Aktuelne vesti na dan 12. oktobar 2011

 


Prelistavajući dnevne novineParagraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 28/1-15. oktobar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 30/1-15. oktobar >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 1-6/ oktobar >>>

Invitatio offerendi

Poziv da se ponuda učini. Preteča današnje profakture u kupoprodaji. Zainteresovano lice izgovaranjem ove rečenice upućuje zvaničnu zainteresovanost za zaključenje posla i očekuje od druge strane konkretnu ponudu i cenu.

SLUŽBENI GLASNIK RS, BR. 75 OD 7.10.2011/ODABRANI DOKUMENTI

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA ZA KOJE SE PLAĆA POSEBNA DAŽBINA PRI UVOZU I IZNOSU POSEBNE DAŽBINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU, ODNOSNO ZA IZUZIMANJE ODREĐENE ROBE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU NACIONALNOG SAVETA ZA RURALNI RAZVOJ ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA JAVNOG INFORMISANJA U REPUBLICI SRBIJI DO 2016. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA BROJ 110-00-844/2009-02 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

REŠENJE O UTVRĐIVANJU REPREZENTATIVNOSTI SINDIKATA BROJ 110-00-736/2009-02 ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

ODLUKA O PODACIMA O DEVIZNIM RAČUNIMA REZIDENATA KOJE BANKE DOSTAVLJAJU NARODNOJ BANCI SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

ODLUKA O USVAJANJU PRIGOVORA I IZBORU SUDIJA NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 75/2011)

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

 • AKTUELNI PRIMERI PREKRŠAJNE PRAKSE U PRIMENI ZAKONA O FISKALNIM KASAMA

Izricanje ublažene kazne za prekršaj iz člana 43. stav 3. u vezi sa stavom 1. tačka 15) Zakona

   Preinačenje odluke po žalbi i pooštravanje kazne za prekršaj iz člana 43. stav 3. u vezi sa stavom 1. tačka 6) Zakona

Odbijanje žalbe i potvrđivanje odluke o kazni za prekršaj iz člana 43. stav 1. u vezi sa stavom 3. tačka 17) Zakona

Pooštravanje kazne okrivljenom kao preduzetniku za nepoštovanje odredbi Zakona

Ne obavljanje tehničkog pregleda fiskalne kase u propisanom roku

 • SUKOB PRAVNIH OSNOVA ZA UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O PARAMETRIMA EKOLOŠKOG I HEMIJSKOG STATUSA POVRŠINSKIH VODA I PARAMETRIMA HEMIJSKOG I KVANTITATIVNOG STATUSA PODZEMNIH VODA - "Sl. glasnik RS", br. 74/2011

Ekološki status i ekološki potencijal površinskih voda

Klasifikacija ekološkog statusa i ekološkog potencijala površinskih voda

Ocena ekološkog statusa i ekološkog potencijala površinskih voda

Hemijski status površinskih voda

Hemijski i kvantitativni status podzemnih voda

Dobar hemijski status podzemnih voda

Dobar kvantitativni status podzemnih voda

 • ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE ĐAČKIH EKSKURZIJA

Identifikacija i komentar postojećih nepravilnosti u sprovođenju đačkih ekskurzija

Kako (i zašto) je nadoknada nastavniku okarakterisana kao dnevnica

Prva normativna akta (na osnovu starog zakona) i prva "utvrđivanja karaktera" nadoknade

Ključne izmene normativnih akata u 2009. godini i zaključak o potrebi "utvrđivanja karaktera" nadoknade (dnevnice) nastavniku

Stvarne posledice evidentiranja dobijenih sredstava od roditelja kao "prihod" na neadekvatnom kontu "Roditeljski dinar"

Kod izbora turističke agencije mora se primeniti Zakon o javnim nabavkama

Propisi Ministarstva prosvete kojima je utvrđen poseban postupak izbora turističke agencije

Pravilno tumačenje propisa od strane Ministarstva finansija

Ministarstvo prosvete upućuje na vođenje posebnog postupka izbora turističkih agencija

Ponovno uputstvo (mišljenje) Ministarstva prosvete i konačan stav Ministarstva finansija

Zašto roditelji, koji plaćaju ekskurzije, nemaju pravo na zaštitu prava u postupku javnih nabavki

Način ostvarivanja stvarnih prava nastavnika i drugih pratilaca i stvarne obaveze ustanove obrazovanja

Propisi kojima je utvrđeno stvarno pravo na nadoknadu (dnevnicu) i stvarno pravo na naknadu troškova

Način utvrđivanja i ostvarivanja prava na nadoknadu (dnevnicu)

Kada je obrazovna ustanova isplatilac nadoknade (dnevnice)

Kada je savet roditelja isplatilac nadoknade (dnevnice)

Kada je turistička agencija isplatilac nadoknade (dnevnice)

Zaključak u vezi sa stvarnim pravom na naknadu troškova službenog puta i na novčanu nadoknadu (dnevnicu)

Obezbeđenje izvora finansiranja naknade troškova službenog puta zaposlenog

Računovodstvena evidencija prikupljenog novca đačkih roditelja i način isplate nadoknade (dnevnice) i naknade troškova službenog puta

Problem troškova platnog prometa na promet sredstava đačkih roditelja

Da li se promet dobara i usluga u okviru vannastavnih aktivnosti mora evidentirati preko fiskalne kase

Način finansiranja i poreske obaveze prilikom plaćanja ekskurzije za socijalno ugrožene đake

Poresko-računovodstveni instruktor:

 • OBVEZNICI EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU I SPECIFIČNOSTI OBAVLJANJA REVIZIJE ZA POJEDINE PRIVREDNE SUBJEKTE

Obveznici eksterne revizije finansijskih izveštaja za 2011. godinu

Specifičnosti obavljanja eksterne revizije za pojedine privredne subjekte

Obaveza vršenja revizije banaka

Obaveza vršenja revizije davaoca finansijskog lizinga

Obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja društava za upravljanje investicionim fondom

Obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja dobrovoljnog penzijskog fonda i društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom

Obaveza vršenja revizije društva za osiguranje

Obaveza vršenja revizije za matična pravna lica koja sastavljaju konsolidovane finansijski izveštaja

Obaveza vršenja revizije finansijskih izveštaja za mala pravna lica koja javnom ponudom izdaju hartije od vrednosti ili čijim se hartijama trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti

Obaveza vršenja revizije energetskih subjekata koji obavljaju jednu ili više energetskih delatnosti

Obaveza vršenja revizije političke stranke, koalicije i grupe građana

Obaveza vršenja revizije budžeta lokalnih vlasti

 • PRAVO ZAKUPCA (OBVEZNIKA PDV) NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA ZA IZNOS UTROŠENE ELEKTRIČNE ENERGIJE KOJU MU ZAKUPODAVAC, KAO VLASNIK BROJILA, NAPLAĆUJE KROZ CENU ZAKUPNINE

 

 • RAČUNOVODSTVENI ASPEKT NAKNADE KOJA SE PLAĆA ZA PROIZVODE KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA

 

 • UTICAJ LIBERALIZACIJE CARINA ZA UVOZ POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA IZ EVROPSKE UNIJE NA DOMAĆU PROIZVODNJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA: Primena Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije

Ukupna razmena poljoprivrednim proizvodima Republike Srbije

Trgovina proizvodima poljoprivrede i ribarstva Republike Srbije sa Evropskom unijom

Umesto zaključka

OBRAZLOŽENJE PREDLOGA REBALANSA BUDŽETA ZA 2011. GODINU U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRBIJE: • Izmenama Zakona o porezu na imovinu poreska opterećenja na imovinu u 2012. godini se neće povećavati •

Predsednik Vlade Republike Srbije i ministar finansija Mirko Cvetković izjavio je danas da je Predlog rebalansa budžeta za 2011. godinu socijalno odgovoran jer obezbeđuje redovna socijalna davanja, a nastaviće i da podstiče privredni rast.

Cvetković je prilikom obrazlaganja ovog dokumenta u Skupštini Srbije objasnio da on predviđa smanjenje javne potrošnje sa 45,5 na 43,8 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).
On je podsetio na to da je Vlada predložila rebalans budžeta u skladu sa fiskalnim pravilima i u dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), koji je 26. septembra našoj zemlji odobrio novi aranžman iz predostrožnosti.

Predsednik Vlade je naveo da je prihodna strana budžeta ostala praktično ista i da iznosi oko 707 milijardi dinara, dok su rashodi planirani na približno 850 milijardi dinara, pri čemu je predviđeni deficit oko 143 milijardi dinara.

Cvetković je ukazao na to da je na rashodnoj strani budžeta najviše sredstava, 39,4 odsto, predviđeno za socijalna davanja, dok će za administraciju biti izdvojeno 3,7 odsto.
On je istakao da će rebalans budžeta omogućiti redovne isplate plata i penzija.

Rebalans je, kako je naveo, usledio i zbog procene da će rast privrede do kraja godine biti nešto niži od planiranog i da će iznositi dva odsto, imajući u vidu nadolazeću svetsku krizu i samim tim očekivano manje prihode državne kase.

Prema njegovim rečima, rebalansom su predviđeni izdaci za podsticaje privredi i poljoprivredi, što znači da će biti povećani kapitalni izdaci budžeta.

Predsednik Vlade je ukazao na to da politika privlačenja stranih investicija već drugu godinu daje rezultate, pri čemu je istakao da je Srbija regionalni lider po privlačenju stranih investicija u regionu.

Cvetković je napomenuo da će Vlada obezbediti sredstva za podsticaje malim i srednjim preduzećima u iznosu od 250 miliona evra i najavio da se do kraja godine planira osnivanje Razvojne banke.

Vlada će, kako je naglasio, iskoristiti sve raspoložive resurse da bi iskorenila crno tržište rada.

Cvetković je najavio i da će izmenama zakona o porezu na imovinu poreska opterećenja na imovinu u 2012. biti na nivou iz ove godine, odnosno neće se povećavati.
Govoreći o izmenama zakona o javnom dugu, on je rekao da će se time omogućiti dugoročno zaduživanje lokalnih samouprava za finansiranje infrastrukturnih projekata, uz obavezu da o zaduživanjima redovno izveštavaju Ministarstvo finansija.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 11.10.2011.

DONOŠENJE ZAKONA O ZADRUGAMA KOJIM ĆE BITI POSTAVLJEN ADEKVATAN ZAKONSKI OKVIR ZA RAZVOJ SOCIJALNOG REDUZETNIŠTVA OČEKUJE SE U NAREDNIH MESEC ILI DVA DANA

"Srbija još nema adekvatan zakonski okvir za razvoj socijalnog preduzetništva koje bi omogućilo veće zapošljavanje socijalno ugroženog stanovništva", rekao je danas pomoćnik ministra ekonomije Dejan Radulović.

Zakon o zadrugama, trebalo bi da bude donet u narednih mesec ili dva.

"Za razliku od Srbije gde je socijalno preduzetništvo još nerazvijeno u EU 10 odsto preduzeća pripada socijalnom preduzetništvu i zapošljavaju šest procenata radne snage", naveo je Radulović.

Zamenik šefa delegacije EU u Srbiji Adriano Martins naveo je da je u EU više od 11 miliona radnika zaposleno u dva miliona socijalnih preduzeća. On je podsetio da EU kroz razne projekte podržava razvoj malih i srednjih preduzeća i unapređenje socijalnog preduzetništva.

Martins je dodao da je EU od 2001. godine za razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji donirala 58 miliona evra.

Prema njegovim rečima Srbija mora da razvija inovativno i socijalno koheziono društvo kako bi postala regionalni lider i uspešno se priključila EU.

Menadžer tima Vlade Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Žarko Šunderić rekao je da Vlada u razvoju socijalnog preduzetništva vidi veliku šansu za zapošljavanje one radne snage koja je najudaljenija od tržišta rada.

On je naveo da je sada u Srbiji svega 122.000 ljudi učlanjeno u neku zadrugu, dok je svaki treći stanovnik EU član zadruge. Šunderić je podsetio da broj zadruga u Srbiji opada i da je u 2009. godini preko njih bilo zaposleno samo 8.500 ljudi.

Prema njegovim rečima socijalno preduzetništvo u Srbiji ne može da se razvija samo, bez svestrane podrške javnog, privatnog i civilnog sektora.

Predsednik Izvršnog odbora Erste banke Slavko Carić istakao je da je neophodna preciznija zakonska regulativa koja bi definisala razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji kako bi banke bile motivisane da ulažu u taj vid ekonomije.

Na konferenciji, koja se održava u okviru evropske nedelje malih i srednjih preduzeća, istaknuto je da pored jačanja pravnog okvira, socijalna preduzeća treba da se povezuju sa javnim institucijama i kompanijama u cilju poboljšanja njihovog poslovanja ali i unapređenja ukupnog privrednog ambijenta u zemlji.

Današnju konferenciju organizovala je Erste banka i tim Vlade Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Izvor: Tanjug, 11.10.2011.

IZMENE I DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA U UPRAVI ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA I PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU RADNIH MESTA, ODNOSNO POSLOVA U ZATVORIMA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA SA UVEĆANIM TRAJANJIMA DEO SU DOGOVORA IZMEĐU SINDIKATA PRAVOSUĐA I MINISTARSTVA PRAVDE

Posle višemesečnih pregovora, Sindikat pravosuđa Srbije i Ministarstvo pravde Srbije postigli su dogovor u vezi sa određenim pitanjima značajnim za zaposlene u pravosudnim organima i ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

Zajednički cilj jeste unapređenje materijalnog položaja zaposlenih putem socijalnog dijaloga. Postignuta saglasnost volja pretočena je u Protokol koji su potpisale u ime Ministarstva pravde - Snežana Malović, ministarka pravde a u ime Sindikata pravosuđa Srbije - Slađanka Milošević, predsednica Sindikata.

Protokol ima 13 tačaka i sastoji se iz dva dela.

Prvi deo realizovaće se nakon usvajanja rebalansa Budžeta, najkasnije do 30. novembra 2011. godine:
- isplata jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu;
- isplata jednokratne pomoći porodiljama i nameštenicima VI grupe;
- sufinansiranje dela troškova u vezi sa međunarodnom saradnjom;
- usvajanje Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata u upravi za izvršenje zavodskih sankcija ("Sl. glasnik RS", br. 16/2007, 21/2009 i 1/2011 - odluka US - prim.red.)- za službe obezbeđenja i službe zdravstvene zaštite u svim zavodima do 10. novembra 2011. godine;
- isplata nagrade za septembar zaposlenima u službi za obezbeđenje, isplata dugovanih dnevnica i pripadajućih putnih troškova zaposlenima u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

Drugi deo odnosi se na nastavak dijaloga oko zarada i drugih primanja zaposlenih u 2012. godini, s tim što će Ministarstvo pravde podržati inicijativu Sindikata za izmenu Zakona o platama državnih službenika i nameštenika u delu koji se odnosi na radna mesta nameštenika razvrstanih u V i VI platnu grupu.

Osim toga, Ministarstvo pravde uspostaviće kontakt sa komercijalnim bankama u cilju obezbeđivanja stambenih kredita pod povoljnijim uslovima od tržišnih za zaposlene u pravosudnim organima i ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, dok će ministarka pravde predložiti nadležnim ministarstvima donošenje pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova u zatvorima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjima ("Sl. glasnik RS", br. 87/2005- prim.red.), i to za radna mesta na kojima je broj izvršilaca povećan. U vezi sa tim, otpočeće se i izrada akata o proceni rizika radnih mesta i u pravosudnim organima.

Ministarstvo pravde obavezalo se da će ugovoriti sredstva kod Ministarstva finansija za realizaciju preuzetih obaveza.

Izvor: Vebsajt Sindikata pravosuđa, 11.10.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA - VRHOVNI KASACIONI SUD OBJAVIO INFORMATOR O RADU AŽURIRAN 21. SEPTEMBRA 2011. GODINE

Na Internet stranici Vrhovnog kasacionog suda: http://www.vk.sud.rs/assets/files/informator/informator-septembar-2011.pdf  objavljen Informator o radu Vrhovnog kasacionog suda, ažuriran 21. septembra 2011. godine.

Informator o radu sadrži podatke koji tražiocima informacija od javnog značaja pružaju informacije koje su od značaja za ostvarivanje prava građana i prezentaciju rada suda javnosti, kroz upoznavanje sa radom, nadležnošću i organizacionom strukturom suda, ovlašćenjima i obavezama predsednika suda i najvažnijih tela suda, rasporedom poslova sudija, sudijskih pomoćnika i ostalih zaposlenih u sudu, službama suda za postupanje po zahtevima građana, ovlašćenim osobama tih službi, kontakt telefonima i ostalim informacijama značajnim za rad ovog suda.

Izvor: Vebsajt Vrhovnog kasacionog suda, 11.10.2011.

POČETAK JAVNE RASPRAVE O NOVOM ZAKONU O OSNOVNOM OBRAZOVANJU OČEKUJE SE KRAJEM OKTOBRA MESECA, A NJEGOVO USVAJANJE DO KRAJA GODINE

Novi zakon o osnovnom obrazovanju donosi rešenja u koja je teško poverovati. Osim organizovanog prevoza, učenici će u školama da dobiju i topli ručak
Topli ručak u školama, ukidanje đaka pešaka, uvođenje boljeg sistema prevoza učenika iz udaljenih krajeva samo su neke od novina koje bi trebalo da donese novi zakon o osnovnom obrazovanju. Iz Ministarstva prosvete najavljuju početak javne rasprave već krajem meseca, a do kraja godine verovatno i njegovo usvajanje. Ovaj dokument trebalo bi da uredi školski udžbenički fond, pisanje nastavnih programa, zaštitu i bezbednost učenika, učenje na jezicima manjina, rad učeničkih zadruga, ali i čime sve škola sme da se bavi.

Slobodan Brajković, predsednik Sindikata radnika u prosveti i član radne grupe koja piše zakon, smatra da su osnovne odredbe napravljene kako bi što više poboljšale uslove školovanja:

"Ideja je da se učenici škola koje imaju dva, tri ili pet đaka premeste u veće škole. Tako bi se mnogo uštedelo na platama nastavnika i računima za struju i grejanje, a i deci bi bilo bolje da uče u grupi, sa vršnjacima."

U Uniji sindikata prosvetnih radnika kažu da načelno podržavaju donošenje ovakvog zakona, ali imaju nekoliko svojih uslova. Kao jedan od osnovnih i oni napominju - ručak za đake! Jer, tu su moguće brojne malverzacije.

"Jedna od najvažnijih stvari je da se uvede jednosmenski rad u svim osnovnim i srednjim školama", smatra Milan Jeftić, član predsedništva Unije. "Važno je da deca završe sve obaveze dok su u školi i da im sekcije ne budu u smeni suprotnoj od one u kojoj su časovi."

Uvođenje jednosmenskog rada je zasada malo verovatno, jer još imamo škole koje rade i u tri smene. Ali, ako se ono dogodi i proizvede tehnološke viškove, Jeftić kaže da će Unija zahtevati socijalni program za te kolege.

POSAO ZA 3.000 ČUVARA OSNOVACA

"Prema novom Zakonu o bezbednosti na radu i škole će morati da imaju osobu zaduženu za bezbednost na radu", objašnjava Brajković. "Ako u svakoj osnovnoj školi zaposle po jednu osobu za ovaj posao, to je 3.000 novih ljudi u ionako preopterećenom obrazovnom sistemu. "

I. M.
Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Večernje novosti", 10.10.2011.

SEMINAR "ČEK U MEĐUNARODNOM PROMETU" BIĆE ODRŽAN 26. OKTOBRA 2011. GODINE: • Rok za prijavu je 21. oktobar 2011. godine •

Seminar "Ček u međunarodnom prometu" biće održan 26. oktobra 2011. godine, u vremenu od 9 do 16 časova i održava se u prostorijama Udruženja banaka Srbije, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 86, sala na I spratu.

Rok za prijavu je 21. oktobar 2011. godine.

Prijavu dostaviti na mail centar@ubs-asb.com ili na faks: 011 30 20 787 ili 011 33 70 179.

Ciljna grupa: Zaposleni u bankama na poslovima: prijema čekova od  klijenata radi otkupa, pologa na devizni račun ili slanja na inkaso i slanja čekova na naplatu u inostranstvo i komunikacije sa ino bankama.

Broj učesnika po seminaru je najviše do 25, radi efikasnosti interaktivnog pristupa.

Više informacija zainteresovani mogu dobiti na adresi: http://www.ubs-asb.com/Portals/0/obuka/10_2011/Cek2011.pdf

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 11.10.2011.

SEMINAR "UPRAVLJANJE OBRTNIM KAPITALOM U PREDUZEĆU - PREVAZILAŽENJE IZAZOVA LIKVIDNOSTI" BIĆE ODRŽAN 25. OKTOBRA 2011. GODINE

Privredna komora Srbije, Centar za edukaciju i stručno obrazovanje - Služba za edukaciju i Akademija za bankarstvo i finansije organizuju jednodnevni instruktivni seminar "Upravljanje obrtnim kapitalom u preduzeću - prevazilaženje izazova likvidnosti" koji će biti održan 25. oktobra (utorak) 2011. godine, od 9.00 do 17.00 sati.
Vila Narodne banke Srbije, Beograd, Bulevar Vojvode Mišića 26

TEME:
-      Osnovni koncept upravljanja obrnim kapitalom
-      Upravljanje zalihama
-      Upavljanje potraživanjima
-     Upravljanje obevezama prema dobavljačima
-      Upravljanje kratkoročnim kreditima
-      Obrtni kapital i korporativna strategija
-      Analiza obrtnog kapitala i primeri

Seminar je namenjen zaposlenima u preduzećima koji učestvuju u upravljanju finansijama, finansijskim analitičarima, kao i menadžerima koji donose strateške odluke vezane za poslovanje firme.

Privredna komora Srbije, Beograd, Resavska 13-15
tel. 011 3300 949, 3300 946, faks 011 3238 612
e- mail: edukacija@pks.rs

Izvor: Privredna komora Srbije, 11.10.2011.

TREĆI SAJAM LOKALNE SAMOUPRAVE BIĆE ODRŽAN OD 9. DO 11. NOVEMBRA 2011. GODINE

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, grad Beograd i Stalna konferencija gradova i opština ove godine organizuju Treći sajam lokalne samouprave, koji će biti održan od 9. do 11. novembra 2011. godine, u Hali 5 Beogradskog sajma.

Kao i prethodne godine, Sajam predstavlja odličnu priliku za predstavljanje aktivnosti lokalnih samouprava u Republici Srbiji domaćim i inostranim kompanijama - potencijalnim investitorima, kao i donatorskim organizacijama i drugim gostima iz zemlje i inostranstva koji će uzeti učešće na ovogodišnjem Sajmu. Pored predstavljanja privrednih i organizacionih potencijala, gradovi i opštine će imati priliku da razmene iskustva i predstave dobre prakse u radu lokalnih vlasti.

Takođe, na Sajmu će biti organizovani okrugli stolovi, paneli i tematski događaji, koji će u otvorenom dijalogu omogućiti razmenu mišljenja, donošenje predloga i izlaganje konkretnih inicijativa predstavnicima Vlade Republike Srbije i resornih ministarstava, Stalnoj konferenciji gradova i opština i donatorskim organizacijama koje su aktivne na teritoriji Republike Srbije.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije u vezi učešća, organizacije štanda, prezentacije vaše lokalne samouprave, cena i ostalih tehničkih detalja je Ostoja Ilić (011/2655-008, ostoja.ilic@sajam.rs).

Kopiju prijave (http://skgo.org/files/fck/File/vesti%202011/Prijava_sajam_lokalna-samouprava_2011_srp.pdf) dostaviti kabinetu Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu na faks 011/ 2685-345 ili na elektronsku adresu: mira.mihailovic@mduls.gov.rs ili aleksandar.radosavljevic@mduls.gov.rs.

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 11.10.2011.

USVAJANJE ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI ĆE DOPRINETI DA ENERGETSKA EFIKASNOST BUDE U PERIODU OD 2011. DO 2020. GODINE POVEĆANA ZA DEVET ODSTO

Donošenjem zakona o racionalnoj upotrebi energije u Srbiji biće ostvaren pristup fondovima koje je Evropska unija (EU) već namenila za pomoć ovoj zemlji u sektoru energetike i zaštite životne sredine, rečeno je danas u Beogradu na godišnjoj konferenciji o životnoj sredini i energetskoj efikasnosti u regionu Jugoistočne Evrope.

Zakon koji je EU ocenila kao najprogresivniji, predviđa niz mera za povećanje kontrole upotrebe energije u Srbiji i njegovim usvajanjem i primenom bila bi ušteđena sredstva koja bi bila upotrebljena za nove investicije u energetskom sektoru kao i razvoju privrede, infrastrukture, ali i sprovođenju mera za očuvanje životne sredine, saopštio je organizator konferencije.

Skup su organizovali Udruženje "Globalni dogovor Ujedinjenih nacija u Srbiji" i Radna grupa za životnu sredinu.

"Srbija spada u visokozavisne energetske zemlje, i to je jedan od razloga za proglašenje 2011. godinom energetske efikasnosti, i uključivanjem u evropske i svetske akcije za uštedu energije", ocenio je u saopštenju Andreas Bekman, direktor Svetskog fonda za prirodu (WWF) Dunavsko-Karpatskog programa.

Bekman je izrazio uverenje da će usvajanje Zakona o energetskoj efikasnosti koji je od izuzetne važnosti, doprineti ispunjavanju plana Energetske zajednice Jugoistočne Evrope da energetska efikasnost bude u periodu od 2011. do 2020. godine povećana za devet odsto.

Na konferenciji na kojoj je posebno ukazano da zakon o racionalnoj upotrebi energije treba što pre usvojiti i primeniti, učestvovali su predstavnici Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva za infrastrukturu i energetiku, Privredne komore Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

Bili su tu i predstavnici Agencije za energetsku efikasnost, Centra za monitoring i evaluaciju, Svetskog fonda za prirodu (WWF), Centra za čistiju proizvodnju Srbije, Gradske uprave Beograda (Sekretarijat za komunalne i stambene poslove - Uprava za energetiku), predstavnici privatnog sektora...

Izvor: Tanjug, 7.10.2011.

BESPLATNA OBUKA ZA RAD SA ELEKTRONSKOM PRAVNOM BAZOM PARAGRAF LEX BIĆE ODRŽANA 12. I 13. OKTOBRA U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Privredna komora Beograda , ul. Kneza Miloša 12, poziva zainteresovane da prisustvuju "Besplatnoj obuci za rad sa elektronskom pravnom bazom Paragraf Lex".
Obuka će biti realizovana 12. i 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 1100 časova, u sali na trećem spratu.

Kurs za napredno korišćenje elektronske pravne baze Paragraf Lex, koji se u okviru predmeta Pravna informatika već pet godina odvija na svim pravnim fakultetima u Srbiji, dostupan je sada i za članove Privredne komore Beograda.

Kurs je namenjen pravnicima, finansijskim rukovodiocima, šefovima računovodstva i svima ostalima koji u svom poslovanju koriste propise, stručne komentare, sudsku praksu, službena mišljenja i ostale dokumente u vezi tumačenja i primene propisa, bez obzira da li su korisnici elektronske pravne baze Paragraf Lex ili ne.

Upotreba novih informatičkih tehnologija u zakonodavstvu, sudstvu i upravi, način njihovog korišćenja radi obrade, skladištenja i pronalaženja informacija stavlja nove generacije pravnika pred velike izazove.

Ovladavanjem naprednih opcija koje nudi ova elektronska pravna baza, polaznici će podići nivo efikasnosti svog rada višestrukim skraćivanjem vremena potrebnog za obavljanje poslova u vezi pronalaženja propisa i svih potrebnih pratećih dokumenata, kao i razumevanja njihove primene u praksi.

Kurs traje 10 školskih časova i izvodi se kombinacijom teorijske i praktične nastave, a svakom polazniku tokom obuke obezbeđen je rad na zasebnom računaru i pristup elektronskoj pravnoj bazi Paragraf Lex.

Obuku vodi:

-      dipl. pravnik Dejan Ojkić, rukovodilac sektora edukacije u kompaniji Paragraf i predavač na kursu Paragrafa na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Svi polaznici koji s uspehom završe obuku stiču Paragraf Lex sertifikat.

Svi polaznici dobijaju besplatni primerak najnovijeg broja stručnih časopisa u izdanju kompanije Paragraf:

- Poreski instruktor (http://www.paragraf.rs/strane/poreski.html#stampano) i
- Budžetski instruktor (http://www.paragraf.rs/strane/budzetski.html)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 9.10.2011.

NEOPHODNA IZMENA ZAKONA O BEZBEDNOSTI HRANE ZBOG NEMOGUĆNOSTI DOBIJANJA ODGOVARAJUĆIH CERTIFIKATA, ŠTO UTIČE NA SMANJENJE PROIZVODNJE I IZVOZA

Nemogućnost dobijanja HELT certifikata koji je neophodan prilikom izvoza, značajno utiče na smanjenje proizvodnje pa i na nemogućnost već dogovorenog izvoza kod mnogih preduzeća. Zbog toga je neophodno da se hitno menja Zakon o bezbednosti hrane koji reguliše ovu materiju. To su zatražili privrednici na sednici Grupacije dijetetskih namirnica i dečje hrane u Privrednoj komori Srbije.

Sekretar Udruženja za poljoprivredu PKS Milan Prostran je naglasio da su privrednici na sednici Grupacije PKS izneli ovaj problem i inicijativu da se o tome informišu nadležna ministarstva, zdravstva i poljoprivrede, kako bi pokrenuli inicijativu za izmene u Zakonu. Obrazloženje za izmenu Zakona o bezbednosti hrane je, što proizvođači dijetetskih namirnica i dečje hrane imaju problema prilikom izvoza, jer ne mogu da dobiju odgovarakjući certifikat, koji traži strani kupac. Problem je više administrativne prirode, ali se mora rešiti jer smanjuje proizvodnju i zaustavlja izvoz ove industrije. To je posebno značajno u ovo vreme kada je izvoz pitanje opstanka države.

Goran Stojković iz Ministarstva zdravlja ističe da je od strane privrednika već pokrenuta inicijativa za izmenu Zakona o bezbednosti hrane. Problem koji postoji, a to je nemogućnost dobijanja odgovarajućeg certifikata prevazilazio se davanjem mišljenja. Međutim, kupci nisu uvek bili zadovoljni sa takvom papirologijom.

Radmila Bućan iz firme Impamil je istakla da proizvođači danas teško dolaze do kupaca u inostranstvu, pa često kada su već robu prodali ne mogu da je isporuče jer im probleme pravi nedostatak potrebne odgovarajuće paprilogije prilikom izvoza. U ovom slučaju to je dobijanje odgovarajućih certifikata. Na slične probleme je ukazala i Stanislava Malbaša iz "Svislajn-prfodukta", ističući da nedostatak odgovajućih certifikata utiče na smanjenje proizvodnje i izvoza.

Na sastanku Grupacije je dogovoreno da se i ove godine u prvoj nedelji novembra u PKS održi sad već tradicionalni stručni skup,,Dečja hrana - kvalitet za ceo svet".

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.9.2011.

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

NAJVIŠA I NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. OKTOBRA 2011. GODINE

Član 42 ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najvišu mesečnu osnovicu doprinosa čini petostruki iznos prosečne mesečne zarade isplaćene po zaposlenom u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi isplaćenoj po zaposlenom u Republici. S obzirom da se taj podatak objavljuje krajem meseca za prethodni mesec, iznos najviše mesečne osnovice doprinosa menja se svakog prvog u mesecu.
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu

NAJVIŠA od 1.10.2011. do 31.10.2011. / 266.425 (5 x 53.285)

Član 37. ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009 i 52/2011)
Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, utvrđuje i objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.

NAJNIŽA od 1.08.2011. do 31.10.2011.      18.446           55/2011

ZARADE: PROSEČNA ZARADA ISPLAĆENA U AVGUSTU 2011. GODINE U REPUBLICI SRBIJI IZNOSI 53285 DINARA, A NETO 38389 DINARA

 1. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji isplaćene u 2011. godini

Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 53285 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,6% i realno za 1,6%.
Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji iznosi 38389 dinara. U odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u julu 2011. godine, nominalno je manja za 1,9% i realno za 1,9%.

Avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 12,9%, a realno je veća za 2,2%.
·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u avgustu 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u avgustu 2010. godine, nominalno je veća za 13,1%, a realno je veća 2,4%.

Januar–avgust 2011.

·         Prosečna zarada isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,1%, a realno je manja za 1,4%.

·         Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar–avgust 2011. godine u Republici Srbiji, u odnosu na prosečnu zaradu bez poreza i doprinosa isplaćenu u periodu januar–avgust 2010. godine, nominalno je veća za 11,2%, a realno je manja za 1,3%.

1) Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

2. Prosečne zarade po regionima Republike Srbije - avgust 2011. godine

3. Indeksi zarada

4. Indeksi zarada bez poreza i doprinosa

5. Prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, po delatnostima - avgust 2011. godine

KONKURS GRADA BEOGRADA ZA PROJEKTE U OBLASTI KULTURE ZA 2012. GODINU: • Rok za podnošenje predloga je 14. oktobar 2011. godine •

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

U 2011. GODINI, PRED SUDOVIMA OPŠTE NADLEŽNOSTI BLIZU 4 MILIONA PREDMETA, A SUDOVI POSEBNE NADLEŽNOSTI SU IMALI OKO MILION PREDMETA U RADU

Izvor: Politika

Beograd -- Pravosuđe je jedan od najsnažnijih stubova demokratske Srbije, a sudije suvereni delioci pravde, rekla je ministarka Snežana Malović.

Pred sudovima opšte nadležnosti u Srbiji bilo je 3.876.499 predmeta u prvoj polovini ove godine. Od toga 2.830.826 još čeka na izvršenje. Sudovi posebne nadležnosti imali su 970.570 predmeta u radu.

Konačno smo saznali tačan broj predmeta u Srbiji, rekla je Nata Mesarović, predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, otvarajući juče godišnje savetovanje sudija na Zlatiboru.

Ipak, i u Srbiji je pravda dostižna i do nje se može doći kroz postupak efikasnog i pravičnog suđenja, istakao je Dragiša Slijepčević, predsednik Ustavnog suda Srbije.

Seminaru sudija na Zlatiboru prisustvuje više od 1.200 sudija, tužilaca, advokata i gostiju iz inostranstva. Toliki broj učesnika najvećeg skupa sudija u Srbiji je podrška dosadašnjem radu na reformi pravosuđa i podstrek za dalje aktivnosti, istakla je Nata Mesarović.

Predsednik Srbije Boris Tadić i premijer Mirko Cvetković uputili su pisma podrške sudijama. Oni su poručili da je jako pravosuđe jedan od pravaca za sigurniji i bolji život naših građana, sigurnost ulaganja i vladavinu prava.

"Na vama je najdelikatniji i najsloženiji deo posla", rekla je sudijama Slavica Đukić Dejanović, predsednica Skupštine Srbije.

Ona je istakla da je pravosuđe izuzetno časna profesija i jedan od stubova vlasti koji daje veliki doprinos reformama, koje će građanima doneti bolji život, a Srbiji bolji ugled u svetu.

"Prošli smo zajedno kroz težak i bolan period, ali sada treba da budemo zadovoljni rezultatima koji počinju da se vide. Cilj nam je potpuno efikasno, nezavisno, javno i odgovorno pravosuđe. Svaki građanin Srbije mora osetiti da mu je pravda dostupna i da do nje dolazi u razumnom roku. Upravo taj zadatak je poveren vama. Uverena sam da ćete u budućnosti dokazati da ste suvereni delioci pravde i da ste upravo vi jedan od najsnažnijih stubova demokratske Srbije. Ponosna sam na sve vas zbog činjenice da građani Srbije više ni u jednoj anketi ne vide pravosuđe kao korumpiranu granu vlasti", rekla je sudijama ministarka pravde Snežana Malović.

Istakavši da je efikasnost gotovo svih sudova povećana tokom proteklih godinu dana, ministarka je podsetila da efikasan rad pravosudnog sistema predstavlja osnovu za brže evropske integracije.

"Uložili ste velike napore da se predmeti koji su trajali godinama konačno reše. U evropskoj praksi parnice ne mogu trajati duže od dve godine i to je standard koji moramo preuzeti, a nova zakonska rešenja omogućavaju efikasnije postupke", rekla je Snežana Malović.

Otvaranju savetovanja prisustvovali su i tužilac za ratne zločine Republike Srbije Vladimir Vukčević, potpredsednik vlade i ministar policije Ivica Dačić, direktor policije Milorad Veljović, dekan Pravnog fakulteta u Beogradu Mirko Vasiljević, direktor Pravosudne akademije Nenad Vujić, predstavnici najviših sudova BiH, Republike Srpske, Makedonije i Crne Gore, gosti iz Francuske, Norveške i predstavnici međunarodnih organizacija.

POSLANICI REPUBLIČKOG PARLAMENTA ZAVRŠILI NAČELNI PRETRES O REBALANSU BUDŽETA: POVEĆANJE DEFICITA ZA 22,2 MILIJARDE DINARA

Poslanici republičkog parlamenta završili su načelni pretres predloženog rebalansa budžeta za 2011. godinu, a rad će nastaviti sutra razmatranjem seta zakona koji se odnose na zaduživanje države. Poslanici su raspravljali o rebalansu budžeta za ovu godinu, kojim je predviđeno povećanje deficita za 22,2 milijarde dinara na 142,7 milijardi dinara, odnosno na 4,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Rebalansom budžeta predviđeno je smanjenje prihoda sa 726,4 na 707,35 milijardi dinara i povećanje rashoda sa 846,9 na 850,9 milijardi.

Predlog rebalansa budžeta Srbije za 2011. poslanicima je obrazložio srpski premijer i ministar finansija Mirko Cvetković, koji je istakao da rebalans potvrđuje politiku smanjenja javne potrošnje, koja je smanjenja na 43,8 odsto učešća u BDP sa 45,5 koliko je iznosila prošle godine.

Prema njegovim rečima, to je potpuno u skladu sa fiskalnim pravilima i ukoliko se budu poštovala ta pravila u narednim godinama će se smanjivati.

Cvetković je rekao da je predviđeno da 39,4 odsto budžeta bude za socijalna davanja i povećanje penzija i plata, 17,6 za odbranu, a 11,8 za ekonomske podsticaje razvoja privrede i poljoprivrede.

"Javna potrošnja u 2010. godini bila je 45,5 odsto, a u ovoj godini će biti ispod 44 odsto, što govori da smo napravili smanjenje, što je trend koji želimo da nastavimo i u narednom periodu", rekao je Cvetković.

SVM je na sednici saopštio da će na predloženi rebalans podneti amandman koji za cilj ima preciziranje realizacije budžetskih sredstava za Vojvodinu. Cvetković je rekao da će Vlada Srbije s pažnjom pročitati taj amandman i dati svoje mišljenje.

Premijer je svim korisnicima socijalnih primanja poručio da mogu da budu spokojni i da će, bez obzira na smanjenje očekivane stope rasta, budžet biti likvidan, a sva primanja isplaćivana.

Predloženi rebalans budžeta usaglašen je sa Međunarodnim monetarnim fondom i predviđa budžetski deficit od 142,7 milijardi dinara.

Tim zakonskim predlogom, koji je usvojen na sednici Vlade Srbije 16. septembra, predviđeno je da prihodi budžeta budu 707,34 milijarde dinara, a rashodi 850,91 milijarda.

AMANDMAN NA REBALANS BUDŽETA DA SE VRATI DUG POKRAJINSKOM FONDU ZA KAPITALNE INVESTICIJE

Tanjug

Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je danas da predloženi rebalans budžeta ni u kom pogledu ne menja poziciju Vojvodine u odnosu na aktuelni budžet i najavio da će Vlada razmotriti amandman SVM ukoliko se on ne kosi sa zakonom.

SVM je uslovio podršku predloženom rebalansu budžeta usvajanjem amandmana kojim je zatraženo da se dug pokrajinskom Fondu za kapitalne investicije od osam milijardi dinara isplati u tri jednake rate zaključno sa 1. decembrom.

Cvetković je rekao da će Vlada razmotriti amandman SVM na predloženi rebalans budžeta.

Na pitanje zašto je povećan budžetski deficit u rebalansu, Cvetković je odgovorio da je to zbog toga što se, zbog zakona o fiskalnoj decentralizaciji, u republički budžet više ne sliva deo prihoda sa lokalnog nivoa.

Drugi razlog većeg deficita budžeta je snižavanje prognoze rasta u odnosu na početak godine, sa tri na dva odsto, što za posledicu takođe ima manje prihode u budžetu, pošto se prilivi vezuju za rast proizvodnje, prometa…, objasnio je Cvetković.

Na primeru prihoda iz lokalne samouprave, kako je Cvetković objasnio, to je do sada iznosilo između 40 i 45 milijardi dinara prihoda u budžetu, a posle donošenja zakona o fiskalnoj decentralizaciji, prihodi su smanjeni na oko osam milijardi dinara.

PROTOKOL MINISTARSTVA PRAVDE I SINDIKATA PRAVOSUĐA

Tanjug

Sindikat pravosuđa i Ministarstvo pravde Srbije potpisali su danas Protokol o isplati zaostalih nagrada, jednokratnih pomoći i poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih u pravosudnim organima i ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako je navedeno u saopštenju, nakon višemesečnih pregovora postignut je dogovor koji je pretočen u Protokol, a koji su potpisale ministarka pravde Snežana Malović i predsednica Sindikata Slađanka Milošević.

Protokol se sastoji iz dve faze i prva će se realizovati nakon usvajanja rebalansa Budžeta, najkasnije do 30. novembra, dok se druga odnosi na nastavak dijaloga oko zarada i drugih primanja zaposlenih u 2012. godini.

Prvi deo Protokola obuhvata isplatu jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu, isplatu jednokratne pomoći porodiljama i nameštenicima šeste grupe zaposlenih u iznosu od 10 hiljada dinara, isplata dugovanih dnevnica i putnih troškova zaposlenima u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija..

U drugoj fazi Ministarstvo pravde podržaće inicijativu Sindikata za izmenu Zakona o platama državnih službenika i nameštenika u delu koji se odnosi na radna mesta nameštenika razvrstanih u V i VI platnu grupu, istaknuto je u saopštenju.

Predsednica Sindikata pravosuđa Slađanka Milošević rekla je da će Sindikat pratiti realizaciju potpisanog Protokola koji je sklopljen u cilju da postane simbol međusobnog poverenja i saradnje sa Ministarstvom.

ZAKON O RESTITUCIJI U SKLADU SA PRAVNOM TEKOVINOM EU

Visoki zvaničnik Evropske komisije rekao je novinarima da je Evropska komisija  mađarskoj vladi stavila do znanja da gleda pozitivno na srpski zakon o restituciji, budući da je taj zakon "u skladu s pravnom tekovinom EU" i ne odobrava nikakvu "kolektivnu krivicu" Mađara u Drugom svetskom ratu na području Vojvodine. Srpski zakon o restituciji jasno definiše i "postupak individualne rehabilitacije".

To, kako je dodao taj zvaničnik, jamči da nema kolektivne krivice, već da svi, uključujući i pripadnike i naslednike mađarske okupacione vojske i drugih bezbednosnih snaga u ratnom razdoblju u Srbiji, mogu podneti zahtev za povraćaj imovine, ako zakonskim postupkom dokažu da nisu počinili zločine ili druga kažnjiva dela.

Visoki funkcioner EK je naglasio da je vlastima u Beogradu kroz konsultacije prilikom izrade zakona ukazano na bitne odredbe koje moraju biti saglasne propisima i "pravnoj tekovini" EU.

Vlastima u Beogradu je, takođe, predočeno i da se mora imati puni uvid u primenu zakona o povraćaju nacionalizovane i konfiskovane imovine u Srbiji i da ne sme biti nikakve diskriminacije.

Vlada u Budimpešti je izrazila nezadovoljstvo zbog usvajanja srpskog zakona o restituciji, uz ocenu da se na taj način vrši diskriminacija prema Mađarima i mađarskoj manjini u Vojvodini i uvodi načelo "kolektivne krivice" za zločine u Drugom svetskom ratu koje su počinile mađarske okupacione snage u Vojvodini.

LSV PODNOSI SKUPŠTINSKOM ZAKONODAVNOM ODBORU ZAHTEV ZA AUTENTIČNO TUMAČENJE ODREDBE ZAKONA O POVRAĆAJU IMOVINE KOJA SE ODNOSI NA PRAVO RESTITUCIJE PRIPADNIKA OKUPACIONIH SNAGA

Tanjug

Poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov najavila je danas da će skupštinskom Zakonodavnom odboru podneti zahtev za autentično tumačenje odredbe Zakona o povraćaju imovine koja se odnosi na pravo restitucije pripadnika okupacionih snaga.

Jerkov je novinarima u parlamentu rekla da očekuje da taj odbor donese autentično tumačenje da oni pripadnici okupacionih snaga koji su rehabilitovani mogu da imaju pravo na restituciju.

“To znači da će svako, bez obzira koje nacionalnosti bio, koji je prisilno mobilisan, koji je pružao otpor mobilizaciji ili se na bilo koji način protivio tome, moći da bude rehabilitovan i moći da traži imovinu nazad”, objasnila je Jerkov.

Ona je dodala da će time biti razrešena dilema oko prava na restituciju pripadnika okupacionih snaga i njihovih potomaka.

Skupština Srbije usvojila je Zakon o povraćaju imovine i obeštećenju krajem septembra, a izglasavanje tog zakona pratila je polemika oko prava na restituciju pripadnika okupacionih snaga.

Zakon iz restitucije isključuje pripadnike okupacionih snaga koje su tada delovale na teritoriji Vojvodine, što je kritikovano kao kolektivna krivica.

KANCELARIJA VOJVODINE U BRISELU POČELA I ZVANIČNO DA RADI

RTV

Kancelarija Vojvodine u Briselu i zvanično je počela da radi. Na sastanku dve regije Vojvodine i Bratislave, koji su predvodili njihovi premijeri Bojan Pajtić i Pavel Freso, dogovoren nastavak saradnje. Po Pajtićevim rečima, iako je do sada odobreno 146 zajedničkih projekata, dobijanjem statusa kandidata za Srbiju taj broj biće mnogo veći, te su Vojvodina i Bratislava najavile produbljivanje saradnje od podizanja projektnih kapaciteta do razmene studenata.

PREMA PODACIMA UPRAVE CARINE, U PRVIH DEVET MESECI IZ SRBIJE JE IZVEZENO MALINA U UKUPNOJ VREDNOSTI OD 104 MILIONA EVRA

Tanjug

Prema podacima Uprave carine, od januara do kraja septembra 2011. iz Srbije je izvezeno 60.350 tona maline u ukupnoj vrednosti od 104 miliona evra, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu poljoprivrede i trgovine.

Za devet meseci iz naše zemlje je izvezeno, po kategorijama, sveže maline za 4,8 miliona evra, "rolenda" za 56,7 miliona evra, "griza" za 29 miliona evra, "bruha" za 4,8 miliona evra, "bloka" za 4,1 miliona evra, "originala" za 4,4 miliona evra i ostale maline za 500.000 evra.

U Ministarstvu napominju da se količine plasirane u pomenutom periodu ne odnose samo na maline roda 2011, već i na prenesene zalihe iz roda 2010. godine, kojih je bilo od 10.000 do 15.000 tona.

Sveža malina se izvozila najviše u Nemačku i Austriju, "rolend" u Nemačku, Belgiju i Francusku, "griz" u Francusku i Nemačku, "bruh" u Nemačku i Belgiju, "blok" u Nemačku i Francusku, "original" u Francusku i Belgiju, a preostala malina u Nemačku i Austriju.

Prema saznanjima od nekih hladnjačara, naša malina "rolend" se prodaje po ceni od 1,40 evra do 1,60 evra po kilogramu za veća pakovanja (10 kilograma ili 4 x 2,5 kilograma), franko utovareno u mestu isporučioca (bez troškova prevoza i ostalog), navode u Ministarstvu. Izvozna cena "griz" maline kreće se oko jedan evro po kilogramu.

Srpska malina inače se najčešće izvozi u zemlje Evropske Unije - Nemačku, Francusku, Belgiju, Austriji, Holandiju i Italiju, a od zemalja u okruženju, najveći izvoz je u Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Poslednje dve godine primećen je nešto veći izvoz u Švajcarsku i SAD.

U ZRENJANINU JE POČEO DA RADI LOKALNI ANTIKORUPCIJSKI FORUM

U Zrenjaninu je počeo da radi Lokalni antikorupcijski forum (LAF). U kancelariji LAF-a angažovano je šestoro ljudi.

LAF je telo koje će raditi na realizaciji mera i aktivnosti, definisanih Lokalnim planom za borbu protiv korupcije.

Plan  o osnivanju LAF-a usvojen u decembru 2010. godine na sednici Skupštine grada, a njegov cilj je uspostavljanje održivog modela u borbi protiv korupcije, odnosno izgradnja antikorupcijske infrastrukture i povećanje kapaciteta lokalne samouprave za borbu protiv korupcije.

"Plan za borbu protiv korupcije sadrži i posebne i neposredne mere koje će konkretno raditi LAF, neke od mera su uključivanje građana u javne institucije Grada, kontrola budžeta, kontrola javnih nabavki, kao i uključivanje građana u kreiranje budžeta.

Projekat izrade Lokalnih planova za borbu protiv korupcije u Zrenjaninu sprovodi Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID i Instituta za održive zajednice Beograd (ISC).

POVLAČENJE ILI DORADA ZAKONA O RESTITUCIJI

Tanjug

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izjavio je danas u Novom Sadu da postoji dovoljno prostora da se povuče ili doradi Zakon o vraćanju imovine i obeštećenju, kako on ne bio kočnica u približavanju Srbije Evropskoj uniji (EU).

On je podsetio da je pokrajinski parlament još pre osam godina usvojio deklaraciju o nepriznavanju kolektivne krivice, na koju je i sada "veoma ponosan", uz ocenu da nedavno usvojeni Zakon o restituciji faktički legitimiše tu vrstu odgovornosti.

PRIVREDA SRBIJE OD JANURA DO KRAJA AVGUSTA 2011. IMALA NAJVEĆI SPOLJNOTRGOVINSKI DEFICIT SA RUSIJOM, KINOM I NEMAČKOM

Tanjug

Privreda Srbije od janura do kraja avgusta imala je najveći spoljnotrgovinski deficit sa Rusijom, Kinom i Nemačkom, koje su činile čak 52,2 odsto ukupnog negativnog spoljnotrgovinskog salda srpske privrede, saopštio je Institut za istraživanje tržišta (IZIT).

U tom periodu, srpska privreda imala je najlošiji spoljnotrgovinski saldo sa ruskom privredom i to čak -1,176 miliona dolara, što je činilo čak 22,9 odsto ukupnog spoljnotrgovinskog deficita.

Ovakav negativan saldo posledica je velike uvozne zavisnosti Srbije od ruske nafte i gasa.

Međutim, srpski izvoz na rusko tržište je još uvek skromnih dimenzija zbog neorganizovanosti domaće privrede, koja pojedinačno ne može da zadovolji potrebe ruskih kupaca kako u kvantitetu, tako i kvalitativno, istakli su u IZIT-u.

Kina je na drugom mestu po visini spoljnotrgovinskog deficita srpske ekonomije, pa je sa ovom zemljom realizovan deficit od 962 miliona dolara, što je činilo gotovo 19 procenata ukupnog spoljnotrgovinskog deficita Srbije u periodu januar - avgust 2011. godine.

Na trećem mestu po visini ostvarenog negativnog salda u robnoj razmeni Srbije sa svetom jeste Nemačka sa deficitom od 545 miliona dolara, pa je udeo nemačke ekonomije u kreiranju srpskog spoljnotrgovinskog deficita 10,6 odsto.

Karakteristično je da je povećano učešće kineske privrede u srpskom negativnom saldu u razmeni sa svetom- sa 15,8 odsto za osam meseci prošle na 18,7 odsto u istom periodu 2011. Godine, ali je istovremeno udeo Rusije redukovan sa 23,9 odsto na 22,9.

Učešće nemačke ekonomije ostalo je na približno istom nivou kao i u periodu januar - avgust 2010. godine.

FORUM " AGROPRIVREDA SRBIJE U PRETPRISTUPNOM PERIODU“ ODRŽAĆE SE U SUBOTICI OD 13. DO 15. OKTOBRA 2011.

Tanjug

Istine i zablude o troškovima i dobitima koje donosi ulazak u EU biće jedna od tema Poljoprivrednog foruma "Hrana za Evropu - agroprivreda Srbije u pretpristupnom periodu", koji Ekonomski institut organizuje u Subotici od 13. do 15. oktobra.

O trenutnom stanju, predstojećim izazovima, rizicima i perspektivama agroprivrede Srbije u periodu pristupanja Evropskoj uniji tokom dva radna dana raspravljaće 40 govornika, u okviru četiri velika tematska bloka, najavljeno je iz instituta.

Forum će, kako je saopšteno, otvoriti ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović, a govoriće i šef kancelarije Svetske banke Lu Brefor i zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji Adriano Martins.

Učesnici će biti članovi upravnih i nadzornih odbora, generalni direktori i menadžeri poljoprivrednih i prehrambenih kompanija, zadruga i individualni poljoprivredni proizvođači, predstavnici države i struke, trgovinskih lanaca, banaka, drugih finansijskih organizacija i osiguravajućih kuća.

Organizatori očekuju da učesnici zajednički analiziraju stanje, probleme i perspektive i predlože rešenja u cilju što adekvatnijeg prilagođavanja i što boljeg korišćenja potencijala i pozicioniranja agroprivrede Srbije kao dela zajedničke poljoprivredne politike i tržišta EU.

Među najavljenim temama su uloga države u podsticanju, razvoju i zaštiti agroprivrede Srbije u periodu pristupanja EU, kao i izazovi srpske agroprivrede na putu u EU.

Biće reči i o tome kako povećati konkurentnost i izvozni učinak poljoprivrede i prehrambene industrije Srbije na tržištu EU, razvoj zadrugarstva u funkciji podizanja konkurentnosti, agroprivredi u službi ravnomernijeg regionalnog razvoja, agrarnom budžetu za 2012, investicionim potencijalima srpske agroprivrede. . . .

Forum će biti organizovan u saradnji sa Društvom agrarnih ekonomista Srbije i Savezom poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije, a glavni partner skupa je kompanija "Viktorija grupa".

NA SKUPU "KAKO SMANJITI RAD NA CRNO"PREDLOŽENO OSNIVANJE AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

Tanjug

Petina radno angažovanog stanovništva u privatnom sektoru radi u sivoj ekonomiji, ali se taj broj smanjio u protekle tri godine, izjavila je danas pomoćnica ministra za rad i socijalnu politiku Radmila Bukumirić Katić.

Ona je istakla da je, prema poslednjim podacima iz Ankete o radnoj snazi, učešće sive ekonomije u ukupnoj zaposlenosti 19,9 odsto, što je manji procenat u odnosu na 2007, kada je iznosio 35 odsto.

"U uslovima krize smanjuje se neformalna zaposlenost i to je ono što se ne očekuje, jer poslodavci se prvo odriču onih koji su neformalno zaposleni i mi, sada u stvari, imamo smanjenje", rekla je Bukumirić Katić na skupu "Kako smanjiti neformalnu ekonomiju i rad na crno", koji je organizovao Centar za demokratiju.

Ističući da istraživanja pokazuju da je rad na crno isključivo vezan za privatni sektor, ona je dodala da ga najviše ima "u građevinarstvu, ugostiteljstvu, u turizmu, a sve više i u malim i srednjim preduzećima".

Inspekcijske kontrole ukazuju na to da je smanjen broj radnika na crno, jer je 2007. inspekcija rada u kontroli preduzeća naišla na oko 30.000 neprijavljenih radnika, dok je prošle godine taj broj bio oko 5.000, istakla je pomoćnica ministra.

Bukumirović Katić je kazala da se smanjuje i iznos neformalne zarade, pa je tako 2002. godine udeo neformalne plate, odnosno novca koji poslodavci isplaćuju na ruke bio 90 odsto, a danas on iznosi između 60 i 65 odsto.

Ona je ocenila da su uzroci za prisustvo sive ekonomije u Srbiji visoka stopa nezaposlenosti (22 odsto), pad životnog standarda i niske zarade.

Problem su i velika poreska opterećenje za najniže plate i generalno visoka izdvajanja za poreze i doprinose.

 Ocenjujući da bi na smanjenje rada na crno uticalo i uvođenje fleksibilnih oblika rada, ona je dodala da se za uvođenje tih različitih formi rada mora postići socijalni konsenzus, pre svega sa sindikatima.

Bukumirović-Katić je podsetila da se sindikati ne slažu sa tim jer smatraju da radno mesto garantuje i sigurnost, a fleksibilni oblici rada to ne mogu da obezbede.

"Ako bi postojale Agencije za privremeno zapošljavanje to bi omogućilo poslodavcima da nemaju prevelike obaveze kada zapošljavaju određeni broj radnika. Poslodavac bi plaćao tu uslugu, pri tome bi uzimao radnike onoliko vremena koliko mu treba i po prosečnoj ceni rada".

Preko te agencije bi se ostvarivala socijalna zaštita i socijalna prava radnika, radnici bi primali zaradu, a tu bi im se plaćali porezi i doprinosi.

Agencija ne predstavlja neki paraleni sistem tržišta rada, objasnila je ona i dodala da bi se njeno postojanje moglo ozvaničiri izmenama Zakona o radu, ali se pre toga mora postići konsenzus sa svim socijalnim partnerima.

ONO ŠTO JE ZAHTEV I NAŠIH PRIVREDNIKA I STRANIH INVESTITORA JE DA SE SPREČI NEIZVESNOST I RIZIK KOJE SA SOBOM NOSE PREVELIKE OSCILACIJE DINARA

Tanjug

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić izjavio je da se ne zalaže za uvođenje fiksnog kursa i Monetarnog odbora, već za obezbeđivanje stabilnog kursa, gde će oscilacije vrednosti dinara u odnosu na evro biti manje.

"Zalažem se za to da u prvom redu Narodna banka Srbije obezbedi da oscilacije kursa ne budu između 20 i 25 odsto, jer to obesmišljava bilo kakvo planiranje i pripremu godišnjih biznis planova", rekao je on i ukazao da je to primarni zahtev privrede.

Ono što je zahtev i naših privrednika i stranih investitora je da se spreči neizvesnost i rizik koje sa sobom nose prevelike oscilacije dinara, dodao je on u izjavi novinarima.

Ćirić je rekao da je fluktuirajući kurs koji je kod nas na snazi, pomogao da krajem 2008. i 2009. godine kroz takva pomeranja lakše prebrodimo ekonomsku krizu.

"Kurs treba da odslikava odnos ponude i tražnje ali i da sa druge strane odražava proizvođački kapacitet domaće ekonomije", rekao je Ćirić.

Na pitanje kome odgovara takav kurs, Ćirić je rekao da to zavisi od toga na kom nivou se taj kurs uspostavlja.

"Što dinar ima manju vrednost prema evru to više odgovara našim izvoznicima, i obrnuto", rekao je Ćirić.

PREPORUKE ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Zaštitnik građana Saša Janković izrazio je zabrinutost zbog učestalih incidenata kojima je u osnovi mržnja i apelovao na solidarnost i toleranciju među različitim društvenim grupama.

Ombudsman je podsetio da bi svako ko toleriše, podstiče i sprovodi akte mržnje i netolerancije prema pripadnicima druge društvene grupe trebalo da zna da time ne samo da krši prava članova te grupe, već i da slabi snagu svoje zemlje.

PRAVNI FAKULTET PROSLAVIO 203. ROĐENDAN

Najstarija visoka pravna škola u Srbiji, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu obeležio je 203 godine rada, fakultetsku slavu Krstovdan, a u zgradi fakulteta, koja je inače pod zaštitom države, danas je otvoren i muzej.

NOVE INVESTICIJE U INĐIJI VREDNE 100 MILIONA EVRA

Tanjug

Vrednost najnovijih investicija u industrijskoj zoni Inđije vredna je više od 100 miliona evra, saopštila je danas Opština Inđija.

Zbog toga će ta opština u petak 23. septembra organizovati "Turu od 100.000.000 evra" koja će obuhvatiti obilazak 12 gradilišta u toj industrijskoj zoni.

Planiran je obilazak radova na izgradnji gradske infrastrukture, kompanije IGB Automotive, trafostanica 110 kv "Inđija 2" sa dalekovodom, Fashion Park Outlet Centar, ULO hladnjače u Novom Slankamenu, sanitarne deponije, kompanije Energozelena,

IT Parka, mesne kanalizacije Beška, magistralnog puta M22.1 (Inđija-Novi Sad), String Metala, sportska hale, navedeno je u saopštenju.

ULAGANJE U INVESTICIONE FONDOVE ISPLATIVIJE OD ŠTEDNJE U BANKAMA

Tanjug

Investiranje u investicione fondove isplativije je od ulaganja štednih uloga u bankama, saopštio je danas investicioni fond "Ilirika", navodeći da se ulaganjem u fond može ostvariti prinos i do 13 odsto, dok se za štedne uloge u bankama odobrava kamata od oko šet procenata na godišnjem nivou.

Ulaganje u investicioni fondove može biti jedan od načina na koji gradjani mogu da ostvare dobit i povećaju prihode osiromašenog kućnog budžeta, odnosno da oplode imovinu, a da umanje rizike velikih gubitaka.

„Finansijski pokazatelji navode na zaključak da je u Srbiji prisutniji potrošački mentalitet, kao i konzervativno razmišljanje prilikom investiranja u odnosu na liberalni princip po kome bi na kraju gradjanin mogao značajno da uveća svoju novčanu imovinu,” izjavio je portfolio menadžer Ilirike gold investicionog fonda Predrag Pavićević.

Klijent fonda može da bude bilo koje fizičko lice bez obzira na to da li ima redovna primanja ili periodična.

Investiciona jedinica fonda Ilirika gold, najatraktivniji fond za ulaganje od početka krize, je u poslednja tri meseca porasla za 28 odsto, a od početka godine devet procenata u dinarima, a 13 odsto u evrima, dok kamate na evro depozite u bankama iznose izmedju pet i šest odsto na godišnjem nivou.

Prema dostupnim pokazateljima zaduženost stanovništva od januara do avgusta povećana je za 5,2 odsto, na 541,56 milijardi dinara.

Najveći rast za osam meseci zabeležen je kod gotovinskih kredita - za 6,8 odsto, na 138,67 milijardi.

Od početka 2011. potrošački krediti povećani su za 0,7 odsto, na 40,15 milijardi.Narodna banka Srbije navodi da je devizna štednja dostigla svoj rekordni iznos od 756,178 milijardi dinara, uz tendeciju porasta.

S druge strane, investicioni fondovi na kraju avgusta raspolagala su novčanim sredstvima u vrednosti od 1,493 milijardi dinara, što je 755 puta manje u odnosu na konzervativniji način investiranja odnosno štednje u banci.

Imovina fonda Ilirika Gold je investirana u rudnike i proizvodjače zlata širom sveta, samim tim imovina je u različitim valutama, što štiti investitore od deviznog rizika i preteranih oscilacija kursa dinara, navedeno je u saopštenju.

PREDUZEĆA PLATILA 800 MILIONA KAKO NE BI ZAPOSLILI OSOBE SA INVALIDITETOM

Preduzeća u Srbiji platila su ove godine 800 miliona dinara kazne samo da ne bi morala da zaposle osobe sa invaliditetom, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Iako imaju zakonsku obavezu da na svakih 50 radnika zaposle jednu osobu sa invaliditetom, poslodavci se radije odlučuju da plate kaznu.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

SEMINAR "POSLOVNI BONTON, POSLOVNO PONAŠANJE, EFIKASNO ORGANIZOVANJE I VOĐENJE SASTANAKA" BIĆE ODRŽAN 21. OKTOBRA 2011. GODINE

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković i resorni ministri Albanije, Makedonije, Crne Gore i Slovenije potpisali su danas u Beogradu Deklaraciju o regionalnoj saradnji u procesu modernizacije javne uprave.

Marković je na konferenciji "Usluge, veštine i kapaciteti – ključni izazovi u izgradnji moderne javne uprave u Evropi" istakao da se naša zemlja potpisivanjem tog dokumenta obavezala na saradnju koja će u budućnosti doneti bolji život građanima.

Ministar je ukazao na to da modernizacija javne uprave ima za cilj izgradnju adekvatnih administrativnih kapaciteta za harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU.

Potpisivanju deklaracije prisustvovao je i potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije Božidar Đelić, koji je izrazio uverenje da zemlje koje su potpisale ovaj dokument imaju kapacitete koji će omogućiti brz napredak u toj oblasti.

Đelić je poručio da će podržavati sve regionalne inicijative za očuvanje i jačanje administrativnih kapaciteta – važnog segmenta u pretpristupnoj fazi EU.

Očuvanje administrativnih kapaciteta, kako je naveo, predstavlja prioritet u godinama koje dolaze jer bez profesionalne, nekorumpirane javne uprave nema napretka ka evropskoj porodici.

Deklaraciju su potpisali zamenik ministra unutrašnjih poslova Albanije Ferdinand Poni, ministar za informatičko društvo i upravu Makedonije Ivo Ivanovski, ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović, ambasador Slovenije u Beogradu Franc But i ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Srbije Milan Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 8.10.2011.

REOTVARANJE DRUGE EMISIJE TROGODIŠNJIH DRŽAVNIH OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE 11. OKTOBRA 2011. GODINE: • Prodato 11,05 odsto obima aukcije •

Reotvaranjem druge emisije državnih obveznica Republike Srbije, emitovane 30. marta 2011. godine, a ponovo otvorene 11. oktobra 2011. godine, ponuđeno je 7.615.090.000, a prodato 84.115 državnih obveznica, ukupne nominalne vrednosti 841.150.000 dinara. To predstavlja 11,05 odsto obima aukcije.

Državne obveznice su prodate po diskontnoj stopi od 14,89 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 1. aprila 2014. godine..

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 11.10.2011.

USVOJENA INFORMACIJA O REALIZACIJI PROJEKTA "BEOGRADSKI METRO": Sednica Skupštine Grada Beograda od 6. oktobra 2011. godine

Odbornici Skupštine grada usvojili su na današnjoj sednici Informaciju o realizaciji projekta "Beogradski metro".

Sednica je počela minutom ćutanja tragično nastradalim radnicima u zemunskom naselju Kalvarija. Potom je gradonačelnik Beograda Dragan Đilas obrazložio informaciju o budućem metrou, naglašavajući da bi početak gradnje mogao da bude za dve godine, a da bi prva linija, na potezu od Zemuna i Novog Beograda do kraja Bulevara kralja Aleksandra, mogla da bude gotova do 2017. godine.

"Beogradski metro je najvažniji infrastrukturni projekat započet u Beogradu u poslednjih nekoliko decenija. Međudržavni sporazum između Srbije i Francuske, koji će biti ratifikovan u Skupštini Srbije tokom ovog meseca, daje nam mogućnost za primenu Memoranduma o razumevanju u vezi sa projektom "Beogradski metro", koji je deo informacije o kojoj danas raspravljamo. Sporazumom prihvatamo donaciju Vlade Francuske od tri miliona evra, kompaniju koja će raditi studiju izvodljivosti i to da francuskoj strani dajemo ekskluzivitet u pregovorima o kupovini vozova i opreme. Priča o tome da li je reč o lakom ili teškom metrou završena je prošle godine, kada je odlučeno da krećemo u izgradnju "pravog metroa", što znači nezavisni šinski sistem koji se ne ukršta sa drugim vrstama drumskog saobraćaja ni na jednom mestu. Studijom ćemo dobiti preciznu trasu prve linije metroa, a okvirna trasa je poznata, pa će u Novom Beogradu metro biti nadzemni, a u starom delu grada podzemni", rekao je Đilas.

U ovom dokumentu data su tri scenarija za finansiranje projekta: francuska strana i partneri, drugi da Francuzi finansiraju isporuku sistema, uključujući nabavku i montažu opreme sa postavljanjem pruge, električnim vodovima, snabdevanjem električnom energijom i svim neophodnim elektro i mehaničkim sistemima i podsistemima i isporukom setova vozova, dok je treći scenario koncesija.

Skupština grada Beograda je 30. juna 2010. godine donela Zaključak kojim se usvaja informacija o izradi dokumenta "Beogradski metro - osnova za izbor rešenja". Uzimajući u obzir iskustvo i dugogodišnju poziciju na tržištu, nakon potpisanog međudržavnog sporazuma sa francuskom stranom započete su aktivnosti na realizaciji ovog kapitalnog projekta.

Nakon predmetne procene i postizanja saglasnosti oko okvira projektnog zadatka, Vlada Republike Francuske izrazila je zainteresovanost za stratešku saradnju sa Republikom Srbijom na realizaciji projekta, kao i svoju spremnost da donira iznos od tri miliona evra za izradu neophodne studije izvodljivosti, koju bi realizovala francuska kompanija "EGIS Rail" u saradnji sa domaćim podizvršiocima.

Na početku strateške saradnje dve države, predsednik Vlade Francuske predložio je predsedniku Vlade Srbije da srpska strana započne pregovore o elektromehaničkoj opremi sa francuskom železničkom industrijom, to jest referentnom francuskom kompanijom "Alstom transport" kao mogućim dobavljačem opreme i voznih garnitura.
Sednici su prisustvali zamenik gradonačelnika Beograda Milan Krkobabić i članovi Gradskog veća.

 Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 6.10.2011.

CENTAR ZA RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I MENADŽMENT - MNG CENTAR D.O.O./DEŠAVANJA U OKTOBRU 2011.GODINE... dalje

MENADŽMENT KVALITETOM U NABAVKAMA I REINŽENJERING PROCESA NABAVKE – 11 – 12. oktobar 2011.

Mnoge organizacije deo nove vrednosti stvaraju kroz proces nabavke, odnosno kroz angažovanje isporučilaca. Izbor isporučilaca se uobičajeno vrši na osnovu cene, kvaliteta, roka isporuke, uslova plaćanja, garancija  itd. Upoređivanje isporučilaca na osnovu većine navedenih parametara je lako izvodljivo jer postoje lako uporedivi podaci (brojne vrednosti, datumi, itd.).
Međutim, kada se radi o upoređivanju isporučilaca po kvalitetu, odnosno po obezbeđivanju i kontroli kvaliteta u nabavci, većina organizacija nema definisane i sistematizovane podatke o ostvarenom kvalitetu u nabavkama. Posledica toga je da taj parametar nije ravnopravan sa ostalim parametrima pri procesu donošenja odluka u nabavci, što na ovaj proces negativno utiče.
Na seminaru se predstavlja univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama koji omogućava organizacijama da definišu i mere kvalitet u nabavci, a posebno kvalitet isporučilaca.  Za kvalitet svakog isporučioca dobija se brojna vrednost, što omogućava njihovo poređenje i po tom parametru, kao što se upoređuju i po ostalim parametrima.
Univerzalni model za menadžment kvalitetom u nabavkama značajno uvećava efektivnost i efikasnost izvršilaca u procesu nabavke. S druge strane, primenom ovog modela, organizacije smanjuju rizike u procesu nabavke, povišavaju kvalitet u nabavci i, naposletku, povećavaju kvalitet svojih proizvoda i usluga.

Ciljna grupa:
Tema seminara je univerzalna i primenjiva u organizacijama svih delatnosti. Seminar je namenjen svima onima koji učestvuju u procesu nabavke, menadžerima i izvršiocima različitih struka (inženjeri, komercijalisti, finansijeri, menadžeri itd.). Posebna predznanja nisu potrebna.

Cilj seminara:
Cilj seminara je da polaznici ovladaju modelom za menadžment kvalitetom u nabavkama. 

Teme:
Kvаlitet u procesu (jаvne) nаbаvke
·         Opšti аlgoritаm procesа nаbаvke
·         Rаzlikа u dostizаnju zаhtevаnog kvаlitetа pri nаbаvci uslugа i dobаrа
·         Pаrаmetri zа izbor isporučilаcа
·         Vаžnost pаrаmetrа „kvаlitet“ pri izboru isporučilаcа, odnosno zа reаlizаciju nаbаvki
·         Zаhtevi stаndаrdа ISO 9001:2000, ISO 9004:2000, ISO 14001:2005, BSI OHSAS 18001 u vezi procesа nаbаvke, аnаlizа njihovih znаčenjа i predlozi kаko ih zаdovoljiti
·         Procesni pristup u procesu nаbаvke
·         Kvаlitet u Zаkonu o jаvnim nаbаvkаmа

Menаdžment kvаlitetom u nabavci
·         Opšti model zа menаdžment kvаlitetom u nabavci
·         Model zа pozicionirаnje nаbаvke, rizici u procesu nаbаvke i vrste nаbаvki
·        Vezа između vrste nаbаvki i strategija u nabavkama
·        Aktivnosti obezbeđenjа i kontrole kvаlitetа u nаbаvci, primeri upitnikа, kriterijumа i formulаrа zа  prаktično sprovođenje ocenjivаnjа isporučilаcа
·         Rаngirаnje isporučilаcа, dodeljivаnje odgovаrаjućeg stаtusа kvаlitetа isporučilаcа
·         Elektronski kаrton isporučiocа, njegovа primenа i znаčаj u obrаdi podаtаkа
·         Podаci zа poboljšаvаnje kvаlitetа u nabavci

Reinženjering procesа nаbаvke i softverskа podrškа
·         Proces nаbаvke nа kome je sproveden reinženjering i odgovаrаjući аlgoritаm sа uključenim аktivnostimа menаdžmentа kvаlitetа u nabavci
·         Primeri procedurа, uputstаvа i formulаrа zа poboljšаni proces nаbаvke
·         Posebаn osvrt nа primenu menаdžmentа kvаlitetа isporučilаcа u jаvnim nаbаvkаmа
·         Softversko rešenje zа podršku menаdžmentu kvаlitetа u nabavci i prikaz modula softverskog rešenja
·         Izrada zadataka za reinženjering procesa nabavke

Radionica
·         Praktična primena stečenih znanja

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku seminara polaznici će moći da samostalno sprovedu reinženjering procesa nabavke u svojoj organizaciji, stave pod kontrolu rizike u procesu nabavke i uspostave saradnju sa isporučiocima zasnovanu na kvalitetu.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=11dd52f9-b89d-4bd8-abfe-59e709b382db

 

POSLOVNI PROTOKOL- 12. oktobar 2011.

U današnjoj društvenoj i poslovnoj zajednici, protokoli postaju set alata za ostvarivanje uspešne komunikacije u međuljudskim odnosima, koja je vodeći faktor u novom poslovnom veku, tražeći pojedince koji su edukovani i nezavisni, maštoviti i prefinjeni. Pravila protokola se primenjuju u svim državnim institucijama,  na svim nivoima, u diplomatskim predstavništvima, međunarodnim organizacijama, kompanijama i korporacijama, te su postala važno sredstvo za ostvarivanje uspešne saradnje. Praktikovanjem principa protokola postavljaju se jaki temelji poslovnog odnosa i omogućuje se  uspešno poslovanje. Pravila su praktičn,  a njihova primena pruža zaštitu od neprijatnih situacija i nesporazuma i omogućuje da se svi učesnici u savremenom poslovanju osećaju prijatno  i poštovano. Trening je praktičan, podrazumeva  prezentaciju i radionice, kao i simulacije situacija iz stvarnog života.

Ciljna grupa:
·        državnim službenicima,
·        zaposlenima u ministarstvima, agencijama i opštinama,
·        šefovima službe protokola i njihovim asistentima,
·        direktorima i menadžerima kompanija,
·        zaposlenima u diplomatskim predstavništvima i misijama međunarodnih organizacija,
·        PR konsultantima i svima koji su odgovorni i učestvuju u organizaciji sastanka i dr. događanja,
·        kao i svima koji žele da unaprede svoje znanje međunarodnog protokola.

Cilj seminara:
Upoznavanje polaznika sa standardima međunarodnog protokola,  poboljšanje ličnog i profesionalnog imidža i unapređenje manira lepog poslovnog ponašanja.

Teme:
·        Upoznavanje sa osnovama protokola
·        Standardi i terminologija
·        Obraćanje, oslovljavanje, predstavljanje
·        Verbalna i neverbalna komunikacija
·        Vrste protokolarnih događaja, organizovanje i učestvovanje na sastancima
·        Pisane i elektronske forme komunikacije
·        Pravila preseansa, raspored sedenja
·        Pravila poslovnih obroka i gostoprimstva
·        Organizovanje i učestvovanje na prijemima
·        Upravljanje imidžom, formalni kodeks oblačenja, pojavljivanje u javnosti

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Po završetku treninga polaznici će se upoznati sa osnovnim pravilima poslovnog ponašanja, steći uvode u  veštine organizovanja formalnih događaja,  pojačati samopouzdanje u javnim odnosima.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=7d90759c-5f4b-42fe-be6c-124a87513388

 

PRIPREMNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠĆENOG LICA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA U BROKERSKO-DILERSKIM DRUŠTVIMA I DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE – 12 - 13. oktobar 2011.

Zakonom o sprečavanju pranja novca i na osnovu izmena i dopuna Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova postoji obaveza polaganja stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje.
Posedovanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica od 1.januara 2012. godine postaje uslov za ova radna mesta.
Stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje će se održati 20. oktobra 2011. godine, objavljeno je na sajtu Uprave za sprečavanje pranja novca.
Priprema za polaganje stručnog ispita usmerena je na obradu tema definisanih Zakonom i Pravilnikom sa ciljem da polaznici ovladaju materijom potrebnom za polaganje stručnog ispita.Stručni ispit se sastoji iz opšteg i posebnog dela.
Obuka će se vršiti na osnovu praktičnih primera iz prakse i analize studija slučaja. U jednom delu obuke biće potenciran radioničarski tip rada.

Ciljna grupa:
Brokersko-dilerska društva i društva za osiguranje.

Cilj obuke:
Usvajanje znanja potrebnog za polaganje stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica ili zamenika ovlašćenog lica.

Teme:
Teme su definisane Pravilnikom.
·         Predstavljanje sistema polaganja stručnog ispita (trajanje ispita, način polaganja, način ocenjivanja...).
·         Program za polaganje opšteg dela stručnog ispita:
·         Pojam i definicija krivičnog dela pranje novca.
·         Propisi koji regulišu sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji,
·         Gotovinske transakcije i poslovni odnosi u svetlu propisa,
·         Pojam i shvatanje analize rizika od pranja novca,
·         Identifikacija pravnog, fizičkog lica ili stranke – kada se vrši i na koji način,
·         Pojam neuobičajene transakcije, sumnjiva transakcija– analiza, podaci koji se pribavljaju i izveštaj,
·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca – pojam, obaveze obveznika i sadržaj,
·         Obaveze ovlašćenog lica,
·         Obaveze obveznika za obezbeđivanje uslova za rad ovlašćenog lica,
·         Pravo Uprave za sprečavanje pranja novca da privremeno obustavi izvršenje transakcije: ovlašćenja, ograničenja i uslovi,
·         Zabrana dojavljivanja, pojam i slučajevi na koje se odnosi – izuzeci od obaveze prijavljivanja podataka.
·         Program za polaganje posebnog dela stručnog ispita:
·         Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca u brokersko-dilerskim društvima i društvima za osiguranje,
·         Tipologije i trendovi u pranju novca,
·         Smernice za procenu rizika.
·         Analiza ključnih studija slučaja iz oblasti sprečavanja pranja novca.
·         Diskusija i odgovori na pitanja.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=dbea0197-0ce2-4bed-aa62-b9ea7b460727

 

KONFERENCIJA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA U ORGANIZACIJI - 13. oktobar 2011.

Cilj konferencije je da se Vama i Vašem timu predstave i istaknu  prednosti vansudskog rešavanja radnih sporova, kako individualnih tako i kolektivnih, kroz upoznavanje sa jednostavnim, neformalnim procedurama, koje dovode do harmonizacije odnosa poslodavac – zaposleni. Bliže upoznavanje sa pozitivnopravnim vansudskim rešenjima i primeri dobre prakse, opredeliće svakog učesnika da odabere postupak kojim će najefikasnije rešiti eventualni konkretan problem proistekao iz rada. 
Konferencija je tematski podeljena u pet delova:
U prvom delu će se predstaviti praktična primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, iskustva u rešavanju problema mirnim putem i Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja.
U drugom delu će se govoriti o preduslovima i prednostima vansudskog rešavanja radnih sporova i kako taj proces izgleda u našoj praksi.
U trećem delu će biti razjašnjeno zašto je mirno rešavanje radnih sporova mnogo isplativije od sudskih procesa i kako ovaj način donosi uštede u novčanim, ljudskim i vremenskim resursima.
U četvrtom delu će se predstaviti karakteristike i dobiti za pokretanje postupka posredovanja u slučajevima mobinga.
U petom delu će se govoriti o spornim pitanjima sudske prakse i zašto je alternativno rešavanje radnih sporova uslov za efikasniji sudski postupak.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=1f54e490-e194-4366-89de-76ad2c03415f

 

PREPOZNAVANJE LIČNOG STILA KOMUNIKACIJE- PREDNOST I NEDOSTACI - AKCIONI PLAN- 18. oktobar 2011.

Neko je rekao da ne postoji problem već loša komunikaacija. To je upravo aksioma kojom se rukovodi ovaj trening. Ne efikasnost timova, ne ostvarenje korporativnih ciljeva upravo je posledica loše kompanijske i medjuljudske komunikacije. Najveći izazov je nerazumevanje druge strane, insistiranje na svojim stavovima, neprecizno i neprilagođeno izražavanje, polovično izražavanje.
Usmereno, ciljano i taktičko komuniciranje sa smislom šta, zašto, kako i gde komuniciramo donosi neverovatne rezultate.
Dobra komunikacija je preduslov motivacije. Nekada je samo to i dovoljno.
Trening je interaktivan i kao takav nudi mogućnost aktivnog učestovanja polaznika što doprinosi lakšem savladavanju materije kao i njene primene.

Ciljna grupa:
Svima koji žele da unaprede svoje komunikativne sposobnosti u korporativnom životu, menadžerima u pogledu adekvatnijeg upravljanja ljudima

Cilj seminara:
Podići nivo komunikativnih sposobnosti, biti efikasniji u komunikaciji, biti prilagodljiviji ljudima i okolini, izboriti se za svoje stavove uz uvažavanje tuđeg integriteta, postići obostrano razumevanje i poverenje

Teme:
·        Teorija komunikacije
·        Upoznavanje sa modelima i stilovima komuniciranja
·        Prepoznavanje ličnog stila - prednosti i nedostaci - akcioni plan unapređenja
·        Razvijanje asertivnosti
·        Prepoznavanje neverbalnih signala i njihove važnosti
·        Podizanje nivoa svesti kod grešaka u opažanju
·        Pravila davanja i primanja feedback-a, pravila konstruktivnog kritikovanja
·        Feedback izazovi

Po završetku polaznik je osposobljen da:
·        polaznici će naučiti da adekvatno vladaju pravilima efikasnog komuniciranja
·        razlikuju elemente komunikacije i njihov uticaj na tok komunikacije (poruka, komunikacioni kanal, intrapersonalni šumovi, spoljašnji ometači, percepcija, neverbalno komuniciranje)
·        otkriju na koji način daju i primaju povratnu informaciju
·        kako da saopšte ličnu volju za promenom ponašanja
·        kako da pruže podršku i komunikaciju usmere na cilj i rešenje
·        kako da prilagode stil komuniciranja svakom pojedincu
·        razlikuju stilove komuniciranja i po potrebi upravljaju istima shodno komunikacionoj situaciji
·        utvrde lični stil komuniciranja, lični perceptivni filter, način slušanja i komunikacioni kapacitet
·        kako da aktivnije slušaju svoje sagovornike – zaposlene
·        vežbaju komunikacione situacije kroz igre uloga iz stvarnog života što doprinosi podizanju svesti o važnosti upravljanja komunikacijom
·        nauče da upravljaju neverbalnim signalima, tumače ih
·        amortizuju efekat grešaka prilikom opažanja
·        postanu asertivni

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=a0b698cb-1e69-4308-bb16-97584f220095

 

ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE (MRS 12) - 20. oktobar 2011.

Od 2004. god. od kada su u našoj zemlji u primeni Međunarodni računovodstveni standardi / Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja pored tekućeg poreza koji se utvrđuje na bazi poreske prijave i poreskog bilansa potrebno je obračunati i u bilansima iskazati i odloženi porez.
Odloženi porezi se obračunavaju u skladu sa MRS 12 Porezi iz dobitka i proističu iz privremenih razlika između računovodstvene i oporezive (poreske dobiti). Da bi pravno lice – obveznik revizije sastavio finansijske izveštaje u skladu sa MRS / MSFI i dobio „čisto” revizorsko mišljenje (pozitivan izveštaj) potrebno je da obračuna i prikaže odložena poreska sredstva i obaveze, odnosno odložene poreske rashode i prihode. Putem računovodstva odloženih poreza neutrališu se privremene razlike između dobiti u knjigovodstvu i po poreskim merilima koje postoje samo u kratkom roku. Time se postiže da uspešnost poslovanja kompanije zavisi samo od poslovnih činilaca, a ne i od specifičnih poresko-računovodstvenih pitanja.
Pokazaćemo da je obračun odloženih poreskih sredstava i obaveza, na koje insistiraju revizorske firme, jednostavan i lak posao.

Ciljna grupa:
Knjigovođe, računovođe, interni i eksterni revizori, finansijski konsultanti, finansijski rukovodioci, menadžeri, poreski inspektori.

Cilj seminara:
Savladati kompleksnu i novu materiju odloženih poreza na čijem obračunu insistiraju revizorske firme i steknete znanja i tehnike za tačno i pravilno priznavanje, obračunavanje, knjiženje i prikazivanje odloženih poreza.

Teme:
·       Obveznici utvrđivanja odloženih poreza u skladu sa MRS 12
·       Osnovni zahtevi MRS 12 Porezi iz dobitka
·       Porez na dobit – osnovni pojmovi i kategorije
·       Tekući porez (poreski rashod perioda)
·       Odloženi porezi i smisao njihovog obračunavanja
·       Odložena poreska sredstva – osnov nastanka
·       Odložene poreske obaveze – osnov nastanka
·       Odložena poreska sredstva i obaveze po osnovu obračuna amortizacije
·       Odložena poreska sredstva po osnovu neiskorišćenog poreskog kredita za ulaganja u osnovna sredstva
·       Odložena poreska sredstva po osnovu prenetog poreskog gubitka iz ranijih perioda
·       Odloženi porezi po osnovu procene po fer vrednosti hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju
·       Odloženi porezi po osnovu rezervisanja za otpremnine i druge naknade zaposlenima
·       Obelodanjivanje odloženih poreza u Napomenama uz finansijske izveštaje
·       Revizorska dimenzija odloženih poreza
Po završetku polaznik je osposobljen da:
Samostalno izvrši obračun i knjiženje odloženih poreskih sredstava i obaveza i razume smisao njihovog uvođenja i priznavanja u poslovnim knjiga

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=06e4ecf6-fb8c-48c9-a440-49a99bdd7edd

 

PROCENA RIZIKA NAPLATE POTRAŽIVANJA OD IZVOZNIH POSLOVA 21. oktobar 2011.

Sva preduzeća na tržištu suočavaju se danas sa povećanim rizicima, ali rizici nisu imanentni samo krizi, oni postoje i u najnormalnijim uslovima poslovanja.  Nenaplativost potraživanja je veoma aktuelan rizik u sadašnjem trenutku zapravo najveći rizik u uslovima globalne finansijske krize koji  je po mnogima največi ikad zabeležen. Jedan od načina da se ovaj rizik koliko toliko izbegne  je da firme, pre nego što uopšte uspostave obligacioni odnos, saznaju rejting svog potencijalnog poslovnog partnera. U situaciji koju imamo danas međutim, kada je još uvek nepredvidivo kako će se u pojedinim privrednim granama manifestovati posledice krize, ni to ne obećava sigurnije poslovanje. Rizik nenaplate se povećava i zbog mogućnosti da firma dužnika ode u stečaj i likvidaciju, tako da raste i potreba da se rizik nenaplate kontroliše, a time i potreba za osiguranjem potraživanja.
Jedan od načina kontrole rizika je analiza rizika pre nego što nastanu potraživanja Odnosno pribavljanje izveštaja o poslovanju i bonitetu dužnika  sa mišljenjem o visini kreditnog limita.  Prikupljaju se informacije o poslovanju  firmi dužnika, pre svega bilansi  stanjai bilansi uspeha u periodu od najmanje 3 godine, zatim i svi ostali podaci formalne prirode, kao na primer, kada je firma osnovana, broj zaposlenih, ko je vlasnik firme, podaci o promeni vlasničke strukture, odnosno sve one činjenice potrebne da bi neka firma poslovala, do toga kako se ta firma ponaša na tržištu. Imaju li neku investiciju, iskustvo, koliko su uredni kod plaćanja. Sve ovo je neophodno da bi se formiralo mišljenje o određenoj firmi na osnovu koga je moguće predvideti, sa velikim procentom izvesnosti, da li će  ta firma u nekoj skorijoj budućnosti moći da servisira svoje obaveze na adekvatan način.
Kroz osiguranje potraživanja firma štiti svoje poslovanje, dobija jednu stabilnost i u slučaju da se ne izmiruju obaveza kupaca osiguranje nadoknađuje štetu a firma samim tim i dalje vrši naplatu potraživanja, pa je i taj deo administrativnog posla prenet na osiguravača, kao nekog ko to radi profesionalno.Osiguranik je usresređen na svoju osnovnu delatnost i poslovanje.

Ciljna grupa:
·         Finansijski  direktori preduzeća izvoznika
·         Risk menadžeri u bankama
·         Direktori faktoring kompanija

Cilj seminara:
Da se pruže najvažnije informacije za razumevanje mehanizma funkcionisanja osiguranja potraživanja kao i njegova primena u poslovanju i zaštita od rizika nenaplate

Teme:
·         Pojam osiguranja potraživanja
·         Podele osiguranja potraživanja
·         Učesnici  na tržištu
·         Praktična primena u poslovanju

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=e9cd79d5-f408-4f8b-9fd0-afd55d667270

 

ELEKTRONSKO POSLOVANJE SA PORESKOM UPRAVOM – ELEKTRONSKE PORESKE PRIJAVE- 25. oktobar 2011.

Elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom pravo je svih poreskih obveznika od 1. juna 2011. godine. Kako vršiti elektonsku komunikaciju i koristiti elektronske servise koje pruža Poreska uprava saznaćete na ovom treningu kroz praktične primere. Približavanje poreskim obveznicima načina korišćenja elektronskih usluga za prijavljivanje na elektronsko poslovanje i popunjavanje elektronske PDV prijave  će doprineti lakšoj i efikasnijoj komunikaciji između Poreske uprave i poreskih obveznika.

Ciljna grupa:
Ovlašćena lica, PDV poreskih obveznika, za elektronsko poslovanje

Cilj seminara:
Upoznavanje poreskih obveznika sa načinom korišćenja elektronskih usluga koje pruža Poreska uprava.

Teme:
·        Struktura Prijave za elektronsko poslovanje
·        Proces prijavljivanja poreskih obveznika za elektronsko poslovanje
·        Struktura i formiranje Elektronske PDV prijave
·        Proces podnošenja Elektronske PDV prijave

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Ovlašćeno lice poreskog obveznika će biti osposobljeno za sprovođenje procesa prijavljivanja poreskog obveznika za elektronsko poslovanje sa Poreskom upravom i formiranje i podnošenje elektronske PDV prijave.

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=844ca956-eca7-4cfe-8962-d8427bd5d51a

 

PRIMENA PRAKTIČNIH ZAKONSKIH I PODZAKONSKIH REŠENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI ZA NARUČIOCE I PONUĐAČE – 26. oktobar 2011.

Zakon o javnim nabavkama, donet 2002. godine, predstavlja jedan od najznačajnijih propisa kojim je uređen sistem javne potrošnje budžetskih korisnika i jedan je od prvih sistemskih antikorupcijskih zakona. Cilj donošenja zakona je bio da se ostvari ušteda u budžetskoj potrošnji kroz ekonomičniju i efikasniju upotrebu javnih sredstava, uvede transparentnost i konkurentnost u postupcima javnih nabavki. Zakon je od značaja i za naručioce i za privredne subjekte koji se u sistemu javnih nabavki pojavljuju kao ponuđači dobara, usluga i radova.  Primena ovog Zakona je dala pozitivne rezultate u praksi: transparentnost postupaka javnih nabavki, jačanje konkurencije i veće uštede u budžetu.
Nakon višegodišnje primene Zakona o javnim nabavkama, donet je novi Zakon u cilju otklanjanja nedostataka koji su uočeni u praktičnoj primeni, utvrđivanja novih rešenja koja će omogućiti naručiocima javnih nabavki brže i efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki i efikasniju zaštitu prava ponuđača, uz poštovanje do sada utvrđenih osnovnih načela postupaka, kao i ugradnju evropske regulative u cilju efikasnije implementacije Zakona.
Upoznavanje sa novinama u zakonskom regulisanju javnih nabavki predstavlja preduslov za njegovu pravilnu primenu.
Najvažniji deo u sprovođenju postupka javne nabavke predstavlja priprema plana nabavki, izrada konkursne dokumentacije, kao i odlučivanje u prvostepenom postupku po uloženom zahtevu za zaštitu prava (sa stanovišta naručioca) odnosno priprema ispravne ponude i podnošenje zahteva za zaštitu prava (sa stanovišta ponuđača).

Ciljna grupa:
Naručioci  u smislu Zakona o javnim nabavkama
Ponuđači u smislu Zakona o javnim nabavkama

Cilj treninga:
Po završenom treningu učesnici će u praksi efikasnije  sprovoditi  postupke javnih nabavki.
Obuka ovog treninga je zasnovana na praktičnim primerima iz prakse i to: kako pravilno pripremiti plan nabavki, konkursnu dokumentaciju za sve vrste postupaka javnih nabavki i odluku u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava, odnosno kako pripremiti ispravnu ponudu i podneti zahtev za zaštitu prava u skladu sa zakonom. Prilikom izvođenja obuke biće ukazano na najčešće greške koje se dešavaju u praksi.

Teme:
·        Pravni okvir javnih nabavki – zakon i podzakonski akti
·        Istraživanje tržišta, planiranje  i izrada plana javnih nabavki
·        Način sprovođenja i vrste postupaka javnih nabavki (otvoreni, restriktivni, pregovarački postupak)
·        Javne nabavke male vrednosti
·        Izrada konkursne dokumentacije
·        Sadržina konkursne dokumentacije u otvorenom, restriktivnom, pregovaračkom postupku, kao i u  postupku javne nabavke male vrednosti
·        Rok za dostavljanje konkursne dokumentacije
·        Izmene i dopune konkursne dokumentacije
·        Tehničke specifikacije konkursne dokumentacije i standardi
·        Partije u konkursnoj dokumetaciji
·        Uslovi za učesce u postupku javne nabavke i dokazivanje ispunjenosti uslova
·        Kriterijumi
·        Priprema ispravne ponude
·        Službenik za javne nabavke
·        Postupak zaštite prava ponuđača i javnog interesa
·        Praktični primeri plana nabavki
·        Praktični primeri konkursnih dokumentacija za dobra, usluge i radove u nekim od postupaka javnih nabavki
·        Praktični primer zahteva za zaštitu prava
·        Praktični primer odluke u prvom stepenu po uloženom zahtevu za zaštitu prava

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=f270a867-7c83-45cf-892e-e4a5845c7530

 

NOVI ZAKON O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU- 27. oktobar 2011.

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupa na snagu početkom septembra 2011.godine. Brz i efikasan izvršni postupak predstavlja pretpostavku za namirenje poverilaca u kratkom roku, pa time i preporuku za ulaganja u privredu Srbije stranim ulagačima, ali i domaćim privrednicima omogućava stvaranje sigurnih i  stabilnih uslova za privređivanje, jer adekvatna sudska zaštita kroz brzu realizaciju potraživanja čini privredni ambijent u Srbiji atraktivnim za poslovanje. Pojedincima i  preduzećima brz i efikasan izvršni postupak vraća poverenje u pravnu državu. Novi Zakon uvodi i novi  jedinstven sistem”privatnih izvršitelja”.

Ciljna grupa:

Pravnici iz privrede.

Cilj seminara:

Upoznavanje sa novinama u Novom Zakonu, sa izmenama u postupku izvršenja koje ga čine bržim i efikasnijim, novim režimom pravnih lekova, rešenjima koja čine bržim i efikasnijim neke faze postupka izvršenja koje su do sada bile izuzetno neefikasne (prodaja nepokretnosti, protivizvršenje..). Upoznavanje sa novim sistemom “privatnih izvršitelja” njihovom ulogom, ovlašćenjima, načinom rada i  uvođenjem kombinovanog sistema izvršenja, gde stranka može da bira između sudskih i privatnih izvršitelja.

Teme:
·        Novine u zakonu o izvršenju i obezbeđenju
·        Postupak na osnovu izvršne isprave
·        Postupak na osnovu verodostojne isprave
·        Postupak po pravnim lekovima
·        Novine u postupcima izvršenja prema sredstvu izvršenja (prodaja pokretnih, nepokretnih stvari)
·        Pojam i uloga privatnih izvršitelja
·        Postupak pred privatnim izvršiteljem

Po završetku polaznik je osposobljen da:
·        razume postupak izvršenja i obezbeđenja propisan novim Zakonom
·        razume položaj stranaka u postupku, Suda i privatnih izvršitelja, a u cilju ostvarenja svojih prava u izvršnom postupku.
·        razume u kojoj meri novine u Zakonu čine postupak bržim, jednostavnijim i efikasnijim, sve u interesu pojedinca ili preduzeća, učesnika u postupku
·        razume pojednostavljen režim pravnih lekova

 

Link ka vesti: http://www.mngcentar.com/InternetOfficeSite/Education/Courses/ArticleContent.aspx?articleID=8bbdf065-fd84-44bb-a93c-ed65ce80b3e3

RAST JAVNE POTROŠNJE U SRBIJI U PRVIH SEDAM MESECI OVE GODINE NIŽI JE OD PROSEČNE INFLACIJE U ODNOSU NA ISTI PERIOD 2010. GODINE

Rast javne potrošnje u Srbiji u prvih sedam meseci ove godine niži je od prosečne inflacije u tom periodu, te su rashodi realno niži u odnosu na isti period 2010. godine, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ukupni rashodi sektora države realno su manji za 3,2 odsto u posmatranom periodu, u odnosu na isti period prethodne godine, dok nominalni rast iznosi 9,4 odsto, objavljeno je u najnovijem broju Biltena javnih finansija.

Kretanje rashoda u prvih sedam meseci bilo je povoljno i sa stanovišta strukture javne potrošnje, imajući u vidu da su tekući rashodi realno niži, u odnosu na isti period prethodne godine, dok su kapitalni rashodi realno veći u odnosu na isti period prethodne godine.

Realni nivo mase plata u sektoru države niži je za 3,8 odsto u posmatranom periodu. Nominalni rast iznosi 8,7 odsto, a usled odmrzavanja zarada u tekućoj godini taj trend će biti nastavljen.
Pojedinačno nominalna kretanja su sledeća - ostvareni rast u budžetu republike je 11,8 odsto, a kod lokalnog nivoa vlasti rast je iznosio 6,8 odsto. Rast rashoda za zaposlene u tom periodu viši je od planiranog s obzirom da je stopa inflacije, kojom se indeksiraju plate u sektoru države, viša od projektovane.

Realni pad rashoda po osnovu kupovine roba i usluga u posmatranom periodu iznosio je 1,7 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast iznosio je 11,1 odsto.
Sredstva utrošena za otplatu kamata su realno 26,3 odsto viša u odnosu na isti period prethodne godine. Kretanje ovih rashoda uslovljeno je planom otplate glavnice i kamate na dug. Najveći rast zabeležen je na nivou republike po osnovu otplate kamata na domaći dug.

Subvencije isplaćene od januara do jula realno su niže u odnosu na isti period prethodne godine za 6,5 odsto. Subvencije isplaćene iz budžeta republike nominalno su više za 7,6 odsto, dok beleže realni pad od 6,7 odsto.

Prethodne godine isplata poljoprivrednih subvencija značajnije je počela u maju, dok je ove godine započela od jula. U tekućoj godini, međutim, isplaćena je 3,1 milijarda dinara za "Železnice Srbije" za izmirenje duga prema "Elektroprivredi Srbije".

Na rast isplaćenih subvencija uticale su i subvencije namenjene za novčane podsticaje za "Fijat" i proizvođače autokomponenti. Rast subvencija na lokalnom nivou je 12,9 odsto nominalno, a bez realne promene. Pad je zabeležen na nivou Vojvodine, međutim, mali obim sredstava posledično u manjoj meri utiče na kretanje ukupnog nivoa subvencija.

Realni nivo transfera stanovništvu niži je u prvih sedam meseci za 7,6 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći deo transfera stanovništvu čine penzije, koje su kao i zarade u javnom sektoru od januara 2011. godine odmrznute.     

U prvih sedam meseci 2011. godine masa penzija je zabeležila realni pad od 6,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine, ali se tokom godine očekuje umeren nominalni i realni rast. Ipak, usled kretanja inflacije koja je viša od projektovane, masa isplaćenih penzija je veća od planirane za taj period.

Nominalni pad beleže naknade nezaposlenim licima, dok naknade za bolovanja beleže minimalan rast. Sa druge strane prisutan je rast kod kategorija ostali transferi stanovništvu i različitih oblika socijalne pomoći koja se isplaćuje sa pokrajinskog i lokalnog nivoa vlasti.

Kapitalni rashodi u posmatranom periodu su realno viši za 6,2 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Nominalni rast je zabeležen na republičkom i lokalnom nivou.

Bolja realizacija javnih investicija je posledica bržeg i efikasnijeg povlačenja sredstava po osnovu projektnih zajmova, ali i realizacije javnih investicija finansiranih budžetskim sredstvima republike i lokalnih vlasti. Nominalni pad kapitalnih rashoda zabeležen je na pokrajinskom nivou.

Neto budžetske pozajmice beleže rast u odnosu na isti period prošle godine od 9,1 odsto realno. U okviru ove kategorije nalaze se i pojedini oblici fiskalnih podsticaja privredi i stanovništvu.

Izvor: Tanjug, 20.8.2011.

Aktuelna mišljenja nadležnih ministarstava:

 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNA PDV NA IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA KOJA INDIREKTNI BUDŽETSKI KORISNIK DOBIJA IZ BUDŽETA GRADA NA IME POKRIĆA TEKUĆIH TROŠKOVA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 17
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PROMENE PRAVNE FORME U KOJOJ FIZIČKO LICE PRODUŽAVA DA OBAVLJA DELATNOST - Zakon o porezu na dodatu vrednost: čl. 3 i 6
 • Ministarstvo finansija: STOPA PDV KOJA SE PRIMENJUJE NA PROMET POMAGALA ZA LEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 23
 • Uprava carina: PRIMENA SPORAZUMA O SLOBODNOJ TRGOVINI SA DRŽAVAMA EFTA U TRGOVINSKIM ODNOSIMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ISLANDA - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA: član 44
 • Uprava carina: SPISAK DUVANSKIH PROIZVODA UPISANIH U REGISTAR O MARKAMA DUVANSKIH PROIZVODA ČIJI ĆE UVOZ I DISTRIBUCIJU VRŠITI "JULIJETA" D.O.O. TRGOVINA NA VELIKO I MALO BEOGRAD - Zakon o duvanu: član 37

Aktuelna sudska praksa:

 • Vrhovni kasacioni sud: NEDOZVOLJENOST ZAHTEVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 5)
 • Vrhovni kasacioni sud: NEMOGUĆNOST OCENE ZAKONITOSTI ODLUKA UPRAVNIH ORGANA U PARNIČNOM POSTUPKU - Zakon o upravnim sporovima: čl. 8 i 74
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE ODGOVORNOSTI NADLEŽNOG ORGANA U VRŠENJU ILI U VEZI SA VRŠENJEM FUNKCIJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 172
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE PRAVA NA OTPREMNINU U SLUČAJU POVREDE RADNE OBAVEZE - Zakon o radu: član 179
 • Vrhovni kasacioni sud: PRESTANAK RADNOG ODNOSA U USTANOVI OBRAZOVANJA I VASPITANJA - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 111
 • Vrhovni kasacioni sud: URAČUNAVANJE VREMENA PROVEDENOG NA RADU U BOSNI I HERCEGOVINI U UKUPAN STAŽ OSIGURANJA - Zakon o ratifikaciji sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju: član 10 i član 16 stav 1

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 7.10.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Preduzeće "Novo Altrih" d.o.o.

 

48. St. broj 3800/10

 

 

 

I. U postupku stečaja nad Preduzećem "Novo Altrih" d.o.o. iz Beograda - Bulevar kralja Aleksandra 64 (48-St. broj 3800/2010) zakazuje se završno ročište za 1. novembar 2011. godine u 11,00 časova, u sudnici 201/II Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
II. Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 28. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Preduzeće "DDL" d.o.o.

07419147

2. St. broj 2671/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2103

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Milivoje Ikonić, kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom preduzećem "DDL" d.o.o., iz Beograda, pokrenutom po predlogu poverioca "Eurobank EFG" ad iz Beograda od 12. jula 2011. godine, doneo je 19. septembra 2011. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca "Eurobank EFG" AD iz Beograda od 12. jula 2011. godine za sprovođenje stečajnog postupka nad dužnikom "DDL" d.o.o., Beograd.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu i vizuelne medije "DDL" d.o.o., Novi Beograd, Narodnih heroja 3, matični broj 07419147, PIB 101657686, a iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Radulović Rade iz Beograda, Bulevar oslobođenja 164/111.
Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave Sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište se zakazuje za 26. decembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 7. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 110, prvi sprat.
Rešenje objavljeno na Oglasnoj tabli suda 20. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu, promet i usluge "Eltim" d.o.o.

17204203

48. St. broj 2282/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2060

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. broj 2282/2011 od 13. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu, promet i usluge "Eltim" d.o.o. Beograd, Ustanička 69, MB 17204203, PIB 100001417.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Svetozar Obrenović, iz Beograda, Borivoja Stevanovića 33/5.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnešene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko - finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 18. oktobar 2011. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/1.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca a ukoliko to ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.
6. Ispitno ročište određuje se za 26. januar 2012. godine u 10,000 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100/1.
7. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 14. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Deoničarsko društvo Radanturs Beograd

07913354

50. St. broj 1189/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2015

 http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/RADANTURS.shtml/seo=/companyid=8534

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 1189/2010, od 12. septembra 2011. godine, u stečajnom postupku nad Deoničarskim društvom Radanturs Beograd, Slanački put 49, matični broj 07913354, PIB 102195167, zakazao je ispitno ročište za 17. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova. Ročište će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Beograd, Masarikova 2, sudnica broj 225/II.
II Oglas o zakazivanju ispitnog ročišta istaknut je na oglasnu tablu suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Lager" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. Grocka

17325779

48. St. broj 2771/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2095

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48 St. 2771/2011 od 16. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad "Lager" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. Grocka, Trgovačka 13, MB 17325779, PIB 10010154.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Jugović Branko iz Beograda, Požeška 37/I-2.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 25. oktobar 2011. godine, u 9,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.
6. Ispitno ročište određuje se za 27. januar 2012. godine u 9,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
7. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 19. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

"Petrović Vladimir i partner" o.d.

17320237

42. St. broj 2463/2010

 

 

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42 St. broj 2463/10 od 12. novembra 2010. godine, pokrenuo je postupak stečaja nad "Petrović Vladimir i partner" o.d. iz Beograda, Partizanska 29, matični broj 17320237, PIB 101993817, po predlogu stečajnog poverioca Vojvođanske banke a.d. iz Novog Sada od 28. juna 2011. godine.
II - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika odloženo je za 2. novembar 2011. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
III - Ispitno ročište odloženo je za 2. novembar 2011. godine u 10,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.
IV - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 20. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

"First textil banka" a.d.

 

15. St. broj 35/2010

 

 

 

U postupku stečaja u predmetu broj 15. St. 35/2010 nad stečajnim dužnikom "First textil banka" a.d. u stečaju iz Beograda, Francuska 24.
Zakazuje se ročište za delimičnu deobu za 19. oktobar 2011. godine u 9,00 časova u zgradi Privrednog suda u Beogradu, sudnica 100/I.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

"Walpole BG" d.o.o.

17383205

36. St. broj 892/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1100

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Mila Đorđević, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Walpole BG" d.o.o., Beograd, Resavska 4/3, matični broj 17383205 PIB 100154377, doneo je dana 29. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom dužnikom "Walpole BG" d.o.o., Beograd, Resavska 4/3, matični broj 17383205 PIB 100154377, koje će se održati dana 4. novembra 2011. godine u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 221, drugi sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Medium trade"

7695152

32 St. broj 2577/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2112

 

I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Medium trade", Vrbovno, Vrbovno b.b., matični broj 7695152, PIB 101794570.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Imenuje se Tadić Vaso iz Beograda, Zahumska 65/14, za stečajnog upravnika.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 28. oktobar 2011. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VII. Ispitno ročište zakazuje se za 20. mart 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223, sprat 2.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli suda sa datumom 20. septembar 2011. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Večernje novosti" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za trgovinu i poslovne usluge VIN & ZIG Company d.o.o.

17134159

7 St. broj 2144/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2094

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 2144/11 od 20. septembra 2011. godine usvojio je predlog predlagača Hypo Alpe-Adria-banke a.d. Beograd, Novi Beograd, Bulevar M. Pupina 6, od 6. maja 2011. godine, za sprovođenje stečajnog postupka i otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu i poslovne usluge VIN & ZIG Company d.o.o., Beograd, Ivana Cankara 13, matični broj 17134159, PIB 100195793.
II. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
III. Imenuje se Branko Jugović iz Beograda, Požeška 37/I/2, za stečajnog upravnika.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Sve prijave potraživanja podnete po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. novembar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
VII. Ispitno ročište zakazuje se za 15. decembar 2011. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 100, sprat I.
VIII. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda 20. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Preduzeće "Jugoauto" AD

07012853

9. St. broj 41/10

 

 

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 9. St. broj 41/2010 od 8. septembra 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzećem "Jugoauto" AD u stečaju iz Beograda, Bulevar oslobođenja broj 61 i nastavio postupak stečaja nad stečajnom masom stečajnog dužnika, u predmetu 9. St. broj 41/2010 (mat. br. 07012853, PIB: 100291592).
II. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 8. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "Frenky"

 

23 St. broj 1358/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1848

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 1358/11 od 13. septembra 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za spoljnu i unutrašnju trgovinu "Frenky", iz Obrenovca, Miloša Obrenovića 52, matični broj PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca na ročištu od 13. juna 2011. godine.
II. Otkazuje se ispitno ročište određeno za 28. oktobar 2011. godine, u 9,30 časova.
III. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Roadmaster d.o.o.

17424408

7 St. broj 2387/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1979

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 7 St. broj 2387/11 od 20. septembra 2011. godine utvrdio je da stečajni dužnik nema imovinu, pa je zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Roadmaster d.o.o. Veliko Polje - u stečaju, Valjevski put 44, matični broj 17424408, PIB 100862391, koji je otvoren rešenjem ovog suda 7 St. broj 2387/11 od 26. jula 2011. godine.
II. Rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli suda dana 20. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privrednog društva "Višnjica" a.d.

 

22. St. broj 2935/2011

 

 

 

I. Obaveštavaju se poverioci da će se ročište za odlučivanje o predlogu i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije Privrednog društva "Višnjica" a.d. Beograd, Dobračina 42, održati dana 26. oktobra 2011. godine u 12,30 časova u Privrednom sudu u Beogradu, sala 207/II.
II. Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli suda dana 29. septembra 2011. godine.
III. Broj predmeta 22 St. broj 2935/2011.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za proizvodnju i promet "PMV Tronoša" d.o.o.

 

St. broj 82/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzećem za proizvodnju i promet "PMV Tronoša" d.o.o. u stečaju, Korenita, Loznica, dana 27. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Ročište za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje od strane poverilaca zakazuje se za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, sudnici broj 20, Privrednog suda u Valjevu.
2. Stečajnom dužniku, stečajnom upravniku, svim poveriocima obuhvaćenim Planom, kao i svim drugim zainteresovanim licima omogućava se dostupnost radi upoznavanja sa Planovima reorganizacije, svakog radnog dana počev od 27. septembra 2011. g. do održavanja ročišta za razmatranje predloga Plana u vremenu od 8,00 do 15,00 čas u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Valjevu, soba broj 3.
3. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacije svim stečajnim poveriocima obuhvaćenim Planom i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagači Plana grupa poverilaca "Papraća granit", Vilčevići BiH, SZR "House servis" Banja Koviljača, "Voda Tronoša" d.o.o. Korenita, i SZR "Termo-gas" Loznica i poverilac preduzeće "Edar" Holandija pismenim putem, najkasnije 15 dana pre dana održavanja ročišta.
4. Glasanje o Planu reorganizacije se vrši u okviru klasa poverilaca.
5. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno ili neispitano stečajni sudija će izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Kada se glasanje obavlja pismenim putem sudu se moraju podneti glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica.
6. Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca ako su za Plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase i ako je u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku.
7. Ovo rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS" Beograd i na oglasnoj tabli ovog suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Orme" d.o.o.

 

St. broj 564/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=391

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad stečajnom masom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Orme" d.o.o. Šabac, 27. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnom masom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "Orme" doo Šabac, održaće se dana 19. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, Karađorđeva 48-a, prvi sprat, soba broj 6, pa ovo obaveštenje ima služiti poveriocima i stečajnom upravniku umesto poziva.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

Privredno društvo za preradu i izradu proizvoda od drveta "Belan" a.d.

07099380

St. broj 646/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BELAN.shtml/seo=/companyid=3043

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Privrednim društvom za preradu i izradu proizvoda od drveta "Belan" a.d. Belanovica, Lomina b.b., doneo je dana 28. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za preradu i izradu proizvoda od drveta "Belan" a.d. Belanovica, Lomina b.b., Matični broj 07099380, PIB 101956073, zbog prezaduženosti preduzeća.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Filipić Stojanka iz Loznice, Kneza Miloša 4.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 24. januara 2012. godine. sa početkom u 10,00 časova u sudnici 2, ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 4. novembar 2011. godine. sa početkom u 10,00 časova u sudnici 2, ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 28. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

DOO "MGV mermeri i graniti Vučić"

07128835

St. broj 185/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1886

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović doneo je Rešenje St. broj 185/2011 dana 12. jula 2011. godine kojim je otvoren postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "MGV mermeri i graniti Vučić" ul. Dušana Petrovića Šaneta br. 3 iz Knjaževca, MB 07128835, Pib 100630811, iz stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određen je Ivica Stojković licencirani stečajni upravnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 28. oktobar 2011. godine, u 11,00 časova.
Zakazuje se novo ispitno ročište za 24. januar 2012. g. u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Oglas o otvaranju stečaja je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 12. jula 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Klub Toros - Luvr Caffe"

 

1. St. broj 225/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnom dužnikom društvo sa ograničenom odgovornošću "Klub Toros - Luvr Caffe" Zaječar, 23. septembar 2011. godine.
Stečajni postupak je otvoren zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika određuje se Milićević Ljubiša licencirani stečajni upravnik - Preduzetnik iz Sokobanje.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanje u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 1.11.2011. u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici 6.
Ispitno ročište se zakazuje za 2.2.2012. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici 6.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 23.9. 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

d.o.o. "Antić Kompani"

6368751

2. St. broj 160/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1841

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija u postupku stečaja St. 162/11, koji se vodi nad stečajnim dužnikom d.o.o., "Antić Kompani" iz Bora, Bobijeva 14, na ročištu održanom 28. 9. 2011. godine doneo je
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o., "Antić Kompani" iz Bora, Bobijeva 14, MB 6368751, PIB 100567521, jer je kod stečajnog dužnika nije pronađena imovina koja bi predstavljala stečajnu masu stečajnog dužnika.
Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 4.11. 2011. godine u 12,00 časova, u predmetu Privrednog suda u Zaječaru St. 160/11.
Poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana objave oglasa.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Elektro Nova" Proizvodno i uslužno DOO

17219146

2. St. broj 494/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2115

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. 494/2011 od 26. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Elektro Nova" Proizvodno i uslužno DOO Aranđelovac, ulica Kralja Petra Prvog 61, matični broj 17219146, PIB 100997521. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz čl. 11. st. 2. tač. 1. u vezi st. 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Petković Dušan iz Kragujevca Jefimijina 36, licencirani stečajni upravnik, broj licence 155-0235.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 3. novembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 19. januar 2012. godine sa početkom u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. septembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Privredno društvo "Bodra" d.o.o.

17659669

2. St. broj 576/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2122

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je rešenjem 2. St. broj 576/2011 od 26. septembra 2011. g. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo "Bodra" d.o.o. Jagodina, ulica Kneginje Milice br. 76/1, matični broj 17659669, PIB 103769021. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja iz člana 11. stav 2. tačka 1 u vezi stava 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika određuje se Jelena Vasiljević iz Kragujevca ul. Avalska 15 b, licencirani stečajni upravnik, broj licence 155-0338.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", s tim što će prijave podnete po proteku roka od 120 dana biti odbačene kao neblagovremene. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 3. novembar 2011. godine sa početkom u 11,15 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V, za kada se saziva i Sednica Skupštine poverilaca, koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
Ispitno ročište zakazuje se za 19. januar 2012. godine sa početkom u 11,15 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 537/V.
Oglas o pokretanju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 26. septembra 2011. godine i biće objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

Poljoprivredno preduzeće "AGROSINTEZA" DOO

 

1. St. broj 356/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Poljoprivredno preduzeće "AGROSINTEZA" DOO Jagodina koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 356/2011, održati dana 1. novembra 2011. god. u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica br. 533/V.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Proizvodno-prometno preduzeće "Daconi"

20103507

1. St. broj 476/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2113

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 476/2011 od 22. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Proizvodno-prometno preduzeće "Daconi", Paraćin, Vidovdanska 58, matični broj 20103507, PIB 104183821. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Stanislav Zdravković iz Jagodine, Dragana Simionovića b.b. broj licence 155-0117. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 26. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 31. oktobar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 22. septembar 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"ALPEN-OM"

 

St. broj 169/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=449

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ALPEN-OM" Kragujevac, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 169/2010 održati 31. oktobra 2011. god. u 12,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"BOX Petrol" d.o.o.

 

1. St. broj 886/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=872

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog dužnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "BOX Petrol" d.o.o., Kragujevac koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 886/2010, održati 20.10.2011. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 533/V.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SIMSS" DOO

07643306

6. St. broj 138/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1296

 

I Privredni sud u Kraljevu obaveštava poverioce da je rešenjem ovog suda 6. St. 138/10 od 29. septembra 2011. godine u stečajnom postupku koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SIMSS" DOO Novi Pazar, Dimitrija Tucovića bb., MB 07643306, PIB 102168552, zakazano održavanje završnog ročišta dana 16. novembra 2011. godine sa početkom u 11,30 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, Cara Lazara 41, u sudnici broj 1.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, podnositi primedbe na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada, odlučivati o neraspodeljenim delovima stečajne mase i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na završno ročište pozivaju preko oglasne table suda i objavljivanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba PAS Beograd u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", odnosno prijema istog, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

"ITF corporation" d.o.o.

 

2. St. broj 86/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1057

 

Privredni sud u Kraljevu obaveštava poverioce da se u postupku stečaja nad dužnikom "ITF corporation" d.o.o. - u stečaju iz Kraljeva, ul. Cara Lazara br. 44, zakazuje ročište za razmatranje Plana reorganizacije za 28. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 sati u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica br. 12, ulica Cara Dušana 41. Plan reorganizacije podneo je osnivač i vlasnik 100% kapitala stečajnog dužnika, Zoran Čukanović iz Kraljeva, Ibarska 7/4.
Uvid u plan reorganizacije može se izvršiti svakog radnog dana u periodu od 27. septembra 2010. godine a u vremenu od 8,00 do 14,00 časova u pisarnici ovog suda, kao i na sajtu agencije za privredne registre.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. U slučaju kada je potraživanje osporeno stečajni sudija može izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Ako se glasanje obavlja putem pisma - u odsustvu sa zakazanog ročišta, pravna lica moraju da podnesu Sudu glasačke listiće koji su potpisani od strane statutarnog zastupnika i overeni pečatom pravnog lica, a fizička lica i subjekti koji nemaju svojstvo pravnog lica moraju da podnesu glasačke listiće koje overava nadležni Sud odnosno ovlašćeni organ ili lice, a najkasnije pre početka zakazanog ročišta. Pre početka glasanja na ročištu Sud će obavestiti sve prisutne o rezultatima glasanja putem glasačkih listića. Prema podnetom planu reorganizacije poverioci će glasati u okviru klasa poverilaca i plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase, s tim što se plan smatra usvojenim u okviru jedne klase poverilaca ako su za plan reorganizacije glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u odnosu na ukupna potraživanja poverilaca u toj klasi.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Balint" d.o.o.

 

6. St. broj 80/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=362

 

Privredni sud u Kraljevu stečajni sudija Sonja Đorđević, rešenjem St. 80/2010 od 28. septembra 2011. godine obustavio je stečajni postupak prema stečajnom dužniku "Balint" d.o.o., Vrnjačka Banja, Nemanjina 16, a nastavio stečajni postupak nad stečajnom masom stečajnog dužnika "Balint" d.o.o., Vrnjačka Banja, Nemanjina 16, koju zastupa dosadašnji stečajni upravnik.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog Suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Preduzeće Emrol"

 

2. St. broj 327/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 327/2010 od 27. septembra 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad "Preduzećem Emrol" iz Novog Pazara, Generala Živkovića 212.
Za stečajnog upravnika određuje se Sulejman Halković iz Novog Pazara, Svojbor 130, telefon 064-00319-00.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao i iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze.
Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 16. januar 2012. godine sa početkom u 13,20 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 7. novembar 2011. godine sa početkom u 13,20 časova.
Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda dana 27. septembra 2011. godine.
Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda dana 27. septembra 2011. godine.
Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije", Privrednom Apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

"Mačkatica" AD

 

3. St. broj 52/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=740

 

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Nadežda Stojanović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Mačkatica" AD u stečaju Surdulica, koga zastupa stečajni upravnik Miroslav Milić, u postupku radi razmatranja po predlogu za reorganizaciju podnetom od strane Nicović Đorđa, Irva Investicije DOO Beograd i NICCO DOO Beograd, 3. oktobar 2011. godine, doneo je zaključak.
Zakazuje se ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije stečajnih poverilaca Nicović Đorđa, Irva Investicije DOO Beograd i NICCO DOO Beograd, za dan 17. novembar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu u sudnici broj 3.
Određuje se dostava ovog obaveštenja svim akcionarima stečajnog dužnika putem predlagača plana reorganizacije, pa se nalaže predlagaču plana da obaveštenje o danu i času glasanja po planu reorganizacije, kao i obaveštenje o mestu nalaženja plana reorganizacije, radi uvida dostavi svim akcionarima i to najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.
Obaveštavaju se poverioci, akcionari i druga zainteresovana lica, da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) i da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, u slučaju da je potraživanje osporeno, stečajni sudija će izvršiti procenu visini potraživanja u svrhu glasanja.
Stečajni poverioci mogu glasati pismenim putem, a glasački listići sa jasnim izjašnjenjem o podnetom planu reorganizacije, moraju se sudu dostaviti najkasnije 24 časa, pre održavanja ročišta. Glasački listić mora biti dostavljen sa overenim potpisom ovlašćenog lica.
O formiranju posebnih klasa stečajni sudija će odlučiti do dana održavanja ročišta u skladu sa odredbom člana 165. st. 4. i 5. Zakona o stečaju, službeno ili na predlog stečajnih poverilaca.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisani način prihvate sve klase i ako je u skladu sa odredbama Zakona o stečaju.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

DP Megoteks

07574622

2. St. broj 273/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MEGOTEKS.shtml/seo=/companyid=9917

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 220/11 od 23. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DP Megoteks Leskovac, Maksima Gorkog 4, matični broj 07574622 PIB 100326116 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP Megoteks Leskovac, Maksima Gorkog 4, matični broj 07574622 PIB 100326116 a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog dana 29. juna 2010. godine od strane predlagača Jezdimira Dimitrijevića vlasnika bivše SKRP Tkanina Moda iz Leskovca.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Centar za stečaj Beograd.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanje oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište zakazuje se za 17. februar 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici 2.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 23. decembar 2011. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici br. 2.
Stečajni postupak otvoren je 23. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom DP Megoteks Leskovac Maksima Gorkog br. 4, matični broj 07574622 PIB 100326116.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Opšta zemljoradnička zadruga "Grdelica"

07213492

3 St. broj 95/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2064

 

I. Usvaja se predlog Opšta zemljoradnička zadruga "Grdelica" iz Grdelice, Bore Pešića 49, te se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Opšta zemljoradnička zadruga "Grdelica" iz Grdelice, Bore Pešića 49, matični broj 07213492, PIB broj 100412532.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branislav Milosavljević iz Vladičinog Hana, Njegoševa 28.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 22. februar 2012. godine, u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 3.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 19. oktobar 2011. godine u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, u sudnici broj 3.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 12. septembra 2011. i istog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Opšta zemljoradnička zadruga "Grdelica" Grdelice, Bore Pešića 49.
Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Vitana" d.o.o.

07870558

3. St. 633/2011

 

 

 

Privredni sud u Nišu obaveštava poverioce da je Rešenjem 3 St. broj 633/2011 od 23. septembra 2011. godine, zakazao ročište za odlučivanje po predlogu za pokretanje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije nad Preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Vitana" d.o.o., Kuršumlija - Pepeljevac, matični broj 07870558, PIB 100107602, za 27. oktobar 2011. godine, sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Nišu u Svetosavska 7a, sudnica 3.
Ročište za odlučivanje po predlogu za pokretanje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim Planom reorganizacije određuje se za 27. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova, u Privrednom sudu u Nišu u sudnici 3.
Sa unapred pripremljenim planom reorganizacije poverioci se mogu upoznati razgledanjem istog u pisarnici Suda u sobi 7 od 8,00 do 14,00 časova.
Ukoliko poverioci imaju primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojim osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije a naročito osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, dužni su da dostave primedbe stečajnom dužniku i Sudu u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa. Predlagač plana je u obavezi da odgovori na primedbe poverilaca i iste dostavi Sudu u roku od osam dana od prijema primedbi.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

Panoinvest

20443715

2. St. broj 56/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2087

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Panoinvest-u stečaju iz Novog Sada, Temerinska 95, MB: 20443715, PIB 105719517 po obaveštenju NBS Kragujevac od 11. januara 2011. godine i po predlogu predlagača OTP Banka Novi Sad od 11. maja 2011. godine doneo je
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Panoinvest iz Novog Sada, Temerinska 95, MB: 20443715, PIB 105719517 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Radmila Bukarica, Sremski Karlovci Stražilovska 19.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 17. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 15. novembar 2011. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 21. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Magic Box Multimedia

8659796

2. St. broj 378/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2085

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Magic Box Multimedia - u stečaju iz Novog Sada, Futoška 1a/505, MB 8659796, PIB 102227879 po obaveštenju NBS Kragujevac, od 18. januara 2011. godine i po predlogu predlagača NLB banke Beograd, od 10. maja 2011. godine: rešenje
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Magic Box Multimedia iz Novog Sada, Futoška 1a/505, MB 8659796, PIB 102227879 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branka Pavlić iz Novog Sada, Dragiše Brašovana 18.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 17. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 17. novembar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 21. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Deko" AD

08069638

2. St. broj 22/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=55

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DEKO.shtml/seo=/companyid=1175

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom nad dužnikom "Deko" AD u stečaju Bačko Gradište, Lenjinova bb, MB 08069638, PIB 102273722, po predlogu stečajnog poverioca Republika Srbija, Ministarstvo finansija, poreska uprava, filijala Bečej, dana 21. septembra 2011. godine, donosi
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište za 8. novembar 2011. godine sa početkom u 9,40 časova u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3, u prizemlju, sudnica broj 7.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre zakazanog ročišta podnese završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika, u koji poverioci mogu izvršiti uvid u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Novom Sadu.
Poziva se stečajni upravnik da najkasnije 15 dana pre termina ročišta podnese opredeljeni zahtev za isplatu konačne nagrade i naknade troškova uz navođenje kada, koliki, i u kojoj protivvrednosti eura po srednjem kursu NBS iznosi su mu isplaćeni po osnovu preliminarne nagrade.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

DP "Promet"

 

2. St. broj 39/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=237

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROMET+VRSAC.shtml/seo=/companyid=114

Privredni sud u Pančevu obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DP "Promet" u stečaju iz Vršca, da je svojim rešenjem St. broj 39/2010 od 26. septembra 2011. godine zakazao dopunsko ispitno ročište radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja za 28. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova, u raspravnoj sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Svi poverioci se smatraju uredno pozvanim na ročište, objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na o glasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

DP za proizvodnju "UTVA STIN"

08247935

II St. broj 355/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2128

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DP+UTVA-STIN.shtml/seo=/companyid=12843

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika DP za proizvodnju "UTVA STIN" iz Pančeva, Utve Zlatokrile 9, matični broj 08247935, PIB 101862698, da je rešenjem stečajnog sudije St. broj 355/2011 od 28. septembra 2011. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, obzirom da je stečajni dužnik prezadužen jer je njegova imovina manja od njegovih obaveza.
Za stečajnog upravnika imenovana je Agencija za privatizaciju RS - Centar za stečajeve iz Beograda, Terazije 23.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Služenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se dana 16. januara 2012. godine u 9,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Prvo poverilačko ročište održaće se dana 4. novembra 2011. godine u 12,00 časova, u sali 113, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za 4. novembar 2011. godine u 12,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednicu skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i različni poverioci do visine potraživanja za koju učine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, dana 28. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

OD "Vušković i dr. - MT Kompani"

17426664

4 St. broj 182/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1580

 

Utvrđuje se da stečajni dužnik OD "Vušković i dr. - MT Kompani" iz Smederevske Palanke, nema imovinu, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom OD "Vušković i dr. - MT Kompani" iz Smederevske Palanke u stečaju, MB 17426664, PIB 101386446, zaključuje.
Obavezuje se stečajni upravnik da okonča sve radnje prema Zakonu o stečaju a u vezi sa zaključenjem postupka stečaja nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Ekon" d.o.o.

 

St. broj 605/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=870

 

Privredni sud u Požarevcu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Ekon" d.o.o. u stečaju iz Kostolca, na izvršnom ročištu dana 14. septembra 2011. godine, donosi: rešenje
1. Usvaja se završni račun stečajnog upravnika od 14. juna 2011. godine, sa prilozima koji čini sastavni deo ovog rešenja.
2. Zaključuje se stečajni postupak nad "Ekon" d.o.o. u stečaju iz Kostolca.
3. Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
4. Stečajnu masu čine:
- rezervisana i neutrošena sredstva u iznosu od 1.279.273,55 dinara,
- sredstva izdvojena po osnovu osporenih potraživanja u iznosu od 6.113.169,81 dinar,
- sredstva koja će se ostvariti okončanjem parnica u korist stečajnog dužnika.
5. Određuje se konačna visina nagrade za rad stečajnom upravniku Dobrivoju Petroviću iz Smedereva u iznosu od 677.163,41 dinar, a naknada troškova u iznosu od 25.503,54 dinara.
6. Za zastupnika stečajne mase imenuje se stečajni upravnik Dobrivoje Petrović iz Smedereva.
7. Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
8. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti dostavi Agenciji za privredne registre, radi brisanja stečajnog dužnika iz registra Privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Magnet-komerc" d.o.o.

17440845

5 St. broj 277/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2132

 

Privredni sud u Požarevcu, dana 28. septembra 2011. godine, doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom "Magnet-komerc" d.o.o. sa sedištem u Smederevu, Ilindenska 9, matični broj 17440845, PIB 101606075 zbog postojanja trajnije nesposobnosti.
Za stečajnog upravnika imenuje se Dobrivoje Petrović iz Smedereva, Njegoševa 6/4.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 9. decembra 2011. godine, u 10,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 76/III.
Prvo poverilačko ročište određuje se za 2. novembar 2011. u 10,00 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 76/III.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli suda dana 28. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Jugotrans" d.o.o.

 

St. broj 79/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 30. septembra 2011. godine doneo rešenje St. 79/2011, kojim rešenjem je zakazao završno ročište radi raspravljanja o završnom računu stečajnog dužnika u postupku stečaja nad "Jugotrans" d.o.o. Subotica za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sobi 168/II kod ovog suda.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u skladu sa projekcijom potrebnih troškova stečajnog upravnika - uplate na depozit suda iznos od 1.753.082,00 dinara, radi ev. daljnjeg sprovođenja stečajnog postupka primenom odredbi člana 13. stav 4. Zakona o stečaju.
Ukoliko do dana održavanja Završnog ročišta niko od poverilaca ne predujmi naznačeni iznos troškova - postupak stečaja nad dužnikom "Jugotrans" d.o.o. iz Subotice, Lošinjska broj 67 - matični broj 08190739 zaključiće se primenom odredbi člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

DP "Inova"

 

2. St. broj 14/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INOVA.shtml/seo=/companyid=195

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioca da je određeno završno ročište u predmetu stečaja nad DP "Inova" Kokin Brod, za dan 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 50/III. Na navedenom ročištu, raspravljaće se o pitanjima iz člana 122. Zakona o stečajnom postupku. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 23. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

HI "Kotroman" a.d.

07216629

1. St. broj 366/2010

 

 

 

Privredni sud u Užicu, kao stečajni, predsednik stečajnog veća - sudija Miljko Mićović i sudija Jasminke Obućina i Dragane Jokić kao članova veća, u predmetu stečaja nad stečajnom masom stečajnog dužnika HI "Kotroman" a.d., Mokra Gora, po službenoj dužnosti, doneo je 29. avgusta 2011. godine, nakon ročišta određenog povodom završnog računa i završne deobe, održanog 28. juna 2011. godine, sledeće rešenje:
Ispravlja se rešenje ovog suda 1 St. broj 366/10 od 28. juna 2011. godine i rešenje o ispravci ovog rešenja 1 St. broj 366/10 od 22. avgusta 2011. godine u delu izreke pod I i III, u pogledu naziva stečajnog dužnika, tako da umesto reči u delu izreke pod I "stečajnog dužnika a.d. u stečaju Mokra Gora" i u delu izreke pod III umesto reči "HI Kotroman" a.d. u stečaju Mokra Gora" treba da stoje reči "stečajna masa HI "Kotroman" a.d. u stečaju Mokra Gora" treba da stoje reči "stečajna masa HI "Kotroman" a.d. Mokra Gora", dok se u izreci pod III brišu i reči "matični broj 07216629 i PIB 101615843", a briše se i PIB stečajnog dužnika iz rešenja 1 St. broj 366/10 od 22. avgusta 2011. godine, broj 104873739, tako da navedeno rešenje u celosti glasi:
I. Usvaja se završni račun stečajnog dužnika stečajna masa HI "Kotroman" a.d. Mokra Gora.
II. Preostala sredstva na današnji dan 76.510,00 dinara rasporediće se shodno članu 126. Zakona o stečajnom postupku.
III. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom stečajna masa GI "Kotroman" a.d. Moka Gora.
IV. Ovo rešenje istaći na oglasnu tablu suda, a najbitnije izvode objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

GP "Graditelj"

 

3. St. broj 26/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=121

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/GRADITELJ+AD.shtml/seo=/companyid=10846

Privredni sud u Čačku, u postupku stečaja nad dužnikom GP "Graditelj" u stečaju Ivanjica, rešenjem St. broj 26/10 od 28. septembra 2011. godine, odredio je dopunsko ispitno ročište za 28. oktobar 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova u ovom sudu soba 3, s tim što se oglašavanjem ovog rešenja smatra da su svi poverioci stečajnog dužnika uredno pozvani.
Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

"Nemtex"

6568645

Posl. broj St. 2. 182/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2114

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 182/2011 od 20. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Nemtex" Ivanjica, MB 6568645, PIB 100929667, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 182/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 17. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 21. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

HP "Hidrogradnja"

07182155

2. St. broj 8/10

 

 

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. broj 8/2010 od 31. avgusta 2011. godine zaključio postupak stečaja nad dužnikom HP "Hidrogradnja" - u stečaju Čačak MB: 07182155. Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana.

Primeri:

 • PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE LICA KOJE U ISPRAVI NIJE OZNAČENO KAO POVERILAC
 • PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE PREMA LICU KOJE U ISPRAVI NIJE OZNAČENO KAO DUŽNIK
 • PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA NA NOVČANIM SREDSTVIMA IZVRŠNOG DUŽNIKA

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 28.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Graditelj Holding" AD

 

32. St. broj 4675/2919

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Lejla Bratić, u postupku stečaja nad "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, dana 9. septembra 2011. godine, objavljuje sledeći oglas.
I. Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog i dopunjenog Plana reorganizacije "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, koji je podnet od predlagača stečajnog upravnika Stečajnog dužnika Andrijane Živanović, iz Beograda, za dan 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova br. 2, sala br. 223/II.
II. Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanja prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primena plana reorganizacije, ne glasa za plan, odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
III. Plan reorganizacije stečajnog dužnika "Graditelj Holding" AD - u stečaju, Beograd, Francuska 24, je izložen u sobi 23 Privrednog suda u Beogradu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 9,00 do 15 časova, sve do dana održavanja ročišta.
IV. Pozivaju se zainteresovana lica da se upoznaju sa sadržinom predloženog plana reorganizacije, te da se odazovu pozivu za navedeno ročište.
V. Plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet strani tog registra.
VI. Oglas o zakazivanju ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu izmenjenog plana reorganizacije objaviti na Oglasnoj tabli suda, u "Službenom glasniku RS", i u dva visokotiražna lista koji se distribuiraju na celoj teritoriji RS.
VII. Obaveštenje o zakazivanju ročišta i dostupnosti Plana reorganizacija svim poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije i drugim zainteresovanim licima dostaviće predlagač plana, stečajni upravnik stečajnog dužnika Andrijana Živanović, pismenim putem najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić"

 

9. St. broj 144/2010

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2, rešenjem 9. St. broj 144/2010 od 29. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nastavljen protiv stečajne mase dužnika: Akcionarsko društvo za proizvodnju obuće "Branko Babić" stečajna masa iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 218.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Trgovinsko preduzeće Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd

07455984

7. St. broj 2399/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=914

 

I Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7. St. broj 2399/10 od 30. septembra 2010. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Trgovinskim preduzećem Beogradski trgovinski centar društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd - u stečaju, Beograd, Kumodraška 178, matični broj 07455984, PIB 100379363.
II Dopunsko ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazuje se za 13. oktobar 2011. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 103, sprat I.
III Na dopunsko ispitno ročište iz stava II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica popuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Don cubano"

17485016

23. St. broj 293/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 23 St. broj 293/2011 od 8. avgusta 2011. godine zaključio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Don cubano" iz Beograda, Slobodna zona, Viline vode bb, matični broj 17485016, PIB 102889273, a po predlogu stečajnog poverioca od 21. juna 2011. godine.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Stečajna masa Amahus d.o.o."

 

6. St. broj 4909/2010

 

 

 

U postupku stečaja 6. St. broj 4908/2010 nad stečajnim dužnikom "Stečajna masa Amahus d.o.o." iz Beograda, Ustanička 64, određuje se završno ročište za zaključenje stečajnog postupka za 10. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 124.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DP "Šećer-JU"

 

12. St. broj 2902/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1345

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SECER+JU.shtml/seo=/companyid=1784

U postupku stečaja 12 St. broj 2902/2010 nad stečajnim dužnikom od DP "Šećer-JU" iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 7a, određuje se dopunsko ispitno ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, prvi sprat sudnica 133.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 15. septembar 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Preduzeće za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o.

17134914

45. St. broj 2614/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1965

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165v i "Sunoko" d.o.o., Novi Sad, Trg Marije Trandafil 7, za otvaranje postupka stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas" d.o.o. Beograd, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914 PIB 100208973 na ročištu za ispitivanje stečajnog razloga u predmetu 45. St. broj 2614/11, 27. jula 2011. godine, doneo je
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad preduzećem za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Star Tas", iz Beograda, Dragoslava Srejovića 1b, matični broj 17134914, PIB 100208973 po predlogu predlagača NLB Banka Beograd, a.d. Beograd i "Sunoko" d.o.o. Novi Sad.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Kovačić Slobodan, Beograd, Borivoja Stevanovića 13/24.
III. Nalaže se stečajnom dužniku da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati nepokretnu i pokretnu imovinu sa poslovnim prostorom preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
IV. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 16. septembar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica broj 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
V. Ispitno ročište određuje se za 21. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, sudnica 211 u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
VIII. Oglas o otvaranju postupka stečaja objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i jedno visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Jugobiro AD

7008341

16 St. broj 666/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1625

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOBIRO+SP.shtml/seo=/companyid=7665

Rešenjem Privrednog suda u Beogradu 16. St. broj 666/2011 od 20. maja 2011. godine, stečajni sudija Ružica Banjalučkić, osvojila je predlog OTP banke Srbija a.d., Novi Sad, i otvoren je stečajni postupak nad Jugobiro AD, u stečaju, Beograd, Ljube Kovačevića 14, matični broj: 7008341, PIB 101821972.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 21. juni 2011. godine i 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Ispitno ročište zakazano za 28. juli 2011. godine, odloženo je za 24. oktobar 2011. godine, u 12,00 časova, u sudnici 211/II, Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"List Solutions" a.d.

20042834

17. St. broj 2343/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1942

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 17. St. broj 2343/2011 od 11. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad dužnikom "List Solutions" a.d. iz Beograda, Cvijićeva 40, čiji je matični broj 20042834 i PIB 103888690, po predlogu poverioca Credit Agricole Banka Srbija a.d. iz Novog Sada, Braće Ribnikara 4- od 4. aprila 2011. godine.
II - Imenovana je za stečajnog upravnika Vesna Mitrić iz Beograda, Siva Stena 11.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
IV - Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 20. decembar 2011. godine u 12,45 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VI - Ispitno ročište određuje se za 20. decembar 2011. godine u 13,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 242/II.
VII - Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 26. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav

20116226

50. St. broj 165/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2059

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad dužnikom Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge Nibslav iz Beograda, Sremčica, Živka Todorovića 1a, matični broj 20116226, PIB 104220223.
Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajnije nesposobnosti za plaćanje iz člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika imenuje se Miladin Stamenković iz Beograda, Sarajevska 27.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom, prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ispitno ročište određuje se za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 24. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, i održaće se u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 225/II.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka istaknut je na oglasnoj tabli Suda 12. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Stečajna masa DP "Šapčanka"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, doneo je 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se postupak stečaja nad Stečajna masa DP "Šapčanka" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli Suda i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od osam dana od objavljivanja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Eole Agro" d.o.o.

20446552

St. broj 600/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2067

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, dana 8. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "OTP banka Srbije" a.d. Novi Sad za pokretanje stečajnog postupka, nad "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Eole Agro" d.o.o. iz Valjeva, matični broj 20446552, PIB 105743712.
II. Stečajni postupak se otvara zbog trajne nesposobnosti plaćanja, jer stečajni dužnik nije mogao da odgovori svojim novčanim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Nikola Basta iz Zemuna, Jože Šćurle 18a
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati 16. decembra 2011. god. sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati 14. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica 17
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda dana 8.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

AUTO MOTO KLUB "ŠABAC"

7223374

St. broj 648/10

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=414

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AMK+SABAC.shtml/seo=/companyid=30560

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., doneo je dana 1. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zaključuje se stečajni postupak nad AUTO MOTO KLUB "ŠABAC" u stečaju, Šabac, Nebojše Jerkovića 95., matični broj 7223374, PIB 106718670.
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Agencija za privatizaciju, Beograd.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku RS", na oglasnoj tabli suda, i dostaviti Agenciji za privredne registre.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 8 dana po objavljivanju oglasa u "Službenom glasniku RS", a preko Privrednog suda u Valjevu.
Privredni sud u Valjevu, dana 1. septembra 2011 godine, St. broj 648/10.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o.

17049151

St. broj 19/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-Metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Privrednim društvom za proizvodnju, promet i usluge "Borofleks-metali" d.o.o. Skupljen, Skupljen b.b., matični broj 17049151, PIB 101402528, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča

20216646

St. broj 146/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1730

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "SPORTEX 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, doneo je dana 06. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Utvrđuje se da je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka, pa se zaključuje stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzećem za proizvodnju, trgovinu i usluge "Sportex 015" u stečaju DOO Jelenča, Mišarskih junaka 94, matični broj 20216646, PIB 104697185, a koji je otvoren rešenjem ovog suda St. br. 146/11 od 14. aprila 2011. g.
2. Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Stajić Branislav iz Malog Zvornika.
3. Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", a po pravosnažnosti se dostavlja Agenciji za privredne registre.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

"Mašinoservis" a.d.

7329261

St. broj 1/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1407

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/MASINOSERVIS.shtml/seo=/companyid=554

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b., dana 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Mašinoservis" a.d. u stečaju, Valjevo, Donja Grabovica b.b. matični broj 7329261, PIB 102340036, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 13,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

"Slap Tamnavac" a.d.

7098324

St. broj 35/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1336

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, dana 14. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad "Slap Tamnavac" a.d. u stečaju, Ub, Kralja Petra Prvog 45, matični broj 7098324, PIB 101348227, zakazuje se za 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 6, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverilac.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug"

06401783

St. broj 693/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2071

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/KRUG.shtml/seo=/companyid=15286

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad Društvenim preduzećem za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, doneo je dana 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "Krug" Bogatić u likvidaciji, Mike Vitomirović 2/2, Matični broj 06401783, PIB 101440253, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Beograd, Terazije 23.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 50 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 21. decembar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 20. oktobar 2011. god. sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
8. Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda, 13. septembra 2011. god.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

Stečajna masa DP "ŠAPČANKA"

07333803

St. broj 480/11

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SAPCANKA.shtml/seo=/companyid=202

Privredni sud u Valjevu, u Stečajnom veću sastavljenom od sudije Rade Vuletić, kao predsednika veća i sudija, Borke Pantić i Desanke Petrović, kao članova veća, u postupku stečaja nad Stečajna masa DP "ŠAPČANKA" u stečaju, Šabac, matični broj 07333803, PIB 100125401, doneo je 13. septembra 2011. godine
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Agencija za privatizaciju Beograd.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS" a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

DOO "Baki Daki Trejd"

 

1. St. broj 180/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru, i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar dana 14. septembar 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO "Baki Daki Trejd" Zaječar.
Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da dužnik nema imovine.
Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Ivica Stojković iz Bora da pristupe na zakazano ročište.
Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.
Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop"

 

1. St. broj 401/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=394

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor doneo je 14. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 11 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom dužnikom OD "Perunović Miodrag i drugi Marcoop" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer je celokupna imovina unovčena. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Dragana Todorović iz Bora da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

OD "Marković Ljubodrag i Jelena"

 

1. St. broj 168/2011

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Božidar Golubović kao predsednik stečajnog veća u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor doneo je dana 14. septembra 2011. godine.
REŠENJE
Određuje se završno ročište za 13. oktobar 2011. godine u 12 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Marković Ljubodrag i Jelena" Bor. Završno ročište se određuje sa razloga jer iz ekonomsko finansijskog izveštaja stečajnog upravnika proizlazi da je imovina stečajnog dužnika neznatne vrednosti. Pozivaju se poverioci i stečajni upravnik Danijela Todorović iz Zaječara da pristupe na zakazano ročište. Nalaže se stečajnom upravniku da najkasnije do ročišta sačini završni račun stečajnog dužnika i dostavi sudu konačne zahteve za isplatu nagrada i troškova postupka. Poverioci mogu ukoliko smatraju da ima mesta sprovođenju postupka zahtevati sprovođenje daljeg postupka uz polaganje neophodnih sredstava za pokriće daljih troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

DOO Autobanat

08000441

St. broj 484/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1095

 

Privredni sud u Zrenjaninu, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DOO Autobanat u stečaju Zrenjanin mat. br. 08000441 PIB 101162067 koga zastupa stečajni upravnik Slobodan Sudarov, doneo je 5. septembra 2011. godine
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 25. oktobar 2011. godine, sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u sudnici 68.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

 

 

St. 6/2011

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 6/2011 od 14. septembra 2011. godine.
Ispitno ročište zakazano za dan 14. septembar 2011. godine, neće se održati, a sledeće ispitno ročište se zakazuje za dan 19. oktobar 2011. godine u 10,00 časova, u sudnici broj 56/I, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, za koje se svi prisutni pozivaju proglašenjem ovog rešenja.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

ZZ Ečka

8594333

St. broj 325/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=738

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Ecka.shtml/seo=/companyid=30802

Privredni sud u Zrenjaninu, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ Ečka u stečaju iz Ečke, MB 8594333, PIB 100652393, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju Centar za stečaj, čiji je poverenik Andrija Živanović, 14. septembra 2011. godine doneo je rešenje
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 26. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Zrenjaninu u sudnici broj 68.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društveno preduzeće "Industrija metala IMB"

 

2. St. broj 479/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1874

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/INDUSTRIJA+METALA+BATOCINA-IMB.shtml/seo=/companyid=557

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće "Industrija metala IMB" Batočina, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 10,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,30 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina"

 

2. St. broj 449/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1885

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JAGODINA+AIK.shtml/seo=/companyid=1185

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Agroindustrijski kombinat "Jagodina" iz Jagodine, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine. u 11,00 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V, dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo

 

St. broj 391/2011

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to sudija Tatjana Todorović, kao stečajni sudija, obaveštava da je u postupku sprovođenja stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za transport, špediciju i trgovinu "SGV-Trans" doo Sibnica bb, Rekovac, dana 12. septembra 2011. godine, doneo rešenje kojim se otkazuje ispitno ročište zakazano za 10. oktobar 2011. godine u 11,30 časova, a naredno će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica 537/V dana 13. oktobra 2011. godine, sa početkom u 10,45 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o.

17257188

1. St. broj 471/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2072

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 471/2011 od 16. septembra 2011. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i prodaju računarske opreme "Linker" d.o.o., Paraćin, Narednika Milunke Savić 7, matični broj 17257188, PIB 100877006. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu čl. 11. st. 3. t. 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Dušan Petković iz Kragujevca, Jefimijina 36I, broj licence 155-0235. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. godine u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 16. septembra 2011. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO

 

2. St. broj 123/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=588

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je dana 15. septembra 2011. godine, doneo je rešenje kojim je određeno završno ročište nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i usluge "FRIGO" DOO Jagodina, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 537/V dana 6. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11,30 časova.
Na završnom ročištu raspravljaće se o:
- završnom računu stečajnog upravnika;
- konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- podnetim primedbama na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada;
- neraspodeljenim delovima stečajne mase i
- drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda, kao i u "Službenom glasniku Republike Srbije".

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o.

17362712

1. St. broj 551/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2084

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. 551/2011 od 16. septembar 2011. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu "KABELEX" d.o.o., Jagodina, Kneginje Milice 16/4, matični broj 17362712, PIB 101320705. Stečajni razlog je trajna prezaduženost likvidacionog dužnika, u smislu člana 11. stav 2. tačka 3. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 20-41. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 23. decembar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 26. oktobar 2011. god. u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica br. 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 16. septembar 2011. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o.

 

6. St. broj 143/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=490

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Proizvodno-trgovinsko-uslužno preduzeće Karakaš" export-import d.o.o. u stečaju Novi Pazar, rešenjem St. broj 143/10 od 12. septembara 2011. godine, odredio je završno ročište koje će se održati 25. oktobra 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda u Cara Dušana 41.
Na završnom ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, o konačnim zahtevima za isplatu nagrade stečajnog upravnika, o primedbama na završni račun ili na podnete zahteve za isplatu naknada i nagrada i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o.

17261037

3. St. broj 441/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Kraljevu St. broj 441/11 od 5. avgusta 2011. godine po predlogu stečajnih poverilaca Perišić Mirko iz Konareva, Konareva 48A, pokreće (otvara) se stečajni postupak nad dužnikom Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Elektron inžinjering d.o.o. iz Kraljeva, Dušana Popovića 98, PIB 101986777, matični broj 17261037, stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenovana je Miroslava Matović iz Kraljeva, broj telefona 062-365-009.
Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 21. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16. Ispitno ročište zakazuje se za 21. decembar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica broj 16.
Stečajni postupak je otvoren dana 5. avgusta 2011. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 5. avgusta 2011. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS" Beograd, kao i dnevnom listu "Danas".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Beograd, Privrednom apelacionom sudu Beograd, a preko ovog suda.
U prilogu dopisa dostavljamo vam dokaz o uplati troškova oglašavanja.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Ortačko društvo "Čerkez-trans"
"Nora" d.o.o.
"Steko Mont" d.o.o.
TC "Queen"

20055081
07400659
07400659
17475240

6. St. broj 446/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2066
http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2065

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je rešenjem Posl. br. St. 363/2011 od 15. septembra 2011. godine otvoren postupak stečaja nad Ortačkim društvom "Čerkez-trans" Cvetković Zoran-Kapidžija, Vlade Stankovića 44, Kruševac MB 20055081, PIB 103966924.
Rešenjem Posl. br. St. 446/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Nora" d.o.o. Bačina, Bačina b.b., MB 07400659, PIB 101146392,
Rešenjem Posl. br. St 341/2011 od 15. septembra 2019. godine otvoren postupak stečaja nad "Steko Mont" d.o.o. Kraljevo, TC "Queen" Omladinska 55A, MB 17475240, PIB 102711186.
Rešenjem u predmetu St. 363/2011 za stečajnog upravnika imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 446/2011 imenovan je Hranislav Obradović diplomirani ekonomista iz Kruševca, kontakt telefon 063/ 627-136, za stečajnog upravnika u predmetu St. 341/2011 imenovan je Savo Petrović iz Kraljeva, kontakt telefon 063/354-917. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja. Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 363/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, a ispitno ročište će se održati dana 21. decembra 2011. godine, sa početkom u 12,30 časova.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 446/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 12,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 12,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Prvo poverilačko ročište u predmetu St. 341/2011 održaće se dana 23. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 a ispitno ročište održaće se dana 21. decembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, ul. Cara Dušana br. 41, sudnica br. 1.
Protiv ovih rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

AD Raška

 

3. St. broj 31/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1193

 

Privredni sud u Kraljevu, i to stečajni sudija Miljkica Radovanović u postupku stečaja nad stečajnim St. broj 31/10 AD Raška iz Novog Pazara, Dimitrija Tucovića b.b., 16. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište zakazuje se za 2. novembar 2011. godine u 11,30 časova u Privrednom sudu Kraljevo, Cara Dušana 41, sudnica 16.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

Mačkatica Ad

 

3. St. broj 52/2010

 

 

 

Određuje se ročište za razmatranje plana reorganizacije i glasanje o podnetom planu reorganizacije predlagača akcionara Nicović Đorđa, Irva Investicije d.o.o. Beograd, Nicco d.o.o. Beograd, nad stečajnim dužnikom Mačkatica Ad Surdulica u stečaju za 3. oktobar 2011. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, u sudnici broj 3.
Poverioci o podnetom planu reorganizacije mogu glasati neposredno na ročištu ili pisanim putem dostavljanjem Sudu glasačkog listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica do dana održavanja ročišta.
Obaveštavaju se poverioci da se plan reorganizacije nalazi u prijemnoj kancelariji Privrednog suda u Leskovcu (koja se nalazi preko puta oglasne table) da se isti može razgledati svakog radnog dana od 7,30 časova do 15,30 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

"Leneks Vrelo" a.d.

 

2. St. broj 94/2010

 

 

 

Privredni sud u Leskovcu, zakazuje ispitno ročište nad stečajnim dužnikom "Leneks Vrelo" a.d. u stečaju Bujanovačka banja.
Ispitno ročište održaće se dana 26. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sudnica 2.
Na ročište se pozivaju: predlagač "Controlbank" a.d. Beograd u stečaju, Sremska 5, i svi zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o.

 

1. St. broj 6/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1898

 

Rešenjem Privrednog suda u Leskovcu, St. broj 6/2011 od 8. jula 2011. godine, otvoren je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju i promet robe na veliko i malo Sonny trade JSM d.o.o. Vranje, Bunuševačka b.b. zbog toga što ne može odgovoriti svojim obavezama u roku od 45 dana od dana dospelosti obaveza.
Naredno prvo poverilačko ročište određuje se za 4. novembar 2011. godine, u sudnici 4, zgrada Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han

07105886

2 St. broj 278/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Leskovcu, po stečajnom sudiji Novici Nikoliću, doneo je rešenje St. broj 278/11 od 8. septembra 2011. godine o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972 i ovo rešenje objavio na oglasnoj tabli Suda, 8. septembra 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886, PIB 100924972, a po predlogu za otvaranje stečaja podnetog 12. januara 2011. godine od strane predlagača RS - Ministarstvo finansija - Poreska uprava - Regionalni centar Niš. Filijala Vranje - Ekspozitura Vladičin Han i Opštine Vladičin Han od 13. jula 2011. godine.
II. Utvrđuje se postojanje stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mitić iz Vranja.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od objavljivanja Oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom, podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za 3. februar 2012. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VII. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 8. decembra 2011. godine, u 12 časova, u zgradi Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja 2, u sudnici broj 2.
VIII. Stečajni postupak otvoren je 8. septembra 2011. godine i istog dana je Rešenjem objavljeno na oglasnoj tabli ovog suda.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo fabrika omotnog papira i ambalaže Vladičin Han - Vladičin Han, matični broj 07105886 PIB 100924972.
X. Nalaže se zastupnik dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
Oglas objavljen na oglasnoj tabli suda, 8. septembra 2011. godine.
Oglas dostaviti na objavljivanje JP "Službeni glasnik RS" u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis

 

2 St. broj 22/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=6

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LEGOR+SERVIS.shtml/seo=/companyid=13049

Privredni sud u Leskovcu, u veću sastavljenom od predsednika veća sudije Novice Nikolić i članove veća sudija Ilić Miroslava i Denić Zorana, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, dana 14. septembra 2011. godine doneo je
REŠENJE
Ispravlja se rešenje ovog suda St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine u delu datuma održavanja završnog ročišta, tako da umesto završno ročište, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP za pružanje usluga i servisiranje Legor Servis u stečaju Leskovac, određeno za 5. novembar 2011. godine sa početkom u 13,30 časova, u sudnici br. 3, Privrednog suda u leskovcu, Bulevar oslobođenja broj 2, treba da stoji određuje se za dan 26. oktobar 2011. godine u 13,00 časova u sudnici broj 2, Privrednog suda u Leskovcu.
U ostalom delu rešenje St. broj 22/10 od 24. juna 2011. godine ostaje nepromenjeno.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Dream company" d.o.o.

17259032

2. St. broj 234/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2100

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača UniCredit Bank Srbija AD iz Beograda, za otvaranje stečaja nad dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, doneo je dana 13. septembar 2011. godine
REŠENJE
I Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dream company" d.o.o. iz Niša, Vojvode Mišića 5, matični broj 17259032, PIB 100618730, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II Za stečajnog upravnika imenuje se Gordana Jovanović iz Niša.
III Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 20. oktobar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VI Ispitno ročište zakazuje se za dan 6. decembar 2011. godine sa početkom u 11,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
VII Stečajni postupak je otvoren 13. septembra 2011. godine, rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Pelikan print" d.o.o.

 

2. St. broj 171/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=664

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Pelikan print" d.o.o. u stečaju Niša, koga zastupa stečajni upravnik Predrag Kosovac, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 19. oktobara 2011. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d.

 

3. St. broj 150/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1558

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JUGOTEHNIKA.shtml/seo=/companyid=5125

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Privrednim društvom za trgovinu na veliko i malo i pružanje usluga "Jugotehnika" a.d. Niš, 12. februar bb, koga zastupa stečajni upravnik Zoran Martinović, 12. septembra 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja naknadno podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 20. oktobra 2011. godine u 9,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

AD "Denimetal"

 

1. St. broj 96/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Denimetal" u stečaju iz Merošine, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj, preko poverenika Predraga Kosovca doneo je 12. septembra 2011. godine: rešenje.
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane na ispitnom ročištu.
Ročište će se održati 11. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

AD "Sićevac kompani"

 

1. St. broj 991/2010

 

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Sićevac kompani" u stečaju iz Kuršumlije, koga zastupa stečajni upravnik Miloš Smiljković, doneo je dana 15. septembra 2011. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 12. oktobra 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

DOO "Candy"

 

St. broj 247/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1931

 

U postupku stečaja St. broj 247/2011 nad stečajnim dužnikom DOO "Candy" iz Petrovca, Privredni sud u Požarevcu je dana 9. septembra 2011. godine doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 12. oktobar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u sudnici broj 73/3.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obavešteni o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DOO "Rekord protektiranje"

20028785

St. broj 56/2010

 

 

 

Privredni sud u Požarevcu doneo je rešenje St. broj 56/2010 od 12. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Obustavlja se stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika d.o.o., "Rekord protektiranje" u stečaju iz Požarevca.
Novac dobijen prodajom stečajnog dužnika, kao i imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene vrednosti stečajnog dužnika kao pravnog lica prilikom njegove prodaje, ulazi u stečajnu masu.
Stečajna masa ostaje aktivno i pasivno legitimisana u svim postupcima u kojima je postojala aktivna i pasivna legitimacija stečajnog dužnika.
Za zastupnika stečajne mase, imenuje se Agencija za privatizaciju - centar za stečaj Beograd.
Stečajni upravnik će stečajnu masu registrovati u registru stečajnih masa.
Konstatuje se da je kupac "Macrobiotic prom" d.o.o., iz Beograda ulica Braće Miladinov 10 matični broj 20028785 postao vlasnik kapitala stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

PD "Dunav promet" AD

7291736

St. broj 262/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/DUNAV+PROMET.shtml/seo=/companyid=1132

1. Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja nad dužnikom PD "Dunav promet" AD iz Golubca, Veljka Dugoševića 94, MB 7291736 a u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije.
2. Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Požarevcu soba broj 7 sve do dana održavanja ročišta.
3. Pozivaju se zainteresovana lica da mogu staviti primedbe na podneti plan, kao i osporiti sadržinu osnov i visinu planom obuhvaćenih potraživanja, u roku od 15 dana, od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku Republike Srbije".
4. Ročište za odlučivanje i glasanje, zakazuje se za 17. oktobar 2011. godine i održaće se u sudnici broj 73/III Privrednog suda u Požarevcu, sa početkom u 10,00 časova.
5. Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Katedral Produkt"

8196338

St. broj 23/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1834

 

Privredni sud u Somboru je doneo Rešenje br. St. 23/2011 kojim usvaja se predlog poverioca "Vojvođanska banka" AD, Novi Sad, od 10.03.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13. otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Katedral Produkt" iz Apatina, Miloša Obilića 13, MB 8196338 PIB 101269623 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić, Odžaci, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Ispitno ročište zakazuje se za 24.10.2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac Vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 19.9.2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

PP "Erdevik"

 

4. St. broj 356/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=401

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, postupajući po sudiji Dragani Savić, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13, dana 15. septembra 2011. godine, pod Posl. br. St. broj 355/2010, doneo je
REŠENJE
Određuje se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom PP "Erdevik" u stečaju u Erdeviku, Pionirski park 13 i to za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 14,00 časova, u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici, sudnica 16/II.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

"Plavi golub"

 

Posl. Br. St 117/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je 13.9.2011. godine doneo rešenje u postupku stečaja nad dužnikom "Plavi golub" Kelebija o odlaganju ispitnog ročišta od 29. septembra 2011. godine za 24. novembar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II. Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS" Beograd, smatraće se uredno pozvanim na ročište stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Bus prevoz Beneš"

 

St. broj 74/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem broj St 74/2011 od 14.9.2011. godine nad "Bus prevoz Beneš" Palić, odredio završno ročište za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,30 časova u Sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" Beograd i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

"Panon Crvenka" AD

08116911

St. broj 610/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1304

 

Privredni sud u Subotici je 1.9.2011. godine doneo rešenje St. 610/2010, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine, kog su podneli razlučni poverioci sa 33,13% potraživanja i stečajni poverioci sa 30,84% potraživanja u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Panon Crvenka" AD Kelebija, E. Kardelja broj 341. - matični broj 08116911. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku. Podneti plan reorganizacije od 1.8.2011. godine čini sastavni deo rešenja o potvrđivanju plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"Fidelinka-skrob" doo

20114517

St. broj 561/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=824

 

Privredni sud u Subotici je 14.9.2011. godine doneo rešenje St. 561/2010 u postupku stečaja nad "Fidelinka-skrob" doo Subotica - matični broj 20114517, kojim rešenjem je zakazano ročište radi razmatranje predloga Plana reorganizacije i glasanja po predloženom planu reorganizacije za 13. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,15 časova kod Privrednog suda u Subotici, sala 169/ II. Izmenjeni Plan reorganizacije koji je dostavljen sudu dana 18.8.2011. godine dostupan je svim poveriocima u stečajnoj pisarnici Privrednog suda u Subotici svakog radnog dana u vremenu od 8,30 - 12,30 časova a objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" Beograd, dnevnim novinama i na internet strani Agencije za privredne registre iz Beograda smatraće se uredno pozvanim na ročište svi poverioci i stranke. Za dostavu obaveštenja iz člana 164. stav 2. Zakona o stečaju - poveriocima obuhvaćenim Planom reorganizacije, osnivačima, odnosno članovima ili akcionarima stečajnog dužnika zadužuju se podnosioci Plana reorganizacije. Pravo glasa na ročištu imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a u slučaju kada je potraživanje osporeno ili ev. neispitano - stečajni sudija će na dana održavanja ročište za glasanje izvršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja.
Poverioci po predloženom planu reorganizacije mogu glasati: pismeno, kada se glasački listići sudu podnese sa overenim potpisom ovlašćenog lica, ili usmeno na ročištu - uz prilaganje punomoćja radi glasanja. Glasanje će se vršiti u okviru formiranih klasa poverilaca.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

DGP "Proleterski put"

7226241

1. St. broj 48/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PROLETERSKI+PUT.shtml/seo=/companyid=2583

Privredni sud u Užicu, rešenjem St. broj 48/2010 od 31. avgusta 2011. godine obustavio je stečajni postupak nad DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega, MB 7226241, PIB 100860679. Nastavlja se stečajni postupak nad stečajnom masom DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega. Za stečajnog sudiju stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Dragana Jokić sudija Privrednog suda u Užicu. Za stečajnog upravnika stečajne mase DGP "Proleterski put" u stečaju, Požega imenuje se Agencija za privatizaciju PS Centar za stečaj, Beograd. Rešenje o obustavi stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli Suda 31. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

AS Trans d.o.o.

7977301

1. St. broj 172/2011

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2077

 

Otvara se stečajni postupak nad dužnikom AS Trans d.o.o., Požega, MB 7977301, PIB 102150920, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika određuje se Vasilić Petrašin, dipl. ek. iz Užica, Karađorđeva 36, Užice.
Određuje se ispitno ročište za 3. februar 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova, soba 48/III.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Određuje se prvo poverilačko ročište za 4. novembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, soba 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda sa oglasom dana 16. septembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

"Crvenim signalom - Čačak"

 

2. St. broj 140/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1371

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/CRVENI+SIGNAL+-+CACAK.shtml/seo=/companyid=8390

Privredni sud u Čačku je odredio nastavak ispitnog ročišta koje je započeto u postupku stečaja koji se sprovodi nad "Crvenim signalom - Čačak" - u stečaju Čačak, dana 8. septembra 2011. godine, za dan 4. oktobar 2011. godine u 11,00 časova i isto će se održati u ovom sudu Cara Dušana br. 6, sudnica broj 3.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

58.

d.o.o. "Suvobor"

07153864

Broj 2 St. 210/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2053

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/SUVOBOR.shtml/seo=/companyid=1256

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 210/2011 od 6. septembra 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Suvobor" Brezna, mb 07153864, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenjem na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Agencija za privatizaciju RS Centar za stečaj.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 210/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za dan 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

59.

DOO "Gorin"

06391893

St. 2. St. broj 203/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2078

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem, St. broj 203/2011 od 12. septembra 2011. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Gorin" Parmenac, Milisava Petrovića 117, MB 06391893, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Milić Nešković, iz Ivanjice, kontakt telefon 063/285-617.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 203/2011, na adresu, Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Prvo poverilačko ročište je određeno za 10. oktobar 2011. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,30 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je da 20. februar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12 časova.

Izvor: Redakcija, 3.10.2011.