Aktuelne vesti na dan 07.septembar 2011Prelistavajući dnevne novinePogledajte ostale vesti na dan 07.septembar 2011Objavljeno u pravnoj bazi Paragraf Lex na dan:
07.septembar 2011


 

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti odredjenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.

Aktuelan broj 26/1-15. septembar >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Aktuelan broj 28/1-15. septembar >>>
SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 65 OD 02.09.2011/ODABRANI DOKUMENTI

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENO VIŠE KOMENTARA PROPISA I PRILOGA

PREGLED STOPA POREZA PO ODBITKU NA DIVIDENDE, KAMATE I AUTORSKE NAKNADE SA PRIMERIMA OBRAČUNA POREZA: •Stanje na dan 1. septembar 2011. godine

 • PRAVO NA PRISTUP SUDU U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na pristup sudu

Odbačaj revizije kao razlog za isticanje povrede prava na pristup Sudu

 • POVLAČENJE DELA UDELA KOD JEDNOČLANOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
 • KOMENTAR NAJNOVIJE UREDBE O IZMENAMA UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA - "Sl. glasnik RS", br. 65/201: Utvrđeni su novi koeficijenti za obračun i isplatu plata (zarada) u republičkom i pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta

Pregled novih - osnovnih koeficijenta po zanimanjima - radnim mestima u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije i Pokrajinskom zavodu za sport i medicinu sporta:


ZANIMANJE - RADNO MESTO

KOEFICIJENT

Direktor

30,36

Pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme)

27,40

Savetnik direktora (VII stepen stručne spreme)

20,50

Šef odeljenja - lekar specijalista (VII stepen stručne spreme)

23,50

Lekar specijalista (VII stepen stručne spreme)

23,50

Lekar opšte prakse (VII stepen stručne spreme)

21,50

Savetnik za stručne poslove (VII stepen stručne spreme)

20,50

Psiholog (VII stepen stručne spreme)

18,10

Šef odeljenja (VII stepen stručne spreme)

19,80

Šef službe (VII stepen stručne spreme)

18,90

Viši stručni saradnik (VII stepen stručne spreme)

18,90

Poslovni sekretar (VII stepen stručne spreme)

18,10

Stručni saradnik (VII stepen stručne spreme)

16,97

Viša medicinska sestra, viši medicinski tehničar fizioterapeut (VI stepen stručne spreme)

14,56

Radnik na održavanju termo-postrojenja, mehaničar (V stepen stručne spreme)

11,99

Kurir-koordinator (IV stepen stručne spreme)

10,69

Referent, likvidator, blagajnik vozač (IV stepen stručne spreme)

10,69

Predradnik na održavanju zelenih površina (II stepen stručne spreme)

8,52

Kafe kuvarica, portir, radnik na otvorenim terenima (II stepen stručne spreme)

8,52

Garderober (II stepen stručne spreme)

7,70

Novi dodatni koeficijenti, odnosno uvećanja osnovnih koeficijenta utvrđeni su prema sledećem:


Osnov uvećanja

Iznos uvećanja

Na osnovu rukovođenja

- direktor

30%

- pomoćnik direktora

20%

- šef odeljenja

1,50

- šef službe

1,00

Na osnovu stručno priznatih i naučnih zvanja

- za doktorat

1,00

- za magistraturu

0,50

Još jednom ističemo da se novi - viši koeficijenti primenjuju od obračuna i isplate plata (zarada) za mesec avgust 2011. godine… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

 • POSEBAN POPIS MEDICINSKE OPREME U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA: Period septembar - decembar 2011. godine

Popis, u skladu sa obaveštenjem Ministarstva zdravlja, nije obaveza koja je propisana Pravilnikom. Naime u članu 4. Pravilnika, propisano je da se izveštaji za opremu u zdravstvenoj ustanovi dostavljaju prema stanju na dan 31. decembra 1999. godine, a posle ovog roka "samo" za svaki slučaj nabavke, odnosno rashodovanja opreme, do 10. u tekućem mesecu za prethodni mesec. Međutim, zbog pomenutog usklađivanja sa nomenklaturom, prema našem razumevanju inicijative ovog ministarstva, izvršiće se popis sa stanjem na dan koji će oni naknadno utvrditi. … dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

 • RAČUNOVODSTVENI ASPEKT FRANŠIZINGA

Početno priznavanje i naknadno vrednovanje franšize u poslovnim knjigama korisnika franšize

Buduće ekonomske koristi

Utvrđivanje nabavne vrednosti

Naknadno vrednovanje franšize

Obračun računovodstvene i poreske amortizacije

Računovodstveno priznavanje prihoda od franšize u poslovnim knjigama davaoca franšize

Primeri računovodstvenog evidentiranja franšize

Računovodstveno evidentiranje prodaja franšize

Računovodstveno evidentiranje prodaje franšize sa kontinuiranim pružanjem usluga i priznavanjem prihoda

Računovodstveno evidentiranje franšizing kontinuirane naknade za poslovanje

Računovodstveno evidentiranje zasebne naknade koja ne pokriva troškove kontinuiranog pružanja usluga

Računovodstveno evidentiranje prodaje franšize od strane nerezidentnog pravnog lica rezidentnom pravnom licu

Priznavanje i vrednovanje franšize kod malih pravnih lica

 • CARINSKI POSTUPAK PRILIKOM UVOZA ROBE PO OSNOVU FINANSIJSKOG LIZINGA I UGOVORA O ZAKUPU
OBJAVLJEN KONCEPT ŽALBE USTAVNOM SUDU PROTIV ODLUKE STALNOG SASTAVA DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA U POSTUPKU PREISPITIVANJA

Na Internet stranici Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije  http://www.uts.org.rs/ objavljen je Koncept žalbe Ustavnom sudu protiv odluke stalnog sastava DVT u postupku preispitivanja koji je izradio pravni tim Udruženja tužilaca Srbije u sledećem sastavu:

1. Jović Olivera, zamenik OJT Paraćin
2. Branković Ljubiša, reizabrani zamenik OJT Paraćin
3. Knežević Slavko, neizabrani zamenik VJT Jagodina

Izvor: Vebsajt Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 6.9.2011.

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE UPUTILO ZAHTEV VISOKOM SAVETU SUDSTVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Društvo sudija Srbije uputilo Zahtev Visokom savetu sudstva za pristup infomrcijama od javnog značaja, odnosno obrazložene odluke Komisija i obrazložene odluke Visokog saveta sudstva u svim predmetima u postupku preispitivanja odluka prvog saziva Viskog saveta sudstva sa:

- sednice od 20. jula 2011. godine, nastavljene 22. jula 2011. godine,
- sednice od 16. avgusta 2011. godine i sednice od 26. avgusta 2011. godine.

Originalni tekst zahteva nalazi se na adresi: http://www.sudije.rs/files/file/pdf/zahtev%20za%20pristup%20informacijama%20%20VSS%2006%2009%202011-1.pdf

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 6.9.2011.

VLADA RS UTVRDILA PREDLOG ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU, PREDLOG ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI I IZMENE I DOPUNE ZAKONA O VRAĆANJU IMOVINE CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Božidar Đelić saopštio je da je Vlada danas utvdila Predlog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, uz prateće izmene i dopune Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama, kao i Predlog zakona o javnoj svojini.

Đelić je na konferenciji za novinare izrazio očekivanje da će Skupština Srbije ove dokumente razmotriti na sednici koja bi trebalo da počne u poslednjoj nedelji septembra, što bi omogućilo da na snagu stupe u prvoj polovini oktobra.
"Napokon ćemo moći da odgovorimo na pitanje šta kome u Srbiji pripada", rekao je Đelić i dodao da se time ispunjava poslednji, ključni deo, reformskog programa da Srbija dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju.
On je istakao da se na taj način posle deset godina iščekivanja Srbija nalazi na korak od ispravljanja istorijske nepravde učinjene oduzimanjem imovine na ideološkim osnovama.

"Obim restitucije će", kako je naveo, "premašiti po vrednosti čitav proces privatizacije, jer će se od države u privatnu svojinu vratiti više od četiri milijarde evra u imovini i novcu".

Prema njegovim rečima, ovi zakoni će ojačati vladavinu prava, ubrzati priliv stranih investicija i povećati preduzetnički kapacitet zemlje.

Đelić je objasnio da će prema utvrđenom Predlogu zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, najveći deo restitucije biti obavljen naturalnim vraćanjem oduzetog vlasništva, a finansijsko obeštećenje će biti sprovedeno obveznicima u roku od 15 godina.

Potpredsednik Vlade je rekao da će građani stariji od 70 godina te obveznice moći da naplate u roku od pet godina, pri čemu je naveo da je predloženo da maksimalno obeštećenje po vlasniku bude 500.000 evra.

Đelić je naglasio da je javna rasprava o radnoj verziiji nacrta zakona o restituciji, koja je trajala od 29. jula do 2. septembra, unapredila ovaj dokument u pet ključnih domena.

Javna rasprava je doprinela proširenju mogućnosti naturalne restitucije, poboljšanju uslova obeštećenja kroz državne obveznice i novac, ubrzanju i pojeftinjenju postupka vraćanja imovine i obeštećenja, obezbeđenju strože zabrane otuđenja tražene imovine od strane države, a predložena su i rešenja za jedan broj specifičnih situacija.

Govoreći o Predlogu zakona o javnoj svojini, Đelić je objasnio da taj dokument predviđa, između ostalog, da javna preduzeća neće moći po automatizmu da preuzimaju imovinu koju sada koriste, već će imati rok od dve godine da upišu imovinu koja im je potrebna za normalno funkcionisanje preduzeća.

Prema njegovim rečima, tokom javne rasprave o Nacrtu zakona o javnoj svojini usvojene su brojene izmene koje će omogućiti njegovu efikasniju primenu.

On je ukazao na to da će u pojedinim slučajevima prenos javne svojine na druge oblike vlasti biti moguć samo uz saglasnost osnivača, a produženi su i rokovi za tu procedru.

"Ovaj zakon je najsnažniji mehanizam u restrukturiranju javnog sektora", naglasio je Đelić i napomenuo da je usvojena odredba da javno preduzeće ili društvo kapitala može slobodno raspolagati neizgrađenim građevinskim zemljištem, ukoliko je ono uneto u kapital tog preduzeća.

"U pomenutom zakonskom rešenju produženi su i rokovi za upis prava javne svojine Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave sa godinu dana na 10 godina, a uvedena je i mogućnost zajedničkih ulaganja različitih nivoa vlasti uz raspodelu prihoda saglasno visini ulaganja", saopštio je Đelić.

Prema njegovim rečima, usvojena je i promenjena odredba kojom se kao prirodno bogatstvo tretiraju samo tekuće vode, pa se umesto toga sve vode kategorišu kao prirodno bogatstvo, kao i mineralne sirovine.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.9.2011.

PREMA PREDLOGU IZMENA I DOPUNA ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA OGRANIČENJE AUTORSKIH PRAVA U CILJU IZVEŠTAVANJA JAVNOSTI O TEKUĆIM DOGAĐAJIMA UBUDUĆE SE NEĆE ODNOSITI SAMO NA ŠTAMPU, TELEVIZIJU I RADIO, VEĆ I NA INTERNET

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović poručio je danas da će usvajanjem Predloga zakona o patentima prava pronalazača i naučnika biti bolje zaštićena, što će podstaći inovacije i investiranje u primenu pronalazaka.

Obradović je na sednici Odbora za nauku i tehnološki razvoj Skupštine Srbije naglasio da predložena zakonska rešenja garantuju nosiocima patenata monopolska prava na korišćenje pronalazaka i pravo da spreče neovlašćenu proizvodnju i prodaju patatentnih proizvoda.

On je naveo da je nosiocima patentnih prava predviđeno jačanje pravne zaštite, čime se podstiču pronalazači i naučnici da stvaraju, a privredna društva da investiraju u primenu pronalazaka.

Ministar je istakao da predloženo zakonsko rešenje propisuje ko ima prava na proizvodnju, šta se smatra povredom prava i koje mere se mogu preduzeti tim povodom.

Zakonskim rešenjem je predviđeno i pravo na žalbu, što će efikasnije zaštititi prava pronalazača, naveo je Obradović i dodao da se propisuju uslovi i način sticanja zaštite za pronalazak, kao i načini podnošenja prijave patenata koji imaju dejstva van Srbije.

Govoreći o izmenama Zakona o autorskom i srodnim pravima, ministar je napomenuo da će ta oblast u potpunosti biti usklađena sa evropskim propisima, a interesi autora u Srbiji biće bolje zaštićeni.

On je naveo da izmene, između ostalog, predviđaju i zabranu umnožavanja knjiga, udžbenika i stručne literature, čime će se stati na put raširenom kopiranju i ugrožavanju autorskih prava.

Obradović je saopštio da se ograničenje autorskih prava u cilju izveštavanja javnosti o tekućim događajima ubuduće neće odnositi samo na štampu, televiziju i radio, već i na internet.

Odbor za nauku i tehnološki razvoj Skupštine Srbije jednoglasno je usvojio Predlog zakona o patentima i izmene Zakona o autorskim i srodnim pravima o kojima će parlament raspravljati na sednici koja počinje u sredu.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.9.2011.

SEMINAR "MENICA KAO INSTRUMENT PLATNOG PROMETA I EVIDENCIJA U REGISTAR MENICA I OVLAŠĆENJA" 16. SEPTEMBRA 2011.

Seminar "Menica kao instrument platnog prometa i evidencija u registar menica i ovlašćenja" biće održan 16. septembra 2011. godine.

Menica danas sve više dobija na značaju kako kao instrument platnog prometa tako i kao sredstvo obezbeđenja. Zakon o izvršnom postupku koji omogućava sudski proces po ubrzanom postupku kada je u pitanju naplata menice jos više je stavlja u prvi plan.

Zbog velikog broja blokiranih računa po osnovu menica i ovlašćenja, a radi jačanja finansijske discipline, izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu uvodi se registar menica i ovlašćenja (član 47a).

Utvrđeno je da se prinudna naplata s računa klijenta može vršiti na osnovu menica ili ovlašćenja samo ako su te menice i ta ovlašćenja evidentirani u registru menica i ovlašćenja koji vodi Narodna banka Srbije (NBS).

Odluka o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja stupa na snagu 1. oktobra 2011. godine.

Ciljna grupa:

Zaposleni na kreditnim, deviznim, komercijalnim, finansijskim i pravnim poslovima koji primenjuju ili kontrolišu poslove vezane za instrumente obezbeđenja.

Cilj seminara:

Demistifikacija menice i da se njena upotreba kao sredstva obezbeđenja i naplate što više uveća. Polaznici će biti informisani i kako da izvrše upis menica u registar menica i ovlašćenja u NBS.

Teme:

· Menica (pojam, uloga, načela)
· Jedinstveni registar menica i ovlašćenja
· Zahtev za registraciju menice
· Sastojci, vrste
· Menično-pravne radnje (eskontovanje, akcept, aval, indosiranje, amortizacija, regres, protest)
· Plaćanje, notifikacija i menična tužba
· Zakon o izvršnom postupku (prigovori, pravo zaloge i pridržaja)
· Zastarelost
· Menica u platnom prometu
· Praksa: kako popuniti menicu?
· Kako znati da je validna?

Predavač:

Mr Ivana Bučkić, dipl. ecc., portfolio menadžer, radi kao zamenik direktora za mala i srednja preduzeća Vojvođanske Banke AD - Member of NBG Group. Takođe, poseduje 10-godišnje radno iskustvo u bankarskom sektoru na plasmanima i obezbeđivanju plasmana.

Mesto i vreme održavanja:

Hotel Palace, Topličin venac 23, Beograd, 16. septembar 2011. od 09.30 - 16.00 časova.

Prijavljivanje za informacije i prijavu su: 011/3284-269, 011/3284-761, 011/3284-458 i 062/658-973

Izvor: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžmenta, 5.9.2011.

SEMINAR "UVOD U PROJEKTNO FINANSIRANJE" BIĆE ODRŽAN 3. I 4. OKTOBRA 2011. GODINE

Seminar "Uvod u projektno finansiranje" biće održan 3. i 4. oktobra 2011. godine, u vremenu od 9 do 16 časova u prostorijama Udruženja banaka Srbije, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 86, sala na I spratu.

Ciljan grupa: bankari, finansijski stručnjaci i pravnici koji žele da steknu bolji uvid u mehanizme finansijskih procedura i razmatranja kod srednjih i velikih javno-privatnih partnerstava (RRR) i privatnih finansijskih inicijativa (PFI).

Rok za prijavu je 23. septembar 2011. godine.

Prijavu dostaviti na email: centar@ubs-asb.com ili na faks: 011/30-20-787 ili 33-70-179.

Izvor: Vebsajt Udruženja banaka Srbije, 6.9.2011.

ČETVRTI TERMIN ZA POLAGANJE ISPITA ZA PREDAVAČE KOJI SU SE PRIJAVILI ZA OBUKU SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE BIĆE ODRŽAN U SUBOTU 17. SEPTEMBRA 2011. GODINE: Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Četvrti termin za polaganje ispita za predavače koji su se prijavili za obuku savetnika za hemikalije održava se u subotu 17. septembra 2011. godine na Hemijskom fakultetu, u velikom hemijskom amfiteatru, sa početkom u 10 časova i trajaće četiri sata.

Pitanja su iz zakonske regulative u oblasti upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima. Pitanja su formulisana sa ciljem da se kroz odgovore na njih sagleda poznavanje odredbi zakona i podzakonskih propisa. Na pitanja se odgovara zaokruživanjem  odgovora DA ili NE, zaokruživanjem jednog ili više tačnih odgovora od nekoliko ponuđenih ili dopisivanjem kratkih (nenarativnih) odgovora.

Pitanja su iz oblasti klasifikacije, pakovanja, obeležavanja i reklamiranja hemikalija data i kroz zadatke sa ciljem da se izvrši klasifikacija hemikalija.

Odgovori na sva pitanja nalaze se u literaturi koja je navedena u tabeli koja se nalazi na sajtu Agencije za hemikalije, u sekciji Obuka za predavače (http://www.ekoplan.gov.rs/shema/?lang=src). Tokom ispita dozvoljena je upotreba literature i laptopa.

Ukoliko tehničke mogućnosti budu dozvoljavale, biće omogućena internet konekcija.

Električni priključak za laptop nije na raspolaganju.

Agencija će oformiti komisiju za pregledanje testova. O rezultatima testova ćete biti naknadno obavešteni.

Prijavu za polaganje ispita sa spiskom tematskih jedinica treba poslati do 9. septembra 2011. godine na sledeće e-mail adrese:

suzana.astefanovic@shema.gov.rs,
sonja.roglic@shema.gov.rs i
jelena.radivojevic@shema.gov.rs

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 6.9.2011.

U SKLADU SA ZAKONOM O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA – ALSU OBJAVILA SPISKOVE LEKOVA ZA KOJE SU IZDATA REŠENJA O PRENOSU, IZMENI I ODBIJANJU ZAHTEVA, ODNOSNO OBNOVI DOZVOLE ZA LEK

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

na dan 5. septembra 2011. godine:

Spisak homeopatskih lekova za koje je u periodu od 01.06.2011. godine do 30.06.2011. godine izdato rešenje o prenosu dozvole za stavljanje u promet leka:
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/092-13-00628-2011-5-002_1.pdf

Spisak lekova za koje je u periodu od 16. februara 2011. do 30. juna 2011. godine, izdato rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje odnosno obnovu dozvole za lek:
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/092-13-00726-2011-5-002_odb.pdf

Spisak lekova za koje je u periodu od 01.06.2011. godine do 31.07.2011. godine izdato rešenje o izmeni dozvole za stavljanje u promet leka:
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/092-13-00735-2011-5_ean.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva, 5.9.2011.

PREMA PRAVILNIKU O TEHNIČKIM USLOVIMA VOZILA I STANDARDU SRPSZ.B2.001 - POLICIJA OD 1. OKTOBRA POČINJE SA KAŽNJAVANJEM ZA NEPOŠTOVANJE OBAVEZE POSEDOVANJA NOVIH KOMPLETA PRVE POMOĆI OD STRANE VOZAČA

Vozači u Srbiji od 18. septembra moraju da imaju u svojim vozilima nove komplete prve pomoći, a policija će od 1. oktobra početi da kažnjava za nepoštovanje te obaveze, rečeno je danas Tanjugu u Upravi saobraćajne policije.

"Saobraćajna policija će, kao i do sada kada su novi saobraćajni propisi u pitanju, u početku samo kontrolisati i upozoravati vozače na nepravilnosti", izjavio je načelnik Uprave pukovnik Dragiša Simić.

Pukovnik Simić je kazao da će vozači bez novih kompleta prve pomoći od 1. oktobra morati da plate 5.000 dinara za mandatnu kaznu, na licu mesta.

Direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović je rekao Tanjugu da su raščišćene sve dileme oko toga da li se mogu pojedinačno dopunjavati elementi tih kutija kada se potroše.

Direktor Jovanović je kazao da svaki element koji se dopunjuje mora da odgovara standardu, na primer, ukoliko je reč o zavoju mora da bude odgovarajuće dužine, širine i važećim rokom trajanja.

"Svi vlasnici vozila od 18. septembra moraju imati nove komplete sa elementima predviđenim propisanim standardom - 12 elemenata je za kutiju A odnosno motocikle, a 18 za automobile, teretna vozila i autobuse", rekao je Jovanović.

Jovanović je podsetio da je Agencija za lekove objavila spisak proizvođača kompleta prve pomoći u skladu sa propisanim standardom i pravilnikom.

Komplet prve pomoći za automobil sadrži: zavoje, sterilne gaze, flastere, makaze, igle, pvc kese i rukavice za jednokratnu upotrebu, kao i izotermalni prekrivač, sredstvo za davanje veštačkog disanja i uputvo za davanje prve pomoći.

Komplet za motocikle ima nešto manje medicinskih sredstva za pružanje prve pomoći.

Sastav kompleta za pružanje prve pomoći odobrila je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije.

Vozači mogu da koriste komplete prve pomoci sedam prozivođača čiji proizvodi zadovoljavaju standarde, a to su "Karan Co.", "Galenika", "MBS Tehno d.o.o.", "Mediteks A.D.", "Tosama d.d.", "Evropa lek d.o.o." i "Altios.d.o.o".

Novi kompleti za pružanje prve pomoci mogu se kupiti u Auto moto savezu Srbije (AMMS) - u po ceni od 2.450 dinara za putnička vozila, dok kompleti za motocikle koštaju 200 dinara manje.

Sastav kompleta za pružanje prve pomoći je propisan standardom SRPSZ.B2.001 i odgovara Pravilniku o tehničkim uslovima vozila.

Izvor: Tanjug, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

"Vozači u Srbiji bi tokom predstojeće zime trebalo da imaju na svojim vozilima sve četiri zimske gume bez obzira da li će primena te zakonske obaveze biti odložena", izjavio je za Tanjug direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović.

"Nezavisno od toga da li će neko odložiti primenu odnosno doneti novi pravilnik o odlaganju obaveze da na sva četiri točka treba da budu postavljene zimske gume, u periodu od 1. novembra do 1. aprila, savetujem svim vozačima da zamene letnje pneumatike", rekao je Jovanović.

On je istakao da odgovarajuće gume u zimskim uslovima mogu da budu presudne u određenim situacijama.

Ministarstvo za infrastrukturu je prošle godine odložilo primenu te obaveze za ovu zimsku sezonu.

Jovanović je rekao da nigde u svetu ta obaveza nije slučajno predviđena već isključivo radi veće bezbenosti ljudi.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najavio je u subotu mogućnost odlaganja primene pravilnika koji predviđa da vozači automobila moraju imati sve četiri zimske gume u zimskom periodu (Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima - "Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 69/2010 - prim.red.).

Dačić je kazao novinarima u Leksovcu da je sa ministrom za infrastrukturu i energetiku Milutinom Mrkonjićem razgovarao o odlaganju primene pravilnika po kome vozači od 1. novembra moraju da imaju sve četiri nove zimske gume.
Dačić je rekao da je namera da se taj pravilnik postepeno uvede u primenu, kako se vozači automobila ne bi izlagali troškovima u uslovima ekonomske krize.

Ta problematika je u ingerenciji Ministarstva za infrastrukturu, kazao je Dačić, ali je izrazio očekivanje da će primena pravilnika biti pomerena za naredni zimsku sezonu, odnosno za godinu dana.

Izvor: Tanjug, 5.9.2011.

TOKOM SEPTEMBRA I OKTOBRA MESECA ĆE SE ODRŽATI OPSEŽNA OBUKA ZA DRŽAVNE ORGANE KOJI SE BAVE SPROVOĐENJEM PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE, MEĐU KOJIMA SU SUDOVI I TUŽILAŠTVA, TRŽIŠNI INSPEKTORAT, UPRAVA CARINA I PREDSTAVNICI POLICIJE

Tokom septembra i oktobra 2011. godine održaće se opsežna obuka za državne organe koji se bave sprovođenjem prava intelektualne svojine, među kojima su sudovi i tužilaštva, Tržišni inspektorat, Uprava carina i predstavnici policije. Predstavnici svih navedenih institucija pohađaće osnovni i napredni nivo obuke, i imati priliku da obogate svoja znanja i iskustva pomoću specijalizovanih predavanja o intelektualnoj svojini i slučajevima iz prakse drugih evropskih zemalja, a u cilju unapređenja efikasnosti sprovođenja prava intelektualne svojine, kao i čvršće saradnje organa.

Među predavačima će eksperti iz Danske i Velike Britanije, zatim predstavnici različitih globalnih kompanija sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti, kao i brojni stručnjaci Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

PROGRAM OBUKA:

- tržišna inspekcija

7. septembar - Sprovođenje prava intelektualne svojine
20-21. septembar - Specijalizovana obuka

- predstavnici sudova i tužilaštva

9. septembar - Sprovođenje prava intelektualne svojine
12. septembar - Specijalizovana obuka

- Uprava carina

22. septembar - Sprovođenje prava intelektualne svojine
11-14. oktobar - Specijalizovana obuka

- predstavnici policije

24-25. oktobar - Sprovođenje prava intelektualne svojine
25-26. oktobar - Specijalizovana obuka za predstavnike policije
27. oktobar - Specijalizovana obuka za predstavnike jedinice za visokotehnološki kriminal.

Izvor: Vebsajt Zavoda za intelektualnu svojinu, 5.9.2011.

UPUĆEN POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA REALIZACIJU OBUKA NASTAVNIKA ZA PRIMENU STANDARDA POSTIGNUĆA ZA KRAJ PRVOG CIKLUSA OBAVEZNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Rok za prijavu je 29. septembar 2011. godine u 15.00 časova

Ministarstvo prosvete i nauke, u okviru DILS projekta objavljuje poziv za podnošenje izraza zainteresovanosti domaćih organizacija civilnog društva, za realizaciju obuke nastavnika razredne nastave i stručnih saradnika za primenu standarda postignuća za kraj prvog ciklusa obaveznog obrazovanja i vaspitanja u nastavi srpskog jezika, matematike i prirode i društva.

Obrazovni standardi predstavljaju suštinska znanja, veštine i umenja koja učenici treba da usvoje na kraju određenog nivoa obrazovanja. Obrazovnim standardima, koji predstavljaju rezultate učenja, postavljaju se zahtevi školskog učenja i nastave i ciljevi pedagoškog rada. Zadaci škole kao obrazovne institucije postaju konkretniji i preciznije definisani uz pomoć obrazovnih standarda.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je razvio obrazovne standarde za prvi ciklus obrazovanja. Nacionalni prosvetni savet je na sednicama 56/18.01.2011. i 57/22.02.2011. godine, usvojio Opšte standarde postignuća - obrazovne standarde za kraj prvog ciklusa osnovnog obrazovanja za srpski jezik, matematiku i prirodu i društvo.

Ministarstvo prosvete i nauke, u okviru DILS projekta poziva domaće organizacije civilnog društva da pruže podršku u procesu realizacije ovih obuka, dobijanjem granta.

Stručno osnaživanje učitelja treba da bude podržano i kroz široko multimedijalno informisanje (stručni članci, pripremljeni materijali na CD-u). Planirana je i posebna obuka za učitelje koji realizuju obrazovno-vaspitni program na jezicima nacionalnih manjina.

Sve organizacije civilnog društva zainteresovane za učešće u realizaciji projekta treba da podnesu svoju prijavu isključivo elektronskim putem. Rok za prijavljivanje na konkurs je do 29. septembar 2011. godine u 15.00 časova.
Detaljne informacije o konkursu:: http://www.dils.gov.rs/documents/filesEducation/septembar2011/01_Poziv_obuka_nastavnika.pdf

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada i socijalne politike - DILS, 5.9.2011.

OD UKUPNO 20 PODZAKONSKIH AKATA ZAKONA O SPORTU MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA DO SADA USVOJILO OSAM

Ministar omladine i sporta u Vladi Republike Srbije Snežana Samardžić-Marković saopštila je da je to ministarstvo Savetu za sport na današnjoj sednici predstavilo sadržaje i dinamiku izrade podzakonskih akata, odnosno pravilnika koji se tiču rada ovog tela.

Samardžić-Marković je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice ovog saveta, navela da je reč o primeni Zakona o sportu i dodala da je resorno ministarstvo već usvojilo osam podzakonskih akata od dvadeset, koliko je predviđeno Zakonom.

Sada je najvažnije da ljudima u sportu objasnimo i približimo Pravilnik o upisu u Registar sportskih organizacija, istakla je ona i napomenula da proces upisa u Agenciji za privredne registre počinje 22. septembra.

"Pored razgovora o procedurama za kandidaturu za organizaciju međunarodnih sportskih događaja, na sednici su predstavljene aktivnosti Ministarstva na izradi predloga poreskih olakšica za ulaganje u sport, što je jedna od mera kojom će se direktno uticati na poboljšanje uslova u oblasti sporta", naglasila je Samardžić-Marković.

U vezi sa tim, kako je istakla, resorno ministarstvo je pokrenulo istraživanje koje se bavi komparativnom analizom ovakvih poreskih olakšica u zemljama EU, a na osnovu kojeg će se izraditi preporuke za unapređenje finansiranja sporta.

"Krajnji cilj ovih aktivnosti je novi, bolji i kvalitetniji model finansiranja sporta", navela je Samardžić-Marković.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 5.9.2011.

SEMINAR "PARTNERSTVO ZA PROMENU PORESKOG SISTEMA" 15. I 16. SEPTEMBRA 2011. Rok za prijavu je 9. septembar 2011. godine

Seminar "Partnerstvo za promenu poreskog sistema", biće održan 15. - 16. septembra 2011. godine (Beograd, Hotel Crystal, Internacionalnih brigada 9) , u organizaciji Unije poslodavaca Srbije i BUSINESSEUROPE (Konfederacija udruženja poslodavaca Evropske Unije).

Seminar je deo projekta BOSMIP IV, a cilj je razvoj socijalno-ekonomskih partnerstava koje mogu doprineti bržem i kvalitetnijem postizanju cilja, u ovom slučaju promene poreskog sistema.

Tokom seminara strani eksperti će prezentovati rešenja i iskustva Austrije i EU i odgovarati na pitanja učesnika, a predviđena je i kraća radionica. Više detalja se nalazi u priloženim dokumentima.

Seminar je besplatan, a učesnicima će biti obezbeđen smeštaj i nadoknađeni putni troškovi u skladu sa pravilima Evropske komisije ukoliko je to neophodno.

S obzirom na ograničen broj učesnika, učešće potvrditi najkasnije do 9. septembra 2011. godine popunjavanjem Obrasca za registraciju koji molimo da dostavite na e-mail n.cupac@poslodavci.rs ili na faks 011/2160-988.

Izvor: Unija poslodavaca Srbije, 5.9.2011.

NAJAVLJENA MOGUĆNOST ODLAGANJA PRIMENE PRAVILNIKA KOJI PREDVIĐA DA VOZAČI AUTOMOBILA OD 1. NOVEMBRA MORAJU DA IMAJU SVE ČETIRI ZIMSKE GUME U ZIMSKOM PERIODU

USTAVNI SUD O NEUSTAVNOSTI DUPLIH FUNKCIJA

Tanjug

Redakciona komisija Ustavnog suda danas treba da verifikuje tekst odluke kojom je kao neustavna ocenjena zakonska odredba kojom je funkcionerima dopušteno da obavljaju više funkcija bez prethodne provere da li su u sukobu interesa.

"Odmah po održavanju sednice stećiće se uslovi da predsednik Ustavnog suda potpiše odluku i dostavi je Službenom glasniku na objavljivanje", rečeno je Tanjugu u tom sudu.

Proveru da li su neposredno izabrani funkcioneri u sukobu interesa vrši Agencije za borbu protiv korupcije.

Prema članu 58. Zakona o Ustavnom sudu, neustavna zakonska odredba prestaje da važi danom objavljivanja u Službenom glasniku.

To znači da će za nekoliko dana, posle sednice Redakcione komisije, a najdalje do polovine septembra, Agencija za borbu protiv korupcije imati "odrešene ruke" za utvrđivanje sukoba interesa.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije na snazi je od 6. avgusta prošle godine, a odredbe koje su "pale" na Ustavnom sudu unete su amandmanom koji je prihvatila poslanička većina u parlamentu Srbije.

Na predlog Agencije za borbu protiv korupcije, Ustavni sud je razmotrio sporne odredbe člana 29. stav 3. i na sednici od 7. jula utvrdio da nisu u saglasnosti s Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom.

Zbog izuzetnog značaja ove odluke i interesovanja javnosti, očekivalo se da će odluka Ustavnog suda o nespojivosti funkcija biti objavljena i pre uobičajenog roka od 30 dana.

Prema objašnjenju koje je Tanjug dobio u Ustavnom sudu, to se nije dogodilo jer sednica Redakcione komisije, koja je bila zakazana za 25. jul i na čijem je dnevnom redu verifikacija 150 donetih odluka, nije održana zato što nije bilo moguće prisustvo svih obrađivača u tim predmetima, a potom je nastupila letnja pauza u radu Suda.

Kada za koji dan na snagu stupi odluka Ustavnog suda o nespojivosti funkcija, svaki funkcioner će u roku od tri dana morati da obavesti Agenciju koje se funkcije odriče ili da zatraži saglasnost za obavljanje još neke funkcije.

Agencija potom utvrđuje da li se vršenjem više javnih funkcija ugrožava nepristrasno vršenje javne funkcije, odnosno da li to predstavlja sukob interesa.

Ako utvrdi da postoji sukob interesa, Agencija donosi odluku kojom određuje rok, koji ne može biti duži od 30 dana, u kojem je funkcioner dužan da prestane s vršenjem nespojivih funkcija.

POSLE JEDNOMESEČNE PAUZE, PARLAMENT PONOVO ZASEDA

Tanjug

Skupština Srbije započeće prvu sednicu posle jednomesečne letnje pauze, a poslanici će na njoj razmatrati tri zakonska predloga.

U pitanju je 11. vanredna sednica u 2011. godini, a poslanici će raspravljati o predlozima zakona o železnici i o patentima, kao i o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima. 

Održavanje sednice predložila je Vlada Srbije koja je zatražila da prva tačka dnevnog reda bude Predlog zakona o železnicama. Taj zakonski predlog daje veća ovlašćenja Direkciji za železnice, koja će ubuduće moći da donosi podzakonske propise koji su neophodni za bezbedno i nesmetano obavljanje železničkog saobraćaja. 

Pored tih zakonskih predloga, poslanike, uoči nastavka rada, u skupštinskoj proceduri “čeka” više od 40 zakonskih predloga, koje im je na usvajanje uputila Vlada Srbije. 

VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE 12. SEPTEMBRA

FoNet, Blic

Skupština Srbije će 12. septembra na vanrednom zasedanju razmatrati predloge seta pravosudnih zakona, kao i predloge odluka i naknadama za rad u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje i u Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Na dnevnom redu, koji je utvrđen u zahtevu za održavanje zasedanja, biće četiri predloga zakona i to:

Predlog zakona o krivičnom postupku,
Predlog zakona o parničnom postupku,
Predlog zakona o rehabilitaciji i
Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne.

Na ovom zasedanju razmatraće se i dva predloga odluke:

Predlog odluke o naknadi za rad u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje i
Predlog odluke o naknadi za rad u Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta,

saopšteno je iz Skupštine Srbije.

U BUDŽET SE SLIVA NEDOVOLJNO NOVCA

Tanjug

Manjak na prihodnoj strani republičkog budžeta biće najmanje 23 milijarde dinara, što je znatno više u odnosu na 12 milijardi dinara, koliko nam je odobrio MMF, u pregovorima o novom aranžmanu iz predostrožnosti, izjavio je danas saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu Stojan Stamenković.

Stamenković je izrazio bojazan da će rashodna strana biti uvećana sa 12 na 15 milijardi dinara, uz dodatno povećanje rashoda od osam milijardi dinara, po osnovu Zakona o fiskalnoj decentralizaciji, koji je, po njegovim rečima, brzopleto usvojen u junu ove godine, bez dubljih stručnih analiza.

Stamenković je naglasio da bi bilo neophodno da se za oko 11 milijardi dinara smanje rashodi u rebalansu ovogodišnjeg budžeta, ocenjujući da bi to bilo najlakše učiniti u delu koji se odnosi na transfere i subvencije.

Na predstavljanju najnovijeg dvobroja časopisa "Makroekonomske analize i trendovi", Stamenković je rekao da, prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku, rast deficita sa 4,1 na 4,5 odsto BDP-a je već postignut, tako da vlada mora da vodi računa da nikako ne povećava rashode do kraja godine, ali istovremeno mora da poveća prihode državne kase.

Govoreći o drugim parametrima ekonomske politike Stamenković je rekao da su portfolio investicije značajna pozitivna stavka u finansijskom računu države, koje su u prvom polugođu bile više nego udesetostručene, u odnosu na isti period prošle godine, navodeći da su one nosilac oko 750 miliona evra, od čega je 98 odsto bilo plasirano u dužničke hartije, odnosno trezorske zapise države.

To međutim, kako je rekao Stamenković, krije opasnost u sebi, zato što je većina tih investicija u kratkoročne , dok je minimalni deo plasiran u dugoročne hartije od vrednosti, tako da bi se moglo desiti da taj kapital "pobegne" iz državnih hartija od vrednosti i onda to može da prouzrokuje probleme u realnom sektoru.

Uloga MMF-a bila je da se zaustavi pad priliva direktnih stranih investicija, koje bi onda mogle da podstaknu smanjenje aktivnosti u privredi, rast inflacije i depresijaciju kursa.

Prema njegovim rečima MMF, u dogovoru sa Vladom Srbije, o novom aranžmanu iz predostrožnosti, na izgled je bio široke ruke u odobravanju povećanja deficita budžeta, jer je shvatio realnost da se u predizbornoj godini ne mogu izvesti značajniji rezovi u reformama.

PRED STEČAJEM 361 FIRMA

Tanjug

Narodna banka Srbije objavila je novi, avgustovski spisak kandidata za stečaj, na kome je 361 firma čiji su računi blokirani duže od dve godine.

U grupi preduzeća već 'tradicionalno' na listi su se našle trgovinske firme, ali su se pored njih pojavili i pojedini autoprevoznici, građevinska preduzeća, auto-škole, pa čak i političke stranke i lokalni fudbalski klubovi.

Tako je, na primer, Socijaldemokratska stranka sa sedištem u Ulici Aleksandra Stambolijskog 9 u Beogradu, 'zalutala' među firme čiji su računi blokadi, a isti slučaj je i sa fudbalski klubom "Timočanin" iz Knjaževca.

Prema podacima objavljenim na sajtu NBS, među kompanijama sa dvogodišnjom blokadom računa su "Srbijanka" iz Paraćina, "Kristal" iz Kruševca, "Minel energoinvest", "Jugovo-mehanizacija" iz Smedereva, "Ratko Mitrović -konstruktor" i "Tehnozavod" iz Beograda, "Bukulja" iz Aranđelovca, "Elba" iz Zrenjanina, "IGM Bačka Opeka" iz Subotice, "Beton gradnja" iz Novog Sada...

Tu su još i "Jugoprevoz" iz Čačka i "Auto-transport promet" iz Beograda, "Trans tour Duga" iz Bogatića, "Famili turist" iz Beograda, "Global sport" iz Subotice...

Na spisku su i modne i tekstilne kompanije "MK Fashion" iz Novog Sada i "Senzitiv fešn" iz Beograda.

Narodna banka ima obavezu da svakog meseca privrednim sudovima dostavlja podatke o preduzećima čiji su računi blokirani duže od dve godine, kako bi se pokrenula stečajna procedura.

Prema poslednjim procenama, oko 65.000 preduzeća, ustanova, radnji, agencija ima blokirane račune u bankama na ime dospelih dugova koji, bez kamate, premašuju 209 milijardi dinara.

PREMA USVOJENOM PREDLOGU ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNJIM PRAVIMA PREDVIDJENA BOLJA ZAŠTITA AUTORA I NOSILACA PATENATA

Tanjug

Skupštinski Odbor za nauku usvojio je danas Predlog zakona o patentima i Izmene i dopune zakona o autorskim i srodnim pravima čiji je cilj jačanje pravne zaštite autora i nosilaca patenata radi podsticanja domaćih pronalazača i naučnika.

Predlog zakona o patentima i izmene i dopune Zakona o autorskim i srodnim pravima naći će se sutra na dnevnom redu vanredne sednice parlamenta.

Nosioci patenata i autori književnih i drugih umetničkih dela u Srbiji biće bolje i potpunije zaštićeni kada se usvoje novi zakoni usklađeni sa evropskim standardima, rekao je ministar prosvete i nauke Žarko Obradović na sednici Odbora.

"Osnovni cilj novog zakona o patentima je jačanje pravne zaštite nosioca patenta da bi se podstakli domaći pronalazači i naučnici", rekao je Obradović, dodajući da je pouzdaniji patentni sistem potreban Srbiji radi usklađivanja sa međunarodnim ugovorima i propisima EU i Svetske trgovinske organizacije.

Predlog zakona garantuje nosiocima patenta isključiva monopolska prava na korišćenje pronalazaka, kao i pravo sprečavanja njihove neovlašćene proizvodnje i upotrebe, naveo je Obradović.

On je dodao da se predlogom zakona uvodi i pravo na žalbu i žalbeni postupak zbog povrede patenta.

Izmene i dopune zakona o autorskim i srodnim pravima su, takođe, usklađene sa direktivama EU i odredbama sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine.

Izmenama zakona zabranjuje se umnožavanje knjiga i udžbenika osim ako su primerci rasprodati pre godinu dana, dok će likovni umetnici dobijati novčanu naknadu za preprodaju njihovih umetničkih dela.

Prema rečima Obradovića, novina u tom zakonu je da autorska prava nisu ograničena samo na radiju, televiziji i u štampi, već i na Internetu.

UTVRĐENI PREDLOZI ZAKONA O RESTITUCIJI I JAVNOJ SVOJINI

RTV, Beta, Tanjug

Vlada Srbije utvrdila je danas Predlog zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, uz prateće izmene i dopune Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama, kao i Predlog zakona o javnoj svojini, izjavio je danas potpredsednik Vlade Božidar Đelić.

Đelić je na konferenciji za novinare rekao da će zakonske izmene biti u redovnoj skupštinskoj proceduri i da očekuje da se na dnevnom redu parlamenta nađu 22. septembra, što bi omogućilo da zakoni stupe na snagu do sredine oktobra.

"Time možemo reći da smo, posle deset godina velikog iščekivanja, na korak do ispravljanja jedne istorijske nepravde - oduzimanja imovine posle Drugog svetskog rata na ideološkoj osnovi", istakao je Đelić.

Obim restitucije će, kako je dodao, premašiti obim privatizacije, jer će, prema procenama, više od četiri milijarde evra imovine i novca biti vraćeno iz državnog u privatno vlasništvo.

Srbija je, prema rečima Đelića, istovremeno blizu uspostavljanja decentralizacije i efikasnog sistema javne svojine "u kojem će lokalni lideri moći da raspolažu novcem bez stalne intervencije republičkih vlasti".

Ti zakonski predlozi, kako je istakao Đelić, ojačaće vladavinu prava, ubrzati priliv stranih investicija i povećati preduzetnički potencijal zemlje.

"Prvi put ćemo moći da odgovorimo na pitanje šta kome u Srbiji pripada", rekao je Đelić i dodao da se time ispunjava poslednji, ključni deo, reformskog programa da Srbija dobije status kandidata za ulazak u Evropsku uniju.
Prema utvrđenom Predlogu zakona o vraćanju imovine i obeštećenju, najveći deo restitucije biće obavljen naturalnim vraćanjem oduzetog vlasništva, a finansijsko obeštećenje će biti sprovedeno obveznicima u roku od 15 godina.

Građani koji su stariji od 70 godina te obveznice će moći da naplate u roku od pet godina. Predloženo je da maksimalno obeštećenje po vlasniku bude 500 hiljada evra.

JP ĆE MOĆI DA KORISTE SAMO IMOVINU KOJA IM JE POTREBNA

Javna preduzeća neće moći po automatizmu da preuzimaju imovinu koju sada koriste, nego će imati rok od dve godine da upišu imovinu koja im je potrebna za normalno funkcionisanje preduzeća, izjavio je danas potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić.

Prema njegovim rečima tokom javne rasprave o Nacrtu zakona o javnoj svojini usvojene su brojene izmene koje će omogućiti njegovu efikasniju primenu.

Prema izloženim zakonskim rešenjima, u pojedinim slučajevima prenos javne svojine na druge oblike vlasti moguće je samo uz saglasnost osnivača, a povećani su i rokovi za tu procuderu.


"Ovaj zakon je najsnažnija poluga u restrukturiranju javnog sektora", poručio je Đelić na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.

On je objasnio na primeru ŽTP-a koje "će morati da objasni Republici" koju imovinu i za šta koristi, a ne da se upiše po automatizmu na sve.Time će se, kako je naglasio, osloboditi imovina koja će moći da se koristi u druge svrhe.

Usvojenim Predlogom zakona o javnoj svojini, izmenjena je odredba da javno preduzeće ili društvo kapitala može slobodno raspolagati neizgrađenim građevinskim zemljištem, ukoliko mu je ono uneto u kapital.

Umesto toga ova preduzeća će moći da raspolažu zemljištem samo uz saglasnost osnivača.

Takođe mreže komunalnih usluga se prepoznaju kao prirodni monopol i izuzimaju se iz vlasništva javnih komunalnih preduzeća.   U pomenutom zakonskom rešenju produženi su i rokovi za upis prava javne svojine Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave sa godinu dana na 10 godina, a takođe je uvedena i mogućenost zajedničkih ulaganja različitih nivoa vlasti uz raspodelu prihoda saglasno visini ulaganja.

Prethodnom odredbom zajednička ulaganja nisu bila moguća, rekao je Đelić.

Promenjena je i odredba kojom se kao prirodno bogatstvo tretiraju samo tekuće vode, pa se umesto toga sve vode kategorišu kao prirodno bogatstvo, kao i mineralne sirovine.

MREŽA NEZADOVOLJNA, ZBOG ODUSTAJANJA OD SUPSTITUCIJE

Predsednik Mreže za restituciju Mile Antić izjavio je da bivši vlasnici okupljeni u tu organizaciju ne mogu apsolutno biti zadovoljni Predlogom zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je Vlada Srbije danas usvojila, budući da on ne predviđa mogućnost supstitucije.

Antić je Tanjugu rekao da Mreža još nije imala uvid u konačan tekst predloženog zakona i da će definitivni sud o njemu dati nakon što budu upoznati sa predloženim rešenjima.

"Nismo videli konačan tekst zakona, ali na osnovu izjava zvaničnika vidi se da su odustali od supstitucije, da čak ne prihvataju supstituciju za zemljište. Mi u tom slučaju ne možemo apsolutno biti zadovoljni", naglasio je predsednik Mreže.

Mreža za restituciju mogla bi, zbog nezadovoljstva predloženim rešenjima, navodi Antić, da se obrati Ustavnom sudu i da pozove građane da ne ulaze u bilo kakvu proceduru kako ne bi dali dodatnu legitimaciju nečemu što će, smatra, "pre ili kasnije pasti".

"Čuli smo da su uvedeni dodatni limiti u smislu koliko se imovine može vratiti, u kojoj vrednosti, odnosno pominje se pola milijarde evra kao limit po potražiocu", u nedoumici je Antić.

Međutim, on kao vrlo važno ističe to što je vlada danas usvojila i Predlog zakona o javnoj svojini, ali ga brinu izmene i dopune Zakona o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama i to "pod izgovorom da treba da bude sprečena diskriminacija".

"Zabrinjavajuće je i nepostojanje želje da se vidi diskriminacija koja danas postoji između onih koji su partijski kontrolisana tela, lokalne samouprave i javna preduzeća, koji koriste bez ikakve naknade (u nekim slučajevima i decenijama) državnu imovinu koja je oduzeta i nas oštećenih", rezigniran je Antić koji upozorava na "loše namere" onih koji su zakon priredili.

Predsednik Mreže boji se novih "prikrivenih ideja", podsećajući da su one bile posebno izražene u vreme kada je predsednik radne grupe za izradu zakona bio Slobodan Ilić, a koje su išle u pravcu da se "ne vrati nikome ništa" i da se "sve svede samo na još jednu otimačinu".

"Trudili smo se da tokom javne rasprave budemo više nego konstruktivni, naše zahteve i primedbe smo ograničili na racionalne i na one koji mogu dovesti do konsenzusa. Odbijanje nekih suštinskih promena nije dobar pravac", siguran je Antić.

Ostavljajući mogućnost za "neke manje promene" u postupcima pred parlamentom, predsednik Mreže, ipak, veruje da "što vlada naumi, poslanici će to i izglasati".

"Nemamo nikakve iluzije da tu postoji neki veliki prostor za drastične promene, mogu čak da se dese promene na gore. Argumentovano smo dali predloge za supstituciju, ali ukoliko neko to izbegava onda tu nema govora o dobroj nameri", smatra Antić.

SRBIJA IMA NAJVEĆE PROSEČNE KAMATNE STOPE U EVROPI

Tanjug

Srbija ima najveće prosečne kamatne stope u Evropi, koja na investicione kredite privredi iznosi 7,89 odsto godišnje, dok su u evro-zoni 2,93 odsto.

Prosečna kamata na stambene kredite stanovništvu iznosi 5,82 odsto godišnje, nasuprot 3,26 odsto u zemljama evro -zone, pokazalo je najnovije istraživanje Ekonomskog instituta u Beogradu. 

Na prezentaciji najnovijeg broja časopisa "Makroekonomske analize i trendovi" Ekonomskog instituta, urednik tog mesečnika Vladimir Vučković ocenio je da su faktori koji utiču na kamatnu stopu u Srbiji valutni rizik, koji se usled depresijacije dinara preliva u kreditni rizik i nedostatak dugoročnih izvora finansiranja.
 
Dodatni razlog zbog kojeg banke drže kamate na visokom nivou u Srbiji je i relativno visoka stopa nenaplativih potraživanja banaka od privrede, dodao je Vučković.
 
Vučković je naveo podatke iz jula ove godine, koji ukazuju na veliki pad lične potrošnje i prometa i to meren tekućim, a pogotovo u stalnim cenama, uz izrazito opadajuću tendenciju izvoza, dok uvoz ima blago rastuću tendenciju.

OBRADOVIĆ: PROVERA PODATAKA O TEHNOLOŠKOM VIŠKU U PROSVETI

Tanjug

Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović rekao je danas da je, sa predstavnicima sindikata, u toku provera podataka o broju nastavnika i učitelja koji će biti proglašeni za tehnološki višak.

"Danas i sutra se sa sindikatima proveravaju podaci vezani za tehnološki višak", rekao je Obradović u razgovoru sa novinarima nakon sednice skupštinskog Odbora za nauku.
 
Upitan da li zna nešto o broju nastavnika i učitelja koji će biti proglašeni tehnološkim viškom i o daljoj sudbini tog kadra, on je odgovorio da to neće da komentariše sve dok ne bude imao tačne podatke. 

Direktori škola imali su obavezu da od 15. avgusta do 1. septembra naprave liste tehnoloških viškova, ali istovremeno i da dostave i podatke o tome da li i koliko novih zaposlenih potražuju. 

Prema podacima Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, koje su nedavno izneti na konferenciji za novinare, na spisku viška zaposlenih po upravama za školsku 2011/12. godinu, bez dela norme je ukupno 3.547 zaposlenih.

ŠVAJCARSKA VEZALA KURS ZA EVRO

Beta, RTV

Švajcarska nacionalna banka (SNB) odlučila je danas da fiksira kurs razmene na 1,20 franaka za evro i kaže da će, bez obzira na rizik, kupovati neograničene sume evra da bi održala fiksiranu vrednost.

Centralna banka je saopštila da je odluku donela zbog "tekuće ogromne precenjenosti švajcarskog franka".

Evro, koji se menjao za oko 1,10 franaka pre saopštenja, odmah je skočio na nešto iznad 1,20.

SNB kaže da precenjenost franka sadrži "akutnu opasnost za švajcarsku privredu", koja zavisi od izvoza i turizma.

Banka dodaje da "više neće tolerisati" kurs ispod minimalnih 1.20 franaka, za koji kaže da je i dalje visok.

Unikredit: Odluka dobra za građane koji imaju kredite

Unikredit banka (Unicredit) u Srbiji saopštila je da je odluka Centralne banke Švajcarske (CBŠ) da kurs franka devalvira na 1,20 franka za evro pozitivna za građane koji otplaćuju kredite indeksirane u švajcarskoj valuti.

"Ta mera će imati trenutno vidljiv i ujedno veoma značajan efekat na kućni budžet građana koji su se zadužili u švajcarcima", rečeno je agenciji Beta u Unikredit banci.

Kao primer je navedeno da bi korisnik kredita u švajcarcima koji ima mesečnu ratu od 300 franaka sada za tu ratu trebalo otprilike da izdvoji 24.000 dinara, što je 6.000 dinara manje nego što početkom avgusta.

U Unikredit banci podsećaju da je samo pre meseci i po dana vrednost evra i švajcarca bila izjednačena i da je najveće probleme zbog toga je trpela izvozno orjentisana švajcarska privreda koja je izgubila cenovnu konkurentnost na svetskom tržištu.

"Upravo da bi sprečila dalje ugrožavanje privrede CBŠ je preduzela niz mera kako bi zaustavila jačanja franka. Najpre je referentna kamatna stopa (Libor) oborena na nulu, povećavana je količina novčane mase u opticaju, a danas je kurs devalviran", naveli su u Unikredit banci.

PODELA BESPLATNIH UDŽBENIKA PODELILA JAVNOST

RTV

Iako je školska godina počela besplatni udžbenici nisu stigli do svih učenika u Vojvodini. U školskoj upravi Novi Sad kažu da je ove godine problem bio u školama sa dvojezičnom nastavom, ali  i da će sve knjige do đaka stići do kraja nedelje. Distribucija, međutim nije jedini probem. Naredba nadležnog ministarstva da se udžbenici podele na radni i neradni izazvala je nezadovoljstvo roditelja, nastavnika i izdavača.

Iako je Nacionalni prosvetni savet još u maju tražio od Ministarstva prosvete da preispita  uvođenje besplatnih udžbenika za osnovce zbog toga što se, predloženim konceptom učenicima onemogućava aktivan rad sa udžbenicima i dovodi u pitanje njihov kvalitet, ti udžbenici su ipak distribuirani. Smatrajući da je time prekršena zakonska procedura to telo odbilo je da dalje učestvuje u projektu, kaže Desanka Radulović, predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta.

Istog mišljenja su i izdavači kojima je naredba o podeli stigla kako kažu u pet do dvanaest, te nakon podele niko nije ponovo proverio kvalitet udžbenika ističe Gordana Knežević Orlić, predsednica Udruženja izdavača udžbenika i učila Srbije.

Prema istraživanju Ipsos stratedžik marketinga na temu besplatnih udžbenika 47 odsto učitelja prvih i drugih razreda smatraju da ovom akcijom nije ispunjena obaveza Ministarstva prosvete o besplatnom obrazovanju.
Tek svaki deseti učitelj smatra da je podelom udžbenika nadležno ministarstvo ispunilo obećanje.  Većina učitelja, čak 72 odsto smatra da će đacima ti udžbenici biti potrebni i po završetku razreda. A 71 odsto ocenjuje da je čuvanje udžbenika neophodno za polaganje male mature.

U eri kada se na svakom koraku govori kako deca malo čitaju, postavlja se pitanje šta se učenicima poručuje kada im se saopšti da udžbenik moraju da vrate i kakav se to odnos prema knjizi stvara, ako ni svoje ime u istu ne mogu da upišu.

USKORO ANALIZA POSLOVANJA JAVNIH PREDUZEĆA

Novosti.rs

Posebna vladina komisija, koja je počela da "češlja" poslovanje javnih preduzeća trebalo bi, kako se očekuje, da do kraja septembra objavi analizu poslovanja JP, saznaju Novosti.

Na osnovu rezultata do kojih komisija dođe, vladajuće stranke bi trebalo da se dogovore o modelu za "čišćenje" partijskih kadrova iz direktorskih kabineta i upravnih odbora javnih preduzeća.

Očekuje se da analiza poslovanja JP bude završena do kraja septembra.

Izvesno je za sada, da će ubuduće svi direktori biti birani na konkursu, a među ministrima još traje polemika da li će država svoje članove da delegira u upravne ili nadzorne odbore.

MINISTARSTVO INFRASTRUKTURE DONEĆE ODLUKU DA SE PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA O UPOTREBI ZIMSKIH GUMA ODLOŽI NA GODINU DANA

B.S. Blic

Ministarstvo infrastrukture doneće odluku da se primena novog pravilnika o upotrebi zimskih guma odloži na godinu dana, što znači da će još ove sezone važiti dosadašnji pravilnik, saznaje “Blic”.

To za vozače praktično znači da će od 1. novembra ove do 15. aprila naredne godine, morati da imaju dve zimska pneumatika na pogonskim točkovima.  

Proteklih dana bilo je dosta polemike oko toga da li sve četiri zimske gume treba da uđu u upotrebu od ove sezone, iz bezbednosnih razloga, ali je resorni ministar ipak odlučio da odluka o tome bude odložena na još godinu dana.  

Iako četiri zimska pneumatika predstavljaju dodatnu bezbednost u zimskim uslovima vožnje, kako tvrde stručnaci, problem kod nas predstavlja i to što nemamo dovoljno guma za sva vozila, jer proizvodimo mnogo manje nego što je potrebno.  

Takođe, ne može se nikakvim zakonom niti pravilnikom propisati vozačima da gume nabavljaju u inostranstvu. Pravilnik koji propisuje obavezno korišćenje sve četiri gume donet je u septembru 2010. godine i već je jednom odložena njegova primena.

5. DECEMBRA 2011. POČINJE PRIMENA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBRAČUNA EFEKTIVNE KAMATNE STOPE: Klijenti će najzad znati koliki je ukupan trošak kredita

Blic

Najčešće pitanje građana koji su imali posla s bankama bilo je - koliko bi u stvari, kad se sve sabere, trebalo mesečno da plaćam za kredit? To će uskoro biti jasno, jer 5. decembra stupa na snagu odluka Narodne banke Srbije o novom načinu obračuna efektivne kamatne stope (EKS), koji će omogućiti da klijentu budu poznati svi troškovi. To znači da će EKS kod nekih kredita na papiru biti viša, ali u praksi se iznosi mesečnih rata neće menjati.

Novi način obračuna najplastičnije znači - zaduživanje nije skuplje, ali je transparentnije. Obračun će bolje prikazati ukupne troškove, što će korisnicima omogućiti da sagledaju realnu cenu zaduženja, saopštila je Narodna banka.
 
- Reč je samo o načinu iskazivanja ukupnih troškova, koji se naplaćuju prilikom obrade, odnosno odobravanja kredita. Za korisnike neće biti novih troškova - potvrdio je Goran Milićević, direktor za marketing Komercijalne banke. 

Kod kredita kod kojih se polaže depozit, EKS će prikazivati i kamatu koju bi banka trebalo da plaća na ta sredstva koja su joj ostavljena, a koja u proseku iznose trećinu kredita. Banke koje plaćaju veću kamatu na depozit moći će da prikažu i nešto nižu EKS.

Odluka Narodne banke Srbije o novom obračunu samo je korak dalje u primeni Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, kažu u Banci Intezi.

Šta ulazi u EKS

Upis hipoteke
Procena vrednosti nekretnine
Osiguranje,
Korist klijenta po depozitu

- Građani će imati kompletniju sliku o ukupnom zaduženju - navode u ovoj banci.

Nov način obračuna EKS propisan je radi usklađivanja sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i direktivom EU koja nalaže da EKS uključuje sve troškove koje korisnik snosi. 
Banke koje revnosno ističu efektivnu kamatu kivne su na konkurenciju koja se „služi trikovima“ i EKS pišu sitnim slovima u uglu reklame. To je, u neku ruku, zaobilaženje Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Član 15 obavezuje ih da pri oglašavanju iznos EKS navedu tako da je uočljiviji od ostalih elemenata, što u pojedinim reklamama koje ovih dana mogu da se vide u novinama ili na televiziji nije slučaj.

ŠABIĆ: VEĆA OVLAŠĆENJA POVERENIKU

B92

Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić kaže da je nužno proširiti ovlašćenja ako se žele ozbiljniji efekti Zakona o dostupnosti informacija.

"U Sloveniji moja koleginica vodi prekršajni postupak i izriče kazne", navodi on.

"Da je u početku primene zakona kažnjen određen broj ljudi danas ne bi ni morali da ih kažnjavamo", rekao je Šabić novinarima tokom posete Paraćinu.

Poverenik je rekao da poverenik ne može da kazni, već može da traži od nadležnih organa da pokrenu prekršajni postupak.

"Od nekoliko hiljada kompletiranih slučajeva u kojima je bilo jasno da je počinjen prekršaj procesuirano je svega par stotina. Pokrenuto je nekoliko stotina prekršajnih postupaka, a kažnjeno je nekoliko desetina ljudi", rekao je on.

Šabić je dodao da poverenik može da izrekne samo kazne koje su u funkciji izvršenja njegovih odluka i naveo da ukupan iznos kazni ne može preći 200.000 dinara. "Ja sam izrekao nekoliko desetina takvih kazni i to daje efekte", rekao je on.

Kako je rekao, građani se najviše žale na probleme u dobijanju informacija vezanih za budžet, javne nabavke, privatizacije. "Građani su prepoznali ogroman antikorupcijski potencijal Zakona o slobodnom pristupu infomacijama od javnog značaja", rekao je on.

Šabić je dodao da onog trenutka kada primeti iracionalan sukob novinara ili građanina sa nekom vlašću zbog dobijanja informacija koje se tiču novca, sa izvesnošću može da kaže da će za šest do osam meseci izbiti nekakva afera.

"To potvrđuju afere sa Putevima Srbije, sa Železnicom Srbije gde novinari nisu mogli da dobiju informacije, a nakon tri, četiri godine sa podizanjem optužnica i hapšenjem ljudi saznali smo zapravo zašto", rekao je on.

FORMIRANA UNIJA PROIZVOĐAČA MALINA

Tanjug

Nekoliko udruženja proizvođača malina u Srbiji saopštilo je danas da je formiralo Uniju proizvođača malina i drugog jagodičastog voća.

Malinari insistiraju da "Ministarstvo poljoprivrede konačno preuzme odgovornost za stanje u poljoprivredi i konačno počne da radi u interesu poljoprivrednih proizvođača."

AUKCIJSKA PRODAJA "JAT KETERINGA" ODLOŽENA ZA 23. SEPTEMBAR

Agencija za privatizaciju

Aukcijska prodaja 70 odsto kapitala preduzeća za proizvodnju avio-obroka "Jat ketering", po početnoj ceni od 160,2 miliona dinara, odložena je za 23. septembar, objavila je danas Agencija za privatizaciju.

Prodaja "Jat keteringa" oglašena je 8. jula, a aukcija je trebalo da bude održana 9. septembra.  

Depozit za učešće na aukciji iznosi 80,1 milion dinara, a rok za podnošenje prijava je 15. septembar.  

Kupac će imati obavezu da u "Jat ketering" investira najmanje 28,1 milion dinara.  

Ukupna vrednost 70 odsto kapitala "Jat keteringa", koji će biti ponuđen na aukciji, procenjena je na 667,6 miliona dinara.
 
Preduzeće od nepokretnosti poseduje objekat za ketering, površine 7.519 kvadratnih metara u beogradskoj opštini Surčin.  

Prema podacima Agencije za privatizaciju, "Jat ketering" ima 147 zaposlenih, a preduzeće je u prošloj godini imalo poslovne prihode od 1,86 miliona evra, dok su rashodi iznosili 2,75 miliona evra.  

"Jat ketering" je izdvojen iz aviokompanije "Jat ervejz" 2005. godine.

TAKSISTI NAJAVLJU PROTESTE ZBOG CENA

RTV

Strukovno udruženje taksi prevoznika u Novom Sadu navljuje za 26. septembar protestnu vožnju gradskim ulicama, kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog toga što gradske vlasti odbijaju da propišu ekonomski najnižu cenu taksi prevoza.

S druge strane, u upravi za saobraćaj kažu da su predlog cena vožnje dostavili gradskom veću na usvajanje, ali i da taksisti pored toga mogu da odrede ekonomski prihvatljivu cenu vožnje, ali ne ispod propisanog minimuma, što znači da je start 100 dinara, a 50 dinara kilometar vožnje.

SUŠA UMANJUJE IZVOZ KUKURUZA

Beta. RTV

Gubitak Srbije na izvozu kukuruza, zbog suše koja je zahvatila zemlju poslednje dve nedelje, mogao bi da bude 200 miliona evra, jer je rod umanjen za 15 odsto, odnosno oko milion tona, izjavio je danas direktor udruženja Žita Srbije Vukosav Saković.

"Očekuje se rod od oko šest miliona tona, što je takođe 15 procenata manje nego lane", kazao je on agenciji Beta objasnivši da za domaće potrebe Srbija godišnje mora da ima 4,5 miliona tona, dok ostatak može da se plasira u izvoz.

Saković je podsetio da je prošle godine iz Srbije izvezeno blizu dva miliona tona kukuruza i da se, dok se nije desila suša, očekivalo da će naredne godine biti moguć približan, ako ne i veći izvoz.

"Trenutna izvozna cena kukuruza je oko 200 evra po toni, dok je početna cena ovogodišjeg roda kukuruza na svetskim berzama oko 180 evra po toni", rekao je on i naglasio da ne vidi da bi nešto moglo da utiče da ta cena bude niža.

Saković ocekuje da će zbog suše, ali i izuzetno toplog vetra koji je ubrzao vegetaciju, berba kukuruza u Srbiji početi oko 10. septembra, ranije nego što je uobičajeno.

Prema podacima Žita Srbije, dobijenim na osnovu utroška semena, u Srbiji je posejano 1,05 miliona hektara kukuruza, a prosečan rod će biti oko šest do 6,5 tona po hektaru.

BESPLATNA OBUKA ZA PREDUZETNIŠTVO UNESKO KATEDRE

Tanjug

U organizaciji Unesko katedre za studije preduzetništva, pri Univerzitetu u Novom Sadu, početkom idućeg meseca biće održan besplatni trening namenjen inovativnim preduzećima koja žele da unaprede svoje komunikacione i prodajne veštine, saopštio je Univerzitet u Novom Sadu.

U nastavku serije obuka na toj katedri, učesnici će ovog puta biti pripremani za sticanje praktičnih znanja i veština radi pravilne pripreme i ostvarivanja poslovnog sastanka, kao i prihvatanja i razumevanja komentara kupaca u vezi sa inovacijama kako bi prodaja bila bolja.

Taj trening se sastoji u kombinovanju predavanja, diskusije i praktičnih vežbi da bi bili poboljšani komunikacione veštine, vođenje poslovnog razgovora, predstavljanje sopstvenog inovativnog poslovanja, osnove pregovaranja i prodajne veštine.

Besplatna obuka Unesko katedre biće održana 5. i 6. septembra od deset do 17 sati na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a polaznici, čiji je broj ograničen, mogu za učestvovanje da se prijave na mejl adresu unescochair@uns.ac.rs.

OTVARANJE CARINARNICE U KRUŠEVCU

Beta, blic

U Kruševcu će sutra biti otvorena nova carinarnica u koju je uloženo blizu tri miliona evra, a u kojoj će raditi 40 službenika.

Kako je najavljeno, carinarnicu će otvoriti predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković.  

Carinarnica, koja zauzima kompleks od oko dva hektara, u svom sastavu
ima dve carinske ispostave - u Trsteniku i Paraćinu.  

Očekuje se da će carinarnica značajno olakšati posao privrednicima kruševačkog kraja.

VREDNOST PROMETA U RTGS I KLIRING SISTEMU I MEĐUNARODNOM KLIRINGU U DEVIZAMA ZA AVGUST 2011. GODINE

U RTGS i kliring sistemu Narodne banke Srbije u avgustu je, za 23 radna dana, realizovano ukupno 17,5 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 6 miliona, ili 34,6%, čine nalozi za plaćanje u kliringu, a 11,4 miliona, ili 65,4%, nalozi za plaćanje u RTGS-u. Prosečan dnevni broj plaćanja iznosio je 759.780, od čega 496.668 plaćanja u RTGS-u, a 263.112 plaćanja u kliringu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 3.257 milijardi dinara, a vrednost prometa u kliringu 43,8 milijardi dinara, ili 1,3% ukupne vrednosti. Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS-u je iznosila 141,6 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u kliringu 1,9 milijardi dinara.

U međubankarskom kliringu u devizama realizovana su ukupno 3.734 plaćanja, u vrednosti od 29.805.581,90 evra.

Tokom 12.420 minuta produkcije RTGS i kliring sistema nije bilo zastoja, pa je raspoloživost sistema iznosila 100%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 5.9.2011.

REOTVARANJE 397. EMISIJE OSAMNAESTOMESEČNIH DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE: Prodato 63,38 odsto aukcije

Reotvaranjem 397. emisije osamnaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, emitovane 12. jula 2011. godine, a ponovo otvorene 06. septembra 2011. godine, ponuđeno je 536.316 i prodato 339.933 državnih zapisa ukupne nominalne vrednosti 3.399.330.000 dinara. To predstavlja 63,38 odsto obima aukcije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,30 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 10. januara 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Uprave za trezor, 6.9.2011.

MINISTAR EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA O POMOĆI PRIVREDI, ROKOVIMA PLAĆANJA, JAVNIM PREDUZEĆIMA: SVE VEĆA NELIKVIDNOST REZULTIRA GUBITKOM RADNIH MESTA U PRIVATNOM SEKTORU

U uslovima restriktivnog budžeta, o kojem je ovih dana postignut dogovor sa Misijom MMF, jasno je da država ima veoma ograničenu mogućnost da finansijski pomaže privredi - kaže za "Novosti" Nebojša Ćirić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja. "Šteta je što programi subvencionisanog kreditiranja privrede ne mogu da se nastave, s obzirom na to da su, prema svim podacima, doprineli rastu bruto društvenog proizvoda zemlje sa preko 50 odsto u 2010. godini".

• Ako se već rebalansom budžeta ne predviđa nikakav finansijski stimulans države, šta je moguće učiniti kako bi privatni sektor preživeo?

"Jedino rešenje koje je trenutno moguće primeniti nalazi se kod Narodne banke Srbije. Ona bi smanjenjem obavezne rezerve poslovnim bankama za određene plasmane značajno, sa jedne strane, pojeftinila kredite privredi, odnosno omogućila bi, s druge strane, povećanje likvidnosti. Naravno, smanjenje ove obaveze banaka važilo bi samo ograničeno, pre svega za izvozno orijentisanu privredu".

• Ali, guverner NBS je već rekao da bi takva mera mogla da ugrozi stabilnost bankarskog sektora?


"Najveća nestabilnost bankarskog sektora bi bila nelikvidnost velikog broja preduzeća. Na ovu temu sam obavio razgovore sa mnogim bankarima i stručnjacima. Svi oni, kao i privrednici čije poslovanje zavisi od povoljnih pozajmica, veruju da je to prava mera".

ZAPOŠLJAVANJE I POREZI

• Koliko je privremeno ukidanje poreza na rad za novozaposlene, uvedeno u maju, dalo rezultate?

"Delimično smo zadovoljni ovom merom. Jer, od sredine juna do kraja jula je, po ovom osnovu, zaposleno oko 2.500 ljudi".

• Da li je moguće da država, u uslovima ponovne pretnje nadolazeće globalne ekonomske krize, ne može da nastavi sa merama subvencionisanja pozajmica, bar za privredu?

"Sredstva za subvencije na kredite za likvidnost i investicije planirana budžetom za ovu godinu potrošena su. Nemamo više novca, ali, uz meru koju predlažemo NBS, planiramo i da pojačamo rad Agencije za osiguranje izvoznih poslova".

• Koliko brzo se može osetiti efekat ovih mera?

"Kada je u pitanju smanjenje obavezne rezerve banaka, povoljniji krediti za privredu mogu se obezbediti u kratkom roku. Veći angažman Agencije za osiguranje izvoznih poslova dao bi efekte u malo dužem roku. Jasno je da se trenutno nalazimo u nekoj vrsti "makaza". Imamo pretnju sve veće nelikvidnosti privrede koja rezultira gubitkom radnih mesta u privatnom sektoru. Ako se poradi na poboljšanju likvidnosti privrede, a to se može postići i povoljnijim plasmanima, ona će dobijanjem finansijske injekcije obezbediti nove poslove i nova radna mesta".

• Hoće li se konačno ući u problem rešavanja dugova države prema firmama?

"Tokom ovog meseca će Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Ministarstvom finansija predložiti Vladi uredbu koja bi trebalo da obezbedi da se u budućnosti utvrde jasni rokovi plaćanja svih državnih organa, institucija, uključujući i lokalne samouprave. Naravno, i kazne za one koji te rokove ne poštuju".

• Misija Fonda je, prilikom pregovora o novom aranžmanu, insistirala i na odlučnijem pristupu reformama javnih preduzeća, kao i kompanija koje su u državnom vlasništvu.


"Taj proces je u toku. Kada su u pitanju javna preduzeća radi se na njihovoj korporatizaciji, dok će Agencija za privatizaciju ubrzano raditi na čišćenju situacije kod državnih firmi, odnosno onih kompanija koje su, posle neuspelih privatizacija, prešle u vlasništvo države. Sada se procenjuje koje su od tih firmi zdrave da prežive i, u dogledno vreme, potraže nove strateške partnere, a koje će morati u likvidaciju".

• Da li je MMF zaista insistirao na profesionalnom menadžmentu u javnim preduzećima?

"Ne treba samo da sledimo predlog MMF, već da i sami budemo svesni toga i da radimo na tome. U ovom pitanju ne smemo da budemo vođeni demagogijom. Već sada imamo profesionalni menadžment u većini javnih preduzeća, a ako hoćemo da u ovom segmentu zaposlimo vrhunske menadžere, jasno je da ih moramo dobro i platiti".

Izvor: Vebsajt Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, 5.9.2011.

DO 15. SEPTEMBRA NA PUTEVIMA U BLIZINI ŠKOLA INTENZIVIRAN RAD SAOBRAĆAJNE POLICIJE NA SPROVOĐENJU MERA ZA BEZBEDNO UČEŠĆE DECE U SAOBRAĆAJU

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da će od 1. do 15. septembra na putevima u blizini škola biti intenziviran rad saobraćajne policije na sprovođenju mera za bezbedno učešće dece u saobraćaju.

Ove mere biće realizovane po nalogu Uprave saobraćajne policije u pomenutom periodu, radnim danima od 7 do 19.30 časova, i to prilikom dolaska dece u školu i odlaska kući, sa posebnom pažnjom na učenike koji prvi put polaze u školu.

Takođe, u širim zonama oko škola sprovodiće se pojačana kontrola učesnika saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači prema pešacima, posebno prema deci.

Od početka školske godine, u svim osnovnim školama biće organizovana adekvatna predavanja đacima prvacima o osnovnim pravilima saobraćaja, koja će se po potrebi održavati i u narednim mesecima.

Takođe, pripadnici policije su ostvarili uvid u stanje saobraćajne signalizacije u zonama škola, nakon čega su ukazali nadležnim gradskim i opštinskim organima za saobraćaj na uočene nedostatke, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 1.9.2011.

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMEVANJU KOJIM SE OMOGUĆAVA USPOSTAVLJANJE DIREKTNIH LETOVA IZMEĐU SRBIJE I AUSTRALIJE

Službena mišljenja:

 • Ministarstvo finansija: NEMOGUĆNOST NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA DA IZVRŠI PREBIJANJE KAPITALNOG GUBITKA SA KAPITALNIM DOBITKOM OSTVARENIM PRI PRODAJI PRAVA IZ IMOVINE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 30
 • Ministarstvo finansija: VEĆI PROCENAT PORESKOG KREDITA PRIZNAJE SE OBVEZNICIMA SAMO ZA ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA KOJA MU SLUŽE ZA OBAVLJANJE PRETEŽNE DELATNOSTI ZA KOJU JE I PROPISANA TAKVA MOGUĆNOST - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 48a

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: DRSKO I BEZOBZIRNO PONAŠANJE U SMISLU KRIVIČNOG DELA NASILNIČKO PONAŠANJE - Krivični zakonik: član 344
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEPOSTOJANJE NAMERE IZBEGAVANJA PLAĆANJA POREZA I DOPRINOSA USLED NEDOSTATKA SREDSTAVA - Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji: član 173
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: SAIZVRŠILAŠTVO KAO VID SAUČESNIŠTVA U KRIVIČNOM DELU - Krivični zakonik: član 33
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: SUMNJA U POGLEDU ODLUČNIH ČINJENICA ZA DONOŠENJE OSUĐUJUĆE PRESUDE - Zakonik o krivičnom postupku: član 18 stav 3
 • Vrhovni kasacioni sud: NEPOSTOJANJE USLOVA ZA PRIZNANJE I IZVRŠENJE STRANE KRIVIČNE PRESUDE - Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima: član 7 stav 1 tačka 1)

… dalje u pravnoj bazi Paragraf Lex

Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 2.9.2011. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet "Ikl-Aksijal"

 

22. St. broj 1305/2010

 

 

 

Pozivaju se poverioci Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet "Ikl-Aksijal" u stečaju iz Beograda, Knez Danilova 23-25, da prisustvuju završnom ročištu koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 207, 23. decembra 2010. godine sa početkom u 12,30 časova.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 16. decembra 2010. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

Zadruga "Srem - Bečmen - Petrovčić" d.o.o.

07895348

3 St. broj 3314/10

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1992

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 3. St. 3314/2010 od 4. aprila 2011. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zadrugom "Srem - Bečmen - Petrovčić" d.o.o. Petrovčić, Braće Ljubinković 25, matični broj 07895348, PIB 100098218, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
I. Usvaja se predlog poverilaca "Seme-Pančevo" a.d. Pančevo, Moše Pijade 19, Dunđer Dušana iz Bečmena, Đure Jakšića 3, Prokopljević Boška iz Petrovčića, Braće Ljubinković 22, pa se otvara stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Zadruga "Srem - Bečmen - Petrovčić" d.o.o. Petrovčić, Braće Ljubinković 25, matični broj 07895348, PIB 100098218.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2, tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Dragan Petkoski iz Beograda, Stevana Opačića 42/22.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja za 12. decembar 2011. godine u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat.
VII. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 16. septembar 2011. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko skupština poverilaca nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
IX. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu i usluge Nos company d.o.o.

 

50. St. broj 4360/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=689

 

U postupku stečaja u predmetu 50. St. broj 4360/2010 nad stečajnim dužnikom Preduzećem za trgovinu i usluge Nos company d.o.o., u stečaju iz Beograda, Brankova 28/II.
Zakazuje se završno ročište u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/II, za 26. septembar 2011. godine, u 9,30 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljen je u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Panlevel" d.o.o.

17552864

St. broj 110/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović u postupku stečaja nad "Panlevel" d.o.o. iz Mionice, dana 12. avgusta 2011. godine, doneo je
REŠENJE
Predlog "VB Leasing" d.o.o. iz Beograda za pokretanje stečajnog postupka, nad "Panlevel" d.o.o. iz Mionice usvaja se.
I. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Panlevel" d.o.o. iz Mionice, matični broj 17552864, PIB 103313034.
II. Stečajni postupak se otvara zbog prezaduženosti stečajnog dužnika.
III. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira imenuje se Basta Nikola iz Zemuna, Jože Šćurle 18a.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana o dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Prijave potraživanja koje budu podnete po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ispitno ročište će se održati dana 16. novembra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
VII. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 5. oktobra 2011. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
VIII. Skupština poverilaca će se održati dana 5. oktobra 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu sudnica broj 17.
IX. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli suda dana 15. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Savatrans" d.o.o.

 

Posl. broj 2. St. 86/2011

 

 

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem St. broj 86/2011 od 12. avgusta 2011. godine pokrenuo je stečajni postupak nad "Savatrans" d.o.o. Kruševac, Ace Aleksića 4/5.
Za stečajnog upravnika određuje se Novica Ilić dipl. ecc. iz Kruševca, Bore Stankovića 21.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni poverioci) da prijave svoja razlučna prava i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev, kao i iznos do kojeg njihova potraživanja, po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom.
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da bez odlaganja izmire svoje obaveze.
Ročište za ispitivanje osnovanosti potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 22. novembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 12, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja, zakazuje se za 20. septembar 2011. godine sa početkom u 11,30 časova.
Rešenje o otvaranju stečajnog postupka istaknuto je na oglasnoj tabli ovog suda dana 15. avgusta 2011. godine.
Protiv rešenja o pokretanju stečajnog postupka može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

DOO "Vožd"

20458801

2. St. broj 470/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2000

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača Komercijalne banke a.d. Beograd, za otvaranje stečajnog postupka prema dužniku DOO "Vožd" iz Dimitrovgrada, Niška 7a, 12. 8. 2011. godine, doneo je
REŠENJE
1. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Vožd" iz Dimitrovgrada, Niška 7a, matični broj 20458801 PIB 105785314.
2. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
3. Imenuje se za stečajnog upravnika Pavle Nikolić iz Pirota.
4. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
5. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati dana 21. septembra 2011. godine u 10,00 časova u sudnici 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
7. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 30. novembra 2011. godine u 11,00 časova u sudnici 4, Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a.
8. Stečajni postupak je otvoren 12. avgusta 2011. godine i istog dana je Rešenje o otvaranju istog istaknuto na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

AD "Lipa"

 

St. broj 304/2011

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/LIPA.shtml/seo=/companyid=1123

Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Svetlani Denčić-Bjelanović u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AD "Lipa" iz Srpske Crnje, St. broj 304/11 zakazuje dopunsko ispitno ročište za razmatranje naknadno podnetih prijava za dan 27. septembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova, sala broj 114/1 Privrednog suda u Pančevu, na koje se pozivaju poverioci.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" a.d.

07160640

St. broj 258/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2027

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZAVOD+ZA+EKONOMIKU+I+RAZVOJ+PRIVREDE.shtml/seo=/companyid=973

Privredni sud u Požarevcu je doneo rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom PD "Zavod za ekonomiku i urbani menadžment" a.d. iz Požarevca, Čede Vasovića 76, matični broj 07160640 zbog postojanja trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Petrović Dobrivoje iz Smedereva, Njegoševa 6/4.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 2. decembra 2011. godine u 10,30 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 76/III.
Prvo poverilačko ročište određuje se za 26. septembar 2011. godine u 10,30 časova u Privrednom sudu u Požarevcu, sudnica broj 76/III.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 17. avgusta 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

"Ribarstvo Deronje" d.o.o.

8635617

Posl. broj 91/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=499

 

Privredni sud u Somboru u stečajnom postupku nad "Ribarstvo Deronje" d.o.o. u stečaju matični broj 8635617, PIB 101564625, Odžaci Maršala Tita 27, poslovni broj ST 91/2010, obaveštava da zakazuje ročište za razmatranje predloga plana reorganizacije sa dopunom od 8. juna 2011. godine i glasanje, za dan 28. septembar 2011. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda Sombor, Venac vojvode Živojina Mišića 23, sala 3/1. Plan reorganizacije i dopuna je podnet od strane stečajnog dužnika. Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja. Glasanje se vrši u okviru klasa poverilaca. Plan reorganizacije se smatra usvojenim u jednoj klasi ako su za plan glasali poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja u toj klasi. Plan se smatra usvojenim ako ga prihvate sve klase na propisani način i ako je u skladu sa odredbama Zakona o stečaju. Plan reorganizacije je priključen u spis ovog suda ST 91/2010 i poverioci ga mogu razgledati svakog radnog dana u pisarnici suda od 8,00 do 15,00 časova ili se za sva obaveštenja mogu obratiti podnosiocu plana reorganizacije.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Eurobonia" d.o.o.

17512510

St-362/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2032

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovog suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Eurobonia" d.o.o. iz Krnješevaca, MB 17512510, PIB 103079334, dana 17. avgusta 2011. godine pod brojem St-362/2011, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajnog upravnika Stupar Snježana iz Rume, Kudoška 30/2.
Za stečajnog upravnika u postupku stečaja nad "Eurobonia" d.o.o. Krnješevci imenuje se Ivana Matić iz Sremske Mitrovice, Školska 17.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 21. septembar 2011. godine u 9,00 časova u sudnici broj 18/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Eko raj"

 

St. broj 14/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 10. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja St. 14/2011 nad dužnikom "Eko raj" Subotica, doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,00 časova.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obaveštenim o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Vaš stan"

 

broj St. 188/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem broj St 188/2010 od 10. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom "Vaš stan" Subotica, odredio završno ročište za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,45 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici.
Na ovo završno ročište pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika putem objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Zrnko"

 

St. 274/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 11. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja St. 274/2011 nad dužnikom "Zrnko" Subotica, doneo rešenje kojim se prvo poverilačko ročište zakazuje za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 10,20 časova.
Svi poverioci stečajnog dužnika smatraju se uredno obaveštenim o datumu održavanja prvog poverilačkog ročišta objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"Gepo"

 

St 306/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je rešenjem br. St 306/2011 od 10. avgusta 2011. godine, u postupku stečaja nad dužnikom "Gepo" Ada, odredio završno ročište za 6. oktobar 2011. godine sa početkom u 9,30 časova u sali broj 168/II kod Privrednog suda u Subotici.
Na ovo završno ročište pozivaju se svi poverioci stečajnog dužnika putem objavljivanjem ovog rešenja u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Voćar" a.d.

 

6. St. broj 4/2010

 

 

 

U predmetu stečaja nad "Voćar" a.d., iz Požege zakazuje se ispitno ročište za 23. septembar 2011. godine sa početkom u 9,00 časova u sudnici broj 55/III Privrednog suda u Užicu, Nade Matić 6, a po zahtevu za izlučenje.
Pozivaju se poverioci da pristupe na ročište.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Opšta zemljoradnička zadruga "Novo Jasenovo"

 

6. St. broj 17/2011

 

 

 

Rešenjem Privrednog suda u Užicu, 6. St. broj 17/2011 od 12. avgusta 2011. godine, zakazan je nastavak ispitnog ročišta u predmetu stečaja nad Opštom zemljoradničkom zadrugom "Novo Jasenovo" u stečaju iz Jasenova za 30. septembar 2011. godine sa početkom u 12,00 časova.
Ovo obaveštenje poveriocima ima služiti umesto poziva.

Izvor: Redakcija, 6.9.2011.

Likvidacije:

U periodu od 29. avgusta do 2. septembra 2011. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

165163

HASE - U LIKVIDACIJI

Smederevo

02.09.2011

60

165152

MARINELLI MAX - U LIKVIDACIJI

Petrovac

02.09.2011

60

165148

SPASOJEVIĆ TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

02.09.2011

60

165141

FINAL BALANCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

02.09.2011

60

165133

MON - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

02.09.2011

60

165129

ST.G - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

02.09.2011

60

165117

SOFRONIJE ING PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.09.2011

60

165098

BELGRADE RENT-A CAR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

02.09.2011

60

165091

DAVITO - U LIKVIDACIJI

Ražanj

02.09.2011

60

165071

LEGATT - U LIKVIDACIJI

Leskovac

01.09.2011

60

165064

AUTO-GAS SISTEMI - U LIKVIDACIJI

Kovin

01.09.2011

90

165056

V & M COMPANY - U LIKVIDACIJI

Valjevo

01.09.2011

60

165054

COOLSHADE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

01.09.2011

60

165022

LIGUOBIN - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

165016

INTERTEX - U LIKVIDACIJI

Krupanj

01.09.2011

60

165014

LIONA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.09.2011

60

164997

FRUIT AGROLINE - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164986

MANUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164988

NET PLUS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.09.2011

60

164972

MODA TREND - U LIKVIDACIJI

Kruševac

01.09.2011

60

164967

TRI ARHITEKTI - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.09.2011

60

164963

ESOPETROL - U LIKVIDACIJI

Topola

01.09.2011

60

164961

LISTANA - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

01.09.2011

60

164950

MANGALICUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164942

PUNKTUM - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164928

DZIMI TRANSPORT - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.08.2011

60

164914

PRINCET - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

31.08.2011

60

164920

DUNIG - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

31.08.2011

60

164908

SAN DISTRIBUCIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

31.08.2011

60

164904

BANKER - INVEST - U LIKVIDACIJI

Veliko Gradište

31.08.2011

60

164895

INN ALOE TRADE - U LIKVIDACIJI

Bač

31.08.2011

60

164867

FARMAKOM - U LIKVIDACIJI

Leskovac

31.08.2011

60

164891

VOJVODINATURIST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.08.2011

60

164862

E.H.I. - U LIKVIDACIJI

Kruševac

31.08.2011

60

164858

IFODA GROUP - U LIKVIDACIJI

Paraćin

31.08.2011

60

164852

SMART TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

31.08.2011

60

164836

TERMOVENT-PLUS - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

30.08.2011

60

164814

MEGA R.L.A - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

30.08.2011

60

164810

CRAN KOP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164799

INSOMNIA DESIGN - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.08.2011

60

164795

KOJA PLUS - U LIKVIDACIJI

Vladimirci

30.08.2011

60

164791

A.A.D. COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

30.08.2011

60

164766

FAMILIJA MR TRADE PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.08.2011

60

164762

CMS SOLUTIONS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

30.08.2011

60

164758

GEMBIRD SERBIA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.08.2011

60

164756

LIBERSAGO - U LIKVIDACIJI

Kovačica

30.08.2011

60

164749

FURRA WVP - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164741

ZODRA - U LIKVIDACIJI

Vršac

29.08.2011

60

164731

NECLINE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164713

CENTROKOP - U LIKVIDACIJI

Vranje

29.08.2011

60

164706

PROVANSA TOURS - U LIKVIDACIJI

Čačak

29.08.2011

60

164695

VIKI AUTO OCCASIONEN - U LIKVIDACIJI

Preševo

29.08.2011

60

164684

REAL ESTATE POINT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

29.08.2011

60

164737

PROFILE CONSULT SERBIA - U LIKVIDACIJI

Sjenica

29.08.2011

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 5.9.2011.