PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX NA DAN 02. OKTOBAR 2014.

Besplatne pravne vesti

TUMAČENJA PROPISA, PITANJA I ODGOVORI OBJAVLJENI U E-ČASOPISIMA NA DAN 02. OKTOBAR 2014.

AKTUELNE VESTI NA DAN 02. OKTOBAR 2014.

 • ZAKON O RADU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
 • ZAKON O STEČAJU – REDAKCIJSKI PREČIŠĆEN TEKST – ANALITIČKI PRIKAZ PROMENA . . . dalje
 • PRVA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U 2014. GODINI . . . dalje
 • PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA . . . dalje
 • PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA . . . dalje
 • ODGOVORI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NA PITANJA POSTAVLJENA U VEZI SA NOVIM ZAKONSKIM REŠENJIMA U ZAKONU O PLATAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA I ZAKONU O PLATAMA U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA . . . dalje


 • PrelistavajuĆi dnevne novine:

 • ADVOKATI U OČEKIVANJU ODLUKE USTAVNOG SUDA . . . dalje
 • RADNA GRUPA ZA IZMENU USTAVA PREDLOŽILA NIZ REŠENJA KOJIMA BI SE OTKLONIO UTICAJ IZVRŠNE I ZAKONODAVNE VLASTI NA SUDSKU, POSEBNO KADA JE U PITANJU SASTAV VISOKOG SAVETA SUDSTVA, IZBOR SUDIJA I PREDSEDNIKA SUDOVA I STATUS SUDIJA . . . dalje
 • FISKALNI SAVET: PRIKRIVENE IZDATKE ZA JAVNA PREDUZEĆA KONAČNO UČINITI VIDLJIVIM . . . dalje
 • NEMA ZAKONA O BEZBEDNOSTI NA PROSTORIMA ZA IGRU I SPORTSKIM TERENIMA . . . dalje