Aktuelne vesti na dan 13. februar 2012

 

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PrelistavajuĆi dnevne novine:


Pogledajte ostale vesti na dan 13. februar 2012


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Januar 01/2012

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 36 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 38 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 13/ FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 13 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 09 OD 5.02.2012/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • POSTUPAK ZA IZDAVANJE PODATAKA ZA POTREBE RESTITUCIJE
 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE USKLAĐIVANJA PODATAKA O LICIMA OVLAŠĆENIM ZA ZASTUPANJE SA NOVIM ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:

PLATE KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA - VAN PRINUDNE NAPLATE I U 2012. GODINI

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • OPOREZIVANJE IMOVINE ZA 2012. GODINU: • Obveznici koji vode poslovne knjige podnose poresku prijavu do 31.3.2012. godine •
 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PREKORAČENJA PO TEKUĆEM RAČUNU (OVERDRAFT) I OVERNIGHT DEPOZITA
 • KORIŠĆENJE SUBVENCIJE ZA ZAPOSLENE NA ODREĐENO VREME U SLUČAJU PRODUŽENJA UGOVORA O RADU
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:

OBRAČUN, KNJIŽENJE, NAPLATA I GAŠENJE CARINSKOG DUGA

ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

VLADA RS DONELA ODLUKU DA 17. FEBRUAR BUDE NERADNI DAN: Vlada preporučuje da državni organi i institucije, ustanove, lokalna samouprava i privredni subjekti 13. i 14. februara, minimiziraju proces rada ili, ukoliko postoji mogućnost, u potpunosti obustave rad

Vlada Republike Srbije naložila je JP "Elektromreža Srbije", u cilju sprečavanja redukcija i isključenja električne energije građanima, da sve neto prekogranične prenosne kapacitete u smeru ka Srbiji sinoć od ponoći do 29. februara stavi na raspolaganje JP "Elektroprivreda Srbije".

Ovom merom se suspenduje tržište preostalih (neto) prekograničnih kapaciteta Srbije. Izlazni kapaciteti iz Srbije su u režimu rada kao i pre odluke Vlade Srbije.

U praksi to znači da sve susedne države mogu da tranzitiraju električnu energiju preko Srbije za svoje potrebe, i to na ulazne kapacitete u Srbiju koji su kupljeni od susednih operatora (susedi Srbije) i bilo kog izlaznog kapaciteta iz Srbije.

Vlada je predložila ovu meru jer su ekstremno niske temperature i obilne padavine uzrokovale nedostatak električne energije, a do sada preduzetim merama iscrpljene su mogućnosti za povećanje proizvodnje i nabavku električne energije na tržištu Srbije.

Vlada je u cilju zaštite energetskog sektora države donela i odluku da petak, 17. februar, bude neradni dan.

Takođe, Vlada preporučuje da državni organi i institucije, ustanove, lokalna samouprava i privredni subjekti u ponedeljak i utorak, 13. i 14. februara, minimiziraju proces rada ili, ukoliko postoji mogućnost, u potpunosti obustave rad.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 11.2.2012.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE: Predlog za promenu Ustava mora da podrži dvotrećinska većina u Skupštini Srbije, odnosno 167 narodnih poslanika, a za izmenu preambule, ali i svih "važnijih" načela Ustava, poput ljudskih i manjinskih prava i uređenja vlasti, potrebna je i potvrda na referendumu - da izmenu podrži većina izašlih glasača

Stranke vlasti i opozicije nameravaju posle izbora da promene Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - prim. red), potrebna dvotrećinska većina. Za promene se zalažu DS, SNS, SPS, URS, LDP, LSV, manjine, a "protiv" su samo DSS i SRS

Kako god da se sklope postizborne političke kockice, odmah po formiranju sledeće vlade trebalo bi da započnu višepartijski pregovori o promeni Ustava Srbije - saglasne su vodeće stranke vlasti i opozicije.

Jedino je želja za promenom Ustava povezala veći deo političke lepeze, pa i ljute rivale: demokrate, naprednjake, socijaliste, URS, LDP, SPO, LSV, manjine...

Predsednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović (SPS) potvrdila je da je Srbiji neophodna promena Ustava, a da postupak za izmenu nije pokrenut u ovom mandatu jer nije bilo dvotrećinske većine.

I Tadićeve demokrate spremaju se za ustavne reforme. Njihov poslanik Boško Ristić kaže nam da očekuje da se odmah na početku sledećeg mandata prione na taj posao:

- Izmena Ustava je nužna zbog decentralizacije, definisanja pokrajinske autonomije, novog izbornog sistema, ograničavanja imuniteta za državne funkcionere... Ukoliko se postigne politički dogovor mogle bi da se izmene i neke odredbe u vezi s KiM, što bi moralo da se potvrdi na referendumu.

Naprednjaci su već podneli svoj formalan predlog za izmenu Ustava koji predviđa smanjenje broja poslanika sa 250 na 125. Oni ne isključuju mogućnost da i povodom KiM dođe do izmene:

- Za svako rešenje u vezi s Kosovom treba izaći pred građane, na referendum - čuli smo od lidera SNS Tomislava Nikolića.

Dinkićevom URS ustavne promene su bitne u oblasti regionalizacije:

- Za nas je najvažnije da se izmenama, pre svega glave 7 Ustava, omogući suštinska decentralizacija Srbije. Mi nećemo insistirati na promeni odredaba za KiM - rekla nam je Suzana Grubješić.

Na braniku najvišeg državnog akta naći će se posle sledećih izbora samo DSS i radikali. Oni smatraju da se kampanja za promenu Ustava vodi samo zato da bi se ukinula preambula, a da to neće ići lako jer je narod doneo Ustav i samo on može da ga promeni.

Sadašnji Ustav potvrdili su građani na referendumu 28. i 29. oktobra 2006, posle širokog političkog konsenzusa.

NE MOŽE BEZ NOVOG REFERENDUMA

Predlog za promenu Ustava mora da podrži dvotrećinska većina u Skupštini Srbije, odnosno 167 narodnih poslanika. Za izmenu preambule, ali i svih "važnijih" načela Ustava, poput ljudskih i manjinskih prava i uređenja vlasti, potrebna je i potvrda na referendumu - da izmenu podrži većina izašlih glasača.

P. VASILJEVIĆ
Izvor: Vebsajt dnevnog lista Večernje novosti, 10.2.2012.

ZAKON O VANREDNIM SITUACIJAMA: Od 2012. godine planirana primena sistema "112" - sistema za reagovanje u hitnim slučajevima u Srbiji

Zamenik predsednika Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ocenio je danas da je uvođenje jedinstvenog telefonskog broja za hitne intervencije "112" važno sa aspekta brže i efikasnije pomoći građanima u slučaju vanrednih okolnosti.

Dačić je na svečanosti u Palati Srbija održanoj povodom obeležavanja Evropskog dana broja "112" - sistema za reagovanje u hitnim slučajevima, precizirao da se to odnosi na vremenske nepogode, požare, poplave ili saobraćajne udese.

On je podsetio na to da je zbog hladnog talasa u Srbiji od 5. februara na snazi vanredna situacija, i istakao da bi postojanje broja 112 doprinelo bržem i kvalitetnijem reagovanju svih spasilačkih službi u ovakvim okolnostima.

Zamenik predsednika Vlade je iskazao očekivanje da će u ovoj godini početi uvođenje tog sistema, i naglasio da je u tom poslu podrška Evropske unije od velikog značaja.

Šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer izrazio je saučešće porodicama žrtava ledenog talasa u Srbiji i poručio da će Unija podržati napore Srbije za uvođenje sistema 112.

Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije Predrag Marić podsetio je na to da se spasilačke službe već 36. dan bore protiv posledica ledenog talasa u Srbiji.

Marić je ukazao na to da su prednosti sistema 112 brže intervencije i bolje povezivanje državnih organa, i izrazio nadu da će se taj sistem u Srbiji primenjivati od iduće godine.

Evropski dan broja "112" obeležava se u zemljama EU 11. februara, počev od 2009. godine.

U svim zemljama EU, 112 je besplatni broj za hitne situacije kojim se istovremeno mogu dobiti sve tri službe za hitne intervencije - policija, vatrogasci i hitna pomoć.

Uvođenje tog broja u Srbiji predviđeno je usvojenim Zakonom o vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009 i 92/2011 - prim. red), a istovremeno predstavlja jednu od obaveza za ostvarivanje punopravnog članstva u EU.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 11.2.2012.

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: APR neće tražiti da društva dostavljaju pečatiranu dokumentaciju, ukoliko su u svojim aktima predvideli da neće koristiti pečat, osim za podneske koje sastavljaju advokati i koji su dužni da po Zakonu o advokaturi koriste pečat

I pored promena zakona, iako je sada moguće da se firma registruje bez pečata, teško da će bez njega moći redovno da posluje.

Pečati, i pored najava, ne idu u istoriju. Iako je sada moguće da se firma registruje bez pečata, teško da će bez njega moći redovno da posluje.

- Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011 - prim. red) propisuje da preduzeća nisu dužna da koriste pečat, osim ako je drugim zakonom drugačije propisano - rečeno je "Novostima" u Agenciji za privredne registre. - Ovo znači da APR neće tražiti da društva dostavljaju pečatiranu dokumentaciju, ukoliko su u svojim aktima predvideli da neće koristiti pečat, osim za podneske koje sastavljaju advokati i koji su dužni da po Zakonu o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 - prim. red) koriste pečat.

Šta se, međutim, dešava kada preduzeće koje nema pečat, želi da otvori račun u banci, što je preduslov svakog poslovanja?

- Propisano je da kod otvaranja računa preduzeće obavezno banci podnosi i karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga i raspolaganje sredstvima sa računa - objašnjavaju u Narodnoj banci Srbije. - Taj karton deponovanih potpisa, koje potpisuje ovlašćeno lice, overen je pečatom kojim će se overavati i instrumenti plaćanja.

Kao instrument bezgotovinskog praćanja, preduzeća koriste takozvani nalog za prenos.

Banka taj nalog može izvršiti i kada on ne sadrži sve propisane elemente, ako utvrdi da su elementi koji su navedeni u nalogu dovoljni za njegovo izvršenje.

- Banka takođe ima potpuno pravo da zahteva od klijenta da stavi pečat na nalog ukoliko preko njega vrši identifikaciju klijenta, odnosno ako smatra da je to neophodan element za izvršenje naloga - napominju u NBS.

Kada je reč o elektronskom plaćanju, ti nalozi se regulišu međusobnim ugovorom između preduzeća i banke.

D. I. KRASIĆ
Izvor: Vebsajt dnevnog lista Večernje novosti, 10.2.2012.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I DOMOVIMA UČENIKA: Na internet stranici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije dostupna su najnovija tumačenja koja su do sada doneta od strane Komisije za tumačenje odredbi PKU

Na internet stranici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, u sekciji Dopisi - Tumačenja na http://www.unijasprs.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=19877&Itemid=98 (ONLINE) možete od sada pratiti najnovija tumačenja koja su do sada doneta od strane komisije za tumačenje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ("Sl. glasnik RS", br. 12/2009 i 67/2011 - prim. red).

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 10.2.2012.

POSTIGNUT SPORAZUM O REFORMI PROPISA EU ZA TRŽIŠTE FINANSIJSKIH DERIVATA: Glavni cilj novih propisa je da svi sporazumi moraju da budu registrovani, bilo da su postignuti na berzi ili van nje

Zvaničnici Evropske unije i Evropski parlament postigli su sporazum o reformi propisa za 700 biliona (hiljada milijardi) vredno tržište finansijskiih derivata, što će olakšati kontrolu jednog od najneprozračnijih sektora finansija.

Novi režim, koji bi mogao da počne da se primenjuje do kraja 2012, preurediće tržište koje je bilo u ekspanziji tokom decenije pre ekonomske krize i koje se okrivljuje za njeno produbljivanje zbog prikrivanja rizika od regulatora.

U okviru novih propisa EU, banke, hedž fondovi i drugi kupci i prodavci derivata biće podsticani da se klone neregulisanog tržišta vrednosnih hartija kojima se ne trguje na zvaničnim berzama, a koje učestvuje sa gotovo 95 odsto u ukupnoj trgovini finansijskim derivatima.

"Era neprozirnih i sivih sporazuma je okončana", ukazao je Mišel Barnije, komesar EU za unutrašnje tržište koji je zadužen za pisanje tih i drugih propisa o reformi finansijskog sektora.

U prošlosti je bilo uobičajeno da se sporazumi, vredni više miliona evra, ne objavljuju javno i da sa detaljima budu upoznate samo sporazumne strane, preneo je Rojters.

To će biti promenjeno u okviru novih propisa koji će standardizovati najveći deo trgovine derivatima koja će se odvijati na otvorenim tržištima i zaključenje takvih sporazuma biće

odobravano iz jednog centra, što će olakšati njihovo nadgledanje.

Oni koji se ne budu preorijentisali na berze ili nekog centralnog ugovarača, kao što je "LĆ Klirnet" u Londonu koji služi kao posrednik između kupca i prodavca, biće suočeni s povećanim dažbinama koje se plaćaju na kapital kao odraz posebnih rizika.

Glavni cilj novih propisa je da svi sporazumi moraju da budu registrovani, bilo da su postignuti na berzi ili van nje.

Supervizori se nadaju da će oni olakšati nadgledanje tržišta i, u slučaju neophodnosti, omogućiti intervenisanje kako bi se izbeglo ponavljanje haosa koji je pratio kolaps američke investicione banke "Liman braders" 2008. godine.

 Izvor: Tanjug, 10.2.2012.

DONETA UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2012. GODINU

Vlada Republike Srbije je na sednici 9.2.2012. godine usvojila Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu (dalje: izmene i dopune CT2012).

Pravni osnov za izmene i dopune CT2012 propisan je članom 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Sl. glasnik RS", br. 62/2005, 61/2007 i 5/2009).

Podsećamo da je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 95/2011) u primeni od 1.1.2012. godine. Uredba pored nomenklature obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu.

Usklađivanje nomenklature vrši se u skladu sa međunarodnim ugovorima i to usklađivanje obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena i Osnovnih pravila za primenjivanje Carinske tarife. Uredbom se ne mogu menjati stope carine utvrđene Zakonom o Carinskoj tarifi.

Razlozi za izmene i dopune CT2012:

• ispravka tehničkih grešaka koje su uočene naknadnim sravnjivanjem teksta Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu, u delu koji se odnosi na nomenklaturu i jedinice mere, i

pravilno iskazivanje preferencijalnih stopa carine u skladu sa dinamikom za 2012. godinu propisanu u okviru sporazumima o slobodnoj trgovini koje je zaključila Republika Srbija.

Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, 10.2.2012.

IZMENE ODLUKE O SMANJENJU/IZUZIMANJU OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2012. GODINI

Vlada Republike Srbije je na sednici 9. februara 2012. godine usvojila Odluku o izmenama Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2012. godini.

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 30. stav 6. Carinskog zakona, prema kojem Vlada propisuje uslove, postupak i način primene autonomnih mera za robu koja se ne proizvodi u Republici Srbiji ili se ne proizvodi u dovoljnim količinama ili ne zadovoljava potrebe domaće privrede i tržišta.

Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2012. godini ("Sl. glasnik RS", br. 97/2011 - dalje: Odluka) u primeni je od 1. januara 2012. godine

Izmene u Odluci za 2012. godinu, su:

- nomenklaturna usklađivanja sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2012. godinu;

- davanje mogućnosti uvoznicima obrađenog duvana da uvoz duvana započet u 2011. godini koji nije potpuno realizovan do kraja godine, mogu realizovati u toku 2012. godine sve do ispunjenja vrednosnog limita koji je naveden u mišljenju ministra nadležnog za poslove poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede datim u skladu sa Odlukom koja je važila u 2011. godini.

Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina pri uvozu određene robe, odnosno izuzimanje od plaćanja carinskih dažbina za određenu robu u 2012. godini stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS".

Izvor: Redakcija, 10.2.2012.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije objavila spiskove lekova za upotrebu u humanoj medicini

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 10. februar 2012. godine:

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o prestanku važenja dozvole za stavljanje u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-00124-2012-3-002_1.pdf (ONLINE)

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o izmeni rešenja za stavljanje u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-00130-2012-3-002_1.pdf (ONLINE)
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-00131-2012-3-002_1.pdf (ONLINE)
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-00120-2012-3-002_1.pdf (ONLINE)
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-00122-2012-3-002_1.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 10.2.2012.

UDRUŽENJE JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA POZIVA ČLANOVE DA SE PRIJAVE ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE TRENERA NA SEMINARIMA: Seminari se organizuju u okviru realizacije projekta "Građani i pravosuđe - zajedno protiv korupcije u Srbiji", a zainteresovani se mogu prijaviti do 24. februara 2012. godine

Udruženje tužilaca Srbije poziva sve zainteresovane članove koji imaju iskustva u procesuiranju krivičnih dela protiv korupcije da se prijave za obavljanje funkcije trenera na seminarima tokom realizacije projekta "Građani i pravosuđe - zajedno protiv korupcije u Srbiji" koji se realizuje uz pomoć ambasade Kraljevine Norveške u Republici Srbiji, a u partnerstvu sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska prava i sa Užičkim centrom za ljudska prava i demokratiju.

Tema seminara na kojima će se tužioci pojaviti u svojstvu trenera je "Borba protiv korupcije u oblasti javnih nabavki - saradnja građana i pravosuđa".

Zainteresovani se mogu prijaviti do 24. februara 2012. godine, dostavljanjem biografije na mail udruzenjetuzilacasrbije@gmail.com nakon čega će Programski savet Udruženja izabrati naophodan broj trenera za seminare.

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 10.2.2012.

ZAŠTITNIK GRAĐANA UTVRDIO NEPRAVILNO POSTUPANJE UPRAVE ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA MINISTARSTVA PRAVDE

Zaštitnik građana utvrdio da je nepravilnim postupanjem Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde, određeni broj osuđenih sa teškim mentalnim poremećajima smešten u zavode za izvršenje krivičnih sankcija u kojima ne postoje odgovarajući uslovi za njihovo lečenje i tretman, čime su im povređena prava na zdravstvenu zaštitu.

U postupku kontinuiranog i sistemskog prikupljanja, provere i obrade podataka, Zaštitnik građana je posetio veliki broj zavoda za izvršenje krivičnih sankcija i u razgovorima stručnog lica iz tima Zaštitnika građana sa osuđenima sa teškim mentalnim poremećajima, utvrdio niz nepravilnosti: nepostojanja ranije i nestručno vođenje postojeće psihijatrijske dokumentacije, neadekvatne opise psihičkog stanja, neredovne psihijatrijske preglede, lečenje isključivo farmakoterapijom, često nekorigovanom.

Zaštitnik građana je Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde uputio preporuku da se osuđeni sa teškim mentalnim poremećajima koji su smešteni u zavodima sa neodgovarajućim uslovima za njihovo lečenje i tretman, bez odlaganja upute u Specijalnu zatvorsku bolnicu, u neku drugu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, ili premeste u zavod za izvršenje krivičnih sankcija u kome postoje odgovarajući uslovi. Takođe, preporučio je da se u skladu sa raspoloživim mogućnostima, u pojedinim zavodima formiraju posebna odeljenja u kojima će postojati uslovi za odgovarajuće lečenje i tretman osuđenih sa teškim mentalnim poremećajima.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde u obavezi je da u roku od 60 dana obavesti Zaštitnika građana o postupanju po preporuci.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 10.2.2012.

KONKURS: RASPISAN JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE POGONA ZA PRIMENU NOVIH TEHNOLOGIJA U AP VOJVODINI • Konkurs je otvoren tokom cele godine •

Na osnovu Elemenata programa o sufinansiranju pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini u 2012. godini, Zaključaka koje je usvojila Vlada AP Vojvodine na sednici od 01. februara 2012. godine, a u vezi sa navedenim Elementima programa, člana 2. Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj raspisuje javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini.

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati otvaranje pogona pilot proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 220.800.000,00 dinara za 2012. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Elementi postupka dodele sredstava

1. Pravo prijavljivanja imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije(ortačko društvo,komanditno društvo,društvo s ograničenom odgovornošću i acionarsko društvo) koja planiraju da pokrenu nove pogone na teritoriji AP Vojvodine i da zaposle najmanje 20 novih radnika.
2. Privredno društvo koje dobije sredstva u skladu sa Javnim konkursom, dužno je da iznos sredstava koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrati u roku od jedne do pet godina putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama koje kao prioritet odrede nadležni pokrajinski sekretarijati. Donacije naznačenim ustanovama mogu biti realizovane u obliku robe iz primarne proizvodnje ili druge robe koja je odgovarajuće vrednosti za potrebe ustanova kojima je donacija upućena, pri čemu vrednost robe treba da odgovara iznosu sredstava koje je privredno društvo dobilo od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.
3. Ukoliko su sredstva odobrena za pokretanje novih pogona na teritoriji nerazvijene ili nedovoljno razvijene opštine AP Vojvodine, iznos sredstava koji se vraća može biti umanjen za godišnji iznos zarade za 50% novih zaposlenih radnika, pri čemu naznačeni iznos ne može biti veći od 30% od visine ukupno odobrenih sredstava.
4. Privredno društvo koje je učestvovalo na javnom konkursu za sufinansiranje pogona novih tehnologija u prethodnoj godini i čiji je elaborat dobio pozitivnu ocenu komisije za evaluaciju elaborata, može konkurisati za sufinansiranje pogona po Javnom konkursu u 2012 god. uz dostavljanje nove prijave, pri čemu nije u obavezi da dostavi novi elaborat.

Prednost prilikom odlučivanja imaće:

1. Novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu,
2. Privredna društva koja će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine,
3. Projekti od posebnog značaja za ostvarivanje ravnomernog razvoja pokrajine
4. Projekti od izuzetnog značaja za korišćenje obnovljivih izvora energije
5. Privredna društva koja su učestvovala na javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u realizaciji prve faze projekta.

Sufinansiranje može da obuhvati sledeće troškove:

- izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,
- adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,
- nabavku novih mašina i opreme,
- nabavku repromaterijala,
- zarade za nove zaposlene radnike i drugo.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijava i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom "za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija" na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad, kao i u elektronskoj formi (na CD-u), a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Kontakt osoba za dodatne informacije: Branka Šimić, telefon 021/487-4550, e-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije informacije možete pogledati http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/indexd.jsp?zd_dokumentId=186&Oblast=1 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, 10.2.2012.

KONKURS: RASPISAN JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2012. GODINI • Konkurs je otvoren tokom cele godine •

Na osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj raspisuje javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini.

1. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će finansirati kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini.

Smatraće se da je poseban interes izražen u slučajevima kada postoji urgentna potreba za istraživanjem ili monitoringom u vezi sa:

- problemima nastalim kao posledica elementarnih nepogoda ili klimatskih promena koje neposredno utiču na bezbednost i zdravlje stanovništva, ili se ugrožava funkcionalnost značajnih elemenata privrednog sistema

- potreba za intenzivnim istraživanjem uzroka i mera u cilju određivanja odgovarajućih metoda i metodologija, da bi se unapredili strateški projekti od značaja za održivi razvoj
- kratkoročna pilot-istraživanja od posebnog interesa za pripremu međunarodnih projekata, koji će se finansirati iz fondova Evropske unije.

Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara za 2012. godinu.
2. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3. Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa mogu podneti registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, a izuzetno prema posebnoj odluci Sekretarijata i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkom delatnošću, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom "za učešće na Javnom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini" na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupuna 16, 21108 Novi Sad

Obrazac prijave preuzima se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi (na CD-u).
Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije je: Ivana Momčilović, telefon 021/487-45-50, e-mail: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs
Detaljnije informacije možete pogledati http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/indexd.jsp?zd_dokumentId=186&Oblast=1 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, 10.2.2012.

DRUGA GODIŠNJA KONFERENCIJA O SPOLJNOTRGOVINSKIM INSTRUMENTIMA: Konferencija će biti održana 28. februara 2012. u PKS • Rok za prijavljivanje je 24. februar 2012. godine •

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Projektom "Jačanje kapaciteta institucija Vlade Republike Srbije" Nemačkog ministarstva ekonomije i tehnologije, organizuje drugu godišnju konferenciju o spoljnotrgovinskim instrumentima Srbije, za 28. februar 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Resavska 15, sala 1, prizemlje.

Na Konferenciji će biti reči o zaštiti srpske industrije i pomoći u zaštiti od postupaka drugih zemalja. Konferencija će tretirati spoljnotrgovinske instrumente, pre svega: antidampinške mere, kompenzatorne mere i mere zaštite.

Ovom prilikom biće predstavljen i priručnik "Administrativne smernice o spoljnotrgovinskim instrumentima" koji je urađen u okviru ovog projekta koji će biti stavljen na raspolaganje privredi.

Učešće na Konferenciji je bez kotizacije, a simultani prevod na srpski jezik je obezbeđen.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, možete se prijaviti on-line, putem direktnog linka www.pks.rs/konferencija, najkasnije do 24. februara 2012. godine.
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona : 011/3248-349.

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/Poziv%20za%2028.%20februar.pdf

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 12.2.2012.

RADIONICA O OTVARANJU ENERGETSKOG TRŽIŠTA ZAPADNOG BALKANA BIĆE ODRŽANA 7.MARTA 2012. GODINE

Institut za energetiku jugoistočne Evrope (IENE) u saradnji sa Agencijom za energetiku Republike Srbije organizuje jednodnevnu radionicu na temu "Otvaranje energetskog tržišta Zapadnog Balkana" u Beogradu, Srbija, 7. marta ove godine.

Radionica će na jednom mestu okupiti vladine zvaničnike, visoke predstavnike kompanija i energetske stručnjake iz zemalja zapadnog Balkana i šire oblasti jugoistočne Evrope u cilju razmene informacija i ideja, uspostavljanja poslovnih kontakata i formulisanja akvitnosti i odgovora na sve veće izazove u oblasti energetike i zaštite životne sredine u regionu.

Skup će obuhvatiti širok spektar tema iz oblasti energetike i zaštite životne sredine uključujući pitanja integracije energetskog tržišta, aktivnosti u elektroenergetskom, kao i gasnom sektoru, na projektima u oblasti obnovljivih izvora energije, kao i sigurnosti snabdevanja energijom.

Na skupu će takođe biti pretstavljena nedavno objavljena studija IENE "Pregled energetskog sektora JI Evrope".

Učešće na radionici potvrdili su visoki predstavnici sektora iz Grčke, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana.

Izvor: Vebsajt Agencije za energetiku, 7.2.2012.

PREDSTAVLJEN PROJEKAT "STUDIJA MAPIRANJA PLAVNIH ZONA U SRBIJI" • Projektom se pruža tehnička pomoć vodoprivrednom sektoru, kako bi Srbija uskladila politiku sa direktivama EU u toj oblasti •

Predstavljen projekat "Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji" kojim se pruža tehnička pomoć vodoprivrednom sektoru, kako bi Srbija uskladila politiku sa direktivama EU u toj oblasti i što spremnije odgovorila na poplave. Projekat vredan dva miliona evra.

Šef delegacije EU u Srbiji Vensen Dežer rekao je da poplave izazivaju velike ekonomske i socijalne štete, dovode i do ljudskih tragedija, naglasivši da "Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji" ne predstavlja samo prevenciju već i konkretne korake koje treba preduzeti kada se ta elementarna nepogoda dogodi.

Dežer je izrazio nadu da će taj projekat pomoći vlastima i građanima Srbije da se lakše izbore sa poplavama ali i da se domaće direktive usaglase sa evropskim.
Dežer je napomenuo da će EU tražiti od svake članice da uradi mapiranje plavnih zona i da se uvedu planovi upravljanja poplavama.

Glavni cilj projekta vrednog dva miliona evra koji finansira EU jeste izrada karata ugroženosti od poplava i karata rizika.

Projekat obuhvata plavne zone na levoj i desnoj obali Dunava između beogradske opštine Zemun i uzvodno od Hidroelektarne Đerdap kao i plavne zone velikih reka u slivu Morave, a ministar je istakao da je u planu da cela zemlja bude obuhvaćena.

Izvor: Vebsajt Delegacije Evropske unije u Srbiji, 6.2.2012.

CEN/CENELEC GUIDE 17 - UPUTSTVO ZA PISANJE STANDARDA S OBZIROM NA POTREBE MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MSP) PREVEDENO NA SRPSKI JEZIK

Prevođenjem CEN/CENELEC Guide 17, Uputstva za pisanje standarda s obzirom na potrebe mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP), naša zemlja se pridružila listi evropskih zemalja koje na ovaj način žele da podignu svest o pitanjima koja su važna ovom najbrojnijem i, samim tim, najznačajnijem sektoru privrede.

Naime, 99 % preduzeća u Evropi pripada sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, koja često nisu dovoljno zastupljena u procesu standardizacije. Usled toga, postoji mogućnost da njihovi interesi prilikom donošenja standarda ne budu dovoljno uzeti u obzir, kao i da troškovi implementacije standarda za njih budu relativno visoki. Ovaj problem je posebno izražen prilikom implementacije standarda koji se odnose na proizvodnju širokih razmera ili na masovnu proizvodnju, kada primena standarda za neka manja preduzeća postaje previše složena ili skupa. Kao posledica toga, položaj MSP-a na tržištu usluga i proizvoda može da bude oslabljen.

Upravo cilj ovog uputstva jeste da se prevaziđe moguća nedovoljna zastupljenost MSP-a u poslovima standardizacije i da se veća pažnja usmeri na interese ovog sektora, usled čega bi sve zainteresovane strane u procesu standardizacije mogle da imaju korist.

Prevedeno uputstvo može se pogledati na sledećoj adresi. ftp://ftp.cencenelec.eu/CEN/Services/SMEs/SME-Guide17/CEN_CLC_17_SR.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Instituta za standardizaciju Srbije, 6.2.2012.

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENI MODELI AKATA USAGLAŠENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU
 • IZJAVA O ODRICANJU OD TUŽBENOG ZAHTEVA
 • IZJAVA O POVLAČENJU TUŽBE
 • IZJAVA O POVLAČENJU TUŽBE NAKON DONOŠENJA PRVOSTEPENE PRESUDE
 • TUŽBA ZA ČINIDBU
NOVA ODLUKA O ZAŠTITI OD BUKE NA TERITORIJI GRADA VALJEVA: Grad je podeljen u šest zona, najviši nivo buke je 65 decibela

Od kad postoji grad na Kolubari, prvi put je na snazi Odluka o zaštiti od buke na teritoriji Grada Valjeva ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2011 - prim. red). Valjevo je podeljeno na šest zona, od bolnica i parkova, gde buka može da iznosi najviše 50, do centra grada gde ne sme da pređe 65 decibela.

Osnovna svrha merenja buke je da se dođe do podataka gde je potrebna izmena saobraćaja, odnosno, da se utvrdi gde vozila prave veću buku od dozvoljene.

- Najniži dozvoljeni nivo buke je u područjima za odmor i rekreaciju, kod bolnice, u gradskim parkovima - kaže Mirjana Medulović Marinković, načelnica Odeljenja za urbanizam i zaštitu životne sredine. - Najveća buka dozvoljena je u centru grada, uz magistralne i regionalne saobraćajnice, dok u industrijskoj zoni, na primer, ne sme da prelazi graničnu vrednost buke onih područja sa kojima se graniči.

Nivo buke na 12 lokacija u tri intervala tokom dana, kao najpovoljniji ponuđači, po ceni od 75.000 dinara za godinu dana, meriće stručnjaci Zavoda za javno zdravlje iz Šapca. Njihovi izveštaji biće od koristi prilikom izrade novih urbanističkih planova i izmena saobraćaja. Onima koji proizvode buku privrednicima i ugostiteljima, ostavljeno je tri meseca da objekte adaptiraju i izoluju.

- U objektima neće moći da instaliraju uređaje koji proizvode buku veću od dozvoljene - ističe Aleksandar Janković, načelnik Odeljenja za komunalno-inspekcijske poslove. - Zanatlije, poput kovača, ili oni koji rade sa na primer bušilicama, moći će da rade samo ako zatvore prozore i vrata. Ugostitelji zvučnike ne mogu da iznose u letnje bašte.

KAZNA

Za one koji ne poštuju odluku o dozvoljenom nivou buke u zavisnosti od akustičke zone predviđene su kazne od 50.000 do milion dinara. Ako merenjem bude utvrđeno da je prijava neosnovana, troškove izlaska merača na teren plaća onaj ko je prijavio.

NAJBUČNIJE

Dosadašnja istraživanja pokazala su da je nivo buke stalno veći od 70 decibela na najprometnijim raskrsnicama u Valjevu - poput Karađorđeve i Ulice Vuka Karadžića, odnosno Bulevara vladike Nikolaja i obilaznice za Užice.

B. PUZOVIĆ

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Večernje novosti, 6.2.2012.

AKREDITOVANI SEMINARI U ORGANIZACIJI CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS-A: Rok za prijavu učešća na seminaru je 20. februar 2012. godine

Obaveštavamo sve vaspitače, nastavnike i profesore uključene u Projekat Vlade AP Vojvodine "Uvođenje dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine" da će se tokom februara meseca tekuće godine održati nekoliko seminara u ogranizaciji Cambridge University Press-a, pod nazivom Tour of Serbia.

Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nalazi se u Katalogu profesionalnog usavršavanja za školsku 2011/2012. godinu pod rednim brojem 317 i nazivom Cambridge Teachers' Development Programme.

Seminar je u potpunosti besplatan za sve učesnike i nosi dva sata profesionalnog usavršavanja.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice podržava održavanje ovog seminara.

U prilogu se nalazi poziv u kome možete pronaći sve detalje u vezi datuma, vremena i mesta održavanja seminara u AP Vojvodini, podatke o predavaču, sadržini samog seminara i naravno, načinu prijavljivanja za učešće na seminaru.

Rok za prijavu učešća na seminaru je ponedeljak 20. februar.

Detaljnije informacije o seminarima možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Vesti/2012.02.02/Seminar%20Tour%20of%20Serbia.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 3.2.2012.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA "SY CULTOUR" BIĆE ODRŽANO 8. FEBRUARA 2012. GODINEU PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE: Na proleće 2012. kreću prvi treninzi i edukacija kroz radionice sa lokalnom samoupravom i partnerima iz lokalne sredine

Pripreme za ovaj značajan regionalni projekat "Sy CULTour" su počele još krajem 2009. godine, da bi odobrenje za realizaciju usledilo nakon godinu dana. Projekat traje do februara 2014. godine, kada se planira velika konferencija u gradu Heraklion na Grčkom ostrvu Krit, gde će biti predstavljeni krajnji rezultati i završni dokument projekta.

Krajem prošle godine potpisan je Ugovor sa Evropskom delegacijom u Srbiji i do sada su završena 3 radna paketa. Na proleće 2012. kreću prvi treninzi i edukacija kroz radionice sa lokalnom samoupravom i partnerima iz lokalne sredine.

U martu 2011. godine u Ljubljani održan je prvi sastanak 17 partnera iz 6 država (Slovenija, Italija, Grčka, Mađarska, Bugarska i Srbija), kojim je zvanično pokrenut ovaj međunarodni projekat, nastao iz bilateralnih odnosa Srbije i Slovenije, kroz saradnju Slovenačke Akademije nauka i umetnosti i Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Partner Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo je Privredna komora Vojvodine, a realizaciju projekta će pratiti Kancelarija za evropske integracije - Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje iz Beograda.

Cilj projekta je da se poboljša upravljanje kulturnim nasleđem i vrednostima u ruralnim područjima u cilju ekonomskog i društvenog razvoja, posebno onih, slabije razvijenih. Primena novih metodologija doprineće stvaranju novog, ne-masovnog ruralnog kulturnog turizma, generisaće nova radna mesta i veće prihode. Nove metodologije testiraće se i primeniti u pilot oblastima.
Detalji projekta će biti predstavljeni 8. februara 2012. godine (sreda), u 12:00 časova, Sala 14, u Privrednoj komori Vojvodine, Master centar. O projektu će govoriti Dragica Samardžić u ime Privredne komore Vojvodine, prof.dr Jasmina Đorđević, rukovodilac projetka i prof.dr Lazar Lazić, direktor Deparmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo na PMF-u, a prisutni će biti rektor UNS, prof. dr Miroslav Vesković i dekan PMF prof. dr Neda Mimica Dukić.

Molimo medijske kuće da prisustvuju ovom događaju i o tome obaveste javnost.

Izvor: Vebsaj Privredne komore Vojvodine, 3.2.2012.

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE UPUTILO PREPORUKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA OBUSTAVU RADA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA OD 6. DO 10. FEBRUARA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović preporučio je danas lokalnim samoupravama u Srbiji da obustave rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama od ponedeljka, 6. februara, do petka, 10. februara.

U saopštenju Ministarstva prosvete i nauke navodi se da je Obradović preporučio univerzitetima da tokom ispitnog roka donesu nove planove održavanja ispita i da se ispiti ili odlože, ili grupišu i održe u istom danu.

Ova preporuka je doneta da bi se deca i učenici zaštitili od opasnosti zbog ekstremno niskih temperatura, otežanih uslova u kojima radi prosvetni sistem, ali i kao mera koja podržava stabilizovanje energetskog sektora u zemlji.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.2.2012.

ZAKLJUČENI SPORAZUM O FITOSANITARNOJ SARADNJI I SPORAZUM U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE I VETERINARSTVA IZMEĐU SRBIJE I MAKEDONIJE

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović zaključio je, dana 3. februara 2012. godine Sporazum o fitosanitarnoj saradnji sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije gospodinom Ljupčetom Dimovskim i Sporazum u oblasti bezbednosti hrane i veterinarstva sa direktorom Agencije za hranu i veterinu Republike Makedonije gospodinom Dejanom Runtevskim u Privrednoj komori Srbije.

Tom prilikom ministar Petrović je izjavio: "Uspeli smo da pojednostavimo trgovinske procedure kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi i proizvodi prehrambene industrije biljnog i životinjskog porekla. Ovim Sporazumom uspostavljamo formalan odnos poverenja između Srbije i Makedonije kada su procedure u pitanju uz očuvanje bezbednosti hrane".

"Osnovano očekujemo povećanje razmene i prometa u 2012. godini i na jednoj i na drugoj strani što će značiti i nova radna mesta i veće zarade za sve ljude koje se nalaze u ovom poslu", zaključio je ministar Petrović.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Makedonije Ljjupče Dimovski je izjavio: "Ovim činom će se dalje razvijati i unapređivati naučni, tehnološki i poslovni odnosi dve prijateljske zemlje a potpisana dokumenta će omogućiti veće pogodnosti i privrednicima i potrošačima".

Sporazum o fitosanitarnoj saradnji dva ministarstva ima za cilj omogućavanje prometa bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata bez ograničavanja spoljne trgovine uz zadržavanje potrebnog nivoa zaštite zdravlja bilja, kontrolisanje pošiljki bilja i uz međusobnu razmenu informacija, iskustava i znanja. Ovim sporazumom, zaključenim na period od 5 godina, štitiće se teritorije obe države od unošenja štetnih organizama preko bilja i biljnih proizvoda i ograničavaće se gubici koji nastaju kao posledica njihovog delovanja.

Cilj Sporazuma u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane, zaključenog na period od 5 godina, je razvijanje saradnje, olakšavanje prometa životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane i hrane za životinje bez ograničavanja međusobne trgovine uz zadržavanje potrebnog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i omogućavanje ostalih segmenata saradnje u oblasti poljoprivrede i nesmetanog protoka robe.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, 3.2.2012.

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENI NOVI PRIMERI MODELA, USAGLAŠENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU:
 • PRIGOVOR STRANKE NA SADRŽINU PISANOG OBLIKA TONSKOG ZAPISA
 • ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA KOJE JE SUPROTNA STRANA PROUZROKOVALA SVOJOM KRIVICOM
 • ZAHTEV ZA PREGLEDANJE I PREPISIVANJE SPISA
NOVI SPISAK PORESKIH DUŽNIKA BIĆE OBJAVLJEN NAJKASNIJE DO POČETKA APRILA

Novi spisak poreskih dužnika biće objavljen krajem marta, a najkasnije do početka aprila, izjavio je danas direktor Poreske upave Dragutin Radosavljević.

Zakonska obaveza Poreske uprave je da te spiskove objavljuje kvartalno, rekao je on na konferenciji za novinare i najavio da će oni biti veći od prvog spiska iz januara, odnosno da će na njima biti po 500 privrednih subjekata, preduzetnika i fizičkih lica.

Naglašavajući da se spiskovi svakodnevno proveravaju i da će biti precizni, Radosavljević je ocenio da je objavljivanje prvog spiska 300 najvećih dužnika početkom godine urodilo plodom, jer je naplata javnih prihoda u januaru za 4,6 milijardi dinara veća od projekcija.

On je objasnio da je projekcija naplate javnih prihoda bila 47,8 milijardi dinara, a ostvarena naplata 52,47 milijardi dinara, i naveo da su to ubedljivo najbolji rezultati za januar, u poslednjih nekoliko godina, što može da se poveže sa objavom poreskih dužnika.

Radosavljević je naglasio da je plan za naplatu PDV-a prebačen za oko 1,5 milijardi dinara, dok je suma od akciza za tri milijarde dinara veća od projektovane.

Direktor se osvrnuo i na najavu sutrašnjeg štrajka dela zaposlenih u Poreskoj upravi, ističući da prema njegovim informacijama, koje je dobio od direktora filijala, ekspozitura i regionalnih centara Poreske uprave, štrajk neće uspeti.

Radosavljević je naglasio da ne postoje razlozi za protest, jer su obezbeđena sredstva za primanja zaposlenih, a ne postoji ni namera da se oni otpuste.

Zarade su redovne, a prosek je 46.420 dinara, što je za 3.900 dinara veće od proseka zarada u Srbiji. Tako zaposleni sa srednjom stručnom spremom imaju 29.886 dinara, sa višom 36.370 dinara i visokom 57.983 dinara, kazao je Radosavljević.

Izvor: Tanjug, 1.2.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

Saopštenje Agencije za privredne registre o skraćenju radnog vremena za prijem stranaka, zbog mera Vlade Republike Srbije

ZBOG SMANJENJA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE (APR) SKRATIĆE RADNO VREME ZA PRIJEM STRANAKA

U okviru mera racionalizacije potrošnje električne energije, Agencija za privredne registre obaveštava korisnike da će beogradska kancelarija danas, 13. februara, i u utorak, 14. februara, primati stranke u periodu od 9 do 12 sati.

Organizacione jedinice APR-a će danas, takođe, raditi skraćeno i to od 9 do 12 sati, dok u utorak, 14.02, neće uopšte raditi sa strankama.

Po preporuci Vlade Republike Srbije, beogradska kancelarija i organizacione jedinice APR-a u petak, 17.02, neće raditi.

Izvor: Agencijа za privredne registre, 13.2.2012.

VANSUDSKO PORAVNANJE PRE USMENE RASPRAVE, U SPORU IZMEĐU SRBIJE I HRVATSKE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM PRAVDE, BILO BI U INTERESU OBEJU ZEMALJA

Tanjug,Dnevnik

Zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, profesor medjunarodnog prava, Akademik,  Tibor Varadi izjavio je da bi bilo u interesu i Srbije i Hrvatske da do kraja godine dođe do vansudskog poravnanja po međusobnim tužbama za genocid.

"Poravnanje je u načelu moguće i u toku, pa i nakon usmene rasprave, ali sam uveren da bi bilo u interesu kako Srbije tako i Hrvatske da do vansudskog rešenja dođe pre usmene rasprave, što praktično znači do kraja godine", rekao je Varadi u intervjuu novosadskom "Dnevniku".

Varadi, koji je pravni zastupnik Srbije u sporu sa Hrvatskom u slučaju međusobnih optužbi za genocid, dodao je da je veoma važno dosledno utvrđivanje individualne odgovornosti, kako bi bili kažnjeni oni koji su činili zlodela, bez obzira na ta na kojoj su bili strani.

On je podsetio da je spor između dveju država ograničen na delo genocida (s tim ograničenjem je nadležnost prihvatio MSP), kao i da Haški tribunal nije nikoga osudio pa ni optužio za delo genocida na području Hrvatske.

"Za razliku od dosadašnjeg postupka, usmena rasprava bi bila javna i na njoj bi svaka strana koristila najjaču retoriku da bi potkrepila optužbu za genocid", rekao je Varadi i upozorio da bismo se time vratili u retoriku i atmosferu devedesetih.

"Evropske integracije, ali ne samo evropske integracije već i sopstveno dostojanstvo, traže da prevaziđemo atmosferu devedesetih godina", naglasio je akademik Varadi.

RASPRAVA PRED USTAVNIM SUDOM RS POVODOM ZAKONA O UTVRĐIVANJU NADLEŽNOSTI AP VOJVODINE

"Autonomija Vojvodine je normalno stanje, kao što je normalno i to da ta autonomija bude u okviru Srbije, izjavio je Akademik, Tibor Varadi, koji je učestvovao u raspravi pred Ustavnim sudom Srbije povodom Zakona o nadležnostima pokrajine.

On smatra da je Zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine “jedno nastojanje da se to normalno stanje uspostavi u okvirima Srbije”, napominjući da je taj zakon donela Skupština Srbije i da misli da je donet u okvirima Ustava.

Ističući da smatra da je strah od autonomije Vojvodine "potpuno bez opravdanja", Varadi je napomenuo da mu se čini da "strah od autonomije Vojvodine ima korene u iskustvu sa Kosovom, te i u želji da se izbegne jedan scenario”.

Upoređenja sa Kosovom su bez osnova i “suština nije ni u upoređivanju, već u tome da je Vojvodina zaista nešto drugo”, ocenio je taj ugledni stručnjak za međunarodno pravo i napomenuo da su “drugi istorijski koreni, drugačiji sastav stanovništva, drugačije su želje građana Vojvodine”.

Varadi je dodao da Kosovo nije faktički izgubljeno nakon toga što je od oblasti postala autonomna pokrajina, nego nakon što je Slobodan Milošević ukinuo tu autonomiju i tako "uspeo da ujedini one kosovske Albance koji su zaista želeli secesiju, sa onima koji bi prihvatili autonomiju.

TUŽILAŠTVO ZA RATNE ZLOČINE SRBIJE PODIGLO PRVU OPTUŽNICU PO ODREDBAMA NOVOG ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU

Blic

Novi Zakon o krivičnom postupku (ZKP) trebalo bi da ubrza krivični postupak i učini ga efikasnijim time što će dosadašnju sudsku istragu zameniti tužilačkom. Naime, tužioci za ratne zločine i organizovani kriminal novim ZKP-om zaduženi su za prikupljanje materijalnih dokaza, saslušanje svedoka, sprovođenje veštačenja, nakon čega će odlučivati o podizanju optužnice.

Na ovaj način sud više neće imati ulogu gonjenja niti da, kao što je bilo do sada, po službenoj dužnosti izvodi dokaze u korist tužilaštva, pošto će to sada biti obaveza tužioca. Funkcija istražnog sudije se menja u sudiju za prethodni postupak, čiji je obaveza zaštita prava i sloboda osobe protiv koje se postupak vodi.

Međutim, uloga suda u prikupljanju dokaza u toku postupka ostaće u slučaju da odbrana zahteva prikupljanje nekih dokaza, a tužilaštvo odbije da to učini. Tada sud može da naredi tužilaštvu da pribavi tražene dokaze.

Izmenom ZKP-a, osim policije, u svako ispitivanje biće uključen i tužilac, čime će se izbeći da policija podnese krivičnu prijavu, za koju se kasnije ispostavi da nema dovoljno dokaza. Na ovaj način tužilac će znati šta mu je potrebno za kvalitetnu optužnicu, a time doći i do veće mogućnosti za donošenje osuđujuće presude.

Tokom istrage o organizovanom kriminalu i ratnim zločinima osumnjičeni i njegov advokat moći će da ispituju svedoke i da sami prikupljaju dokaze. Kada je reč o ovome, stručna javnost upozorava da će siromašna odbrana biti u podređenom položaju u odnosu na tužilaštvo, jer ne poseduje takve mehanizme za istragu.

S druge strane, osumnjičeni koji poseduju dovoljno novca moći će da finansiraju svoje paralelne istrage angažovanjem privatnih detektivskih agencija, čime će moći da sakupe možda čak i više dokaza od tužilaca.

POVEĆATI PDV I POREZ NA IMOVINU, ALI SMANJITI DRUGA OPTEREĆENJA

Tanjug

Srbiji potrebna sveobuvhatna poreska reforma koju ne treba svesti samo na povećanje poreza na dodatu vrednost, kaže član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković.

Vučković je ukazao da će reforma javnog sektora i poreska reforma, po svoj prilici, biti jedan od koraka, koji će, verovatno, naredna vlada morati da razmotri i primeni.

On smatra i da država treba da pruži jasne dokaze da je učinila sve što je u njenoj moći da smanji javne rashode.

"Država treba da štedi na svaki mogući način. To će značiti i neke nepopularne poteze iz ugla državnog sektora - verovatno eleminisanje nekih nepotrebnih institutucija, razmatranje zaposlenosti na različitim sektorima države, reformu obrazovanja, zdravstva, penzijskog sistema... Sve su to koraci koji treba da daju efekat, pre svega, na duži rok", rekao je Vučković.

"Sa druge strane, da bismo privredi dali određeni podstrek i omogućili da diše i pored povećanja PDV, treba razmatrati i smanjeno opterećenje rada. Tako bi se na jednoj strani privreda indirektno više opteretila kroz povećanje PDV, ali bi joj bio ostavljen prostor za manje opterećenje inputa u proizvodnji, pre svega rada", dodao je on.

Prema Vučkoviću, treba razmišljati i o porastu poreza na imovinu, odnosno da bude donet paket dobro osmišljenih mera, pa bi tada javnost, uvažavajući činjenicu da i neki nepopularni potezi moraju da budu povučeni, na kraju mogla da prihvati i neke "bolne" mere.

ZAKONOM O ŠUMAMA PROPISANA NAKNADA ZA ZAŠTITU, KORIŠĆENJE I UNAPREĐIVANJE OPŠTEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA, KOJU PLAĆAJU SVA PREDUZEĆA

Možda do sada niste ni čuli da ovakva naknada uopšte postoji, ali nemojte se začuditi ako vam na adresu preduzeća stigne uplatnica sa obračunatom naknadom za 2011 godinu. Iznos uopšte nije naivan, naknada za ovaj parafiskalni namet se obračunava po stopi od 0,025% od UKPNOG PROMETA preduzća. Ova naknada je predviđena u Zakonu o šumama koji je stupio na snagu prošle godine: 

Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređivanje  opštekorisnih funkcija šuma

Član 86.

Naknadu za zaštitu, korišćenje i unapređivanje opštekorisnih funkcija šuma plaćaju pravna lica, osim pravnih lica iz člana 70. st. 1. do 3. ovog zakona.

Obračun i uplatu naknade iz stava 1. ovog člana, vrši pravno lice do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Osnovica za obračun naknade iz stava 1. ovog člana čini ukupan godišnji prihod pravnog lica.

Na osnovicu iz stava 3. ovog člana primenjuje se stopa od 0,025 %.

Zakon je donet 15.maja 2010 godine, a primenjuje se od 16.novembra 2010. godine.

Primalac sredstava: Budžetski fond za šume Republike Srbije.

Napomena: Budžetski fond za šume Republike Srbije je otvoren tek 01.01.2011. godine, tako da za 2010. godinu (za novembar) nije ni mogla biti plaćena naknada, ali od 01.01.2011. je trebalo platiti naknadu i za novembar i dalje plaćati redovno-mesečno

Ova “naknada”  je zapravo porez pošto se naknada plaća kada preduzeće koristi neki  resurs. Ovu “naknadu” moraju plaćati sva preduzeća, čak i ona koja ne eksploatišu šume!

Za preduzeće koje ima godišnji promet od  20 miliona dinara ova naknada iznosi skoro 42.000 dinara svakog meseca i to je više od  prosečne plate u privredi!

www.msp

DA LI JE POSLANIČKI IMUNITET PREŠIROKO DEFINISAN

Marija Maleš

Imunitet pomoću koga narodni poslanici ostaju nedodirljivi za zakon, osim u slučaju najtežih krivičnih dela, kao i gledanje kroz prste u slučaju zloupotrebe izuzetno visokih putnih troškova, svakako su neopravdane privilegije i doprinose širenju korupcije, kažu politički analitičari. Ipak, oni ukazuju na to da ima privilegija koje su opravdane i koje služe da bi sprečile korupciju kod poslanika. Naravno, kako dodaju, uvek je pitanje koliko su one prikladne u vreme opšte krize i siromaštva.

Nezavisno od toga, kako kažu, dnevnice, putni troškovi, pravo na smeštaj za poslanike koji žive izvan glavnog grada, kao i besplatan prevoz drumskim, železničkim, rečnim i javnim gradskim saobraćajem imaju svoju svrhu i opravdanost. U tom smislu, nedavno se digla prašina u javnosti kada je Administrativni odbor Skupštine odlučio je da poslanicima nakon isteka mandata dodeli doživotne legitimacije da bi mogli da koriste skupštinski arhiv, biblioteku i dolaze na skupštinske svečanosti.

Odlučeno je, takođe, da se ceo plato oko Doma Narodne skupštine ubuduće koristi samo za automobile poslanika. Skupštinski parking će biti odvojen rampom koja, prema rečima generalnog sekretara Skupštine Veljka Odalovića, košta oko milion dinara.

- Ispravno je to što su poslanici dobili ceo prostor za parkiranje oko Skupštine, budući da dolaze sa raznih strana, a u Beogradu je uvek problem naći parking. Takođe, pristup poslanika Skupštini nakon mandata ne sme se dovoditi u pitanje - kaže za “Blic” Vladimir Goati, izvršni direktor “Transparentnosti Srbije“.

On ocenjuje da poslaničke plate nisu velike, ali smatra da je izuzetno veliki broj poslanika. Inače, pored plata od oko 75.000 dinara, svi poslanici u radnom odnosu u Skupštini imaju pravo na poslanički dodatak u paušalnom iznosu od oko 30.000 dinara.

- Ono što je manje opravdano to su niske cene u skupštinskom restoranu. Zatim, nedopustivo je da se zloupotrebljava pravo na troškove putovanja pa se dešava da je poslanik, prema pređenim kilometrometrima, više puta obišao zemaljsku kuglu. Ipak, mi ne živimo u Rusiji, Kini ili Kanadi pa kilometraža ne bi smela da bude beskonačna - smatra Goati.

- Parlamentarci, kao i svi ostali političari, u svim zemljama imaju neke privilegije. Pitanje je koliko su one prikladne u ovo vreme krize. Jer, ako želite da imate nezavistan parlament, u kome se donose kvalitetni zakoni, onda morate da tim ljudima obezbedite pristojne uslove za život da ne bi bili korumpirani. Međutim, dešava se da Srbija tone u blatu korupcije, a poslanici su samo vrh ledenog brega - kaže za “Blic” politički analitičar Branko Radun.

On smatra da poslaničke plate ne predstavljaju veliki deo budžeta, ali ističe da bi ozbiljno trebalo razmisliti o smanjenju broja poslanika.

Goati pak ocenjuje da je najveći problem to što je poslanički imunitet preširoko definisan i može biti ukinut jedino odlukom parlamenta. Kako kaže, kod poslanika nije najstimulativnija plata od sto hiljada, nego pravo na imunitet, budući da ne mogu da budu krivično gonjeni za krivična dela za koja je zaprećena kazna manja od pet godina zatvora.

- Imunitet bi trebalo da štiti ono što je poslanik rekao u parlamentu, a ne ako poslanik nekog privatno šamara, ali mi smo na to navikli, kao i na mnogo gore stvari - zaključuje Goati.

TURISTIČKA PONUDA VOJVODINE NA "SPENSOVOJ TURISTIČKOJ BERZI” OD 8. DO 10. FEBRUARA 2012.

Tanjug

Turistička ponuda Vojvodine i šira ponuda turističkih agencija za sledeće leto biće predstavljeni na "Spensovoj turističkoj berzi", koja se prvi put održava od 8. do 10. februara u Novom Sadu.

Na manifestaciji učestvuje i Dunavski turistički klaster "Istar 21", koji će na nekoliko štandova predstaviti turističku ponudu sela iz projekta "Bogatstvo različitosti".

Klaster je osnovan 2008. i bavi se unapređenjem saradnje i razvojem turizma u Podunavlju, ispitivanjem tržišta, kreiranjem turističkih proizvoda, obukom zaposlenih u turizmu, promocijom i propagandom turizma, a obuhvata područje celog toka reke Dunav u našoj zemlji.

Berza je počela danas na platou ispred Gradske kafane u Sportsko-poslovnom centru Vojvodina, koji je i organizator manifestacije.

NOVI IZNOS TAKSI ZA PUŠTANJE MUZIKE KOJI SU POVEĆANI OD 300 PA ČAK DO 700 PROCENATA, UZNEMIRILI SU VEĆINU RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH EMITERA U SRBIJI

Odluka SOKOJ-a (Organizacije muzičkih autora Srbije) da podigne naknade autorskih prava muzičara izazvala buru protesta elektronskih medija.

Novi iznos taksi za puštanje muzike koji su povećani od 300 pa čak do 700 procenata, uznemirili su većinu radijskih i televizijskih emitera u Srbiji.

Emiteri naglašavaju da su nove naknade donete po kriterijumima koji nisu sa njima usaglašeni, i da će novi iznosi praktično finansijski ugušiti lokalne i regionalne radio i tv stanice.

Visoke tantijeme na autorska prava dovele su do najava protesta više organizacija koje okupljaju radijske i tv emitere, i te proteste su podržala sva novinarska udruženja, OEBS, kao i predstavnici lokalne samouprave.

Razlog za proteste je što su naknade za puštanje muzike u našim programima dramatično povećane, kaže Dragan Vlajnić, direktor Javnog preduzeća Informativni centar Kikinda. Na primeru Radio Kikinde, u mestu koje ima oko 40.000 stanovnika, to znači da bi mesečna naknada samo SOKOJ-u umesto dosadašnjih 13.000 dinara iznosila 66.000 dinara mesečno.

Vlajnić napominje da nezadovoljstvo tarifama SOKOJ-a sada stiže sa dve strane. "Nezadovoljni smo mi kao emiteri, zato što zbog čitave situacije jednostavno nismo u prilici da imamo toliku dobit, kako bismo mogli da isplatimo sve ono što te agencije zahtevaju. A sa druge strane, i korisnici usluga koje štiti SOKOJ nisu zadovoljni. Saznali smo da većina tekstopisaca, kompozitora, i tako dalje, čak ne dobijaju ništa od tih sredstava, ili ih dobijaju u jako malom iznosu, kaže on.

Marija Cvijanović, iz službe za odnose sa javnošću SOKOJ-a, za DW kaže da su nove tarife dobile odobrenje Komisije za autorska i srodna prava, čije članove imenuje Vlada Srbije, i da su u skladu sa novim Zakonom o autorskim pravima, donetim početkom 2010 godine.

Parametar za povećanje od 300 do 700 procenata je bruto nacionalni dohodak Srbije, objašnjava Marija Cvijanović. "Znači, tarifa koja je doneta odgovara tarifama u zemljama koje imaju nacionalni dohodak sličan Srbiji. Problem je nastao kod minimalne naknade, jer se tarifa određuje prema procentu prihoda korisnika. U slučaju da se taj prihod ne može utvrditi, iz bilo kog razloga, što je vrlo čest slučaj u praksi, uvedena je kategorija koja postoji i u drugim zemljama takozvane minimalne naknade za puštanje muzike“, kaže ona.

"Što se tiče medija, još nemamo nikakvih novih informacija da li će se nešto od toga odnositi i na njih. A sa druge strane, očekujemo da nam se ovih dana obrati i druga agencija, koja štiti prava fonograma, sa svojim predlozima, tako da se plašimo da to ne bude slično ili isto kao što je uradio SOKOJ, navodi on.

Dojče vele, B92

DIREKTOR AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU KAŽE DA SU ZAVRŠENE SVE PRIPREMNE AKTIVNOSTI ZA PODELU BESPLATNIH AKCIJA TELEKOMA SRBIJA

Tanjug

Direktor Agencije za privatizaciju Vladislav Cvetković kaže da je ta agencija završila sve pripremne aktivnosti za podelu besplatnih akcija Telekoma Srbija.

"Mi smo spremni za taj posao, a s obzirom na to da smo već radili i NIS i Aerodrom 'Nikola Tesla' imamo uhodanu praksu, tako da mislim da, što se toga tiče, neće biti problema", rekao je Cvetković.

On je objasnio da, posle otkupa manjinskog paketa Telekoma od grčkog OTE-a, kompanija treba da donese odgovarajuće odluke na svojim organima, "koje između ostalog podrazumevaju i uknjižavanje procene i te odluke zatim vlada mora da verifikuje", posle čega će uslediti podela akcija.

Generalni direktor Telekoma Branko Radujko najavio je krajem januara da će besplatna podela akcija tog preduzeća početi u nekoliko narednih nedelja, istakavši da je još prerano govoriti o tome koliko će akcije vredeti.

Prvi čovek Telekoma je savetovao građanima da sačekaju sa prodajom akcija koje će dobiti, izrazivši uverenje da će njihova vrednost rasti.

"To pokazuju svi indikatori poslovanja Telekoma", kazao je Radujko uz napomenu da vrednost akcija na berzi zavisi i od potencijalnih investitora i da bi trebalo sačekati bolje okolnosti na globalnom tržištu kapitala.

DOKAPITALIZACIJA KOMERCIJALNE BANKE

Tanjug

Prema rečima potpredsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke Dragana Santovca dokapitalizacija ove banke je od značaja i za državu, ali i za građane.

Santovac objašnjava da će banka na taj način moći sa još većim kapitalom i u većem obimu da isprati privredu.

"Veliki tim od 3000 ljudi uspeo je da stvori dobru banku i mi smo zadovoljni zbog tog rezultata. Sigurno je korisno za državu, privredne subjekte i građane da imaju banku sa većinskim domaćim kapitalom", ocenio je potpredsednik Izvršnog odbora Komercijalne banke.

Dokapitalizacija treba da bude završena do kraja ove godine, a na taj način država će zadržati proporcionalno učešće u kapitalu banke, rekao je Santovac i dodao da će sa ovim dodatnim kapitalom banka sigurno biti još jača, iako je već sada dobra i uspešna.

Visina udela države u Komercijalnoj banci definisana je akcionarskim ugovorom između države i Evropske banke za obnovu i razvoj, dodao je Santovac precizirajući da je reč o ulaganju sto miliona evra, sa kojim bi država zadržala proporcionalno učešće u toj banci.

Država direktno ili indirektno učestvuje sa 51 odsto u kapitalu, sa vlasničkim akcijama i pravom upravljanja, a sa ovom dokapitalizacijom to pravo bi zadržala i nakon 2012. godine, rekao je Santovac i dodao i da je sadašnji model vlasništva i upravljanja u Komercijalnoj banci uspešan.

JOSIPOVIĆ: UKOLIKO SE NE NAĐU BILATERALNA REŠENJE PREDLAŽE DOGOVOR OKO ARBITRAŽE ZA REŠAVANJE SPORNIH PITANJA

Tanjug

Predsednik Hrvatske Ivo Josipović predložio je da Hrvatska sa Srbijom i BiH dogovori arbitražu o graničnom problemu, ukoliko ne uspe da se u bilateralnim pregovorima reše sporna pitanja.

"Smatram da bi trebalo ostaviti još neko kraće vreme za bilateralna rešenja, a ako se ona ne postignu, bilo bi mudro dogovoriti arbitražu o granici sa svakom od tih zemalja", izjavio je Josipović za riječki "Novi list".

On smatra da bi arbitražu trebalo dogovoriti bilateralno, bez inostranih partnera i u direktnim pregovorima kako bi se pojeftinio i skratio postupak u odnosu na arbitražu granice sa Slovenijom, pa i u odnosu na verovatnu arbitražu s Crnom Gorom o granici kod Prevlake.

"Moglo bi se dogovoriti tako da svaka zemlja predloži po dvojicu arbitražnih sudija, da se o petom zajedno usaglase, kao i tome da pristaju na svaki rezultat arbitraže", smatra Josipović.
Sa Srbijom je najviše nerazjašnjene granice na Dunavu, jer Srbija zastupa princip da granica ide sredinom reke, dok Hrvatska želi granice predratnih katastarskih opština, koje prelaze na obe obale Dunava.

Sa BiH je potpisan Sporazum o granici, ali Sabor ga nije ratifikovao jer je Hrvatska naknadno zatražila ponovno otvaranje pregovora, nezadovoljna što su Mali i Veli Školj, dva grebena kod Neuma, pripala BiH. Hrvatska ne priznaje ni pravo BiH da ima pristup otvorenom moru.

Hrvatska trenutno arbitražom rešava problem granične linije sa Slovenijom, a moguće je slično rešenje i sa Crnom Gorom. Sa Slovenijom je arbitraža dogovorena nakon gotovo dve decenije neuspešnih pregovora i dvogodišnje slovenačke blokade hrvatskih pregovora s EU.

Sa Crnom Gorom je 2002. uspostavljen privremeni režim na spornoj granici kod Prevlake, koji od tada funkcioniše bez teškoća. Zvaničnici su u nekoliko navrata spominjali mogućnost da neka od uglednih nadležnih institucija, poput Međunarodnog suda pravde ili Međunarodnog suda za pravo mora, trajno arbitrira i tako reši problem, ali rešenje još nije usaglašeno.

HAŠKI TRIBUNAL ODBIO ZAHTEV HRVATSKE DA UČESTVUJE U ŽALBENOM POSTUPKU PROTIV HRVATSKIH GENERALA

Haški tribunal odbio je zahtev Hrvatske da učestvuje u žalbenom postupku protiv hrvatskih generala Anta Gotovine i Mladena Markača, nepravosnažno osuđenih na 24, odnosno 18 godina zatvora zbog progona Srba iz Kninske krajine 1995.

Sredinom decembra prošle godine, vlasti u Zagrebu su Tribunalu podnele opširan poverljivi podnesak u kojem su zatražile da njihovi argumenti u korist osuđenih generala budu razmotreni u okviru postupka o žalbama koje su oni podneli.

Žalbeno veće Tribunala danas je taj zahtev odbilo kao neutemeljen u statutu suda. Odbijen je i dodatni zahtev Hrvatske da u žalbenom postupku protiv Gotovine bude saslušana kao "prijatelj suda" (Amicus curiae).

U danas objavljenoj odluci piše, pored ostalog, da je Hrvatska u svom zahtevu protumačila da je prvostepenom presudom i sama označena kao odgovorna za zločine u Kninskoj krajini, zato što se kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata, osim Gotovine i Markača, u presudi navode i drugi zvaničnici hrvatskih vlasti. Hrvatska je, stoga, smatrala da ima pravo da učestvuje u žalbenom postupku.

Odbacujući taj zahtev, veće predsedavajućeg Teodora Merona (Theodor), koji je i predsednik Tribunala, naglasilo je da to što je u prvostepenoj presudi utvrđeno da je postojao udruženi zločinački poduhvat protiv krajiških Srba ne znači da je utvrđena i odgovornost države Hrvatske, već samo individualna odgovornost Gotovine i Markača.

General Gotovina je u aprilu prošle godine, kao zapovednik operacije Oluja u avgustu 1995, osuđen na 24 godine zatvora zbog progona srpskog stanovništva iz Kninske krajine.
Pored Gotovine, za zločine tokom i posle ofanzive na Knin, nepravosnažno je osuđen i policijski general Mladen Markač na 18 godina zatvora, dok je drugooptuženi Ivan Čermak oslobođen krivice.

Odbrane osuđenih uložile su žalbe na tu presudu. Sudija Meron nedavno je najavio da će rasprava o tim žalbama biti održana na proleće.

Beta, RTV

U NEMAČKOJ USKORO ZAKON O PLAVOJ KARTI KOJOM SE OLAKŠAVA ZAPOŠLJAVANJE STRUČNJAKA IZ DRUGIH ZEMALJA

Takozvana "Plava karta“ počela je da se primenjuje i u Nemačkoj gde se privrednici odavno žale na nedostatak stručne radne snage.

Za Biljanu Stojanovsku Nemačka je "divna zemlja, divnih ljudi“. Ona je završila Mašinski fakultet u Skoplju. Ovog januara uspešno je odbranila i magistarski rad.

Još tokom studija pokušala je da pronađe posao u Nemačkoj, ali tek sada, kroz program "Blue card“, ima šanse da u tome i uspe.

Oni koji dobiju "plavu kartu“ ne podležu proverama da li za njihovo radno mesto ima na raspolaganju kvalifikovanih državljana neke od zemalja EU. Takođe, nema problema ni sa dobijanjem dozvole boravka i dolaska ostalih članova porodice.

Pre nego što iskoristi "plavu kartu“, Biljana Stojanovska ipak mora da ispuni neke preduslove. Ona mora da pronađe firmu koja će da je zaposli. Do sada su njene šanse za to bile mnogo manje, jer su prednost prilikom zapošljavanja imali državljani zemalja EU.

Novi zakon trebalo bi da u prvi plan istakne stručnost kandidata za radno mesto, a ne to odakle dolazi. Stojanovska bi osim toga morala da dobije obećanje budućeg poslodavca da će njena plata da iznosi najmanje 33.000 evra godišnje.

Ilona Rizen, ekspert pri Institutu nemačke privrede, smatra da je to realna zarada za početnika u toj struci. Ona dodaje da na nemačkom tržištu rada trenutno nedostaje 60 vrsta stručnjaka. Najviše se traže matematičari, informatičari, stručnjaci za prirodne nauke i za tehniku.

"Blue card“ nosi sa sobom i određene rizike. U slučaju otkaza se ta dozvola za rad i boravak može oduzeti ako se u roku od tri meseca ne pronađe novi posao. Ilona Rizen smatra da je to vrlo kratak rok. I nemačkim stručnjacima je ponekad potrebno više vremena dok se snađu i pronađu novo radno mesto. Biljana Stojanovska je ipak optimista. Ona je spremna na taj rizik.

U svakom slučaju mora još da se potrudi i bolje nauči nemački jezik, koji trenutno slabo govori. Zašto se onda opredelila baš za Nemačku? Kaže da tu zemlju poznaje od ranije i dodaje: "To je stabilna država, s odličnim uslovima za život i rad. Osim toga, sviđaju mi se disciplina, tolerancija i privredni napredak.“

Dojče vele, B92

PONOVO TREBA RAZMISLITI O NOVOM BEČKOM SPORAZUMU SA NAJVEĆIM BANKAMA U ZEMLJI DA NE SMANJUJU OBIM KREDITA

Tanjug

Bankarski sektor u Srbiji suočiće se sa brojnim izazovima ove godine, kaže predsednik Izvršnog odbora Erste banke u Srbiji Slavko Carić.

On je kao izazove naveo skup i teško dostupan kapital iz inostranstva, pa čak i mogućnost ulaska države kao većinskog vlasnika.

U narednih četiri do pet godina velika je verovatnoća da će se desiti konsolidacija i smanjenje broja banaka na domaćem tržištu zbog istih procesa u inostranstvu, nagovestio je on.

Predsednik Izvršnog odbora Erste banke je podsetio na spajanje grčkih Alfa i EFG banke koje su se ujedinile na evropskom nivou, nakon čega će to učiniti na lokalnim tržištima.

Carić je rekao da neće biti iznenađenje ako se u narednim godinama dogode akvizicije banka u Evropi, što će imati odjeka i na srpsko tržište, ocenivši da je bankarski sektor u zemlji preveliki za ovako malo tržište.

On se dotakao i nagoveštaja da bi država u Komercijalnoj banci trebalo da obavi dokapitalizaciju od oko 100 miliona evra, istakavši da ukoliko se za to nabave sredstva neće biti reči o privatizaciji u sledećih nekoliko godina, a da će u suprotnom privatizacija biti neminovna 2013.

Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da bi ponovo trebalo razmisliti o novom Bečkom sporazumu sa najvećim bankama u zemlji da ne smanjuju obim kredita.

Jelašić, koji je u NBS proveo osam godina, upozorio je na opasnost i probleme koje u ovoj godini mogu da izazovu problematični krediti zbog smanjenja profitabilnost banaka.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

U BEČU DONETA ODLUKA DA SRBIJA PREUZME PREDSEDAVANJE ORGANIZACIJI ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU (OEBS) ZA 2015. GODINU

U Beču je danas doneta odluka o tome da Srbija preuzme predsedavanje Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) za 2015. godinu.

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju ima 56 zemalja članica, od Vladivostoka do Vankuvera, i njen rad posvećen je različitim pitanjima - od očuvanja mira i kontrole naoružanja do nadgledanja izbora i zaštite slobode medija i životne sredine.

Ministar spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije Vuk Jeremić istakao je ranije da je kandidatura potvrda da Srbija uživa veliki ugled u OEBS-u i da bi predsedavanje naše zemlje sigurno pomoglo ubrzanju transformacija Balkana u dinamičnu oblast.

Danas se ujedno odlučuje i o kandidaturi Švajcarske za predsedavanje OEBS-u 2014. godine.

Srbija će predsedavati prema novom modelu sukcesivnog predsedavanja dveju zemalja, pa je sa Švajcarskom formulisala načela saradnje.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 10.2.2012.

POTPISAN SPORAZUM O ULAGANJU U UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I PRERADE VOĆA U NERAZVIJENIM KRAJEVIMA NA JUGU SRBIJE IZMEĐU SRBIJE I DANSKE OD DEVET MILIONA EVRA

Vlade Srbije i Danske potpisale su danas u Beogradu sporazum koji predviđa ulaganje od ukupno devet miliona evra u unapređenje proizvodnje i prerade voća u nerazvijenim krajevima na jugu Srbije.

Sporazum su potpisali ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović i ambasadorka Danske u Beogradu Mete Kjuel Nilsen.

Ministar Petrović je, posle potpisivanja, precizirao da će Vlada Danske za realizaciju programa dati 5,35 miliona evra, Vlada Srbije 3,3 miliona evra, a lokalne samouprave će imati obavezu da ulože 300.000 evra.

Ovu pomoć će moći da koriste poljoprivredni proizvođači iz pet okruga - Pčinjskog, Jablaničkog, Topličkog, Nišavskog i Pirotskog, rekao je Petrović.

On je napomenuo da će poljoprivrednici dobijati bespovratnu pomoć za podizanje najsavremenijih zasada jagodičastog i bobičastog voća, kupovinu opreme i hladnjača a takođe će biti organizovana i obuka.

Amsadorka Danske je istakla da je Srbija već veoma važan proizvođač jagodičastog i bobičastog voća i da je realizacija ovog programa važna i sa izvoznog gledišta.

Cilj je unapređenje proizvodnje kao i podizanje konkurentnosti srpskih proizvođača, rekla je danska ambasodorka napominjući da ta zemlja već uvozi značajne količine voća iz Srbije, a da je potrebno povećati izvoz prerađenih proizvoda.

Cilj sporazuma je unapređenje proizvodnje i prerade voća u nerazvijenim krajevima Srbije, povećanje izvoza svežeg voća i proizvoda od voća, stvaranje većeg prihoda za lokalno stanovništvo i otvaranje novih radnih mesta.


Planirano je da program bude realizovan za period od 2012. do 2014. godine.

 Izvor: Tanjug, 10.2.2012.

ODRŽANO DVODNEVNO ZASEDANJE RADNE GRUPE" DUNAVSKE STRATEGIJE" U BEOGRADU

Dvodnevno zasedanje Radne grupe" Dunavske strategije" regiona za prioritetnu oblast 16 pod nazivom "Mobilnost i multimodalnost za železnički, drumski i vazdušni saobraćaj održano je u Beogradu.

Naša zemlja značajno učestvuje u svim razvojnim projektima, s obzirom da je reka Dunav od kapitalne važnosti za razvoj i iskorišćenost privrednih resursa Srbije.

Sve to pokazuje broj predstavljenih projekata, i zainteresovanost učesnika da se kroz konkretne predloge sagledaju svi potencijali zemalja vezanih za projekte koji su u toku, ili tek treba da se realizuju.

Tokom zasedanja razmotreno je ukupno 106 projekata - što predstavlja impozantan broj- ali će se veoma brzo pristupiti selekciji i konačnom odabiru relevantnih rešenja optimalnih za razvoj " Dunavske strategije".

To će direktno uticati na odluku čija će dalja implementacija biti odobrena i podržana.

Naredno zasedanje Radne grupe "Dunavske strategije" održaće se 20. februara u Ljubljani.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, 10.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA DANSKOM

U zvaničnoj poseti Kraljevini Danskoj od 7. do 9. februara, radi bilateralnih konsultacija i potpisivanja Plana bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu, boravila je radna grupa Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koju je predvodio načelnik Odeljenja za bilateralu u Upravi za međunarodnu vojnu saradnju pukovnik Milan Konjikovac.

Kraljevina Danska jedan je od najvećih donatora i aktivno je uključena u proces reforme sistema odbrane. U prethodnom periodu dala je veliki doprinos u uspostavljanju i razvoju službe traganja i spasavanja, bezbednosti letenja, kroz projekte prekvalifikacije viška vojnog kadra (PRISMA), učenja engleskog jezika (PELT), školovanja i usavršavanja pripadnika MO i VS na Baltičkom koledžu odbrane i razvoju informatičke mreže.

Tokom razgovora u Komandi odbrane K. Danske obostrano je zaključeno da je bilateralna vojna saradnja na visokom nivou. Dogovoren je nastavak saradnje u započetim projektima i potpisan Plan BVS za 2012. godinu. Danska strana je još jednom potvrdila opredeljenost za nastavak finansijske podrške i asistencije u procesu reforme sistema odbrane R. Srbije do 2014. godine, podršku projektima OEBS i UNDP u vezi sa adekvatnim skladištenjem i uništavanjem viška konvencionalne municije. Razmotrena je i mogućnost unapređenja pravog okvira za intenziviranje saradnje i potpisivanja Sporazuma o saradnji u oblasti odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 10.2.2012.

RADIONICA GRADOVI BEZ KORUPCIJE - GRADOVI S BUDUĆNOŠĆU BIĆE ODRŽANA 13. MARTA 2012. GODINE • Rok za prijavljivanje je 26. februar 2012. godine •

Institut svetske banke (WBI) i FPDL (Partners Foundation for Local Development) organizuju radoionicu na temu "Gradovi bez korupcije - Gradovi s budućnošću". Radionica će biti održana u utorak, 13. marta 2012. godine od 10.00 časova, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, Makedonska 22, VIII sprat.

Radionica će ponuditi praktične informacije o prevenciji korupcije na lokalnom nivou, kao i mogućnost razmene iskustva sa zemljama Centralne, Istočne i Jugoistočne Evrope. Takođe, jedan od predavača će biti gradonačelnik La Paza iz Bolivije Ronald MekLin Abaroa (Ronald MacLean Abaroa), osnivač i prvi predsednik Transparency International u Latinskoj Americi.
Radionica je namenjena donosiocima odluka u lokalnim samoupravama, gradonačelnicima, zamenicima gradonačelnika i ostalim predstavnicima lokalnih samouprava.

Broj učesnika radionice je ograničen, uz obavezno prijavljivanje organizatoru. Osobe za kontakt u SKGO su Jana Jelić (jana.jelic@skgo.org) i Klara Danilović (klara.danilovic@skgo.org).
Pozivno pismo i biografije predavača možete preuzeti na http://www.skgo.org/reports/details/1068

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 9.2.2012.

RADIONICA "MEĐUNARODNI RAZVOJ U VEZI KLIMATSKIH PROMENA I IMPLEMENTACIJA ŠEME EU ZA TRGOVINU EMISIJAMA U SRBIJI I UTICAJ NA KLIMATSKI SEKTOR" BIĆE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 6. februar 2012. godine •

Privredna Komora Srbije, Projekat "Održivi razvoj u energetskom sektoru" i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom infrastrukture i energetike, pozivaju privrednike na radionicu o međunarodnom razvoju u vezi klimatskih promena, koja će biti održana 09. februara 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat.

Cilj radionice je predstavljanje i diskusija o osnovama Šeme EU za trgovinu emisijama, njenoj implementaciji u Srbiji, kao i o potencijalnom uticaju na energetski sektor Srbije. Učesnicima radionice biće predstavljene najnovije informacije o meĐunarodnim, kao i o politici EU u vezi klimatskih promena, nakon konferencije koja je održana u Durbanu, i o njenim posledicama po Srbiju.

Projekat "Održivi razvoj u energetskom sektoru" treba da pruži pomoć Srbiji u održivom razvoju energetskog sektora povećanjem kapaciteta za implementaciju pravnih normi Evropske unije koje se tiču energije i klime.

Detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji projekta: www.sudes.rs

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, potvrdu prisustva do 6. februara pošaljite na elektronsku adresu: office@sudes.rs.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/pozivno%20pismo%20za%209.%20feb.pdf (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

SKUP NA TEMU "PRIORITETNE NACIONALNE AKCIJE POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA" BIĆE ODRŽAN 6. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, u saradnji sa Japanskom agencijom za medjunarodnu saradnju i Privrednom komorom Srbije, poziva privrednike na skup o prioritetnim nacionalnim akcijama povećanja energetske efikasnosti u borbi protiv klimatskih promena koji će biti održan 06. februara 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat

Cilj skupa je predstavljanje konkretnih aktivnosti povećanja energetske efikasnosti, definisanih kao prioritetnih u oblasti borbe protiv klimatskih promena na nacionalnom nivou. Pored samih aktivnosti, odnosno infrastrukturnih i projekata promene tehnologija, na skupu će biti predstavljeni i podaci o potrebnim finansijskim sredstvima, potencijalnim investitorima i smanjenjima emisija gasova sa efektom staklene bašte koji će nastati kao posledica sprovodjenja istih.

Prioritetne aktivnosti povećanja energetske efikasnosti na nacionalnom nivou identifikovane su u procesu realizacije projekta: "Projekat jačanja kapaciteta za pripremu nacionalno odgovarajućih akcija mitigacije (Nationally Appropriate Mitigation Actions - NAMAs)", koji Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja realizuje u saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu i energetiku i Agencijom za energetsku efikasnost.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, svoju potvrdu prisustva (sa kontakt podacima) možete poslati do 01.02.2012. godine na elektronske adrese : ana.repac@ekoplan.gov.rs ili verica.raznatovic@pks.rs.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv za 6. februar možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/Pozivno%20pismo%20za%2006.02.2012.g..pdf (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

GRAĐANSKE INICIJATIVE ZAJEDNO SA TIMOM ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I SMANJENJE SIROMAŠTVA I KANCELARIJOM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE PRIPREMILE DEVETI VODIČ KROZ POTENCIJALNE DOMAĆE IZVORE FINANSIRANJA

Građanske inicijative su zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, pripremile deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji.

Ovaj Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo u Srbiji - kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga jednom godišnje objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan vodič za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, te državnih institucija.

Nadamo se da će i deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu većoj socijalnoj uključenosti u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građanki i građana.

Vodič je u elektronskoj verziji dostupan je na adresi: http://www.inkluzija.gov.rs/vodic/9-Vodic-kroz-finansijska-sredstva.html (ONLINE) a uskoro će biti i u štampanom izdanju.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva http://www.inkluzija.gov.rs/

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 1.2.2012.

INFORMACIJA O IZDAVANJU UVERENJA O UČEŠĆU VOJNIH OBVEZNIKA U RATU RADI OSTVARIVANJA STAŽA U DVOSTRUKOM TRAJANJU KOJI SE VODI KOD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZAPOSLENIH

U postupku ostvarivanja staža u dvostrukom trajanju, koji se vodi kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, vojni obveznici su dužni da, uz zahtev za priznavanje i upis ratnog staža, dostave i uverenje o učešću u ratu.

Pravni osnov za priznavanje učešća u ratu:

Osnov za priznavanje učešća u ratu (isključivo u periodu od 17.08.1990. do 19.05.1992. godine), licima koja su bila pripadnici jedinica JNA i VJ i jedinica TO koje su se nalazile pod komandom JNA i VJ, nalazi se u zakonskom propisu važećem u navedenom vremenskom periodu. (Zakon o službi u oružanim snagama).

Licima koji su bili pripadnici jedinica TO na teritoriji ostalih republika bivše SFRJ, izvan teritorije Republike Srbije, Centri Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu će zaključkom odbaciti zahteve, iz razloga mesne nenadležnosti (jer je država Srbija pravni sledbenik Državne zajednice SCG (SCG - SRJ, SRJ - SFRJ), a kako su jedinice TO bile organizovane na teritorijalnom principu kao republički organi, Republika Srbija ne može imati mesnu nadležnost na teritoriji ostalih bivših republika SFRJ).

Lice koje je imalo raspored po osnovu radne obaveze u državnom organu ili velikom tehničkom sistemu od interesa za odbranu zemlje, ne može se smatrati borcem, u skladu sa Zakonom, jer nije izvršavalo vojne i druge dužnosti u ratnoj jedinici, već radnu obavezu na radnom mestu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 1.2.2012.

RADIONICA "MEĐUNARODNI RAZVOJ U VEZI KLIMATSKIH PROMENA I IMPLEMENTACIJA ŠEME EU ZA TRGOVINU EMISIJAMA U SRBIJI I UTICAJ NA KLIMATSKI SEKTOR" BIĆE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 6. februar 2012. godine •

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: MOGUĆNOST DISLOCIRANJA DELA GOTOVINE IZ FISKALNE KASE U TOKU RADNOG DANA U SEF KOJI SE NALAZI U MALOPRODAJNOM OBJEKTU - Zakon o fiskalnim kasama: čl. 13 i 15
 • Ministarstvo finansija: OSNOVICA ZA OBRAČUN PDV KADA SE NAKNADA ZA PROMET DOBARA I USLUGA ISPLAĆUJE IZ BUDŽETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE PDV OSNOVICE ZA PROMET USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJE VOZILA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 1.1. - Zakon o sprečavanju pranja novca: član 8
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 1.2. - Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma: čl. 88 i 89
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 2.1. - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: čl. 112, 325 i 326
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 2.2. - Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima: čl. 264 i 325
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 3 - Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata: čl. 64 i 249
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 4 - Zakon o izvršenju krivičnih sankcija: član 211
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5.1. - Zakon o autorskom i srodnim pravima: čl. 39, 187 i 215
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5.2. - Zakon o autorskom i srodnim pravima: čl. 187 i 215
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5.3. - Zakon o autorskom i srodnim pravima: čl. 183, 187 i 215
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5.4. - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 187
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5.5. - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 187 st. 1 i 5
 • Privredni apelacioni sud: PRIVREDNI PRESTUPI - MATERIJALNO PRAVO - Pitanje br. 5.6. - Zakon o autorskom i srodnim pravima: čl. 187 i 215
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 5.2.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"L.A. M.M.K. trgovina" d.o.o.

20185384

11 St. broj 1185/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/details/
EnterpriseBusinessName/
1097394?code=BA3820B93398D9
B37674F1569656BEB587E1B5D6

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=1778

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11 St. br. 1185/11 od 25. februara 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "L.A. M.M.K. trgovina" d.o.o. iz Beograda - Lazarevac u stečaju, Milovana Lazarevića 65, matični broj 20185384, PIB 104538991. Rešenjem 11 St. 1185/11 od 6. oktobra 2011. godine zaključen je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "L.A. M.M.K. Trgovina" d.o.o. iz Beograda - Lazarevac u stečaju, Milovana Lazarevića 65, matični broj 20185384, PIB 104538991, i isto rešenje je postalo pravnosnažno 2. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Plana živinarstvo" a.d.

17433148

3. St. broj 359/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/details/
EnterpriseBusinessName/1915832?
code=A196FD52C4FFFC28BF143D
41E1B8BA46D9C0C288

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2422

 http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/PLANA+ZIVINARSTVO.shtml/
seo=/companyid=1411

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plana živinarstvo" a.d. iz Velike Plane, doneo je
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom "Plana Živinarstvo" a.d. iz Velike Plane, Miloša Velikog 97 - u likvidaciji, mat. br. 17433148, PIB br. 101175284 za 14. februar 2012. godine u 10,30 časova u sudnici broj 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.
Pozivaju se poverioci da uplate iznos od 400.000,00 dinara za pokriće troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Stela Promet d.o.o.

20204788

St. broj 562/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/
EnterprisePublicSearch/details/
EnterpriseBusinessName/1097879?
code=C86E229656930CFB
6867D3A120B37544DF4A3EC6

http://alsu.gov.rs/
bap/code/navigate.jsp?
Id=87&case_id=2441

 

1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Stela Promet d.o.o. iz Markovca, matični broj 20204788 PIB 104648193, zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Dobrivoje Petrović iz Smedereva.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da izmire svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 14. februara 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu Požarevac, sudnica broj 74/3.
6. Prvo poverilačko ročište održaće se 14. februara 2012. godine u 10,30 časova, sudnica 74/3.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda 2. novembra 2011. godine.
8. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd i zemljišno knjižnom odeljenju Osnovnog suda Smederevo - Sudska jedinica Velika Plana, da upišu u odgovarajući registar, odnosno zemljišne knjige pokretanje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Stela promet d.o.o. Markovac.

Izvor: Redakcija, 8.2.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.