznicima da pomogne i konkretnije.

- Ne tražimo milostinju. U Srbiji ima dosta dobrih firmi, izvoznika, sa odličnim znanjem, osvojenim tržištima, dobrim proizvodima, ali im treba da ih neko pogura, najčešće povoljnim finansiranjem - dodaje ona, i kaže da bi vrlo lako mogla da obezbedi posao za više od dve hiljade ljudi, što u svojim pogonima, što kroz kooperaciju.

Da li ih zabrinjavaju loši izvozni rezultati i šta rade da se poboljšaju pitali smo nadležne u Ministarstvu ekonomije, na čijem čelu je Nebojša Čirić. Podsetili smo ih na najnoviji podatak da je izvoz u julu u odnosu na jun manji 2,7 odsto, a oni su odgovorili da trenutno mogu da nam pošalju samo statističke podatke.

- Objavljeni rezultati će se sigurno, kao i dosad analizirati i pratiti, a mi ćemo vas kontaktirati kada budemo imali nove informacije - rekli su u Ministarstvu.
Primer izvoznika iz centralne Srbije, ali i ponašanje države nije iznenađenje za ekonomiste. Jedan od njih, Miroslav Zdravković kaže da statistika, ma koliko bila nesavršena govori sama za sebe.

- Obično se govori o robnom izvozu, a zaboravlja izvoz usluga, u šta se računa osiguranje, turizam, građevinarstvo, telekomunikacije... Bez izvoza usluga Srbija je ispred Hrvatske i Crne Gore i Albanije, ali kada se i ove delatnosti dodaju, onda samo ispred Albanije - navodi Zdravković.

SUD USPORAVA MOGUĆI OPORAVAK "FIDELINKE"

Tanjug

Iako je kompanija "Mineko AG" pre više od mesec dana predala korigovan plan reorganizacije "Fidelinke AD", nadležni sud još uvek nije dao plan poveriocima na glasanje, čime se još više dovodi u pitanje mogućnost oporavka subotičkog preduzeća, saopšteno je danas iz "Mineka". 

U sklopu odvijanja stečajnog postupka "Fidelinke" pred Privrednim sudom u Subotici, rešeni da spreče njeno gašenje, predstavnici kompanije "Mineko" kao jednog od većih akcionara, predali su u julu korigovan plan reorganizacije. Stečajni sudija je pomenuti plan trebalo da uputi poveriocima na usvajanje, što se još uvek nije desilo.

 Verujemo u snagu brenda "Fidelinka" i zato činimo sve sa sprečimo nestanak imena,  u koje su generacije potrošača imale poverenje, navode u "Mineku."

Oni navode da su pokušali  da spreče kraj "Fidelinke", podnošenjem korigovanog plana reorganizacije, u čiji kvalitet su ubeđeni, jer će njime biti bolje zaštićeni i zadovoljeni i poverioci i ostali akcionari i zaposleni u kompaniji, dodajući da na njihovo iznenađenje stečajni sudija još uvek nije zakazala izjašnjavanje poverilaca o planu.

Predstavnici odbora poverilaca su, tokom juna, odlučili da se podnosiocu plana reorganizacije dozvoli dodatni period za doradu odnosno unapređenje izvodljivosti plana, što je i kompanija "Mineko" i učinila.

ZAKON OBAVEZUJE UGOSTITELJE DA ODLAŽU OTPADNA ULJA U POSEBNE POSUDE I PREDAJU OTKUPLJIVAČIMA

RTV

Zakon o prikupljanju otpadnih ulja obavezuje ugostitelje da ga odlažu u posebne posude i predaju otkupljivačima.

Međutim, sudeći prema iskustvu somborske fabrike koja od tog ulja pravi biodizel, otpadno ulje iz velikih gradova još uvek završava u kanalizaciji.

OSNOVANI KATASTRI ZA KANJIŽU I OPOVO

Tanjug

Republički geodetski zavod završio je poslove na osnivanju katastara nepokretnosti za teritorije opština Kanjiiža i Opovo, saopštio je Zavod.

U postupku osnivanja katastra na teritoriji opštine Kanjiža formirano je 22.313 listova nepokretnosti, upisano je 29.838 objekata, od čega 11.767 stambenih.

Kanjiža se prostire se na 39.940 hektara i ima osam katastarskih opština, jedna je gradskog tipa i sedam seoskog, sa 62.978 katastarskih parcela.

Prvobitni premer područja Kanjiže rađen je 1775. godine u steregrafskoj projekciji.

Opština Opovo ima četiri katastarske opštine - Opovo, Sakule, Sefkerin i Baranda.

U postupku osnivanja katastra formirano je 8.415 listova nepokretnosti sa 23.234 katastarske parcele i 12.773 objekata.

FRUŠKOGORSKA JABUKA SPAJA SRBIJU I HRVATSKU

RTV

Kako zajednički stvoriti konkurentan proizvod, u ovom slučaju jabuku, i nastupiti na evropskim tržištima, je dan programa prekogranične saradnje Hrvatske i Srbije koji se finansira iz pretpristupnih fondova Evropske Unije.

Projekat Apple net 2 traje do kraja naredne godine i između ostalog predviđa osnivanje klastera proizvođača i stvaranje brenda "fruškogorska jabuka“.

"ŠVAJCARAC" OBARA RATU KREDITA U SRBIJI ZA 10 ODSTO

RTV, Tanjug

Posle jučerašnje odluke Švajcarske nacionalne banke (SNB) da fiksira kurs na 1,20 franaka za evro, banke u Srbiji ocenile su da će ta mera direktno uticati na smanjenje rata za oko 30.000 korisnika dugoročnih kredita indeksiranih u švajcarskim francima.

Prva posledica odluke SNB-a je da će mesečna rata na kredite u Srbiji, koji su indeksirani u švajcarskim francima, biti niža za 10 odsto u odnosu na prošli mesec.

Tako, na primer, za mesečnu ratu od 200 švajcarskih franaka pre mesec dana bilo je potrebno izdvojiti ratu od 18.947 dinara, a danas ona iznosi 16.959 dinara, računajući franak po zvaničnom srednjem kursu NBS.

SNB je juče odlučila ne samo da fiksira kurs na 1,20 franaka za evro, već je najavila da će, bez obzira na rizik, kupovati neograničene sume evra da bi održala fiksiranu vrednost i ta odluka će direktno imati uticaja na smanjenje rata za stambene kredite vezane za franke u Srbiji.

Centralna banka Švajcarske je saopštila da je odluku donela zbog "tekuće ogromne precenjenosti švajcarskog franka".

Odluka SNB-a je bez presedana posle Drugog svetskog rata i izuzetno redak potez u monetarnoj istoriji, jer nešto slično je učinjeno 1978. godine kako bi se smanjilo jačanje franka u odnosu na nemačku marku.

SNB je ocenila da precenjenost franka sadrži "akutnu opasnost za švajcarsku privredu", koja zavisi od izvoza i turizma, najavljujući da "neće tolerisati" kurs ispod minimalnih 1,20 franaka za evro, za koji smatra da je i dalje visok.
Fabris: Zaustavljanje jačanja švajcarca značiće manje rate

Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Nikola Fabris izjavio je danas da će mera švajcarske centralne banke, kojom je određena granica iznad koje švajcarski franak ne može da jača prema evru, značiti i manje rate građanima zaduženim u toj valuti.

"Svakako, najavljena mera, koja će značiti slabljenje kursa švajcarskog franka, je mera koja odgovara svima onima koji su uzeli kredite u švajcarskim francima i sasvim je sigurno da će značiti da će njihove rate biti nešto manje u narednom periodu", istakao je Fabris u izjavi Tanjugu.

Prema njegovim rečima, odluka švajcarske centralne banke ne znači fiksiranje deviznog kursa švajcarske valute prema evru već određivanje granice iznad koje ta valuta ne može da jača, na nivou od 1,2 švajcarska franka za evro.
Fabris je objasnio da je dosadašnji kurs švajcarskog franka ozbiljno ugrozio konkurentnost privrede te zemlje jer su švajcarski izvozni proizvodi postali suviše skupi na svetskom tržištu i pretila je ozbiljna recesija švajcarskoj privredi.

"Stoga su bile nužne mere švajcarske centralne banke da spreče dalje prekomerno jačanje kursa švajcarskog franka", precizirao je on.

"Prethodno primenjivane mere - povećanje emisije švajcaraca, obaranje referentne kamatne stope - nisu dale zadovoljavajuće rezultate, tako da je švajcarska centralna banka primenila određenu administrativnu meru, koja se vrlo retko primenjuje i samo u izuzetno nepovoljnoj situaciji", naveo je Fabris.

On je ocenio da je, sa aspekta švajcarske privrede u pitanju pravilna mera jer će olakšati položaj švajcarskog privrednog sektora, ugroženog činjenicom da su prisutne brojne teškoće u evrozoni i SAD, koje su uticale na preveliko slabljenje kursa evra i dolara, i dovele posledično do jačanja kursa švajcarskog franka.

Fabris je istakao da će vreme pokazati da li će se švajcarski franak zadržati na nivou od 1,2 za evro ili će još više oslabiti.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

TOKOM JESENI POČINJE RAD NA USAGLAŠAVANJU KRITERIJUMA ZA RANGIRANJE UNIVERZITETA U SRBIJI

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović najavio je danas da će tokom jeseni početi rad na usaglašavanju kriterijuma za rangiranje univerziteta u Srbiji.

Obradović je nakon sastanka sa učesnicima Konferencije univerziteta Srbije u izjavi za novinare naveo da će rangiranjem biti obuhvaćeni i privatni i državni univerziteti.

"Potrebno je utvrditi što objektivnije kriterijume kako se ne bi stvarala velika razlika između univerziteta", istakao je on i napomenuo da je rangiranje važno za dalji razvoj visokog obrazovanja i stvaranje zdrave konkurencije.

Rektor Univerziteta u Beogradu Branko Kovačević naglasio je da je Srbija proces rangiranja pokrenula u istom trenutku kada i Evropska asocijacija univerziteta.

"Kada je reč o toj oblasti, mi ne kasnimo za Evropskom unijom", saopštio je on, pri čemu je podsetio na to da su univerziteti zasad rangirani samo u SAD.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 12.9.2011.

RASPISAN KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKTIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA USMERENIM NA JAČANJE KAPACITETA DRUŠTVA U BORBI PROTIV KORUPCIJE: Rok za podnošenje predloga je 10. oktobar 2011.

Ovo je prvi konkurs za dodelu finansijskih sredstava koji Agencija za borbu protiv korupcije (dalje: Agencija) raspisuje. Imajući to u vidu, jedan od specifičnih ciljeva zbog kojih je konkurs raspisan zasniva se na potrebi Agencije da razvije i testira mehanizam konkurisanja organizacija civilnog društva za sredstva iz državnog budžeta za projekte iz oblasti borbe protiv korupcije i jačanja društvenog integriteta.

Agencija se, iz tog razloga, opredelila da u ovom konkursnom ciklusu dodeli finansijska sredstva za realizaciju jednog projekta male vrednosti organizaciji civilnog društva čiji predlog projekta, prema definisanim kriterijumima, bude ocenjen kao najbolji.

Ukoliko se pokaže da je ovakav vid saradnje i uključivanja organizacija civilnog društva u borbu protiv korupcije delotvoran, svrsishodan i održiv, Agencija će u narednim budžetskim ciklusima opredeliti veće iznose za podršku antikorupcijskim projektima organizacija civilnog društva.

Da bi predlog projekta bio uzet u razmatranje potrebno je da potiče od podnosioca koji je:

- stekao status udruženja,
- u poslednje tri godine (2008, 2009. i 2010. godine) realizovao projekte u ukupnoj vrednosti od najmanje 100.000,00 evra,
- podneo predlog projekta u konkursom predviđenom roku, i
- podneo predlog projekta na predviđenom obrascu sa potrebnom pratećom dokumentacijom.

Prednost će imati predlog projekta čiji podnosilac dokumentuje:

- da postoji najmanje pet godina;
- da je usvojio i primenjuje etička pravila bilo samostalno, bilo da je pristupio i primenjuje etička pravila koja su usvojena na nivou grupe organizacija i/ili mreže organizacija.

Osnovna dokumentacija:

- formular predloga projekta, potpisan od strane zastupnika organizacije/ovlašćenog lica i overen pečatom organizacije i
- formular budžeta projekta, potpisan od strane zastupnika organizacije/ovlašćenog lica i overen pečatom organizacije.

Obavezna prateća dokumentacija:

- kopija potvrde o registraciji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2008, 2009. i 2010. godinu, ukoliko je ista dostavljena od strane Agencije, odnosno bilans prihoda i rashoda i bilans stanja za finansijsku 2008, 2009. i 2010. godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji, ukoliko je obrada dokumentacije od strane Agencije u toku.

Konkurs za podnošenje predloga projekata je otvoren od 10. septembra do 10. oktobra 2011. godine.

Prijave se dostavljaju u štampanoj verziji u zapečaćenoj koverti na sledeću adresu:

Agencija za borbu protiv korupcije,
Poštanski fah 48,
11124 Beograd 45.

Na koverti obavezno naznačiti podatke o pošiljaocu prijave (naziv organizacije i adresa), kao i "Prijava za konkurs za projekte organizacija civilnog društva - ne otvarati pre isteka roka za konkurisanje".

Za dodatne informacije i pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na: konkurs-ocd@acas.rs

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 12.9.2011.

OBJAVLJENI PODACI KREDITNOG BIROA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE ZA AVGUST 2011. GODINE

Udruženje banaka Srbije objavilo podatke iz rada Kreditnog biroa Udruženja banaka zaključno sa 31. avgustom 2011. godine:

Tabele:

- Stanje kredita pravnih lica i preduzetnika: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-1.pdf
- Stanje kredita fizičkih lica po vrstama: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-2.pdf
- Stanje duga po bankarskim kreditima: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-3.pdf
- Stanje duga stanovništva po vrstama bankarskih kredita: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-4.pdf
- Učešće docnje u dugu po osnovu bankarskih kredita: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-5.pdf
- Stanje duga fizičkih lica po lizing ugovorima, kreditnim karticama i tekućim računima građana: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-6.pdf
- Stanje duga po lizing ugovorima u 2011. godini: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/vesti/100/12-09-11-7.pdf

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 12.9.2011.


i IV-5 NOVO U PROPISIMA/Nacrti, javne rasprave, diskusije, predlozi, inicijative i radne verzije propisa

PREMA PODACIMA REPUBLIČKOG ZAVODA ZA STATISTIKU U AVGUSTU U SRBIJI NIJE ZABELEŽENA INFLACIJA

U avgustu u Srbiji nije zabeležena inflacija, dok je na međugodišnjem nivou rast cena dostigao 10,5 odsto, saopštio je danas Republički zavod za statistiku.

"U prvih osam meseci ove godine inflacija u Srbiji bila je 6,2 odsto", navedeno je u saopštenju.

Najveći rast cena u avgustu zabeležen je u grupi Komunikacije, za 5,4 odsto, zbog većih cena pojedinih usluga fiksne telefonije i Rekreacija i kultura, za 2,7 odsto, zbog većih cena udžbenika.

Najveći pad cena zabeležen je kod hrane i bezalkoholnih pića -1,3 odsto, zbog nižih cena povrća i voća u ovom periodu.

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Indeksi potrošačkih cena se definišu kao mera prosečne promene maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju.

Izvor: Tanjug, 12.9.2011.

PRODATO 400.000 DRŽAVNIH ZAPISA: • Aukcija tromesečnih državnih hartija od vrednosti održana 8. septembra 2011. godine •

Na aukciji tromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 8. septembra 2011. godine, prodato je 400.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4.000.000.000,00 dinara. To predstavlja 100,00 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 11,90 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 8. decembra 2011. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 8.9.2011.

Službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNA I PLAĆANJA PDV NA PROMET PUTNIČKOG AUTOMOBILA OD STRANE PRIVREDNOG DRUŠTVA - PRAVNOG SLEDBENIKA PREDUZETNIČKE RADNJE KOJA PO OSNOVU NABAVKE PREDMETNOG AUTOMOBILA NIJE IMALA PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 6
 • Ministarstvo finansija: PDV TRETMAN PROMETA GRAĐEVINSKOG OBJEKTA NA KOME JE IZVRŠENA REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I DOGRADNJA, A KOJI JE VEĆ VIŠE PUTA BIO PREDMET PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 4 i 28
 • Ministarstvo finansija: PUNOVAŽNOST RAČUNA U ELEKTRONSKOJ FORMI PRILIKOM PROMETA DOBARA I USLUGA U SISTEMU PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 42

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: FUNKCIONALNA ISPRAVNOST ORUŽJA ZBOG ČIJEG DRŽANJA JE OKRIVLJENI OGLAŠEN KRIVIM - Zakon o oružju i municiji: član 2 stav 2
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NABAVLJANJE LAŽNE BORAVIŠNE DOZVOLE RADI UPOTREBE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE - Krivični zakonik: član 355
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OBAVEZA PLAĆANJA DOPRINOSA ZA IZDRŽAVANJE MALOLETNOG DETETA U IZNOSU UTVRĐENOM U PRAVNOSNAŽNOJ PRESUDI - Krivični zakonik: član 195 stav 1
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ODNOS KRIVIČNOG DELA NASILNIČKO PONAŠANJE I KRIVIČNOG DELA LAKA TELESNA POVREDA - Krivični zakonik: član 122
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OMETANJE OVLAŠĆENOG SLUŽBENOG LICA U OBAVLJANJU POSLOVA BEZBEDNOSTI ILI ODRŽAVANJA JAVNOG REDA I MIRA - Zakon o javnom redu i miru: član 23 stav 1
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: ZAKONSKO OBELEŽJE KRIVIČNOG DELA IZAZIVANJE OPŠTE OPASNOSTI - Krivični zakonik: član 278 stav 1
 • Ustavni sud: POVREDA PRAVA NA PRAVIČNO SUĐENJE, PONIŠTAVANJE PRESUDE OKRUŽNOG SUDA I NALOG APELACIONOM SUDU DA DONESE NOVU ODLUKU O ŽALBI - Ustav Republike Srbije: član 32 stav 1

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Likvidacije:

U periodu od 5. do 9. septembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

165869

AUTO-RADAN - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

09.09.2011

60

165845

FUTURE COLORS - U LIKVIDACIJI

Leskovac

09.09.2011

60

165841

SPA BOUTIQUE SOLE E MARE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

09.09.2011

60

165837

UNISTIL PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

09.09.2011

60

165825

SLOGA PROMET NS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

09.09.2011

60

165811

GAZELA MISS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

09.09.2011

60

165700

D&M EXPRES - U LIKVIDACIJI

Kladovo

08.09.2011

60

165684

NAPREDAK - U LIKVIDACIJI

Paraćin

08.09.2011

60

165680

LARAZO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

08.09.2011

60

165669

PAVONE MOBILE - U LIKVIDACIJI

Svilajnac

08.09.2011

60

165661

JIL - U LIKVIDACIJI

Ivanjica

08.09.2011

60

165657

STOŽER-GEMIKS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

08.09.2011

60

165653

PAUN PLUS - U LIKVIDACIJI

Požarevac

08.09.2011

60

165628

GLOBAL MANAGEMENT AGENCY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

08.09.2011

60

165624

ENERGIJA PRIRODE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

08.09.2011

60

165616

VIB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

08.09.2011

60

165597

VINEL SAN - U LIKVIDACIJI

Brus

08.09.2011

60

165582

SNAGA VETRA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

08.09.2011

60

165576

AKS TODOROVIĆ - U LIKVIDACIJI

Aranđelovac

08.09.2011

60

165572

AUTO HERTZ - U LIKVIDACIJI

Niš - Mediana

08.09.2011

60

165568

LAKI PRESTIGE - U LIKVIDACIJI

Aranđelovac

07.09.2011

60

165550

KAHN INŽINJERING - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

07.09.2011

60

165546

MANDALLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

07.09.2011

60

165542

BLAGOSLOV - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

07.09.2011

60

165534

BM-KOMERC PLUS - U LIKVIDACIJI

Aranđelovac

07.09.2011

60

165526

DG SOLUTIONS CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

07.09.2011

60

165524

B & B EXPRESS - U LIKVIDACIJI

Vranje

07.09.2011

60

165518

MULTIHEM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

07.09.2011

60

165514

GOLUB - U LIKVIDACIJI

Krupanj

07.09.2011

60

165510

KEŠ - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

07.09.2011

60

165501

GANZ-ENERCON - U LIKVIDACIJI

Senta

07.09.2011

60

165490

NIVI TRADE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

07.09.2011

60

165482

PIKE SPOT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Obrenovac

07.09.2011

60

165478

AL09 KONSTRUKCIJA - U LIKVIDACIJI

Pančevo

07.09.2011

60

165472

TAJKOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Sremska Mitrovica

07.09.2011

60

165449

EFIKONS 021 - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

07.09.2011

60

165444

LIDIJA PROM 017 - U LIKVIDACIJI

Vranje

07.09.2011

60

165440

FINIŠ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

07.09.2011

60

165436

MIJATOVIĆ-PROMET I USLUGE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

07.09.2011

60

165410

CMV RADUKA - U LIKVIDACIJI

Sombor

06.09.2011

60

165406

TOPHAIR - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

06.09.2011

60

165402

HOT KOMERC - U LIKVIDACIJI

Tutin

06.09.2011

60

165398

NATIONAL OPLATE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.09.2011

60

165383

SABOS - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

06.09.2011

60

165379

SOSA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

06.09.2011

60

165373

POPADIĆ COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

06.09.2011

60

165365

CORRECT BUSINESS RELATIONS - U LIKVIDACIJI

Subotica

06.09.2011

60

165357

VOLKAN - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

06.09.2011

60

165349

AKROM - U LIKVIDACIJI

Bor

06.09.2011

60

165342

VARADERO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

06.09.2011

60

165333

EXTRALCOOP - U LIKVIDACIJI

Čačak

06.09.2011

60

165329

SANA GROUP - U LIKVIDACIJI

Trstenik

06.09.2011

60

165325

DISKOPAN RADULOVIĆ MARICA I DR. - U LIKVIDACIJI

Vrbas

06.09.2011

60

165321

OSTROGONAC I ORTAK - U LIKVIDACIJI

Subotica

06.09.2011

60

165307

KVAZAR-JAJIĆ GORDANA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Sombor

05.09.2011

60

165278

EKO GROUP INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

05.09.2011

60

165274

MAKRAGIĆ TRANS - U LIKVIDACIJI

Kruševac

05.09.2011

60

165263

EUROMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

05.09.2011

60

165259

ALEGRA TRADE - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.09.2011

60

165244

MALA BOBICA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

05.09.2011

60

165240

FRANCUSKA VINARIJA DISTRIBUCIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

05.09.2011

60

165220

NEXT TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

05.09.2011

60

165212

SKI ACADEMY - U LIKVIDACIJI

Knjaževac

05.09.2011

60

165208

RELAX COMPANY - U LIKVIDACIJI

Žabari

05.09.2011

60

165199

DEBPAK - U LIKVIDACIJI

Kovačica

05.09.2011

60

165193

INTERMEDIA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

05.09.2011

60

165187

POWER PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

05.09.2011

60

165191

RK OMNIS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

05.09.2011

60

165178

VIRLEO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

05.09.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 12.9.2011.

Likvidacije:

U periodu od 29. avgusta do 2. septembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

165163

HASE - U LIKVIDACIJI

Smederevo

02.09.2011

60

165152

MARINELLI MAX - U LIKVIDACIJI

Petrovac

02.09.2011

60

165148

SPASOJEVIĆ TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.09.2011

60

165141

FINAL BALANCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

02.09.2011

60

165133

MON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.09.2011

60

165129

ST.G - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

02.09.2011

60

165117

SOFRONIJE ING PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.09.2011

60

165098

BELGRADE RENT-A CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

02.09.2011

60

165091

DAVITO - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.09.2011

60

165071

LEGATT - U LIKVIDACIJI

Leskovac

01.09.2011

60

165064

AUTO-GAS SISTEMI - U LIKVIDACIJI

Kovin

01.09.2011

90

165056

V & M COMPANY - U LIKVIDACIJI

Valjevo

01.09.2011

60

165054

COOLSHADE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.09.2011

60

165022

LIGUOBIN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

165016

INTERTEX - U LIKVIDACIJI

Krupanj

01.09.2011

60

165014

LIONA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.09.2011

60

164997

FRUIT AGROLINE - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164986

MANUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164988

NET PLUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164972

MODA TREND - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164967

TRI ARHITEKTI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

164963

ESOPETROL - U LIKVIDACIJI

Topola

01.09.2011

60

164961

LISTANA - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

01.09.2011

60

164950

MANGALICUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164942

PUNKTUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164928

DZIMI TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164914

PRINCET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

31.08.2011

60

164920

DUNIG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

31.08.2011

60

164908

SAN DISTRIBUCIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

31.08.2011

60

164904

BANKER - INVEST - U LIKVIDACIJI

Veliko Gradište

31.08.2011

60

164895

INN ALOE TRADE - U LIKVIDACIJI

Bač

31.08.2011

60

164867

FARMAKOM - U LIKVIDACIJI

Leskovac

31.08.2011

60

164891

VOJVODINATURIST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.08.2011

60

164862

E.H.I. - U LIKVIDACIJI

Kruševac

31.08.2011

60

164858

IFODA GROUP - U LIKVIDACIJI

Paraćin

31.08.2011

60

164852

SMART TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

31.08.2011

60

164836

TERMOVENT-PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.08.2011

60

164814

MEGA R.L.A - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.08.2011

60

164810

CRAN KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164799

INSOMNIA DESIGN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164795

KOJA PLUS - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

30.08.2011

60

164791

A.A.D. COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

30.08.2011

60

164766

FAMILIJA MR TRADE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.08.2011

60

164762

CMS SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.08.2011

60

164758

GEMBIRD SERBIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.08.2011

60

164756

LIBERSAGO - U LIKVIDACIJI

Kovačica

30.08.2011

60

164749

FURRA WVP - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164741

ZODRA - U LIKVIDACIJI

Vršac

29.08.2011

60

164731

NECLINE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164713

CENTROKOP - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.08.2011

60

164706

PROVANSA TOURS - U LIKVIDACIJI

Čačak

29.08.2011

60

164695

VIKI AUTO OCCASIONEN - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164684

REAL ESTATE POINT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164737

PROFILE CONSULT SERBIA - U LIKVIDACIJI

Sjenica

29.08.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.9.2011.