Vesti - 11.07.2011 www.paragraf.rs


 • SLUZBENI GLASNIK RS BROJ: 50 OD 08/07/2011 - ODABRANI DOKUMENTI . . . dalje

 • POSLODAVCI KOJI ZAPOSLENIMA TRI MESECA NE ISPLATE ZARADE SNOSICE KRIVICNU ODGOVORNOST: .Socijalno-ekonomski savet ce predloziti izmene Zakonika o krivicnom postupku, a Predlog zakona o strajku nece biti uvrsten u skupstinsku proceduru dok se o resenjima ne usaglase svi socijalni partneri . . . . dalje

 • OBJAVLJEN TEKST DOPISA KOJI JE DRUSTVO SUDIJA SRBIJE DOSTAVILO VISOKOM SAVETU SUDSTVA U VEZI OBJAVLJIVANJA PODATAKA O REZULTATIMA RADA SUDIJA U POSTUPKU REVIZIJE REIZBORA . . . dalje

 • STALNI SAVET DRZAVNOG VECA TUZILACA DONEO JE NA ZASEDANJU 8. JULA 2011. GODINE JEDNOGLASNU ODLUKU DA SE NE USVOJE PRIGOVORI NA ODLUKU PRVOG SASTAVA DRZAVNOG VECA TUZILACA . . . dalje

 • PROMOCIJA VODICA ZA PRIMENU ZAKONA O ZADUZBINAMA I FONDACIJAMA BICE ODRZANA 11. JULA 2011. GODINE . . . dalje

 • JEKSPERTSKE GRUPE POCINJU DA RADE NA IZMENAMA SPORAZUMA IZMEŠU SRBIJE I HRVATSKE O IZRUCENJU SOPSTVENIH DRZAVLJANA OKRIVLJENIH ZA KRIVICNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA . . . dalje

 • JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O OBIMU I SADRZAJU OSNOVNOG SKUPA IZNAJMLJENIH LINIJA TRAJU DO 8. AVGUSTA 2011. GODINE . . . dalje

 • JAVNE KONSULTACIJE O NACRTU PRAVILNIKA O MINIMALNOM SADRZAJU, NIVOU DETALJNOSTI I NACINU OBJAVLJIVANJA STANDARDNIH PONUDA TRAJU DO 8. AVGUSTA 2011. GODINE . . . dalje

 • Listajuci dnevne novine:


 • STRUCNJACI SMATRAJU DA BI IZBOR DIREKTORA U JAVNIM PREDUZECIMA PUTEM KONKURSA MOGAO BITI DEO ZAHTEVA EVROPSKE UNIJE . . . dalje

 • Pogledajte ostale vesti za 11.07.2011


 • SEMINAR "DEVIZNO POSLOVANJE" BICE ODRZAN 15. JULA 2011. GODINE . . . dalje

 • U BRISELU ODRZANA 117/118. SEDNICA SAVETA SVETSKE CARINSKE ORGANIZACIJE . . . dalje

 • SEMINAR "CARINSKO SKLADISTENJE I PRIVREMENI SMESTAJ ROBE" BICE ODRZAN 13. JULA 2011. GODINE . . . dalje

 • Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan 11. jul 2011


 • Prilozi: . . . dalje

 • Stecajevi: . . . dalje