Aktuelne vesti na dan 07. februar 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


PrelistavajuĆi dnevne novine:Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Januar 01/2012

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 36 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 38 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 13/ FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 13 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 08 OD 3.02. 2012/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • PAULIJANSKA TUŽBA - POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI U SUDSKOJ PRAKSI
 • NEPOSTOJANJE OBAVEZE USKLAĐIVANJA DRUŠTVENIH PREDUZEĆA SA NOVIM ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 • OBAVEZA UNOŠENJA UPISANOG A NEUPLAĆENOG OSNOVNOG KAPITALA PROPISANOG PRETHODNIM ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:

MOGUĆNOST IZMIRIVANJA ODREĐENIH OBAVEZA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA PUTEM ASIGNACIJE - I U 2012. GODINI

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • OTKAZ UGOVORA O RADU ZBOG ISPUNJENJA USLOVA ZA ODLAZAK U STAROSNU PENZIJU
 • USLOVI ZA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE GARAŽA I NABAVKE I UGRADNJE SISTEMA ZA GREJANJE U TAKO ADAPTIRANI POSLOVNI PROSTOR
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • KOMENTAR NOVE UREDBE O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE MENJAČKIH POSLOVA - "Sl. glasnik RS", br. 7/2012: • Ukoliko ovlašćeni menjač ne omogući deviznom inspektoru da vrši kontrolu, odnosno u propisanim slučajevima ne dozvoli privremeno oduzimanje efektivnog stranog novca, čekova i dinara devizni inspektor donosi rešenje o privremenom obustavljanju obavljanja menjačkih poslova u periodu do 30 radnih dana i istovremeno podnosi krivičnu prijavu •
 • KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE CERTIFIKATA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA, JEDINSTVENOM PROGRAMU OBUKE ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA I USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUNJAVAJU PREDAVAČI KOJI VRŠE OBUKU - "Sl. glasnik RS", br. 7/2012: • Pod kadrovskom osposobljenošću za obavljanje menjačkih poslova podrazumeva se da radnici koji obavljaju menjačke poslove kod privrednog subjekta imaju najmanje srednju stručnu spremu i certifikat za obavljanje menjačkih poslova •
 • KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 6.2. DO 12.2.2012. GODINE
PRVA NACIONALNA KONFERENCIJA O UNAPREĐENJU PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA BIĆE ODRŽANA 1. MARTA 2012. GODINE

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Norveškom asocijacijom lokalnih i regionalnih vlasti (KS) i Centrom za liberalno-demokratske studije (CLDS) organizuje PRVU NACIONALNU KONFERENCIJU - unapređenje predškolskog obrazovanja, u okviru projekta Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti. Konferencija će biti održana u zgradi Narodne skupštine (zgrada stare Narodne skupštine, Kralja Milana 14) u utorak 1. marta 2012. godine.

Projekat na integrisani način pruža podršku preuzimanju decentralizovanih funkcija i javnih usluga, kako bi bile uspostavljene perspektive dalje decentralizacije u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite na lokalnom nivou. Projekat finansira Kraljevina Norveška preko Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.
Ova konferencija predstavlja priliku za razmenu mišljenja svih relevantnih donosilaca odluka na centralnom i lokalnom nivou, kako bi se na adekvatan način prom
ovisalo formulisanje politika, mera i odluka na osnovu podataka istraživanja u oblasti društvenih delatnosti na lokalnom nivou.

Za sva dodatna pitanja obratite se Maji Knežević, koordinatorki Mreže, putem telefona 011 3223 446, mob. tel. 064/870 33 34, ili putem elektronske pošte: maja.knezevic@skgo.org

Izvor: Vebsajt Stalne konferencije gradova i opština, 6.2.2012.

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE DONELO ODLUKU O OBUSTAVI RADA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA OD 6. DO 10. FEBRUARA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović izjavio je danas da je odluka o obustavi rada do kraja radne nedelje u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama doneta pre svega zbog bezbednosti đaka, s obzirom na to da je od juče proglašena vanredna situacija na teritoriji cele zemlje.

Obradović je u izjavi za novinare nakon dodele ordena Svetog Save ambasadoru Ruske Federacije u Srbiji Aleksandru Konuzinu u Patrijaršiji SPC istakao da je odluka dostavljena svim školama, tako da bi i one koje danas rade tokom dana trebalo da obustave nastavu i da ne rade do petka, 10. februara.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 6.2.2012.

PREDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH: Program za mlade Građanskih inicijativa organizovao konsultativni sastanak predstavnika/ca raznih organizacija civilnog društva na temu predloga Zakona • Svi komentari i predlozi koji su prikupljeni tokom sastanka biće podneti Ministarstvu prosvete •

Program za mlade Građanskih inicijativa je 1. februara 2012. godine organizovao konsultativni sastanak predstavnika/ca raznih organizacija civilnog društva na temu predloga Zakona o obrazovanju odraslih.

Cilj sastanka je diskusija o zakonu kao i prikupljanje svih komentara i predloga kako bi civilno društvo moglo uputiti amandmane kojim bi ovaj predlog zakona bio poboljšan.

Zakon o obrazovanju odraslih je veoma važan za civilno društvo u Srbiji s obzirom na to da se odnosi i na oblast neformalnog obrazovanja kojim se na razne načine bavi veliki broj organizacija civilnog društva. Zakon takođe tretira i priznavanje prethodno stečenog učenja čije će se zakonsko regulisanje takođe odnositi na civilno društvo.

Predlog zakona je već upućen Parlamentu Republike Srbije i očekuje se da će biti usvojen tokom februara.

Svi komentari i predlozi koji su prikupljeni tokom konsultativnog sastanka biće ujedinjeni u amandmane koje će civilno društvo podneti Ministarstvu prosvete kao inicijalnom predlagaču ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 6.2.2012.

ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Mandat odbornika traje četiri godine, pa će u pojedinim opštinama u Srbiji lokalni izbori biti održani tek 2014. godine

Iako se lokalni izbori u Srbiji najavljuju za proleće ove godine građani pojedinih opština mogli bi na glasanje za lokalne organe tek 2014. godine.

U opštinama Bor, Odžaci, Ruma, Vrbаs, Kovin, Voždovac, Zemun i drugim održani su vanredni lokalni izbori posle redovnih 2008. godine a mandat lokalnih organa vlasti je 4 godine.

"Po Zаkonu o lokаlnoj sаmouprаvi, ("Sl. glasnik RS", br. 129/2007 - prim. red) mаndаt trаje četiri godine, tаko dа sаdа ne očekujemo lokаlne izbore, sem аko se tаj zаkon ne promeni. U mаndаtu smo još dve godine jer smo u jаnuаru 2010. imаli vаnredne lokаlne izbore", rekao je za Dnevnik sekretаr Skupštine opštine Odžаci Miloje Lepojić.
U ovu opštinu je, po rečimа sekretаrа SO Odžаci, nedаvno stiglа urgencijа Ministаrstvа zа ljudskа prаvа, držаvnu uprаvu i lokаlnu sаmouprаvu dа im se dostаve podаci o tome kаdа je Skupštinа konstituisаnа.

"Nа osnovu togа mi se čini dа Zаkon o lokаlnoj sаmouprаvi neće biti menjаn i dа sаdа u Odžаcimа nećemo imаti lokаlne izbore već sаmo republičke i pokrаjinske", nаveo je Lepojić.

Inаče, resorni ministаr zа lokаlnu sаmouprаvu Milаn Mаrković je još prošle jeseni nаjаvio dа lokаlnih izborа neće biti u onim opštinаmа u kojimа su u međuvremenu održаni vаnredni.
Dа opštih lokаlnih izborа, istovremeno kаd i pаrlаmentаrnih, neće biti, potvrdilа je Slаvicа Đukić-Dejаnović.

"Zаmolilа sаm Ministаrstvo zа lokаlnu sаmouprаvu dа dostаvi spisаk opštinа kojimа ističe mаndаt u vreme kаdа se održаvаju pаrlаmentаrni izbori dа bi, pre svegа iz finаnsijskih rаzlogа, bili orgаnizovаni isti dаn", reklа je predsednicа Skupštine Srbije.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 6.2.2012.

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU - JAVNI POZIVI: Agencija za restituciju objavila javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, čiji će se prijem obavljati isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine

Agencija za restituciju objavila je danas javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, čiji će se prijem obavljati isključivo na šalterima pošta od 1. marta ove godine.

Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju posle 9. marta 1945. godine, oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu.

Zahtevi se odnose i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica holokausta, navedeno je u javnom pozivu koji je objavljen u dnevnom listu "Politika".

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na odgovarajućem obrascu, a uz zahtev se podnose potrebni dokazi u originalu ili overenoj kopiji u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011 - prim. red).

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u Službenom glasniku RS broj 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov. rs i Agencije za restituciju ww.restitucija.gov. rs

Mile Antić iz Mreže za restituciju izjavio je da bi građani kada prikupe kompletnu dokumentaciju o imovini koja je predmet restitucije ili koja je nekada oduzeta, a koja mora biti sva u originalu ili u overenoj fotokopiji, trebalo da odu na šalter pošte i da predaju zahtev.

Moraju prikupiti dokumentaciju o vezi sa osobama kojima je imovina oduzeta - a to su izvod iz matičnih knjiga rođenih, umrlih, venčanih, naknadna rešenja, a pitanje je da li će biti neophodan ostavinski postupak ili ne, naveo je Antić.

Ukoliko zahtev ne bude sadržao adekvatnu dokumentaciju, on će biti odbijen, posle čega će moći da to podnesu i više puta u naredne dve godine od raspisivanja javnog poziva, rekao je Antić za TV B92.

Oni koji su prijavili imovinu 2006. po zakonu o prijavljivanju dobili su uglavnom natrag dokumentaciju i ukoliko ona sadrži originale ili overene fotokopije, onda je mogu koristiti, objasnio je Antić.

Antić je rekao da je zakon omogućio da građani bar dokumentaciju, kopiju plana lista nepokretnosti i uverenje o identifikaciji parcele ne moraju da plaćaju i da to ne čine ili da sačekaju bar desetak dana dok se svim službama ne naloži da to bude besplatno.

U međuvremenu moraju hitno svi koji su prijavili oduzetu imovinu da obave proveru pri Republičkoj direkciji za imovinu i "imaju na našem sajtu obrasce kako da izvrše dopunu baze podataka oduzete imovine", naglasio je Antić i potvrdio da će građani kada prikupe kompletnu dokumentaciju moći da je podnose tek nakon 1. marta.

Izvor: Tanjug, 6.2.2012.

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE: Doneta Odluka o Proširenom dejstvu PKU kojom se reguliše visina toplog obroka i regresa za zaposlene u toj grani • Visina toplog obroka iznosi 20 odsto od minimalne zarade, odnosno približno 3.500 dinara, dok je visina regresa za godišnji odmor u visini minimalne zarade •

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije Rasim Ljajić potpisao je danas odluku o proširenom dejstvu Posebnog kolektivnog ugovora za hemiju i nemetale Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011 - prim. red) kojom se reguliše visina toplog obroka i regresa za zaposlene u toj grani.

Ljajić je nakon potpisivanja te odluke saopštio da visina toplog obroka iznosi 20 odsto od minimalne zarade, odnosno približno 3.500 dinara, dok je visina regresa za godišnji odmor u visini minimalne zarade.

Odlukom o proširenom dejstvu Posebnog kolektivnog ugovora definisana su prava koja su inače predviđena Zakonom o radu, naveo je ministar.

To će biti značajno za hemijsku industriju i industriju nemetala u kojoj radi 45.000 ljudi, istakao je Ljajić, uz napomenu da će uskoro biti potpisana i odluka o proširenom dejstvu posebnog kolektivnog ugovora za metalsku industriju.

Odluka o proširenom dejstvu Posebnog kolektivnog ugovora za oblasti hemijske industrije i industrije nemetala važiće za sve poslodavce i zaposlene u ovim privrednim granama.

Potpisivanju odluke prisustvovali su i predstavnici Saveza samostalnih sindikata Srbije, UGS "Nezavisnost", kao i Unije poslodavaca Srbije.

ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU: Poslodavci su dužni da preduzmu sve preventivne mere, a naročito organizacione i tehničke, sa posebnom obavezom da zaposlenima daju odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu • Republika Srbija pozitivnim propisima nema definisanu minimalnu spoljnu temperaturu, kao i zemlje EU, pri kojoj bi se morao obustaviti rad zaposlenih koji su izloženi štetnom uticaju te temperature •

Povodom nastale vanredne situacije zbog niskih temperatura i snežnih padavina u Republici Srbiji, kada postoji potreba za primenu posebnih preventivnih mera pri radu na otvorenom prostoru, a radi bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih, poslodavci su u obavezi da sprovodu organizaciju rada na takav način da se izbegne obavljanje poslova na otvorenom koji bi mogli da izazovu oštećenje zdravlja zaposlenih.

U skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, poslodavci su dužni da preduzmu sve preventivne mere, a naročito organizacione i tehničke, sa posebnom obavezom da zaposlenima daju odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu. Zaposleni u skladu sa navedenim propisima mogu i da odbiju da rade ako im zbog neobezbeđenih i neodgovarajućih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, preti neposredna opasnost po zdravlje.

Republika Srbija pozitivnim propisima nema definisanu minimalnu spoljnu temperaturu, kao i zemlje EU, pri kojoj bi se morao obustaviti rad zaposlenih koji su izloženi štetnom uticaju te temperature. Rad pri niskim temperaturama podrazumeva prilagođavanje režima rada i organizaciju rada, u toku radnog vremena, preraspodelu radnog vremena, pauze za odmor, obezbeđivanje prostorija za zagrevanje, zaklona, dovoljne količine toplih napitaka i dr.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada i socijalne politike, 6.2.2012.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije objavila spiskove lekova za upotrebu u humanoj medicini

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 6. februar 2012. godine:

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdata dozvola za stavljanje leka u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-00092-2012-3-002_1.pdf (ONLINE)

Spisak homeopatskih lekova za koje je izdato rešenje o izmeni rešenja za stavljanje u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-00095-2012-3-002_1.pdf (ONLINE)

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o izmeni rešenja za stavljanje u promet
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-00098-2012-3-002_1.pdf (ONLINE)
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-00109-2012-3-002_1.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 6.2.2012.

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE RASPISALA KONKURS ZA DODELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA REALIZACIJU PROJEKATA JAČANJA KAPACITETA DRUŠTVA U BORBI PROTIV KORUPCIJE U 2012. GODINI • Rok za podnošenje predloga projekata je do 27. februara 2012. godine, a vreme trajanja projekta je osam meseci - od 1. aprila do 30. novembra 2012. godine •

Agencija za borbu protiv korupcije na osnovu člana 15. stav 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US - prim. red), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011 - prim. red) donosi Odluku o sprovođenju konkursa za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata jačanja kapaciteta društva u borbi protiv korupcije u 2012. godini.

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju i dužina trajanja projekta

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju radi realizacije projekata je 4.216.000,00 RSD (2.108.000 po projektu). Podnosioci čijim predlozima projekata budu dodeljena sredstva treba da otvore namenski račun samo za potrebe odobrenog projekta.

Agencija zadržava pravo da ne dodeli sredstva ukoliko nijedan od podnetih predloga projekata ne dobije dovoljan minimalni broj bodova (73) shodno kriterijumima ocenjivanja predviđenim u tački 3.1.2.

Vreme trajanja projekta je 8 meseci - od 1. aprila do 30. novembra 2012. godine.

Sredstva će biti isplaćena u dve tranše: prva na početku projekta, a druga na polovini trajanja, nakon četiri meseca.

Pravila konkursa

Da bi predlog projekta bio uzet u razmatranje potrebno je da potiče od podnosioca koji je:

• stekao status udruženja prema Zakonu o udruženjima (Sl. glasnik RS, br. 51/09),
• u poslednje 3 godine (2009, 2010. i 2011. god.) realizovao projekte u ukupnoj vrednosti od najmanje 50.000,00 evra (ovo se odnosi na podnosioca predloga projekta, ne na udruženja koja su partneri u projektu),
• podneo predlog projekta u konkursom predviđenom roku, i
• podneo predlog projekta na predviđenom obrascu, sa potrebnom pratećom dokumentacijom.
(b) Prednost će imati predlog projekta čiji podnosilac dokumentuje:
• da je usvojio i primenjuje etička pravila bilo samostalno, bilo da je pristupio i primenjuje etička pravila koja su usvojena na nivou grupe organizacija i/ili mreže organizacija. Predlog projekta čiji podnosilac dokumentuje postojanje ove činjenice dobiće 5 dodatnih bodova u postupku ocenjivanja predloga projekata koji sprovodi konkursna komisija.
(v) Neće biti uzet u razmatranje predlog projekta podnosioca za koga se ustanovi:
• da je u pitanju subjekat koji nema status udruženja prema Zakonu o udruženjima (Sl. glasnik RS, br. 51/09) ili je u projekat uključio partnerske organizacije koje nemaju status udruženja prema Zakonu o udruženjima; ili
• da je u postupku stečaja ili likvidacije; ili
• da je odgovoran za ozbiljnu povredu načela profesionalnog ponašanja (na primer, u vezi sa sukobom interesa, nenamenskim trošenjem sredstava sa projekata, zlostavljanjem zaposlenih i sl.), a koja može da se ustanovi na osnovu validnih informacija do kojih Agencija dođe tokom trajanja konkursa; ili
• je u okviru podnete dokumentacije pogrešno tumačio, podneo netačne ili neistinite informacije koje je Agencija tražila kao uslov za učestvovanje na konkursu, ili nije obezbedio tražene informacije; ili
• je pokušao da dođe do poverljivih informacija, ili da utiče na komisiju za ocenjivanje i odabir predloga projekata na konkursu;
• da nije potpisao i overio pečatom izjavu podnosioca predloga projekta, ili nije dostavio izjave partnera projekta potpisane od strane zastupnika udruženja/ovlašćenog lica i overene pečatom udruženja.

4(g) Podnosilac može prijaviti samo jedan predlog projekta na konkurs za dodelu finansijskih sredstava. Podnosilac koji prijavi dva ili više predloga projekata biće diskvalifikovan.
Postupak prijavljivanja na konkurs

Konkurs za podnošenje predloga projekata je od 3. do 27. februara 2012. godine.

Konkurs je javan i objavljuje se na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs), sa koje se mogu preuzeti smernice za podnosioce predloga projekata i formulari za predlog i budžet projekta, kao i obrazac izjave partnera projekta.

Prijave se dostavljaju u štampanoj verziji u zapečaćenoj koverti na sledeću adresu: Agencija za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, 11000 Beograd

Na koverti obavezno naznačiti podatke o pošiljaocu prijave (naziv udruženja i adresa), kao i "Prijava za konkurs za projekte OCD - ne otvarati pre isteka roka za konkurisanje".

Blagovremeno podnetim se smatra predlog projekta koji je u vidu preporučene pošiljke predat pošti najkasnije do 27. februara 2011. godine do 16.00 časova (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Za dodatne informacije i pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na: konkurs-ocd@acas.rs.
Više detalja o konkursu na http://www.acas.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 6.2.2012.

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE UČEŠĆA NA NAUČNIM SKUPOVIMA I USAVRŠAVANJIMA U INOSTRANSTVU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADNIKA I STUDENATA U AP VOJVODINI KOJI SU POKAZALI POSEBNE REZULTATE U 2012. GODINI • Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave za tekuću godinu se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa •

Na osnovu člana 2. Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima, usavršavanjima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj raspisuje javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2012. godini

I U cilju realizacije aktivnosti poboljšanja položaja naučno-istraživačkih radnika u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati učešće naučnih radnika i studenata na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu, kao i studijski boravak studenata na patrnerskim univerzitetima u okviru projekta Campus Europae, do 300 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Ovaj konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave za tekuću godinu se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa. Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na organizaciju ili tip skupa.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:

1. Da prijavu podnose:

• registrovana naučno-istraživačka organizacija u kojoj je kandidat zaposlen, ili
• mladi istraživači ili redovni studenti i studenti postdiplomskih studija, koji su pokazali posebne rezultate na fakultetima gde realizuju školovanje, a koji imaju odluku nadležne institucije o upućivanju na naučni skup ili usavršavanje u inostranstvu odnosno za studijski boravak na partnerskim univerzitetima u okviru projekta Campus Europae. Prijave za ovu kategoriju kandidata podnosi matični fakultet.

2. Da je učešće na međunarodnom naučnom skupu u funkciji ostvarivanja i unapređivanja naučnog i tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti naučno-istraživačke delatnosti i tehnološkog razvoja.

3. Da prijavljeni kandidat ima nastavno-naučno ili istraživačko zvanje (izuzev kandidata čiji su rad ili rezultati, prema mišljenju Stručnog saveta, preporuka za upućivanje na naučni skup ili usavršavanje), da ima rad prihvaćen za usmeno izlaganje, izlaganje po pozivu ili poster uz potvrdu organizatora skupa, a ukoliko nije izlagač, a njegov boravak je u cilju afirmacije nauke i tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, poziv za učešće na skupu (usavršavanju) ili potvrdu o prihvatanju rada odnosno dokument iz kojeg se vidi da se nalazi na listi učesnika skupa.

4. Da je rad prethodno verifikovan od strane Nastavnog veća fakulteta, Naučnog veća instituta, odnosno odgovarajućeg tela.

Prednost prilikom odlučivanja imaće kandidati koji učestvuju u radu na svetskim kongresima, ili predsedavaju stručnim sekcijama; kandidati koji saopštavaju rezultate od značaja za međuregionalne projekte AP Vojvodine; kandidati koji u prethodnoj kalendarskoj godini imaju jedan rad u referentnom časopisu međunarodnog značaja ili dva rada u prethodne dve godine; mladi istraživači (asistenti pripravnici i istraživači pripravnici do 32 godine, magistri nauka do 40 i doktori nauka do 45 godina života).

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Vlade AP Vojvodine i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 11.500.000,00 dinara za 2012. godinu.

II Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom "za učešće na naučnom skupu" na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, u dva primerka i na e-mail: marta.sinko@vojvodina.gov.rs na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima, usavršavanjima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje na naučnim skupovima, usavršavanjima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Za dodatne informacije možete se obratiti Marti Đukić, na telefon 021 /487-46-33, ili na e-mail: marta.sinko@vojvodina.gov.rs.
Detaljnije informacije možete pogledati na http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/indexd.jsp?zd_dokumentId=186&Oblast=1

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, 3.2.2012.

RASPISAN JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE ORGANIZOVANJA NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2012. GODINI • Javni poziv je otvoren u toku cele godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa •

Na osnovu člana 4. Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, raspisuje javni poziv za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2012. godini.

I U cilju podsticanja naučnog stvaralaštva i razmene naučno-stručnih dostignuća od značaja za AP Vojvodinu, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj sufinansiraće organizovanje naučno-stručnih skupova za registrovane naučno-istraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima.

Organizatori naučno-stručnog skupa, izuzetno, mogu biti i druge organizacije i udruženja, u slučaju da manifestacija koju organizuju ima za cilj prezentaciju i afirmaciju nauke, ukoliko za to dobiju pismenu podršku relevantne naučne institucije.

Ukoliko skup organizuje studentska organizacija, isti se može sufinansirati isključivo u delu koji ima elemente izlaganja rezultata naučnog rada.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:

- da je doneta odluka Nastavno-naučnog veća, odnosno Naučnog veća ili odgovarajućeg organa naučno-istraživačke organizacije o organizovanju naučno-stručnog skupa i finansijskom planu,
- da je organizator naučno-stručnog skupa obezbedio operativno-tehničke uslove za organizovanje skupa:
a) odgovarajući prostor,
b) informaciono-tehničku podršku, i
c) izvore sredstava kojim se realizuje finansijski plan  skupa,
- da su konstituisani organizacioni i programski odbor skupa, i
- da je prihvaćen program skupa.

Prednost u sufinansiranju skupova imaće: skupovi na kojima se prezentuju rezultati u vezi sa realizacijom regionalnih naučno-istraživačkih projekata Vlade AP Vojvodine, interdisciplinarni skupovi, skupovi sa međunarodnim učešćem, skupovi sa više organizatora, skupovi posvećeni prezentaciji i evaluaciji recenziranih naučno-stručnih radova, skupovi za koje je organizator skupa pripremio osnovni materijal za skup - zbornik radova sa skupa ili abstrakt za skup i zbornik radova neposredno posle skupa.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Vlade AP Vojvodine i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 8.900.000,00 dinara za 2012. godinu.

Ovaj Javni poziv je otvoren u toku cele godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, izuzev u slučajevima kada je javni konkurs za tekuću godinu objavljen u toku tog perioda.

II Overene i potpisane Prijave sa dokumentacijom (dva primerka) se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom "za naučno-stručne skupove", najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Za dodatne informacije možete se obratiti Aleksandru Mihajlovu, na telefon 021 /487-4575, ili na e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs.
Detaljnije informacije možete pogledati na http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/indexd.jsp?zd_dokumentId=186&Oblast=1

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, 3.2.2012.

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PRIPREMA PREDLOGA AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SARADNJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE

U cilju razvoja i podrške međunarodnoj saradnji naučnih institucija iz AP Vojvodine, a na osnovu člana 3. Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj raspisuje javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje.

1. Predloge aktivnosti međunarodne saradnje prijavljuju registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, a izuzetno i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkim radom i prema posebnoj odluci Sekretarijata, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 3.500.000,00 dinara za 2012. godinu.

Prijava predloga aktivnosti međunarodne saradnje sadrži:

• Naziv institucije podnosioca predloga aktivnosti međunarodne saradnje
• Naziv predloga aktivnosti međunarodne saradnje
• Ime i prezime rukovodioca aktivnosti međunarodne saradnje iz AP Vojvodine
• Naziv programa za koji se konkuriše
• Naziv partnera iz inostranstva
• Saglasnost stranog partnera o predlogu zajedničkog projekta (relevantni deo iz predloga projekta koji se odnosi na učesnike na projektu za već prijavljene projekte odnosno pismo o namerama ili adekvatan dokument za projekte koji su u fazi pripreme)
• Relevantni deo iz predloga projekta sa sledećim podacima: opšti podaci o projektu, kratak sadržaj projekta, osnovne projektne aktivnosti i ciljevi koji će se postići projektom kao i spisak institucija učesnica na projektu, što će biti korišćeno kao osnovni materijal za pribavljanje mišljenja eksperata koji će dati relevantnu ocenu (do 10 strana)

2. Prijave i potrebna dokumentacija se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, u dva primerka na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs Tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje i uputstvo za prijavu nalazi se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs).

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim pozivom i pravilnikom o sufiansiranju aktivnosti međunarodne saradnje.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 021/487-4576 mr Dragici Koldžin ili pitanje poslati na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs.
Detaljnije informacije možete pogledati na http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/indexd.jsp?zd_dokumentId=186&Oblast=1

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, 3.2.2012.

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE RADNIH MESTA ISTRAŽIVAČA-POVRATNIKA IZ INOSTRANSTVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Na osnovu člana 2. Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva, od 08. februara 2010. godine, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj raspisuje javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva.

1. Istraživačem-povratnikom iz inostranstva se smatra lice koje ispunjava sledeće uslove:

- da je neprekidno, najmanje 5 godina, provelo u inostranstvu obavljajući delatnost vezanu za stručno usavršavanje ili naučnu produkciju u oblasti za koju se predlaže
- da stečenim naučnim zvanjem i naučnom produkcijom ispunjava uslove za predloženo radno mesto.

2. Pravo prijaljivanja kandidata imaju registrovane naučno istraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine koje su donele odluku o potrebi prihvatanja kandidata i imaju pismenu saglasnost kandidata za angažovanje u toj naučno istraživačkoj ustanovi iz sledećih oblasti posebnog prioriteta po Programskom elaboratu "400 mladih istraživača za put ka evropskoj integraciji":

- ekonomski menadžment - modelovanje tehnoloških procesa
- psihogogija
- stočarstvo i veterinarstvo
- industrijski sistemi i menadžment
- nauka o obrazovanju
- upravljanje sistemima
- tehnologije i materijali u mašinstvu
- elektroenergetika, elektronika i telekomunikacije - mehanizacija i konstrukciono mašinstvo
- konstrukcije u građevinarstvu, hidrotehnika,
- informacioni sistemi i nženjering
- geotehnika i saobraćajnice - nauka o jeziku
- tehnička mehanika
- nauka o književnosti
- zaštita životne sredine - međunarodno javno pravo
- ginekologija i akušerstvo - evropsko pravo
- oftalmologija - procesna i toplotna tehnika
- radionuklidi i zaštita od zračenja - arhitektura i urbanizam
- nanotehnologije i novi neuređeni materijali - keramički i polimerni materijali
- botanika sa mikrobiologijom i hidrologijom - informatika
- turizam - herbologija
- ratarstvo i povrtarstvo - informacione tehnologije i društvo
- neorganska hemija i biohemija
- organska i analitička hemija

3. Prednost prilikom odlučivanja imaju oni kandidati koji su pre odlaska u inostranstvo već obavljali delatnost u naučno istraživačkim institucijama i čija je naučna produkcija značajnim delom realizovana u prioritetnoj oblasti navedenoj u tački 2. ovog konkursa.

4. Radno mesto istraživača-povratnika biće finansirano na sledeći način: prva polovina perioda na koji je istraživač izabran u zvanje u celini će se finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, a druga polovina u celini će se finansirati od strane naučno-istraživačke organizacije koja zasniva radni odnos sa kandidatom.

5. Sufinansiranje radnih mesta biće odobreno u skladu sa strukturom budžeta Vlade AP Vojvodine i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj .Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 3.000.000,00 dinara za 2012. godinu.

Potrebna dokumentacija:

- Potpisan i overen obrazac prijave naučnoistraživačke institucije
- Odluka o potrebi prihvatanja kandidata
- Pismena saglasnost kandidata za angažovanje na predloženom radnom mestu u naučno istraživačkoj ustanovi
- Stručna biografija kandidata sa naučnom produkcijom

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja do popune mesta.

Prijave u dva primerka i potrebna dokumentacija se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021/487-4636, ili na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs.
Detaljnije informacije možete pogledati na http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/indexd.jsp?zd_dokumentId=186&Oblast=1

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, 3.2.2012.

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA ZA REALIZACIJU AKCIJE "PRAVO NA PRVU ŠANSU" • Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 31. marta 2012. godine •

Na osnovu člana 3. Pravilnika za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu", od 23. januara 2012. godine, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj raspisuje javni konkurs za prijavljivanje projekata  za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu".

I Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su državljani Republike Srbije,
2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu sa barem jednim od navedenih modaliteta:
- u okviru akreditovanih doktorskih studija,
- prema ranije važećim propisima,
- nostrifikacijom zvanja stečenog na studijama u inostranstvu prema važećim propisima u zemlji sticanja zvanja,
- bez nostrifikacije zvanja stečenog na studijama u inostranstvu, ako je ono stečeno na univerzitetu koji je među prvih 1000 prema Šangajskoj listi,
4) da poseduju ažuriran karton naučnog radnika kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini koju vodi Sekretarijat,
5) da nisu u radnom odnosu, ili da su radno angažovani sa manje od 50% radnog vremena.

II Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove podnose predlog naučno-istraživačkog odnosno primenjeno-istraživačkog projekta u trajanju do 12 meseci.
Elementi projekta moraju biti povezani sa elementima odbranjene doktorske disertacije ili sa drugim naučno-istraživačkim referencama kandidata.

Projekat se usmerava ka jednoj ili najviše dve od sledećih naučnih oblasti:

1) Tehničko-tehnološke nauke
2) Prirodno-matematičke nauke
3) Medicinske nauke i fizička kultura
4) Biotehnologija i poljoprivreda
5) Društvene i humanističke nauke
6) Pravne i ekonomske nauke i
7) Uređenje i zaštita životne sredine.

Kandidat mora imati preporuku najmanje jednog naučnog radnika, čija je ukupna citiranost prema međunarodnoj bazi Science Citation Index - Wos, a na osnovu podataka Referalnog centra Matice Srpske, odnosno baze podataka Sekretarijata, preko 10, ili čiji je ukupni faktor kompetencije na osnovu Kriterujuma za utvrđivanje i ocenu istraživača za ciklus istraživanja 2010.-2014. Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, preko 20.

III Prijava na konkurs podnosi se u formi Obrasca prijave čiju sadržinu propisuje Sekretarijat, a koja je dostupna na internet prezentaciji Sekretarijata.

Sredstva za realizaciju programa "Pravo na prvu šansu" predviđena su budžetom Autonomne Pokrajine Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Sekretarijata. Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata planirana su sredstva u iznosu od 40.000.000,00 dinara za 2012. godinu.

Potrebna dokumentacija:

• Potpisan Obrazac prijave, u dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi
• Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
• Kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine)
• Uverenje o stečenom zvanju doktora nauka
• Uverenje o nezaposlenosti, ili ugovor o radnom angažovanju sa nepunim radnim vremenom (do 50%)

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 31. marta 2012. godine.

Potrebna dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom "Pravo na prvu šansu" na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bul. Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021/487-4636, ili na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs.
Detaljnije informacije možete pogledati na http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/indexd.jsp?zd_dokumentId=186&Oblast=1

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, 3.2.2012.

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ORGANIZOVALA SASTANAK POVODOM POČETKA CIKLUSA PROGRAMIRANJA MEĐUNARODNE RAZVOJNE POMOĆI U 2012. GODINI • Predstavljeni su novi format za unošenje predloga projekata u ISDAKON i Uputstvo za unos nacrta predloga projekata, a predviđeni rok za unošenje predloga projekata u ISDAKON je 1. mart 2012. godine •

Kancelarija za evropske integracije je organizovala 3. februara sastanak povodom početka ciklusa programiranja međunarodne razvojne pomoći u 2012. godini. Ciklus programiranja uključuje bespovratnu razvojnu pomoć, sa posebnim osvrtom na programiranje IPA 2013.

Na sastanku su predstavljeni Kalendar programiranja međunarodne razvojne pomoći u 2012. godini, uloge i odgovornosti pojedinih institucija, kao i specifičnosti programiranja EU fondova.

Osim toga, predstavljeni su novi format za unošenje predloga projekata u ISDAKON i Uputstvo za unos nacrta predloga projekata. Predviđeni rok za unošenje predloga projekata u ISDAKON je 1. mart 2012. godine.

Pripremljen je Akcioni plan za planiranje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći za 2012. godinu, koji možete preuzeti u ISDAKON sekciji Dokumenti.U nastavku možete preuzeti prezentaciju sa sastanka.

Proces programiranja u 2012. godini možete preuzeti na http://www.evropa.gov.rs/Evropa/PublicSite/News.aspx?NewsId=214 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Kancelarije za evropske integracije, 6.2.2012.

PREDSTAVLJEN PROJEKAT "STUDIJA MAPIRANJA PLAVNIH ZONA U SRBIJI" • Projektom se pruža tehnička pomoć vodoprivrednom sektoru, kako bi Srbija uskladila politiku sa direktivama EU u toj oblasti •

Predstavljen projekat "Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji" kojim se pruža tehnička pomoć vodoprivrednom sektoru, kako bi Srbija uskladila politiku sa direktivama EU u toj oblasti i što spremnije odgovorila na poplave. Projekat vredan dva miliona evra.

Šef delegacije EU u Srbiji Vensen Dežer rekao je da poplave izazivaju velike ekonomske i socijalne štete, dovode i do ljudskih tragedija, naglasivši da "Studija mapiranja plavnih zona u Srbiji" ne predstavlja samo prevenciju već i konkretne korake koje treba preduzeti kada se ta elementarna nepogoda dogodi.

Dežer je izrazio nadu da će taj projekat pomoći vlastima i građanima Srbije da se lakše izbore sa poplavama ali i da se domaće direktive usaglase sa evropskim.
Dežer je napomenuo da će EU tražiti od svake članice da uradi mapiranje plavnih zona i da se uvedu planovi upravljanja poplavama.

Glavni cilj projekta vrednog dva miliona evra koji finansira EU jeste izrada karata ugroženosti od poplava i karata rizika.

Projekat obuhvata plavne zone na levoj i desnoj obali Dunava između beogradske opštine Zemun i uzvodno od Hidroelektarne Đerdap kao i plavne zone velikih reka u slivu Morave, a ministar je istakao da je u planu da cela zemlja bude obuhvaćena.

Izvor: Vebsajt Delegacije Evropske unije u Srbiji, 6.2.2012.

CEN/CENELEC GUIDE 17 - UPUTSTVO ZA PISANJE STANDARDA S OBZIROM NA POTREBE MIKRO, MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA (MSP) PREVEDENO NA SRPSKI JEZIK

Prevođenjem CEN/CENELEC Guide 17, Uputstva za pisanje standarda s obzirom na potrebe mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP), naša zemlja se pridružila listi evropskih zemalja koje na ovaj način žele da podignu svest o pitanjima koja su važna ovom najbrojnijem i, samim tim, najznačajnijem sektoru privrede.

Naime, 99 % preduzeća u Evropi pripada sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća, koja često nisu dovoljno zastupljena u procesu standardizacije. Usled toga, postoji mogućnost da njihovi interesi prilikom donošenja standarda ne budu dovoljno uzeti u obzir, kao i da troškovi implementacije standarda za njih budu relativno visoki. Ovaj problem je posebno izražen prilikom implementacije standarda koji se odnose na proizvodnju širokih razmera ili na masovnu proizvodnju, kada primena standarda za neka manja preduzeća postaje previše složena ili skupa. Kao posledica toga, položaj MSP-a na tržištu usluga i proizvoda može da bude oslabljen.

Upravo cilj ovog uputstva jeste da se prevaziđe moguća nedovoljna zastupljenost MSP-a u poslovima standardizacije i da se veća pažnja usmeri na interese ovog sektora, usled čega bi sve zainteresovane strane u procesu standardizacije mogle da imaju korist.

Prevedeno uputstvo može se pogledati na sledećoj adresi. ftp://ftp.cencenelec.eu/CEN/Services/SMEs/SME-Guide17/CEN_CLC_17_SR.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Instituta za standardizaciju Srbije, 6.2.2012.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU: U pravnoj bazi Paragraf Lex objavljeni MODELI AKATA USKLADJENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU koji je stupio na snagu 1. Februara 2012. Godine
 • NALOG SUDA TUŽENOM DA PISMENO ODGOVORI NA TUŽBU TUŽIOCA SA UPOZORENJEM O POSLEDICAMA PROPUŠTANJA
 • ODGOVOR NA TUŽBU
 • PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE
 • REŠENJE KOJIM SE PRIVREDNI SUD OGLAŠAVA APSOLUTNO NENADLEŽNIM
 • REŠENJE KOJIM SUD DOZVOLJAVA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE
 • REŠENJE KOJIM SUD ODBACUJE KAO NEBLAGOVREMEN PREDLOG ZA VRAĆANJE U PREĐAŠNJE STANJE
 • ZAHTEV STRANKE DA JOJ SE U POSTUPKU PRED SUDOM OBEZBEDI BESPLATAN TUMAČ
NOVA ODLUKA O ZAŠTITI OD BUKE NA TERITORIJI GRADA VALJEVA: Grad je podeljen u šest zona, najviši nivo buke je 65 decibela

Od kad postoji grad na Kolubari, prvi put je na snazi Odluka o zaštiti od buke na teritoriji Grada Valjeva ("Sl. glasnik grada Valjeva", br. 14/2011 - prim. red). Valjevo je podeljeno na šest zona, od bolnica i parkova, gde buka može da iznosi najviše 50, do centra grada gde ne sme da pređe 65 decibela.

Osnovna svrha merenja buke je da se dođe do podataka gde je potrebna izmena saobraćaja, odnosno, da se utvrdi gde vozila prave veću buku od dozvoljene.

- Najniži dozvoljeni nivo buke je u područjima za odmor i rekreaciju, kod bolnice, u gradskim parkovima - kaže Mirjana Medulović Marinković, načelnica Odeljenja za urbanizam i zaštitu životne sredine. - Najveća buka dozvoljena je u centru grada, uz magistralne i regionalne saobraćajnice, dok u industrijskoj zoni, na primer, ne sme da prelazi graničnu vrednost buke onih područja sa kojima se graniči.

Nivo buke na 12 lokacija u tri intervala tokom dana, kao najpovoljniji ponuđači, po ceni od 75.000 dinara za godinu dana, meriće stručnjaci Zavoda za javno zdravlje iz Šapca. Njihovi izveštaji biće od koristi prilikom izrade novih urbanističkih planova i izmena saobraćaja. Onima koji proizvode buku privrednicima i ugostiteljima, ostavljeno je tri meseca da objekte adaptiraju i izoluju.

- U objektima neće moći da instaliraju uređaje koji proizvode buku veću od dozvoljene - ističe Aleksandar Janković, načelnik Odeljenja za komunalno-inspekcijske poslove. - Zanatlije, poput kovača, ili oni koji rade sa na primer bušilicama, moći će da rade samo ako zatvore prozore i vrata. Ugostitelji zvučnike ne mogu da iznose u letnje bašte.

KAZNA

Za one koji ne poštuju odluku o dozvoljenom nivou buke u zavisnosti od akustičke zone predviđene su kazne od 50.000 do milion dinara. Ako merenjem bude utvrđeno da je prijava neosnovana, troškove izlaska merača na teren plaća onaj ko je prijavio.

NAJBUČNIJE

Dosadašnja istraživanja pokazala su da je nivo buke stalno veći od 70 decibela na najprometnijim raskrsnicama u Valjevu - poput Karađorđeve i Ulice Vuka Karadžića, odnosno Bulevara vladike Nikolaja i obilaznice za Užice.

B. PUZOVIĆ

Izvor: Vebsajt dnevnog lista Večernje novosti, 6.2.2012.

AKREDITOVANI SEMINARI U ORGANIZACIJI CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS-A: Rok za prijavu učešća na seminaru je 20. februar 2012. godine

Obaveštavamo sve vaspitače, nastavnike i profesore uključene u Projekat Vlade AP Vojvodine "Uvođenje dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine" da će se tokom februara meseca tekuće godine održati nekoliko seminara u ogranizaciji Cambridge University Press-a, pod nazivom Tour of Serbia.

Seminar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nalazi se u Katalogu profesionalnog usavršavanja za školsku 2011/2012. godinu pod rednim brojem 317 i nazivom Cambridge Teachers' Development Programme.

Seminar je u potpunosti besplatan za sve učesnike i nosi dva sata profesionalnog usavršavanja.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice podržava održavanje ovog seminara.

U prilogu se nalazi poziv u kome možete pronaći sve detalje u vezi datuma, vremena i mesta održavanja seminara u AP Vojvodini, podatke o predavaču, sadržini samog seminara i naravno, načinu prijavljivanja za učešće na seminaru.

Rok za prijavu učešća na seminaru je ponedeljak 20. februar.

Detaljnije informacije o seminarima možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Vesti/2012.02.02/Seminar%20Tour%20of%20Serbia.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 3.2.2012.

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA "SY CULTOUR" BIĆE ODRŽANO 8. FEBRUARA 2012. GODINEU PRIVREDNOJ KOMORI VOJVODINE: Na proleće 2012. kreću prvi treninzi i edukacija kroz radionice sa lokalnom samoupravom i partnerima iz lokalne sredine

Pripreme za ovaj značajan regionalni projekat "Sy CULTour" su počele još krajem 2009. godine, da bi odobrenje za realizaciju usledilo nakon godinu dana. Projekat traje do februara 2014. godine, kada se planira velika konferencija u gradu Heraklion na Grčkom ostrvu Krit, gde će biti predstavljeni krajnji rezultati i završni dokument projekta.

Krajem prošle godine potpisan je Ugovor sa Evropskom delegacijom u Srbiji i do sada su završena 3 radna paketa. Na proleće 2012. kreću prvi treninzi i edukacija kroz radionice sa lokalnom samoupravom i partnerima iz lokalne sredine.

U martu 2011. godine u Ljubljani održan je prvi sastanak 17 partnera iz 6 država (Slovenija, Italija, Grčka, Mađarska, Bugarska i Srbija), kojim je zvanično pokrenut ovaj međunarodni projekat, nastao iz bilateralnih odnosa Srbije i Slovenije, kroz saradnju Slovenačke Akademije nauka i umetnosti i Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Partner Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo je Privredna komora Vojvodine, a realizaciju projekta će pratiti Kancelarija za evropske integracije - Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje iz Beograda.

Cilj projekta je da se poboljša upravljanje kulturnim nasleđem i vrednostima u ruralnim područjima u cilju ekonomskog i društvenog razvoja, posebno onih, slabije razvijenih. Primena novih metodologija doprineće stvaranju novog, ne-masovnog ruralnog kulturnog turizma, generisaće nova radna mesta i veće prihode. Nove metodologije testiraće se i primeniti u pilot oblastima.
Detalji projekta će biti predstavljeni 8. februara 2012. godine (sreda), u 12:00 časova, Sala 14, u Privrednoj komori Vojvodine, Master centar. O projektu će govoriti Dragica Samardžić u ime Privredne komore Vojvodine, prof.dr Jasmina Đorđević, rukovodilac projetka i prof.dr Lazar Lazić, direktor Deparmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo na PMF-u, a prisutni će biti rektor UNS, prof. dr Miroslav Vesković i dekan PMF prof. dr Neda Mimica Dukić.

Molimo medijske kuće da prisustvuju ovom događaju i o tome obaveste javnost.

Izvor: Vebsaj Privredne komore Vojvodine, 3.2.2012.

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE UPUTILO PREPORUKU LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA OBUSTAVU RADA U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA OD 6. DO 10. FEBRUARA

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović preporučio je danas lokalnim samoupravama u Srbiji da obustave rad u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama od ponedeljka, 6. februara, do petka, 10. februara.

U saopštenju Ministarstva prosvete i nauke navodi se da je Obradović preporučio univerzitetima da tokom ispitnog roka donesu nove planove održavanja ispita i da se ispiti ili odlože, ili grupišu i održe u istom danu.

Ova preporuka je doneta da bi se deca i učenici zaštitili od opasnosti zbog ekstremno niskih temperatura, otežanih uslova u kojima radi prosvetni sistem, ali i kao mera koja podržava stabilizovanje energetskog sektora u zemlji.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.2.2012.

ZAKLJUČENI SPORAZUM O FITOSANITARNOJ SARADNJI I SPORAZUM U OBLASTI BEZBEDNOSTI HRANE I VETERINARSTVA IZMEĐU SRBIJE I MAKEDONIJE

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović zaključio je, dana 3. februara 2012. godine Sporazum o fitosanitarnoj saradnji sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Makedonije gospodinom Ljupčetom Dimovskim i Sporazum u oblasti bezbednosti hrane i veterinarstva sa direktorom Agencije za hranu i veterinu Republike Makedonije gospodinom Dejanom Runtevskim u Privrednoj komori Srbije.

Tom prilikom ministar Petrović je izjavio: "Uspeli smo da pojednostavimo trgovinske procedure kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi i proizvodi prehrambene industrije biljnog i životinjskog porekla. Ovim Sporazumom uspostavljamo formalan odnos poverenja između Srbije i Makedonije kada su procedure u pitanju uz očuvanje bezbednosti hrane".

"Osnovano očekujemo povećanje razmene i prometa u 2012. godini i na jednoj i na drugoj strani što će značiti i nova radna mesta i veće zarade za sve ljude koje se nalaze u ovom poslu", zaključio je ministar Petrović.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Makedonije Ljjupče Dimovski je izjavio: "Ovim činom će se dalje razvijati i unapređivati naučni, tehnološki i poslovni odnosi dve prijateljske zemlje a potpisana dokumenta će omogućiti veće pogodnosti i privrednicima i potrošačima".

Sporazum o fitosanitarnoj saradnji dva ministarstva ima za cilj omogućavanje prometa bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata bez ograničavanja spoljne trgovine uz zadržavanje potrebnog nivoa zaštite zdravlja bilja, kontrolisanje pošiljki bilja i uz međusobnu razmenu informacija, iskustava i znanja. Ovim sporazumom, zaključenim na period od 5 godina, štitiće se teritorije obe države od unošenja štetnih organizama preko bilja i biljnih proizvoda i ograničavaće se gubici koji nastaju kao posledica njihovog delovanja.

Cilj Sporazuma u oblasti veterinarstva i bezbednosti hrane, zaključenog na period od 5 godina, je razvijanje saradnje, olakšavanje prometa životinja, proizvoda životinjskog porekla, hrane i hrane za životinje bez ograničavanja međusobne trgovine uz zadržavanje potrebnog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi i omogućavanje ostalih segmenata saradnje u oblasti poljoprivrede i nesmetanog protoka robe.

Izvor: Vebsajt Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, 3.2.2012.

U PRAVNOJ BAZI PARAGRAF LEX OBJAVLJENI NOVI PRIMERI MODELA, USAGLAŠENI SA NOVIM ZAKONOM O PARNIČNOM POSTUPKU:
 • PRIGOVOR STRANKE NA SADRŽINU PISANOG OBLIKA TONSKOG ZAPISA
 • ZAHTEV ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA KOJE JE SUPROTNA STRANA PROUZROKOVALA SVOJOM KRIVICOM
 • ZAHTEV ZA PREGLEDANJE I PREPISIVANJE SPISA
NOVI SPISAK PORESKIH DUŽNIKA BIĆE OBJAVLJEN NAJKASNIJE DO POČETKA APRILA

Novi spisak poreskih dužnika biće objavljen krajem marta, a najkasnije do početka aprila, izjavio je danas direktor Poreske upave Dragutin Radosavljević.

Zakonska obaveza Poreske uprave je da te spiskove objavljuje kvartalno, rekao je on na konferenciji za novinare i najavio da će oni biti veći od prvog spiska iz januara, odnosno da će na njima biti po 500 privrednih subjekata, preduzetnika i fizičkih lica.

Naglašavajući da se spiskovi svakodnevno proveravaju i da će biti precizni, Radosavljević je ocenio da je objavljivanje prvog spiska 300 najvećih dužnika početkom godine urodilo plodom, jer je naplata javnih prihoda u januaru za 4,6 milijardi dinara veća od projekcija.

On je objasnio da je projekcija naplate javnih prihoda bila 47,8 milijardi dinara, a ostvarena naplata 52,47 milijardi dinara, i naveo da su to ubedljivo najbolji rezultati za januar, u poslednjih nekoliko godina, što može da se poveže sa objavom poreskih dužnika.

Radosavljević je naglasio da je plan za naplatu PDV-a prebačen za oko 1,5 milijardi dinara, dok je suma od akciza za tri milijarde dinara veća od projektovane.

Direktor se osvrnuo i na najavu sutrašnjeg štrajka dela zaposlenih u Poreskoj upravi, ističući da prema njegovim informacijama, koje je dobio od direktora filijala, ekspozitura i regionalnih centara Poreske uprave, štrajk neće uspeti.

Radosavljević je naglasio da ne postoje razlozi za protest, jer su obezbeđena sredstva za primanja zaposlenih, a ne postoji ni namera da se oni otpuste.

Zarade su redovne, a prosek je 46.420 dinara, što je za 3.900 dinara veće od proseka zarada u Srbiji. Tako zaposleni sa srednjom stručnom spremom imaju 29.886 dinara, sa višom 36.370 dinara i visokom 57.983 dinara, kazao je Radosavljević.

Izvor: Tanjug, 1.2.2012.

Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenju (restitucija)

Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite

VLADA RS ĆE SE STRIKTNO DRŽATI OKVIRA BUDŽETA

Tanjug

Savetnik premijera Jurij Bajec izjavio je večeras da će se Vlada Srbije striktno držati okvira budžeta i da je predsednik Vlade Mirko Cvetković to veoma jasno objasnio delegaciji Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

"Vlada će se striktno držati okvira budžeta i ujedno onih veoma jasnih obrazloženja koja govore o tome da iznos datih garancija i iznos izdatih obveznica države neće prekoračiti okvire koji bi mogli da ugroze stabilno funkcionisanje države u peridu do rebalansa budžeta", izjavio je on.

Premijer je to delegaciji MMF-a "veoma jasno objasnio", rekao je Bajec Radio-televiziji Srbije i dodao da misli da je premijer bio "veoma ubedljiv".

Cvetković je prethodno danas razgovarao sa tehničkom misijom MMF-a koju predvodi Zuzana Murgasova.

Na sastanku je bilo reči o sprovođenju dogovorenih mera fiskalne politike, budžetu za 2012. godinu, makroekonomskom okviru za 2012. godinu, kao i nizu strukturnih reformi koje je Srbija u prethodnom periodu sprovela.

U narednim danima predstavnici MMF-a detaljnije će razgovarati o svim tim pitanjima sa predstavnicima Ministarstva finansija, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju s medijima.
Zvanični razgovori predstavnika Srbije s misijom MMF-a počeli su jutros plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije.

Razgovori srpskih vlasti s misijom MMF-a, radi postizanja dogovora od značaja za završetak prvog razmatranja rezultata u sprovođenju aktuelnog stendbaj aranžmana, započeli su 2. februara u Beogradu i trajaće do 9. februara.

Aranžman sa MMF-om koji je Srbiji odobren 29. septembra 2011, u iznosu od 935,4 miliona specijalnih prava vučenja (oko 1,1 milijarda evra), zaključen je iz predostrožnosti, odnosno bez namere da se sredstva koriste osim u slučaju platnobilansnih potreba zemlje.

U okviru prvog razmatranja aranžmana, razgovori s misijom MMF-a obavljeni su u novembru u Beogradu, s tim što je donošenje odluke o završetku razmatranja, prvobitno planirano 23. decembra na Odboru izvršnih direktora MMF-a, odloženo do uspostavljanja usaglašenog stava dve strane o fiskalnoj politici za tekuću godinu.

Stalni predstavnik MMF u Srbiji Bogdan Lisovolik ove nedelje je izjavio da ima malo prostora za menjanje dogovorene politike, i to može da bude veliki problem za Srbiju ukoliko želi da ide putem održivog rasta.

Lisovolik je upozorio da su nova zaduživanja Srbije u budžetu u 2012. planirana za više od jedan odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) iznad dogovorene granice, što je oko 300 miliona evra (oko 30 milijardi dinara).

Uz podsećanje da je krajem decembra prošle godine završena prva revizija aranžmana iz predostrožnosti i da je u januaru 2012. trebalo da usledi ocena te revizije, Lisovolik je rekao da je odluka o tome takođe odložena, jer se Vlada Srbije nije držala dogovora u delu koji se odnosi na planirani nivo javnog duga koji ne bi trebalo da pređe 45 odsto BDP, a odstupljeno je i od dogovorene visine deficita budžeta.

ZAKONOM REGULISANO PROGLAŠENJE BANKROTSTVA BILO BI SPAS ZA ZADUŽENE

Proglašenje bankrotstva, koje su zapadne zemlje odavno uvele, bilo bi zaštita i za građane Srbije koji ne mogu da vraćaju dugove.

Probleme u otplati kredita u Srbiji ima oko 90.000 građana, a trenutno je aktivirana 271 hipoteka.

Zbog gubitka posla ili smanjenih primanja, sve je više građana koji su zapali u dugove i ne vide izlaz iz takve situacije. Spas za njih bilo bi proglašenje ličnog bankrota koje su zapadne zemlje odavno uvele.

Iako bi mogućnost da proglase lični bankrot građanima bukvalno spasla život, jer u strahu da će im zapleniti imovinu, a porodicu ostaviti na ulici, mnogi jedini izlaz vide u samoubistvu, u Srbiji se o tome još ne razmišlja.

Poslednji slučaj ovakve ljudske tragedije dogodio se prošle nedelje u Kragujevcu, kada se Milan S. (57) ubio, i to kada su sudski izvršitelji došli da mu zaplene kuću zbog dugovanja.

Otpis dela duga

Zakonska odredba proglašenja ličnog bankrota postoji gotovo svuda, a uvedena je i u nekim zemljama u okruženju.

U Americi je, na primer. 2009. godine više od milion građana proglasilo bankrot.

Stručnjaci objašnjavaju da se lični bankrot proglašava u dogovoru sa bankom i sudom, i predstavlja zaštitu za onog ko je zapao u dugove.

"Prvo se popisuju celokupna imovina i prihodi dužnika, a on je zaštićen jer se po zakonu ne mogu prodavati njegova osnovna sredstva za život i rad. Ostala imovina se prodaje, ali ostavlja se mogućnost da se dug naplati iz budućih prihoda u roku od tri do pet godina. Takođe, često se otpisuje i deo duga. Cilj nije da se dužnik sankcioniše, već da mu se ostavi mogućnost da ponovo počne da zarađuje", objašnjavaju stručnjaci.

Važna stavka je i da u većini zemalja koje su uvele mogućnost ličnog bankrota banka dužniku ne sme da uzme više od dve trećine primanja.

U Srbiji ovakav propis o ličnom bankrotstvu ne postoji, ali u NBS objašnjavaju da se kod nas to reguliše drugačije.

"Ako dužnik nije u mogućnosti da izmiri obaveze, onda jedino preostaje da se prinudno sprovede potraživanje. Zakon predviđa da dužniku ne mogu da se oduzmu odeća, obuća, hrana, medalje, ratne spomenice i ogrev dovoljan za tri meseca", kažu u NBS.

Ekonomista Zoran Popov smatra da bi takav zakon, koji bi pomogao dužnicima, svakako trebalo doneti. On ističe da su banke bukvalno mamile građane da uzimaju kredite, a sada ih ne interesuje da li mogu da ih otplaćuju.

Banke navukle građane

"Banke su navukle građane na kredite reklamirajući navodno povoljne uslove. Predstavili su kredite kao jeftinu opciju da se lako dođe do novca, stana ili automobila. I državne finansijske ustanove su, umesto da upozore građane da dobro razmisle da li da se zadužuju, maltene terale ljude da uzimaju kredite. A sada su im ti isti građani krivi što ne mogu da otplaćuju dugove", ističe Popov.

On ipak ne veruje da će banke prihvatiti da se uvede zakon koji omogućava proglašenje ličnog bankrotstva.

"Zaduženost građana je sve veći problem, ali bez ozbiljnih namera nadležnih ne vidim kako to može da se reši", kaže Popov.

Stvari, koje vam u Srbiji ne mogu oduzeti ako bankrotirate:

- Odeća, obuća i drugi predmeti za ličnu upotrebu
- Hrana i ogrev za potrebe dužnika i celog domaćinstva za tri meseca
- Novac dužnika koji ima stalna primanja do iznosa koji je po zakonu izuzet od izvršenja
- Ordenje, medalje, ratne spomenice i druga odlikovanja i priznanja, lična pisma, rukopise, porodične slike
- Pomagala koja su invalidu sa telesnim nedostacima neophodna za obavljanje životnih funkcija
- Poštanske pošiljke i novčane doznake upućene dužniku pre nego što mu se lično uruče

Press

SPENSOVA TURISTIČKA BERZA POČINJE 8 FEBRUARA 2012

Tanjug

Turistička ponuda Vojvodine i šira ponuda turističkih agencija za sledeće leto biće predstavljeni na "Spensovoj turističkoj berzi", koja će se prvi put održati od 8. do 10. februara u Novom Sadu.

Na manifestaciji će učestvovati i Dunavski turistički klaster "Istar 21", koji će na nekoliko štandova predstaviti turističku ponudu sela iz projekta "Bogatstvo različitosti".

Klaster je osnovan 2008. i bavi se unapređenjem saradnje i razvojem turizma u Podunavlju, ispitivanjem tržišta, kreiranjem turističkih proizvoda, obukom zaposlenih u turizmu, promocijom i propagandom turizma, a obuhvata područje celog toka reke Dunav u našoj zemlji.

Berza počinje u sredu na platou ispred Gradske kafane u Sportsko-poslovnom centru Vojvodina, koji je i organizator manifestacije.

ULAGANJE U DOBROVOLJNE PENZIONE FONDOVE ISPLATIVA INVESTICIJA

B92

Dobrovoljni penzioni fondovi su dobro rešenje za dugoročno investiranje pod profesionalnim vođstvom.

Osnovni cilj profesionalnog upravljanja prikupljenim novcem je očuvanje i uvećanje vrednosti uplaćenih sredstava. Dobrovoljni penzijski fondovi u Srbiji su otvorenog tipa, što znači da njihovi članovi mogu da budu sva pravna lica i pojedinci.

Pravna lica su kompanije koje u penzijske fondove uplaćuju dopunske penzijske doprinose za svoje zaposlene, pored obaveznih penzijskih doprinosa koji se uplaćuju u PIO fond.
Pojedinci penzijske doprinose uplaćuju iz zarade ili drugih prihoda. Sve informacije o fondu mogu se naći u prospektu koji je osnovni dokument fonda i sadrži podatke o načinu ulaganja imovine, troškovima i slično.

Prospekt Dobrovoljnog penzijskog fonda je prvi dokument putem kog građani mogu da se informišu o načinu poslovanja fonda, o troškovima koje mogu da imaju prilikom ulaganja u penzioni fond, o strukturi imovine tog penzionog fonda, o vodećim ljudima fonda. Kroz taj dokument oni saznaju u šta su uložena sredstva postojećih članova fonda, i kako će u budućnosti biti uložena njihova sredstva.

U skladu sa aktuelnim zakonskim investicionim ograničenjima, dobrovoljni penzijski fondovi mogu imovinu fonda investirati u državne hartije od vrednosti – bez ograničenja, dužničke hartije od vrednosti opština (municipalne obveznice) – maksimalno do 50% ukupne imovine, dužničke hartije od vrednosti kompanija (korporativne obveznice) – maksimalno do 50% ukupne imovine, akcije domaćih i stranih izdavalaca – maksimalno do 40% ukupne imovine, zatim, bankarske depozitie– maksimalno do 35% ukupne imovine (do 5% u jednu banku), u nekretnine u Srbiji – maksimalno do 5% ukupne imovine (do 2%) u jednu ili u inostranstvo – maksimalno do 10% ukupne imovine.

Dosadašnja istorija poslovanja pokazala je da je investiciona politika dobrovoljnih penzijskih fondova vrlo konzervativna. To znači da uglavnom ulažu u sigurne hartije sa minimalnim rizikom. U strukturi portfolia penzijskih fondova dominantnu poziciju imaju trezorski zapisi Republike Srbije. Od drugih kamatnih instrumenata, bankarski depoziti takođe imaju konstantno učešće u portfoliu penzijskih fondova.

U SKLADU SA PROPISIMA ZAPOSLENI MOGU DA ODBIJU DA RADE AKO IM ZBOG NEOBEZBEĐENIH I NEODGOVARAJUĆIH SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU, PRETI NEPOSREDNA OPASNOST PO ZDRAVLJE

B92, Beta

Uprava za bezbednost i zdravlje na radu upozava poslodavce da organizuju posao tako da izbegnu rad na otvorenom, kako ne bi bilo ugroženo zdravlje zaposlenih.

U skladu s propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, poslodavci su dužni da preduzmu sve preventivne mere, a naročito organizacione i tehničke, s posebnom obavezom da zaposlenima daju odgovarajuća sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu.

Zaposleni u skladu sa navedenim propisima mogu i da odbiju da rade ako im zbog neobezbeđenih i neodgovarajućih sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu, preti neposredna opasnost po zdravlje, ističe se u saopštenju Uprave za bezbednost i zdravlje na radu.

Kako se navodi, Srbija pozitivnim propisima nema definisanu minimalnu spoljnu temperaturu, kao zemlje EU, pri kojoj bi se morao obustaviti rad zaposlenih koji su izloženi štetnom uticaju te temperature.

Rad pri niskim temperaturama podrazumeva prilagođavanje režima rada i organizaciju rada u toku radnog vremena, preraspodelu radnog vremena, pauze za odmor, obezbeđivanje prostorija za zagrevanje, zaklona, kao i dovoljne količine toplih napitaka.

BERZANSKI INDEKSI SU NAJBOLJI POKAZATELJI STANJA I KRETANJA CENA AKCIJA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU

B92

Berzanski indeksi su prvi put razvijeni krajem 19. veka kao alatka za merenje promena cena grupe hartija od vrednosti, a danas ih konstruišu i obračunavaju berze i posebne specijalizovane kompanije. Čarls Dau je 1896. godine kreirao jedan od prvih indeksa američkog tržišta kapitala "Dow Jones Industrial Average –DJIA“.

Najpoznatiji svetski provajderi indeksa su Dau Džons, Standard i Purs, Morgan Stenli i drugi.

Zbog toga što berzanski indeksi treba da predstavljaju najpouzdanije merilo uspešnosti berze u sastav berzanskih indeksa, odnosno u takozvanu „berzansku korpu“, ulaze akcije najkvalitetnijih velikih uglednih kompanija, koje moraju da budu reprezentativni uzorci i da daju jasnu sliku o kretanjima na tržštu. Tako je i u Srbiji.

Na primer, indeks Produktne berze u Novom Sadu zove se PRODEX. PRODEX pokazuje promene vrednosne korpe najznačajnijih ratarskih kultura, ukazujući na opšte poskupljenje ili, pak, pojeftinjenje primarnih poljoprivrednih proizvoda.

Indeks SRX, je indeks srpskih akcija koji izračunava Bečka berza. Taj indeks se od 7. marta prošle godine izračunava u dinarima, evrima i dolarima, a prati osam najvećih i najlikvidnijih akcija na Beogradskoj berzi.

KANCELARIJA BEOGRADA U BRISELU, FORMIRANJE SAVETA ZA BEZBEDNOST I UVODJENJE PRIVATNO JAVNOG PARTNERSTVA

Tanjug

Odbornička grupa LDP će predložiti izmene Statuta Beograda kako bi se omogućilo otvaranje Predstavništva Beograda u Briselu, kao i formiranje Saveta za bezbednost i uvođenje privatnog javnog partnerstva.

Kako se navodi u saopštenju LDP-a, Ranđić je naveo da će odbornička grupa LDP u ovoj proceduri predložiti mnoge izmene u Statutu grada Beograda kako bi se iskoristila prilika da se još više unapredi funkcionisanje Beograda.

"Prva izmena koju ćemo predložiti je stvaranje mogućnosti kako bi Beograd otvorio svoje predstavništvo u Briselu. U ovom trenutku ne postoji statutarna mogućnost da Beograd ima svoje predstavništvo van granica Srbije i neophodno je da Beograd, u vremenu kada Srbija treba da radi na procesu pridruživanja Evropskoj uniji, započne kao Grad taj korak saradnje sa evropskim institucijama", kazao je Ranđić.

On je ocenio da bi za Beograd predstavništvo imalo velike koristi, a da će to, pre svega omogućili povezivanje s potencijalnim investitorima uz pomoć Privredne komore Beograda ili udruženja privrednika, kako bi se omogućilo privlačenje novih investicija u Beograd.

"Pored toga, omogućiće mnogo efikasnije i pametnije apliciranje pretpristupnim fondovima EU, što je do sada bilo propuštena šansa i naravno uz to sporedni, ali ne i manje važni efekti su popravljenje imidža Beograda”, istakao je Ranđić, a navodi se u saopštenju.

Šef odborničke grupe LDP u Skupštini Beograda najavio je da će LDP kroz izmene Statuta Beograda predložiti i uvođenje teme bezbednosti i institucije Saveta za bezbednost.

“Na taj način Beograd bi organizovano povezao nadležne institucije koje se bave pitanjima bezbednosti i tako bi temu bezbednosti postavili pred Gradsku upravu kao jednu od prioritetnih", kazao je on.

Treći predlog koji će odbornička grupe LDP-a u Skupštini grada preporučiti je otvaranje mogućnosti za privatno-javno partnerstvo, podseća se u saopštenju.

“Privatno-javno partnerstvo predstavlja jednu od najvećih šansi za Grad Beograd da dođemo do investicija koje neće morati da idu iz gradskog budžeta. Sada kada je stvorena ova mogućnost, Beograd to mora da definiše i Statutom kako bi u narednom periodu iskoristili ovu mogućnost da privučemo investicije koje ne bi išle od novca građana“, poručio je Ranđić.

ALIMS APELUJE DA SE PRIJAVE FALSIFIKOVANI LEKOVI

RTV

Mada je u Srbiji do sada bilo samo nekoliko slučajeva falsifikovanja lekova, Agencija za lekove i medicinska sredstva apelovala je na građane i zdravstvene radnike da prijave lek ukoliko sumnjaju da nije autentičan, ali i da ih ne naručuju preko interneta.

http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/prijava-falsifikovanih-lekova_298712.html

CENE NEKRETNINA ĆE SE USKLAĐIVATI SA DOMEKS INDEKSOM CENA NEKRETNINA

Politika

Prodavci kuća i stanova za svoje nekretnine neće više moći da traže novca koliko im treba već će svoje cenovnike usklađivati sa Domeks indeksom cena nekretnina.

Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita na osnovu 65.000 osiguranih zajmova sačinila bazu podataka o prosečnoj vrednosti kvadratnog metra.

Svaki kupac na sajtu Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) moći će da proveri kretanje cena kvadratnog metra u Beogradu, Vojvodini, Šumadiji, južnoj i istočnoj Srbiji od 2007. do kraja prošle godine.

Prema ovom indeksu cene stanova su u poslednjem tromesečju prošle godine u odnosu na treći kvartal 2008, kada su bile u zenitu, na Vračaru pale 25, u Rakovici 10, Somboru 30, Novom Sadu 25, dok su u Kragujevcu porasle za 10 odsto.

Saša Jovanović, direktor Sektora za osiguranje stambenih kredita i upravljanje rizikom u NKOSK objašnjava da će Domeks, koji imaju sve ostale zemlje, omogućiti realno sagledavanje cena nekretnina.

Procene agencija za nekretnine istaknute u oglasima i izrečene u javnosti, kako ističe, nisu uvek odgovarale realnom stanju. Mnogo puta su njihove vrednosti bile znatno veće nego što se kasnije ispostavilo i kao takve nisu predstavljale realnu sliku tržišta nekretnina.

“Na osnovu 65.000 osiguranih stambenih kredita imamo dobru bazu podataka zasnovanu na vrednosti navedenoj u kupoprodajnim ugovorima i isplaćenom novcu koji je prošao preko računa banke. Raspolažemo i podacima o tipu nepokretnosti, kvadraturi, opštini na kojoj se nalazi, u kom trenutku je izvršen promet” , naglašava Jovanović.

Pored tačnih podataka o prosečnim cenama kvadrata po opštinama i pet statističkih regiona uskoro će u bazi podataka posebne kolone imati kuće i stanovi.

“U Beogradu se prodaje mali broj kuća, a 98 odsto prodatih nepokretnosti čine stanovi, dok je u manjim mestima situacija obrnuta. Zato je važno da i ove vrste nekretnina budu razdvojene, jer se različito kotiraju na tržištu. Osim toga, biće dostupni indeksi za pojedine oblasti opština, jer cene i unutar njih variraju” , kaže Jovanović.

On ističe da je osnovna primena Domeksa periodična promena tržišne vrednosti nepokretnosti koja služi kao predmet obezbeđenja potraživanja. Takođe ovaj indeks može biti od koristi i ovlašćenim sudskim proceniteljima, analitičarima, agentima i naravno prodav

DOBITNIK NA BEOGRADSKOJ BERZI PROTEKLE SEDMICE BILA AKCIJA DUNAV OSIGURANJA [DNOS] JER JE POSKUPELA ZA 25,6 ODSTO

B92, Beta

Indeks na Beogradskoj berzi Belex15 je imao nedeljni rast od 10,28 odsto dok je Belexline u plusu 7,79 odsto.

Protekle sedmice ostvaren je promet od 920 miliona dinara (8,68 miliona evra), što je 46,3 odsto više nego nedelju dana ranije.

Najviše se u kontinuiranom segmentu trgovalo akcijama mlekare Imlek [IMLK], za 71,6 miliona dinara, a slede hartije Naftne industrije Srbije [NIIS] sa nedeljnim prometom od 67,9 miliona dinara.

Dobitnik je protekle sedmice bila akcija Dunav osiguranja [DNOS] jer je poskupela za 25,6 odsto.

Hartija građevinskog preduzeća Energoprojekt [ENHL] skuplja je za 25,5 odsto a mlekare Imlek, posle vesti da će to preduzeće kupiti holandska kompanija Frislendkampina, za 15,8 odsto pa je cena deonice zaključena na 3.011 dinara.

Hartija Progresa [PRGS] je na nedeljnom nivou pojeftinila za 11,54 odsto a Telefonije [TLFN] za 3,85 odsto.

Imlek prvi dostigao nivo iz 2007.

Najveća domaća mlekara Imlek, prva je likvidna hartija na domaćem tržištu akcija koja se domogla nivoa ostvarenog tokom 2007. kada je zabeležena velika berzanska ekspanzija.
Posle objavljene informacije da je Salford potpisao Memorandum o razumevanju o preuzimanju Imleka i Subotičke mlekare sa holandskom industrijom mleka FrieslandCampina, akcije beogradske kompanije ubrzo su zabeležile snažan rast vrednosti.

Tako se Imlekovim akcijama na Beogradskoj berzi u petak mahom trgovalo na nivou od 3.000 dinara i dostignut je maksimum od 3.001 dinar što je identično najvišoj vrednosti u trgovanju ostvarenoj u aprilu 2007, navedeno je na internet stranici brokerske kuće Sinteza invest group.

Cena akcija Mlekare Subotica skočila je maksimalnih 20 procenata na 1.800 dinara, dok je njena rekordna vrednost postignuta u maju 2007. bila na koti od 3.500 dinara.

Na ceni od 3.001 dinar, tržišna kapitalizacija Imleka iznosi 27,2 milijarde dinara (258,5 miliona evra), dok subotička Mlekara vredi 4,16 milijardi dinara (39,5 miliona evra).

POREZ NA IMOVINU U REPUBLICI SRBIJI VEĆI NEGO U EU

Dnevnik

EU i regiona imaju različite propise o oporezivanju imovine, a ima i onih gde su od tog poreza izuzeti stanovi koji ne služe izdavanju. U pojedinim delovima Nemačke, najbogatije zemlje Evrope, plaća se porez na drugi stan ili kuću, onu koju vlasnik ne koristi za stanovanje. Visina poreza određuje se na osnovu vrednosti nekretnine i različita je od grada do grada.

Država je proteklih godina pokušavala da „pomogne” građanima u oblasti stanovanja pa je odobrena „besplatna” legalizacija za one koji su zidali bez dozvole, onda su lansirani subvencionisani stambeni krediti.

Međutim, niti građani imaju para za besplatnu legalizaciju, niti mogućnosti da podižu dugoročne stambene kredite uz pomoć države jer, iako u prvi mah s malim učešćem mogu podići zajam, dugogodišnja rata je kamen oko vrata, za koji nema mesta u tankom kućnom budžetu.

U Češkoj su, na primer, donedavno bili oslobođeni poreza na 15 godina stanovi u novogradnji, čime su vlasti htele da u periodu tranzicije podstaknu izgradnju i kupovinu novih stanova. Prošle godine porez na klasičan trosoban stan u Pragu od 74 kvadrata bio je 36 evra, a u Poljskoj porez na stan u kojem se živi ne može biti veći od 0,15 evra po kvadratnom metru.

Neki, pak, smatraju, da je porez na imovinu kočnica onima koji imaju novac da ga ulože u stanove jer, s jedne strane, padaju cene nekretninama, s druge, moraju da plaćaju brojne dažbine na imovinu, a sve se to u krajnjem ishodu negativno odražava na stanogradnju, odnosno proizvodnju građevinskog materijala, koju država traži načina da pokrene.

Sekretar Udruženja za građevinarstvo u Privrednoj komori Srbije Goran Rodić kaže da je stanogradnja i tako opterećena porezom na repromaterijal, od parketa, pločica, do cigle i crepa, koji iznosi čak 18 procenata, a najpre je bio četiri posto, koliko je realno.

U SKLADU SA ZAKONOM O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI POČINJE UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

RTV

Uvođenje u vojnu evidenciju mladića rođenih 1994. godine i starijih počinje sutra u Srbiji u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Nakon uvođenja u evidenciju, regruti se mogu opredeliti za dobrovoljno služenje vojnog roka, a kasnije i za profesionalno angažovanje uz napomenu da je u Vojsci Srbije po tom osnovu trenutno angažovano 91 odsto kadrova.
Regruti se do 15. marta mogu prijaviti u centrima Ministarstva odbrane pri lokalnim samoupravama i trebalo bi da ponesu ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i manju fotografiju.

U Ministarstvu odbrane naglašavaju da se u javnosti iznosi pogrešno mišljenje da je profesionalizacijom Vojske ukinuta vojna obaveza i dodaju da je Skupština Srbije na predlog Vlade donela Odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka.

Posle evidentiranja, kandidatima je omogućeno dobrovoljno služenje vojnog roka, a kasnije i napredovanje u profesionalnom sastavu Vojske Srbije. Time stiču brojne prednosti, među kojima je i zasnivanje stalnog radnog odnosa.

S druge strane profesionalni vojnici su bolje obučeni od vojnika na redovnom služenju vojnog roka i naglasak u radu je na kvalitetu, a ne na masovnosti kao ranije.

NA BEOGRADSKOJ BERZI JE OSTVAREN PROMET OD 5,6 MILIONA EVRA ZAHVALJUJUĆI BLOK TRGOVANJU AKCIJAMA SOJAPROTEINA ZA 535,3 MILIONA DINARA

Na taj način (kroz blok posao) prodato je 893.731 deonica pomenutog bečejskog preduzeća od emitovanih 14,89 miliona komada i po ceni od 599 dinara za akciju, dok je u kontinuiranoj trgovini promet tim hartijama [SJPT] bio 1,47 miliona uz pad vrednosti deonice od 3,2 odsto na 563 dinara.

Indeks akcija Belex15 je imao rast od pola procenta i zaključen je na 500 poena, a opšti Belexline je u zelenom 0,19 odsto i završio je na 970,03 poena.

U kontinuiranom segmentu najviše se trgovalo akcijama mlekare Imlek [IMLK], za 20,7 miliona, uz rast vrednosti od 0,46 odsto na 2.617 dinara. Tokom dana ta hartija prodavala se i za 2.700 dinara, što je najviša cena u poslednjih godinu dana.

Slede deonice NIS-a , AIK banke.Najviše su poskupele akcije kragujevačke Kredi banke.

Gubitnik dana je akcija Razvojne banke Vojvodine koja je pojeftinila oko 10 procenata na 643 dinara a cena je u padu celog ovog meseca.

PONOVO TREBA RAZMISLITI O NOVOM BEČKOM SPORAZUMU SA NAJVEĆIM BANKAMA U ZEMLJI DA NE SMANJUJU OBIM KREDITA

Tanjug

Bankarski sektor u Srbiji suočiće se sa brojnim izazovima ove godine, kaže predsednik Izvršnog odbora Erste banke u Srbiji Slavko Carić.

On je kao izazove naveo skup i teško dostupan kapital iz inostranstva, pa čak i mogućnost ulaska države kao većinskog vlasnika.

U narednih četiri do pet godina velika je verovatnoća da će se desiti konsolidacija i smanjenje broja banaka na domaćem tržištu zbog istih procesa u inostranstvu, nagovestio je on.

Predsednik Izvršnog odbora Erste banke je podsetio na spajanje grčkih Alfa i EFG banke koje su se ujedinile na evropskom nivou, nakon čega će to učiniti na lokalnim tržištima.

Carić je rekao da neće biti iznenađenje ako se u narednim godinama dogode akvizicije banka u Evropi, što će imati odjeka i na srpsko tržište, ocenivši da je bankarski sektor u zemlji preveliki za ovako malo tržište.

On se dotakao i nagoveštaja da bi država u Komercijalnoj banci trebalo da obavi dokapitalizaciju od oko 100 miliona evra, istakavši da ukoliko se za to nabave sredstva neće biti reči o privatizaciji u sledećih nekoliko godina, a da će u suprotnom privatizacija biti neminovna 2013.

Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da bi ponovo trebalo razmisliti o novom Bečkom sporazumu sa najvećim bankama u zemlji da ne smanjuju obim kredita.

Jelašić, koji je u NBS proveo osam godina, upozorio je na opasnost i probleme koje u ovoj godini mogu da izazovu problematični krediti zbog smanjenja profitabilnost banaka.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE NALOŽILO SVIM USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE HITNO SPROVOĐENJE MERA ZAŠTITE NAJUGROŽENIJIH KATEGORIJA STANOVNIŠTVA

Ministarstvo rada i socijalne politike je, u skladu sa odlukom Vlade Republike Srbije o proglašenju vanredne situacije na teritoriji cele zemlje, naložilo danas svim ustanovama socijalne zaštite hitno sprovođenje mera zaštite najugroženijih kategorija stanovništva. Mere koje je naložilo Ministarstvo rada i socijalne politike su sledeće:

1. Svim centrima za socijalni rad na teritoriji Republike Srbije naloženo je da u saradnji sa službama lokalnih samouprava, organizacijom Crvenog krsta Srbije, zdravstvenim ustanovama i policijom, pojačaju rad na terenu, izvrše obilazak staračkih domaćinstava, porodica sa nepokretnim i invalidnim članovima, kako bi im obezbedili pomoć u nabavci hrane, lekova i ogreva.

2. Svim gerontološkim centrima i domovima za smeštaj starih naloženo je da sve slobodne kapacitete stave u funkciju hitnog zbrinjavanja građana kojima je zbog ugroženosti života u uslovima niskih temperatura neophodan privremeni smeštaj.

3. Republičkom informativnom centru za stare naloženo je da posebnu liniju sa brojem telefona 0800 115 116, na koji se građani besplatno mogu obratiti sa zahtevom za pomoć socijalnih službi, stave u funkciju urgentne pomoći licima koja na drugi način ne mogu dobiti pomoć u uslovima vanredne situacije. Ministarstvo rada i socijalne politike će u koordinaciji sa Republičkim informativnim centrom za stare, takvim licima u najkraćem roku obezbediti pomoć socijalnih službi, ili obavestiti druge nadležne institucije i ustanove.
4. Ministarstvo rada i socijalne politike apeluje na sve privatne domove za smeštaj starih lica da se uključe u prihvat starijih građana, kojima je neophodan privremeni urgentan smeštaj.

Izvor: Vebsajt Ministarstva rada i socijalne politike, 6.2.2012.

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE POKRENULO INICIJATIVU ZA IZDAVANJE STANDARDIZOVANIH I ZAŠTIĆENIH PARKING KARATA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM • Karte će biti jedinstvene i važiće na teritoriji cele Republike Srbije počev od 2012. godine •

Ministarstvo za rad i socijalna pitanja Republike Srbije pokrenulo je inicijativu za izdavanje standardizovanih i zaštićenih parking karata za osobe sa invaliditetom koji će biti jedinstvene i važiće na teritoriji cele Republike Srbije počev od 2012. godine. Osobe sa invaliditetom moći da ih koriste i u drugim gradovima, a ne samo na području Grada Novog Sada kao što je to bilo sada.

Ministarstvo je propisalo izgled parking kartice i dostavilo ih na popunjavanje preduzećima koje se bave parkiranjem na teritoriji Republike Srbije. Novina je da parking kartica važi isključivo na označenim parking mestima za osobe sa invaliditetom i da kartica sadrži fotografiju osobe sa imenom i prezimenom.

Po preporuci gradonačelnika Grada Novog Sada Igora Pavličića, JKP "Parking servis" je u saradnji sa Gradskom upravom za dečju i socijalnu zaštitu, donelo odluku da sve osobe sa invaliditetom mogu i dalje, kao i do sada, besplatno da se parkiraju i na drugim parking mestima, a ne samo na posebno obeleženim mestima za parkiranje osoba sa ivaliditetom.
Uslove za izdavanje parking karata za osobe sa invaliditetom propisuje Gradska uprava za dečju i socijalnu zaštitu.

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 6.2.2012.

RASPISAN JAVNI KONKURS ZA PRIJAVLJIVANJE PROJEKATA ZA REALIZACIJU AKCIJE "PRAVO NA PRVU ŠANSU" • Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 31. marta 2012. godine •

Na osnovu člana 3. Pravilnika za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu", od 23. januara 2012. godine, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj raspisuje javni konkurs za prijavljivanje projekata  za realizaciju akcije "Pravo na prvu šansu".

I Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su državljani Republike Srbije,
2) da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
3) da su zvanje doktora nauka stekli u skladu sa barem jednim od navedenih modaliteta:
- u okviru akreditovanih doktorskih studija,
- prema ranije važećim propisima,
- nostrifikacijom zvanja stečenog na studijama u inostranstvu prema važećim propisima u zemlji sticanja zvanja,
- bez nostrifikacije zvanja stečenog na studijama u inostranstvu, ako je ono stečeno na univerzitetu                       koji je među prvih 1000 prema Šangajskoj listi,
4) da poseduju ažuriran karton naučnog radnika kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP Vojvodini koju vodi Sekretarijat,
5) da nisu u radnom odnosu, ili da su radno angažovani sa manje od 50% radnog vremena.

II Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove podnose predlog naučno-istraživačkog odnosno primenjeno-istraživačkog projekta u trajanju do 12 meseci.

Elementi projekta moraju biti povezani sa elementima odbranjene doktorske disertacije ili sa drugim naučno-istraživačkim referencama kandidata.

Projekat se usmerava ka jednoj ili najviše dve od sledećih naučnih oblasti:

1) Tehničko-tehnološke nauke
2) Prirodno-matematičke nauke
3) Medicinske nauke i fizička kultura
4) Biotehnologija i poljoprivreda
5) Društvene i humanističke nauke
6) Pravne i ekonomske nauke i
7) Uređenje i zaštita životne sredine.

Kandidat mora imati preporuku najmanje jednog naučnog radnika, čija je ukupna citiranost prema međunarodnoj bazi Science Citation Index - Wos, a na osnovu podataka Referalnog centra Matice Srpske, odnosno baze podataka Sekretarijata, preko 10, ili čiji je ukupni faktor kompetencije na osnovu Kriterujuma za utvrđivanje i ocenu istraživača za ciklus istraživanja 2010.-2014. Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, preko 20.

III Prijava na konkurs podnosi se u formi Obrasca prijave čiju sadržinu propisuje Sekretarijat, a koja je dostupna na internet prezentaciji Sekretarijata.

Sredstva za realizaciju programa "Pravo na prvu šansu" predviđena su budžetom Autonomne Pokrajine Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Sekretarijata. Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata planirana su sredstva u iznosu od 40.000.000,00 dinara za 2012. godinu.

Potrebna dokumentacija:

• Potpisan Obrazac prijave, u dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi
• Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
• Kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine)
• Uverenje o stečenom zvanju doktora nauka
• Uverenje o nezaposlenosti, ili ugovor o radnom angažovanju sa nepunim radnim vremenom (do 50%)

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 31. marta 2012. godine.

Potrebna dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom "Pravo na prvu šansu" na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bul. Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021/487-4636, ili na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs.

Detaljnije informacije možete pogledati na http://apv-nauka.ns.ac.rs/vece/indexd.jsp?zd_dokumentId=186&Oblast=1

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj, 3.2.2012.

PRODATO 977.053 DRŽAVNIH ZAPISA • Aukcija pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije održana 6. februara 2012. godine •

Na aukciji pedesttronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 06. februara 2012. godine, prodato je 977.053 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 9.770.530.000,00 dinara. To predstavlja 97,71 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 12,59 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 13. februara 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 6.2.2012.

PRODATO 466.416 DRŽAVNIH ZAPISA • Aukcija šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 2. februara 2012. godine •

Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 02. februara 2012. godine, prodato je 466.416 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4.664.160.000,00 dinara. To predstavlja 77,74 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 10.48 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 02. avgusta 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 2.2.2012.

RADIONICA "MEĐUNARODNI RAZVOJ U VEZI KLIMATSKIH PROMENA I IMPLEMENTACIJA ŠEME EU ZA TRGOVINU EMISIJAMA U SRBIJI I UTICAJ NA KLIMATSKI SEKTOR" BIĆE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 6. februar 2012. godine •

Privredna Komora Srbije, Projekat "Održivi razvoj u energetskom sektoru" i Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom infrastrukture i energetike, pozivaju privrednike na radionicu o međunarodnom razvoju u vezi klimatskih promena, koja će biti održana 09. februara 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat.

Cilj radionice je predstavljanje i diskusija o osnovama Šeme EU za trgovinu emisijama, njenoj implementaciji u Srbiji, kao i o potencijalnom uticaju na energetski sektor Srbije. Učesnicima radionice biće predstavljene najnovije informacije o meĐunarodnim, kao i o politici EU u vezi klimatskih promena, nakon konferencije koja je održana u Durbanu, i o njenim posledicama po Srbiju.

Projekat "Održivi razvoj u energetskom sektoru" treba da pruži pomoć Srbiji u održivom razvoju energetskog sektora povećanjem kapaciteta za implementaciju pravnih normi Evropske unije koje se tiču energije i klime.

Detaljnije informacije možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji projekta: www.sudes.rs

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, potvrdu prisustva do 6. februara pošaljite na elektronsku adresu: office@sudes.rs.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/pozivno%20pismo%20za%209.%20feb.pdf (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

SKUP NA TEMU "PRIORITETNE NACIONALNE AKCIJE POVEĆANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U BORBI PROTIV KLIMATSKIH PROMENA" BIĆE ODRŽAN 6. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, u saradnji sa Japanskom agencijom za medjunarodnu saradnju i Privrednom komorom Srbije, poziva privrednike na skup o prioritetnim nacionalnim akcijama povećanja energetske efikasnosti u borbi protiv klimatskih promena koji će biti održan 06. februara 2012. godine, 10,00 sati, PKS, Terazije 23, velika sala, 2. sprat

Cilj skupa je predstavljanje konkretnih aktivnosti povećanja energetske efikasnosti, definisanih kao prioritetnih u oblasti borbe protiv klimatskih promena na nacionalnom nivou. Pored samih aktivnosti, odnosno infrastrukturnih i projekata promene tehnologija, na skupu će biti predstavljeni i podaci o potrebnim finansijskim sredstvima, potencijalnim investitorima i smanjenjima emisija gasova sa efektom staklene bašte koji će nastati kao posledica sprovodjenja istih.

Prioritetne aktivnosti povećanja energetske efikasnosti na nacionalnom nivou identifikovane su u procesu realizacije projekta: "Projekat jačanja kapaciteta za pripremu nacionalno odgovarajućih akcija mitigacije (Nationally Appropriate Mitigation Actions - NAMAs)", koji Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja realizuje u saradnji sa Ministarstvom za infrastrukturu i energetiku i Agencijom za energetsku efikasnost.

Ukoliko ste zainteresovani za učešće, svoju potvrdu prisustva (sa kontakt podacima) možete poslati do 01.02.2012. godine na elektronske adrese : ana.repac@ekoplan.gov.rs ili verica.raznatovic@pks.rs.

Kontakt telefon: 011/ 3232 186

Poziv za 6. februar možete preuzeti na http://www.pks.rs/Documents/Slu%C5%BEba%20za%20marketing/Pozivno%20pismo%20za%2006.02.2012.g..pdf (ONLINE)

 Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 1.2.2012.

GRAĐANSKE INICIJATIVE ZAJEDNO SA TIMOM ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I SMANJENJE SIROMAŠTVA I KANCELARIJOM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE PRIPREMILE DEVETI VODIČ KROZ POTENCIJALNE DOMAĆE IZVORE FINANSIRANJA

Građanske inicijative su zajedno sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, pripremile deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte NVO, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji.

Ovaj Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a koja su na raspolaganju organizacijama civilnog društva, opštinama, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i pojedincima.

Vodič odgovara na veoma često pitanje koje čujemo u Srbiji - kome da pošaljemo svoj konkretan predlog projekta. U tom smislu Vodič olakšava posao svima koji već znaju šta im je potrebno, koju promenu žele da naprave i šta treba da urade da do nje dođu. Zbog toga jednom godišnje objavljujemo dopunjenu verziju Vodiča sa najnovim podacima i distribuiramo ga velikom broju zainteresovanih korisnika.

Trudili smo se da Vodič bude dovoljno informativan, ali i praktičan za upotrebu i tako bude koristan vodič za prikupljanje sredstava od domaćih i međunarodnih donatora, te državnih institucija.

Nadamo se da će i deveto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja ispuniti svoju svrhu i biti dodatni podsticaj za uključivanje svih onih koji mogu da doprinesu većoj socijalnoj uključenosti u Srbiji i unapređenju kvaliteta života svih njenih građanki i građana.

Vodič je u elektronskoj verziji dostupan je na adresi: http://www.inkluzija.gov.rs/vodic/9-Vodic-kroz-finansijska-sredstva.html (ONLINE) a uskoro će biti i u štampanom izdanju.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva http://www.inkluzija.gov.rs/

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 1.2.2012.

INFORMACIJA O IZDAVANJU UVERENJA O UČEŠĆU VOJNIH OBVEZNIKA U RATU RADI OSTVARIVANJA STAŽA U DVOSTRUKOM TRAJANJU KOJI SE VODI KOD REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ZAPOSLENIH

U postupku ostvarivanja staža u dvostrukom trajanju, koji se vodi kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, vojni obveznici su dužni da, uz zahtev za priznavanje i upis ratnog staža, dostave i uverenje o učešću u ratu.

Pravni osnov za priznavanje učešća u ratu:

Osnov za priznavanje učešća u ratu (isključivo u periodu od 17.08.1990. do 19.05.1992. godine), licima koja su bila pripadnici jedinica JNA i VJ i jedinica TO koje su se nalazile pod komandom JNA i VJ, nalazi se u zakonskom propisu važećem u navedenom vremenskom periodu. (Zakon o službi u oružanim snagama).

Licima koji su bili pripadnici jedinica TO na teritoriji ostalih republika bivše SFRJ, izvan teritorije Republike Srbije, Centri Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu će zaključkom odbaciti zahteve, iz razloga mesne nenadležnosti (jer je država Srbija pravni sledbenik Državne zajednice SCG (SCG - SRJ, SRJ - SFRJ), a kako su jedinice TO bile organizovane na teritorijalnom principu kao republički organi, Republika Srbija ne može imati mesnu nadležnost na teritoriji ostalih bivših republika SFRJ).

Lice koje je imalo raspored po osnovu radne obaveze u državnom organu ili velikom tehničkom sistemu od interesa za odbranu zemlje, ne može se smatrati borcem, u skladu sa Zakonom, jer nije izvršavalo vojne i druge dužnosti u ratnoj jedinici, već radnu obavezu na radnom mestu.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 1.2.2012.

RADIONICA "MEĐUNARODNI RAZVOJ U VEZI KLIMATSKIH PROMENA I IMPLEMENTACIJA ŠEME EU ZA TRGOVINU EMISIJAMA U SRBIJI I UTICAJ NA KLIMATSKI SEKTOR" BIĆE ODRŽANA 9. FEBRUARA 2012. GODINE U PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE • Rok za prijavljivanje je 6. februar 2012. godine •

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: ISKAZIVANJE VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA U OBRASCU SU PRIBAVLJENIH UZ KORIŠĆENJE PODSTICAJA KOD ULAGANJA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 50a
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN UPLATA KOJE OBVEZNIK POREZA NA DOBIT UČINI NA IME HUMANITARNE POMOĆI - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 15
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSLOBOĐENJE OD OBAVEZE PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU PRILIKOM ISPLATE KAMATE PO OSNOVU KREDITA DOBIJENOG OD MEĐUNARODNE FINANSIJSKE KORPORACIJE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 40
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O VAŽENJU SERTIFIKATA IZDATIH U SKLADU SA NAREDBOM O OBAVEZNOM ATESTIRANJU ELEKTRIČNIH UREĐAJA ZA EKSPLOZIVNE ATMOSFERE - Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava: tačka 7
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: EVIDENCIJA POTRAŽIVANJA U IZVEŠTAJU O EKONOMSKO-FINANSIJSKOM STANJU STEČAJNOG DUŽNIKA - Zakon o stečajnom postupku: član 92
 • Privredni apelacioni sud: IZVOĐENJE PISANIH DOKAZA UVIDOM U ODREĐENI SUDSKI SPIS - Zakon o parničnom postupku: čl. 5 i 7
 • Privredni apelacioni sud: NEDOSTAVLJANJE DOKAZA UZ TUŽBU ZA ZAŠTITU PRAVA NA DRŽAVINU - Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa: čl. 70 do 81
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 71 - Zakon o stečaju: član 87 i član 111 stav 1 tačka 6)
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 72 - Zakon o stečaju: čl. 156 i 163
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 73 - Zakon o stečaju: čl. 131 i 165
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 74 - Zakon o stečaju: član 156 stav 1 tačka 3) i član 165 st. 4 do 6
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 75 - Zakon o stečaju: čl. 54 i 165
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 76 - Zakon o stečajnom postupku: član 126
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 77 - Zakon o stečajnom postupku: član 12 stav 1 tačka 1), član 122 stav 1 i član 125 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 78 - Zakon o stečajnom postupku: član 14 stav 9
 • Privredni apelacioni sud: TERET DOKAZIVANJA TUŽIOČEVE TVRDNJE O POVREDI ZAŠTIĆENOG ZNAKA - Zakon o parničnom postupku: čl. 7 i 220
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
Likvidacije:

U periodu od 30. januara do 3. februara 2012. godine na web site - u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:


Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

200875

S.M.S.-KNEZ - U LIKVIDACIJI

Temerin

03.02.2012

60

200841

STATISTARS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

03.02.2012

60

200815

VUMES - U LIKVIDACIJI

Mali Iđoš

03.02.2012

60

200806

MEINANA - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

03.02.2012

60

200797

SALDO PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

03.02.2012

60

200789

AGRO TIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

03.02.2012

60

200781

TASKOM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

02.02.2012

60

200744

DINADES - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

02.02.2012

60

200740

LINDO - U LIKVIDACIJI

Čačak

02.02.2012

60

200729

PLASMATECH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

02.02.2012

60

200722

NICOLLE - U LIKVIDACIJI

Zrenjanin

02.02.2012

60

200700

OFELIJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Obrenovac

02.02.2012

60

200695

OKI-TRGOVLJA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

02.02.2012

60

200689

MOLESKIN-TEX - U LIKVIDACIJI

Vranje

02.02.2012

60

200682

CHEN PEI - U LIKVIDACIJI

Alibunar

02.02.2012

60

182488

DIS EKSPRES - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

01.02.2012

60

182484

EXKONT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

01.02.2012

60

182478

MINE STONE - U LIKVIDACIJI

Pančevo

01.02.2012

60

182480

LIDER COOPERATION - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

01.02.2012

60

182467

DANUBIUS VIRIDIS PROJECT - U LIKVIDACIJI

Vršac

01.02.2012

60

182461

CUFFEN BOX PETROL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

01.02.2012

60

182471

VD T.E.C. - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

01.02.2012

60

182451

UNIKUM AGRO SISTEM - U LIKVIDACIJI

Plandište

01.02.2012

60

182446

HOREKA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

01.02.2012

60

182442

SEBATAM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

01.02.2012

60

182430

EKOSTART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

01.02.2012

60

182422

X-PLUS INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.02.2012

60

182426

FOL TXT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

01.02.2012

60

182413

GAS ENERGETIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.02.2012

60

182405

ITES INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

01.02.2012

60

182401

ELECTRICAL ENERGY GENERATION (EEG) - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.02.2012

60

182399

FLOCK WHOLE SALE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

01.02.2012

60

182389

ĐIĐO - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.02.2012

60

182387

UNIVERZALAUTO - U LIKVIDACIJI

Sombor

01.02.2012

60

182379

PEREX PLUS - U LIKVIDACIJI

Užice

01.02.2012

60

182395

CITYENERGO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

01.02.2012

60

182375

ELION - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

01.02.2012

60

182371

CMI TRADE - U LIKVIDACIJI

Loznica

01.02.2012

60

182356

UNA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

01.02.2012

60

182358

HORIZONT INTERNACIONAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.02.2012

60

182335

HALKIS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

01.02.2012

60

182339

LUXSY - U LIKVIDACIJI

Jagodina

01.02.2012

60

182306

BEOREKLAMA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

01.02.2012

60

182337

KANDIS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

01.02.2012

60

182298

VUK & LUKA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

01.02.2012

60

182292

GDD-IN - U LIKVIDACIJI

Inđija

01.02.2012

60

182281

LIGHTEC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

01.02.2012

60

182270

TRGOVINA MUŠKATIROVIĆ - U LIKVIDACIJI

Beograd-Obrenovac

01.02.2012

60

182235

ESCARGOT - U LIKVIDACIJI

Tutin

01.02.2012

60

182221

MILETIĆ FAMILY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

01.02.2012

60

182225

BEOFARM - U LIKVIDACIJI

Ruma

01.02.2012

60

182217

RESURS TRADING - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

31.01.2012

60

182195

AVAKUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

31.01.2012

60

182197

ELWERYUG - U LIKVIDACIJI

Leskovac

31.01.2012

60

182179

CARTIERA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.01.2012

60

182168

KREMEN - U LIKVIDACIJI

Požega

31.01.2012

60

182158

SE-PLAST JUG - U LIKVIDACIJI

Senta

31.01.2012

60

182139

INTEL - U LIKVIDACIJI

Inđija

31.01.2012

60

182119

ROMBOIDI - U LIKVIDACIJI

Vršac

31.01.2012

60

182112

HALAB - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

31.01.2012

60

182097

TIHI DON - U LIKVIDACIJI

Kraljevo

31.01.2012

60

182085

GAJ TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

31.01.2012

60

182077

GRANEKS - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

31.01.2012

60

182069

GENETEH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

31.01.2012

60

182073

SILVER RING - U LIKVIDACIJI

Valjevo

31.01.2012

60

182065

GENERAL CONSTRUCTION IMPORT-EXPORT - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

31.01.2012

60

182043

PHAF - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

31.01.2012

60

182039

KUĆA DOBRE NADE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Rakovica

31.01.2012

60

182035

DUNAV SDL - U LIKVIDACIJI

Smederevo

31.01.2012

60

182031

TELEZMA - U LIKVIDACIJI

Subotica

31.01.2012

60

182025

XALEX-AS - U LIKVIDACIJI

Lučani

31.01.2012

60

182019

DDBR GRADNJA - U LIKVIDACIJI

Ruma

31.01.2012

90

182012

LIQUEUR INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

31.01.2012

60

182008

PAN-PETRA - U LIKVIDACIJI

Pančevo

31.01.2012

60

181997

INTEGRAL TRANS - U LIKVIDACIJI

Užice

31.01.2012

60

181970

MARKETING 92 - U LIKVIDACIJI

Ljig

30.01.2012

60

181962

RISTIVOJEVIĆ-PROMET - U LIKVIDACIJI

Valjevo

30.01.2012

60

181958

PETMIL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

30.01.2012

60

181952

OBI SRB TRGOVINA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

30.01.2012

60

181913

LIMAN - U LIKVIDACIJI

Pančevo

30.01.2012

60

181897

DYNAMIC INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.01.2012

60

181893

FUNNY SHOES - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

30.01.2012

90

181862

ENSIGMA - U LIKVIDACIJI

Pančevo

30.01.2012

60

181851

MERITUM&CERTUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

30.01.2012

60

181847

POTEZ - U LIKVIDACIJI

Vranje

30.01.2012

60

181841

NAŠFARM PLAVŠIĆ - U LIKVIDACIJI

Niš - Crveni Krst

30.01.2012

60

181836

BEMICO - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

30.01.2012

60

181831

DEMETRA ITM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

30.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 6.2.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.