Aktuelne vesti na dan 07. mart 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
Poznavanje engleskog jezika;
Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
Regularno punočasovno angažovanje
Rad u dinamičnom okruženju
Lični I profesionalni napredak.
Razvijanje sposobnosti za inovativnost
Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 38 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 40 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 15 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 15 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 15 OD 2.03. 2012/ODABRANI DOKUMENTI

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • OVLAŠĆENJE ZA IZDAVANJE SERTIFIKATA O ENERGETSKIM SVOJSTVIMA ZGRADE - ENERGETSKOG PASOŠA: • Energetski pasoši biće obavezni od 30.9.2012. godine •
 • UPUTSTVO ZA OSNIVANJE I REGISTRACIJU SPORTSKIH ORGANIZACIJA
 • STICANJE SVOJSTVA KONTROLNOG AKCIONARA I USLOVI ZA PRINUDNI OTKUP AKCIJA
 • UNOŠENJE DODATNOG KAPITALA U DRUŠTVO I MOGUĆNOST POVRAĆAJA
 • ZAPOSLENI AKCIONAR KAO PUNOMOĆNIK DRUGIM AKCIONARIMA
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH IZVEŠTAJA O SISTEMU I RADU INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU ZA 2011. GODINU
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA - "Sl. glasnik RS", br. 13/2012
 • STATUS FONDACIJA U SISTEMU JAVNIH NABAVKI
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • ISKAZIVANJE I OBRAČUN MANJINSKOG INTERESA (UČEŠĆA) U KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA
 • PDV TRETMAN PRVOG PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA NA NOVOIZGRAĐENOM GRAĐEVINSKOM OBJEKTU KOJI OBVEZNIK PDV - INVESTITOR UNOSI KAO ULOG U NOVOOSNOVANO PRIVREDNO DRUŠTVO
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA REZIDENATA I NEREZIDENATA - "Sl. glasnik RS", br. 15/2012: • Novi osnovi izveštavanja Deviznog inspektorata - o poslovima prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i o poslovima prodaje plaćene robe koja se nalazi u inostranstvu i neposredno isporučuje u inostranstvo •
 • CARINSKI TRETMAN UVOZA POLOVNE ROBE
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
U DOMU NARODNE SKUPŠTINE ODRŽANO JAVNO SLUŠANJE O KORIŠĆENJU PRETPRISTUPNIH FONDOVA EVROPSKE UNIJE

Odbor za evropske integracije organizovao je 6. marta u Domu Narodne skupštine javno slušanje na temu "Korišćenje pretpristupnih fondova Evropske unije" (IPA).
Otvarajući javno slušanje, predsednik Odbora za evropske integracije Laslo Varga istakao je značaj ove teme nakon sticanja statusa kandidata za članstvo u EU.
Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević naglasila je da je status kandidata potvrda pravca u kome ide Srbija, kao i da će Srbija na daljem putu ka EU dobijati više sredstava iz pretpristupnih fonodava, što će joj biti tehnička podrška, ali i motivacija da nastavi sa reformama.
Delević je istakla da je Srbija od početka procesa tranzicije od EU, preko pretpristupnih fondova ili pojedinih država donatora, dobila oko 3,5 milijardi evra. Taj novac je utrošen u obrazovanje, poljoprivredu, infrastrukturu, zaštitu životne sredine, lokalni razvoj i drugo.
Sredstva koje će Srbija dobiti iz pretpristupnih fondova EU pomoći će da se u zemlji sprovedu reforme i promeni način na koji naše društvo funkcioniše, naglasila je Milica Delević.
Zamenik direktorke Kancelarije za EU Ognjen Milić naveo je da je u periodu od 2007. do 2013. godine iz pretpristupnih fondova EU za Srbiju namenjeno 1,4 milijardi evra, ali da se očekuje da će budžetom EU za period 2013-2020. godine ta sredstva biti uvećana. Dobijena sredstva utrošena su za realizaciju 129 projekta koji su bili uključeni u prve dve komponente IPA, a to su podrška tranziciji i izgradnji institucija i projektima prekogranične saradnje.
Kao kandidat za članstvo u EU Srbija će moći da koristi i preostale komponente IPA - za regionalni razvoj, razvoj ljudskih resursa i razvoj seoskih područja, a pre svega, poljoprivrede kao strateški važne oblasti. Uslov za korišćenje tih komponenti je da Srbija uspostavi decentralizovani sitem upravljanja i u narednom periodu dobije od EU za to akreditaciju.
O korišćenju sredstava iz IPA fondova govorili su predstavnici Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i Ministarstva prosvete i nauke, kao i Opštine Arilje.
Učesnike javnog slušanja pozdravila je predsednica Narodne skupštine prof. dr Slavica Đukić Dejanović, a ispred Delegacije EU u Srbiji obratio im se zamenik šefa Delegacije Adriano Martins. U kontekstu ove teme, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost Sonja Liht govorila je o značaju borbe za poboljšanje uslova života u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 6.3.2012.

PREDSEDNICI PARLAMENATA VOJVODINE I HESENA POTPISALI IZJAVU O SARADNJI

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Šandor Egereši i predsednik Skupštine nemačke savezne pokrajine Hesen Norbert Kartman potpisali su danas u Visbadenu Zajedničku izjavu kojom se postavljaju osnove za dalju parlamentarnu saradnju i povezivanje dva regiona.

U tekstu izjave koju su dva predsednika potpisala u Parlamentu Pokrajine Hesen, navodi se da, svesni značaja evropskih integracija i daljeg mirnog razvoja Evrope, Vojvodina i Hesen nameravaju da intenziviraju partnerske odnose, na načelima jednakosti i uzajamnog poverenja.

Potpisanom izjavom precizirani su i ciljevi parlamentarnog partnerstva Vojvodine i Hesena, koji se, pre svega, odnose na stvaranje mogućnosti za održavanje susreta i sastanaka članova obeju skupština, kao i zvaničnih i stručnih delgacija na lokalnom i regionalnom nivou, razvoj i podršku saradnji između gradova, opština, lokalnih samouprava i njihovih institucija, uspostavljanje i razvijanje privrednih kontakata i veza, saradnju u oblastima obrazovanja, kulture i sporta, jačanje ekonomskih i kulturnih veza, pružanje podrške sprovođenju zajedničkih međunarodnih projekata, unapređenje saradnje u oblasti ekologije, povezivanja mladih.

Naglašavajući važnost današenjeg potpisivanja, predsednik Egereši je istakao da se povezivanjem sa Hesenom, jednim od najrazvijenijih i najbogatijih nemačkih i evropskih regiona, Vojvodina našla u "veoma dobrom društvu evropskih prijatelja".

"Posle samo par meseci od uspostavljanja saradnje, Vojvodina je uspela da sa Hesenom parafira veoma značajnu izjavu kojom se snažno podržava i saradnja naših poslanika, odbora, vlada, privrednika, univerziteta, otvaraju se vrata za povezivanje mladih. Na ovaj način Vojvodina je još jednom pokazala da je njena jasna namera i jasna politika da u što boljem svetlu predstavlja Republiku Srbiju, da poboljšava naš imidž u Evropi i da ubrzava naš evropski put", naglasio je predsednik Egereši.
Predsednik Parlamenta Hesena Norbert Kartman naglasio je da Hesen nije slučajno izabrao Vojvodinu kao region sa kojim želi da ostvari bližu i konkretniju saradnju, ocenivši da je naša pokrajina jedinstvena po svojim specifičnostima u celoj jugoistočnoj Evropi.

"Ova izjava je kamen temeljac naših budućih odnosa i njom su i Hesen i Vojvodina izrazile volju i spremnost da se međusobno pomažemo, savetujemo i da, naravno, iniciramo i ostvarujemo zajedničke projekte", istakao je predsednik Kartman. On je istakao da su ovom posetom stvoreni uslovi i za uspostavljanje saradnje između kancelarija Vojvodine i Hesena u Briselu, kao još jedna mogućnost koju bi trebalo iskoristiti na zajedničku korist.

Predsednik Egereši i članovi delegacije, potpredsednici Skupštine APV Igor Mirović i Martin Zloh, pokrajinski poslanik Tivadar Tot i direktor Fonda "Evropski poslovi" i šef predstavništva Vojvodine u Briselu Predrag Novikov, razgovarali su danas u Parlamentu Hesena i sa Savetom starešina ove skupštine, ministrom za savezne poslove Hesena i opunomoćenikom pokrajine Hesen pri Saveznoj Republici Nemačkoj Mihaelom Bodenbergerom, članovima Odbora za evropska pitanja, poslanicima i potpredsednicima Parlamenta.
Delegaciju Skupštine AP Vojvodine pozdravili su i poslanici Parlamenta Hesena na svojoj današnjoj plenarnoj sednici, a tokom prepodneva posetili su i Regionalnu zanatsku komoru Visbadena, Centar za profesionalno obrazovanje i tehnologije i Univerzitet "Evropska poslovna škola" u Visbadenu.

Hesen je jedna od najrazvijenijih nemačkih pokrajina, a saradnja dva parlamenta uspostavljena je početkom novembra 2011. godine, kada je skupštinska delagacija Hesena, predvođena predsednikom Kartmanom po prvi put posetila AP Vojvodinu.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 6.3.2012.

ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE PAPIRA ZA ŠTAMPANJE GLASAČKOG LISTIĆA I KONTROLNOG LISTA ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, KOJI ĆE SE ODRŽATI U 2012. GODINI: Glasački listić za izbor poslanika po proporcionalnom izbornom sistemu biće štampan na papiru svetlo žute boje, a kontrolni list na papiru svetlo sive boje, a za izbor poslanika po većinskom izbornom sistemu glasački listić biće štampan na papiru svetlo zelene boje, a kontrolni list na papiru svetlo roze boje

Iz Pokrajinske izborne komisije, organa koji će sprovoditi izbore u 2012. godini za izbor poslanika u Skupštinu AP Vojvodine, podsećaju da je sedište PIK-a u zgradi Skupštine AP Vojvodine u Novom Sadu, u Ulici vladike Platona bb (ulaz iz Banovinskog prolaza). Kontakt telefoni PIK su: 021/456-010 i 021/456-012. Radno vreme je radnim danom od 8 - 16 časova.

Pokrajinska izborna komisija je na sednici održanoj 5. marta donela Odluku o određivanju boje papira za štampanje glasačkog listića i kontrolnog lista za glasanje na izborima za poslanike u Skupštinu Autonomne Pokrajine Vojvodine, koji će se održati u 2012. godini. Glasački listić za izbor poslanika po proporcionalnom izbornom sistemu biće štampan na papiru svetlo žute boje, a kontrolni list na papiru svetlo sive boje, a za izbor poslanika po većinskom izbornom sistemu glasački listić biće štampan na papiru svetlo zelene boje, a kontrolni list na papiru svetlo roze boje.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 6.3.2012.

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA ZAPOČELA IZVOĐENJE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PRAVILNOSTI POSLOVANJA ZA 2011. GODINU KOD ODREĐENIH KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA

U skladu sa programom revizije za 2012. godinu, Državna revizorska institucija je kod određenih korisnika budžetskih sredstava započela izvođenje revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2011. godinu, i to:

1. U Sektoru za reviziju budžeta i budžetskih fondova:

- Ministarstvo finansija - Nacrt Zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu,
- Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva - Godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu,
- Ministarstvo vera i dijaspore - Godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu,
- Ministarstvo pravde - Godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu,
- Ministarstvo spoljnih poslova - Godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu,
- Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu - Godišnji finansijski izveštaj za 2011. godinu.

2. U Sektoru za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava:

- Privredno društvo za distribuciju električne energije "Elektrosrbija" d.o.o. Kraljevo, Finansijski izveštaj i pravilnost poslovanja za 2011. godinu,
- Privredno društvo za distribuciju električne energije "Elektrovojvodina" d.o.o. Novi Sad, Finansijski izveštaj i pravilnost poslovanja za 2011. godinu,
- Javno komunalno preduzeće - Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd", Beograd, Finansijski izveštaj i pravilnost poslovanja za 2011. godinu,
- Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija", Beograd, Finansijski izveštaj i pravilnost poslovanja za 2011. godinu,
- Javno komunalno preduzeće za pijačne usluge "Tržnica", Niš, Finansijski izveštaj i pravilnost poslovanja za 2011. godinu.

3. U Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti:

- Finansijski izveštaj završnog računa budžeta Grada Subotice za 2011. godinu,
- Finansijski izveštaj završnog računa budžeta Grada Zrenjanina za 2011. godinu,
- Finansijski izveštaj završnog računa budžeta Grada Sombora za 2011. godinu,
- Finansijski izveštaj završnog računa budžeta Grada Valjeva za 2011. godinu,
- Finansijski izveštaj završnog računa budžeta Grada Užica za 2011. godinu,
- Finansijski izveštaj završnog računa budžeta Grada Vranja za 2011. godinu.

4. U Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja:

- Završni račun i pravilnost poslovanja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije za 2011. godinu.

5. Sektor za reviziju Narodne banke Srbije, u delu koji se odnosi na korišćenje javnih sredstava i na poslovanje sa državnim budžetom, tokom ove nedelje će započeti izvođenje revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2011. godinu:

- Agencije za osiguranje depozita,
- Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore,
- Narodne banke Srbije.

Izvor: Vebsajt Državne revizorske institucije, 5.3.2012.

PRELASKOM NA JEDNOŠALTERSKI SISTEM, UVOĐENJEM ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA PDV PRIJAVA, KAO I AKTIVNOSTIMA NA PRIMENI ELEKTRONSKOG POTPISA OSTVAREN ZNAČAJAN NAPREDAK U OBLASTI POLITIKE RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

Srbija je ostvarila značajan napredak u oblasti politike razvoja malih i srednjih preduzeća, a najviše je postignuto u oblasti prilagođavanja državne uprave potrebama sektora MSP, izjavio je danas pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja Dejan Radulović.
Na seminaru o malom biznisu u Privrednoj komori Srbije, on je objasnio da je unapređenje u toj oblasti postignuto prelaskom na jednošalterski sistem, uvođenjem elektronskog podnošenja PDV prijava, kao i aktivnostima na primeni elektronskog potpisa.
On je naveo da je ocena o "značajnom napretku" usledila nakon bilateralnog sastanka sa predstavnicima Evropske komisije i OECD-a, dodajući da je pomak ostvaren i u sferi podsticanja internacionalizacije srpske privrede.
Srbija je, takođe, ostvarila napredak i u delu usvajanja propisa i standarda, a konkretni razultati ogledaju se pre svega u tome što je potpuno preuzeto evropsko zakonodavstvo koje se odnosi na slobodno kretanje roba, naveo je Radulović, i podsetio da je Institut za standardizaciju Srbije usvojio vise od 50 odsto svih evropskih standarda.
U oceni rezultata politike MSP, Evropa je takođe ocenila i da je Srbija od 10 zemalja nečlanica EU sprovela najviše mera, čak 33 u protekloj godini, rekao je Radulović, navodeći da ovaj podatak dobija na značaju ako se zna da su u dobijanju ocena učestvale zemlje kao što su Norveška, Island, Izrael.
On je istakao da je Akt o malim i srednjim preduzećima Evropska unija usvojila 2008. godine, kao novi okvir politike u oblasti malih i srednjih preduzeća, a da u procesu sprovođenja principa tog akta učestvuje 35 institucija, što ukazuje na kompleksnost i značaj politike razvoja malih i srednjih preduzeća.
Predstavnik Direktorata za industriju i preduzetništvo Evropske komisije Vojcek Sopinski (Wojcieć Sopinski|) istakao je da je u EU bilo gotovo nemoguće doći do potpuno tačnog podatka o ukupnom broju malih i srednjih preduzeća, ali se naposletku došlo do procene da se taj broj kreće između 20 i 23 miliona.
Od tog broja, 92 odsto čine mala a samo osam procenata nešto veća preduzeća, naveo je Šopinski, dodajući da se procenjuje da dve trećine potencijala za zapošljavanje u EU upravo leži u sektoru MSP, što znači da, ukoliko bi svako preduzeće moglo da zaposli samo po jednog novog radnika, to bi otvorilo 23 miliona novih radnih mesta.
Institucije EU, kako je istakao Sopinski, veoma su usmerene ka razvoju sektora MSP, i dosta sredstava je opredeljeno upravo u ovom sektoru.
Cilj je, kako je naveo, i da se u budućnosti preduzeća u EU mogu registrovati za najviše tri dana, a da cena registracije ne bude veća od 100 evra - sadašnji prosek je sedam dana i oko 400 evra.

Izvor: Tanjug, 6.3.2012.

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA: Politička stranka se osniva na osnivačkoj skupštini donošenjem osnivačkog akta, programa, statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje političke stranke • Uoči raspisivanja parlamentarnih izbora u Srbiji je registrovano 87 političkih partija •

Uoči raspisivanja parlamentarnih izbora u Srbiji, za šta rok ističe za sedam dana, u Srbiji je registrovano 87 političkih partija, od kojih je četiri nastalo od početka godine.
Parlamentarni izbori moraju biti raspisani do 13. marta, kada ističe zakonski rok za njihovo raspisivanje, budući da je propisano da izbori moraju biti raspisani 90 dana pre isteka mandata Skupštine Srbije.
Izbori će, prema najavama predstavnika vlasti u prethodnom periodu, biti održani 29. aprila ili 6. maja.
U državi je trenutno registrovano 87 političkih stranaka, a Srbija je od početka 2012. godine dobila četiri nove stranke.
U pitanju su, kako piše u Registru političkih stranaka, Unija Roma Srbije, Pokret za razvoj Srbije, Bunjevačka stranka i Bošnjačka narodna stranka.
Sedište tih stranaka je u Beogradu, Subotici i Novom Pazaru, a kao njihovi zastupnici navedeni su Marko Stevanović, Mile Dragić, Srđan Evetović i Mujo Muković.
Od upisanih 87 stranaka, 48 njih okuplja nacionalne zajednice koje žive na teritoriji Srbije.
Lane su u Registar političkih stranaka upisane "Zajedno za Vojvodinu", Demokratska partija iz Bujanovca, "Bogata Srbija" Zaharija Trnavčevića, "Srbija na istoku" iz Boljevaca, Srpska demokratska stranka iz Beograda, kao i Socijaldemokratski savez, čiji je zastupnik Nebojša Leković.
Za upis u Registar političkih stranaka neophodno je prikupiti 10.000 potpisa građana, osim ukoliko su u pitanju stranke nacionalnih manjina koje moraju da skupe hiljadu potpisa.
Kandidate za predstojeće izbore mogu predlagati registrovane političke stranke, koalicije i druge političke organizacije, posebno ili zajedno, kao i grupe građana, a izborna lista je potvrđena ukoliko je potpisima podrži najmanje 10.000 birača.
Stranke koje budu zainteresovane za učešće na izborima imaju rok da izborne liste Republičkoj izbornoj komisiji dostave najkasnije 15 dana pre dana održavanja izbora.
Politička stranka se osniva na osnivačkoj skupštini donošenjem osnivačkog akta, programa, statuta i izborom lica ovlašćenog za zastupanje političke stranke.
Prijavu za upis u Registar političkih stranaka podnosi ovlašćeno lice u roku od 30 dana od dana osnivanja, a Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu je dužno da donese rešenje o upisu u registar u roku od mesec dana.
Na političkoj sceni Srbije je pre preregistracije stranaka, koja je na osnovu Zakona o političkim strankama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 - prim. red) počela jula 2009. godine, bilo više od 600 političkih organizacija..

Izvor: Tanjug, 6.3.2012.

RASPISAN KONKURS ZA UČEŠĆE U OBUCI "UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA ZA PREDSTAVNIKE UDRUŽENJA" • Rok za prijavljivanje je 13. mart 2012. godine •

Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima raspisala je konkurs za učešće u obuci "Upravljanje EU projektima za predstavnike udruženja".
Obuka je namenjena predstavnicima udruženja, aktivistima i zaposlenima u civilnom sektoru.
Ciljevi obuke "Upravljanje EU projektima za predstavnike udruženja" su podizanje kapaciteta udruženja za bolji pristup donatorskim sredstvima, kroz unapređenu saradnju sa lokalnom zajednicom, razvijanje komunikacije sa ključnim partnerima - institucijama i donatorskim organizacijama, jačanje veština lobiranja i pripreme projektne dokumentacije za konkurisanje za dodelu sredstava za potrebe finansiranja projekata.
"Na osnovu nedavno sprovedenog istraživanja, zaposleni u organizacijama civilnog društva identifikovali su veliku potrebu za dodatnim obrazovanjem u oblasti pripreme projektnih predloga. Takođe, u Beogradu funkcioniše veliki broj novoosnovanih udruženja kojima je ovakva obuka neophodna. Obuka je koncipirana tako da kroz teorijski i praktičan rad polaznici savladaju veštine neophodne za uspešno konkurisanje za donatorska sredstva. Zbog velikog interesovanja Agencija po treći put organizuje ovu obuku, a najnoviji ciklus trajaće dan duže, polaznicima je ponuđen osnovni ili napredni nivo obuke u zavisnosti od iskustva koje poseduju u radu u civilnom sektoru." rekao je Danko Runić, direktor Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima.
Nakon sprovedenog trodnevnog treninga uslediće praktični deo obuke tokom kojeg će se u formi mentorskog rada pratiti razvoj projekata polaznika treninga. Po završetku mentoring perioda uslediće poslednji dan obuke kada će biti predstavljeni predlozi projekata.
Rok za prijavljivanje je 13. mart 2012. godine do 14 časova. Obuka će biti održana krajem marta i tokom aprila, tačan termin održavanja biće naknadno ustanovljen. Više možete pročitati na http://www.beogradeu.gov.rs/sr_lat/besplatne-obuke-za-pisanje-projekata-za-predstavnike-udruzenja (ONLINE)
Tekst poziva i prijavni formular možete preuzeti na http://www.beogradeu.gov.rs/sr_lat/korisne-informacije/udruzenja/konkursi (ONLINE)

(Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima)
Izvor: http://www.crnps.org.rs/
Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 6.3.2012.

ZAŠTITNIK GRAĐANA APELUJE NA DRŽAVNE ORGANE DA PREDUZMU ODGOVARAJUĆE MERE I AKTIVNOSTI IZ SVOJE NADLEŽNOSTI KAKO BI SE OSOBAMA SA INVALIDITETOM OMOGUĆILO DA NA POTPUN I DELOTVORAN NAČIN UČESTVUJU U DRUŠTVENOM I POLITIČKOM ŽIVOTU ZEMLJE

Nadležni državni organi bi trebalo da preduzmu odgovarajuće mere i aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se osobama sa invaliditetom omogućilo da na potpun i delotvoran način učestvuju u društvenom i političkom životu zemlje, kaže se u Mišljenju Zaštitnika građana upućenom Narodnoj skupštini Republike Srbije, Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine, Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Republičkoj izbornoj komisiji i Pokrajinskoj izbornoj komisiji AP Vojvodina. Ove mere i aktivnosti bi, po mišljenju Zaštitnika građana, trebalo preduzimati kako u oblasti normativnog uređivanja, tako i u oblasti praktične primene normiranog.
Zaštitnik građana je prethodno utvrdio, a predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom i drugih udruženja koja zagovaraju i štite njihova prava i interese potvrdili, da se građani sa invaliditetom prilikom organizovanja izjašnjavanja građana na izborima i referendumima suočavaju sa različitim fizičkim, informativno - komunikacionim i drugim preprekama zbog kojih im je otežano, ili potpuno onemogućeno, da ravnopravno učestvuju u odlučivanju i izraze svoju političku volju.
Zaštitnik građana podseća da je obavezujućim normama međunarodnog prava, a i Ustavom Republike Srbije osobama sa invaliditetom garantovano puno i jednako uživanje svih ljudskih prava i sloboda, među kojima su i i aktivno i pasivno izborno pravo i pravo da odlučuju o svim pitanjima koja su od interesa za građane.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 6.3.2012.

POTPISANI UGOVORI ZA REVITALIZACIJU POLJSKIH PUTEVA U VREDNOSTI OD 700 MILIONA DINARA IZMEĐU MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE I PREDSTAVNIKA 46 OPŠTINA

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović i gradonačelnici i predsednici 46 opština potpisali su danas ugovore na osnovu kojih će u naredna četiri meseca biti uređeno 830 kilometara poljskih puteva u Srbiji.
Petrović je nakon potpisivanja ovih ugovora u Domu Narodne skupštine naveo da ukupna vrednost radova na revitalizaciji poljskih puteva iznosi 700 miliona dinara, od kojih će 450 miliona dinara biti izdvojeno iz republičkog budžeta, a ostatak sredstava će obezbediti gradovi i opštine iz cele Srbije.
On je istakao da će uređenje atarskih puteva omogućiti da vlasnici 35.000 poljoprivrednih gazdinstava lakše dođu do svojih njiva i poseda i na kvalitetniji način završavaju poslove od vitalne važnosti ne samo za njihove porodične budžete, već i za čitavu državu.
Prema njegovim rečima, osim poboljšanja uslova poslovanja za poljoprivredne proizvođače, posrednu korist od ovog projekta imaće i 55.000 ljudi iz ruralnih sredina jer će saobraćaj biti poboljšan.
Ministar je ukazao na to da će na ovom projektu biti angažovane domaće građevinske firme, što će toj privrednoj grani pružiti podsticaj i omogućiti da obavljanjem kvalitetnog posla za sve građane Srbije poboljšaju svoje bilanse i ostvare zaradu.
Realizacija ovog projekta, kako je ukazao, omogućiće i proizvodnju dovoljne količine sirovina, odnosno poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za domaće potrebe i izvoz, stabilno snadevanje domaćeg tržišta i sprečavanje rasta cene hrane.
Direktor Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Zoran Knežević naveo je da su sredstva za uređenje poljskih puteva obezbeđena od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, odnosno iz sopstvenih prihoda resornog ministarstva.
Gradonačelnik Šapca Miloš Milošević ocenio je da će uređenje mreže puteva omogućiti kvalitetniji život na selu i efikasnije obavljanje poljoprivredne proizvodnje.
Milošević je precizirao da će toj lokalnoj samoupravi na ovaj način biti omogućeno da uredi 25 kilometara atarskih puteva.
Predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov rekao je da je ta opština, koja pripada grupi malih i nerazvijenih, prvi put dobila ovako značajna sredstva za revitalizaciju poljskih puteva u dužini od 23 kilometra.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.3.2012.

U PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI U OKVIRU "ZAJEDNIČKOG PROGRAMA UNHCR-UNODC-IOM ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA U SRBIJI" ODRŽAN SEMINAR NA TEMU TRGOVINE LJUDIMA U KRIVIČNOPRAVNOM SISTEMU

Pravosudna akademija i Kancelarija UN za borbu protiv droge i kriminala u Srbiji (UNODC), u okviru "Zajedničkog programa UNHCR-UNODC-IOM za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji", i uz donatorsku podršku Vlade Belgije, Vlade Švajcarske i UN.GIFT-a, održali su seminar na temu trgovine ljudima u krivičnopravnom sistemu, dana 02.03.2012.godine, u Pravosudnoj akademiji u Beogradu.
Seminar je svečano otvorila predsednica Vrhovnog kasacionog suda, gosp. Nata Mesarović, a učesnicima su se u uvodnoj reči obratili i gosp. Đovani Nicotera (UNODC), gosp. Tamara Mirović (Republičko javno tužilaštvo) i gosp. Nenad Vujić (Pravosudna akademija).
Ovom prilikom su kao predavači gostovali specijalizovani tužioci iz Kraljevine Belgije, gosp. Katherine Kollignon i gosp. Jean-Mišel Demarš, zatim specijalizovani tužilac iz Kraljevine Holandije gosp. Bas van Vilet, kao i stalni pravni savetnik u OPDAT pri Ambasadi SAD u Beogradu gosp. David Luis.
Na seminaru su, takođe, predstavljena od strane gosp. Nenada Vujića, direktora Pravosudne akademije i Gordane Jekić Brdajić, zamenice Apelacionog tužioca, najznačajnija rešenja sadržana u upravo usvojenom Posebnom protokolu o postupanju pravosudnih organa u zaštiti žrtava trgovine ljudima u Srbiji koji je rezultat saradnje Zajedničkog programa UNHCR-UNODC-IOM za borbu protiv trgovine ljudima u Srbiji i Ministarstva pravde Republike Srbije.
Seminaru su prisustvovali brojne sudije, tužioci, policijski službenici, predstavnici nevladinih organizacija, te predstavnici međunarodnih organizacija aktivnih u borbi protiv trgovine ljudima u Srbiji.

Izvor: Vebsajt Pravosudne akademije, 6.3.2012.

OBJAVLJENI MAKROEKONOMSKI I FISKALNI PODACI NA DAN 20. FEBRUAR 2012. GODINE

U januaru 2012. godine ostvaren je deficit budžeta u visini od 8,7 mlrd dinara. Prihodi su ostvareni u iznosu od 57,3 mlrd, a rashodi su izvršeni u iznosu od 66 mlrd dinara.
Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 29,5 mlrd dinara.
Prihodi od PDV u januaru su tradicionalno visoki s obzirom da je januar mesec kada se uplaćuje PDV za prethodna tri meseca, uključujući i decembar koji karakteriše izuzetno visoka potrošnja. Posle PDV najveći prihod zabeležen je po osnovu akciza u iznosu od 17,7 mlrd.
Visoka naplata akciza je uzrokovana uplatom akciza na duvanske prerađevine koje proizvođači uplaćuju pre redovnog usklađivanja akciza sa stopom inflacije. Ostali oblici poreskih prihoda, kao i neporeski prihodi, naplaćeni su u skladu sa očekivanjima za januar.

Rashodi budžeta u januaru 2012. godine izvršeni su prema uobičajenoj dinamici. Najveće stavke predstavljaju isplata plata zaposlenima i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja (PIO fond, RZZO, Nacionalna služba za zapošljavanje) čiji se najveći deo odnosi na penzije. Prvi kvartal karakteriše slabo izvršenje kapitalnih rashoda i nabavke finansijske imovine (budžetski krediti). Odstupanje je zabeleženo kod subvencija, zbog isplate poljoprivrednih subvencija, prema ranije utvrđenom programu Vlade.
U tabeli 3. prikazano je kretanje ukupnih prihoda i rashoda korisnika republičkog budžeta. Osim budžetskih sredstava uključena su dodatna sredstva budžetskih korisnika ostvarena njihovom aktivnošću ili primanjima po osnovu donacija i kredita. U januaru 2012. godine prema ovoj metodologiji ostvaren je nešto viši deficit u iznosu od 10,4 mlrd dinara.

Tabela 1: Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja, ažurirano 20.2.2012. godine http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20februar/Tabela%201%20%20Osnovni%20makroekonomski%20indikatori.pdf (ONLINE)
Tabela 2. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije u 2012. godini, prema Zakonu o budžetu, ažurirano 20.2.2012. godine http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20februar/Tabela%202%20Budzet%2001.pdf (ONLINE)
Tabela 3. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije u 2012. godini za sve izvore finansiranja, ažurirano 20.2.2012. godine http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20februar/Tabela%203%20Budzet%20svi%20izvori.pdf (ONLINE)
Tabela 4. Konsolidovani bilans sektora države u periodu 2005. - 2011. godine, ažurirano 20.2.2012. godine http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20februar/Tabela%204%20Konsolidovani%20sektor%20drzave.pdf (ONLINE)
Tabela 5. Javni dug Republike Srbije u periodu od 2000. godine do 31.1.2012. godine, ažurirano 20.2.2012. godine http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20februar/Tabela%205%20Javni%20dug%20Republike%20Srbije.pdf (ONLINE)
Tabela 6. Uporedni pregled stanja javnog duga na dan 31. januar 2012. godine, ažurirano 20.2.2012. godine http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20februar/Tabela%206%20Uporedni%20pregled%20stanja%20javnog%20duga.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 6.3.2012.

AUSTRIJSKA AGENCIJA ZA RAZVOJ (ADA) I PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA U PARTNERSTVU SA QUALITY AUSTRIA CENTER ORGANIZUJU TRENINGE ZA IMPLEMENTACIJU, PRIHVATANJE I PRIMENU SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM PREMA ZAHTEVIMA STANDARDA ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 I OHSAS 18001 • Proces se odvija kroz dve faze, a rok za prijavljivanje je 28. mart 2012. godine •

Zahvaljujući pomoći Austrijske Agencije za Razvoj (ADA), Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda u partnerstvu sa Quality Austria Center daje mogućnost kompanijama koje posluju na teritoriji Srbije da, na inovativan i održivi način, implementiraju, prihvate i primene sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 i time unaprede organizaciju, procese i funkcije rada. Ovaj proces se odvija kroz dve faze:

FAZA I - EDUKACIJA

april - jun 2012.

Edukacija se realizuje kroz pohađanje sledećih kurseva (akreditovanih prema zahtevima standarda ISO 17024):
Integrisani menadžment sistemi - IMS-R, trajanje: 4 dana
Sistem menadžmenta kvalitetom - QMS i Integrisani menadžment sistemi - metode i alatke - IMS-MT, trajanje 4 dana
Integrisani menadžment sistemi - strategija i organizacioni razvoj - IMS-S i
Statisticke metode za donošenje odluka - QM-D, trajanje 5 dana
Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine - EMS, trajanje: 3 dana
Ekologija, ekonomija i tehnologija životne sredine - EM-E+EM-T+EM-EC+EM-L, trajanje: 3 dana
Sistem menadžmenta bezbednosti i zaštite na radu - SMS, trajanje 3 dana
OHSAS - Tehnike primene i Medicina rada - SM-AT+SM-OM, trajanje 4 dana
ISPIT - QSM+ESM+SSM, trajanje: 2 dana
TERMINI ODRŽAVANJA TRENINGA:
IMS-R - 3 - 6. 4. 2012
QMS+IMS-MT - 17-20. 4. 2012.
IMS-S, QM-D - 24 - 28. 4. 2012.
EMS+EM-E+EM-T+EM-EC+EM-L - 28.5 - 2. 6. 2012.
SMS+SM-AT+SM-OM - 11 - 17. 6. 2012.

Nakon uspešno položenog ispita, učesnik dobija međunarodno priznat sertifikat qualityaustria (QA) i Evropske Organizacije za Kvalitet (EOQ) sa zvanjem Menadžera sistema kvaliteta - Quality System Manager, Menadžera zaštite životne sredine - Environmental System Manager i Menadžera zaštite zdravlja i bezbednosti na radu - Occupational Health and Safety Systems Manager.

Faza II - OTVORENI TRENINZI

jun - decembar 2012.

Tokom 7 meseci, u prostorijama Privredne komore Beograda, odvijaće se otvoreni treninzi, kojima može prisustvovati veći broj predstavnika jedne kompanije, uz predstavnika koji je prisustvovao fazi I i čija je uloga vođe tima. Cilj otvorenih treninga je da učesnici, kroz radionice i praktičan rad na izradi dokumentacije, implementiraju standarde ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 u svojim kompanijama, uz podršku qualityaustria licenciranih trenera.

Pozivno pismo, prijavni list, brošuru poziv i ostale detaljnije informacije možete preuzeti na http://www.kombeg.org.rs/Komora/centri/CentarZaPoslovnoObrazovanje.aspx?veza=3457 (ONLINE)

KOTIZACIJA: Cene su izražene u evrima bez uračunatog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate. Postoji mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata. Kotizacija pokriva troškove edukacije, otvorenih treninga, ispita, akreditovanih sertifikata qualityaustria i EOQ, radnog materijala, osveženja i ručka.

PRIJAVA: Prijavljivanje do 28. marta 2012. godine. Prijava će se smatrati prihvaćenom nakon uplate prve rate.

SERTIFIKACIJA: Nakon procesa edukacije i implementacije standarda, za kompanije učesnice u projektu, sledi sertifikacija od strane renomirane sertifikacione kuće qualityaustria. Iznos sertifikacije biće umanjen za 30%, što je omogućila Austrijska Agencija za Razvoj (ADA).

Za dodatne informacije i prijavu učešća možete se obratiti Centru za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta. Kontakt osoba: Jelena Radić, e-mail: jelenar@kombeg.org.rs ; telefon: +381 11 2641 355 lokal: 174 ili +381 11 2642 966.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 5.3.2012.

KONFERENCIJA E-RAZVOJ 2012 NA TEMU PERSPEKTIVA DALJEG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE, KROZ USPEŠNE PRIMERE UPOTREBE INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA BIĆE ODRŽANA 23. MАRTА 2012. GODINE U BEOGRADU

Udruženje e-Razvoj organizuje svoju drugu konferenciju pod radnim nazivom Konferencija e-Razvoj 2012 koja će biti održana u Beogradu u svečanoj sali Opštine Stаri grаd, Mаkedonskа 42, 23. mаrtа 2012. godine (petak), od 09:00 do 17:00 čаsovа na temu: Perspektiva daljeg razvoja Republike Srbije, kroz uspešne primere upotrebe informacionih tehnologija.

Cilj konferencije je da kroz primere dobre prakse i studije slučaja, koji potiču prvenstveno iz domaćeg poslovnog okruženja, ukaže na to da uvođenje savremenih informatičkih rešenja u poslovne tokove i procese, donosi uštede, povećanu efikasnost i konkurentnost, što u aktuelnim uslovima otežanog poslovanja ima veliki značaj za razvoj Republike Srbije.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici državnih, društvenih, privrednih, obrazovnih, medijskih i drugih subjekata koji su u svojim aktivnostima u raznim oblicima delovanja uključeni u razvoj i primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija za potrebe države, privrede, obrazovanja, zdravstva, medijske promocije i ostalih društvenih delatnosti, a u cilju unapređenja upravljanja, poslovanja, edukacije i drugih oblika unapređenja koja sveobuhvatno doprinose razvoju informacionog društva i društva u celini.

AGENDA KONFERENCIJE E-RAZVOJ 2012:

09:00-09:30 Svečani prijem i koktel za učesnike konferencije

09:30-09:35 Pozdravni govor ispred organizatora konferencije

Slobodan Krstić, Predsednik Udruženja e-Razvoj

09:35-09:45 Pozdravni govor ispred generalnog pokrovitelja

Mirjana Božidarević, Predsednica Opštine Stari grad, GENERALNI POKROVITELJ KONFERENCIJE

09:45-10:00 Svečana dodela Priznanja e-Razvoj 2012

Priznanje će na osnovu mišljenja Udruženja e-Razvoj obrazložiti i uručiti Ivan Nikčević, predsednik Programskog odbora Konferencije e-Razvoj 2012. Priznanje e-Razvoj će se počev od ove godine dodeljivati svake godine zaslužnom pojedincu koji je svojim radom i zalaganjem dao veliki doprinos razvoju informacionog društva Republike Srbije.

10:00-10:15 TEMA: Zakonska regulativa u oblasti razvoja informacionog društva Srbije

Mr Nebojša Vasiljević, Pomoćnik ministra za informaciono društvo, Uprava za digitalnu agendu, INSTITUCIONALNI POKROVITELJ KONFERENCIJE

10:15-10:30 TEMA: Mesto crkve u razvoju savremenog informacionog društva Srbije

Prof. Dr Radovan Bigović, Srpska pravoslavna crkva

10:30-10:40 TEMA: Efekti ekonomske krize na razvoj informacionog društva u Srbiji

Prof. dr Marijana Vidas-Bubanja, Predsednica skupštine Udruženja e-Razvoj, Beogradska poslovna škola

10:40-10:50 TEMA: Fond e-Razvoj i biznis ćelije Udruženja e-Razvoj

Slavko Milin, Hemofarm, Član UO Udruženja e-Razvoj

10:50-11:00 TEMA: Koje tehnologije su bitne za razvoj informacionog društva u Srbiji

Slobodan Karanović, Zamenik predsednika Udruženja e-Razvoj, Gradski zavod za informatiku i statistiku uprave grada Beograda, INSTITUCIONALNI POKROVITELJ KONFERENCIJE

11:00-11:15 TEMA: Odzivnost kao nova paradigma u projektovanju savremenog hardvera, softvera i organizacije kompanija

Momir Đekić, IN2, Članica Udruženja e-Razvoj, SPONZOR KONFERENCIJE

11:15-11:30 Kafe pauza

11:30-12:00 TEMA: Cloud u praksi

Aleksandar Knežević, Microsoft Software, Članica Udruženja e-Razvoj, PLATINASTI SPONZOR KONFERENCIJE

12:00-12:15 TEMA: Poslovni internet servisi nove generacije

Vladimir Miletić, EUnet, POKROVITELJ INTERNET PODRŠKE KONFERENCIJE

12:15-12:45 TEMA: Zašto elektronski, a ne papirni dokument - benefiti elektronskog upravljanja dokumentima

Saša Petrović, MFC Mikrokomerc, Članica Udruženja e-Razvoj, PLATINASTI SPONZOR KONFERENCIJE

12:45-13:15 TEMA: Softverska rešenja u službi upravljanja razvojem grada

Marija Todorović, OSA Računarski inženjering, Članica Udruženja e-Razvoj, PLATINASTI SPONZOR KONFERENCIJE
Ildiko Otašević, Rukovodilac IT službe, JP Zavod za izgradnju grada Novi Sad

13:15-13:35 TEMA: Objedinjene komunikacije

Vladimir Banić, CPU, Članica Udruženja e-Razvoj, SREBRNI SPONZOR KONFERENCIJE

13:35-14:00 Koktel radna pauza

Vreme koje je predviđeno za uspostavljanje poslovnih kontakata, razmenu poslovnih ideja i davanje intervjua domaćim i stranim medijima organizatora konferencije, sponzora, pokrovitelja i zainteresovanih učesnika konferencije.

14:00-14:15 TEMA: Implementacija AB Soft poslovnog softvera u preduzećima različitih delatnosti

Dejan Vuković, AB Soft, SPONZOR KONFERENCIJE

14:15-14:30 TEMA: Upravljanje štampom

Dejan Strahinić, PERI HARD, Članica Udruženja e-Razvoj, SPONZOR KONFERENCIJE

14:30-14:45 TEMA: Security iz Cloud-a - 4 godine iskustva

Saša Milašinović, YUTRO.COM, Članica Udruženja e-Razvoj, SPONZOR KONFERENCIJE

14:45-15:00 TEMA: Savremene pretnje zahtevaju bezbednosne alate nove generacije

Nenad Mijatović, ITIPO, Članica Udruženja e-Razvoj, SPONZOR KONFERENCIJE

15:00-15:15 TEMA: Predstavljanje aplikacije "Business to match"

Radoslav Radojević i Siniša Kresojević, TEHNICOM, Članica Udruženja e-Razvoj, SPONZOR KONFERENCIJE

15:15-15:30 TEMA: Značaj informatičke podrške u automatizaciji poslovnih procesa u upravi za agrarna plaćanja

Dragomir Jevtić, KING ICT, Članica Udruženja e-Razvoj, SPONZOR KONFERENCIJE

Vojislav Popović, Pomoćnik direktora IT sektora Uprave za agrarna plaćanja, Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

15:30-15:45 TEMA: Video na Internetu

Radomir Lale Marković, IT TV Produkcija, Članica Udruženja e-Razvoj, MEDIJSKI POKROVITELJ KONFERENCIJE

15:45-16:00 TEMA: Video konferencijski sistemi - moderno poslovanje na daljinu

Dejan Vujić, DIVISION, Članica Udruženja e-Razvoj, MULTIMEDIJALNI POKROVITELJ KONFERENCIJE

16:00-16:15 Izvlačenje nagrada za posetioce konferencije

Vredne nagrade pokrovitelja i sponzora konferencije srećnim dobitnicima, prisutnim posetiocima konferencije, uručiće Slobodan Karanović, predsednik Organizacionog odbora konferencije i Ljiljana Krstić, član Organizacionog odbora konferencije. Imena srećnih dobitnika će se izvlačiti iz nagradne kutije za sve one koji su tokom svečanog prijema, a pre početka konferencije popunili poseban formular za nagradnu igru.

16:15-16:20 Završna reč na konferenciji

Dušan Rakić, Moderator na konferenciji, Član Udruženja e-Razvoj, Privredna komora Beograda, INSTITUCIONALNI POKROVITELJ KONFERENCIJE
16:20-17:00 Svečani koktel i ručak (švedski sto) za sve učesnike konferencije

Harmonija catering

MODERATOR NA KONFERENCIJI je Dušan Rakić, Član Udruženja e-Razvoj, Privredna komora Beograda, INSTITUCIONALNI POKROVITELJ KONFERENCIJE
Ceo tok Konferencije e-Razvoj 2012 će se uživo emitovati u emisiji eTV na portalu www.live-e.tv, produkcijske kuće IT TV, Članice Udruženja e-Razvoj, MEDIJSKOG POKROVITELJA KONFERENCIJE.

Tokom trajanja Konferencije e-Razvoj 2012 biće obezbeđena besplatna bežična internet veza od 10 Mbita/sec za sve goste konferencije, što je POKROVITELJSKA INTERNET PODRŠKA kompanija EUnet i SBB.

Svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima prisustvo na Konferenciji e-Razvoj 2012. je besplatno.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 5.3.2012.

NACIONALNA KONFERENCIJA "MODERNO I DELOTVORNO UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA" BIĆE ODRŽANA 13. MARTA 2012. GODINE

SKGO poziva svoje članice da učestvuju u radu Nacionalne konferencije "Moderno i delotvorno upravljanje ljudskim resursima", koja će biti održana 13. marta 2012. godine, sa početkom od 11 časova, u Beogradu, u Sava centru. Konferencija će biti održana u organizaciji Saveta Evrope, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i SKGO. Imajući u vidu temu skupa, SKGO sugeriše članicama da učešće na konferenciji omoguće zaposlenima u lokalnim administracijama koji su ciljna grupa ovog skupa (načelnici uprava ili šefovi kadrovskih ili HR službi).

Učešće na konferenciji je neophodno prethodno prijaviti Savetu Evrope na elektronsku adresu - maja.stojanovic@coe.int.

Pozivno pismo možete preuzeti na http://skgo.org/files/fck/File/vesti2012/Pozivno%20pismo,%20HR%2013.%20mart.pdf (ONLINE)
Agenda konferencije http://skgo.org/files/fck/File/vesti2012/Dnevni%20red%20konferencije%20-%20HR%2013%20mart.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 5.3.2012.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPUTILO POZIV POLJOPRIVREDNICIMA DA DO 15.APRILA OBNOVE REGISTRACIJU SVOG GAZDINSTVA KAKO BI I DALJE MOGLI DA KORISTE PODSTICAJNE MERE

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije uputilo je danas poziv poljoprivrednicima da do 15.aprila obnove registraciju svog gazdinstva kako bi i dalje mogli da koriste podsticajne mere resornog ministarstva.

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede navodi se da je za registraciju neophodno da u poljoprivrednom gazdinstvu postoji najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Za obavljanje stočarske, vinogradarske ili povrtarske proizvodnje (staklenici i plastenici), odnosno za obavljanje drugih oblika poljoprivredne proizvodnje (uzgoj ribe, gajenje pečuraka, puževa, pčela i drugo), dovoljno je korišćenje i manje površine od 0,5 hektara.

Gazdinstvo mogu registrovati fizička i pravna lica, kao i preduzetnici. Postupak registracije traje veoma kratko, a za upis novog gazdinstva, odnosno obnovu registracije postojećeg, ne plaća se nikakva naknada, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.3.2012.

REDOVNA UPLATA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE PREDUSLOV ZA NESMETANO FUNKCIONISANJE SISTEMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije danas je održan sastanak sa predstavnicima Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ujedinjenog granskog sindikata "Nezavisnost" i Unije poslodavaca Srbije posvećen uplati doprinosa za zdravstveno osiguranje.

U saopštenju ovog ministarstva navodi se da je tom prilikom istaknuto da je redovna uplata tih doprinosa preduslov za nesmetano funkcionisanje sistema zdravstvene zaštite.
Na sastanku je bilo reči o neuplaćivanju doprinosa od jednog dela privrede, što dovodi u veliki problem ostale privredne subjekte i za posledicu može imati probleme u funkcionisanju čitavog društvenog sistema.

Predstavnici sindikata podržali su resorno ministarstvo u naporima da se obezbedi finansijska disciplina u redovnoj uplati doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, imajući u vidu da bi ulaganje u zdravlje trebalo da bude prioritet svake države.

Na sastanku je upozoreno na to da neredovna uplata doprinosa može imati dalekosežne posledice kako na zdravstveni sistem u celini, tako i na zdravstveno stanje pacijenata, s obzirom na to da im se usled nedostatka sredstava ne može obezbediti neophodna zdravstvena zaštita.

Obezbeđivanje zdravstvene zaštite treba da bude posao i odgovornost ne samo Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, već i svih društvenih subjekata, koji treba da izvršavaju svoje zakonom propisane obaveze i potom s pravom očekuju adekvatan odgovor zdravstvenog sistema, dodaje se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.3.2012.

POTPISAN SPORAZUM O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM TRANSPORTU IZMEĐU LETONIJE I SRBIJE

Ministar spoljnih poslova u Vladi Republike Srbije Vuk Jeremić i ministar spoljnih poslova Letonije Edgars Rinkevičs potpisali su danas u Rigi Sporazum o međunarodnom drumskom transportu i razgovarali o regionalnim i međunarodnim pitanjima.

Jeremić, koji boravi u poseti Letoniji, naveo je u izjavi za agenciju Tanjug da je zvanična poseta srpske delegacije bila veoma uspešna i izrazio zahvalnost toj zemlji na podršci koju pruža Srbiji u procesu evropskih integracija.

Ministar je naglasio da je značajno održavati dobar i intenzivan bilateralni dijalog sa svim državama članicama EU.

Prema njegovoj oceni, odobravanje kandidature našoj zemlji za članstvo u EU pokazuje značaj postojanja odnosa razumevanja i intenzivnog dijaloga sa svim članicama Unije.

Jeremić je ukazao i na važnost saglasnosti svih relevantnih faktora kada je reč o donošenju odluka u vezi sa proširenjem EU, imajući u vidu činjenicu da se sve odluke o proširenju donose isključivo konsenzusom.

Sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji je značajan korak za Srbiju, saopštio je on i napomenuo da je evropski proces veoma složen i dug i da je preostalo još dosta posla koji treba završiti do otvaranja pregovora.

Jeremić je, govoreći o perspektivi članstva Srbije u EU, naglasio da je proces integracija veoma važan zbog stabilnosti i ekonomske saradnje, kao i zbog usklađivanja zakona, pravila i procedura u evropskom prostoru.

To, kako je naveo, znači da naša zemlja treba da ispuni takozvane kriterijume iz Kopenhagena koji su neophodni za pridruživanje.

Jeremić se danas sastao i sa predsednikom Letonije Andrisom Berzinsom, koji je tom prilikom uputio poziv predsedniku Republike Srbije Borisu Tadiću da poseti Letoniju.
Srpsku delegaciju primila je i predsednik parlamenta Leteonije Solvita Aboltina.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.3.2012.

TOKOM MARTA POČINJE SPROVOĐENJE PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU Za ovu namenu je iz Fonda za zaštitu životne sredine izvojeno 1,3 milijarde dinara

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić izjavio je danas da je procenjeno da je za poboljšanje energetske efikasnosti objekata u Srbiji, odnosno za zamenu prozora i poboljšanje izolacije svih zgrada, potrebno približno tri milijarde evra.

Dulić je na simpozijumu "Životna sredina i energetika - šta čeka Srbiju" istakao da bi nakon takvog ulaganja procenjena ukupna godišnja ušteda energije za grejanje bila veća od 10 teravata časova.

Ministar je naveo da je procena da bi zamena starih prozora na svim zgradama dovela do godišnje uštede za plaćanje energije za grejanje veće od 122 miliona evra.
On je saopštio da se u našoj zemlji polovina zgrada greje na čvrsta goriva, odnosno da i dalje dominiraju ruralni načini zagrevanja kuća, i napomenuo da se u Srbiji 24 odsto energije potroši za grejanje u domaćinstvima.

Dulić je istakao da je energetska neefikasnost zgrada u Srbiji velika, odnosno da se godišnje potroši 200 kilovat-časova po metru kvadratnom, dok je potrošnja u Evropi 137 kilovat-časova na istoj površini.

Tokom marta će, kako je naveo, početi sprovođenje programa energetske efikasnosti u zgradarstvu, za šta je iz Fonda za zaštitu životne sredine izvojeno 1,3 milijarde dinara.

Prema njegovim rečima, milijardu dinara bespovratnih sredstava namenjeno je adaptaciji objekata od javnog značaja i to za termoizolaciju, stolariju, zamenu kotlovskih postrojenja, nabavku peći i kotlova za biomasu i ugradnju toplotnih pumpi.

Ostatak sredstava u iznosu od 300 miliona dinara namenjen je za subvencionisane kredite za unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata, napomenuo je Dulić.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 2.3.2012.

ZAVRŠENA PRVA OVOGODIŠNJA SERIJA OBUKA ZA PRIVREDU U VEZI UPISA HEMIKALIJA U REGISTAR HEMIKALIJA I SADRŽAJU BEZBEDNOSNOG LISTA

Jučerašnjom prezentaciom u vezi upisa hemikalija u Registar hemikalija i sadržaju bezbednosnog lista, a koja je održana u Nišu, završena je prva ovogodišnja serija obuka za privredu koje su organizovale Agencija za hemikalije i Privredna komora Srbije.

Pored obuke koja je održana juče, obuke su bile organizovane u Beogradu, Šapcu, Kragujevcu i Novom Sadu, a prisustvovao im je veći broj privrednika koji uvoze i proizvode hemikalije na teritoriji Republike Srbije.

Na ovim je skupovima, pored pomenutih tema, održana i prezentacija u vezi razgraničenja biocidnih proizvoda od drugih proizvoda.

Sve prikazane prezentacije možete preuzeti sa strane Info pult>Arhiva događaja http://www.shema.gov.rs/sr-sp-cyrl/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE-%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%82/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%92%D0%B0%D1%98%D0%B0/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 2.3.2012.

SASTANAK NA TEMU "REFORMA INSPEKCIJA - OKVIR ZA BOLJE POSLOVANJE U SEKTORU TRGOVINE" BIĆE ODRŽAN 6. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA

Udruženje trgovine organizuje sastanak na temu: "Reforma inspekcija - okvir za bolje poslovanje u sektoru trgovine" koji će biti održan u utorak, 06. marta 2012. godine u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, sala IV, u 11 časova.

Cilj sastanka je da privrednici (preduzetnici) daju komentar i predloge unapređenja rada inspekciskih službi, kao i izmene u zakonskoj regulativi koja u praksi "guši" poslovanje ili se selektivno primenjuje izazivajući nepotrebne troškove i druge zakonske posledice.

Postojeća zakonska regulativa, organizacija rada inspekciskih službi, rezultati rada, primedbe privrednika i drugih učesnika u privrednim aktivnostima obavezali su Vladu Republike Srbije da formira Radnu grupu sa ciljem da predloži program celovite reforme i unapređenja rada inspekcija u Republici Srbiji.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 4.3.2012.

ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA 2012. GODINU U OKVIRU PROJEKTA "UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI"

Dana, 01.03.2012. godine održana prva, u nizu najavljenih radionica za 2012. godinu, u okviru projekta "Unapređenje upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji", uz učešće predstavnika Republičkog geodetskog zavoda.

Odvijanje "Projekta unapređenja upravljanja zemljištem na nivou lokalnih samouprava u Srbiji", predstavnici GIZ-a iz Nemačke sprovode u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i lokalnom samoupravom u Srbiji.

Radionica je realizovana uz učešće predstavnika Ministartva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Republičkog geodetskog zavoda, Poreske uprave, naučnih ustanova, eksperata iz Nemačke iz oblasti procene nepokretnosti, predstavnika udruženja procenitelja Srbije, predstavnika bankarskog sistema kao i predstavnika lokalne samouprave iz Srbije. Predstavljala je pokušaj da se prikaže širok spektar elemenata vezanih za procenu vrednosti nepokretnosti, kao i upoređenje metodologije pojedinačne procene vrednosti nepokretnosti u Republici Srbiji i drugim evropskim zemljama koje imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Pomoćnik direktora Republičkog geodetskog zavoda Mr Stojanka Branković je svojom prezentacijom upoznala učesnike seminara sa ulogom Republičkog geodetskog zavoda u oblasti procene vrednosti nepokretnosti i nadležnostima u oblasti masovne procene vrednosti nepokretnosti.

Izuzetno interesantna tema izazvala je veliko interesovanje prisutnih, pa je usledila konstruktivna diskusija koja je, pored teme procene nepokretnosti, potvrdila značaj katastra nepokretnosti kao evidencije o nepokretnostima, pravima na njima, teretima i ograničenjima.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 2.3.2012.

SRPSKO TURSKI POSLOVNI FORUM BIĆE ODRŽAN 12. MARTA 2012. GODINE U BEOGRADU

Privredna komora Beograda i Udruženje SITA (Serbian International Trade Association) po treći put organizovaće "SRPSKO-TURSKI POSLOVNI FORUM" koji će se održati 12. marta 2012. godine u 10,30 hotel "M", Bulevar oslobođenja 56 a, Beograd.

U organizaciji ovogodišnjeg foruma kao i prethodne godine biće uključena i Regionalna privredna komora Kraljevo.

Učešće na ovom forumu uzeće članovi Poslovne federacije biznismena MARIFED (Federacije Biznismena Mramorne oblasti Turske) koja broji ukupno 31 poslovnu asocijaciju sa 9650 privrednika i Poslovne federacije biznismena ANFED (Anadolska Federacija Biznismena) koja broji ukupno 24 poslovne asocijacije sa 5822 privrednika. Poslovne federacije biznismena MARIFED I ANFED su članice konfederacije biznismena TUSKON iz Istanbula koji broji preko 50.000 privrednika.

Privrednu delegaciju Turske čine 34 privrednih društava, koja svoju delatnost obavljaju u sektorima: građevinarstva, tekstila, prehrane, mašinske industrije, metalske industrije, hemiske industrije, proizvodnje nameštaja, izdavaštva, IT tehnologije i telekomunikacijai dr..(spisak firmi koje će učestovati na forumu dat je u prilogu).

Turske firme su pokazale veliko interesovanje za srpsko tržište, a ponajviše posle stupanja na snagu Sporazuma o Slobodnoj Trgovini izmedju Srbije i Turske koji pruža znatne olakšice u saradnji dveju zemalja i posle potpisivanja sporazuma o ukidanju viza između dve zemlje. Republika Srbija potpisala je sa Republikom Turskom, Sporazum o slobodnoj trgovini, koji se primenjuje od 1. septembra 2010. godine i koji doprinosi značaju povećanja ukupnog obima međusobne trgovinske razmene, posebno srpskog izvoza, kao i većoj zainteresovanosti turskih investiora za investiranje u srpsku privredu.

Dosadašnji Srpsko-Turski poslovni forumi okupljali su turske privrednike iz Burse (Asocijacija Bugaiad), Samsuna (Asocijacija Kasiad) i Adane (Asocijacija Agid) - 2011 godine i iz Izmira (Udruženje privrednika IGIT), Egejska Federacija biznismena ESIDEF - 2010. godine. Forumi su doprineli uspostavljanju brojnih poslovnih kontakata, predstavljeni su potencijali za zajedničko ulaganje i zaključeni su brojni poslovni ugovori.

Za sve dodatne informacije kontakt osobe iz Privredne komore Beograda su: Milijana Tomanović, Udruženje trgovine tel. 2642-778 i Jelena Ćupina, Centar za ekonomske odnose sa inostranstvom tel. 2642-088, ispred Udruženja SITE, Nedzad Kačapor 062 8350-525.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 4.3.2012.

OBUKA VEŠTAKA I KANDIDATA ZA VEŠTAKE SAOBRAĆAJNE, FINANSIJSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE BIĆE ODRŽANA U PERIODU OD 17. MARTA DO 7. APRILA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI BEOGRADA Rok za prijavu učešća je 15. mart 2012. godine

Privredna komora Beograda u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union realizuje obuku veštaka i kandidata za veštake saobraćajne, finansijske i građevinske struke.

Ovim Zakonom uređuju se uslovi za obavljanje veštačenja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka, postupak upisa i brisanja pravnih lica koja obavljaju veštačenje, kao i prava i obaveze lica koja obavljaju veštačenje. Pitanja koja se tiču različitih oblika veštačenja koji se koriste u svim postupcima (krivični, parnični, vanparnični, izvršni i sl.), kao i pitanja koja se tiču procene, obezbeđenje, davanje stručnih mišljenja i sl. a koja su od interesa za stručnu javnost će biti detaljno razmatrana na ovoj obuci.

Obuka je namenjena kandidatima, kao i sudskim veštacima svih struka i realizovaće je tim profesora i istaknutih stručnjaka u ovoj oblasti.

Mesto i vreme održavanja obuke: Privredna komora Beograda, Kneza Miloša br. 12, sala IVa na četvrtom spratu. Obuka, koja traje mesec dana, biće realizovana subotom u periodu od 17. marta do 7. aprila 2012. godine od 900 do 1600 časova (prema satnici programa iz priloga).

Kotizacija: 23.000,00 dinara (+ PDV).

Prijava učešća: do 15. marta 2012. godine (prijava u prilogu).

Informacije: Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta, Katarina Tinterović tel: 3619-472; e-mail: treningkom@kombeg.org.rs

Napomena: Obzirom na veliko interesovanje za temu i ograničen broj učesnika po grupi (do 25 učesnika) Privredna komora Beograda zadržava pravo da Vašu prijavu, ukoliko je grupa za koju ste se prijavili već popunjena, registruje za grupu u kojoj ima slobodnih mesta, o čemu ćete biti obavešteni.

Detaljnije možete videti na http://www.kombeg.org.rs/aktivnosti/c_obrazovanje/Detaljnije.aspx?veza=6583 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 4.3.2012.

SEMINAR "POLITIKE I PRAVILA EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U OBLASTI JAVNIH NABAVKI" BIĆE ODRŽAN U PERIODU OD 7. DO 9. MARTA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Seminar "Politike i pravila Evropske banke za obnovu i razvoj u oblasti javnih nabavki", 07. - 09. mart 2012. godine, 09,00 sati, PKS, Resavska 15, sala 2, prizemlje
Privredna komora Srbije i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) organizuju seminar o politikama i pravilima EBRD u oblasti javnih nabavki.

Cilj seminara je upoznavanje privrednika sa politikama i primenom pravila javnih nabavki EBRD, identifikovanje osnovnih problema u realizaciji javnih nabavki i povećanje zainteresovanosti poslovne zajednice kako bi se obezbedila kvalitetna konkurencija na projektima u javnom sektoru.

Privrednicima će se obratiti Mihailo Vesović, potpredsednik PKS, Hildegard Gacek, predstavnik EBRD u Beogradu i Jan Jackholt, direktor Uprave za javne nabavke EBRD.

Trećeg dana seminara (petak, 09. mart), predstavnici EBRD održaće dodatne konsultacije u trajanju od 15 minuta, sa zainteresovanim učesnicima radionice.

Kontakt telefon: 011/ 3300 904

Detaljnije možete videti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 4.3.2012.

U OKVIRU REALIZACIJE PROJEKTA GLOBAL MAPPING PODACI GLOBAL MAP SRBIJE - VERZIJA 2 OBJAVLJENI NA SAJTU ISCGM-a

Saradnja između Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) i Japanske agencije za međunarodnju saradnju (JICA), razvijena kroz implementaciju projekta "Razvoj kapaciteta za izradu digitalne osnovne državne karte u Republici Srbiji", omogućila je da Srbija postane deo globalne kartografske zajednice orijentisane ka praćenju klimatskih promena i očuvanju životne sredine na svetskom nivou.

Linkovi:

Global Mapping http://www.iscgm.org/cgi-bin/fswiki/wiki.cgi (ONLINE)

Srbija je započela aktivnosti na projektu Global Mapping u martu 2011. godine. Tada je RGZ, kao članica asocijacije EuroGeographics, pristupio ovom projektu kao nacionalna kartografska organizacija i nadležna institucija za geoprostorne podatke u Republici Srbiji.

Izrada Global Map Srbije započela je učešćem predstavnika RGZ-a na obuci "Global Mapping for Sustainable Development", održanoj u Cukubi u Japanu od 9. juna do 25. avgusta 2011. godine. Tokom boravka u Japanu, polaznik iz RGZ-a prilagodio je već pripremljene podatke za projekat EuroGlobalMap u skladu sa Specifikacijom Global Map-a.

Sva četiri vektorska sloja (saobraćaj, granice, hidrografija, naseljena mesta) završena su i uspešno su prošla proveru Programa za kontrolu podataka Global Map-a (GMDC). Takođe, izrađeni su i metapodaci za navedene vektorske slojeve. Na kraju obuke na sajtu ISCGM (International Steering Committee for Global Mapping) objavljen je Global Map Srbije sa četiri vektorska sloja. Pored ovih slojeva, za vreme obuke započeta je i izrada sloja zemljišni pokrivač i u toku je njegovo kompletiranje u skladu sa Specifikacijom Global Map-a.

Znanje koje je stečeno od ljubaznih stručnjaka iz ISCGM-a prenosi se drugim inženjerima RGZ-a, čime je RGZ osposobljen da samostalno izrađuje i održava slojeve Global Map-a.

Srbija je na putu razvoja, a to podrazumeva i velika angažovanja u cilju očuvanja i zaštite životne sredine. Objavljivanjem Verzije 2 Global Map-a, Srbija je jedan korak bliže ostvarenju ovog cilja.

Izvor: Vebsajt Republičkog geodetskog zavoda, 2.3.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

PREZENTACIJA "KAKO USPEŠNO IZVOZITI NA CEFTA TRŽIŠTE" BIĆE ODRŽANA 29. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Prezentacija "Kako uspešno izvoziti na CEFTA tržište" biće održana 29. februara 2012. godine, 11,00 sati, hotel Zira, sala Rodos, 2. sprat
U okviru programa "Prodor na strana tržišta" koji je namenjen podršci izvoza, a koji sprovodi Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP), biće održana prezentacija o uspešnom izvozu na CEFTA tržište. Fokus edukativnog seminara je CEFTA tržište, mogućnosti izvoza sa posebnim fokusom na tržišta Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije.

Učesnicima će se obratiti dr Zoran Bojović, ispred Biroa za regionalnu saradnju PKS, a zatim i Nevenka Velinov, direktor agencije Velexpo i predsednik Sekcije za Albaniju pri Privrednoj komori Srbije, koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji nastupa na medjunarodnim sajmovima.

Učešće na seminaru možete prijaviti putem elektronske adrese: petrovic@secep.rs, a za detaljnije informacije, kontakt osoba ispred PKS je dr Zoran Bojović (telefon: 011/ 3300 998 ili 011/ 3304 522).

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.2.2012.

KONFERENCIJA "RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE U RS" 29. FEBRUARA 2012. GODINE

Rok za prijavu učešća je 28. februar 2012. godine

Konferencija pod nazivom "Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji" koju organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, uz podršku projekta "Podrška razvoju elektronske uprave" koji se realizuje u okviru programa IPA 2010.

Konferencija će se održati 29. februara 2012. godine u Hotelu Kontinental sa početkom u 11 časova.

Cilj ovog događaja jeste da se stručna i šira javnost bliže upozna sa konceptom elektronske uprave i informiše o koristima i razvojnim mogućnostima koje se obezbeđuju primenom ovog koncepta, kao i da se promoviše saradnja između organa uprave u cilju razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji. U tom smislu ova konferencija pruža priliku da se predstavi dosadašnji razvoj elektronske uprave i da se razmene ideje i očekivanja u vezi sa budućim razvojem elektronske uprave u Republici Srbiji.

Molim vas da do utorka 28. februara 2012. godine potvrdite učešće na adresu za elektronsku poštu Jasmina.Jovanovic@aam.hu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa organizacijom konferencije možete se obratiti Marku Šijanu, saradniku na projektu, na telefone 011/334-9981 i 065/217-1894, ili na adresu za elektronsku poštu Sijan.Marko@aam.hu.

Ovde možete preuzeti agendu konferencije. http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Policy%20brief%20-Regulisanje%20obrazovanja%20odraslih.pdf?id=1078 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 23.2.2012.

SPREMNI SMO ZA POGLAVLJA 23 I 24 IZJAVLJUJE MINISTARSKA PRAVDE

RTS

Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je u Valjevu da je to ministarstvo spremno za otvaranje poglavlja 23 i 24, koja se bave pravosuđem i ljudskim pravima, kojima bi trebalo da počnu pregovori za članstvo Srbije u Evropsku uniju.
Malovićeva je nakon otvaranja zgrade pravosudnih organa u Valjevu rekla da je Srbija prešla dug put harmonizacije "našeg zakonodavstva i pravnog sistema sa pravnim sistemom EU".
Ona je na pitanje da li je ministarstvo spremno za otvaranje ta dva poglavlja podsetila da je pre dve godine evropskom komesaru Štefanu Fileu predložila da Srbija otpočne pregovore upravo otvaranjem tih poglavlja.
"Moja izjava je u tom momentu dočekana kao šala, ali mi je drago da su se moje reči obistinile i mi jesmo spremni", poručila je ministarka pravde. Malovićeva je dodala da je ministarstvo pravde imalo velike obaveze u pogledu vizne liberalizacije i donešenih zakonskih tekstova.
Dosadašnja reforma pravosuđa dala dobre rezultate, kaže ministarka pravde Snežana Malović. Ministarstvo pravde spremno za otvaranje poglavlja 23 i 24 sa EU, koja se bave pravosuđem i ljudskim pravima, navodi Malovićeva, a o tome će uskoro biti podneti izveštaji Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.
Ministarka je uverena da će postupak po žalbama neizabranih sudija, prilikom opšteg reizbora, biti okončan za mesec dana.
Snežana Malović, državni tužilac Zagorka Dolovac i predsednik Višeg prekršajnog suda Zoran Pašalić boravili su u Valjevu povodom otvaranja adaptirane zgrade tužilaštava i Prekršajnog suda u centru grada.

Zagorka Dolovac je rekla da će za deset meseci početi tužilačka istraga, što je bitna novina u srpskom zakonodavstvu, dok je Zoran Pašalić naveo da 500 sudija za prekršaje postupa u preko milion predmeta iz te oblasti u Srbiji.

KONAČAN STAV EVROPSKE KOMISIJE O REFORMI PRAVOSUĐA ZAVISIĆE OD KVALITETA OBRAZLOŽENJA ODLUKA VISOKOG SAVETA SUDSTVA I DRŽAVNOG VEĆA TUŽILACA O REIZBORU SUDIJA I TUŽILACA

U stavu evropskih zvaničnika navedeno je da će od kvaliteta obrazloženja odluka Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca o reizboru sudija i tužilaca zavisiti konačan stav EK o reformi pravosuđa
Ni posle dodele statusa kandidata Srbiji za članstvo u EU, Evropska komisija nije zadovoljna našom reformom pravosuđa, ali će nastaviti monitoring. Iz Brisela je početkom marta stigla vest da je evropski komesar za proširenje Štefan File ozbiljno zabrinut zbog reforme pravosuđa u Srbiji i veoma nezadovoljan nacrtom antikorupcijske strategije.
Sada sledi proces utvrđivanja datuma početka pregovora o pristupanju. U pregovorima će prvi na red doći poglavlja 23 i 24, a to su vladavina prava i borba protiv korupcije. Ukoliko Evropska komisija ne bude zadovoljna razvojem situacije u pravosuđu, moguće je odlaganje utvrđivanja datuma početka pregovora, kao i blokiranje pregovora, upozorili su zvaničnici iz Brisela.
Od Srbije se najpre traži revizija svih odluka Visokog saveta sudstva koje su donete kada ovo telo nije imalo kvorum za odlučivanje. Stav Evropske komisije je da su sve odluke VSS-a za koje nije postojao kvorum nelegalne.
Poslednje odluke o prigovorima neizabranih sudija VSS je održao 8. decembra, a pre toga bile su još dve sednice (24. novembra i 1. decembra), na kojima je odlučivano bez sudije Milimira Lukića, koji je tada podneo ostavku. Na ovim sednicama doneto je ukupno 50 odluka. Šest prigovora je usvojeno, četiri su proglašena „osnovanim”, a svi ostali su odbijeni. 
Kvorum je osporen zbog toga što je na ovim sednicama pravo glasa dato advokatu Dejanu Ćiriću, koji je učestvovao i u opštem izboru sudija krajem 2009. godine. Naime, članovi prvog saziva Visokog saveta sudstva ne mogu odlučivati o prigovorima neizabranih sudija na odluke tog saziva, već samo članovi stalnog sastava VSS, od kojih većina moraju biti sudije kao izborni članovi.
VSS je prošle jeseni za dva meseca ostao bez dva izborna člana iz redova sudija, Milimira Lukića, koji je podneo ostavku, i Blagoja Jakšića, protiv koga se vodi krivični postupak zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u vreme dok je bio na čelu suda u Kosovskoj Mitrovici. Tako su u Visokom savetu sudstva, kao izborni članovi sa pravom glasa ostale sudije Mirjana Ivić, Sonja Vidanović, Branka Bančević i Aleksandar Stoiljkovski i prof. dr Predrag Dimitrijević, kao predstavnik profesure, ali je i njegovo mesto bilo sporno zbog funkcije dekana Pravnog fakulteta u Nišu.
Za novog člana VSS iz redova apelacionih sudija, umesto Milimira Lukića, prošle nedelje je izabran Miroljub Tomić, sudija Apelacionog suda u Kragujevcu. Očekuje se da najviše sudsko telo ove nedelje zakaže datum prve sednice na kojoj će odlučivati o preostalim prigovorima neizabranih sudija, kojih ima ukupno 444.
Jedan od zahteva Brisela jeste da vlasti Srbije obezbede predstavnicima Evropske komisije prisustvo na svim narednim sednicama VSS-a na kojima će biti donošene odluke o prigovorima neizabranih sudija. Takođe, insistira se i na pristupu dosijeima sudija i tužilaca koji nisu prošli opšti izbor krajem 2009. godine. Saradnici Štefana Filea kritikovali su i odluke Državnog veća tužilaca, koje je već završilo odlučivanje o prigovorima neizabranih tužilaca i zamenika tužilaca.
U stavu evropskih zvaničnika navedeno je da će od kvaliteta obrazloženja odluka Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca o reizboru sudija i tužilaca zavisiti konačan stav EK o reformi pravosuđa. Taj stav, kako se dalje navodi, biće definisan na osnovu monitoringa narednih postupaka, uvida u dosijee i temeljne analize onoga što je do sada učinjeno.

A. Petrović

ODBOR SKUPŠTINE RS ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ORGANIZOVAO JAVNO SLUŠANJE NA TEMU KORIŠĆENJA PRETPRISTUPNIH FONDOVA EVROPSKE UNIJE

Tanjug

Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević rekla je da bi Srbija, da je članica Evropske unije, godišnje dobijala oko 1,4 milijarde evra iz evropskih fondova.
Ona je na javnom slušanju "Korišćenje pretpristupnih fondova EU (IPA)" u Skupštini Srbije rekla da je status kandidata potvrda pravca u kome ide Srbija, a da će se novac koji dobija povećavati kako se država bude približavala EU.
Milica Delević rekla je da je Srbija od početka tranzicije od EU, bilo iz pretpristupnih fondova ili od pojedinačnih zemlja donatora, dobila oko 3,5 miljardi evra.
"Taj novac je otišao u obrazovanje, lokalni razvoj, poljoprivredu, infrastrukturu, konkretne projekte uz pomoć kojih su ljudi mogli da vide poboljsanje života", kazala je Delevićeva.
Ona je navela da je Bugarska kao članica EU, u budzetskom periodu od 2007. do 2013, dobila sedam milijardi evra iz strukturnih fondova, a ta pomoć može, kako je navela, dostići oko četiri odsto BDP.

"To bi, u slučaju Srbije, iznosilo oko 1,4 milijardi evra godišnje", kazala je Milica Delević.
Ona je navela da novac koji Srbija dobija predstavlja dodatnu motivaciju jer pomaže da se u zemlji sprovedu reforme koje bi se, kako je navela, i inače sprovodile kako bi se menjao način na koji funkcioniše srpsko društvo.
"Srpsko društvo se dosta promenilo, a najveće promene nam predstoje kad počne proces pregovora", kazala je Milica Delević.
Predsednica Skupštine Srbije Slavica Đukić Dejanović izjavila je danas da status kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji nije samo priznanje, već znak da je zemlja na putu da postane članica organizacije kojoj pripada značajno mesto na svetskoj, političkoj, ali i ekonomskoj sceni.

Dejanović: Mnogo više benefita kandidature

"Benefit kandidature za članstvo u Evropskoj uniji mnogo je više od pristupa IPA sredstvima, koji će od 2014. do 2020, iznositi 14,1 milijdu evra, iako će se finalna odluka o iznosu raspoloživih sredstava znati tokom ove godine", rekla je Đukić Dejanović na javnom slušanju "Korišcenje pretpristupnih fondova EU" u Domu Narodne skupštine.
Ona je podsetila da je Srbija posle brojnih izazova i dosta truda postala kandidat za člana EU, pa zato ni taj, ekonomski segment, nije zanemarljiv za prosečnog građanina.
Đukić Dejanović je uverena da u ovom momentu, pripremajući se za konkurisanje za sredstva IPA fondova, Srbija treba da se fokusira na nekoliko segmenata, među kojima je i učenje o procesima i načinu na koji funkcioniše sistem EU.
"To treba da iskoristimo kao motivaciju da budemo inventivniji i kreativniji i posvećeni dobrobiti zajednice. Može biti da ćemo na primeru šta treba činiti na putu ka IPA fondovima naučiti da sjajne ideje koje su u našim glavama iziskuju trud i rad i da treba da budu primenjive", naglasila je predsednica skupštine.
Prema njenim rečima, IPA fondove zato ne treba posmatrati kroz nominalne iznose, već kao pripremu Srbije da izgradi sistem koji će biti u stanju da privuče sredstva nakon prijema u Uniju, a koja mogu da iznose do četiri odsto BDP, odnosno1,4 milijarde evra godišnje.

Liht: Uslovljavanja znače zdraviji život

Predsednica beogradskog Fonda za političku izuzetnost Sonja Liht smatra da će kandidatura i put ka punom članstvu u EU, pored mnogo više stabilnosti i bezbednosti Srbiji doneti i nove investicije, naročito u oblastima koje su važne EU, a to su zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena, poboljšanje kvaliteta vode, vazduha i zemljišta.
Prema njenoj oceni, tačno je da Evropa uslovljava Srbiju kada je reč o tim problemima, ali se zaboravlja da ta uslovljavanja znače zdraviji život.
Srbija je među prvim zemljama po broju asmatične dece, podsetila je Liht i dodala da je razlog tome što se zagađuju i zemlja i vazduh.
Liht je ukazala da je od izuzetnog značaja otvaranje modernih deponija, što je počelo upravo uz podršku EU, kao i drugačiji način tretiranja otpadnih voda.
"To istovremeno znači i otvaranje brojnih radnih mesta, iskoristiće se stvaranje biogasa, jednog od najzdravijih načina da zagrevamo naše domove, a smanjujemo emisiju staklene bašte, koja ugrožava život svakog pojedinca. Važno je da svaki stanovnik Srbije razume zašto je važno boriti se za zdravu sredinu i da to istovremeno može da nam obezbedi da pospešimo zdravu ekonomiju", naglasila je Liht.

OBAVEZA PLAĆANJA NAKNADE ZA POSEBNE TOKOVE OTPADA

UREDBA O DOPUNI UREDBE O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE
Uredba je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 15/2012, a stupila je na snagu 3. marta 2012. godine
Član 2
Odredba člana 12. stav 6. Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade ("Službeni glasnik RS", br. 54/10 i 86/11), prestaje da se primenjuje danom stupanja na snagu ove uredbe, a primenjivaće se od 1. januara 2013. godine.
Obveznici plaćanja naknade po ovoj Uredbi imaju obavezu:

To znači da neće biti retroatkivne primene navedene Uredbe

UNIJA POSLODAVACA SRBIJE UPOZORAVA UPRAVU CARINA, MUP I TRŽIŠNU INSPEKCIJU DA JE ZNATNO PORASTAO PROMET NELEGALNE ROBE I ŽIVOTNIH NAMIRNICA

Unija poslodavaca Srbije upozorava Upravu carina, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tržišnu inspekciju Republike Srbije da je u toku jeseni 2011. godine i u januaru i februaru 2012. znatno porastao promet nelegalne robe i životnih namirnica u Srbiji.
Na jugu, istoku i zapadu Srbije, kao i u Šumadiji i graničnim oblastima sa Bosnom i Hercegovinom, Kosovom i Rumunijom u poslednjih šest meseci znatno se povećao broj lica koja prelaze granicu i vraćaju se sa torbama punim različite robe i osnovnih životnih namirnica koje ne služe domaćinstvima, već za dalju nelegalnu prodaju. Takođe, povećala se i količina robe koja se pojavljuje na ulicama u nerazvijenim gradovima i opštinama Srbije. Proleće 2012. godine, prema onome što na terenu uočavaju poslodavci koji legalno posluju, biće period procvata sive ekonomije, jer desetine hiljada ljudi koje su izgubile posao kao i preduzetnici koji su zatvorili svoje rade prešli su i prelaze u sivu zonu i stvaraju ogromnu konkurenciju legalnim privrednim subjektima čiji promet pada usled pada kupovne moći građana i sve većeg prisustva roba u neformalnoj ekonomiji.
U pojedinim opštinama Jablaničkog okruga, dolini Južne Morave i širom Šumadije, kao i u siromašnijim opštinama Vojvodine uočen je porast prodaje mlečnih proizvoda, jaja i mesa na crno. Ovo predstavlja opasnost od širenja zaraznih bolesti, jer se na ovaj način hrana prodaje van kontrole, u neregistrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, čime raste mogućnost širenja trihineloze, salmonele, ešerihije koli i drugih opasnih bakterija i zaraznih oboljenja među stanovništvom. U seoskim područjima preko 70% prometa ovih namirnica obavlja se nelegalno, jer su otkupne cene po kojoj paori prodaju mleko, jaja i meso mlekarama i kompanijama za preradu mesa niske i na granici isplativosti, tako da se oni odlučuju da direktno zakucaju na  vrata svojih komšija umesto da svoje proizvode prodaju preduzećima koja rade viši stepen prerade.
U oblasti tekstila je u poslednjih šest meseci uočeno za 20% više robe nekontrolisanog porekla koja se prodaje ispod ruke, što čini ogromnu štetu domaćim tekstilnim kompanijama koje rade legalno i plaćaju na desetine raznih poreza, doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, energente i komunalne usluge po višim cenama od građana, itd. Štetu zbog porasta obima trgovine tekstilnim proizvodima na crno trpi i preko 24500 trgovinskih radnji i firmi koje legalno trguju ovom robom širom zemlje. Zbog velike konkurencije iz sive zone u prošloj godini zatvoreno je 1980 ovih firmi i preko 2200 malih trgovinskih radnji – prodavaca tekstila, kože i obuće više nego što je otvoreno, što znači da je izgubljeno preko 9000 radnih mesta u prodaji tekstila, kože i obuće.
Sve navedeno predstavlja ozbiljan udar na privredu u Republici Srbiji, ali i na budžet zemlje, jer će porast obrta robe na crno neminovno smanjiti prihode državne kase. Neophodno je da Uprava carina zavede strogu kontrolu na graničnim prelazima, ali i da se pojača kontrola tzv. paralelnih kanala kroz koje roba ulazi u Srbiju. Ministarstvo unutrašnjih poslova mora u saradnji sa Upravom carina i Tržišnom inspekcijom suzbiti ove pojave. Dok nadležni u MUPu pažnju obraćaju na hapšenja određenih pojedinaca koja su medijski atraktivna, svakodnevno se državi Srbiji i privredi koja legalno posluje nanosi višemilionska šteta (računato u evrima) zbog toga što promet robe nelagalnim kanalima raste iz meseca u mesec.
Tržišna inspekcija je takođe dužna da pojačanom kontrolom prometa osnovnih životnih namirnica stane na put prodaji hrane koja može biti zaražena i spreči neželjene posledice po stanovništvo. Nedopustivo je da se u drugoj deceniji 21. veka u Srbiji trguje hranom od praga do praga, od ruke do ruke, bez ikakve kontrole i time građani izlažu ogromnom riziku.

Unija poslodavaca Srbije

AGROKOR ULAŽE U NAREDNIH GODINU DANA 100 MIL. EUR U SRBIJI

Tanjug

Potpredsednik hrvatskog Agrokora Ante Todorić najavio je da će ta kompanija u narednih godinu dana u Srbiji investirati oko 100 miliona evra.
On je obećao da neće biti otpuštanja već postojećih oko 7.000 radnika u našoj zemlji.
Odgovarajući na pitanje zašto se Agrokor odlučio na nove investicije u Srbiji, uz već uloženih oko 450 miliona evra, Todorić je rekao da se ta kompanija oseća dobrodošlom u našoj zemlji i zato što Srbiju smatra prirodnim okruženjem države iz koje dolazi.
Posle dobijanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU), u Srbiji će se desiti dodatna makroekonomska stabilnost i poboljšanje poslovnog okruženja, ocenio je Todorić za B92.

On je, komentarišući kretanje deviznog kursa u Srbiji, ukazao da zdrava ekonomija traži stabilan kurs, a sa sadašnjom kursom u Srbiji su neminovna poskupljenja.

Kada je reč o cenama prehrambene robe u Srbiji, Todorić je rekao da su one trenutno za 40 odsto niže od onih u EU, ocenjući da su cene u Srbiji "pod kontrolom i veoma konkurentne".

ŠVAJCARSKI PARLAMENT JE IZGLASAO NOVU KONVENCIJU O UBLAŽAVANJU PROPISA O TAJNOSTI BANKOVNIH RAČUNA AMERIČKIH GRAĐANA

Tanjug

Nova konvencija omogućiće lakše dostavljanje informacija američkim vlastima o građanima SAD koji u švajcarskim bankama imaju otvorene neprijavljene račune a za koje su sumnja da izbegavaju plaćanje poreza.
Američke vlasti na osnovu te konvencije će moći da dobiju informacije o poreskim obveznicima koji nisu identifikovani ni na osnovu imena ni na osnovu adrese, što se u bankarskom žargonu naziva "grupni zahtevi", ukoliko je bilo ilegalnih radnji od strane banke ili njenih saradnika.
Ukoliko nije bilo prekršajnih postupaka od strane banke, identifikacija osumnjičene osobe zbog "poreske prevare" biće neophodna kako bi se dobila administrativna pomoć Švajcarske.
Švajcarska čak 15 odsto bruto nacionalnog proizvoda ostvari u finansijskom sektoru. Tajne u švajcarskim bankama koje od 17. veka nisu ni ratovi uspeli da poremete, sada su na putu da budu "razotkrivene" pod razornim efektima svetske finansijske krize koja nije poštedela ni najmoćniju ekonomiju sveta.

Jedino u Švajcarskoj postoji razlika izmedu „utaje poreza" i „poreske prevare" što direktno utiče na ovlašćenja švajcarskih vlasti u pružanju pomoci pravosudnim organima drugih zemalja, jer švajcarski zakoni dopuštaju pravnu pomoć samo ako je reč o prevari.

Usvojena konvencija će olakšati pregovore između Berna i Vašingtona u vezi 11 švajcarskih banaka koje američki pravosudni organi terete da su podsticali klijentelu na otvaranje tajnih bankovnih računa omugućavajući im na taj način utaju poreza.

Švajcarska, prema rečima ministarke finansija te zemlje Evlin Vidmer-Šlumf, neće ovu konvenciju učiniti pravosnažnom sve dok ne postigne sa Vašingtonom dogovor oko 11 švajcarskih banaka koje su u sporu sa američkom državom.

Među njima je i najpoznatija švajcarska banka UBS koja je 2009. bila prinuđena da preda podatke o oko 300 američkih građana koji se sumnjiče za navodnu utaju poreza od oko 18 milijardi dolara, kao i da plati kaznu američkim vlastima od 620 miliona evra zbog pomaganja pri utaji poreza.

Zahtevu da preda podatke o još 52.000 bankovnih računa UBS nije udovoljio, a procenjuje se da oni vrede oko 2.000 milijardi američkih dolara. Procenjuje se i da je 50 do 70 odsto tog iznosa problematičnog porekla.

UHAPŠENI ZBOG SKIDANJA FILMOVA SA INTERNETA

Tanjug

Meštani Kaštela kod Splita, 39-godišnji Mario V. i 36-godišnji Tihomir V. uhapšeni su zbog piratstva na Internetu.
Kako piše "Večernji list", prijavio ih je Interpol iz Luksemburga, jer su neovlašćeno skinuli nekoliko filmova, kompjutorskih igara i program Microsoft Office.
Oštećene su kompanije Microsoft, Electronic Arts i Dreamworks.

Policija ih je krivično prijavila zbog nedozvoljene upotrebe autorskog dela ili izvođenja umetnika.

Neslužbeno, Interpol je na dvojicu Kaštelana nabasao slučajno, istražujući neki drugi slučaj, ali ih je po službenoj dužnosti prijavio hrvatskoj policiji, piše list.

VLADA RS DONELA UREDBU KOJOM UKIDA POJEDINE UVOZNE DAŽBINE

Vlada Srbije donela je uredbu kojom se ukidaju posebne dažbine za uvoz teladi, junadi i prasadi radi smanjenja troškova tova i povećanja ponude na domaćem tržištu, saopštio je nakon sednice resorni ministar Dušan Petrović.

Vlada je utvrdila još neke mehanizme intervenisanja na tržištu u cilju stabilizovanja cena.

VLADA RS USVOJILA UREDBU O PRODAJI 50.000 TONA KUKURUZA

Vlada Srbije je donela uredbu o prodaji 50.000 tona kukuruza iz robnih rezervi po ceni od 18 dinara za kilogram, rekao je Petrović.

"Kukuruz će se prodavati preko Produktne berze u Novom Sadu, a pravo na kupovinu imaće proizvođači stočne hrane", rekao je on i dodao da je doneta uredba i o ukidanju carine i prelevmana za uvoz teladi, junadi i prasadi namenjenih tovu.

Ministar je najavio da će sutra doneti uredbu koja će definisati dinarske kredite za poljoprivrednike, odnosno, gazdinstva, zadruge i preduzeća koja će imati fiksnu kamatnu stopu od šest odsto godišnje.

Petrović je kazao da je doneta i uredba o ukidanju carine i prelevmana za uvoz junadi i prasadi namenjenih tovu. To je urađeno, kakao je objasnio, jer u Srbiji već dugo nema dobrog genetskog materijala, zbog čega je potreban uvoz.

"Za uvoz iz zemlja Evropske unije ukupna opterećenja su nula, odnosno nema carina i prelevmana, a za druge zemlje ona su smanjena", kazao je on.

UREDBA VLADE RS O OGRANIČAVANJU MARŽI NA OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE NEĆE BITI IZMENJENA NI STAVLJENA VAN SNAGE

Ministar Petrović je izjavio da je ta uredba dala rezulate i da ničim nije ugrozila bilo čiji poslovni interes. "Ne postoji nijedan razlog da se ta uredba o maržama stavi van snage", kazao je Petrović.

Govoreći o poskupljenjima hrane, Petrović je naveo da "ne vidi razlog za poskupljenje osnovnih životnih namirnica, jer su sirovine od kojih se proizvode domaće".

On smatra da zbog toga domaći proizvođači hrane ne treba da pravdaju poskupljenja time što je skočila vrednost evra. "Došlo je ili će doći do povećanja cena konditorskih proizvoda i sokova ali pre svega onih koji su vezani za uvoz ili su uvozni proizvodi", rekao je on.

Prema njegovim rečima, poslednja dva dana Ministarstvo je obavilo kosultacije sa svim proizvođačima slatkiša i sokova i, kako je dodao, "domaći proizvođači neće povećavati cene".

On je naveo i da povećanje kursa "za domaću privredu u značajnom delu može da bude pozitivna stvar, jer može da bude konkurentnija, a i su uvozni proizvodi su skuplji, dok istovremeno uzvoznici zarađuju više".

Petrović je ocenio da "Vlada konzistentnom politikom brani cenu osnovnih životnih namirnica" i da država kao neutralan regulator štiti interese svih građana, odnosno njihov standard.

EPL NAJVREDNIJA KOMPANIJA NA SVETU

Poslovni dnevnik

Tržišna kapitalizacija komopanije Epl prvi put u istoriji premašila je 500 milijardi dolara, učvrstivši time status najvrednije kompanije na svetu.

Samo šest američkih kompanija je do sada zabeležilo tržišnu vrednost veću od 500 milijardi dolara, i uz Epl to su Ekson Mobil, Majkrosoft, Cisko, Intel i Dženeral Elektrik.

Inače, portal CNN Money je objavio da je vrednost Epla sada veća od bruto domaćeg proizvoda Poljske, Belgije, Švedske, Saudijske Arabije ili Tajvana.

Međutim, na taj tekst ubrzo se obrušio "Business Insider", tvrdeći da su takva poređenja sasvim pogrešna. Naime, 500 milijardi dolara jeste vrednost koja premašuje BDP Poljske, ali BDP predstavlja ukupnu godišnju vrednost dobara i usluga proizvedenih u nekoj zemlji, dok tržišna kapitalizacija zavisi od procene tržišta, odnosno ulagača.

Stručnjaci "Business Insidera" pritom navode da bi se bolja slika dobila kada bi se tržišna kapitalizacija Epla uporedila sa ukupnom vrednošću imovine u Poljskoj.

Još bolja mera Eplovog "BDP-a" mogla bi biti njegova godišnja prodaja, koja je prošle godine dostigla čak 127 milijardi dolara. Epl je u tom smislu veći od, na primer, Katara.

USTAVNI SAVET FRANCUSKE UKINUO ZAKON O PORICANJU GENOCIDA, OCENIVŠI DA JE TO U SUPROTNOSTI SA SLOBODOM IZRAŽAVANJA

B92, Beta

Ustavni savet Francuske ukinuo je zakon kojim se negiranje jermenskog genocida 1915. inkriminiše, ocenivši da je to u suprotnosti sa slobodom izražavanja.

Zakon o negiranju genocida nad Jermenima je izazvao diplomatsku krizu između Pariza i Ankare.

"Savet je ocenio da se sprečavanjem osporavanja ili postojanja sudske kvalifikacije neke vrste zločina čini nešto neustavno" i krši se sloboda izražavanja i komunukacije, navodi se u saopštenju.

Turska je sa "zadovoljstvom" danas prihvatila odluku Ustavnog saveta. "Velika kriza je izbegnuta između Francuske i Turske", izjavio je neimenovani portparol turske diplomatije.

Zakon, koji je usvojen u francuskom parlamentu 23. januara, podržao je predsednik Nikola Sarkozi, koji je obećao 1. februara novi tekst u slučaju ustavne cenzure.

Zakon o poricanju genocida, među kojima i jermenski 1915. godine, izglasan je uprkos pretnjama Turske i prisustvu nekoliko hiljada demonstranata tada ispred parlamenta u Parizu.

Velika većina poslanika glasala je za nacrt zakona, koji predviđa godinu dana zatvora i 45.000 evra kazne za svako javno negiranje genocida, koji je zakonom priznat.

Francuska priznaje dva genocida: prema Jevrejima u Drugom svetskom ratu i prema Jermenima, ali je do sada samo kažnjavala za poricanje prvog genocida.

Francuska je 2011. godine priznala postojanje genocida Otomanskog carstva nad Jermeninima između 1915. i 1917. godine, kada je stradalo, prema Jermenima, milion i po ljudi.

Turska priznaje da je poginulo do 500.000 Jermena, ali tokom sukoba i njihove nasilne deportacije prema Iraku, Siriji i Libanu, tada takođe pod Otomanskim carstvom.

Turska odbacuje termin genocid i smatra da je broj ubijenih Jermena preuveličan, a ukazuje i na to da je u tom sukobu žrtava bilo na obe strane.

Turska je pre usvajanja zakona zapretila da će početi da osuđuje "francuski kolonijalizam" na međunarodnim skupovima kao uzvratnu meru na plan Francuske da proglasi krivičnim delom poricanje da su masovna ubistva Jermena u otomanskoj Turskoj bila genocid.

Turska je tada zapretila da će, ako taj predlog bude usvojen, povući ambasadora iz Francuske, a turski premijer Redžep Tajip Erdogan rekao je da bi Francuska trebalo da ispita šta je ona radila u Africi, uz ocenu da je Francuska odgovorna za smrt hiljada ljudi u Alžiru i Ruandi.

RUMUNSKI PARLAMENT JE USVOJIO ZAKON O LUSTRACIJI, KOJI ONEMOGUĆAVA KOMUNISTIMA KOJI SU NEKADA IMALI VISOKE POLOŽAJE DA PONOVO DOĐU NA VLAST

B92, Beta

Rumunski parlament je usvojio Zakon o lustraciji, koji onemogućava komunistima koji su nekada imali visoke položaje da ponovo dođu na vlast

Rumunska javnost 20 godina čeka donošenje zakona o lustraciji. Bivši komunisti su se vratili na vlast, što objašnjava nerešene ili loše rešene probleme u Rumuniji.

Odmah posle rumunske revolucije, u martu 1990, usvojena je Temišvarska deklaracija, kojom se predviđa da bivši komunisti koji su bili na položajima i bili angažovani u političkoj policiji dobiju 20-godišnju zabranu obavljanja zvaničnih dužnosti.

Režim Jona Ilijeskua, koji je preuzeo vlast posle revolucije, nije prihvatio tu deklaraciju, a ni kasnije nisu uspeli pokušaji da se izglasa zakon o lustraciji.

Sadašnji zakon predviđa petogodišnju lustraciju za osobe koje su imale plaćene političke položaje u komunističkoj partiji – u centralnom, regionalnom i lokalnom aparatu, članove centralnog komiteta komunističke partije, članove Državnog saveta, ministre, osobe koje su radile u represivnom aparatu, direktore izdavačkih kuća, tužioce koji su praktikovali političku policiju.

Mnogi smatraju da je zakon o lustraciji prekasno usvojen i da neće doprineti ozdravljenju rumunskog društva, pošto su mnogi na koje se zakon može primeniti već stari, a mlađi ljudi su već "očistili" svoju prošlost antikomunističkim stavom posle revolucije i sada su na dobrim funkcijama.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

SRBIJA JE DOBIJANJEM STATUSA KANDIDATA ZA ČLANSTVO U EU UKLJUČENA U JOŠ TRI OD PET KOMPONENTI IPA PROGRAMA ZA PRIPREMNI PROCES, ALI ĆE TEK OD 2014. MOĆI DA RAČUNA NA ŠEZDESETAK MILIONA EVRA VIŠE BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Srbija je dobijanjem statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji uključena u još tri od pet komponenti IPA programa za pripremni proces, ali će tek od 2014. moći da računa na šezdesetak miliona evra više bespovratnih sredstava koje može povući iz tog fonda.

Prema informacijama koje je agencija Beta dobila u Evropskoj komisiji u Briselu, sredstva za još tri komponente IPA u koje je sad uključena, Srbija će dobiti preraspodelom iz postojećih fondova predviđenih za nju u već određenim komponentama I i II.
Srbija je bila uključena u samo dve komponente IPA, a to su podrška tranziciji i izgradnji institucija, i za prekograničnu saradnju, za šta je bespovratno dobijala oko 200 miliona evra godišnje, a za 2013. predviđeno je 214,7 miliona evra.

Uz status kandidata za članstvo, Srbiji se sada otvaraju i IPA komponente III, IV i V.

To su regionalni razvoj, ljudski resursi (uključujući obrazovanje i socijalno ugrađivanje) i razvoj seoskih područja, kao i prvenstveno ključno važna poljoprivreda, koja je, i prema procenama Evropske komisije, važna razvojna i izvozna privredna grana Srbije, s moćnim komparativnim prednostima.
U Evropskoj komisiji se radi na izvesnom preobražaju programa IPA od 2014. godine, kad kreće iduće budžetsko sedmogodišnje razdoblje finansiranja strukturnih i drugih reformi političkog, ekonomskog i društvenog preobražaja zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU.

Kako sada stvari stoje, od dobijanja statusa kandidata Srbija može koristiti postojeća sredstva za svih pet komponenti IPA, uz nužne temeljito pripremljene odgovarajuce projekte, i to tek pošto usvoji i počne da sprovodi Decentralizovani sistem upravljanja.

To znači da vlada Srbije treba da uspostavi za to nadležno telo, kao i da se zvaničnici u tom telu obuče da upravljaju dobijenim sredstvima, što inače trenutno radi Delegacija EU u Beogradu.
Povećanje IPA od 30 odsto za Srbiju predviđeno je usvajanjem budžeta EU za razdoblje 2014-2020, što znači da će u tom periodu godišnja suma nepovratnih sredstava biti 260 miliona evra za svih pet komponenti.
Vlada u Beogradu moći će efektivno ta sredstva da kroz projekte usmerava kada se usvoji Decentralizovani sistem upravljanja.
To je vrlo zahtevan poduhvat, ali je od dugoročne koristi zato što se time Srbija priprema za korišćenje strukturnih fondova koje koriste članice EU, a moći će da dobija sredstva za neke vidove projekata koji do sada nisu mogli da se finansiraju evropskim novcem.
Reč je, pored ostalog, o podršci poljoprivrednicima, malim i srednjim peduzećima i izgradnji infrastrukture. Zasad nema znakova da bi sredstva EU za temeljite promene i pripremu novih članica sa Zapadnog Balkana od 2014. mogla biti osetnije uvećana, uključujući povlačenja novca iz strukturnih i kohezionih fondova Unije.

Ta sredstva su desetostruko veća od IPA, a bivaju dostupna tek kad neka država kandidat potpiše sporazum i postane članica EU.

Time bi se iz raspoloživih, ne novih sredstava, mnogo brže i bolje zemljakandidat pripremila za ono što je najbitnije da po političkoj demokratiji, sposobnosti državne uprave i konkurentnosti privrede bude u stanju da se kao partner ravnopravno uključi u sve politike i sistem odlučivanja EU.
To je svojevremeno predložila Srbija i dobila podršku tri komesara Evropske komisije, o tome se ozbiljno razmišljalo u krugovima Komisije u Briselu, ali zasad opipljivijih poteza još nema.

Izvor: Vebsajt Ministarstva spoljnih poslova, 6.3.2012.

REOTVARANJE 417. EMISIJE OSAMNAESTOMESEČNIH DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE EMITOVANE 8. FEBRUARA 2012. GODINE A PONOVO OTVORENE 6. MARTA 2012. GODINE • Prodato 110.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 1.100.000.000 dinara •

Reotvaranjem 417. emisije osamnaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, emitovane 8. februara 2012. godine, a ponovo otvorene 6. marta 2012. godine, ponuđeno je 504.871, a prodato 110.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 1.100.000.000 dinara. To predstavlja 21,79 odsto obima aukcije.
Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,10 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 09. avgusta 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 6.3.2012.

ODRŽAN INFO DAN POSVEĆEN POZIVU 6 U OKVIRU PROGRAMU PODRŠKE RAZVOJU POLITIKE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA (CIP-ICT PSP)

Uprava za digitalnu agendu u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Evropskom komisijom organizovala je Info dan posvećen Pozivu 6 u okviru Programa podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija (CIP-ICT PSP).

Program podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT PSP) omogućava domaćim pravnim licima da, u konzorcijumu sa drugim evropskim firmama, konkurišu za sredstva iz budžeta Programa, koja iznose približno 750 miliona evra, za period 2007-2013. godine, dok su za ovu godinu predviđena sredstva u iznosu od oko 135 miliona evra. Učestvovanje u Programu predstavlja mogućnost za naše kompanije da dobiju bespovratna sredstva za realizaciju projekata, kao i odličnu priliku da ostvare saradnju sa evropskim firmama.

Zvaničnik Evropske komisije predstavio je Radni program za 2012. godinu, aktuelni Poziv 6, načine podnošenja predloga projekta, finansiranja i pronalaženja partnera. Prisutni su imali priliku da čuju i iskustva firmi i institucija koje su već učestvovale u ovom programu.

Prezentacije sa događaja možete preuzeti na http://www.digitalnaagenda.gov.rs/vesti/odrzan-info-dan-posvecen-pozivu-6-u-okviru-programu-podrske-razvoju-politike-informaciono-komunikacionih-tehnologija-cip-ict-psp/ (ONLINE)
Spisak učesnika Info dana http://www.digitalnaagenda.gov.rs/wp-content/uploads/2012/03/Spisak_onih_koji_su_bili.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Uprave za digitalnu agendu, 5.3.2012.

PREDSTAVLJEN KONKURS ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU U SEOSKIM SREDINAMA U VOJVODINI • Javni poziv će trajati dve nedelje, odnosno do 19. marta 2012. godine, a moći će da apliciraju žene iz Novog Sada (uključujući gradska i prigradska naselja i mesne zajednice) •

Pomoćnica pokrajinskog sekretara za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Anita Beretić i predstavnica USAID - Agrobiznis projekta, Ivana Janićijević, predstavile su uslove konkursa za podršku ženskom preduzetništvu u seoskim sredinama u Vojvodini, koji se realizuje na osnovu Sporazuma o saradnji, potpisanog pre mesec dana.
Ističući značaj projekta koji se sprovodi sa USAID Agobiznis, Anita Beretić je istakla da je u poslednjih nekoliko godina kroz programe Vlade Vojvodine i procese koje pokreće, odnosno mera koje kreira i donosi sekretarijat, kao i brojne programe koje sprovodi Zavod za ravnopravnost polova, poslata jasna poruka da seoska ženu u Vojvodini, uz sve prepreke koje ima u svom ličnom, profesionalnom i javnom angažmanu, se prepoznaje kao ogroman potencijal.

O detaljima Sporazuma govorila je predstavnica USAID Agrobiznis projekta Ivana Janićijević. Ona je podsetila da je u početku to bio agrobiznis program koji je imao za cilj poboljšanje plasmana poljoprivrednih proizvoda i otvaranje novih radnih mesta. Ona je objasnila da je, nakon dve godine sprovođenja programa, bilo jasno da u Srbiji iza svakog malog agrobiznisa i porodičnog domaćinstva stoji žena. Bilo je potrebno osnažiti ih, jer one nisu bile u prilici da uče o modernoj ekonomiji, da jačaju svoje preduzetničke veštine i da prave strateške planove za realizaciju svog posla, kazala je Janićijević.

Govoreći o konceptu programa "Žene u agrobiznisu" ukazala je na značaj proširenja programa na seoske žene u Vojvodini, pošto su do sada program sprovodio isključivo u južnoj i istočnoj Srbiji. Rečeno je da je cilj programa da pozove žene koje se bave konkretnim vidom agro-biznisa. Potrebno je da žena koja se prijavi ima već dovoljno iskustva u vođenju svog agro-biznisa kako bi kroz ovaj program na najbolji način poboljšala i osnažila svoje kapacitete.

Javni poziv otvoren je danas i trajaće dve nedelje, a moći će da apliciraju žene iz Novog Sada (uključujući gradska i prigradska naselja i mesne zajednice). Nakon toga će timovi Sekretarijata, Zavoda za ravnopravnost polova i USAID Agrobiznis projekta napraviti selekciju i odabrati njih 30, koje će činiti grupu za obuku, koja se sastoji iz tri dela i svaki traje po dva dana (razrada biznis ideje, marketing i finansije). Po završetku obuke najbolji biznis planovi biće preporučeni USAID Agrobiznis projektu i Vladi Vojvodine, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova koji će odlučiti koje će biznis planove finansijski podržati. Prijave za program mogu se poslati Sekretarijatu, Zavodu za ravnopravnost polova ili Regionalnoj kancelariji USAID Agrobiznis projekat u Novom Sadu.

Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 5.3.2012.

U SRBIJI IMA 2.682 NASTAVNIKA BEZ PUNOG FONDA ČASOVA I STOTINU NJIH KOJI SU OSTALI NERASPOREĐENI, ŠTO UPUĆUJE NA NEOPHODNOST ULAGANJA U OBRAZOVNI SISTEM: Uzrok tog problema je smanjenje broja đaka u školama i zbog toga je neophodno racionalizovati školski sistem

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović saopštio je danas da u Srbiji ima 2.682 nastavnika bez punog fonda časova i stotinu njih koji su ostali neraspoređeni i ukazao na neophodnost racionalizacije mreže škola u Srbiji.

Obradović je na dvodnevnoj konferenciji "Dobre prakse i partnerstva - ključ efikasnog, kvalitetnog i pravednog obrazovanja" naveo da je uzrok tog problema smanjenje broja đaka u školama, i ponovio nužnost racionalizacije školskog sistema.

On je istakao da je od 2002. do 2010. godine broj osnovaca smanjen za 15,5 odsto, srednjoškolaca za 7,86 odsto, dok je broj odeljenja ukupno manji za devet odsto.

Ministar je naglasio da je ugašeno 1.585 odeljenja, a da postoji približno 4.000 odeljenja sa deset i manje učenika, kakva su isturena odeljenja matičnih škola ili odeljenja u kojima se obrazuju pripadnici nacionalnih manjina.

Ovaj demografski problem nije se odrazio na smanjenje broja nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju, ali je uticao na smanjenje broja zaposlenih sa punim radnim vremenom, napomenuo je Obradović.

Određen broj nastavnika, da bi povećao svoj radni fond, istovremeno radi u nekoliko škola, kao i u različitim opštinama, naveo je ministar.

Obrazovni sistem Srbije, kako je istakao, ne može da napreduje bez većih ulaganja, pri čemu je cilj da se procenat bruto društvenog proizvoda (BDP) koji se ulaže u obrazovanje sa sadašnjih nešto više od tri odsto poveća na šest odsto.

Šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer je saopštio da je obrazovanje ključno za razvoj svake zemlje, i dodao da je EU od 2003. godine do sada uložila 61 milion evra u različite projekte namenjene unapređenju obrazovanja u Srbiji.

Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Lu Brefor naglasio je da univerziteti u Srbiji moraju da se prilagode realnosti i tržištu rada, i potvrdio da će Svetska banka nastaviti da sarađuje sa Srbijom i podržava razvojne programe u oblasti obrazovanja.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 1.3.2012.

PRODATO 423.772 DRŽAVNIH ZAPISA Aukcija šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 1. marta 2012. godine

Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 01. marta 2012. godine, prodato je 423.772 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4.237.720.000,00 dinara. To predstavlja 70,63 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 10,48 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 30. avgusta 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 1.3.2012.

CISKO EKSPO IT I MREŽNA KONFERENCIJA BIĆE ODRŽANA 20. I 21. MARTA 2012. GODINE U BEOGRADU

Kompanija Cisko organizovaće 20. i 21. marta Cisko Ekspo, jedan od najvažnihih IT događaja u regionu, koji će se ove godine fokusirati na tri velike teme - inteligentne mreže, računarstvo u oblaku i mobilnost.

Generalni direktor kompanije Cisko Srbija Goran Obradović je kazao da će ove godine biti predstavljeni najnoviji trendovi iz oblasti umrežavanja za više od 600 IT profesionalaca iz svih segmenata srpskog tržišta.

"Kroz proteklih 11 godina smo uvideli da je Cisko Ekspo postao najveća IT i mrežna konferencija u regionu i čvrsto verujemo da će koncept inovacija doneti nove ideje koje će pomoći svim učesnicima da razviju nove poslove ili da se dodatno usavrše u oblastima u kojima već imaju liderske pozicije", istakao je Obradović.

Više od 40 prezentacija koje će održati iskusni domaći i inostrani profesionalci pokriće najvažnije teme iz oblasti IT-a i mreža.

Lokalni i globalni partneri kompanije Cisko, demonstriraće uživo najinteresantnije studije slučaja iz perspektive klijenata i korisnika, u okviru izložbenog prostora.

Viši potpredsednik kompanije Cisko i lider za Centralni i region Istočne Evrope Mihael Ganser izneće najnovije viđenje Srbije na nivou globalne konkurentnosti i u kojoj ulozi se pojavljuju informacione tehnologije danas i u kojoj će se naći u budućnosti.

On će objasniti aktuelnu promenu informacione ekonomije u mrežnu ekonomiju i njen uticaj na društvo, poslovanje i tehnologiju.

Demonstracija uživo pokažaće sposobnosti informacionih tehnologija i način na koji kompanije mogu podići svoje poslovanje na viši nivo i pružiti klijentima usluge bolje nego ikada pre.
Cisko Ekspo konferencija će jedanaesti put za redom okupiti tehnološke eksperte, poslovne ljude i donosioce odluka iz oblasti informacionih tehnoloija iz najuspešnijih domaćih i stranih kompanija, inženjere, predstavnike kompanije Cisko iz inostranstva, članove Vlade, vodeće Cisco partnere, servis provajdere...navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 14.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2012. GODINU

Sredstva iz budžeta grada Loznice za 2012. godinu raspoređuju se sa ciljem da se, obezbeđujući sredstva udruženjima koja se aktivno i u kontinuitetu bave socijalnim pitanjima, održi dostignuti nivo i podrži pluralizam pružalaca i obima vaninstitucionalno pruženih usluga u oblasti socijalne zaštite.

Svrha konkursa je da se sredstva usmere ka podsticanju programarada/projekata ili obezbeđenju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje pr ograma rada/projekata koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, pripadnike/ce romske nacionalnosti i drugi projekti u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe kroz:

- pomoć razvoju i održivosti usluga koje pružaju udruženja koja se bave pitanjima socijalne zaštite,
- promociju i uvođenja usluga u oblast socijalne zaštite koje nisu obezbeđene/finasirane od strane Republike ili lokalne samouprave u javnim institucijama, nego ih sprovode udruženja.
Sredstvima koja se raspoređuju ovim konkursom podržavaju se sledeće oblasti:

- Aktivnosti predviđene planom rada udruženja kojima se obezbeđuje nastavak pružanja održivih usluga koje udruženjaveć sprovode,
-Posebni projekti, kojima se doprinosi uspostavljanju i razvijanju održivih usluga koje imaju veći obuhvat ugroženih grupa i za koje su obezbeđena donatorska sredstva.

Projekti koji se zasnivaju na edukacijama biće podržani, u meri u kojoj neposredno doprinose poboljšanju položaja određene ugrožene grupe.

Grad Loznica ovim sredstvima neće finansirati:

1) Pojedince za učešće na konferencijama, putovanjima,finansiranje studija i za slične aktivnosti,
2) Inicijative koje donose profit udruženjima građana,
3) Aktivnosti političkih i stranačkih organizacija, verskih organizacija, grupa i sekti,
4) Vladine organizacije ili institucije, uključujući škole, mesne zajednice i dr.,
5) Organizacije čiji je osnivač grad Loznica,
6) Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje,
7) Adaptacije,sanacije i rekonstrukcije objekata.

PRIJAVLJIVANJE - OPŠTA PRAVILA

Pravo na podnošenje prijave imaju udruženja građana, koja ispunjavaju sledeće uslove:

- da su registrovane kod nadležnog organa;
- da imaju sedište ili ogranak na teritoriji grada Loznice i deluju na tom području kao gradska, međuopštinska ili republička udruženja;
- da su osnovana radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi u kojima udruženja isključivo i neposredno sledi javne potrebe;
- da obavljaju aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog i preventivnog karaktera;
- da je nadležan organ udruženja usvojio izveštaj o finansijskom poslovanju udruženja za 2011.godinu;
- da su program rada / projekat, odnosno aktivnosti, predviđene usvojenim programom rada udruženja za 2012.godinu od strane nadležnog organa udruženja;
- da predložene aktivnosti (i sredstva za realizaciju istih) sprovode na teritoriji grada Loznice.

Udruženja koja su dobila sredstva za realizovanje programa rada/projekta moraju najmanje jednom godišnje da čine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava i taj izveštaj dostavljaju davaocu sredstava.

Projekti koji se sprovode i u susednim zemljama ili i u zemljama regiona mogu da budu podržani samo u onim delovima koji se sprovode na teritoriji grada Loznice, ukoliko su ti delovi napisani kao samostalne konzistentne celine grupa aktivnosti.

Podnosilac prijave može da se opredeli da realizuje program rada/ projekat u saradnji sa jednim ili više partnerskih udruženja.U slučaju partnerstva, puna pravna i finansijska odgovornost za sprovođenje programa rada / projekta leži na podnosiocu prijave.

Nacionalna i međunarodna udruženja sa sedištem izvan područja grada mogu da deluju kao partnerske organizacije podnosioca zahteva, ali ne mogu da imaju finansijske koristi od dotacije ili da budu primaoci dotacije iz budžeta grada Loznice.

Period trajanja predloženih aktivnosti je do kraja 2012. godine.

Budžet:

Grad je namenio ukupno 3.000.000 dinara za sufinansiranje programa rada / projekata udruženja u ovoj oblast. Predlozi koji uglavnom imaju za cilj da pokriju operativne troškove neće biti visoko ocenjeni. Većina dotacija će se kretati u razmaku od 25.000 do 400.000 dinara. Isto udruženje može podneti najviše dve prijave, pri čemu ukupan predviđeni budžet jednog programa rada/projekta ne može biti manji od 50.000 dinara ni veći od 700.000 dinara.

Za više detalja posetite: http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/KONKURS%20ZA%20SOCIJALNU%20ZASTITU%20ZA%202012.pdf (ONLINE) ili http://www.loznica.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 14.2.2012.

ODLOŽEN PETI TRADICIONALNI STRUČNI SKUP U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Obaveštavamo sve zainteresovane da se odlaže peti tradicionalni stručni skup u organizaciji ALSU planiran za mart 2012. godine. Bliže informacije o novom terminu savetovanja biće blagovremeno objavljene na portalu ALSU.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 14.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA ITALIJOM


Pete bilateralne konsultacije između мinistarstаva odbrane Republike Srbije i Republike Italije, koje su predvodili državna sekretarka dr Tanja Miščević i šef Treće Uprave general Salvatore Farina, održane su 13. februara u Rimu.

Obostrano je konstatovano da je saradnja u oblasti odbrane u poslednje tri godine unapređena i po sadržaju i broju aktivnosti. Nedavna poseta ministra Šutanovca Italiji predstavlja dodatni impuls intenziviranju saradnje posebno u oblasti zajedničkog učešća srpskih i italijanskih snaga u mirovnim misijama EU i UN. Italija je najveći zagovornik priključenja Srbije Evropskoj uniji i očekuje da u martu Srbija dobije status kandidata.

Tokom posete potpisan je Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu, koji predviđa nastavak saradnje u težišnim oblastima - obuci i edukaciji vojnih kadrova, specijalnih jedinica, timova za razminiranje i oblasti vojne medicine.

Državna sekretarka tokom posete susrela se i sa zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Italije, viceadmiralom Kristijanom Betinijem. Оn је ponovio da Italija pruža punu podršku Srbiji u procesu reformi i modernizacije društva, posebno u sistemu odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 14.2.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: ISKAZIVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA PO OSNOVU PRODAJE DELOM ISPRAVNOG POTRAŽIVANJA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 16
 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE OBAVEZE ISKAZIVANJA KAMATE VAN DOHVATA RUKE U SLUČAJU KAD OBVEZNIK KAPITALIZUJE TROŠKOVE POZAJMLJIVANJA (KAMATE) - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 62
 • Ministarstvo finansija: NEPOSTOJANJE PRAVA NA PORESKI KREDIT PO OSNOVU ULAGANJA IZVRŠENIH NA ZEMLJIŠTU KOJE OBVEZNIK KORISTI PO OSNOVU UGOVORA O DUGOROČNOM ZAKUPU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 48
 • Ministarstvo finansija: OSLOBOĐENJE OGRANKA NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA NA DOBIT KOJA JE OSTVARENA OBAVLJANJEM POSLOVA U CILJU REALIZACIJE MEĐUNARODNOG SPORAZUMA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 5
 • Ministarstvo finansija: POLOŽAJ FIZIČKIH LICA S POJEDINAČNO NAJVEĆIM UDELOM AKCIJA U KAPITALU AKCIONARSKOG DRUŠTVA S ASPEKTA PRIMENE PROPISA O TRANSFERNIM CENAMA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 59
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OPOREZIVANJE POREZOM NA DOBIT PRAVNIH LICA NEDOBITNE ORGANIZACIJE KOJA JE OSNOVANA U SKLADU SA PROPISIMA KOJI UREĐUJU JAVNE SLUŽBE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 44
Aktuelna sudska praksa:

 • Viši sud u Subotici: DISKRECIONO PRAVO SUDA DA ODLUČI O PRETHODNOM PITANJU ILI O PREKIDU POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 12 stav 1 i član 215 stav 1 tačka 1)
 • Viši sud u Subotici: ISPRAVLJANJE REŠENJA KOJIM JE IZVRŠENA PROMENA SREDSTVA IZVRŠENJA RADI NAMIRENJA NOVČANOG POTRAŽIVANJA POVERIOCA - Zakon o parničnom postupku: čl. 349 i 354
 • Viši sud u Subotici: IZBOR ADVOKATA VAN MESTA SUĐENJA I POTREBNI TROŠKOVI RADI VOĐENJA PARNICE - Zakon o parničnom postupku: član 150
 • Viši sud u Subotici: KUMULATIVNA ISPUNJENOST USLOVA ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE - Zakon o izvršnom postupku: član 299
 • Viši sud u Subotici: NAMERA OSUJEĆENJA POTRAŽIVANJA KAO OSNOV ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE - Zakon o izvršnom postupku: član 299
 • Viši sud u Subotici: NEOPRAVDAN IZOSTANAK TUŽENOG I TUŽIOCA SA ROČIŠTA ZA GLAVNU RASPRAVU - Zakon o parničnom postupku: član 296 stav 2
 • Viši sud u Subotici: NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA DONOŠENJE DOPUNSKE PRESUDE - Zakon o parničnom postupku: član 343
 • Viši sud u Subotici: PREINAČENJE PRESUDE U POGLEDU VISINE ODMERENIH TROŠKOVA POSTUPKA - Zakon o parničnom postupku: član 349
 • Viši sud u Subotici: TROŠKOVI POSTUPKA U SPOROVIMA IZ PORODIČNIH ODNOSA - Porodični zakon: član 207
 • Viši sud u Subotici: USLOV ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MERE ZA OBEZBEĐENJE NOVČANOG ODNOSNO NENOVČANOG POTRAŽIVANJA - Zakon o izvršnom postupku: čl. 299 i 300
 • Viši sud u Subotici: ZAŠTITA LIČNOSTI, PRAVA I INTERESA DETETA KAO SMISAO RODITELJSKOG PRAVA - Porodični zakon: član 67
 • Sud Evropskih zajednica: PRESUDA SUDA EZ U PREDMETU AKCIONARSKO DRUŠTVO "VARIOLA FRATELLI" PROTIV PORESKE UPRAVE ITALIJE (predmet 34/73) - ZABRANA PRETVARANJA KOMUNITARNIH ODREDBI U NACIONALNA PRAVILA - Ugovor o funkcionisanju Evropske unije: član 288
 • Sud Evropskih zajednica: PRESUDA SUDA EZ U PREDMETU FRANC GRAD PROTIV PORESKE UPRAVE GRADA TRAUNŠTAJNA (predmet 9/70) - NEPOSREDNO DEJSTVO ODLUKE KAO PRAVNOG AKTA ZAJEDNICE - Ugovor o funkcionisanju Evropske unije: član 288
 • Sud Evropskih zajednica: PRESUDA SUDA EZ U PREDMETU KOMISIJA PROTIV SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE (predmet 431/92) - PRAVO KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA NA POKRETANJE POSTUPKA PROTIV DRŽAVE ČLANICE ZBOG NEISPUNJENJA NJENIH OBAVEZA - Ugovor o funkcionisanju Evropske unije: član 258
 • Sud Evropskih zajednica: PRESUDA SUDA EZ U PREDMETU URSULA BEKER PROTIV PORESKE UPRAVE CENTRA GRADA MINSTERA (predmet 8/81) - POZIVANJE NA DIREKTIVE KAO PRAVNO OBAVEZUJUĆE AKTE - Ugovor o funkcionisanju Evropske unije: član 288
Likvidacije:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 2.3.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Sweet secret" d.o.o.

20308583

23. St. broj 2527/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2715

 

U postupku stečaja u predmetu 23. St-2527/2011 nad stečajnim dužnikom "Sweet secret" d.o.o. - u stečaju iz Beograda, Milana Rakića 115, Privredni sud u Beogradu, doneo je dana 21. februara 2012. godine
REŠENJE
I. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Sweet secret" d.o.o. - u stečaju iz Beograda, Milana Rakića 115, matični broj: 20308583, PIB 105079800.
II. Nalaže se stečajnom upravniku da raspoloživim sredstvima iz predujma za pokretanje stečaja pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
III. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika "Sweet secret" d.o.o. - u stečaju iz Beograda, Milana Rakića 115.
IV. Nalaže se stečajnom upravniku da, po pokriću nastalih troškova, ugasi tekući račun stečajnog dužnika, a eventualno raspoloživa sredstva na računu prenese na račun sudskog depozita broj: 840-298802-02.
V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 20308583.
VI. Nalaže se Poreskoj filijali Zvezdara da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 105079800.
VII. Po pravosnažnosti ovog rešenja, i o završnom izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika i potvrde o gašenju tekućeg računa, a u vezi st. II i IV ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Danka Mimića iz Zemuna.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Alpos Trading" d.o.o.

 

17. St. broj 3602/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2556

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Ćalić, u postupku stečaja nad dužnikom "Alpos Trading" d.o.o. u stečaju, oglašava:
U predmetu br. 17-St-3602/2011, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "ALPOS TRADING" d.o.o. u stečaju iz Beograda,. Antifašističke borbe broj 25/17, naredno poverilačko ročište zakazuje se za 12. 3. 2012. godine, sa početkom u 12,00 sati, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 242/II.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

"Univerzal holding" Akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu

07015879

4. St. broj 181/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2736

 

I - Privredni sud u Beogradu, i to sudija Dragan Dragović, kao stečajni sudija je Rešenjem 4-St-181/12 od 9. februara 2012. godine otvorio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Univerzal holding" Akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu, Beograd, Majke Jevrosime 51, matični broj 07015879, PIB 100003033.
II - Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Milovanović, iz Beograda, Bulevar kralja Aleksandra 261.
III - Nalaže se zastupniku stečajnog dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom i preda mu u mestu i u vreme koje stečajni upravnik odredi pečat preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća, pokretnu i nepokretnu imovinu preduzeća, poslovni prostor preduzeća - ovde stečajnog dužnika na čuvanje i upravljanje.
IV - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 3. april 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, sala broj 100/I, Masarikova 2.
V - Ispitno ročište određuje se za 8. maj 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, sala broj 100/I, Masarikova 2.
VI - Pozivaju se svi poverioci da prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se u "Službenom glasniku RS" i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
VIII - Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

Preduzeće za inženjering, konsalting i projektovanje "Prevem" d.o.o.

6672914

46. St. broj 2788/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2763

 

I - Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za inženjering, konsalting i projektovanje "Prevem" d.o.o. Beograd, Šeste Ličke Divizije 80, matični broj: 6672914, PIB: 100174313.
II - Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III - Imenuje se Milošević Dragoslav, iz Beograda, Dušana Puhača 38, za stečajnog upravnika.
IV - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana, od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za inženjering, konsalting i projektovanje "Prevem" d.o.o. Beograd, Šeste Ličke Divizije 80, u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđenja i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pismenom prijavom podnetom u dva primerka, sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
V - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijkom položaju stečajnog dužnika određuje se za 23. mart 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 230, sprat 2.
VII - Ispitno ročište zakazuje se za 25. jun 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 230, sprat 2.
VIII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Suda sa datumom 14. februara 2012. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u dnevnom listu "Danas" koji se distribuira na celoj teritoriji RS.
IX - Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Kopaonik trade" d.o.o.

06741991

15. St. broj 176/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Beogradu, u postupku sprovođenja stečajnog postupka nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Kopaonik trade" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 28, objavljuje oglas.
I - Usvaja se završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika stečajnog dužnika "Kopaonik trade" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 28, od 15. novembra 2011. godine.
II - Odobrava se raspored neraspodeljenog dela stečajne mase na ime troškova stečajnog postupka - I isplatni red u svemu prema završnom računu stečajnog upravnika do 15. novembra 2011. godine.
III - Određuje se konačna nagrada stečajnom upravniku Ivanu Stankoviću iz Beograda, Gorenjska 15, u bruto iznosu od 165.000,00 dinara i odobrava mu se isplata neisplaćenog dela konačne nagrade u bruto iznosu od 70.000,00 dinara.
IV - Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Kopaonik trade" d.o.o. u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 28, matični broj 06741991, PIB 100064953.
V - Nalaže se Agenciji za privredne registre da iz registra privrednih subjekata briše stečajnog dužnika "Kopaonik trade" d.o.o., u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 28, matični broj 06741991, PIB 100064953.
VI - Nalaže se NBS - OPN filijala Kragujevac, da nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka ugasi račun stečajnog dužnika "Kopaonik trade" d.o.o., u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 28, matični broj 06741991, PIB 100064953 koji se vodi kod UBB Banke Beograd a.d. broj 290-14213-87.
VII - Nalaže se Ministarstvu finansija - Poreska uprava Stari grad, da po pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka briše iz registra PIB 100064953.
VIII - Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz registra o razvrstavanju pravnih subjekata stečajnog dužnika "Kopaonik trade" d.o.o., u stečaju iz Beograda, Kralja Petra 28, matični broj 06741991.
IX - Nalaže se stečajnom upravniku da u roku od 30 dana nakon pravosnažnosti rešenja o zaključenju stečajnog postupka uništi pečate i dostavi predlog za razrešenje stečajnog upravnika usled zaključenja stečajnog postupka.
X - Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo "Datalab tehnologije" d.o.o.

17541846

32 St. broj 2266/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2233

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 32. St. broj 2266/201 od 20. septembra 2011. godine u postupku stečaja nad privrednim društvom "Datalab tehnologije" d.o.o. Beograd - Novi Beograd, Generala Mihajla Nedeljkovića 12, MB 17541846, PIB 103304929, odredio je na prvom poverilačkom ročištu, održanom 3. februara 2012. godine.
I. Zakazuje se završno ročište, radi zaključenja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u skladu sa članom 13. stav 2. Zakona o stečaju, za 27. mart 2012. godine u 12,15 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/2.
II. Objavljivanjem oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS", smatraće se uredno obaveštenim poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Srem d.o.o.

07895305

25. St. broj 3334/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2743

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PKB+Srem+doo.shtml/seo=/companyid=31444

Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom Srem d.o.o., Ugrinovci, Krnjiševačka 6, mat. br. 07895305, PIB 100098200, doneo je 23. januara 2012. godine
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad Srem d.o.o., Ugrinovci, Krnjiševačka 6, mat. br. 07895305, PIB 100098200.
II. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Borivoj Popović, Beograd, Braće Jerković 127/2.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. april 2012. godine u 12,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/III.
VI. Ispitno ročište određuje se za 21. maj 2012. godine u 12,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova broj 2, sudnica 239/II.
VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda 14. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Privredno društvo "Stant" d.o.o.

20075651

32. St. broj 2414/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2206

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 32-St- 2412/2011 od 20. septembra 2011. godine u postupku stečaja nad privrednim društvom "Stant" d.o.o. Beograd - Zemun, Banatska 46a, MB 20075651, PIB 104024150, odredio je na prvom poverilačkom ročištu, održanom 3. februara 2012. godine.
I. Zakazuje se završno ročište, radi zaključenja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u skladu sa članom 13. stav 2. Zakona o stečaju za 20. mart 2012. godine u 10,15 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/2.
II. Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od osam dana, ukoliko imaju pravni interes da se nastavi postupak stečaja nad stečajnim dužnikom, podnesu zahtev za sprovođenje postupka i uplate iznos od 250.000,00 dinara na depozitni račun ovog suda br. 840-298802-02 radi pokrića troškova stečajnog postupka.
III. Objavljivanjem oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", smatraće se uredno obaveštenim poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Berzanski posrednik brokerskog načina trgovine "Amity Broker" a.d.

 

15. St. broj 74/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2 je rešenjem 15. St. broj 74/10 od 3.2.2012. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom - Berzanski posrednik brokerskog načina trgovine "Amity Broker" a.d., iz Beograda, Karađorđeva 65.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

Društvo za marketing usluge Color Studio AS d.o.o.

06035841

27. St. broj 3418/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2450

 

Privredni sud u Beogradu, i to stečajni sudija Vesna Čebedžić Torbica u postupku stečaja nad Društvom za marketing usluge Color studio AS d.o.o. Beograd u stečaju, Karađorđeva 75, dana 21. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Zaključuje se postupak stečaja bez odlaganja nad stečajnim dužnikom Društvom za marketing usluge Color Studio AS d.o.o. Beograd u stečaju, Karađorđeva 75, matični broj 06035841.
II. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25 da izvrši brisanje stečajnog dužnika Društvo za marketing usluge Color Studio AS d.o.o. Beograd stečaju, Karađorđeva 75, matični broj 06035841.
III. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika Društvo za marketing usluge Color Studio AS d.o.o. Beograd stečaju, Karađorđeva 75, broj 245-86519-49, a eventualno raspoloživa sredstva po namirenju nastalih troškova postupka prenese na račun sudskog depozita broj: 840-298802-02.
IV. Nalaže se Poreskoj upravi Odeljenje Savski venac da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100285711.
V. Otkazuje se ispitno ročište za stečajnog dužnika Društvo za marketing usluge Color Studio AS d.o.o Beograd stečaju, Karađorđeva 75 određeno za 26. mart 2012. godine u 11,30 časova, a Sud konstatuje da nema uslova za održavanje završnog ročišta.
VI. Po pravosnažnosti ovog rešenja i po izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Zorana Ćulibrka iz Novog Beograda, Jurija Gagarina 29d.
Ovaj oglas je istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

DP Vulkanmont-Elektromontaža

06011845

25. St. 3836/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2754

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/VULKANMONT+ELEKROMONTAZA.shtml/seo=/companyid=7186

Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom DP Vulkanmont-Elektromontaža u likvidaciji. Beograd, Novi Beograd, Jurija Gagarina 237, mat. broj 06011845, odlučujući o predlogu za pokretanje stečajnog postupka DP Vulkanmont-Elektromonžata u likvidaciji Beograd-Novi Beograd, Jurija Gagarina 237, mat. broj 06011845, PIB 101831486 doneo je 20. januara 2012. godine
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad DP Vulkanmont-Elektromonžata u likvidaciji Beograd-Novi Beograd, Jurija Gagarina 237, mat. broj 06011845, PIB 101831486.
II. Stečajni razlog je prezaduženost dužnika.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju Republike Srbije, Beograd, Terazije 23.
IV. Nalaže se zastupanje dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečat privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. april 2012. godine u 10,00 časova, a koje će se održati u privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VI. Ispitno ročište određuje se za 21. maj 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 230/II.
VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli Suda 14. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

DM Ceramics d.o.o.

20138769

25. St. br. 3150/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2751

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Mirjana Jovanović kao stečajni sudija, u postupku utvrđivanja razloga za pokretanje stečajnog postupka, nad dužnikom DM Ceramics d.o.o. Mladenovac, Nemanjina 21, matični broj 20138769, PIB 104301335, doneo je dana 30. januara 2011. godine
REŠENJE
I. Otvara se postupak stečaja nad DM Ceramics d.o.o. Mladenovac, Nemanjina 21, mat. br. 20138769, PIB 104301335.
II. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Pešut Željko Beograd, Braće Radovanovića 32.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate privrednog društva, svu dokumentaciju društva i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu i poslovni prostor društva na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. april 2012. godine u 10,30 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VI. Ispitno ročište određuje se za 21. maj 2012. godine u 11,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 239/II.
VII. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Rešenje istaknuto na oglasnoj tabli suda 14. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Bel pagette" d.o.o.

 

21. St. broj 2646/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1312

 

U postupku stečaja u predmetu broj 21. St. 2646/2010 nad stečajnim dužnikom "Bel pagette" d.o.o. iz Novog Beograda, Bulevar AVNOJ-a 90, zakazuje se završno ročište za Glavnu deobu za 15. mart 2012. godine, u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, soba 224/II.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

Preduzeće za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD Valjevo

07097034

St. 585/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2149

 

Privredni sud u Valjevu, u postupku stečaja nad Preduzećem za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD Valjevo - u stečaju, Prote Mateje 1/b, dana 23. 2. 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad Preduzećem za građevinske radove, promet i usluge "Standard" AD Valjevo - u stečaju, Prote Mateje 1/b, matični broj 07097034, PIB 100067634, zakazuje se za 12. mart 2012. godine sa početkom u 11,30 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, na koje se pozivaju stečajni upravnik i stečajni poverioci.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

"Agro Petlovača"

20017791

St. broj 786/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Srećko Timotić u postupku stečaja nad "Agro Petlovača" Šabac - Petlovača, Jeremije Maksimović 65, doneo je 20.2.2012. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Agro Petlovača" Šabac - Petlovača, Jeremije Maksimović 65, Matični broj 20017791, PIB 103839407, zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Rafailović Milijan iz Valjeva, Milovana Glišića 13.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja određuje se za 7.6.2012. godine, sa početkom u 10,30 časova u sudnici 2 ovog suda.
6. Prvo poverilačko ročište i Skupština poverilaca određuje se za 29.3.2012. god. sa početkom u 10,00 časova u sudnici 2 ovog suda.
7. Oglas o pokretanju stečajnog postupka ima se istaći na oglasnoj tabli Suda i objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu.
Ovo rešenje je objavljeno na oglasnoj tabli Suda 20.2.2012. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće za proizvodnju i promet "IDEJA-TEX" d.o.o.

6092489

St. broj 775/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2757

 

Privredni sud u Valjevu stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Preduzeće za proizvodnju i promet "IDEJA-TEX" d.o.o. Loznica, Dragoljuba Popovića 7, doneo je 20.2.2012. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za proizvodnju i promet "IDEJA-TEX" d.o.o. Loznica, Dragoljuba Popovića 7., matični broj 6092489, PIB 101192331, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Dragica Marković iz Zavlake.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka, ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 29.6.2012. godine sa početkom u 12,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 30.3.2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica 6, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 20.2.2012. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

Mešovito preduzeće za izradu i distribuciju PVC stolarije "ASC-Green Line Windows" d.o.o.

17342711

St. broj 208/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2745

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. 208/11 dana 14. februar 2012. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom Mešovito preduzeće za izradu i distribuciju PVC stolarije "ASC-Green Line Windows" d.o.o. Zaječar, Zvezdanski put bb, MB 17342711, PIB 100586743, na predlog Banke Intese a.d. Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se preduzetnik Dejan Ivašković, licencirani stečajni upravnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika. Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 21. mart 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 20. jun 2012. u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici br. 4.
Oglas o otvaranju stečaja biće objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 14. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

Tehnopromet Bor AD

 

1. St. broj 1/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TEHNOPROMET-BOR.shtml/seo=/companyid=5567

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnom dužnikom Tehnopromet Bor AD Bor dana 21. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Stečajni postupak je otvoren zbog trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika određuje se licencirani stečajni upravnik Radoslav Mitrović preduzetnik iz Bora.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene, kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku što hitnije bez odlaganja.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 29. mart 2012. u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6.
Ispitno ročište se zakazuje za 19. juli 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 21. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

DOO "Lene"

20354909

St. broj 239/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to sudija Milena Stevanović, kao stečajni sudija, doneo je Rešenje St. 239/11 dana 20. februara 2012. godine o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom DOO "Lene", Sokobanja, Stevana Mokranjca 7, MB 20354909, PIB 105300421, na predlog Fonda za razvoj RS Beograd, zbog stečajnog razloga trajne nesposobnosti plaćanja, a koji su predviđeni članom 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju.
Za stečajnog upravnika određuje se Preduzetnik Kostić Milča, licencirani stečajni upravnik iz Zaječara.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 60 dana do 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po predujmljenim troškovima održavanja dopunskog ispitnog ročišta a prijave potraživanja podnesene po isteku roka od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 27. mart 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Ispitno ročište se zakazuje za 26. juni 2012. u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 4.
Oglas o otvaranju stečaja biće objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru 20. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"Ko-Trans" doo

20405589

St. broj 181/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2351

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu, St. broj 181/2011 od 14. februara 2012. godine usvaja se završni račun i završni izveštaj stečajnog upravnika od 9. februara 2012. godine, pa se utvrđuje da je konačna nagrada stečajnom upravniku isplaćena u celosti.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Ko-Trans" doo - u stečaju iz Zrenjanina, Milana Stanivukovića 43/20, matični broj 20405589, PIB 105570151, na osnovu odredbe člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da izvrši brisanje u registru privrednih društava, nakon pravosnažnosti ovog rešenja.
Nalaže se stečajnom upravniku da po pravosnažnosti ovog rešenja, obavi preostale poslove u skladu sa Zakonom o stečaju i dr. propisima, i o njihovoj realizaciji podneskom obavesti stečajnog sudiju.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

"Serbita agrar" d.o.o.

20116579

Posl. broj St. 225/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2727

 

Rešenjem Privrednog suda u Zrenjaninu broj St. 225/2011. godine, od 8. februara 2012. godine.
Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Serbita agrar" d.o.o., iz Sutjeske, Ive Lole Ribara 6, matični broj 20116579, PIB 104220619.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) s obzirom na to da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Arsić Dragica iz Zrenjanina, Narodne omladine 15, broj licence 155-0368.
Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Prijave se mogu podneti najkasnije u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku tog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za dan 14. mart 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sudnici broj 56/I (shodno članu 36).
Zakazuje se ročište radi ispitivanja potraživanja - ispitno ročište za 13. juni 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi ovog suda u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra broj 1, u sudnici broj 56/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda Zrenjanin, 8. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

Društvo sa ograničenom odgovornošću za živinarsku i mesnu proizvodnju "Agroživ-Jagodina"

 

1. St. broj 853/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=683

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava stečajne poverioce i stečajnog upravnika da će se dopunsko ispitno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću za živinarsku i mesnu proizvodnju "Agroživ-Jagodina" Jagodina, Kneza Milete b.b., koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 853/2010, održati 20. marta 2012. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnica br. 533/V.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Poljodrag" Dragocvet

 

Posl. 3. St. broj 520/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2107

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "Poljodrag" Dragocvet, koji se u ovom sudu vodi pod brojem 3. St. 520/2011 održati 29. marta 2012. godine u 12,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, 21. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za dan 27. mart 2012. godine u 11,30 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica broj 15.
II. Otkazuje se ispitno i završno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

"Javor komerc"

 

4. St. broj 156/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=859

 

Određuje se završno ročište u postupku stečaja nad "Javor komerc" Kruševac, u stečaju St. broj 156/2010 za 29. mart 2012. godine u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, sudnica broj 3.
U prilogu vam dostavljamo i kopiju uplate na ime objavljivanja teksta oglasa.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "Marela" DOO

17470043

3. St. broj 524/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Kraljevu, kao stečajni sud, stečajni sudija Miljkica Radovanović, rešavajući po predlogu stečajnog dužnika Društvo za proizvodnju trgovinu i usluge "Marela" DOO Novi Pazar, Stane Bačanin 21, za pokretanje stečajnog postupka prema Društvu za proizvodnju trgovinu i usluge "Marela" DOO Novi Pazar, Stane Bačanin 21, na ročištu održanom dana 9. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Pokreće (otvara) se stečajni postupak nad Društvom za proizvodnju trgovinu i usluge "Marela" DOO Novi Pazar, Stane Bačanin 21, PIB 102628078, matični broj 17470043, zbog toga što je potpuno obustavio sva plaćanja u periodu od 30 dana.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Sulejman Halković iz Novog Pazara, Svojbor 130.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka, u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pismenom prijavom u dva primerka sa priloženim dokazima.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Ročište za ispitivanje potraživanja ispitno ročište zakazuje se za 6. juni 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu soba broj 16 a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 3. april 2012. godine u 11,00 časova u istom sudu soba broj 16.
VI. Stečajni postupak je otvoren dana 9. februara 2012. a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli suda dana 9. februara 2012. godine i oglas je dostavljen u "Službenom glasniku RS".
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku RS", Privrednom Apelacionom sudu, a preko ovog Suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

"Almir" d.o.o.

07639236

Posl. 1. St. broj 472/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2787

 

Privredni sud u Kraljevu, stečajni sudija Mileva Gočanin, rešenjem St. broj 472/11 od 22. februara 2012. godine pokrenuo je stečajni postupak nad dužnikom "Almir" d.o.o., iz Novog Pazara, 1. maja 154, mat. br. 07639236, PIB 100745357.
Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Mijanac iz Beograda tel. 063/215-359.
Pozivaju se svi poverioci preduzeća u stečaju da prijave svoja potraživanja ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka sa dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas".
Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku podnosioca prijave, na dopunskom ispitnom ročištu.
Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Pozivaju se poverioci koji imaju obezbeđena potraživanja (razlučni) da prijave svoja razlučna prava, i u prijavi naznače deo imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtev i iznos do kojeg njihova potraživanja po predviđanju neće biti pokrivena tim razlučnim pravom, ovom sudu stečajnom sudiji podneskom u dva primerka se dokazima u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici preduzeća u stečaju da svoja obaveze bez odlaganja izmire.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 25. maj 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu sudnica br. 5, a poverilačko ročište i Skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 4. april 2012. godine u 13,00 časova u istom sudu sudnica broj 5.
Stečajni postupak je otvoren 22. februara 2012. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku RS", Beograd.
Rešenje o pokretanju stečajnog postupka dostaviti Registru privrednih subjekata u Beogradu.
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja rešenja u "Službenom glasniku RS", Privrednom apelacionom sudu Beograd a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U LESKOVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

Društveno preduzeće trikotaže i pletiva Jablanica Lebane sa PO Lebane

07186452

1. St. broj 407/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2746

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/JABLANICA.shtml/seo=/companyid=1192

Privredni sud u Leskovcu, stečajni sudija Radmila Aleksić u postupku utvrđivanja razloga za otvaranje stečaja nad dužnikom Društveno preduzeće trikotaže i pletiva Jablanica Lebane sa PO Lebane, Jablanička 5 - u likvidaciji, pokrenutom po predlogu Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23, od 23. decembra 2011. godine, dana 10. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se predlog Agencije za privatizaciju Beograd, Terazije 23 za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom Društveno preduzeće trikotaže i pletiva Jablanica Lebane sa PO Lebane, Jablanička 5 - u likvidaciji.
II. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društveno preduzeće Trikotaže i pletiva Jablanica Lebane sa PO Lebane, Jablanička 5 - u likvidaciji, MB 07186452, PIB 100711507.
III. Stečajni razlog je prezaduženost.
IV. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečajeve Beograd.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom podnetom u dva primerka sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja.
VI. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnom dužniku.
VII. Prvo poverilačko ročište određuje se za 30. mart 2012. godine, sudnica broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 10,00 časova.
VIII. Ispitno ročište određuje se za 15. jun 2012. godine u sudnici broj 4, zgrade Privrednog suda u Leskovcu, Bulevar oslobođenja 2, sa početkom u 10,00 časova.
IX. Stečajni postupak je otvoren 10. februara 2012. godine i tog dana je rešenje o otvaranju istog objavljeno na oglasnoj tabli Suda, dok će se objavljivanje u "Službenom glasniku RS", i u jednom visoko tiražnom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, kanije obaviti.
X. Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.
Oglas je istaknut na oglasnoj tabli Suda 10. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1262

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, postupajući po službenoj dužnosti, 14. februara 2012. godine, doneo je rešenje.
Prestaje dužnost stečajnog upravnika Ace Nikolića iz Niša, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, usled smrti.
Imenuje se za stečajnog upravnika Predrag Kosovac, stečajni upravnik iz Niša, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

"Sport comercce" d.o.o.

 

1. St. broj 235/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=953

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Sport comercce" d.o.o. u stečaju iz Niša, postupajući po službenoj dužnosti, 14. februara 2012. godine, doneo je rešenje.
Prestaje dužnost stečajnog upravnika Ace Nikolića iz Niša, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Sport comercce" d.o.o. u stečaju iz Niša, usled smrti.
Imenuje se za stečajnog upravnika u ovom postupku Predrag Kosovac, stečajni upravnik iz Niša, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

Stanković-transport DOO

8244065

Poslovni broj 2. St. 1168/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Stanković-transport DOO Bačka Palanka, Svetozara Markovića 23 MB: 8244065, PIB: 101340714 po obaveštenju NBS od 2. septembra 2011. godine i predlogu poverioca Fond za razvoj Republike Srbije Niš, Bulevar Nemanjića 14A od 14. decembra 2011. godine, doneo je 9. februara 2012. godine sledeće: rešenje.
Usvaja se predlog poverioca Fond za razvoj republike Srbije Niš za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Stanković-transport DOO Bačka Palanka, Svetozara Markovića 23 MB: 8244065, PIB: 101340714 stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Dragoljub Knežević iz Bačke Palanke, Save Kovačevića 19.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 13. mart 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 11. april 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 9. februar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

Piramida S d.o.o.

8410658

Posl. 2. St. broj 258/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2444

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Piramida S d.o.o., Beočin u stečaju, ul. Cara Dušana 2/3 MB: 8410658, PIB 101636655 po obaveštenju NBS Kragujevac od 17. januara 2011. godine i po predlogu predlagača Eurobank EFG a.d. Beograd, koga zastupa dr Nemanja Aleksić advokat u Novom Sadu od 24. juna 2011. godine, doneo je dana 21. februara 2012. godine
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika od 2. februara 2012. godine.
Utvrđuju se naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 19.562,00 dinara.
Utvrđuje se konačna nagrada za rad stečajnog upravnika u iznosu od 200.000,00 dinara.
Utvrđuju se konačne obaveze stečajne mase u iznosu od 234.962,40 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Piramida S d.o.o., Beočin u stečaju, ul. Cara Dušana 2/3 MB: 8410658, PIB 101636655.
Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

OD "Pan-Misal"

08687552

5. St. broj 270/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2217

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, kao stečajnom sudiji, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom OD "Pan-Misal" u stečaju, Pančevo, Kozaračka 30, matični broj 08687552, PIB 101818520 doneo je 10. februara 2012. godine, rešenje kojim je zakazao dopunsko ispitno ročište radi ispitivanja potraživanja koje će se održati 19. marta 2012. godine u 8,45 časova, u sali 125, prvi sprat, Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS", smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

AD Industrija mesa i konzervi "Banat"

08044511

5. St. broj 21/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/BANAT.shtml/seo=/companyid=3507

Privredni sud u Pančevu postupajući po stečajnom sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, u predmetu St. broj 21/12 stečajnog dužnika AD Industrija mesa i konzervi "Banat" Banatski Karlovac, Nemanjina 89, matični broj 08044511 PIB 101083816, obaveštava poverioce da je na osnovu člana 159. stav 7. Zakona o stečaju produženo za 15 dana trajanja prethodnog postupka za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad stečajnim dužnikom AD Industrija mesa i konzervi "Banat" Banatski Karlovac, Nemanjina 89, te da ročište za odlučivanje o predlogu i glasanju o Planu reorganizacije zakazano za 15. mart 2012. godine sa početkom u 13,00 časova se odlaže, a novo ročište za odlučivanje i glasanje o izmenjenom Planu reorganizacije koji je predlagač podneo ovom sudu 20. februara 2012. godine zakazuje se za 29. mart 2012. godine u 13,00 časova, raspravna sala 114, prvi sprat, zgrada Privrednog suda u Pančevu.
Objavljivanjem oglasa u "Službenom glasniku RS" smatraće se da su svi poverioci uredno pozvani.
Izmenjeni plan reorganizacije stečajnog dužnika AD Industrija mesa i konzervi "Banat" Banatski Karlovac, Nemanjina 89, matični broj 08044511 PIB 101083816, od 20. februara 2012. godine izložen je u pisarnici Privrednog suda u Pančevu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.
Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojim osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja dostave stečajnom dužniku i nadležnom sudu u roku od 15 dana od objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Predlagač je dužan da da odgovor na primedbe u roku od osam dana od prijema primedbe ovom sudu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

"Studio kvalitet" d.o.o.

8046581

Posl. 4. St. broj 206/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2759

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/STUDIO+KVALITET.shtml/seo=/companyid=1240

Privredni sud u Somboru Rešenjem broj St. 206/2011 od 22. februara 2012. godine otvara postupak stečaja nad dužnikom "Studio kvalitet" d.o.o. Sombor, Apatinski put b.b., MB: 8046581, PIB: 100611512, zbog stečajnog razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Ljubović Predrag iz Sombora Vase Pelagića 19. Pozivaju se poverioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u dva primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi.
Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 27. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 2, Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića broj 23. Ispitno ročište zakazuje se za 10. maj 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 2, Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića broj 23.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda 22. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

"BOJAL-CO"

08681520

3. St. broj 498/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=813

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "BOJAL CO" DOO iz Starih Banovaca, MB:08681520, PIB:102110856, doneo je dana 21.2.2012. godine pod brojem St-498/2010
REŠENJE
Utvrđuje se da pronađena imovina stečajnog dužnika je neznatne vrednosti, pa se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "BOJAL-CO" u stečaju iz Starih Banovaca, Zdravka Jekića 41, MB: 08681520, PIB:102110856.
Nastali troškovi postupka padaju na teret stečajne mase dužnika, pa se nalaže stečajnom upravniku isplata sa računa stečajnog dužnika nastalih troškova sprovođenja stečaja.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" Privrednom apelacionom sudu u Beogradu, a putem ovoga suda."

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

AD "Panon Crvenka" Fabrika za proizvodnju alkohola, alkoholnih pića, sirćeta i kvasca Subotica-Kelebija

08116911

St. broj 444/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1413

 

Privredni sud u Subotici je 2. februara 2012. godine rešenjem St. broj 444/2011 potvrdio usvajanje plana reorganizacije od 27. decembra 2011. godine, kog su podneli "Pan Alko promet" d.o.o. iz Subotice i dr. u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Panon Crvenka" Fabrika za proizvodnju alkohola, alkoholnih pića, sirćeta i kvasca Subotica-Kelebija, E. Kardelja 341 - matični broj 08116911.
Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

"Lush limited" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo, eksport-import

08796807

St. 283/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2029

 

Privredni sud u Subotici je 9. februara 2012. godine rešenjem St. broj 283/2011 u postupku stečaja nad "Lush limited" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu na veliko i malo, eksport-import Subotica, J. Mikića 3 - matični broj 08796807, zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta za 15. mart 2012. godine sa početkom u 9,40 časova kod Privrednog suda u Subotici - soba 168/2.
Objavljivanjem oglasa na oglasnoj tabli suda i u "Službeni glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

"Minex trade"

 

St. broj 80/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1805

 

Privredni sud u Subotici je 23. februara 2012. godine doneo rešenje kojom je zakazao dopunsko ispitno ročište, u postupku stečaja nad dužnikom "Minex trade" Subotica, St. broj 80/2011 - za dan 29. mart 2012. godine sa početkom u 10,00 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II.
Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS", smatraju se uredno pozvanim na dopunska ispitna ročišta stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

"Potisje remont"

 

St. broj 75/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=165

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/POTISJE-REMONT.shtml/seo=/companyid=680

Privredni sud u Subotici, rešenjem St. broj 75/2010 od 23. februara 2012. godine nad "Potisje remont" Ada, odredio završno ročište za 29. mart 2012. godine sa početkom u 9,45 časova u sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

"Petar Drapšin"

 

St. broj 121/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Subotici je 23. februara 2012. godine doneo rešenje kojom je zakazao dopunsko ispitno ročište, u postupku stečaja nad dužnikom "Petar Drapšin" Kanjiža, St. broj 121/2010 - za 29. mart 2012. godine sa početkom u 9,15 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II.
Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS", smatraju se uredno pozvanim na dopunska ispitna ročišta stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

"Iris"

 

St. broj 113/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici, rešenjem St. broj 113/2011 od 23. februara 2012. godine nad "Iris" Subotica, odredio završno ročište za 29. mart 2012. godine sa početkom u 9,30 časova u sali broj 169/II kod Privrednog suda u Subotici. Na ovo završno ročište se pozivaju svi poverioci putem objavljivanja oglasa u "Službeni glasnik RS" i putem oglasne table Privrednog suda u Subotici.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Alstar" d.o.o.

 

Posl. broj St. 303/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 20. 2. 2012. godine rešenjem St. 303/2011 u postupku stečaja nad "Alstar" d.o.o. Bačka Topola zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja neispitanih prijava potraživanja za 29. 3. 2012. godine sa početkom u 9,30 časova - sala 168/2 kod Privrednog suda u Subotici. Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

Preduzećem za puteve ulice RJ Kompani BB Putevi a.d.

 

St. broj 210/11

 

 

 

Privredni sud u Užicu, kao stečajni, oglašava da je u predmetu stečaja St. broj 210/11 nad Preduzećem za puteve ulice RJ Kompani BB Putevi a.d. Bajina Bašta, Milenka Topalović 94 u stečaju prvo poverilačko ročište koje je bilo zakazano za 20. februar 2012. godine odloženo te da će se, prvo poverilačko ročište održati 23. marta 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, soba 52/III, te ovaj oglas služi poveriocima umesto poziva.
Privredni sud u Užicu, kao stečajni obaveštava da je 20.2.2012. godine doneo rešenje kojim se ispravljaju rešenje ovog suda St. broj 210/11 od 13. januara 2011. godine i rešenje St. broj 210/11 od 23. januara 2012. godine utoliko što umesto naziva stečajnog dužnika RJ Kompani "Putevi Bajina Bašta" u likvidaciji Bajina Bašta u istim treba da stoji Preduzeće za puteve i ulice RJ Kompani BB Putevi a.d. Bajina Bašta, Milenka Topalović 94 u likvidaciji.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

"Grand commerc" d.o.o.

 

4. St. broj 168/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Užicu 23. februara 2012. godine doneo je rešenje St. broj 168/11.
Određuje se završno ročište za 9. april 2012. godine u 12,00 časova, soba broj 52, u predmetu stečaja nad "Grand commerc" d.o.o., u stečaju, Prijepolje, na koje se pozivaju:
- stečajni upravnik Slobodan Jovanović, iz Užica,
- poverilac Drobnjaković Dušan iz Prijepolja, Valterova 24.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

TUP "Centar"

 

2. St. broj 335/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/TUP+CENTAR.shtml/seo=/companyid=8479

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce stečajnog dužnika TUP "Centar" Užice, da je rešenjem St. broj 335/10 od 20. februara 2012. godine, odredio završno ročište za 30. mart 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, soba broj 50/III.
Na završnom ročištu raspravljaće se o pitanjima iz člana 145. Zakona o stečaju.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

DBR komerc d.o.o.

 

Posl. 1. St. broj 197/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Užicu, obaveštava poverioce, da je rešenjem od 23. februara 2012. godine određeno završno ročište u predmetu stečaja nad DBR komerc d.o.o. Sjeverin, Priboj.
Završno ročište održaće se 21. marta 2012. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, soba broj 48, III sprat.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

Štamparija "Dimitrije Tucović" AD

 

Posl. broj 5. St. 15/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

 

 

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioce Štamparije "Dimitrije Tucović" AD iz Užica, da je određeno dopunsko ispitno ročište za dan 12. marta 2012. godine, u 11,00 časova u ovom sudu, soba broj 53, III sprat.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

DOO "Klas"

7967039

2. St. broj 286/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2752

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 286/2011 od 20. februara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Klas" Ivanjica, Druge proleterske 121, MB 7967039, i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Andrejević Jadranka, iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/2117-321.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. Prijave potraživanja dostavljati Privrednog sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. broj 286/2011, na adresu Cara Dušana 6, Čačak. Prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 6. april 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
Ispitno ročište zakazano je za 28. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 12,00 časova.

Izvor: Redakcija, 6.3.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.

Državni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Božića (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan državnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskršnji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).