PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 07. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 07. OKTOBAR 2014.

AKTUELNE VESTI NA DAN 07. OKTOBAR 2014.

 • ZAKON O RADU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
 • ZAKON O STEČAJU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
 • ZAVRŠENA RASPRAVA O AMANDMANIMA NA PREDLOG ZAKONA O IZVOZU I UVOZU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME . . . dalje
 • ZAKAZANA DRUGA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Na dnevnom redu Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika . . . dalje
 • SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 7.10.2014. GODINE: Usvojena Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor kandidata za direktora akcionarskog društva "Železnice Srbije" a.d. Beograd . . . dalje
 • OBAVEŠTENJE PORESKE UPRAVE ZA PORODILJE PREDUZETNICE . . . dalje


 • PrelistavajuĆi dnevne novine:

 • IZ PROCEDURE TREBA POVUĆI NOVI ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI . . . dalje
 • NARODNA BANKA SRBIJE NIJE IZDALA UPUTSTVO O PLATNOM PROMETU SA RUSIJOM . . . dalje
 • MMF PREDVIĐA MANJI RAST BDP OD PRVOBITNO PROGNOZIRANOG . . . dalje
 • PREDLOG IZMENA KRIVIČNOG ZAKONIKA: PREDLAŽE SE UVOĐENJE HEMIJSKE KASTRACIJE . . . dalje