Aktuelne vesti na dan 04. april 2012

 

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PrelistavajuĆi dnevne novine:


Pogledajte ostale vesti na dan 04. april 2012


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
Poznavanje engleskog jezika;
Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
Regularno punočasovno angažovanje
Rad u dinamičnom okruženju
Lični I profesionalni napredak.
Razvijanje sposobnosti za inovativnost
Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 40 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 42 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 17 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 17 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 24 OD 30.3. 2012/ODABRANI DOKUMENTI

Dokument

NAREDBA O ZABRANI SAKUPLJANJA POJEDINIH ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJE FLORE I FAUNE U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

ODLUKA O USVAJANJU PRIGOVORA I IZBORU SUDIJE NA STALNU SUDIJSKU FUNKCIJU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ IUZ-163/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1318/2009 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1344/2009 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1685/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1914/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-1917/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-2407/2009 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-3641/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

ODLUKA USTAVNOG SUDA BROJ UŽ-4078/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O IZGRADNJI POSTROJENJA ZA TEČNI NAFTNI GAS I O USKLADIŠTAVANJU I PRETAKANJU TEČNOG NAFTNOG GASA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU ZA REŠAVANJE SPOROVA POVODOM REGISTRACIJE .RS DOMENA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I VISINI TROŠKOVA ZA IZDAVANJE LICENCI ZA OBAVLJANJE POSLOVA U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI TURISTIČKIH MESTA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA STAVLJANJE, ODNOSNO SKIDANJE LEKOVA SA LISTE LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

PRAVILNIK O UNIVERZALNOM SERVISU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

REŠENJE O PROMENI NAZIVA MARKE DUVANSKOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

REŠENJE O UPISU U REGISTAR IZVOZNIKA DUVANA, OBRAĐENOG DUVANA, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

REŠENJE O USTUPANJU ROBE BEZ NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UKAZ O OPOZIVU SA DUŽNOSTI IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG AMBASADORA REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLICI KENIJI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 103/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 104/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 105/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 106/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 144/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 145/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EU) O SPROVOĐENJU BROJ 146/2012 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 1054/97 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 1196/97 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 1458/97 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 1509/97 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 2184/97 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 2510/97 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 286/97 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 287/97 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 4/97 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA KOMISIJE (EZ) BROJ 92/97 ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA O OBAVEZNOJ PROIZVODNJI I PROMETU HLEBA OD BRAŠNA "T-500" ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA MLEKO ZA 2012. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

UREDBA O USLOVIMA PRIBAVLJANJA I OTUĐENJA NEPOKRETNOSTI NEPOSREDNOM POGODBOM, DAVANJA U ZAKUP STVARI U JAVNOJ SVOJINI I POSTUPCIMA JAVNOG NADMETANJA I PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA ("Sl. glasnik RS", br. 24/2012)

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • NALOG IZVRŠNOM POVERIOCU ZA UREĐENJE PREDLOGA ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE RADI PREDAJE INDIVIDUALNO ODREĐENE (NEZAMENLJIVE) POKRETNE STVARI
 • PREDLOG ZA IZVRŠENJE NA OSNOVU IZVRŠNE ISPRAVE RADI OSTVARENJA NENOVČANOG POTRAŽIVANJA - PREDAJE INDIVIDUALNO ODREĐENE STVARI
 • MOGUĆNOST PROMENE U STANJU INVALIDNOSTI POLICIJSKE SLUŽBENICE OGLAŠENE PO RANIJIM PROPISIMA INVALIDOM II KATEGORIJE
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • PRIMENA PROPISA O POREZU NA DODATU VREDNOST KROZ MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA: • Mart 2012 •
 • PODACI KOJI SE UNOSE U OBRAZAC M-4 ZA ZARADE ISPLAĆENE SA ZAKAŠNJENJEM
 • RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIVREMENIH I OKONČANE SITUCIJE U SLUČAJU KADA JE UGOVORENA VALUTNA KLAUZULA
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:

KOMENTAR NOVIH ODLUKA EVROPSKE KOMISIJE O SVRSTAVANJU ROBE IZ FEBRUARA 2012. GODINE - "Sl. glasnik RS", br. 24/2012

OBRAČUN DAŽBINA ZA PRIVREMENO UVEZENU ROBU, PRI ČEMU SE MESEC RAČUNA PREMA BROJU DANA (30 DANA) A NE KAO KALENDARSKI MESEC

ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME I SREDSTAVA ZA RAD, KAO I U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORA DA ISPUNJAVA PRAVNO LICE ZA OBAVLJANJE VETERINARSKE DELATNOSTI: Postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske delatnosti i upisa u registar veterinarskih organizacija

Uprava za veterinu (u daljem tekstu: Uprava), kao organ uprave u sastavu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, obavlja poslove koji se odnose na: zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja i veterinarsko javno zdravstvo; obezbeđivanje sistema za upravljanje rizicima u proizvodnji i prometu hrane i proizvoda životinjskog porekla i hrane za životinje; veterinarsko-sanitarnu kontrolu u proizvodnji i prometu životinja, proizvoda, sporednih proizvoda životinjskog porekla, reproduktivnog materijala i drugih organizama i predmeta kojima se može preneti zarazna bolest,hrane za životinje i komponenti za proizvodnju hrane za životinje; registraciju, odobravanje i kontrolu rada objekata za proizvodnju hrane životinjskog porekla; kontrolu objekata za proizvodnju hrane za životinje i neškodljivo uklanjanje leševa i otpadaka životinjskog porekla, kao i objekata za njihovu preradu; kontrolu prizvodnje i prometa veterinarskih lekova i medicinskih sredstava za upotrebu u veterini; veterinarsku zaštitu životne sredine; objedinjavanje sistema baza podataka, registara i veterinarskih informacionih sistema; praćenje i usklađivanje nacionalnih propisa iz oblasti veterinarstva; obavlja i druge poslove iz ove oblasti.

Naziv usluge

Postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske delatnosti i upisa u registar veterinarskih organizacija

 Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za veterinu

 Nadzorni organ

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

 Opis

Postupak se odnosi na registraciju veterinarskih ambulanti, ambulanti za kućne ljubimce, veterinarskih stanica, veterinarskih službi koje osnivaju pravna lica za potrebe sopstvene stočarske proizvodnje, veterinarskih klinika i veterinarskih klinika za kućne ljubimce, centara za reprodukciju i veštačko osemenjavanje i centara za skladištenje i distribuciju semena za veštačko osemenjavanje.

Gde i kako

Postupak započinje podnošenjem Zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske delatnosti. Zahtev treba da sadrži:

-naziv organa kome se zahtev upućuje;
-vrstu i namenu objekta, tačnu adresu objekta koji se registruje
-ime, prezime i adresu podnosioca zahteva, ime i prezime zaposlenog veterinara koji ima status odgovornog lica u veterinarskoj organizaciji u slučajevima kada je podnosilac zahteva pravno lice ili fizičko lice koje nije veterinar sa licencom za obavljanje veterinarske delatnosti, odnosno koje ne ispunjava uslov u pogledu stručne kvalifikacije (Odgovorno lice mora biti diplomirani veterinar sa položenim stručnim ispitom i licencom za obavljanje veterinarske delatnosti).

Sva zahtevana dokumentacija se dostavlja u originalu, prepisu, overenoj fotokopiji ili običnoj fotokopiji. U slučaju da se dokumentacija dostavlja kao obična fotokopija, podnosilac zahteva dostavlja originale dokumenata na uvid službenom licu koje vodi postupak i obrađuje zahtev.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
Telefon za inforamcije: 011/311-75-38
Kontakt osoba: Sonja Bošković

Prilozi uz zahtev

1.Dokaz o sticanju prava na korišćenje nepokretnosti u kojoj će se obavljati veterinarska delatnost (fotokopiju vlasničkog lista, ugovora o zakupu, ugovora o ustupanju na korišćenje objekta u kome će biti registrovana veterinarska organizacija ili bilo koji drugi dokument kojim se dokazuje pravo korišćenja). Ugovor o zakupu ili ugovor o ustupanju objekta na korišćenje moraju biti overeni u sudu;
2.Dokaz o uplati administrativne takse u visini od 9.700,00 dinara, broj računa: 840-742221843-57 broj modela 97, poziv na broj: broj opštine na kojoj se vrši uplata, svrha plaćanja: administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije;
3.Dokaz o uplati takse za troškove postupka u iznosu od 1.500,00 dinara. Uplata se vrši na račun broj: 840-1562845-88, broj modela 97, poziv na broj: 17-41900-04-01-760-742321, svrha plaćanja: troškovi postupka, primalac: prihodi republičkih organa i organizacija.

Neophodna dokumentacija

1.Popunjen zahtev za upis u Registar pravnih lica koja obavljaju veterinarsku delatnost koji Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede dostavlja u postupku registracije;
2.Rešenje iz Agencije za privredne registre o upisu u Registar pravnih lica i preduzetnika;
3.Dokaz o uplati administrativne takse u visini od 1220,00 dinara, broj računa: 840-742221843-57 broj modela 97, poziv na broj: broj opštine na kojoj se vrši uplata, svrha plaćanja: administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije;
4.Fotokopije diploma o završenom Fakultetu veterinarske medicine za zaposlene veterinare;
5.Fotokopije Licenci za obavljanje veterinarske delatnosti za zaposlene veterinare;
6.Fotokopije svih pisanih listova iz radne knjižice za zaposlene veterinare;
7.Fotokopije obrazaca M-1/3 prijava osiguranja i prijava o zasnivanju radnog odnosa.

Izvor: Vebsajt e-Uprava, 2.4.2012.

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU OBJEKATA, OPREME, SREDSTAVA ZA RAD, KAO I U POGLEDU STRUČNOG KADRA KOJE MORA DA ISPUNJAVA VETERINARSKA APOTEKA: Postupak utvrđivanja uslova za obavljanje poslova prometa lekova i medicinskih sredstava na malo u veterini - Veterinarska apoteka i upis u registar Ministarstva

Naziv usluge

Postupak utvrđivanja uslova za obavljanje poslova prometa lekova i medicinskih sredstava na malo u veterini - Veterinarska apoteka i upis u registar Ministarstva

Organ zadužen za sprovođenje

Uprava za veterinu

 Nadzorni organ

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

 Opis

Postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske delatnosti veterinarskih organizacija u osnivanju obuhvata:
1.utvrđivanje ispunjenosti uslova objekta u pogledu objekta, opreme i sredstava za rad;
2.utvrđivanje ispunjenosti uslova u pogledu zaposlenih stručnih kadrova i upisa u registar privrednih društava i preduzetnika;
3.upis u registar pravnih lica i preduzetnika koji obavljaju veterinarsku delatnost.

Gde i kako

Postupak započinje podnošenjem Zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje veterinarske delatnosti. Zahtev treba da sadrži:

-naziv organa kome se zahtev upućuje;
-vrstu i namenu objekta, tačnu adresu objekta koji se registruje;
-ime, prezime i adresu podnosioca zahteva, ime i prezime zaposlenog veterinara ili farmaceuta koji ima status odgovornog lica u veterinarskoj organizaciji u slučajevima kada je podnosilac zahteva pravno lice ili fizičko lice koje nije veterinar sa licencom za obavljanje veterinarske delatnosti ili farmaceut, odnosno koje ne ispunjava uslov u pogledu stručne kvalifikacije (Odgovorno lice mora biti diplomirani veterinar sa položenim stručnim ispitom i licencom za obavljanje veterinarskedelatnosti odnosno farmaceut)

Sva zahtevana dokumentacija se dostavlja u originalu, prepisu, overenoj fotokopiji ili običnoj fotokopiji. U slučaju da se dokumentacija dostavlja kao obična fotokopija, podnosilac zahteva dostavlja originale dokumenata na uvid službenom licu koje vodi postupak i obrađuje zahtev.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu
Omladinskih brigada 1
11070 Novi Beograd
 Neophodna dokumentacija i podaci

1.Dokaz o plaćenim administrativnim taksama po tarifnom broju 1. i 53. tačka 4. na osnovu: Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Službeni glasnik RS". Broj 43/2003, 61/2005), iznos 9.700,00 din. račun poverioca broj: 840-742221843-57, broj modela 97, poziv na broj šifra - broj opštine na kojoj se vrši uplata), primalac: Budžet Republike Srbije, svrhauplate: Administrativna taksa i iznos 1.500,00 dinara za troškove postupka na uplatni račun primaoca broj: 840-1562845-88 broj modela 97 sa pozivom na broj: 17-41900-04-01-760-742321;
2.Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 1.220,00 dinara račun poverioca br: 840-742221843-57, br. modela 97, poziv na broj šifra - broj opštine na kojoj se vrši uplata, primalac Budžet Republike Srbije, svrha uplate - Administrativna taksa za upis u registar;
3.Dokaz o sticanju prava na korišćenje nepokretnosti u kojoj će se obavljati veterinarska delatnost (fotokopiju vlasničkog lista, ugovora o zakupu, ugovora o ustupanju na korišćenje objekta u kome će biti registrovana veterinarska organizacija ili bilo koji drugi dokument kojim se dokazuje pravo korišćenja). Ugovor o zakupu ili ugovor o ustupanju objekta na korišćenje moraju biti overeni u sudu;
4.Rešenje Agencije za privredne registre o upisu u registar pravnih lica ili preduzetnika;
5.Fotokopija diplome o završenom fakultetu veterinarske medicine ili farmaceutskom fakultetu;
6.Fotokopija Licence;
7.Fotokopija svih pisanih strana radne knjižice;
8.Overena fotokopija Prijave osiguranja M2/M3A obrazac.

Izvor: Vebsajt e-Uprava, 2.4.2012.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA: AGENCIJA ZA LEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA OBJAVILA SPISAK LEKOVA ZA KOJE JE IZDATO REŠENJE O IZMENI DOZVOLE ZA STAVLJANJE U PROMET LEKA

Agencija za lekove i medicinska sredstva je na osnovu člana 57. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010), kojim je propisana obaveza Agencije da na svom sajtu objavljuje spisak lekova za koje je izdala dozvolu za lek, varijacije, odnosno obnovu dozvole, spisak lekova za koje je prestala važnost dozvole za lek, kao i spisak lekova za koje je izvršen prenos dozvole za lek na novog nosioca, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke, na vebsajtu (www.alims.gov.rs) objavila:

- na dan 3. april 2012. godine:

Spisak lekova za upotrebu u humanoj medicini za koje je izdato rešenje o izmeni dozvole za stavljanje u promet leka:
http://www.alims.gov.rs/download/lekovi/515-00-00312-2012-3-002_1.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, 3.4.2012.

PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. marta 2012. godine usvojila predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana koji predviđa povećanje neoporezivog dela zarade sa 7.822 RSD na 10.000 RSD

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US i 7/2012 - usklađeni din. izn. - prim.red.) su upućene u skupštinu u ponedeljak, 2. aprila 2012. godine i čekaju na usvajanje od strane Narodne skupštine RS.

Prema tekstu izmena Zakona koje je usvojila Vlada, neoporezivi deo zarade će se primenjivati počev od obračuna poreza na zarade ostvarene za mesec koji sledi mesecu u kojem izmene Zakona stupaju na snagu.

Takođe, izmenama Zakona propisano je da se kapitalni dobitak ne utvrđuje i ne oporezuje na prihod ostvaren po osnovu prenosa stvarnih prava na nepokretnostima koje je obveznik pre prodaje držao u svom portfelju najmanje tri godine.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 3.4.2012.

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Agencija za borbu protiv korupcije vodi postupak protiv zamenika sekretara za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave Beograd

Agencija za borbu protiv korupcije vodi postupak protiv Iboje Stojanović, zamenika sekretara za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave Beograd zbog sumnje da je prekršila više odredbi Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010 i 66/2011 - odluka US - prim.red.).

Agencija raspolaže dokazima da je zamenik gradskog sekretara za urbanizam 2001. godine osnovala projektantsku firmu koja radi projekte a za koje gradski sekretarijat potom izdaje lokacijske i građevinske dozvole.

Agencija proverava iz kojih razloga Iboja Stojanović nije prijavila obavljanje drugog posla (čl. 30), da li su upravljačka prava preneta u skladu sa Zakonom ili na povezano lice (povreda čl. 35) i da li postoji povreda Zakona po članu 72 koja povlači krivičnu odgovornost za prikirivanje prihoda po ovom osnovu.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 3.4.2012.

JAVNA RASPRAVA "STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI DO 2020. GODINE"

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović učestvovaće u javnoj raspravi "Strategija razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine" u utorak, 3. aprila, u 13 časova, u Amfiteatru Visoke škole primenjenih strukovnih studija u Vranju, Filipa Filipovića 20.

Prisutnima će se obratiti i gradonačelnik Vranja Miroljub Stojčić, članovi vodećeg tima za pisanje pomenutog dokumenta, kao i koordinatori radnih grupa.

Naredna javna rasprava biće održana u Zaječaru u sredu, 4. aprila, u 11 časova, u sali Muzičke škole, Timočke bune 14.

Nacrt Strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine nalazi se na sajtu Ministarstva prosvete i nauke www.mpn.gov.rs. (ONLINE)

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 3.4.2012.

EVROPSKI PARLAMENT POZVAO JE PREDSTAVNIKE VLASTI U SRBIJI DA HITNO IZVRŠE REVIZIJU 24 SLUČAJA SPORNIH PRIVATIZACIJA I PRIMERA VISOKE KORUPCIJE

Evropski parlament pozvao je predstavnike vlasti u Srbiji da hitno izvrše reviziju 24 slučaja spornih privatizacija i primera visoke korupcije, a posebno da proveri ulogu institucija u predmetima Sartida, Jugoremedije, Mobtela, C marketa i ATP Vojvodine. Kako se navodi u juče objavljenom konačnom tekstu Rezoluciji u koju je naš list imao uvid, od srpskih vlasti traži se da otvore i dokumente u vezi sa privatizacijom koji se vode kao državna tajna.

Evropski parlament skreće pažnju i na mnoge prijavljene neregularnosti, naročito u oblasti privatizacije i javnih nabavki i poziva na aktivnije angažovanje nezavisnih državnih agencija da obezbede detaljnu istragu kako bi počinioci bili privedeni pravdi. Kada je reč o borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, EP pozdravlja usvajanje zakona i propisa u ovoj oblasti u Srbiji, ali istovremeno izražava zabrinutost zbog nedostatka njihove primene i uticaja vlasti na rad nezavisnih institucija i medija. S druge strane, u Rezoluciji je pohvaljen rad nezavisnih regulatornih tela, naročito Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja. "Poziva se vlast i da obezbedi nesmetan rad Državne revizorske institucije, Komisije za zaštitu konkurencije, Uprave za javne nabavke, kao i Komisije za zaštitu prava ponuđača, adekvatnim finansijskim i administrativnim kapacitetima", istaknuto je u ovom dokumentu.

Između ostalog, preporučuje se i da fondovi EU u Srbiji budu "direktno dostupni i savetima nacionalnih manjina i organizacijama civilnog društva, kao podrška EU za razvoj reformi u zemlji".

"Iako je Srbija usvojila osnovna prava radnika, konvencije Međunarodne organizacije rada i revidirala Evropsku socijalnu povelju, ističe se da je pravo na sindikalno organizovanje i dalje ograničeno uprkos zakonskim garancijama. EP je zabrinut što je socijalni dijalog još uvek slab i poziva da se preduzmu određeni koraci kako bi se ojačao Socijalno-ekonomski savet", navodi EP u Rezoluciji.

Evropski parlament ističe i da je neophodna istinska vladavina prava u zemlji kako bi se privukle inostrane investicije i stvorili uslovi za bržu tranziciju u ekonomiji otvaranjem tržišta i uspostavljanjem boljeg poslovnog okruženja. Kako se još dodaje, parlamentarni i lokalni izbori 6. maja moraju biti fer i transparentni zbog čega je potrebno što pre kompletirati konačni birački spisak.

Osvrćući se na izbore na Kosovu, EP zahteva od srpskih vlasti da ne organizuju lokalne izbore na severu Kosova, jer bi to bilo protivno Rezoluciji 1244. Dodaje se, takođe, i da ukidanje paralelnih struktura na Kosovu treba da bude ključna tačka sveukupne saradnje.

U Rezoluciji se pozdravlja i usvajanje Zakona o finansiranju političkih aktivnosti ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 - prim.red.) "što je osnovni korak za transparentnost političkog sistema" i pozivaju se vlasti u Srbiji da te propise adekvatno primenjuju. Pozdravljen je i napredak u reformi državne administracije, ali se podvlači da su i dalje neophodni napori kako bi se obezbedio "puni profesionalizam i nezavisnost od političkog uticaja".

U Rezoluciji EP navodi se da se podržava nastavak primene bezviznog režima Srbije sa EU, ali i zabrinutost zbog sve većeg broja tražioca azila iz Srbije u pojedinim zemljama EU. "Srbija sve više postaje država primalac tražioca azila, otud je neophodno efikasnije upravljanje zahtevima za azil", napominje se u dokumentu.

Poglavlje 23

Kada tokom juna počnu razgovori sa Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom o utvrđivanju datuma za početak pregovora o pristupanju EU, prema novoj strategiji o proširenju prvo će biti otvorena poglavlja 23 i 24 koja se odnose na borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, ali i reforme pravosuđa i nezavisnosti regulatornih tela.

"Te tačke će u ovom slučaju prve biti otvorene i poslednje zatvorene" saopštavaju iz Brisela. Praktično, to znači da će Srbija morati da otvori dokumenta u slučajevima na koje je ukazivao Savet za borbu protiv korupcije, i da pokaže neki rezultat u istrazi o spornim slučajevima.

Sporne privatizacije

Sem pet najvećih predmeta u kojima EP sumnja da postoji visoka korupcija, spisak ostalih 19 kompanija nikada nije bio poznat javnosti. Iz posrednih izvora, saznaje se da je reč o prodaji Veterinarskog zavoda Zemun, Keramike iz Kanjiže, Zastave elektro, Tehnohemije, Srboleka, ali i Luke Beograd, Novosti, Šinvoza, Trudbenik gradnje, Prosvete i Azotare Pančevo. Spekuliše se da su sporne i prodaja poslovnog prostora bivšeg Zavoda za obračun i plaćanja Nacionalnoj štedionici, koncesija za autoput Horgoš-Požega, kao i postavljanje optičkih kablova kroz Srbiju, koje je povereno preduzeću Nuba invest.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Danas", 3.4.2012.

NOVA UREDBA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA SPECIJALNIH BOLNICA: Omogućeno specijalnim bolnicana u banjama da pružaju komercijalne ugostiteljske ušluge na tržištu, ali samo u slučaju kada postoji višak neiskorišćenog smeštajnog prostora

Vlada Srbije usvojila je Uerdbu kojom je omogućila specijalnim bolnicana u banjama da pružaju komercijalne ugostiteljske ušluge na tržištu, ali samo u slučaju kada postoji višak neiskorišćenog smeštajnog prostora, podsetilo je danas Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

 Uredba takođe omogućuje zdravstvenim ustanovama da podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta, vrste hotela, jer prema važećim propisima kategorisani ugostiteljski objekti posluju sa smanjenim PDV od osam odsto za usluge smeštaja, što je značajna poreska olakšica.

Uredba o uslovima koje mora da ispunjava zdravstvena ustanova za pružanje ugostiteljskih usluga trećim licima stupila je na snagu 17. marta, nastala je kao rezultat napora struke i nadležnih državnih organa -resornih ministarstava, Republičkog Sekretarijata za zakonodavstvo, Kancelarije za pridruživanje EU, Udruženja rehabilitacionih centara i Udruženja banja.

Sindikati zaposlenih u centrima i specijalnim bolnicama za rehabilitaciju zatražili su 28. marta ukidanje te uredbe jer se tako, kako su naveli, pacijenti koji dolaze na lečenje o svom trošku, tretiraju kao turisti pa plaćaju veće cene.

 Uredbom se lica koja dolaze na lečenje u specijalne bolnice za rehabilitaciju dele na pacijente, odnosno one koje dolaze po uputu lekarske komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i treća lica, odnosno turiste koji se leče o svom trošku, jer RFZO ne plaća njihovo lečenje, naveli su sindikati u svom saopštenju.

Izvor: Tanjug, 3.4.2012.

NACRT ODLUKE O PODACIMA KOJE DAVALAC LIZINGA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA

Nacrt odluke o podacima koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka:
http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/nacrti/lizing_dostavljanje_podataka_nacrt_odluke_20120403.pdf (ONLINE)

Primedbe, komentari i sugestije mogu se dostaviti, najkasnije do 17. aprila 2012. godine, na imejl-adresu lizing@nbs.rs, ili u pisanoj formi na adresu: Narodna banka Srbije, Sektor za kontrolu poslovanja banaka, Nemanjina broj 17.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 3.4.2012.

NACRT PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA

Nacrt pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga:
http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/nacrti/lizing_izmena_pravilnika_o_kontnom_okviru_i_sadrzini_racuna_20120403.pdf (ONLINE)

Primedbe, komentari i sugestije mogu se dostaviti, najkasnije do 17. aprila 2012. godine, na imejl-adresu lizing@nbs.rs, ili u pisanoj formi na adresu: Narodna banka Srbije, Sektor za kontrolu poslovanja banaka, Nemanjina broj 17.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 3.4.2012.

NARODNA BANKA SRBIJE OBJAVILA JE IZVEŠTAJ O NADZORU FINANSIJSKOG LIZINGA ZA ČETVRTI KVARTAL 2011. GODINE

Nadzor finansijskog lizinga: Izveštaj za IV kvartal 2011. godine:
 http://www.nbs.rs/internet/latinica/57/57_3/izvestaji/FL_IV_2011.pdf (ONLINE)

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 3.4.2012.

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Objavljen spisak najvećih poreskih dužnika na dan 3.april 2012. godine

U vezi najvećih dužnika po osnovu javnih prihoda koje Poreska uprava shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 - ispr. - prim.red.) objavljuje kvartalno na svom sajtu dajemo sledeća pojašnjenja.

Uz svaki naziv obveznika ili ime, kod kojeg postoji neka zakonska smetnja za sprovođenje prinudne naplate stavljena je napomena zašto se ne sprovodi prinudna naplata.

Objavljivanje spiska dužnika postepeno utiče na finansijsku disciplinu, jer su mnogi obveznici koji su trebalo da se nađu na spisku u poslednjem momentu uplatili celokupan dug.

Objavljivanje spiskova je samo jedan od činilaca za poboljšanje naplate.

Poreska uprava u prva tri meseca 2012.godine je ostvarila izuzetno dobru naplatu svih javnih prihoda, što je rezultat i pojačanih kontrola i pojačanih mera prinudne naplate. Za prva tri meseca 2012.godine doneto je 90.135 opomena za plaćanje i 28.600 rešenja o sprovođenju prinudne naplate za dug od 16,7 milijardi, a od toga naplaćeno 8,7 milijardi.

U donjoj tabeli prikazana je naplata javnih prihoda po godinama.

Uporedni pregled ostvarenih prihoda na teritoriji Srbije: http://www.poreskauprava.gov.rs/ (ONLINE)
Spisak 500 najvećih dužnika - pravnih lica: http://www.poreskauprava.gov.rs/ (ONLINE)
Spisak 500 najvećih dužnika - preduzetnika: http://www.poreskauprava.gov.rs/ (ONLINE)
Spisak 500 najvećih dužnika - fizičkih lica: http://www.poreskauprava.gov.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 3.4.2012.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU RASPISUJE KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA UČEŠĆA KOMPANIJA NA SAJMOVIMA U EVROPI KOJI SE ODRŽAVAJU U PERIODU SEPTEMBAR - DECEMBAR 2012. GODINE: Rok za podnošenje prijava je 17. april 2012. godine

Na osnovu člana 21. i člana 46. Pokrajinske skupštinke odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2010 i 4/2011), člana 23. i 24. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 i 3/2012) Pokrajinski sekretarijat za privredu raspisuje Ko nkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu septembar - decembar 2012. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 4.000.000,00 dinara, obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Službeni list APV", broj 23/2011) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu septembar-decembar 2012. godine.

Uslovi Konkursa

1.Pravo učešća na Konkursu imaju mali i srednji privredni subjekti, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji će u periodu septembar-decembar 2012. godine izlagati na sajmovima u Evropi.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti, koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.
2.Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija - izlagača na evropskim sajmovima:
troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda;
troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

1.do 50% cene zakupa, opremanja i vođenja štanda po kompaniji, a najviše do 400.000,00 dinara
do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 200.000,00 dinara
3.Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima.

Rok za podnošenje prijava je 17. april 2012. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4.Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte "Ne otvarati - prijava na Konkurs" poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5.Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6.Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7.Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Upitnik ćirilica: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Akonkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-subvencionisanje-troskova-ucesca-kompanija-na-sajmovima-u-evropi-koji-se-odrzavaju-u-periodu-septembar-decembar-2012-godine&catid=51%3Akonkursi&Itemid=70&lang=rs
Upitnik latinica: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=255%3Akonkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-subvencionisanje-troskova-ucesca-kompanija-na-sajmovima-u-evropi-koji-se-odrzavaju-u-periodu-septembar-decembar-2012-godine&catid=51%3Akonkursi&Itemid=70&lang=rs

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za privredu, 3.4.2012.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU RASPISUJE KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA UČEŠĆA KOMPANIJA NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA KOJI SE ODRŽAVAJU U PERIODU APRIL - DECEMBAR 2012. GODINE U REPUBLICI SRBIJI

Na osnovu člana 21. i člana 46. Pokrajinske skupštinke odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2010 i 4/2011) i člana 23. i 24. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 i 3/2012) Pokrajinski sekretarijat za privredu raspisuje Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u periodu april - decembar 2012. godine u Republici Srbiji.

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 6.500.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Službeni list APV", broj 23/2011) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u periodu april - decembar 2012. godine u Republici Srbiji.

Uslovi Konkursa

1.Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji će u periodu april - decembar 2012. godine izlagati na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.

Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2.Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija - izlagača na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:

troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda i
troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

 1. 300.000,00 dinara za zakup, opremanje i vođenje štanda po kompaniji,
150.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala
3.Prijava na Konkurs za nastup kompanije na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima.

Rok za podnošenje prijava je 17. april 2012. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs

4.Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte "Ne otvarati - prijava na Konkurs" poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5.Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6.Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7.Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Upitnik ćirilica: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=254%3Akonkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-subvencionisanje-troskova-ucesca-kompanija-na-medjunarodnim-sajmovima-koji-se-odrzavaju-u-periodu-april-decembar-2012-godine-u-republici-srbiji&catid=51%3Akonkursi&Itemid=70&lang=rs
Upitnik latinica: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=254%3Akonkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-za-subvencionisanje-troskova-ucesca-kompanija-na-medjunarodnim-sajmovima-koji-se-odrzavaju-u-periodu-april-decembar-2012-godine-u-republici-srbiji&catid=51%3Akonkursi&Itemid=70&lang=rs

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za privredu, 3.4.2012.

SAOPŠTENJE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE GRADA NOVOG SADA

Kada je reč o preduzimanju i kontroli preventivnih mera u vezi sa radom ugostiteljskih objekata nadležnost resornih inspekcija Grada Novog Sada tiče se samo kontrole radnog vremena (komunalana policija, komunalna inspekcija),privremenog zauzimanja javnih površina, odnosno zimskih i letnjih bašta(komunalna policija, komunalna inspekcija), upotrebne dozvole građevinskog objekta(građevinska inspekcija) i nivoa buke (ekološka inspekcija).Sve ostale kontrole ugostiteljskih objekata, u nadležnosti su pokrajinskih i republičkih inspekcija turističke, sanitarne, inspekcije rada i protivpožarne inspekcije.
Kada je reč o diskoteci Kontrast prema izveštaju gradske građevinske inspekcije, a uvidom u javne knjige o nepokretnostima i pravima na njima, Kontrast je legalno uknjižen objekat, i to kao poslovni objekat.

Kada je reč o kontroli objekta, a na osnovu Odluke o radnom vremenu od strane komunalane inspekcije, komunalne policije u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu u poslednje 3 godine protiv diskoteke Kontrast podneto je 23 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Za tri zahteva od strane Prekršajnog suda dobijene su informacije da se postupak obustavlja zbog zastarelosti, dok je procesuiranje ostalih u toku. Takođe 2008. godine po tom osnovu bilo je 17 prekršajnih prijava. Prema podacima dobijenim od Prekršajnog suda za jednu je plaćena kazna u iznosu od 5000 dinara, za dve nije dokazana krivica, a 14 je obustavljeno zbog zastarelosti.

Kada je reč o kontroli dozvoljenog nivoa buke na osnovu prijava građana u dva navrata, inspekcijkim nadzorom utvrđeno je da diskoteka Kontrast poseduje ateste o merenju buke i da je buka od muzičkih uređaja u dozvoljenim granicama, a poslednji put 23. marta 2012. godine stigla je prijava buke od strane građana, i njeno procesuiranje je u toku.

U cilju smanjenja rizika od požara Grad Novi Sad je u prethodnom periodu doneo nekoliko mera iz svoje nadležnosti.Kako bi se obezbedilo pravilno postavljanje grejnih tela i umanjila opasnost od požara, 2010. godine Pravilnikom o tehničkim i drugim uslovima za privremeno postavljanje objekata i uređaja na javnim površinama ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 58/2010) utvrđeno je da se zimska baštapostavlja u skladu sa:

1. projektom zimske bašte koji sadrži projekat konstrukcije i mere zaštite od prekomernog osunčanja,
2. atestom za grejna tela, i
3. šematskim prikazom instalacija za grejna tela sa rasporedom grejnih tela.

U postupku pre izdavanja odobrenja za postavljanje zimskih bašti Gradska uprava za komunalne poslove pribavlja Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, vezano za zagrevanje prostora u zimskoj bašti.

U postupku pre izdavanja odobrenja za postavljanje letnjih bašti u periodu od 15. marta do 15. novembra, u ulici Laze Telečkog u Novom Sadu, Gradska uprava za komunalne poslove pribavlja Stručno mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, Uprave za vanredne situacije u Novom Sadu, imajući u vidu širinu ulice i veliki broj lokala u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost, kako se ne bi ugrozioprotivpožarni put.

Odlukom Gradske uprave za privredu 2010. godine u cilju preventivnog delovanja povećane su kazne za nepoštovanje Odluke o radnom vremenu za ugostiteljske objekte. Do tada novčane kazne bile su u rasponu od 250 dinara do 500 hiljada dinara, a sada, kazne su u rasponu od 2 500 dinara do 1 000 000 dinara.

Takođe, na inicijativu gradonačelnika Novog Sada Igora Pavličića, 2010. godine počele su zajedničke koordinirane akcije u organizaciji MUP-a PU Novi Sad u kojima su pored gradskih inspekcijskih službi (komunalne, građevinske, saobraćajne i ekološke inspekcije, a po formiranju i komunalne policije) učestvovale i republičke inspekcije (turistička, radna, protivpožarna iz Uprave za vanredne situacije MUP-a Srbije, kao i pokrajinska sanitarna inspekcija) sve sa ciljem kontrole zakonitosti rada ugostiteljskih objekta i sprečavanja narušavanja javnoj reda i mira u njima i oko njih. Tokom 2010. godine dva puta su realizovane takve akcije sa PU Novi Sad, a dva puta u saradnji gradskih pokrajinskih i republičkih inspekcija, u 2011. godini bilo je četiri akcije gradskih inspekcija u saradnji sa PU Novi Sad, a u 2012. još dve.

Kako bi bio u mogućnosti da realizuje i kontroliše neophodne preventivne bezbednosne mere kada je reč o radu ugostiteljskih objekata, Grad Novi Sad pokrenuće inicijativu da institucionalno dobije nadležnosti u tim oblastima.

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 3.4.2012.

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE RASPISUJE JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA IZGRADNJE, REHABILITACIJE ILI MODERNIZACIJE ŠKOLSKIH OBJEKATA OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA

Na osnovu odredaba Finansijskog ugovora zaključenog između Republike Srbije i Evropske investicione banke za realizaciju Programa modernizacije škola ("Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori" br. 8-10), Ministarstvo prosvete i nauke, kao promoter projekta, a u cilju realizacije Komponente 3 Programa, raspisuje Javni konkurs za finansiranje projekata izgradnje, rehabilitacije ili modernizacije školskih objekata osnovnog i srednjeg obrazovanja

1. Predmet konkursa

Predmet konkursa je finansiranje projekata izgradnje, rehabilitacije ili modernizacije školskih objekata osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Srbiji.

2. Učesnici

Pravo na učešće na javnom konkursu imaju sve lokalne samouprave, u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, u Republici Srbiji.
Prijavu na javni konkurs u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, dostavlja nadležna lokalna samouprava, koja je i odgovorna za dostavljene podatke.

3. Konkursna dokumentacija

Učesnici konkursa obavezni su da prilože:

 1) formular prijave;
 2) izrađene planove lokalnih samouprava;
 3) dostupnu relevantnu dokumentaciju, poput lokacijskih i/ili građevinskih dozvola, izjava o spremnosti lokalnih uprava za učešće u finansiranju infrastrukturnih radova, postojećih projekata i sl.

Nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Formular prijave i uputstvo za popunjavanje, učesnici konkursa mogu preuzeti:

 - sa internet stranice Ministarstva prosvete i nauke;
 - lično, u Jedinici za implementaciju Programa modernizacije škola, OŠ Ratko Mitrović, na Novom Beogradu, u ul. Omladinskih brigada br. 58, ili
 - po zahtevu za dostavu elektronskom poštom, koji je potrebno uputiti na jippss-eib@mp.gov.rs

4. Dostava prijave

Prijava na konkurs i prateća dokumentacija dostavljaju se na srpskom jeziku, obavezno na dva načina:

 - elektronski na adresu jippss-eib@mp.gov.rs sa naslovom "prijava na konkurs" i
 - u pisanoj formi u dva primerka, potpisana i overena pečatom nadležnog gradonačelnika/predsednika opštine ili lica koje oni ovlaste, uz priloženi originalni primerak ovlašćenja, kao i potpisana i overena pečatom direktora škole na adresu:

Ministarstvo prosvete i nauke
Jedinica za implementaciju Programa modernizacije škola
OŠ Ratko Mitrović, ul. Omladinskih brigada br. 58, 11070 Novi Beograd 27
PAK 190336 sa naznakom "Za javni konkurs"

5. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave sa pratećom dokumentacijom je 23. april 2012. do 16.00 časova. Prijave sa pratećom dokumentacijom pristigle nakon isteka ovog roka neće se uzimati u razmatranje.

6. Vrednovanje podnetih prijava i Odluka o izboru

 Jedinstvenu rang listu dostavljenih prijava utvrdiće Komisija za ocenu dostavljenih prijava, po jedinstvenim kriterijumima izgrađenim na osnovu zajednički usvojenih principa Ministarstva prosvete i nauke i Evropske investicione banke, i objaviti je na internet stranici Ministarstva prosvete i nauke.

Odluka o izboru projekata koji će se finansirati sredstvima zajma, biće doneta u roku od 30 dana od dana krajnjeg roka za dostavu prijava i objaviće se na internet stranici Ministarstva prosvete i nauke.

Izabrani učesnici konkursa biće i pismeno obavešteni o izboru. Nadležnim lokalnim samoupravama izabranih škola, kojima je odobreno finansiranje projekta, uz obaveštenje o izboru, uputiće se i poziv za potpisivanje Protokola o saradnji na realizaciji projekta.

Projekti će se realizovati na osnovu donete Odluke o izboru koju donosi Konkursna komisija i zaključenog Protokola o saradnji.

Realizaciju Projekata sprovodi Jedinica za implementaciju Programa modernizacije škola.

U slučaju da nadležna opština ne zaključi Protokol o saradnji na realizaciji projekta za izabranu školu u roku od 7 dana od dana obaveštenja i poziva, bira se prva sledeća škola sa jedinstvene rang liste, sve dok postoje raspoloživa sredstva za finansiranje.

7. Informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu prosvete i nauke - Jedinici za implementaciju Programa modernizacije škola, Beograd, Omladinskih brigada br 58, tel: 011 2120760 ; faks 011 2120772 ili elektronskom poštom jippss-eib@mp.gov.rs
Formular prijave možete preuzeti ovde. http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.php?page=315 (ONLINE)

Uslove Javnog konkursa i uputstvo za pripremu i podnošenje prijave možete preuzeti ovde.

http://www.mpn.gov.rs/userfiles/USLOVI%20KONKURSA%20SA%20UPUTSTVOM.pdf (ONLINE)
Formulare za ocenu "C" školskih objekata i rang liste možete preuzeti ovde. http://www.mpn.gov.rs/prosveta/page.php?page=315 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 3.4.2012.

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje javnobeležničkog ispita

Na osnovu člana 176. stav 2. Zakona o javnom beležništvu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 - prim.red.), Ministarstvo pravde objavljuje Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje javnobeležničkog ispita

Polaganje javnobeležničkog ispita održaće se u skladu sa odredbama Zakona o javnom ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011- u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o javnobeležničkom ispitu ("Sl. glasnik RS", br. 71/2011, 81/2011 i 3/2012 - dalje : Pravilnik).

Na osnovu odredaba člana 143. Zakona, javnobeležnički ispit može da polaže lice koje je završilo pravni fakultet (diplomske akademske studije-master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine) i koje ima najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u javnobeležničkoj kancelariji, sudu ili advokaturi, odnosno tri godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima.

Pozivaju se sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da podnesu prijavu za polaganje javnobeležničkog ispita Ministarstvu pravde.

Ispitni predmeti i pravni izvori i drugi izvori za polaganje javnobeležničkog ispita su sadržani u Programu za polaganje javnobeležničkog ispita koji čini sastavni deo Pravilnika.
Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

O vremenu i mestu polaganja pismenog dela ispita kandidati će biti obavešteni najmanje pet dana pre početka ispita, saopštenjem na internet stranici Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs.

Prijava za polaganje ispita se podnosi na obrascu koji je odštampan uz ovaj oglas i koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva pravde www.mpravde.gov.rs.
Kandidat za polaganje ispita uz prijavu podnosi sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:

 1.diplomu o završenom pravnom fakultetu u Republici Srbiji (diplomske akademske studije -master odnosno osnovne studije u trajanju od najmanje 4 godine) ili nostrifikovanu diplomu pravnog fakulteta stečenu izvan Republike Srbije (diploma pravnog fakulteta stečena na teritoriji SFRJ do 27. aprila 1992. godine proizvodi isto pravno dejstvo kao javna isprava izdata na teritoriji Republike Srbije),
2.potvrdu o najmanje dve godine radnog iskustva na pravnim poslovima u javnobeležničkoj kancelariji, sudu ili advokaturi, odnosno tri godine radnog iskustva na drugim pravnim poslovima sa tačnim opisom pravnih poslova koje je kandidat obavljao,
3.fotokopiju lične karte odnosno fotokopiju izvoda elektronskog čitača biometrijske lične karte.

Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita iznosi 60.000,00 dinara. Navedeni iznos se uplaćuje na tekući račun 840-1562845-88, model 97, poziv na broj 66 10300AU00360742 321, svrha uplate: Naknada za polaganje javnobeležničkog ispita, primalac: Ministarstvo pravde, Nemanjina 22-26, Beograd.

Prijava za polaganje javnobeležničkog ispita tarifira se na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 240,00 dinara za podnošenje prijave, a u iznosu od 420,00 dinara za rešenje. Ukupan iznos takse od 660,00 dinara se uplaćuje na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička administrativna taksa, primalac: Budžet Republike Srbije.

Uz prijavu i priložene dokaze kandidat je dužan da dostavi dokaz o uplati naknade za polaganje javnobeležničkog ispita i dokaz o uplati republičke administrativne takse.
Prijava za polaganje javnobeležničkog ispita sa dokazima dostavlja se zaključno sa 12. aprilom 2012. godine na adresu: Ministarstvo pravde Republike Srbije, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom "Prijava za javnobeležnički ispit".

Osoba zadužena za kontakt povodom poziva za polaganje javnobeležničkog ispita je Nenad Jovanović, telefon broj 011/3622-342.

Poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje javnobeležničkog ispita sa obrascem prijave

Preuzmite dokument (.doc) http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/poziv-za-prijavljivanje-kandidata-za-polaganje-javnobeleznickog-ispita.html (ONLINE)

Prijava za polaganje javnobeležničkog ispita

Preuzmite dokument (.doc) http://www.mpravde.gov.rs/cr/news/vesti/poziv-za-prijavljivanje-kandidata-za-polaganje-javnobeleznickog-ispita.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 3.4.2012.

UTVRĐENJE I PREPORUKA ZAŠTITNIKA GRAĐANA

Ekonomsko-trgovinska škola "Paja Marganović" iz Pančeva nije zaštitila učenike od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i povredila je pravo učenika da se o njihovom obrazovanju, pravima, obavezama i odgovornostima odluči u zakonitom postuku

Dokumenti: Utvrđenje i preporuka Zaštitnika građana: http://www.ombudsman.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 3.4.2012.

ZAŠTITNICA PRAVA GRAĐANA U ZRENJANINU UTVRDILA DA JAVNA PREDUZEĆA KRŠE PRAVA GRAĐANA

Posle "Vodovoda i kanalizacije", zaštitnica prava građana u Zrenjaninu Dragana Radlovački-Grozdanov ukorila je i JKP "Čistoća i zelenilo".

Ona je u dopisu upućenom predsedniku i zameniku predsednika Skupštine grada, kao i gradonačelniku i njegovom zameniku, ukazala na to da je ovo komunalno preduzeće povredilo prava građanke Z. K. iz Zrenjanina, jer u Ulici Elemirski drum nije izmestilo kontejnere na lokaciju koja je predviđena elaboratom.

Zbog toga su posude za smeće smetale građanki koja se žalila lokalnoj ombudsmanki. Time je, smatra Radlovački Grozdanov, "Čistoća i zelenilo" prekršilo odluku o održavanju komunalne higijene.

Ovom javnom preduzeću je preporučeno da povredu prava građana ispravi tako što će postupiti u skladu sa elaboratom o postavljanju kontejnera i sa postojeće lokacije ih premestiti na predloženi plato u ulici Elemirski red. Ali, preduzeće nije postupilo po toj preporuci, o čemu je obavešteno Odeljenje inspekcija Gradske uprave, saopštila je zaštitnica građana.

Ona je dodala da je direktor Direkcije za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina Branislav Knežević usmeno obavestio načelnika Odeljenja inspekcija da je izdao nalog firmi "Vojvodinaput" da izgradi plato, kako bi JKP "Čistoća i zelenilo" na njega moglo da postavi kontejnere. S druge strane, savetnik direktora "Čistoće i zelenila" izjavio da će komunalci postaviti kontejnere na predviđenu lokaciju čim je Direkcija uredi.

- Poslala sam dopis direktoru Direkcije i zatražila odgovor na pitanje šta je preduzeto. Međutim, do danas nisam dobila odgovor, što predstavlja kršenje Odluke o zaštitniku građana. Neprimereno je da se preporuke zaštitnika građana ne poštuju i ne izvršavaju, te da građani dolaze u situaciju da veoma sporo ili nikako nisu u situaciji da ostvare svoja prava - zaključila je Radlovački-Grozdanov.

Podsetimo, ona je pre nekoliko dana konstatovala i da je JKP "Vodovod i kanalizacija" imalo propuste u radu i da je povredilo prava meštana zrenjaninskog prigradskog naselja Mužlja. Ombudsmaniki se obratio građanin Mužlje i požalio da "Vodovod" njemu i nekolicini žitelja nije dozvolio priključenje na kanalizacionu mrežu u Ulici Bartok Bele, mada za to postoje uslovi još od 2005. godine. Naime, crpna stanica je izgrađena ali nije u funkciji, odnosno na nju nije montirana pumpa, zbog čega se ne može koristiti ulični vod. Zajedno sa podnosiocem predstavke na isti problem žalili su se i građani koji žive u Ulici Jožefa Atile.

Posle toga, predsednik Skupštine grada Aleksandar Marton je, zajedno sa zaštitnicom građana, obišao neispravnu crpnu stanicu na uglu ulica Bele Bartoka i Jožefa Atile, i tom prilikom kazao da u 21. veku svakom građaninu mora biti omogućeno korišćenje kanalizacije.

- Suština je da je ovo preduzeće najpre povredilo kodeks dobre uprave grada Zrenjanina, jer su mu se stanovnici ovih ulica pre dve godine obraćali u nekoliko navrata sa pitanjem kada će biti završena crpna stanica, kako bi mogli da se priključe na kanalizaciju. Preduzeće nije odgovaralo godinu dana i potom su se građani obratili meni. Od "Vodovoda i kanalizacije" sam dobila odgovor da je izgubilo dopis građana, što se protivi principima dobre uprave i dobrog administrativnog ponašanja. U odgovoru je rečeno i da će radovi na crpnoj stanici biti okončani do avgusta prošle godine. Taj rok odavno je prošao, pa sam javno opomenula komunalno preduzeće - rekla je Radlovački Grozdanov.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Dnevnik", 31.3.2012.

STRATEGIJA RAZVOJA OBRAZOVANJA U SRBIJI: Predloženo da zarada univerzitetskih profesora ubuduće bude u direktnoj vezi sa prolaznošću studenata i upotrebljivim znanjem koje je predavač preneo na studenta

Zarada univerzitetskih profesora ubuduće bi mogla da bude u direktnoj vezi sa prolaznošću studenata i upotrebljivim znanjem koje je predavač preneo na studenta.

"To znači da bi čitav sistem obračuna zarada profesora mogao biti promenjen", rekao je predsednik Studentske konferencije univerziteta Srbije Miša Živić i naveo da je predloženo da takva inicijativa bude ugrađena u strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji.

"Kod nas se sada profesori plaćaju po času, bez obzira da li je taj čas održan, da li je nastavnik došao, svejedno dobiće istu platu", rekao je Živić Tanjugu.

Kako je naveo, u SAD i drugim državama, uprave fakulteta postavile su jasne standarde koji predviđaju šta studenti moraju znati na kraju semestra, a i prolaznost na tom predmetu ne sme biti ispod određenog procenta.

"Od toga zavisi plata, odnosno dok profesor ne obezbedi prihvatljivu prolaznost i ne isporuči toliko potrebnog znanja, novac neće dobiti", naveo je Živić.

Kako je rekao, tek kada se to bude promenilo i kada budemo imali jasne institucije koje mogu da kontrolišu standard i kvalitet znanja studenata, možemo pričati o reformama.

"Moramo da budemo svesni da je najbitnije znanje, nove veštine i kompetencije, preduzetnički duh, kojima nas, nažalost, ne uče mnogo na fakultetu", objasnio je on.

Profesori, prema njegovom mišljenju, moraju da budu fleksibilni, da se usavršavaju, menjaju svoje navike, da drugačije predaju, tako da podstiču studente da razmišljaju kritički, da traže informaciju, rešavaju probleme... Sve to, kako je rekao, nedostaje u Srbiji i mora se menjati u najskorije vreme, kao i uvreženi stav da je važna diploma, a ne znanje.

"Cilj obrazovanja nije da dobijemo diplomu, nego da steknemo znanje", rekao je Živić i ukazao da u Evropi, kada student ide na intervju kod poslodavca, on pita šta znamo, a kod nas je važno koju diplomu imamo.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 30.3.2012.

OVOGODIŠNJA GENERACIJA UČENIKA ŠESTOG RAZREDA BIĆE PRVA GENERACIJA KOJA ĆE 2014. GODINE POLAGATI ZAVRŠNI ISPIT SA PITANJIMA IZ FIZIKE, BIOLOGIJE, ISTORIJE, GEOGRAFIJE I HEMIJE

U svim osnovnim školama u Srbiji u subotu od 10 do 12 časova učenici šestog razreda rešavali su test s 20 zadataka iz gradiva koje su do sada, to jest u petom i prvom polugodištu šestog razreda, prešli iz geografije, istorije, biologije i fizike.

Ovaj test, pripremljen u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, ima za cilj da sadašnje šestake pripremi za završni ispit koji će polagati na kraju osmog razreda, u junu 2014. godine, s obzirom na to da će ovogodišnja generacija šestaka biti prva koja će završni ispit polagati u njegovom konačnom obliku, u kojem će, uz testove iz maternjeg jezika i matematike, biti i treći test s pitanjima iz fizike, biologije, istorije, geografije i hemije.

- Glavna svrha primene ovog testa je priprema i navikavanje učenika na pažljivo i fokusirano čitanje teksta zadatka i analizu elemenata koji se u njemu daju - kaže rukovodilac Centra za ispite u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Saša Glamočak. - Ovogodišnji šestaci probni test imaće i dogodine, kada budu u sedmom razredu, i tada će među pitanjima biti i zadaci iz hemije koju još uvek nemaju, a planirano je da i u osmom razredu, pre pravog završnog ispita, imaju još jedan probni test.

Svi ovi probni testovi, po rečima Saše Glamočaka, biće prilika da se učenici blagovremeno upoznaju s redosledom koraka i obavezama u vezi s uvođenjem trećeg testa na završnom ispitu, da vide za njih nepoznate zadatke i da provere svoje znanje jer će se i probni testovi bodovati, ali se ti bodovi nikako ne smeju koristiti za ocenjivanje učenika.

- Rezultati s kombinovanog testa ne pretvaraju se u ocene učenika i ne služe za njihovo ocenjivanje, nego će ih nastavnici koristiti u planiranju aktivnosti za dalje pripremanje učenika za završni ispit - kaže Saša Glamočak. - Rezultati ovogodišnjeg probnog testiranja i onog sledeće godine ostajaće u školama, dok ćemo rezultate probnog testa koji će sadašnji šestaci raditi kada budu u osmom razredu prikupiti i analizirati u Zavodu kao pravi završni ispit.

Striktna pravila

Inače, ovaj probni test biće organizovan isto kao i pravi, to jest, ako je moguće, svi učenici će ga raditi u jednoj prostoriji, a ako to nije moguće, u više većih prostorija ili u učionicama. U prostorijama u kojima se radi test razmak između klupa mora biti najmanje 1,2 metar i u jednoj klupi sme sedeti samo jedan učenik. Tačno je propisan i broj dežurnih nastavnika pa će tako u jednoj velikoj prostoriji na svakih 10 do 12 učenika dežurati po jedan, dok ih je po jednoj učionici u kojoj može biti najiše 18 đaka, neophodno dvoje. Za učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, kojima je pri testiranju potrebna odgovarajuća podrška, prostor za polaganje ispita prilagođava se vrsti podrške koja se učeniku pruža. Sve klupe će biti numerisane i šestaci će u njih sedati u skladu sa svojim rednim brojem na spisku istaknutom u školi.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 31.3.2012.

U ORGANIZACIJI PRIVREDNE KOMORE BEOGRADA I ITALIJANSKOG INFORMEST-a 3. APRILA 2012. GODINE ODRŽAĆE SE KONFERENCIJA "FINANSIJSKI INSTRUMENTI MEĐUNARODNIH FINANSIJSKIH INSTITUCIJA ZA PODRŠKU MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA": • Rok za prijavu 2. april 2012. godine

Uokviru međunarodnog projekta Fit4SME, koji finansira Centralno evropska inicijativa (CEI), u organizaciji Privredne komore Beograda i italijanskog INFORMEST-a održaće se konferencija na temu

"Finansijski instrumenti međunarodnih finansijskih institucija za podršku malim i srednjim preduzećima"

u utorak, 3. aprila 2012., sa početkom u 9:30, u beogradskom Centru "Sava", sala anex A, Milentija Popovića 9, Novi Beograd.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici međunarodnih finansijskih institucija: Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investiciona banka (EIB) i komercijalnog bankarskog sektora, kao i zvaničnici ministartava, domaćih i međunarodnih organizacija. Učesnici će imati prilike da čuju prezentacije, praktične savete, primere i druge korisne informacije u vezi finansijskih instrumenata koji stoje na raspolaganju srpskoj privredi, od strane međunarodnih finansijkih institucija ili bankarskog sistema.

Projekat ima za cilj da se mala i srednja preduzeća bolje upoznaju sa izvorima sredstava i instrumentima namenjenim finanisranju razvojnih projekata u privredi, kao i podizanje kapaciteta institucionalnih aktera za podršku privatnom sektoru u pronalaženju izvora finanisranja. Održavanje konferencije je podržalo Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije.

Učešće na konferenciji je besplatno. Rok za prijavu je 2. april 2012. godine. Kontakt osoba: Miloš Došen, tel. (011) 3625 148, e-mail: mdosen@kombeg.org.rs

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 30.3.2012.

KONKURS O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU KROZ INVESTICIJE U PRIMARNOJ PROIZVODNJI U 2012. GODINI: • Rok za prijavu 30. april 2012. •

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj proizvodnji za podizanje proizvodnog zasada voća: višnje, šljive, jagode, maline i borovnice u 2012. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji - Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

Član 1.

Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja kroz investicije u primarnoj proizvodnji za podizanje proizvodnih zasada višnje, šljive, jagode, maline i borovnice (u daljem tekstu: proizvodni zasadi), za 2012. godinu (u daljem tekstu: podsticaji), na teritoriji pet okruga u Južnoj Srbiji - Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Podsticaji se koriste za sledeće investicije:
1) naknadu troškova kupovine sadnica voćaka
2) naknadu troškova vezanih za specifičnost uslova u kojima se zasniva proizvodni zasad

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

1) fizička lica - nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava
2) preduzetnici
3) privredna društva koja su razvrstana kao mala i srednja pravna lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija
4) zemljoradničke zadruge najmanje deset zadrugara koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticaja ako:

1) su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 21/2010, 89/2010, 22/2011 i 97/2011 - prim.red. - u daljem tekstu: Pravilnik) i nalaze se u aktivnom statusu
2) u trenutku podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja, nemaju evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema Ministarstvu poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita
3) imaju izmirene poreske obaveze za 2011. godinu

Lica iz stava 1. tačka 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticaja ukoliko imaju prijavljeno prebivalište i parcelu, odnosno lica iz tačke 2, 3. i 4. ukoliko imaju prijavljeno sedište i parcelu na teritoriji okruga predviđenih konkursom (Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski) ako su:

Lica iz stava 1. tačke 2, 3. i 4. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticaja

1) kao poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar u skladu sa Pravilnikom i registrovana u Registar privrednih subjekata, a lica iz tačke 3. i 4. ovog člana, i ako su prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2011. godine, razvrstana u mala ili srednja pravna lica, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon - prim.red.)
2) ako im je na dan podnošenja zahteva pretežna ili jedna od delatnosti gajenje voća

Lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na korišćenje podsticaja samo ukoliko Biznis plan, koji je predviđen kao element potrebne dokumentacija koja je obavezna uz podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja bude ocenjen sa 10 i više poena.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za proizvodne zasade jagoda podignute na leto 2011, odnosno ostale voćne zasade podignute na jesen 2011. godine ili će voćni zasadi biti podignuti na proleće 2012. godine.

Član 3.

Lica iz člana 2. stav 1. ovog konkursa (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) imaju pravo na podsticajna sredstva ako:

1) katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi u njihovom vlasništvu ili u zakupu sa fizičkim licem na period od najmanje osam godina, odnosno najmanje dve godine za proizvodne zasade jagode koje se računaju od dana podnošenja prijave na konkurs
2) ne koriste zemljište po osnovu ugovora o zakupu ili po osnovu nekog drugog pravnog posla koji je zaključen sa pravnim licem, osim ako zemljište koriste po osnovu ugovora o zakupu zemljišta zaključenim sa Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) najmanje do 31. decembra 2020. godine, odnosno za period najmanje do 30. jula 2013. godine za proizvodne zasade jagode
3) zemljište na kome su podignuti proizvodni zasadi nije pod bilo kakvim teretom (hipoteka, plodouživanje i drugo)
4) po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije) ne koriste podsticaje za podizanje istih proizvodnih zasada
5) pre podizanja proizvodnog zasada na katastarskim parcelama izvršena osnovna hemijska analiza zemljišta sa preporukom đubrenja za odgovarajuću voćnu vrstu i ako je dokument o izvršenoj osnovnoj hemijskoj analizi zemljišta sa preporukom izdat u periodu od 1. januara 2010. godine do 30. aprila 2012. godine
6) izvršila rigolovanje (duboka obrada), odnosno podrivanje zemljišta u toku 2010. i 2011. ili do 30. aprila 2012. godine na katastarskim parcelama na kojima su podignuti proizvodni zasadi višnje i šljive sa minimalnom dubinom od 0,6 metara (osim na peskovitom zemljištu gde nije potrebno rigolovanje, odnosno podrivanje), odnosno sa minimalnom dubinom obrade zemljišta od 0,3 metra za proizvodne zasade jagodastih vrsta voćaka, odnosno jagode, maline ili borovnice
7) za proizvodne zasade konzumnih sorti jagoda postavili sistem za navodnjavanje i folije na bankovima (visokim gredicama)
8) za proizvodne zasade industrijskih sorti jagoda postavili sistem za navodnjavanje
9) proizvodni zasad jagode nije podignut po sistemu vertikalne tehnologije gajenja.

Član 4.

Pravo na podsticaj podnosilac zahteva ima ako je podigao jedan ili više proizvodnih zasada i ako je najmanja površina zasada pod jednom voćnom vrstom:

1) 0,15 hektara po vrsti jagodastih voćaka
2) 0,5 hektara po vrsti koštičavih voćaka

Najveća površina za koju podnosilac zahteva može da ostvari podsticaj za sve proizvodne zasade koštičavog voća iznosi 10 hektara, a za proizvodne zasade jagodastog voća 2 hektara.

Član 5.

Podsticaji za proizvodne zasade isplaćuju se ako proizvodni zasad ispunjava uslove iz ovog konkursa u pogledu broja posađenih sadnica po hektaru i broja primljenih sadnica po hektaru i kategorije sadnica, i to: za sertifikovane sadnice ili za standardne SA sadnice (za voćne vrste za koje ne postoji sertifikovani sadni materijal), a po ceni sadnica iz računa do iznosa utvrđenih u članu 6. ovog Konkursa.

Član 6.

Za proizvodni zasad:

1) višnje na vegetativnoj podlozi potrebno je da broj posađenih sadnica bude od 800 do 2.500 sadnica po hektaru, s tim da se za sertifikovanu sadnicu isplaćuje do 200 dinara
2) oblačinske višnje potrebno je da broj posađenih sadnica bude od 800 do 2.500 sadnica po hektaru, s tim da se za  sertifikovanu sadnicu isplaćuje do 100 dinara
3) višnje na generativnoj podlozi potrebno je da broj posađenih sadnica bude od 600 do 1.100 sadnica po hektaru, s tim da se za sertifikovanu sadnicu isplaćuje do 200 dinara
4) šljive na vegetativnoj podlozi potrebno je da broj posađenih sadnica bude od 1.200 do 2.500 sadnica po hektaru, s tim da se za sertifikovanu sadnicu isplaćuje do 240 dinara
5) šljive na generativnoj podlozi potrebno je da broj posađenih sadnica bude od 400 do 1.200 sadnica po hektaru, s tim da se za sertifikovanu sadnicu isplaćuje do 210 dinara

Član 7.

Podsticaji za proizvodne zasade jagodastih vrsta voćaka isplaćuju se na osnovu broja posađenih sadnica i kategorije sadnica po hektaru zasađene površine u fiksnom iznosu utvrđenom u članu 8. ovog Konkursa.

Član 8.

Za proizvodni zasad:

1) neindustrijskih (konzumnih) sorti jagoda potrebno je da broj posađenih sadnica bude od 40.000 do 65.000 sadnica po hektaru, s tim da se za zasade podignute sa sertifikovanim sadnicama neindustrijskih sorti isplaćuje iznos od 700.000 dinara po hektaru
2) industrijskih sorti jagoda potrebno je da broj posađenih sadnica bude 25.000-35.000 sadnica po hektaru, s tim da se za zasade podignute sa sertifikovanim sadnicama i standardnim SA sadnicama industrijskih sorti isplaćuje iznos od 300.000 dinara
3) borovnice potrebno je da broj posađenih sadnica bude od 2.000 do 3.500 sadnica po hektaru, s tim da se za zasade podignute sa standardnim SA sadnicama isplaćuje iznos od 800.000 dinara po hektaru
4) maline sa remontantnim sortama potrebno je da broj posađenih sadnica bude od 6.500 do 8.000 sadnica po hektaru,  s tim da se za zasade podignute sa sertifikovanim sadnicama isplaćuje iznos od 250.000 dinara po hektaru
5) maline sa jednorodnim sortama potrebno je da broj posađenih sadnica bude od 10.000 do 18.000 sadnica po hektaru, s tim da se za zasade podignute sa sertifikovanim sadnicama isplaćuje iznos od 240.000 dinara po hektaru

Član 9.

Iznos podsticaja za proizvodne zasade voćaka i iz člana 6. i člana 8. ovog Konkursa uvećava se zbog specifičnosti uslova u kojima se zasniva proizvodni zasad za po 50.000 dinara po hektaru za proizvodne zasade:

1) sa srpskim autohtonim sortama i domaćim stvorenim sortama voćaka
2) koje su podnosioci zahteva podigli na teritoriji opštine koja pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi ("Službeni glasnik RS", br. 3/10, 6/10 i 13/10), ako u tim opštinama imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva

Član 10.

Podnosilac zahteva ima pravo na korišćenje podsticaja za podizanje proizvodnih zasada ako je primljeno najmanje 90% od posađenih sadnica, računajući od ukupnog broja posađenih sadnica po zasadu i ako su sadnice zdravstveno i sortno ispravne.

Procenat prijema sadnica inspektor utvrđuje u drugoj vegetativnoj kontroli, kada se zapisnički konstatuje preostali broj sadnica za koje se ostvaruju podsticaj.

Član 11.

Pravo na korišćenje podsticaja, podnosilac zahteva može da ostvari jednom u toku godine na osnovu zahteva koji je sastavni deo ovog konkursa (Obrazac 1), koji može da se podnese za proizvodne zasade različite po vrstama voća, sortama ili klonovima koji su upisani u Registar sorti poljoprivrednog bilja koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje priznavanje sorti poljoprivrednog bilja.

Član 12.

Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava podnosi se na Obrascu 1 - Zahtev za korišćenje podsticaja u primarnoj proizvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo sa neophodnom dokumentacijom dostavalja se ovom Ministarstvu, putem pošte, preporučenim pismom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, ul. Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac.

Adresa podnosioca zahteva i naziv konkursa moraju biti jasno naznačeni na koverti, takođe, treba napisati na koverti: Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u primarnoj proizvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća: višnje, šljive, jagode, maline i borovnice u 2012. godini na teritoriji pet okruga u Južnoj Srbiji-Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski (za zajednički projekat Republike Srbije i Danskog programa za razvoj voćarstva u Južnoj Srbiji FRUITS & BERRIES), sa naznakom "NE OTVARATI".

Rok za podnošenje zahteva po ovom Konkursu je 30. april 2012. godine.

Član 13.

Potrebna dokumentacija koja je obavezna uz podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja:

1) čitko popunjen zahtev sa obaveznim potpisom nosioca poljoprivrednog gazdinstva i lica ovlašćenog za zastupanje ako se radi o pravnom licu ili preduzetniku (Obrazac br.1)
2) za zemljoradničke zadruge - tabela sa podacima o zadrugarima najmanje deset zadrugara koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu
3) hemijska analiza zemljišta sa katastarskih parcela na kojima su podignuti proizvodni zasadi sa preporukom đubrenja za odgovarajuću vrstu voćaka, s tim da se jedna analiza zemljišta može odnositi na zemljište sa svih katastarskih parcela ako su katastarske parcele na kojima su podignuti proizvodni zasadi grupisane na istom potezu
4) račun za rigolovanje zemljišta koje je izvršeno u toku 2010. i 2011. ili 2012. godine na katastarskim parcelama na kojima su podignuti zasadi na jesen 2011. i proleće 2012. godine, izdat u skladu sa zakonom ili izjava da je rigolovanje izvršeno u toku 2010. i 2011. ili 2012. godine, odnosno izjava da je osnovna obrada zemljišta za jagodaste vrste voćaka izvršena u toku 2011. ili 2012. godine u skladu sa uslovima propisanim ovim konkursom
5) original račun (ili overenu fotokopiju tog računa),  otpremnice (za domaće sadnice) ili jedinstvena carinska deklaracija (za uvozne sadnice) koje prate račune i dokaz o izvršenom plaćanju: overena potvrda o prenosu sredstava ili overen izvod iz banke kao dokaz da je plaćanje izvršeno
6) izvod iz Registra privrednih subjekata, za lica iz člana 2. stav 1. tačke 2, 3. i 4. ovog konkursa, ne stariji od šest meseci od dana objavljivanja konkursa
7) kopija odluke, odnosno osnivačkog akta pravnog lica da je jedna od delatnosti gajenje voća
8) kopija plana u razmeri 1:2.500 i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima (prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje su predmet zahteva
9) za pravna lica - overena fotokopija obaveštenja o razvrstavanju u malo i srednje preduzeće, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 111/09 i 99/11 - dr. zakon) prema podacima iz finansijskog izveštaja iz 2011. godine
10) potvrda o izmirenim poreskim obavezama za 2011. godinu i to: potvrdu o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda koju izdaje nadležna filijala poreske uprave kao i potvrdu o izmirenju obaveza po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda izdatu od strane odeljenja Poreske uprave pri jedinici lokalne samouprave
11) potpisana izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da u trenutku podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu Ministarstvo) po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita kao i da za istu investiciju ranije nije koristio podsticaj po drugom osnovu
12) investiciona saglasnost Ministarstva za podizanje višegodišnjih zasada na zakupljenom državnom zemljištu
13) Biznis plan podizanja i održavanja proizvodnog zasada sačinjen u skladu sa preporukom objavljenom na veb stranici Ministarstva koji je urađen za svaku voćnu vrstu

Član 14.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi kao dokaz ispunjenosti kriterijuma selekcije navedenih u ovom konkursu:

1. potvrda o broju dana nelikvidnosti za poslednjih 12 meseci od trenutka objavljivanja konkursa izdata od strane Narodne banke
2. bilansi uspeha za prethodne dve godine ili bilans uspeha za 2011. godinu ukoliko je podnosilac zahteva lice osnovano u 2011. godini
3. Izveštaj inspektora ili sertifikat da podnosilac zahteva radi u skladu sa principima HACCP, Global GAP, BRC ili ISO standarda ili je sertifikovan za organsku proizvodnju ili potvrdu da je u procesu konverzije za dobijanje statusa organskog proizvođača
4. Fotokopija ličnih karata za članove komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletne članove

Sva potrebna dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili kao overena kopija.

Dokumenta izdata na stranom jeziku moraju da budu prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

Član 15.

Administrativnu kontrolu dokumenata iz člana 13. Konkursa sprovode službenici Ministarstva - Uprave za agrarna plaćanja, kontrolom prijave na Konkurs i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang liste, izradom rešenja za odobravanje i isplatu podsticaja i proverom podataka o kojima evidencije vode drugi  organi i državne uprave i institucije.

Član 16.

U slučaju dostavljanja odnosno utvrđivanja netačnih podataka iz člana 13. stav 1. Konkursa korisnik podsticaja gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa Pravilnikom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticaja za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 17.

Inspektor je dužan da u toku 2012. godine izvrši prvu kontrolu proizvodnih zasada i sačini zapisnik o izvršenom pregledu proizvodnih zasada.

Inspektor je dužan da vrši periodične odnosno godišnje, kao i završnu kontrolu proizvodnih zasada na period od najmanje osam godina, odnosno najmanje dve godine za proizvodne zasade jagode od momenta zasnivanja zasada, a u cilju provere sprovođenja mera nege, održavanja i zaštite proizvodnih zasada.

Zapisnike o prvoj i drugoj kontroli, periodičnim kontrolama i završnoj kontroli, kao i prateću dokumentaciju (kontrolni list, izjave, odnosno račune i drugo) inspektor dostavlja Upravi.

Član 18.

Program FRUITS&BERRIES vrši kontrolu i ocenu opravdanosti Biznis planova.
U slučaju kada Biznis plan bude ocenjen sa manje od 10 poena, takva prijava neće biti dalje razmatrana niti rangirana. (forma Biznis plana, u prilogu 3).

Član 19.

KRITERIJUMI SELEKCIJE

Tabela 1

Kriterijumi rangiranja podnosioca zahteva preduzetnika, privrednih društava i zemljoradničkih zadruga
Kriterijum

 Način bodovanja

 Broj poena

 Maksimalni broj poena

 55
 Podnosilac zahteva ima sedište u okviru područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (marginalno područje)

 da/ne
 5/0

 Pravno lice je zemljoradnička zadruga

 da/ne
 5/0

 Stručna i ekonomska ocena održivosti projekta (na osnovu Biznis plana)

 10-20
 10/20

 Pravno lice za poslednjih 12 meseci od trenutka objavljivanja Konkursa nije bilo u blokadi duže od 30 dana

 da/ne
 10/0

 Pravno lice ima pozitivan bilans stanja  za prethodne dve godine (2010. i 2011. godina)

 Lice osnovano 2011. godine te nema bilans uspeha ili lica sa jednim ili oba bilansa uspeha iz prethodne dve godine u kojima je iskazano negativno poslovanje odnosno sa negativnim bilasom uspeha za 2010. godinu za lica koja su osnovana 2010. godine

 0

 Poslednja dva bilansa uspeha sa iskazanim pozitivnim poslovanjem odnosno bilans uspeha sa iskazanim pozitivnim poslovanjem za 2010. godinu za lica koja su osnovana 2010. godine

 5

 Podnosilac zahteva radi u skladu sa principima HACCP ili Global GAP ili BRC ili ISO standarda ili je sertifikovan za organsku proizvodnju ili je u procesu konverzije za dobijanje statusa organskog proizvođača

 da/ne
 10/0

 Tabela 2.

Kriterijumi rangiranja podnosioca zahteva fizičkih lica - nosioca komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava
Kriterijum

 Način bodovanja

 Broj poena

 Maksimalni broj poena

 55
 Podnosilac zahteva je lice rođeno počev od 01.01.1971.

 da/ne
 5/0

 Podnosilac zahteva ima prebivalište u okviru područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (marginalno područje)

 da/ne
 10/0

 Podnosilac zahteva je žena

 da/ne
 10/0

 Stručna i ekonomska ocena održivosti projekta (na osnovu Biznis plana)

 10-20
 10/20

 Broj članova komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

 2 / 3-4 /5+
 3/5/10

 Član 20.

Rangiranje podnosioca zahteva za koje se utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovim  Konkursom,  Ministarstvo  vrši  utvrđivanjem  rang  liste  za  preduzetnike, privredna društva i zemljoradničke zadruge, kao i rang liste za fizička lica u skladu sa kriterijumima, načinom bodovanja i brojem bodova predviđenim u okviru kriterijuma selekcije iz člana 19. - Tabela 1. i Tabela 2.

Ako dva ili više podnosioca zahteva imaju isti broj bodova, prilikom utvrđivanja rang liste, prednost će imati podnosioci zahteva koji su ranije podneli zahtev.

Podnosioci zahteva imaju pravo prigovora na rang listu u roku od 15 dana od dana objavljivanja odluke. Odluka doneta po eventualno uloženim prigovorima je konačna.

Član 21.

U slučaju kada se na osnovu rang lista utvrdi da nema dovoljno sredstava za isplatu podsticaja svim rangiranim podnosiocima zahteva, na rang listama odrediće se prag iznad koga će se nalaziti prijave na osnovu broja bodova za koje postoji dovoljno opredeljenih finansijskih sredstava za dodelu podsticajnih sredstava.

Član 22.

Uprava, posle prve inspekcijske kontrole, rešenjem utvrđuje pravo podnosioca zahteva na korišćenje podsticaja.

Sa podnosiocem zahteva koji je ispunio uslove za korišćenje podsticaja (u daljem tekstu: korisnici sredstava) Uprava zaključuje ugovor, ako su podsticajna sredstva veća od 500.000 dinara, a ako su ta sredstva manja od 500.000 dinara, korisnik sredstava ostvaruje pravo na podsticajna sredstva na osnovu rešenja iz stava 1. ovog člana.

Ugovorom, odnosno rešenjem iz stava 1. ovog člana utvrđuje se obaveza korisnika sredstava da sprovode mere nege, održavanja i zaštite proizvodnih zasada.

Pored obaveza iz stava 3. ovog člana ugovorom se, između ostalog, utvrđuje obaveza korisnika sredstava da sprovode mere u skladu sa planom podizanja i održavanja proizvodnog zasada koji je u Prilogu 3, i čini sastavni deo Konkursa.

Član 23.

Podsticaji se isplaćuju na račun podnosioca zahteva nakon podizanja proizvodnog zasada voća, dostavljanja čitko popunjenog zahteva koji je sastavni deo Konkursa i sve Konkursom predviđene dokumentacije kao i izvršene kontrole od strane Ministarstva.

Član 24.

Uprava isplaćuje podsticajna sredstva na namenski račun korisnika sredstava posle zaključivanja ugovora i davanja garancije iz člana 25. ovog Konkursa, odnosno posle donošenja rešenja iz člana 22. stav 1. ovog Konkursa.

Podsticaj za proizvodne zasade voćaka isplaćuju se u dve rate tako što se prva isplaćuje posle prve inspekcijske kontrole za naknadu 50% troškova kupovine sadnica i za naknadu troškova vezanih za specifičnost uslova u kojima se zasniva proizvodni zasad iz člana 9. stav 1. ovog Konkursa, a druga posle druge inspekcijske kontrole, u drugoj vegetativnoj godini, za naknadu preostalih troškova primljenih sadnica.

Podsticaj za proizvodne zasade jagode isplaćuju se jednokratno u ukupnom iznosu odobrenih sredstava.

Član 25.

Korisnik sredstva koji je ostvario pravo na podsticaju iznosu od 500.000 do 2.500.000 dinara obezbeđuje garanciju za uredno izvršenje ugovornih obaveza davanjem blanko solo menice sa meničnom izjavom.

Korisnik sredstava koji je ostvario pravo na podsticaj u iznosu većem od 2.500.000 dinara obezbeđuje garanciju za sprovođenje ugovora davanjem zemljišta na kome su podignuti proizvodni zasadi pod hipoteku prvog reda u periodu važenja ugovora.

Ako korisnik sredstava ne može da obezbedi garanciju za sprovođenje ugovora iz stava 2. ovog člana, garanciju obezbeđuje davanjem hipoteke na drugoj nepokretnosti, avalirane menice, odnosno bankarske garancije u odnosu 1:1,1 od vrednosti podsticaja na koja je ostvario pravo, i to na period od pet godina od dana zaključenja ugovora.

Član 26.

Korisniku sredstava za koga se utvrdi je postupao protivno odredbama ovog Konkursa, odnosno rešenja kojim se regulišu njegova prava i obaveze, ili je na bilo koji način prekršio pravila korišćenja podsticaja, Uprava će rešenjem o povraćaju podsticaja naložiti da u određenom roku izvrši povraćaj sredstava sa obračunatom pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dana dobijanja sredstava do dana donošenja rešenja o povraćaju.

Član 27.

Rešenje o povraćaju sredstava sadržaće iznos podsticajnih sredstava koji je korisnik dužan da vrati, kao i broj računa na koji povraćaj sredstava treba da bude izvršen.
Ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa rešenjem o povraćaju, Ministarstvo će podneti tužbu nadležnom sudu, a gazdinstvo će biti prevedeno u pasivni status.

Član 28.

Konkurs će biti objavljen u skraćenoj verziji u dnevnim novinama a celokupan tekst Konkursa sa prilozima biće objavljen u Službenom glasniku, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede www.mpt.gov.rs, internet stranici Uprave za agrarna plaćanja www.uap.gov.rs i internet stranici Programa FRUITS & BERRIES www.fb.org.rs.

Član 29.

Ovaj Konkurs stupa na snagu od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Konkursna dokumentacija

Tekst konkursa sa potrebnom dokumentacijom 301,56 kB http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Konkurs-o-uslovima-i-nachinu-korishcenja-podsticaja-za-podrshku-ruralnom-razvoju-kroz-investicije-u-primarnoj-proizvodnji-u-2012.-godini (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Nacionalne agencije za regionalni razvoj, 30.3.2012.

KONKURS O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PODSTICAJA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU KROZ INVESTICIJE U PROIZVOĐAČKO-PRERAĐIVAČKE KAPACITETE U 2012. GODINI: • Rok za prijavu 30. april 2012. godine •

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u proizvođačko-prerađivačke kapacitete u vezi zasada voća, i to: višnji, šljiva, jagode, maline i borovnice u 2012. godini na teriotriji pet okruga u južnoj Srbiji - Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

Član 1.

Ovim konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada višnje, šljive, jagode, maline i borovnice u 2012. godini (u daljem tekstu: podsticaji) na teritoriji 5 okruga u Južnoj Srbiji - Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Podsticaji se koriste za sledeće investicije:

1) nabavku nove mehanizacije za sadnju i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća
2) nabavku nove mehanizacije i opreme za zaštitu voća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće
3) nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje voća
4) nabavka nove mehanizacije i opreme za berbu voća
5) nabavku nove opreme, odnosno materijala za voćarsku proizvodnju u zaštićenom prostoru
6) nabavku novih traktora namenjenih upotrebi u voćarstvu
7) nabavka nove opreme za pranje, prebir, kalibriranje, izbijanje, klasiranje, čuvanje, pakovanje, sortiranje, sušenje, poliranje i pakovanje voća, boks palete kao i ram palete za skladištenje voća u hladnjačama
8) nabavka nove rashladne i pogonske opreme i delova opreme za hladnjače sa panelima

Detaljna lista opreme po investicijama tačka 1-8, prikazana je u članu 14. tabela br.1

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim javnim konkursom, imaju:

1) fizička lica - nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava
2) preduzetnici
3) privredna društva koja su razvrstana kao mala i srednja pravna lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija
4) zemljoradničke zadruge

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticaja ako su:

1) upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva ("Službeni glasnik RS", br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11 i 97/11 - u daljem tekstu: Pravilnik) i nalaze se u aktivnom statusu
2) realizovala investicije po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju za 2011. godinu, što će Uprava za agrarna plaćanja proveravati uvidom u službene baze podataka
3) u trenutku podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja nemaju evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema Ministarstvu poljoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita
4) imaju izmirene poreske obaveze za 2011. godinu

Lica iz stava 1. tač 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticaja ukoliko imaju prijavljeno prebivalište i parcelu, odnosno lica iz tačaka 2, 3. i 4. ukoliko imaju prijavljeno sedište i parcelu na teritoriji okruga predviđenih konkursom (Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski).

Lica iz stava 1. tačke. 2, 3. i 4. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticaja ako su:

1) kao poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar u skladu sa Pravilnikom i registrovana u Registar privrednih subjekata, a lica iz tačke 3. ovog člana, i ako su prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2011. godine, razvrstana u mala ili srednja pravna lica, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 111/09 i 99/11 - dr. Zakon)
2) na dan podnošenja zahteva pretežna ili jedna od delatnosti gajenje voća

Lice iz stava 1. ovog člana ima pravo na korišćenje podsticaja za investicije iz člana 1. stav 2. tačke 1-6 ukoliko u Registru poljoprivrednih gazdinastava u strukturi biljne proizvodnje ima prijavljenih minimum 0,15 hektara pod voćnim zasadima.

Lica iz stava 1. ovog člana ostvaruju pravo na korišćenje podsticaja samo ukoliko Biznis plan, koji je predviđen kao element potrebne dokumentacija koja je obavezna uz podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja, bude ocenjen sa 10 i više poena.

Član 3.

Lica iz člana 2. stav 1. ovog Konkursa imaju pravo na podsticaje ukoliko su katastarske parcele iz člana 2. stav 5, odnosno ukoliko je predmet investicije, u njihovom vlasništvu ili u zakupu sa licem na period od najmanje osam godina, koji se računa od dana podnošenja prijave na konkurs i ukoliko ove nepokretnosti nisu pod bilo kakvim teretom (hipoteka, plodouživanje i drugo).

Član 4.

Podsticaji za investicije iz člana 1. stav 2. utvrđuju se u procentu od 50% plaćenog iznosa realizovane investicije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Podsticaji se dodeljuju kao namenska i bespovratna sredstva. Za finansiranje investicije po ovom konkursu ne mogu se koristiti sredstva lizinga.

Član 5.

Lica iz člana 2. stav 1. ostvaruju pravo na korišćenje podsticaja ako je minimalan iznos investicije 50.000 dinara bez pripadajućeg poreza na dodatu vrednost i carine.

Član 6.

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim konkursom, ostvaruje se na osnovu jedne prijave - jednog zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje (u daljem tekstu: prijava na konkurs za korišćenje podsticaja), u zavisnosti od investicije, koja se odnosi na:

1) jednu ili više investicija iz člana 1. stav 2. tačke 1-6 ovog konkursa i to za maksimalni iznos podsticaja do 2.000.000 dinara ili
2) jednu ili obe investicije iz člana 1. stav 2. tačke 7 i 8 ovog konkursa i to za maksimalni iznos podsticaja do 20.000.000 dinara

Član 7.

Korisnik podsticaja dužan je da:

1) pokretnu stvar, odnosno opremu, mašine i mehanizaciju koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticaje koristi u skladu sa predviđenom namenom
2) pokretnu stvar koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticaje koristi na površinama predviđenim u članu 2. stav 5. - a koje su uredno prijavljene u njegovom poljoprivrednom gazdinstvu za voćarsku proizvodnju i odnose se na voćne zasade višnje i/ili šljive i/ili jagode i/ili maline i/ili borovnice
3) pokretnu stvar, odnosno opremu, mašine i mehanizaciju koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticaje ne otuđi i ne daje drugim licima u zakup, u roku od pet godina od dana isplate podsticaja
4) svu dokumentaciju koja se odnosi na investiciju čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticaja
5) omogući vršenje kontrole na licu mesta od strane poljoprivrednog inspektora u roku od pet godina od dana isplate podsticaja
6) pokretnu stvar, odnosno nepokretnost koja je predmet investicije za koju je ostvario podsticaje vidljivo označi nakon realizacije investicije, da je investicija sufinansirana od strane ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) i programa FRUITS & BERRIES. O načinu i uslovima obeležavanja korisnice sredstava će biti naknadno obavešteni od strane FRUITS & BERRIES

Član 8.

Korisnik podsticaja za koga se utvrdi da nije postupao u skladu sa odredbama člana 7. tačke 1. do 5. dužan je da vrati primljeni iznos podsticaja sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Korisnik podsticaja za koga se utvrdi da nije postupao u skladu sa odredbom iz člana 7. tačka 6. dužan je da vidljivo označi da je investicija sufinansirana od strane Ministarstva i programa FRUITS & BERRIES u roku od 15 dana od dana prijema obaveštenja o utvrđenoj nepravilnosti, u suprotnom dužan je da vrati primljeni iznos podsticaja sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Član 9.

Zahtev za dodelu podsticajnih sredstava podnosi se na Obrascu 1 - Zahtev za odobravanje investicija za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo sa neophodnom dokumentacijom dostavalja se ovom Ministarstvu putem pošte, preporučenim pismom, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja, ul. Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac.

Adresa podnosioca zahteva i naziv konkursa moraju biti jasno naznačeni na koverti, takođe, treba napisati na koverti: Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete za preradu voća u 2012. godini na teritoriji pet okruga u Južnoj Srbiji-Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski (za zajednički projekat Republike Srbije i Danskog programa za razvoj voćarstva u Južnoj Srbiji FRUITS & BERRIES) sa naznakom "NE OTVARATI".
Rok za podnošenje zahteva po ovom Konkursu je 30. april, 2012. godine.

Član 10.

Potrebna dokumentacija koja je obavezna uz podnošenje zahteva za odobravanje investicije:

1.  čitko popunjen zahtev sa obaveznim potpisom nosioca poljoprivrednog gazdinstva i lica ovlašćenog za zastupanje ako se radi o pravnom licu ili preduzetniku (Obrazac br.1)
2.  fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva ili lica ovlašćenog za zastupanje ako se radi o pravnom licu i preduzetniku
3.  overena fotokopija OP obrasca za pravna lica i preduzetnike
4.  izvod iz registra Agencije za privredne registre (ne stariji od šest meseca od dana objavljivanja konkursa) za pravna lica i preduzetnike;
5.  za pravna lica - overena fotokopija obaveštenja o razvrstavanju u malo i srednje preduzeće u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br. 46/06, 111/09 i 99/11 - dr. zakon) prema podacima iz finansijskog izveštaja iz 2011. godine
6.  potvrda o izmirenim poreskim obavezama za 2011. godinu i to: potvrdu o izmirenju dospelih obaveza javnih prihoda koju izdaje nadležna filijala poreske uprave kao i potvrdu o izmirenju obaveza po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda izdatu od strane odeljenja Poreske uprave pri jedinici lokalne samouprave
7.  za zemljoradničke zadruge - tabela sa podacima o zadrugarima (najmanje deset zadrugara koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu)
8.  Biznis plan (forme biznis planova se nalaze u prilogu konkursa);
9.  original predračun za opremu koja će se nabavljati overen od strane dobavljača čija je važnost najmanje 90 dana;
10. kopija plana u razmeri 1:2.500 i izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima (prepis lista nepokretnosti ako je uspostavljen novi operat, odnosno prepis posedovnog lista ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje su predmet zahteva;
11. Glavni projekat prema čl. 120. Zakona o planiranju i izgradnji i građevinsku dozvolu (za investicje iz člana 13 tabela 1 tačka 8. a koje će se realizovati u novo izgrađenom objektu)
12. upotrebna dozvola postojećeg objekta i Glavni projekat prema čl. 120. Zakona o planiranju i izgradnji za adaptaciju (za investicje iz člana 13. tabela 1 tačka 8. a koje će se realizovati u adaptiranom objektu)
13. dokaz da je objekat u postupku legalizacije, izdat od nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izradnji
14. Potvrdu nadležnog organa na kojoj se invsticija sprovodi da ne izdaje građevinske i upotrebne dozvole, odnosno da za predmet investicije za koju se daje podsticaj ne izdaje građevinsku i upotrebnu dozvolu
15. potpisana izjava pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da u trenutku podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu Ministarstvo) po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita kao i da za istu investiciju ranije nije koristio podsticaj po drugom osnovu

Član 11.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi kao dokaz ispunjenosti kriterijuma selekcije navedenih u ovom konkursu:

1. potvrda o broju dana nelikvidnosti za poslednjih 12 meseci od trenutka objavljivanja konkursa izdata od strane Narodne banke
2. bilansi uspeha za prethodne dve godine ili bilans uspeha za 2011. godinu ukoliko je podnosilac zahteva lice osnovano u 2011. godini;
3. Izveštaj inspektora ili sertifikat da podnosilac zahteva radi u skladu sa principima HACCP, Global GAP, BRC ili ISO standarda ili je sertifikovan za organsku proizvodnju ili potvrdu da je u procesu konverzije za dobijanje statusa organskog proizvođača
4. Fotokopija ličnih karata za članove komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno izvod iz matične knjige rođenih za maloletne članove

Sva potrebna dokumenta moraju da glase na podnosioca zahteva i prilažu se u originalu ili kao overena kopija.

Dokumenta izdata na stranom jeziku moraju da budu prevedena na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača.

Član 12.

Administrativnu kontrolu dokumenata iz člana 10. i 21. Konkursa sprovode službenici Ministarstva - Uprave za agrarna plaćanja, kontrolom prijave na konkurs i dokumenata priloženih uz prijavu, izradom rang liste, izradom rešenja za odobravanje i isplatu podsticaja i proverom podataka o kojima evidencije vode drugi organi državne uprave i institucije, dok u slučaju dostavljanja odnosno utvrđivanja netačnih podataka, korisnik podsticaja gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa Pravilnikom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticaja za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 13.

U neprihvatljive troškove po ovom Konkursu spadaju:

1) porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost
2) carinske, uvozne i ostale vrste administrativnih taksi kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća
3) troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i slične naknade
4) polovna oprema i materijali
5) doprinosi u naturi (sopstveni rad i materijal podnosioca zahteva)

Član 14.

Prihvatljivi troškovi po ovom konkursu su:

Tabela br.1- prihvatljivi troškovi
R. Br.
 Investicije za koje se daju podsticaji
 Vrsta opreme
 Procenat povrata bez PDV-a
 Maksimalni iznos podsticaja u RSD

 1

Nabavka nove mehanizacije za sadnju i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća

 1.Sadilice i vadilice
2.Mehanizacija za sitnjenje ostataka nakon rezidbe voća i skupljanje istog

 50%
 500.000,00
 2

 Nabavka nove mehanizacije i opreme za zaštitu voća od bolesti, štetočina, korova, grada, hladnoće

 1.Protivgradna mreža
2.Stubovi za protivgradnu mrežu
3.Materijali za pokrivanje voćarskih kultura u cilju zaštite od mraza - agrotekstil
4.Sistemi za navodnjavanje u cilju zaštite od mraza (razvodne cevi, laterale, mikroraspršivači,raspršivači, rasprskivači,spojnice, filteri,ventili, slavine)
5.Nošene prskalice maksimalne zapremine 440 l
6.Atomizeri

 50%
 500.000,00
 3

 Nabavka novih mašina i opreme za navodnjavanje voća

 1.Pumpe za navodnjavanje
2. Agregati za pokretanje pumpi (dizel, bezinski i elektro pogon)
3. Sistemi za navodnjavanje "kap po kap". (cevi za dovod vode, razvodne cevi, spojnice, kapajući okiteni-polidripovi, kapajuće trake - samo za jagodu, filteri, uređaj za ubrizgavanje mineralnih đubriva, ventili, slavine)

 50%
 500.000,00
 4

 Nabavka nove mehanizacije i opreme za berbu voća

 1. Tresači ili drugi berači voća
2. Pokretne platforme za berbu voća

 50%
 1.000.000,00
 5

 Nabavka nove opreme, odnosno materijala za voćarsku proizvodnju u zaštićenom prostoru

 1. Konstrukcije za objekte
zaštićenog prostora pokrivenog plastikom (aluminijumske, pocinkovane čelične, čelične i plastične)
2. Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora
3. Folije za senčenje i sprečavanje gubitaka toplote
4. Mreže za senčenje objekta

 50%
 500.000,00
 6

 Nabavka novih traktora namenjenih upotrebi u voćarstvu
 Traktori maksimalne snage do 70 kw, uključujući i modele IMT- 539 i Rakovica IMR-65

 50%
 1.000.000,00
 7

 Nabavka nove opreme za pranje, prebir, kalibriranje, izbijanje, klasiranje, čuvanje, pakovanje, sortiranje, sušenje, poliranje i pakovanje voća, boks palete kao i ram palete za skladištenje voća u hladnjačama

 1.Perilice
2.Kalibratori
3.Klasirke
4.Sortirke
5.Izbijačice
6.Pakerice sa automatskim vagama
7.Polirke
8.Sušare za voće
9.Boks palete i ram palete koje se zahtevaju po međunarodnim standardima
10.Metal detektori

 50%
 10.000.000,00
 8

 Nabavka nove rashladne i pogonske opreme i delova opreme za hladnjače sa panelima

 1.Kompresori
2.Isparivači
3.Kondenzatori
4.Paneli
5.Vrata za komore

 50%
 20.000.000,00

 Član 15.

Kontrola na terenu sprovodi se pre odobrenja zahteva, pre isplate podsticaja i tokom pet godina od dana isplate, a sprovode je inspektori nadležni za poslove poljoprivrede.

Kontrolu na licu mesta pre odobravanja zahteva kojom se proveravaju podaci iz zahteva i potvrđuje da investicija nije započeta predviđena je za sve investicije iz člana 1 stav 2. tačka 1-8.

Inspektor će pre svake kontrole obavestiti korisnika u roku ne dužem od 48 sati pre samog obavljanja kontrole.

Član 16.

Program FRUITS&BERRIES vrši kontrolu i ocenu opravdanosti Biznis planova (prilog 3 i 4). U slučaju kada Biznis plan bude ocenjen sa manje od 10 poena, takva prijava neće biti dalje razmatrana niti rangirana.

Poljoprivredna gazdinstva koja konkurišu za opremu maksimalne vrednosti investicije do 1.000.000,00 dinara popunjavaju Biznis plan iz Priloga 3.

Ukoliko je vrednost opreme preko 1.000.000,00 dinara, i poljoprivredna gazdinstva, kao i svi ostali popunjavaju biznis plan iz Priloga 4.

Sva ostala lica iz Člana 2. stav 1 (preduzetnici, zadruge i mala i srednja preduzeća) popunjavaju biznis plan iz Priloga 4.

Član 17.

KRITERIJUMI SELEKCIJE

Tabela 2

Kriterijumi rangiranja podnosioca zahteva preduzetnika, privrednih društava i zemljoradničkih zadruga
Kriterijum  Način bodovanja Broj
 poena
 Maksimalni broj poena

 55

 Podnosilac zahteva ima sedište u okviru područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (marginalno područje)

 da/ne
 5/0

 Pravno lice je zemljoradnička zadruga

 da/ne
 5/0

 Stručna i ekonomska ocena održivosti projekta (na osnovu biznis plana)

 10-20
 10/20

 Pravno lice za poslednjih 12 meseci od trenutka objavljivanja konkursa nije bilo u blokadi duže od 30 dana

 da/ne
 10/0

 Pravno lice ima pozitivan bilans uspeha za prethodne dve godine (2009. i 2010. godina)
 Lice osnovano 2011. godine, te nema bilans uspeha ili lica sa jednim ili oba bilansa uspeha iz prethodne dve godine u kojima je iskazano negativno poslovanje odnosno sa negativnim bilansom uspeha za 2010. godinu za lica koja su osnovana 2010. godine

 0

 Poslednja dva bilansa uspeha sa iskazanim pozitivnim poslovanjem odnosno bilans uspeha sa iskazanim pozitivnim poslovanjem za 2010. godinu za lica koja su osnovana 2010 godine.

 5

 Podnosilac zahteva radi u skladu sa principima HACCP ili Global GAP ili BRC ili ISO standarda ili je sertifikovan za organsku proizvodnju ili je u procesu konverzije za dobijanje statusa organskog proizvođača

 da/ne
 10/0

 Tabela 3.

Kriterijumi rangiranja podnosioca zahteva fizičkih lica - nosioca komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava

Kriterijum

 Način bodovanja
 Broj poena
 Maksimalni broj poena
 55

 Podnosilac zahteva je lice

 da/ne
 5/0

 rođeno počev od 01.01.1971.

Podnosilac zahteva ima prebivalište u okviru područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (marginalno područje)

 da/ne
 10/0

 Podnosilac zahteva je žena

 da/ne
 10/0

 Stručna i ekonomska ocena održivosti projekta (na osnovu Biznis plana)

 10-20
 10/20

 Broj članova komercijalnog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva

 2 / 3-4 /5+
 3/5/10

 Član 18.

Rangiranje  podnosioca  zahteva  za  koje  se  utvrdi  da  ispunjavaju  uslove propisane ovim konkursom, Ministarstvo vrši utvrđivanjem rang liste za preduzetnike, privredna društva i zemljoradničke zadruge, kao i rang liste za fizička lica u skladu sa kriterijumima, načinom bodovanja i brojem bodova predviđenim u okviru kriterijuma selekcije iz člana 17 - tabela 2. i tabela 3.

Ako dva ili više podnosioca zahteva imaju isti broj bodova, prilikom utvrđivanja rang liste prednost će imati podnosioci zahteva koji su ranije podneli zahtev.

Podnosioci zahteva imaju pravo prigovora na rang listu u roku od 15 dana od dana objavljivanja. Odluka doneta po eventualno uloženim prigovorima je konačna.

Član 19.

U slučaju kada se na osnovu rang lista utvrdi da nema dovoljno sredstava za isplatu podsticaja svim rangiranim podnosiocima zahteva na rang listama odrediće se prag iznad koga će se nalaziti prijave na osnovu broja bodova za koje postoji dovoljno opredeljenih finansijskih sredstava za dodelu podsticajnih sredstava

Član 20.

Prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticaja uređuju se rešenjem direktora Uprave, kojim se odobrava zahtev podnosioca prijave. Na to rešenje se može uložiti žalba ministru u roku od 15 dana od dana prijema.

Podnosilac zahteva koji ostvari pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovim konkursom (u daljem tekstu: korisnik sredstava), dužan je da investiciju za koju je ostvario pravo realizuje u roku koji će se utvrditi rešenjem, a u zavisnosti od vrste investicije.

Aktivnosti vezane za realizaciju investicije korisnik sredstava ne sme započeti pre dobijanja rešenja o odobrenju subvencije od strane UAP pri čemu dokumenta koja se odnose na plaćanje predmetne investicije moraju nositi datume nakon donošenja rešenja o odobrenju sredstava.

Navedeno rešenje će sadržati klauzulu da je podnosilac zahteva ostvario pravo  da  se  po  utvrđivanju  ispunjenosti  svih  uslova,  rokova  za  realizaciju investicije i stavljanja u funkciju donese novo rešenje o isplati podsticaja.

Član 21.

U slučaju da korisnik podsticaja po konkursu odustane od investicije ili mu je iz drugih razloga onemogućena njena realizacija, pravo na korišćenje podsticaja može se utvrditi sledećem licu na rang listi. Korisnik sredstava dužan je da obavesti Ministarstvo o svom odustajanju od investicije, kao i o razlozima za odustajanje pismenim putem.

Član 22.

Podsticaji se isplaćuju na račun podnosioca zahteva posle realizacije investicije, dostavljanja čitko popunjenog Zahteva za isplatu koji je sastavni deo konkursa i sve konkursom predviđene dokumentacije kao i izvršene kontrole od strane Ministarstva.

Podnosilac zahteva prilikom podnošenja zahteva za isplatu dužan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

1.  Čitko popunjen zahtev za isplatu sa obaveznim potpisom nosioca poljoprivrednog gazdinstva i lica ovlašćenog za zastupanje ako se radi o pravnom licu ili preduzetniku (Obrazac br.2)
2.  Original račun (ili overenu fotokopiju tog računa), otpremnica kojom se dokazuje nabavka opreme za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice i dokaz o izvršenom plaćanju: overena potvrda o prenosu sredstava ili overen izvod iz banke kao dokaz da je plaćanje izvršeno odnosno gotovinski račun i fiskalni isečak za fizička lica
3.  Kopija garantnog lista za izvršenu nabavku opreme za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista
4.  Dokaz da je objekat u postupku legalizacije, izdat od nadležnog organa u skladu sa
Zakonom o planiranju i izradnji
5.  Potvrdu nadležnog organa na kojoj se invsticija sprovodi da ne izdaje građevisnke i upotrebne dozvole, odnosno da za predmet investicije za koju se daje podsticaj ne izdaje građevinsku i upotrebnu dozvolu

Član 23.

Korisniku sredstava za koga se utvrdi je postupao protivno odredbama ovog Konkursa, odnosno rešenja kojim se regulišu njegova prava i obaveze, ili je na bilo koji način prekršio pravila korišćenja podsticaja, Uprava će rešenjem o povraćaju podsticaja naložiti da u određenom roku izvrši povraćaj sredstava sa obračunatom pripadajućom zakonskom zateznom kamatom od dana dobijanja sredstava do dana donošenja rešenja o povraćaju.

Rešenje o povraćaju sredstava sadržaće iznos podsticajnih sredstava koji je korisnik dužan da vrati, kao i broj računa na koji povraćaj sredstava treba da bude izvršen.
Ukoliko korisnik ne postupi u skladu sa rešenjem o povraćaju, Ministarstvo će podneti tužbu nadležnom sudu, a gazdinstvo će biti prevedeno u pasivni status.

Član 24.

Konkurs će biti objavljen u skraćenoj verziji u dnevnim novinama a celokupan tekst Konkursa sa prilozima biće objavljen u Službenom glasniku, kao i na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede www.mpt.gov.rs, internet stranici Uprave za agrarna plaćanja www.uap.gov.rs i internet stranici Programa FRUITS & BERRIES www.fb.org.rs.

Član 25.

Ovaj Konkurs stupa na snagu od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Konkursna dokumentacija

Tekst konkursa sa potrebnom dokumentacijom 406,69 kB http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Konkurs-o-uslovima-i-nachinu-korishcenja-podsticaja-za-podrshku-ruralnom-razvoju-kroz-investicije-u-proizvodjachko-preradjivachke-kapacitete-u-2012.-godini (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Nacionalne agencije za regionalni razvoj, 30.3.2012.

JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU MERE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKTNIH INICIJATIVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U 2012. GODINI: • Rok za prijavu 15. novembar 2012. godine •

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2011 - prim.red.) i Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012 - prim.red.)

Republika Srbija

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru

MERE ZA SUFINANSIRANJE INICIJATIVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PRIPREMU I SPROVOĐENJE PROJEKATA NA LOKALNOM I REGIONALNOM NIVOU U 2012. GODINI

Meru za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, unapređenje životne sredine, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti; razvoj usluga za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge; promociju regionalnog identiteta i brendiranje regiona, za sufinansiranje učešća u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave, koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika.

1.2. Namena bespovratnih sredstava

 Bespovratna sredstava su namenjena kao podrška jedinicama lokalne samouprave za:

 a) Sufinansiranje pripreme aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu za dobijanje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora sa projektima od značaja za regionalni razvoj;
 b) Sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave;
v) Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.
 Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:
 1) Razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl);
 2) Projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranju malih i srednjih preduzeća, povećanju zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanju poslovne i investicione klime;
 3) Brendiranje regiona;
 4) Regeneracija brownfield lokacija;
 5) Razvoj geografskog informacionog sistema;
 6) Priprema strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave;
 7) Uspostavljanje ili unapređenje teritorijalnih partnerstva i inicijativa vezanih za razvoj i zapošljavanje između javnog i privatnog sektora;
8) Poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za mala i srednja preduzeća.

Pod projektima poslovne infrastrukture podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori i osnovna infrastruktura koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni putevi, komunalna infrastruktura itd).

1.3. Uslovi za dobijanje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji ispunjavaju sledeće uslove:

 Osnovni uslovi:
 1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini ("Službeni glasnik RSˮ, broj 8/12- u daljem tekstu: Uredba) i Javnim pozivom;
 2) da za istu namenu nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskog budžeta, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija (za namenu pod a i b);
 3) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
4) da račun podnosioca zahteva nije u blokadi.
 Specifični uslovi:
 5) za projekte poslovne infrastrukture neophodno je podneti dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave;
6) da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.
Jedinice lokalne samouprave mogu podneti po jedan zahtev za svaku od tri namene.

2. Finansijski okvir

 Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:

a) Sufinansiranje izrade aplikacione dokumentacije

Ministarstvo će sufinansirati izradu aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu na izvore finansiranja do 50% od ukupnog iznosa neophodnog za izradu aplikacione dokumentacije, bez poreza na dodatu vrednost, gde će maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći zavisiti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:

 1) do 300.000,00 dinara za devastirane jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost;
 2) do 250.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
 3) do 200.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz III grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
 4) do 180.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz II grupe, bez poreza na dodatu vrednost i
 5) do 160.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost.

 b) Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije

Ministarstvo će sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture do 3.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost, u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, prema sledećoj tabeli:
Ministarstvo će sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture do 3.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost, u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, prema sledećoj tabeli:
 Nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave
 Sufinansiranje Ministarstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije (%)
 Devastirane jedinice lokalne samouprave
 do 50% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
 Jedinice lokalne samouprave iz IV grupe
 do 45% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
 Jedinice lokalne samouprave iz III grupe
 do 40% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
 Jedinice lokalne samouprave iz II grupe
 do 30% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
 Jedinice lokalne samouprave iz I grupe
 do 25% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
 v) Sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

 Za projekte jedinica lokalne samouprave vrednosti do 100.000.000,00 dinara Ministarstvo će sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:

 1) do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost,
 2) do 30% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
 3) do 20% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
 4) do 10% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe, bez poreza na dodatu vrednost i
5) do 5% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći za jedinice lokalne samouprave iz I i II grupe ne može preći iznos od 3.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Svi projekti čija je vrednost preko 100.000.000,00 dinara biće smatrani kao projekti vrednosti do 100.000.000,00 dinara i shodno tome će se vršiti sufinansiranje po gore navedenom principu.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

3. Način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora

Ispunjenost uslova po Uredbi i Javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva, koju Rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

Kriterijumi za ocenjivanje i selekciju zahteva su: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i rentabilnost troškova.

U skladu sa definisanim kriterijumima, Komisija će izvršiti rangiranje zahteva za dodelu sredstava. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluke o izboru zahteva kojima će se dodeliti bespovratna sredstva.

Svaki zahtev se ocenjuje i potrebno je da ukupno ima najmanje 51 poen kako ne bi bio odbijen.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od podnosilaca koji su ispunili formalne uslove iz Uredbe i Javnog poziva.

 4. Spisak akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini ("Službeni glasnik RSˮ, broj 8/12), sledeće akreditovane regionalne razvojne agencije će pružati usluge jedinicama lokalne samouprave u pripremi dokumentacije:

 1.Regionalna razvojna agencija za razvoj Istočne Srbije "Rarisˮ- Zaječar; Trg oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376 i 019/426-377; email: office@raris.org; www.raris.org;
2.Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj "Banatˮ- Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567 i 023/561-064; email: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs;
3.Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga-Leskovac, Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; email: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
4.Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga-Kraljevo, Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; email: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;
5.Oblasna razvojna asocijacija "Jugˮ- Niš, Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447 i 018/522-659; email: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs;
6.Regionalna razvojna agencija "Zlatiborˮ- Užice, Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065 i 031/510-098; email: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
7.Regionalna razvojna agencija Bačka-Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad; Tel: 021/557-781; email: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
8.Regionalna razvojna agencija Srem-Ruma, Glavna 172, Ruma; Tel: 022/470-910; email: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs.

U pripremi dokumentacije usluge će pružati i regionalne razvojne agencije koje će biti akreditovane i nakon objavljivanja Javnog poziva za ovu Meru, a čiji se ažurirani spisak može naći na internet strani Nacionalne agencije www.narr.gov.rs.

5. Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom i Uredbom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava za Javni poziv -sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou sa naznakom "NE OTVARATIˮ, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni poziv, prijavni formular, Uredba i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs.

Javni poziv će biti otvoren dok se ne utroše sredstva opredeljena za ovu Meru, a najkasnije do 15. novembra 2012. godine.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona 011/285-5229, 011/285-5135 i 011/285-5323 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: milica.adamovic@merr.gov.rs, jovanka.jovanovic@merr.gov.rs i zeljko.sokanovic@merr.gov.rs.

6. Obaveštenje o izboru

Ministarstvo će pismeno obavestiti podnosioce zahteva o ishodu izbora i pozvati ih na potpisivanje ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom.
 Uredba o utvrđivanju programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini 274,50 kB

 Konkursna dokumentacija

Finansijski identifikacioni list 28,50 kB
Kriterijumi 22,25 kB
Menično ovlašćenje 34,00 kB
Obrazac I - Obrazac prijave - aplikaciona dokumentacija 192,50 kB
Obrazac I - Obrazac prijave - projektna dokumentacija 212,00 kB
Obrazac I - Obrazac prijave za projekte 222,50 kB
Obrazac II - Podaci o partnerima - aplikaciona & projektna 86,00 kB
Obrazac III - Izjava o saglasnosti sa uslovima iz Oglasa - aplikaciona & projektna 35,00 kB
Obrazac IV - Budžet - aplikaciona & projektna 150,50 kB
Obrazac IV - Budžet - projekat 157,50 kB
Obrazac V - Izjava realizatora 33,50 kB
Radne biografije 45,50 kB

Zahtev za isplatu sredstava 42,50 kB http://narr.gov.rs/index.php/Info/Konkursi/Javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-mere-za-sufinansiranje-projektnih-inicijativa-jedinica-lokalne-samouprave-u-2012.-godini

Izvor: Vebsajt Nacionalne agencije za regionalni razvoj, 30.3.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

POZIV ZA SERTIFIKACIJU PRUŽALACA POSLOVNIH USLUGA U SRBIJI: • Rok za prijavu 1. januar 2013.godine •

Inicijativa Projekta EU Unapređenje inovativnosti i konkurentnosti MSPP (ICIP), Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalne agencije za regionalni razvoj

 Svrha

Cilj ove inicijative je da prema međunarodnim standardima proceni i sertifikuje individualne pružaoce usluga za podršku poslovanju i konsultante koji rade sa MSPP, kao i da im pruži mogućnost da budu prepoznati kao stručni profesionalci posebno osposobljeni za rad sa MSPP. Svrha je da se MSPP obezbedi kvalitetna i proverena podrška poslovnih konsultanata kroz programe i mere koje sprovode Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

 Ko može da se prijavi?

Sertifikacija je otvorena za svakog pružaoca usluga poslovne podrške koji radi sa MSPP kao konsultant, trener, ili savetnik. Kandidati treba da imaju najmanje tri godine profesionalnog iskustva, relevantne akademske/profesionalne kvalifikacije i želju za kontinuiranim profesionalnim razvojem.

 Proces

 Sertifikacija je u skladu sa postojećom međunarodnom praksom i sastoji se od sledećih koraka:

1. Prijavljivanje (registracija) zainteresovanih
 2. Podnošenje prijava
 3. Pregled prijave
 4. Test znanja
 5. Razgovor sa kandidatom
 6. Sertifikacija (ako su koraci 3-5 zadovoljavajući)
 7. Nastavak profesionalnog razvoja i monitoring
8. Ponovna sertifikacija nakon 2 godine (ako je korak 7 zadovoljavajući)

Sertifikacija je zasnovana na ispunjavanju ključnih kriterijuma za efikasan rad sa MSP. Ovim procesom biće obuhvaćeni opšti savetnici, konsultanti i treneri koji mogu da rade sa MSP na projektima strateškog poslovnog razvoja od start-up, preko početne faze razvoja do rasta i internacionalizacije, kao i specijalizovani pružaoci usluga, odnosno konsultanti koji pružaju podršku MSP u užim i specijalizovanim oblastima kao što su uvođenje standarda kvaliteta, razvoj ljudskih resursa, finansijski menadžment, tehnologije itd. Ulogu sertifikacionog tela u Srbiji ima Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Konsultanti koji uspešno prođu proces sertifikacije biće upisani u registar kao autorizovani pružaoci usluga za nacionalne programe podrške MSP i istovremeno će biti predstavljeni na namenskom veb portalu za MSP.

 Kako se registrovati i prijaviti

Registracija počinje 23. januara 2012. na internet sajtu: www.icip-serbia.org.
Za dodatne informacije molimo kontaktirajte: office@icip-serbia.org.
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija nije objavljena.

Izvor: Vebsajt Nacionalne agencije za regionalni razvoj, 30.3.2012.

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE UPUĆUJE POZIV ZA UČEŠĆE U PRIVREDNOJ DELEGACIJI ZA POSETU PRIMORSKO-GORANSKOJ I ISTARSKOJ ŽUPANIJI U HRVATSKOJ, 26. I 27. APRILA 2012. GODINE

U okviru međukomorske saradnje Republike Srbije i Republike Hrvatske dogovoreno je da se organizuje susret privrednika iz Srbije i sa područja Primorsko-goranske i Istarske županije.

 Cilj susreta je uspostavljanje poslovnih kontakata između srpskih i hrvatskih privrednika, unapređenje privredne saradnje, definisanje i realizacija zajedničkih projekata.
 Poslovni susreti će se održati u Županijskoj komori Rijeke 26.aprila (ul.Bulevar oslobođenja 23) i u Županijskoj komori Pule 27. aprila 2012. godine (ul. Carrarina 5) u jutarnjim časovima.

Preliminarnim programom susreta privrednika predviđeno je da se u ŽK Rijeke i Pule, u okviru kraćeg plenarnog dela, prezentuje privredna saradnja između Srbije i Hrvatske, odnosno županijskih komora. U drugom delu susreta organizovaće se bilateralni razgovori prema iskazanom interesu privrednika. Generalni konzulat R.Srbije u Rijeci će organizovati koktel za delegaciju iz Srbije.

 Detaljan program susreta biće dostavljen naknadno.

 U saradnji sa županijskim komorama Rijeke i Pule Privredna komora Srbije će pokušati da obezbedi poslovnog sagovornika.

S obzirom na ograničene rokove za realizaciju ove posete molimo da Vaše prijave dostavite Privrednoj komori Srbije najkasnije do 11. aprila (sreda) 2012. godine.
 Za zainteresovane privrednike Privredna komora Srbije će organizovati autobuski prevoz Beograd-Rijeka-Pula-Beograd, sa polaskom iz Beograda 25.04.2012. i povratkom iz Pule 27.04.2012. u večernjim satima.

 Troškove prevoza i smeštaja snose privrednici.

 Troškovi prevoza iznose oko 5.000 dinara po osobi, u zavisnosti od broja prijavljenih privrednika. Troškovi smeštaja po osobi (dva noćenja sa doručkom) iznose oko 15.000 dinara.

Za sve dodatne informacije kontakt osobe u Privrednoj komori Srbije su: Denis Jukić, savetnik u Birou za regionalnu saradnju PKS i Marija Aćimović, sam. stručni saradnik, tel:

011/3300 998, faks: 011/3238-163 denis.jukic@pks.rs i marija.acimovic@pks.rs
Prilog: Prijava za učešće http://www.pkv.co.rs/node/833

Izvor: Vebsajt Privreden komore Vojvodine, 30.3.2012.

RASPISAN KONKURS MINISTARSTVA PROSVETE NA KOME ĆE MOĆI DA KONKURIŠU SVE OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE ZA DODELU SREDSTAVA IZ KREDITA EVROPSKE INVESTICIONE BANKE U IZNOSU OD 30 MILIONA EVRA: • Rok za prijave do 23. aprila 2012. godine•

Sve osnovne i srednje škole moći će da konkurišu za dodelu sredstava iz kredita Evropske investicione banke u iznosu od 30 miliona evra. Konkurs Ministarstva prosvete i nauke, koji je juče raspisan, biće otvoren do 23. aprila, kaže za Danas Zoran Trninić, pomoćnik ministra prosvete za investicije i učenički i studentski standard.

Posle višemesečnog zastoja u realizaciji dela ovog kredita, Ministarstvo i Evropska investiciona banka usaglasili su kriterijume za izbor projekata na osnovu detaljne analize stanja u kome se nalaze škole u Srbiji. Trninić ističe da će se prilikom odlučivanja o tome koje škole će dobiti novac za rekonstrukciju i adaptaciju bodovati, između ostalog, stanje objekta, broj učenika, u koliko smena se odvija nastava, da li je škola renovirana u poslednjih pet godina, ali i da li će u adaptaciji učestvovati lokalne samouprave.

- Napravljen je poseban softver, koji će omogućiti da se na kraju konkursa sve prijavljene škole svrstaju u jednu od četiri kategorije prema tome u kakvom stanju se objekti nalaze. Zahvaljujući tom programu, u svakom trenutku ćemo znati i kolika je vrednost potrebnih radova - objašnjava Trninić.

Na pitanje koliko će ovaj novac doprineti da se stanje u školama poboljša, s obzirom na to da je više od 500 školskih objekata starije od 100 godina, Trninić odgovara da je "svaki novac dobrodošao" i podseća da su zahtevi škola svake godine deset puta veći od raspoloživih budžetskih sredstava za investicije. Dodatni novac za investicije je obezbeđen iz kredita Banke za razvoj Saveta Evrope od 20 miliona evra, u okviru projekta "Obrazovanje za socijalnu inkluziju". Taj kredit će omogućiti završetak izgradnje studentskog doma u Nišu, izgradnju studentskih centara u Užicu i Novom Pazaru, završetak dela doma učenika u Svilajncu i izgradnju učeničkog i studentskog doma u Čačku. Predviđena je i adaptacija i dogradnja Doma učenika "Karađorđe" u Beogradu, izgradnja novog paviljona u Studentskom centru Kragujevac, nadogradnja studentskog doma u Leskovcu, proširenje učeničkog doma u Kragujevcu i rekonstrukcija studentskog doma u Subotici. Od novca iz ovog kredita biće popravljeni i svi liftovi u Studentskom gradu, a planirana je i rekonstrukcija studentskog odmarališta na Paliću, koje se trenutno ne koristi.

Štedljive sijalice u učionicama

- Uskoro ćemo raspisati tender za izgradnju nove osnovne škole u naselju Klisa u Novom Sadu i za dogradnju škole sa fiskulturnom salom u Kumodražu da bi se srušio azbestni objekat u kome učenici sada pohađaju nastavu. Iz budžeta ćemo finansirati izgradnju doma učenika u Trsteniku. Pregovaramo o nastavku projekta energetske efikasnosti sa Nemačkom razvojnom bankom, koji bi omogućio zamenu dotrajale stolarije u oko 100 škola, sređivanje kotlarnica i zamenu svetiljki štedljivim sijalicama. Dogovor je da opštine ulože novac u sređivanje školskih objekata, od ušteda koje na ovaj način budu ostvarene.

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 1.4.2012.

KONKURS INŽENJERSKE KOMORE SRBJE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJI SU OD INTERESA ZA ČLANOVE MATIČNE SEKCIJE PROJEKTANATA I IZVOĐAČA RADOVA: • Rok za pristizanje prijava 1.5.2012.godine. •

Na osnovu člana 54. stav 1. tačke 13. Statuta Inženjerske komore Srbije("Službeni glasnik RS", broj 88/05 i 16/09), izvršni odbori matične sekcija projektanata i izvođača radova su na svojim redovnim sednicama, održanim 27.03.2012. godine doneli Odluku o raspisivanju

Konkursa za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matične sekcije projektanata i izvođača radova.

Opšti uslovi: Komora, po osnovu sufinansiranja projekata je suizdavač, odnosno suorganizator. Na konkurs se mogu prijaviti članovi Komore, registrovana strukovna udruženja sa teritorije Republike Srbije kao i ostala pravna i fizička lica.

Projekti kao predmet sufinansiranja su: stručna predavanja i seminari, kongresi i simpozijumi strukovnih udruženja, stručni skupovi, izložbe i prezentacije, izdavačka delatnost (knjige, priručnici, časopisi), posete stručnim skupovima, unapređenje tehnologije rada, unapređenje kvaliteta proizvoda i dr.

Projekti koji imaju prioritet kod dodele sredstava za sufinansiranje su:

Izrada programa za praćenje stručnog usavršavanja članova IKS
Izrada programa za poboljšanje položaja članstva
Izrada programa za unapređenje projektovanja i upravljanje projektima

projekti - aktivnosti koji doprinose racionalnijem projektovanju i izvođanju radova:

smanjenju roka
smanjenju cene
postizanju potrebnog kvaliteta;
projekti - aktivnosti koji predstavljaju nastavak primenjenih i razvojnih istraživanja:
da su u funkciji rešavanja konkretno aktuelnih problema;
da su neposredno primenjivi u praksi, projektovanju i izvođenju radova, rekonstrukciji i održavanju raznovrsnih objekata;
projekti - aktivnosti koji se odnose na:
zaštitu životne okoline, zaštitu od požara i bezbednost zdravlja ljudi na radu
uštedu energije
racionalno korišćenje i zaštitu resursa voda
unapređenje domaće proizvodnje i izvoza proizvoda

Prijava na konkurs za sufinansiranje projekata podnosi se na: Obrascu prijave za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova (preuzmi obrazac)

Uz Obrazac se obavezno prilaže:

program aktivnosti
finansijski plan aktivnosti
Poželjno je da organizator dostavi:
primerak štampanog i digitalnog materijala
Prijave će biti razmatrane na osnovu kategorizacije projekata-aktivnosti preciziranih Pravilnikom za sufinansiranje projekata koji su od interesa za članove matičnih sekcija projektanata i izvođača radova (preuzmi ovde) usvojenog od strane Izvršnih odbora matičnih sekcija projektanata i izvođača radova.

Rok za pristizanje prijava 01.05.2012.godine.

Prijave treba dostaviti poštom ili lično na adresu Komore, Bulevar vojvode Mišića br.37, II sprat sa naznakom "Za Konkurs-sufinansiranje projekata matičnih sekcija projektanata i izvođača radova"

Izvor: Vebsajt Inženjerske komore Srbije, 1.4.2012.

ZAKON O PREKRŠAJIMA: U prva tri meseca 2012. godine podneseno 28.000 prekršajnih prijava protiv vozača

U prva tri meseca 2012. godine na drumovima Srbije poginulo 92 ljudi, a povređeno čak 2.800 osoba. Po statistici, smanjenje broja poginulih blizu 30 odsto, ali zato raste broj prekršajnih prijava i broj vozača nasilnika.

Sudovi su od početka godine imali mnogo posla. Podneseno je 28.000 prekršajnih prijava protiv vozača, od čega 4.000 za vožnju sa većim procentom alkohola u krvi. U saobraćajnim nesrećama od početka godine poginulo je 92 ljudi, dok je 2.800 povređeno.

Većina ovih vozača završila je u pritvoru, a za dve godine otkako važe poeni, oduzeto je 1.000 vozačkih dozvola.

Starešina sudija za prekršaje Srbije Zoran Pašalić kaže da su četvrtinu svih prekršaja u zemlji počinili vozači u Beogradu.

"Posle glavnog grada, sudeći prema broju stanovnika, najviše prekršaja desilo se u Rumi, Smederevu, Šapcu, Novom Sadu i Nišu, dok je najmanje saobraćajnih prekršaja napravljeno u Kragujevcu", ističe Pašalić.

U policiji kažu da je u martu zabeležen rast saobraćajnih udesa i povećan broj poginulih, što se obrazlaže većom brzinom zbog boljih uslova za vožnju posle snežnih padavina. Da bi se taj trend sprečio, najavljuju se nove akcije pojačane kontrole.

Slaviša Matić iz MUP-a Srbije navodi da će tokom aprila biti nastavljene sve policijske akcije, u koje će biti uključeni presretači, a svi pripadnici saobraćajne policije radiće na sankcionisanju nedozvoljenog ponašanja.

Stručnjaci kažu da policija i sudstvo rade punim kapacitetom, ali da i ostali subjekti koji se pominju u zakonu o bezbednosti saobraćaja moraju početi da rade. Dva bitna pravilnika, jedan o obuci i jedan o tehničkim pregledima, još čekaju na usvajanje i time prave zbrku u novom zakonu.

U prevenciji teških saobraćajnih nesreća neophodna je dosledna primena zakonskih odredbi, ali i mnoštvo vaspitnih mera koje su usmerene ka promeni svesti stanovništva o bezbednosti u saobraćaju, rekao je Milan Božić iz Komiteta za bezbednost saobraćaja za RTS.

"Kada su mladi u pitanju nedostaje mnoštvo mera koje se primenjuju u prvih 18 godina života do prvih godina učestvovanja u saobraćaju. To su vaspitne mere od malena, vaspitanje roditelja, vaspitanje u obdaništima i školama, u auto-školama, kasnije i preventivne kampanje", kaže Božić.

Izvor: Vebsajt RTS-a, 3.4.2012.

STUDENTI TRAŽE REFORMU SISTEMA VISOKOG OBRAZOVANJA

Studenti će sutra, na njihov Dan, 4. april, predati Ministarstvu prosvete i nauke peticiju sa potpisima više od 50.000 akademaca, koji traže reformu sistema visokog obrazovanja.

Kako je Tanjugu rekao predsednik Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) Miša Živić, peticija, u okviru akcije „Desetka za Srbiju”, biće predata u 10 sati. Čitava akcija je pokrenuta zbog dugogodišnjeg neispunjavanja zahteva studenata, vezanih za lakšu upisnu politiku, veće budžetske kvote i prihvatljivije školarine.

Osnovni zahtev je da se svi studenti koji su stekli 48 bodova, mogu upisati u narednu godinu studija kao budžetski, odnosno da uslov ne bude sa 60 bodova.
Akademci traže i vraćenje apsolventskog staža, da se formira fond za razvoj visokog obrazovanja, donošenje novog šifrarnika zanimanja, jer oko 60.000 mladih nije prepoznato na tržištu zbog toga što stara klasifikacija zanimanja nije usklađena sa bolonjskim zvanjima.

Takođe, traže i da se uvede socijalna dimenzija u sistem finansiranja kako ne bi bili „blokirani” odlični studenti koji su slabog materijalnog stanja.

Kampanju „Desetka za Srbiju” pokrenuli su ujedinjeni studentski predstavnici iz cele zemlje, SKONUS, studentski parlamenti, kao i sve veće studentske organizacije.

Pojedini beogradski fakulteti najavljuju veće školarine pred ovogodišnji upis nove generacije brucoša, a iz Ministarstva nauke i prosvete podsećaju da saglasnost na školarine daje upravo to ministarstvo i da ih ne bi trebalo povećavati.

„Stav ministarstva je da ni ove godine ne treba povećavati školarine”, rekao je ministar Žarko Obradović u izjavi Tanjugu i naveo da su taj stav prihvatili i podržali rektori državnih univerziteta na prošlonedeljnom zajedničkom sastanku.

Međutim, neki fakulteti nisu uvažili preporuku, pa su predložili povećanje školarine, iako su cene studija za prosečnog studenta i do sada bile visoke.

Predložene školarine biće tema sednice Senata Univerziteta u Beogradu, zakazane za četvrtak, 5. april, rekao je Tanjugu pi-ar tog univerziteta Marjan Nikolić.
„Verujem da mnogi dekani nisu upoznati sa dogovorom rektora i ministra prosvete o školarinama”, rekao je Nikolić.

Pojedini mediji prenose da su među fakultetima koji su predložili veće školarine za samofinansirajuće studente - Elektrotehnički, Tehnološko-matalurški, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet političkih nauka, Šumarski, Geografski, Učiteljski fakultet.

Povećanje školarine, u odnosu na prošlu godinu, kreće se od 5.000 do 21.000 dinara. Elektrotehnički fakultet je predložio da se školarina poveća za 9.000 dinara, pa će brucoši koji upišu studije elektrotehnike, a ne nađu se na spisku za budžet, plaćati godinu studija 90.000 dinara, prenose mediji.

Na smeru za softversko inženjerstvo, koji upisuju samo akademci koji sami plaćaju studije, godina će, najverovatnije, poskupeti sa 183.000 na 204.000 dinara.

Povećanje školarine za 6.000 dinara predložio je Tehnološko-metalurški fakultet, koji tri godine nije menjao cenovnik, i to sa 60.000 na 66.000 dinara, pišu mediji.

Cena osnovnih akademskih studija na Fakultetu organizacionih nauka trebalo bi da se poveća sa 129.00 na 139.000 dinara, dok će studiranje na daljinu biti skuplje za 7.000 dinara.

Godina studija na Šumarskom fakultetu trebalo bi da poskupi za 5.000 dinara, a Fakultet političkih nauka je, kako se navodi, predložio jedinstvenu cenu za sve studijske programe, koja iznosi 98.000 dinara.

Geografski i Učiteljski fakultet predložili su poskupljenje od 10.000 dinara, dok su neke visokoškolske ustanove tražiće veće cene i za master i doktorske studuje.
Tanjug

objavljeno: 03.04.2012.

MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA OBJAVILA SPISKOVE PORESKIH DUŽNIKA

U vezi  najvećih  dužnika po osnovu javnih prihoda koje Poreska uprava shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji objavljuje kvartalno na svom sajtu dajemo sledeća pojašnjenja.

Uz svaki naziv obveznika ili ime, kod kojeg postoji neka zakonska smetnja za sprovođenje prinudne naplate stavljena je napomena zašto se ne sprovodi prinudna naplata.

Objavljivanje spiska dužnika postepeno utiče na finansijsku disciplinu, jer su mnogi obveznici koji su trebalo da se nađu na spisku u poslednjem momentu uplatili celokupan dug.
Objavljivanje spiskova je samo  jedan od činilaca za poboljšanje naplate.

Poreska uprava u prva tri meseca 2012.godine je ostvarila izuzetno dobru  naplatu svih javnih prihoda, što je rezultat i pojačanih kontrola i pojačanih mera prinudne naplate. Za prva tri meseca 2012.godine doneto je 90.135 opomena za plaćanje i 28.600  rešenja o sprovođenju prinudne naplate za dug od 16,7 milijardi,  a od toga naplaćeno 8,7 milijardi.

U donjoj tabeli prikazana je naplata  javnih prihoda po godinama.

Uporedni pregled ostvarenih prihoda na teritoriji Srbije /ON LINE/

Spisak 500 najvećih dužnika - pravnih lica /ON LINE/

Spisak 500 najvećih dužnika - preduzetnika /ON LINE/

Spisak 500 najvećih dužnika - fizičkih lica /ON LINE/

KONFERENCIJA "VIZIJA 2016 - NOVA AGENDA ZA BUDUĆU VLADU - ŠTA TREBA URADITI ZA SRPSKU EKONOMIJU TOKOM MANDATA NOVE VLADE - PREDLOZI LOKALNE SAMOUPRAVE I PRIVREDE", BIĆE ODRŽANA 11. APRILA U "SAVA CENTRU"

Konferencija "Vizija 2016 - Nova agenda za buduću vladu - šta treba uraditi za srpsku ekonomiju tokom mandata nove vlade - predlozi lokalne samouprave i privrede", biće održana 11. aprila u "Sava centru" najavila je danas Stalna konferencija gradova i opština (SKGO).

Konferencija je rezime najvažnijih zaključaka sa 12 okruglih stolova, koje su širom Srbije organizovali SKGO, Nacionalna agencija za lokalni ekonomski razvoj NALED i Nemačka agencija za međunarodnu pomoć GIZ sa predstavnicima lokalne samouprave, privrede i lokalnih odbora parlamentarnih stranaka.

 Na do sada održanim skupovima, najvažniji predlozi su - jačanje uloge lokalne samouprave u podsticanju ekonomskog razvoja, rešsavanje problema nelojalne konkurencije u vidu sive ekonomije i rada na crno, poreska reforma lakši pristup tržištu kapitala i efikasnija naplata potraživanja.

 Istaknuto je da je razvoj infrastrukture preduslov za investicije u privredi, a posebnu važnost imaju sistemi za snabdevanje električnom energijom, gasovodna i saobraćajna infrastruktura.

 Takođe je važan razvoj poljoprivrede, a Srbiji su zbog razlike u prirodi poljoprivredne proizvodnje i veličine poseda potrebne dve strategije razvoja poljoprivrede - jedna za Vojvodinu, a druga za ostatak Srbije.

Dati su i predlozi za upotrebu neiskorišćenih resursa, kao što su ranije izgrađeni industrijski objekti, višak vojne imovine, kao i objekti u vlasništvu preduzeća koja nisu uspešno privatizovana.

 Takođe su predložena i podsticajna sredstva za privredu, odgovarajuće obrazovanje i nauka, fleksibilniji propisi i efikasna uprava, profesionalizacija javnih preduzeća, a istaknut je i značaj privrednih udruženja, koje treba posebno podsticati.

Izvor: Tanjug, 3.4.2012.

POREZI PREPREKA ZA RAD U INOSTRANSTVU U EU: Procenjuje se da 1,2 miliona građana EU radi u drugoj zemlji članici

Procenjuje se da 1,2 miliona građana EU radi u drugoj zemlji članici. Njihove godišnje bruto plate, prema proceni Evropske komisije, u 2010. su iznosile 46,9 milijardi evra. Komisija smatra da slobodno kretanje radnika pruža veliki potencijal za zapošljavanje i rast, a da su nepovoljnosti u pogledu poreza jedna od glavnih prepreka za ostvarivanje tog potencijala. Zbog toga će u 2012. godini podrobno proučiti poreske propise zemalja članica da bi utvrdila da li postoji diskriminacija radnika iz inostranstva.

"Propisi EU su jasni: na zajedničkom tržištu svi građani EU moraju biti u istom položaju. Ne sme biti diskriminacije i ne sme se narušavati pravo radnika na slobodno kretanje", izjavio je komesar za poreze Algirdas Šemeta. "Većina zemalja članica poštuje ta osnovna načela, ali ja sam spreman da preduzmem sve potrebne mere da bih osigurao da su ta načela uvrštena u poreskim propisima svih zemalja", rekao je Šemeta.

Šemetin portparol Emer Trejnor je u razgovoru sa novinarima kazao da će Komisija ispitati poreske propise svake zemlje članica da bi utvrdila da li postoje diskriminacije radnika koji rade u instranstvu.

Komisija je 3. aprila saopštila da u slučaju da utvrdi nepravilnosti planira da to stavi do znanja zemlji članici, a ukoliko se situacija ne popravi da će pokrenuti proceduru predviđenu u slučaju kršenja propisa EU.

Osnovna stvar koju Komisija želi da utvrdi je da li građani koji ostvaruju većinu prihoda u drugoj zemlji članici imaju veće poreske obaveze, između ostalog da li se poreske olakšice za pojedince i porodice primenjuju i na njih.

U fokusu je takođe i da li se pravi razlika između sopstvenih građana i građana drugih zemalja članica koji povremeno rade na njihovoj teritoriji, posebno u pogledu prava na odbijanje troškova i primene različitih poreskih stopa.

Kako se ističe, Komisija se neće ograničiti na utvrđivanje položaja zaposlenih, već i preduzetnika i penzionera.

Ističe se da su osnovna načela prava radnika u inostranstvu utvrđena i presudama Evropskog suda pravde.

Komisija se, kako se ističe, bavi i drugim faktorima koji utiču na slobodno kretanje radnika. Tako je u u novembru 2011. predložila mere za izbegavanje dvostrukog oporezivanja, a u martu ove godine mere za zaštitu radnika na privremenom radu u inostranstvu.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 3.4.2012.

DEBATA: "SOCIJALNA DRŽAVA - LEPA USPOMENA ILI PROJEKAT ZA BUDUĆNOST": • 3. april 2012. godine •

Debata: "Socijalna država - lepa uspomena ili projekat za budućnost"3. april 2012. u Beogradu (Konferencijska sala Narodne banke Srbije, Nemanjina 17, ulaz iz Ulice Svetozara Markovića) od 11.00 do 14.00 sati.

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Građanske inicijative organizuju Nacionalnu debatu "Socijalna država - lepa uspomena ili projekat za budućnost" deo je šireg programa javnih rasprava o daljim pravcima razvoja Srbije u postojećem društvenom, ekonomskom i političkom kontekstu, a u svetlu integracije naše zemlje u Evropsku uniju.

Debata je prilika da se razgovara o socio-ekonomskom razvoju Srbije i obezbeđivanju različitih vrsta usluga za građane korišćenjem javno-privatnog partnerstva u specifičnim društvenim i političkim prilikama. U debati će učestvovati nezavisni eksperti, predstavnici/ce državnih institucija, obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih institucija, biznisa, organizacija civilnog društva, strukovnih udruženja, fondacija...

Oni će razgovarati o tome u kojoj meri su očekivanja od socijalne države u skladu sa njenim mogućnostima, i na koji način državno-privatno partnerstvo može da doprinese boljim uslugama u oblasti socijalne zaštite, zdravstva, zapošljavanja, obrazovanja, komunalnih usluga... Nadamo da ćete biti u mogućnosti da učestvujete na debati.

Govornici/e:

- Žarko Šunderić, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
- Miljenko Dereta
- Miodrag Zec, Filozofski fakultet,Univerzitet u Beogradu
- Aleksandar Stevanović, Centar za slobodno tržište
- Saša Radulović - NALED, Asocijacija malih i srednjih preduzeća
- Ana Trbović, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
- Mihajlo Babin, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA)
- Slobodan Cvejić, SeConS - grupa za razvojnu inicijativuOrganizaciona struktura

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 2.4.2012.

ZAVRŠENA LICITACIJA ZA POSTAVLJANJE POKRETNIH TEZGI I DRUGIH PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA U BEOGRADU

Licitacija za zakup lokacija za postavljanje tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na javnim površinama u Beogradu - područje gradske opštine Stari grad, održana je 30. i 31. marta u maloj sali opštine Stari grad. Interesovanje je bilo veliko, a ukupan prihod od zakupnine za petnaest vrsta tezgi iznosi oko 65 miliona dinara, saopšteno je iz ove opštine.

Konkursom, koji je prethodno raspisan, bili su obuhvaćeni aparati za kokice, tezge za prodaju razglednica i turističkih publikacija, rotacioni stalci za prodaju štampe, tezge za prodaju umetničkih suvenira, tezge - kolica za prodaju osvežavajućih napitaka, tezge za prodaju proizvoda starih zanata, umetničkih predmeta i umetničkih suvenira, tezge za prodaju umetničkih predmeta, sanduci za čišćenje obuće, stalci za prodaju balona, vage za merenje telesne težine, tezge za prodaju cveća, tezge za prodaju knjiga, konzervatori za sladoled, uređaji za kesten i kukuruz i uređaji za "hot-dog".

Rok postavljanja ovih objekata je 1. mart 2013. godine, a konkurs za preostale nepopunjene lokacije biće raspisan u drugoj polovini aprila.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 2.4.2012.

OPŠTINSKA ODLUKA O OGLAŠAVANJU: Komunalna inspekcija u Kikindi kažnjavaće političke stranke, ukoliko plakate budu postavljali na nedozvoljenim mestima

Komunalna inspekcija u Kikindi kažnjavaće političke stranke, ukoliko plakate budu postavljali na nedozvoljenim mestima.

Opštinskom odlukom regulisano je da je postavljanje plakata zabranjeno na površinama i objektima na otvorenom prostoru

Lepljenje plakata moguće je samo na objektima predviđenim za oglašavanje i reklamiranje, a to je osam stubova na Trgu. Svaki prekršaj inspekcija će kažnjavati - kaže sekretar Sekretarijata za inspekcijske poslove i zaštitu životne sredine Milutin Gavrilov.

Učesnicima izbora poslato je obaveštenje Komunalne inspekcije, u kojem će biti upozoreni da ne smeju da krše Odluku o oglašavanju. Zaprećene kazne za pravna lica, u ovom slučaju stranke, su od 100.000 do 500.000 dinara, a fizičko lice će, u slučajevima kada ga inspekcija zatekne da lepi plakat mimo predviđenih mesta, platiti kaznu od 2,5 hiljade do 25 hiljada dinara.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Dnevnik", 23.3.2012.

ČLANICE ĆE PLAĆATI 50% MANJE U BUDŽET EU AKO PRISTANU NA UVOĐENJE POREZA NA FINANSIJSKE TRANSAKCIJE ODNOSNO "ROBIN HUD" POREZA

Članice će plaćati 50% manje u budžet EU ako pristanu na uvođenje poreza na finansijske transakcije odnosno "Robin Hud" poreza kako ga u javnosti zovu budući da cilja najbogatije finansijske četvrti u Evropi. U poslednjim pokušajima da preokrene stavove zemalja koje se oštro protive ovom nametu, Evropska komisija je prvi put 22. marta iznela konkretne procene mogućih ušteda koje bi do 2020. mogle da dosegnu 80 milijardi evra. Očekuje se da će se debata o novom porezu tek zahuktati.

Predsednik Evropske komisije Žoze Manule Barozo je na konferenciji najvišeg nivoa posvećenoj sledećem višegodišnjem budžetu istakao da je će novi porez smanjiti opterećenje budžete članica na ime izdvajanja za budžet za 50%. Inače, doprinosi članica su glavni izvor finansiranja EU sa udelom od 77% u budžetu EU.

U obrazloženju efekata uvođenja poreza na transakcije, evropski komesar za budžet Januš Levandovski (Janusz Lewandowski) procenio je da bi Nemačka bi platila 10,7 milijardi evra manje za bužet do 2020, Poljska 1,8 milijardi manje, Italija 6,4 milijardi, a Letonija 81 milion manje.

Velika Britanija, Holandija i Švedska, inače najsnažniji protivnici uvođenja poreza na finansijske transakcije, uštedele su 7,6 milijardi, 2,6 i 1,6 milijardi evra.

Do 2020. ukupne uštede dostigle bi 81 milijardu evra što je recimo ceo budžet 2014-2020 planiran za istraživanje i razvoj. Od ovog novca, jedna trećina bi išla u nacionalne budžete, a dve trećine ili 54 milijarde evra u budžet EU.

Porez na finansijske transakcije je središnji deo predloga budžeta EU za period 2014-2020 koji je objavljen u junu prošle godine. Članice su tada reagovale negativno i na predlog o povećanju ukupnog budžeta od 5% i na uvođenje takozvanog "Robin Hud" poreza.

Suština ovog poreza, kako je predstavio komesar za budžet, jeste da bi se sa 0,1% oporezovale transakcije obveznica i akcija, a sa 0,01% promet derivatima. Cilj uvođenja poreza ja da se finansiranje EU što više osloni na sopstvene prihode, a manje na doprinose članica.

Komesar za budžet Levandovski je istakao da finansijski sektor ne plaća PDV i da je dobio u krizi od poreskih obveznika značajnu finansijsku podršku. Zato je i oporezivanje transakcija po stopi nižoj od 0,1% jedino pravedno rešenje, dodao je on. Uz to, članice koje imaju problema sa popunjavanjem budžeta mogu samo da podrže novi porez s obzirom na nivo prihoda koji će generisati do 2020, prokomentarisao je on.

Barozo je ocenio da je predloženi način finansiranja budžeta transparentniji i socijalno prihvatljiviji jer se novac ne dobija oporezivanjem rada već finansijskih transakcija, čime se manje utiče na privredni rast zemalja EU.

Kako je rekao, kad članice vide "konkretne podatke" o mogućim uštedama "oni koji su bili skeptični verovatno će promeniti mišljenje".

Levandovski je kazao da je došlo do "promene" u razmišljanju članica o porezu koji je predložio zvanični Brisel. Svi slični predlozi prethodnih decenija jedva da su preživeli nedelju dana, dok se poslednji "Robin Hud" razmatra od juna 2011.

Ali iznosi o uštedama nisu sve zadovoljili. Velika Britanija je brzo reagovala i objavila saopštenje da "potpuno odbacuje predlog" da bi mogla da profitira od uvođena poreza na finansijske transakcije, preneo je Euobserver.

Budući da dogovor u vezi sa budžetom EU treba da se postigne do kraja godine, očekuje se da će se debata tek zagrejati. Devet članica se izjasnilo da želi samostalno da "gura" inicijativu za uvođenje poreza, što bi izmestilo ovo pitanje iz nadležnosti Komisije, dok su Nemačka i Britanija rekle da rast budžeta ne sme da prelazi inflaciju. U EU već ima zemalja koje imaju ovaj porez na transakcije.

Ali pregovori o budžetu će imati dodatnu začkoljicu, piše Euobserver. Evropski parlament će imati jaču ulogu u odlučivanju o višegodišnjem finansijskom okviru zahvaljujući novim olašćenjima koja su mu data Lisabonskim sporazumom koji je stupio na snagu u decembru 2009. Šef Parlamenta Martin Šulc (Martin Schulz) kazao je da će se institucija kojom predsedava biti čvrsta u pregovorima. Parlament "neće prihvatiti manji budžet", rekao je on. On je podsetio učesnike na konferenciji da će Parlament braniti "svoje pravo na odlučivanje".

Bilo koji pokušaj ministara finansija da potkopaju to pravo, neće proći, rekao je on.

Budžet EU se trenutno finansira iz tri glavna izvora prihoda. Prvi i najstariji izvor su vlastiti prihodi koji se prikupljaju od carina na izvoz van EU i od dozvola za kvote na šećer. Iz ovog izvora bi EU trebalo u ovoj godini da dobije 15% budžeta ili 19,3 milijarde evra. Drugi izvor je porez na dodatu vrednost od kojeg se će se dobiti u ovoj godini 14,5 milijardi evra.

I treći glavni izvor je bruto nacionalni dohodat članica jer svaka članica određeni procenat odvaja u budžet EU.

Tanjug

KREIRANJE ZAJEDNIČKIH PROJEKATA I JAČANJE SARADNJE U POGRANIČNIM REGIJAMA MAĐARSKE I SRBIJE

U ponedeljak, 19. marta, u dvorcu Fantast nadomak Bečeja (Bačkotoploski put b.b.), s početkom u 11.00 časova, biće održana konferencija "Kreiranje zajedničkih projekata i jačanje međuopštinske saradnje u pograničnim regijama Mađarske i Srbije".
Konferenciju organizuju Fond "Evropski poslovi" AP Vojvodine, Regionalna razvojna agencija Bačka, Regionalna razvojna agencija Srem i Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj Banat.
Izvor: Vebsajt Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, 19.3.2012.

SUFICIT SA CEFTA U JANUARU 54 MILIONA DOLARA

Srbija je u januaru ostvarila suficit u razmeni sa zemljama CEFTA od 54 miliona dolara, što je rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda, pokazali su podaci Republičkog zavoda za statistiku.
Srbija je u zemlje CEFTA tokom januara najviše izvozila žitarice, proizvode od njih, razne vrste pića, gvožđe i čelik, a najviše je uvozila kameni ugalj, koks i brikete, gvožđe i čelik, struju, kao i povrće i voće.
Izvoz Srbije, za posmatrani period, iznosio je 151,1 miliona dolara, a uvoz je bio 97,1 miliona dolara, što znači da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 155,6 odsto.
Srbija je u 2011. godini ostvarila suficit u razmeni sa zemljama CEFTA od oko 1,5 milijardi dolara, što je, takođe, bio rezultat uglavnom izvoza poljoprivrednih proizvoda.
Region CEFTA je jedno od retkih tržišta sa kojima Srbija ima kontinuirani suficit u razmeni, odnosno na koje više izvozi nego što uvozi, i prema učešću u ukupnom izvozu Srbije, to tržište je drugo po značaju, posle tržišta EU.
Izvor: Tanjug, 19.3.2012.

PROGRAM FINANSIRANJA PROJEKATA UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI: • Sredstva za oko 200 objekata i oko 2.000 kredita

U okviru Programa finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti iz prve tranše biće adaptirano između 150 i 200 javnih objekata i finansirana kamata za oko 2.000 kredita, izjavio je danas državni sekretar Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornoh planiranja Bojan Đurić.
"To znači da će u svakoj opštini moći da se sredi 1,5 do dva objekta", naveo je Đurić gostujući na RTS i ukazao da su lokalne samouprave u obavezi da obezbede 10 odsto sredstava.
Prema njegogovim rečima, odluku o tome koji će se projekti finansirati donosiće komisija, a ispaćivaće se redosledom kojim su pristizali u Ministarstvo.
Govoreći o subvencionisanim kreditima za građane, Đurić je istakao da će Ministarstvo subvencioniše skoro kompletan iznos kamatate i da će biti sredstava za oko 2.000 kredita.
On je istakao da će građani moći da uzmu kredit za sve što poboljšava energetsku efikasnost, a kao primer je naveo da se samo zamenom spoljne stolarije može uštedeti 70 odsto energije.
"To se može isplatiti kroz nekih četiri, pet sezonskih računa za struju i zbog toga pozivam građane da se oprede ze kredit, jer će vraćati onoliko koliko pozajme. Teret kamate pada na Ministarstvo", naveo je Đurić.
Vlada Srbije utvrdila je prošle sedmice Program finansiranja projekata unapređenja energetske efikasnosti u tekućoj godini kojim je obezbeđeno 1,3 milijarde dinara za radove na rekonstrukciji i adaptaciji javnih i stambenih objekata.
Izvor: Tanjug, 19.3.2012.

DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE (EU) U SRBIJI I UPRAVA CARINA REPUBLIKE SRBIJE ORGANIZOVAĆE U BEOGRADU KONFERENCIJU ZA NOVINARE POVODOM ZAVRŠETKA TVINING PROJEKTA KOJI JE EU FINANSIRALA SA 1, 4 MILIONA EVRA

Tokom 19 meseci trajanja projekta, Uprava carina Francuske je kroz niz seminara, stručnih obuka i studijskih poseta pružila Upravi carina Srbije stratešku pomoć u jačanju administrativnih kapaciteta i usklađivanju sa EU standardima.
Projekat je pre svega rezultirao povećanom budnošću, povećanjem naplate dažbina i smanjenjem carinskih prevara, a građani i privredna zajednica će takođe imati brojne koristi, ističe se u saopštenju Uprave carina.
Analiza rizika omogućava da carinske kontrole budu manje učestale i precizno ciljane, što ubrzava protok putnika i robe preko graničnih prelaza i smanjuje zadržavanja, a primena pojednostavljenih procedura omogućava srpskim kompanijama da budu efikasnije, poboljšava njihovu konkurentnost na svetskom tržištu i stimuliše zapošljavanje.
"Odlučna borba protiv krivotvorene robe značajno utiče na bezbednost potrošača, a suprotstavljanje organizovanom privrednom kriminalu i podržavanje legalnih tokova robe i novca direktno utiče na smanjenje broja carinskih prevara", navode u Upravi.
Novinarima će se obratiti generalni direktor Uprave carina Srbije Predrag Petronijević, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer, ambasador Francuske u Srbiji Fransoa Gzavije Denio, državni sekretar Ministarstva finansija Miodrag Ðidić i šef Direkcije za međunarodne odnose Uprave carina Francuske Žan Fransoa Ditej.
Izvor: Tanjug, 19.3.2012.

KOMPANIJA JAHU PODNELA JE TUŽBU PROTIV DRUŠTVENE MREŽE FEJSBUK ZBOG KRŠENJA VLASNIČKIH PRAVA NAD PATENTIMA

Kompanija Jahu (Yahoo Inc.) podnela je tužbu protiv društvene mreže Fejsbuk (Facebook Inc.) zbog kršenja vlasničkih prava nad patentima, jer je kako u tužbi tvrdi Yahoo Facebook zloupotrebio 10 patenata koji se odnose na reklamiranje preko interneta, kontrolu privatnosti i društvene mreže.

Jahu je u februaru najavio da će podneti tužbu i zatražio od Fejsbuka da licencira svoje patente.

U Fejsbuku navode da su razočarani potezom Jahua i dodaju da su odlučni da dokažu pred sudom da ne postoji njihova krivica. Ukoliko sud ipak presudi u korist Jahua, to bi značajno moglo da utiče na pozicije Fejsbuka u trenutku kada kompanija namerava da prvi put javno ponudi svoje akcije na proleće.

Krajem 2011. godine samo 56 patenata pripisavano je Fejsbuku, što je jako mali broj u odnosu na druge velike kompaniju u IT sektoru.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

PREDSTAVNICI SRBIJE I KOMPANIJE "MIŠLEN" POTPISALI MEMORANDUM O RAZUMEVANJU O REALIZACIJI INVESTICIONOG PROJEKTA TE KOMPANIJE

Predstavnici Srbije i kompanije "Mišlen" potpisali su danas Memorandum o razumevanju o realizaciji investicionog projekta te kompanije, kojim je predviđeno da francuski proizvođač automobilskih guma u naredne četiri godine uloži oko 170 miliona evra u proširenje proizvodnih kapaciteta u Pirotu.

Predsednik Srbije Boris Tadić, koji je u fabrici "Tigar tajers" (Tigar Tyres) prisustvovao potpisivanju dokumenta, istakao je da su četvorogodišnji napori vlade počeli da daju efekte, što pokazuje sve veća zainteresovanost stranih investitora za proširenje proizvodnje Srbiji.

"Otvaraju se novi pogoni, potpisuju se memorandumi o razumevanju i ugovori. Dobro je da ubiramo plodove cetvorogodišnjeg rada, ali još važnije je što smo postavili metodologiju koja će davati rezultate u budućnosti", rekao je Tadić.

On je podsetio da je, zahvaljujući efikasnoj politici privlačenja investicija, Srbija prošle godine ostvarila rekordni nivo investicija u regionu.

"Ovo više nije vaša partnerska kompanija to je vaša kompanija jer Mišlen je postao srpska firma. Vi ste unapredli proizvodnju i zaštitu životne sredina, a mi obećavamo da ćemo Pirot približiti evrpskim putnim koridorima, sto će biti blagotvorno za vašu proizvodnju", poručio je Tadić francuskim investitorima.

Prema njegovim rečima, "Tigar tajers" i Pirot su dobar primer kako dobar mendžment može da stvori sigurnu budućnost za građane jedne regije.

Na kraju, Tadić je na francuskom zahvalio "Mišlenu" na odluci da u Pirotu stvori centar za proizvodnju iz kojeg će biti pokriven znatan deo svetkog tržišta te kompanije: "Zahvaljujem vam još jednom na ovome što ste uradili i što ste učinili za Pirot i Srbiju, zahvaljujem vam na vašem naporu i uspehu", rekao je Tadić.

Memorandum o razumevanju potpisali su ministar ekonomije i regionanog razvoj Nebojša Ćirić, predsednik opštine Pirot Vladan Vasić i direktor kompanije "Tigar tajers" Erik Fajdu.

Ministar Ćirić ocenio je da odluka kompanije "Mišlen" da upravo u Pirotu proširi svoje proizvodne kapacitete pokazuje njihovu stratešku odluku da Srbija i Pirot budu centar ovog dela Evrope, pa i sveta za proizvodnju guma koje su prepoznatljive širom planete.

Ćirić je rekao da će kompanije "Mišlen" u pravoj fazi uložiti 170 miliona evra u proširivanje proizvodnje i otvoriti 700 novih radnih mesta sa ciljem da do 2016. godine, umesto dosadašnjih osam miliona proizvodi 12 miliona guma godišnje.

"Ovo je početak daljeg razvoja Mišlena u Srbiji. U drugoj fazi, plan je da praktično dupliramo proizvodnju i da imamo fabriku koja proizvodi 20 miliona guma godišnje", rekao je Ćirić.

Direktor kompanije "tigar tajers" Erik Fajdu je rekao da će fabrika u Pirotu imati važnu ulogu u sprovođenju strategije "Mišlena" da se značajnije proširi na rusko i tržište zemalja Komonvelta.

"Veoma sam uveren u uspeh ovog važnog projekta. Očekujem da ova investicija pomogne stanovnicima Pirota, ali i prosperitetu Srbije", rekao je Fajdu.

Predsednik opštine Pirot Vladan Vasić je istakao da je otvaranje 700 novih rednih mesta direktno u proizvodnji odlična vest za Pirot, jer to znači još tri puta više novih radnih mesta u drugim posrednim delatnostima.

"Procena je da na jedno radno mesto u proizvodnji ide tri u posrednim delatnostima. To je odlična vest koja znači budućnost i sigurnu platu za građane Pirota, veći budžet grada i više mogućnosti za ulaganje u infrastrukturu, rekao je Vasić.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 3.4.2012.

ZNAČAJ UDRUŽIVANJA PROIZVOĐAČA I TRGOVACA OBUĆOM I KOŽNOM GALANTERIJOM U KLASTERE

Koncept povezivanja u klastere postao je centralna ideja konkurentnosti i ekonomskog razvoja. Privredna komora Beograda prepoznala je  značaj formiranja klastera kao najpogodnije forme integrisanja, nauke, obazovanja i privrede u cilju povećanja povećnja produktivnosti, privlačenja investicija i boljeg plasmana na inostranim tržištima.

Cilj nam je, da pokretanjem ove inicijative, mala i srednja preduzeća kroz povezivanje u Klaster uspostave strateška partnerstva i razviju specijalizacije, povećaju konkurentost, unaprede tehnološki razvoj i inovacije, a sve u cilju boljeg plasmana srpskih preduzeća. Konkurentno sposobna domaća preduzeća najbolja su osnova za socijalno priaveno društvo i punu zaposlenost.

O značaju udruživanja u Klaster, primerima dobre prakse kao i merama koje će država preduzimati u cilju povećanja konkurentnosti domaće privrede govoriće Zorica Marić, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

 Interesno i funkcionalno povezivanje malih i srednjih preduzeća u klastere pokazalo je izvrsne rezultate u skoro svim oblastima, što je dalo osnova i za organizovanje ovakvog skupa koji će identifikovati potrebu malih i srednjih preduzeća za njihovim povezivanjem i umrežavanjem, jačanjem konkruntnosti, apliciranjem za projekte i privlačenjem direktnih stranih investicija.

Za sve dodatne informacije kontakt osobe su: je Milijana Tomanović tel 2642-778, e-mail milijana@kombeg.org.rs i Milica Drinjaković tel. 2643-199, e-mail milicad@kombeg.org.rs (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 3.4.2012.

PRODATO 1.000.000 DRŽAVNIH ZAPISA: Aukcija pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije održana 3. aprila 2012. godine

Na aukciji pedesettronedeljnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 03. aprila 2012. godine, prodato je 1.000.000 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 10.000.000.000,00 dinara. To predstavlja 100,00 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 12,50 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 11. aprila 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 3.4.2012.

EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ (EBRD) ULOŽILA JE U SRBIJU U PROTEKLIH 11 GODINA TRI MILIJARDE EVRA

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) uložila je u Srbiju u proteklih 11 godina tri milijarde evra u više od 180 projekata u svim sektorima, izjavila je direktorka EBRD za Srbiju Hildegard Gacek.

Direktorka Gacek je, u intervjuu za Tanjug, istakla da je EBRD planirala da ove i narednih godina nastavi podršku infrastrukturnom sektoru u Srbiji, posebno železnici i radovima na Koridoru 10 (K-10).

"U januaru smo za železnicu odobrili finansiranje u iznosu od 95 miliona evra, nastavićemo sa podrškom, posebno malih i srednjih preduzeća preko banaka i direktnim finansiranjem korporativnog sektora", navela je Gacek.

Gacek je najavila da će EBRD u Srbiji, u kojoj je prisutna 11 godina, u budućnosti posebno raditi na razvoju sektora obnovljive energije, pa će u taj sektor pristići značajne investicije.

Prema Gacekovoj, Srbija je u poslednjih 11 godina ostvarila značajan napredak, ali je, kao i druge zemlje pogođena krizom.

Rast iz 2011. od dva odsto, prema mišljenju Gacekove, teško će biti moguć u i ovoj godini, prognoze su da će iznositi oko jedan odsto, ali je potencijal za rast u godinama koje slede "ogroman".

"Verovatno ove ne, ali sledeće godine mogao bi da bude ostvaren značajan napredak i privredni rast", prognozirala je Gacek.

Govoreći o prisustvu i radu na ovim prostorima, Gacek je navela da je EBRD povećala obim poslovanja sa 180 miliona evra na 590 miliona evra u 2010. i 526 miliona evra u prošloj godini, radeći na oko 25 projekata.

"Pružili smo podršku infrastrukturnom sektoru, u kojem je bio prisutan manjak ulganja u prethodnom peridu. Pored toga smo pružili jaku podršku finansijskom sektoru, preko koga možemo da pomognemo malim i srednjim preduzećima koja smatramo važnim delom privrede i kojima je potrebna podrška i razvoj", rekla je Gacek.

Najvažnije rezultate EBRD je u Srbiji ostvario pruživši podršku sektorima infrastrukture, finansija, kao i direktne podrške korporativnom sektoru, naglasila je Gacek I dodala da će ta finansijska institucija nastaviti da ulaže i u energetski sektor.

EBRD je ovih dana promovisao i svoj BAS program za podršku ženskom preduzetništvu koji se pored Srbije, sprovodi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (BiH).
Prema Gacekovoj, EBRD je pre nekoliko godina identifikovao nedostatak podrške ženama u svim zemljama u kojima posluju.

"Zato smo pokrenuli program koji podiže svest među samim ženama ali I donatorima da podrška može da podstakne žene da se više bave biznisom. Mi možemo da pomognemo u njihovoj obuci i uklonimo nedostatke u područjima kao što je poznavanje tržišta, finansije i sposobnosti upravljanja" zaključila je Gacek.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije. 2.4.2012.

SAMO 13,7 % ŽENA U UPRAVNIM ODBORIMA U EU

Broj žena u upravnim odborima vodećih kompanija u EU blago je porastao sa 11,8% u 2010. na 13,7% u prošloj godini, navodi se u izveštaju o ravnopravnosti polova koji je 5. marta objavila Evropska komisija. Od sedam članova odbora koji donose važne odluke o poslovanju - samo je jedan žena. Istraživanje Evropske komisije Eurobarometar pokazalo je da većina Evropljanki/a smatra da žene imaju potrebne kvalifikacije za ključna mesta u firmi i da treba da budu jednako zastupljene kao i muškarci.

Manje od trećine građanki/a EU ipak veruje da su žene manje voljne da se bore za karijeru, a petina ispitanica/ka smatra da žene nemaju poželjne kvalifikacije za upravljanje kompanijom.

Žene su slabo zastupljene i u politici. U nacionalnim parlamentima, na četiri člana parlamenta dolazi tek jedna žena. U Evropskom parlamentu, od deset poslanika, samo tri su žene. Ima i velikih razlika među zemljama. U najvećim finskim kompanijama žene čine 27% članova odbora, u Letoniji je 26% žena u odborima, na Kipru 4%, a na Malti još manje, 3%.

Građanke i građani EU nedvosmisleno veruju da takva situacija treba da se promeni: 88% njih smatra da žene sa jednakim kvalifikacijama treba da budu barem jednako zastupljene na ključnim pozicijama, pokazuje najnovije istraživanje Eurobarometar "Žene na upravljačkim pozicijama". Oko tri četvrtine ispitanica/ka veruje da žene imaju potrebne veštine. Isto toliko Evropljanki/a podržava ideju da se zakonom reguliše broj žena na ključnim pozicijama, s tim da 49% predlaže novčane kazne kao najadekvatniji način za primenu tih zakona. Istraživanje, koje je sprovedeno u septembru 2011. na više od 26.000 ispitanica/ka, pokazalo je da 76% Evropljanki/a misli da u poslovnoj zajednici dominiraju muškarci koji nemaju dovoljno poverenja u žene.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 2.4.2012.

KOMISIJA ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA OGLASILA JE JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE AUTO-PUTA E-75 BATAJNICA-DOBANOVCI (SEKTOR 1)

Komisija za planove Skupštine grada Beograda oglasila je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije auto-puta E-75 Batajnica-Dobanovci (sektor 1) u opštini Zemun. Plan je izložen u zgradi Gradske uprave grada Beograda u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) od 2. aprila do 7. maja, i može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se u Gradskoj upravi u Ulici 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) 22. maja u 13 časova. U toku sednice sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi s Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu ih obrazložiti primedbe pred članovima komisije.

Primedbe na planirana rešenja mogu se pismeno dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta 43-45, najkasnije do 7. maja.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 2.4.2012.

PRODUŽEN JE KONKURS ZA STIPENDIJE U OKVIRU ERAWEB PROJEKTA, ROK ZA PRIJAVU JE 10. APRIL 2012. GODINE ZA ŠKOLSKU 2012/2013.

ERAWEB je međunarodni program akademske mobilnosti u kome učestvuje pet univerziteta iz Evropske unije i šest univerziteta sa prostora Zapadnog Balkana. Cilj ERAWEB programa je da ojača veze između Evropske unije i univerziteta na Zapadnom Balkanu, stavljanjem akcenta na obuke i usavršavanja u oblasti medicinskih nauka.

Studenti i osoblje sa grupacije fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Beogradu (projekat obuhvata oblast medicinskih nauka i menadžmenta u zdravstvu) moći će da se prijavljuju za boravak isključivo na nekom od partnerskih univerziteta iz Evropske unije:

Erasmus University Medical Centar Rotterdam (Erasmus MC) (koordinator projekta) - Roterdam, Holandija
University of Torino - Torino, Italija
Universitá Cattolica del Sacro Cuore - Rim i Kampobaso, Italija
UMIT - University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology - Austrija
Ludwig - Maximilians - University Munich - Minhen, Nemačka

Kompletna prijava je onlajn preko internet stranice projekta.

Savete za što uspešniju pripremu prijave možete potražiti u našem priručniku za mobilnost. http://www.bg.ac.rs/csrp/saradnja/pdf/MOBILNOST_prirucnik.pdf

Izvor: Vebsajt Univerziteta u Beogradu, 2.4.2012.

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU SVOJINU OBJAVIO PRIRUČNIK ZA PRONALAZAČE

Obaveštavamo sva zainteresovana lica da je verzija Priručnika za pronalazače na srpskom jeziku dostupna na našem sajtu. Priručnik predstavlja vodič kroz najvažnije etape pretvaranja pronalaska u komercijalni proizvod. Prateći pronalazača u čitavom procesu od ideje do konačnog proizvoda, ovaj vodič razmatra važne elemente procesa, među kojima su smanjenje rizika i kontrola troškova, sastavljanje biznis plana, smernice za postizanje dogovora sa eksternim stranama i razni drugi.

Priručnik za pronalazače pogledajte ovde: http://www.zis.gov.rs/приручник-за-проналазаче.493.html (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Zavoda za intelektualnu svojinu, 21.3.2012.

22.3.2012 GODINE POČINJE ISPLATA SOCIJALNIH DAVANJA ZA FEBRUAR

Ministarstvo rada i socijalne politike Vlade Republike Srbije saopštilo je da će isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za februar početi u četvrtak, 22. marta.

Istog dana počeće i isplata svih socijalnih davanja i to posebnih novčanih naknada, dodatka za pomoć i negu drugog lica, kao i naknada za izdržavanje lica na porodičnom smeštaju, dodaje se u saopštenju

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.3.2012

RAZVOJNA BANKA KINE ZAINTERESOVANA ZA UČEŠĆE U INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA


Ministar za infrastrukturu i energetiku u Vladi Republike Srbije Milutin Mrkonjić i predstavnici Razvojne banke Kine ocenili su da izuzetne političke veze Srbije i Kine i višedecenijsko prijateljstvo dva naroda mogu vrlo brzo biti krunisani velikim investicijama i direktnim ulaganjima u strateške razvojne projekte u Srbiji.

U saopštenju Ministarstva za infrastrukturu i energetiku navodi se da je Mrkonjić tokom sastanka sa delegacijom pomenute banke istakao da je Srbija počela realizaciju velikog broja projekata u oblasti infrastrukture i energetike.

On je ocenio da postoje velike mogućnosti za saradnju srpske privrede i Razvojne banke Kine, i to kroz obezbeđivanje povoljnih kreditnih aranžmana za realizaciju projekata na Koridoru 11, izgradnju termo i hidrocentrala, kao i u oblasti železničkog i vodnog saobraćaja.

Ministar je naglasio da angažovanje pomenute kineske banke u Srbiji može da se odvija po modelu koji je uspostavljen sa Azerbejdžanom, koji će uskoro početi radove na Koridoru 11 od Ljiga do Preljine, sa učešćem od 51 odsto.

Generalni direktor Sektora za planiranje Razvojne banke Kine Đang Džigang istakao je da je ta banka veoma zainteresovana za učešće u realizaciji mnogobrojnih razvojnih projekata u srpskoj infrastrukturi i energetici.

Savetnik predsednika Vlade Srbije za energetiku Petar Škundrić naglasio je da u Srbiji ima dosta mogućnosti za to da Razvojna banka Kine investira sredstva, pre svega, u izgradnju termobloka u Kostolcu, kao i u projekte u oblasti obnovljivih izvora energije i izgradnje malih, srednjih i velikih hidrocentrala.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 21.3.2012

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OKVIRU AKCIJE "VELIKO SPREMANJE SRBIJE"


Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja raspisalo je Konkurs za sufinansiranje projekata čiji su nosioci nevladine organizacije u okviru akcije "Veliko spremanje Srbije".

Idući u susret obeležavanju Svetskog dana zaštite životne sredine i sprovođenju višegodišnjih aktivnosti koje Ministarstvo organizuje tim povodom, a u okviru projekta "Očistimo Srbiju",
Ministarstvo i ove godine nastavlja sa akcijama uređenja prostora pod sloganom "Veliko spremanje Srbije". I ove godine velika pažnja biće posvećena neposrednom aktivizmu građana i njihovih udruženja. U tom smislu Ministarstvo poziva nevladine organizacije da se priključe akciji, kroz realizaciju sopstvenih programa i projekata kako bi zajednički sproveli "Veliko spremanje Srbije", 09.06.2012.godine.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja sufinansiraće projekte koji su od javnog interesa i doprinose unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine kroz sprovođenje akcije čišćenja i uređenja prostora (sanacije divljih smetlišta), kao i aktivnosti organizacije i koordinacije u okviru akcije "Veliko spremanje Srbije".

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 05. april 2012. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na tel: 011/ 36-2222-1 i 011/36-2222-0.

Celokupan Tekst Konkursa, obrazac Prijave za sufinansiranje projekta i Uputstvo sa detaljnijim informacijama mogu se naći na internet stranici Ministarstva (www.ekoplan.gov.rs) (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 21.3.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN OTPISA POTRAŽIVANJA OD FIZIČKIH LICA U SLUČAJU KADA BANKA NIJE U MOGUĆNOSTI DA NAPLATI SVOJE POTRAŽIVANJE OD KLIJENTA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN POKLONA KOJI JE UČINJEN DRUGOM PRAVNOM LICU I DIREKTORU TOG PRAVNOG LICA - Zakon o porezu na dohodak građana: član 85
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN PRIHODA KOJE KAO ČLANOVI KOMISIJE OSTVARUJU FIZIČKA LICA - DRŽAVNI SLUŽBENICI U RADNOM ODNOSU U MINISTARSTVU - Zakon o porezu na dohodak građana: član 13
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: MOGUĆNOST UMANJENJA ZARADE ZAPOSLENOG U SLUČAJU NEPOŠTOVANJA RADNOG VREMENA ILI NEOSTVARIVANJA POTREBNOG RADNOG UČINKA - Zakon o radu: član 106
 • Ministarstvo rada i socijalne politike: NADLEŽNOST ZA OBEZBEĐIVANJE I ISPLATU POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJNOG POSTUPKA - Zakon o radu: član 124
 • Uprava carina: CENA ZELENIH BANANA PREMA RASPOLOŽIVIM PODACIMA ZA 11. NEDELJU 2012. GODINE - Carinski zakon: član 45
 • Uprava carina: OBAVEŠTENJE O KORIŠĆENJU PEČATA ZA OVERU CERTIFIKATA EUR.1 OD STRANE CARINSKIH ORGANA REPUBLIKE MAKEDONIJE SHODNO PRIMENI SPORAZUMA CEFTA 2006 - Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni i pristupanju Sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi - CEFTA 2006: čl. 17[a4] i 32[a4]
Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: IZRICANJE USLOVNE OSUDE SA MOGUĆNOŠĆU OPOZIVANJA ZBOG NEISPUNJENJA ODREĐENIH OBAVEZA - Krivični zakonik: čl. 65 i 69
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: UKIDANJE PRITVORA ODREĐENOG NA OSNOVU OSOBITIH OKOLNOSTI KOJE SU UKAZIVALE NA OPASNOST OD PONAVLJANJA KRIVIČNOG DELA - Zakonik o krivičnom postupku: član 142 stav 1 tačka 3)
 • Upravni sud: MOGUĆNOST PONIŠTENJA REŠENJA O PROGLAŠENJU IZBORNE LISTE - Zakon o lokalnim izborima: član 53 stav 2
 • Upravni sud: PREURANJENOST PRIGOVORA KOJIM SE OSPORAVAJU POTPISI BIRAČA PRE PREDAJE IZBORNE LISTE IZBORNOJ KOMISIJI - Zakon o lokalnim izborima: čl. 15 i 23
 • Upravni sud: ROK ZA PODNOŠENJE PRIGOVORA PROTIV ODLUKE IZBORNE KOMISIJE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - Zakon o lokalnim izborima: član 52 stav 1
 • Upravni sud: UVID U PODNETE I PROGLAŠENE IZBORNE LISTE I PRILOŽENU DOKUMENTACIJU - Zakon o lokalnim izborima: član 26 stav 4
 • Viši sud u Čačku: NADLEŽNOST U SPORU RADI UPLATE DOPRINOSA FONDU SOCIJALNOG OSIGURANJA NA NOVČANE IZNOSE IZGUBLJENE ZARADE - Zakon o parničnom postupku: član 16
 • Viši sud u Čačku: NEOBAVEZNOST PRETHODNOG POBIJANJA UGOVORA O CESIJI PRI PREBIJANJU POTRAŽIVANJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 340
 • Viši sud u Užicu: OBAVEZA SUDA DA MERITORNO ODLUČI O TUŽBENOM ZAHTEVU U SLUČAJU SUMNJE U POSTOJANJE PASIVNE LEGITIMACIJE - Zakon o parničnom postupku: član 103 stav 6
Likvidacije:

U periodu od 26. do 30. marta 2012. godine na web site-u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

205349

KALUMET

Novi Sad - grad

30.03.2012

90

205325

MIDEX

Subotica

30.03.2012

90

205300

NIN ŠPED

Vladimirci

30.03.2012

90

205297

ROTEX AUTO

Beograd-Čukarica

30.03.2012

90

205294

AUTOSWISS

Niš - Palilula

30.03.2012

90

205288

MARX TRANS

Novi Sad - grad

30.03.2012

90

205284

LAV C.C

Valjevo

30.03.2012

90

205275

GOGI-ŠPED

Ub

30.03.2012

90

205269

ILOR

Subotica

30.03.2012

90

205266

AGROVOJVODINA-VRŠAC

Vršac

30.03.2012

90

205259

SINTELON DEKOR

Nova Varoš

30.03.2012

90

205252

PČINJA-PRODUKT

Trgovište

30.03.2012

90

205250

HMC INVEST

Novi Sad - grad

30.03.2012

90

205222

MIDNIGHT VIDEO

Beograd-Zemun

29.03.2012

90

205216

LAW & BUSINESS CONSULTING

Beograd-Savski Venac

29.03.2012

90

205219

ANAGARD OFFICE

Beograd (grad)

29.03.2012

90

205204

INFO PORTAL

Beograd-Palilula

29.03.2012

90

205197

GVOZDIĆ KOMPANI

Petrovac

29.03.2012

90

205194

PADEJSKI

Beograd-Palilula

29.03.2012

90

205192

JAS-FARM

Novi Pazar

29.03.2012

90

205183

JING JIAN

Novi Pazar

29.03.2012

90

205180

BARBI

Kraljevo

29.03.2012

90

205176

BULDOG

Niš - Mediana

29.03.2012

90

205171

GRADSKO PROLEĆE

Loznica

29.03.2012

90

205165

PROXY COOL

Niš (grad)

29.03.2012

90

205149

CRNI VIR

Novi Sad - grad

29.03.2012

120

205135

PINK DIGITAL SYSTEM

Beograd-Zemun

29.03.2012

90

205123

MONTING-GRUP

Beograd-Savski Venac

29.03.2012

90

205126

MAROMAS SERBIAN

Beograd-Čukarica

29.03.2012

90

205093

CVAJA

Novi Sad - grad

28.03.2012

90

205090

NS HIDROTERMA

Novi Sad - grad

28.03.2012

90

205082

MAH 2+

Stara Pazova

28.03.2012

90

205076

GORNJI RESAVAC

Požarevac

28.03.2012

90

205067

DENTA LAND

Kruševac

28.03.2012

120

205061

IKS-FORHAND

Subotica

28.03.2012

120

205044

STRYDER

Beograd-Stari Grad

28.03.2012

120

205046

MITAR TOURIST

Ivanjica

28.03.2012

90

205033

SMART BET

Pančevo

28.03.2012

120

205031

FRONTERA

Bela Crkva

28.03.2012

90

205023

CITEL

Beograd-Voždovac

28.03.2012

90

205020

KARAT-ŠPED

Beograd-Vračar

28.03.2012

120

205017

BONEX PROFESIONAL

Beograd-Zvezdara

28.03.2012

90

204991

GLIŠOVIĆ SMN

Gornji Milanovac

28.03.2012

120

204985

POLJODELATNOST

Novi Sad - grad

28.03.2012

120

204978

DANE

Kraljevo

27.03.2012

90

204970

IMAK

Beograd-Zvezdara

27.03.2012

90

204953

EKO ZLATAR VAROŠ

Beograd (grad)

27.03.2012

90

204945

SIDRAG

Novi Sad - grad

27.03.2012

90

204940

INFO-STRANE

Novi Sad - grad

27.03.2012

90

204938

MULTIMEDIA CONCERTS

Beograd-Palilula

27.03.2012

90

204934

DANIKO

Ćuprija

27.03.2012

120

204929

JEZERO SIGET

Zrenjanin

27.03.2012

120

204926

EURO MEAT

Pančevo

27.03.2012

120

204917

LANGHTON INVESTMENTS

Novi Sad - grad

27.03.2012

120

204911

SOFTECH SEE

Beograd-Stari Grad

27.03.2012

90

204892

AGROSIMEX

Zrenjanin

27.03.2012

120

204895

CORONA

Beograd-Savski Venac

27.03.2012

90

204875

ENTUZIJAZAM

Beograd-Voždovac

26.03.2012

90

204872

SNOW IMPEX

Beograd-Vračar

26.03.2012

90

204867

ZAGRAĐE

Smederevo

26.03.2012

90

204864

MAVINETA

Kraljevo

26.03.2012

90

204890

 

Velika Plana

26.03.2012

90

204849

BEOPROJEKT INŽENJERING VVG

Beograd (grad)

26.03.2012

90

204843

ADI TOLS

Pančevo

26.03.2012

90

204836

DUNIT

Niš - Mediana

26.03.2012

90

204830

PLUS DEXIN FILM

Beograd-Čukarica

26.03.2012

120

204827

LIMITED VISOKOGRADNJA

Jagodina

26.03.2012

90

204824

JEZAVA

Smederevo

26.03.2012

120

204815

A & D INSTITUT

Beograd-Voždovac

26.03.2012

120

204802

JUGOPROMET

Ćuprija

26.03.2012

90

204799

DOM-LESNA

Beograd-Palilula

26.03.2012

120

204796

PINGIĆ

Smederevo

26.03.2012

90

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 2.4.2012.

Stečajevi:

Odeljenje za prinudnu naplatu Narodne banke Srbije, na osnovu člana 150. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009), objavilo je na vebsajtu www.nbs.rs

• Spisak pravnih lica koja su obustavila plaćanja sa stanjem na dan 31.3.2012. godine:

Obaveštenje o pravnim licima koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od jedne godine sa stanjem na dan 31.3.2012.


Red. br.

Naziv

Adresa

Mesto

Matični broj

Poreski broj

1

TEKVONDO KLUB BEOGRAD

BULEVAR JNA 98

Beograd

6011675

102536833   

2

SANITACIJA

DOBANOVAČKA 29

Beograd (Zemun)         

6019773

101672317   

3

TOMOPEKS

Save Kovačević 22

Vrčin                   

6029833

101182492   

4

BRDAR-KOMERC

Južnomoravskih brigada 138

Leskovac                

6095461

101908222   

5

ZARKOTEKS

Pionirska staza 1

Vrnjačka Banja          

6110959

100916905   

6

CECA-KOMERC

ZAPLANJSKA 50

Bratmilovce             

6153496

100332389   

7

DIMAKO

Ustanička 127c

Beograd (Voždovac)      

6183298

101735525   

8

BODEGO

Obilićeva 31

Kraljevo                

6239781

101249229   

9

MIS-PRODUKT

Bogojevići /

Bogojevići              

6268951

100787612   

10

VB.ONTARIO

DOBANOVAČKI PUT 36

Beograd (Zemun)         

6276164

101985586   

11

FAKULTET ZA MENADŽ. BRAĆA KARIĆ NBG

PALMIRA TOLJATIJA 3

Beograd 27

6286275

101673561   

12

LINEX

Omladinskih brigada 14

Pirot                   

6342345

100359209   

13

EKO-PRODUKT

Kralja Petra I 38/15

Loznica                 

6358560

102195732   

14

SLOŽNA BRAĆA-VRELA

Maršala Tita bb

Sjenica                 

6392326

100944577   

15

ERO LAFF

Bunuševac bb

Vranje                  

6395554

100403521   

16

NEŠOVIĆ MVM

Kneza Mihaila 89

Kragujevac              

6411398

101036864   

17

UNI PROM

M.Tita 15

Lipolist                

6583326

103180417   

18

MAJUR

Mike Mitrovića 1

Majur                   

6656978

101895620   

19

BEO AFRIKA

Savski nasip 9a

Beograd (Novi Beograd)  

6673201

101994633   

20

RAVUL

Husinskih rudara 36/8

Beograd (Palilula)      

6690564

100833126   

21

ALTOM

Jurija Gagarina 63/19

Beograd (Novi Beograd)  

6695086

100140250   

22

KOLEKTA

Bulevar JNA 168

Beograd (Voždovac)      

6704158

101741964   

23

SIGNATURE

Hilandarska 24

Beograd (Stari Grad)    

6719180

100050193   

24

JAGUAR

Sazonova 27

Beograd (Vračar)        

6732542

100294185   

25

BMA-COMERCE

Gandijeva 13

Beograd (Novi Beograd)  

6742629

102175067   

26

LEPENICA  OOSR BATOČINA

KRALJA PETRA 40

Batożina

6834663

101220134   

27

BETEL

Ranovac bb

Ranovac                 

6860656

102792320   

28

DUGME-DENT  LESKOVAC

ZANAT. CENTAR  DEZERT BB

Leskovac

6870562

101912202   

29

KARRO-PROMET

RADE KONČARA 64

Beograd (Zemun)         

6907318

101958799   

30

ARTUR CO

Tošin bunar 162

Beograd (Novi Beograd)  

6911188

100013479   

31

SLAVNIK

PATRIJARHA GAVRILA 9

Beograd (Vračar)        

6932665

102165567   

32

KK BVG-IVANJICA

Ratka Pešića bb

Kruševac                

6982638

102359957   

33

GROS

Đure Đakovića 14

Vranje                  

6994440

100406760   

34

PARDŽA

Cara Lazara 5

Pojate                  

6998399

101146593   

35

IP-AGENCIJA

Dr. Milutina Ivkovića 2a

Beograd (grad)

6999301

101994383   

36

RUDAR  KOSTOLAC

BOŽE DIMITRIJEVIĆA 4

Kostolac

6999590

100438845   

37

FUDBALSKI KLUB ZEMUN

UGRINOVAČKA 80

Beograd 80

7026889

100009860   

38

STARI ĐERAM

Mirijevski venac 20

Beograd (grad)

7030304

102064458   

39

FUDBALSKI KLUB  PKB  PADINSKA SKELA

PADINSKA SKELA BB

Padin. Skela

7043953

102546242   

40

FUDBALSKI KLUB SINDJELIĆ

KRNJEŠEVAČKA 1 A

Ugrinovci

7048688

103192480   

41

FERIJALNI SAVEZ BEOGRADA

MAKEDONSKA 22

Beograd

7051069

100051258   

42

SAVEZ INŽENJERA I TEHN ŠUMARSTI IND

KNEZA MILOŠA 9

Beograd

7053851

100344594   

43

SAVEZ SPORT ZA SVE SR.I CR.GORE

TERAZIJE 35

Beograd

7054114

100120712   

44

ODBOJKAŠKI KLUB  POŠTAR064

PARTIZANSKI PUT 2

Beograd 38

7054157

102190138   

45

FUDBALSKI KLUB  POŠTAR  BGD

PARTIZANSKI PUT 2

Beograd 38

7054165

102139098   

46

SPORTSKO DRUŠTVO  BASK  BEOGRAD

BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 24

Beograd 33

7055218

102211296   

47

FUDBALSKI KLUB  AVALA  BELI POTOK

VASE ČARAPIĆA 53

Beograd 33

7065957

102228620   

48

TENISKI KLUB CRVENA ZVEZDA

MIJE KOVAČEVIĆA 9

Beograd 38

7069740

100244977   

49

STRELJAČKI KLUB PARTIZAN

HUMSKA 1

Beograd 33

7070101

100223045   

50

MATICA ISELJENIKA BEOGRADA

TERAZIJE 3/ V

Beograd

7071540

101515106   

51

UDRUŽENJE SPORTSKIH NOVINARA

DELIGRADSKA 27

Beograd 33

7072813

101287652   

52

AUTO MOTO DRUŠTVO  PALILULA  BEOGRA

ZRENJANINSKI PUT 128 E

Borża

7074115

100252864   

53

JUGOSLOVENSKO NORVEŠKO DRUŠTVO

SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA 9/3

Beograd 33

7074174

100270484   

54

OMLADINSKI ATLETSKI KLUB  BEOGRAD

MIJE KOVAČEVIĆA 10

Beograd 38

7077378

101518188   

55

PRVA ISKRA-RADNIČKI   RK OBRENOVAC

BEOGRADSKOG BATALJONA 8 B

Obrenovac

7079664

102295123   

56

KLUB SPORT. NA VODI BRODOGRADITELJ

SAVSKI NASIP 7

Beograd 27

7086300

102575024   

57

OPŠTE UDRU.SAMOST.PRED.OPŠTI.OBRENO

MILOŠA OBRENOVIĆA 115

Obrenovac

7086849

101932513   

58

FUDBALSKI KLUB NAPREDAK

BULEVAR JNA 1

Beograd

7090196

103267393   

59

OMLADINSKI KOŠARKAŠKI KLUB  BEOGRAD

ZDRAVKA ČELARA 12

Beograd 38

7090374

102339175   

60

PLANINARSKO ORIJENTACIONI KLUBBEOGR

JURIJA GAGARINA 123

Beograd 27

7091338

100138067   

61

PRODUKT

Husinjskih rudara 31-a

Beograd (Palilula)      

7092644

100211387   

62

FATEX

Industrijska bb

Vučje                   

7105118

100544507   

63

SLOGA FUDBALSKI KLUB

BAKULINA 10

Pożega

7112653

100861190   

64

KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA,ŠABAC

CARA DUŠANA 20

żabac

7121415

100081472   

65

LESKOVAC

Niška 40

Leskovac                

7137486

100408242   

66

OMLADINSKI SAVET LESKOVAC

KOSTE STAMENKOVIĆA 2

Leskovac

7139934

100327721   

67

TIMBER ZORAN I ĐORĐIJE

Donja Mutnica             bb

Donja Mutnica           

7147490

105047032   

68

PASTRMKA  OUSR PIROT

SAVE KOVAČEVIĆA 212

Pirot

7187661

100355947   

69

OOSR  MORAVA  ČAČAK

KNEZA MILOŠA 66/1

żażak

7192703

102222501   

70

OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB  NIŠ

BITOLJSKA BB

Niż

7200943

100337987   

71

KULTURNO-PROSVETNA ZAJEDNICA LESK.

BULEVAR OSLOBO\ENJA 101

Leskovac

7204698

100333470   

72

MAČVANIN

Mike Vitomirovića 2

Bogatić                 

7208570

101440403   

73

FK  LOZNICA  LOZNICA

MILOŠA POCERCA 54

Loznica

7209550

101195770   

74

DOM OMLADINE ZAJEČAR

7.SEPTEMBRA BB

Zajeżar

7220782

100577461   

75

KULTURNO PROSVETNA ZAJEDNICA,ZAJEČ.

TIMOČKE BUNE 14

Zajeżar

7224486

100577488   

76

DRUŠTVO  PARTIZAN  KRALJEVO

OLGE JOVIČIĆ-RITE BB

Kraljevo

7237260

103046877   

77

KUD  ABRAŠEVIĆ  LESKOVAC

KOSTE STAMENKOVIĆA 2

Leskovac

7243472

101889262   

78

OPŠTINSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ LESKOVAC

PANA DJUKIĆA 18

Leskovac

7245530

104277398   

79

ŽENSKI KK  DUBOČICA  LESKOVAC

PANA \UKIĆA 18

Leskovac

7247559

100326825   

80

FK  SINDJELIĆ  NIŠ

PARTIZANSKA BB

Niż

7258879

102915454   

81

POKRET GORANA SRBIJE - OPŠTINSKI ODBOR LESKOVAC

STOJANA LJUBIĆA 12/6

Leskovac

7273380

100326288   

82

ŽRK  MEDICINAR  ŠABAC

MILOŠA OBILIĆA 2

żabac

7274432

100088751   

83

PROJEKTINVEST

SLOBODANA PENEZIĆA 16

Loznica                 

7297335

101199319   

84

R.K.  JUGOPETROL ŽELJEZNIČAR  NIŠ

ZETSKA 6 A

Niż

7302517

100338457   

85

KOŠARKAŠKI KLUB  ŠUMADIJA

SLOBODANA PENEZIĆA BB

Aranżelovac

7305141

102656484   

86

FERIJALNI SAVEZ SRS OPŠTINSKA KONFERENCIJA

KATIĆEVA 29

Niż

7312075

 

87

DRUŠTVO LIKOVNIH I PRIMENJENIH UMETNIKA REGIONA ZAJEČAR

MOŠE PIJADE 2

Zajeżar

7312814

101334974   

88

FUDBALSKI KLUB  PUTEVI  ZAJEČAR

LOLE RIBARA BB

Zajeżar

7315945

101328164   

89

PROLETER  DRUŠTVO ZA FIZIČKU KULTU

8.KONGRES 1

Niż

7317891

102685649   

90

YUAK ŽELEZNIČAR  DŽUDO KLUB NIŠ

KEJ KOLA SRPSKIH SESTARA 39

Niż

7334524

102043794   

91

OPŠTINSKI SAVEZ VOZAČA NIŠ

DEVETE BRIGADE 41

Niż

7334869

100668242   

92

OPŠTINSKA KONFERENCIJA POKRETA GORANA

TRG OSLOBODJENJA 8

Vlasotince

7341806

101936721   

93

ŽRK  METALAC-VALJEVO  VALJEVO

KARA\OR\EVA 43

Valjevo

7348983

101493929   

94

SMEDEREVO KUGLAŠKI KLUB

DJURE DANIČIĆA 2

Smederevo

7350384

102300123   

95

YUGOMEDICA

Trg Slobode 1

Kragujevac              

7355556

101039210   

96

MAKOM

KOVAČEVA 18

Beograd (Zvezdara)      

7384513

100033711   

97

UPIT-OJ

Kralja Petra I oslobodioca 23

Ub                      

7406746

101348317   

98

VOZILA GAJIĆ

Vuka Karadžića 3/18

Smederevska Palanka     

7411111

101930886   

99

VELMOŽ-PETROVIĆ I OSTALI

Kumodraška 79

Beograd (Voždovac)      

7411855

100433007   

100

TRANSSTEEL-TRADE

Vojvode Stepe 291

Beograd (Voždovac)      

7426330

102009068   

101

BISER

Vladislava Bajčevića 1

Beograd (Zvezdara)      

7439687

100032657   

102

FUDBALSKI KLUB  RESNIK  BEOGRAD

LJUBIŠE JELENKOVIĆA 75

Beograd 75

7454279

100173548   

103

DEUS

DRUGE PROLETERSKE 14

Kaluđerica              

7475411

100130407   

104

ZELENA STRANKA

IGMANSKA 23

Vrżac

7500815

 

105

VASIĆ BORISLAV

Vitanovačka 7

Beograd (grad)

7515901

102549110   

106

KAMENICA KOMERC

Ćelije bb

Lajkovac (varoš)        

7529988

101343803   

107

HEBRON

ZAPLANJSKA 84 g

Beograd (Voždovac)      

7549393

100011055   

108

ČUKARICA

Šumadijski trg 2

Beograd (Čukarica)      

7556756

101016220   

109

NADGRADNJA

Ruzveltova 45

Beograd (Palilula)      

7567677

100212046   

110

TRAJKOVIĆ

/ /

Ristovac                

7573146

100405210   

111

FILMI

GAJE MILORADOVIĆA 1

Despotovac              

7597037

101989304   

112

JEZERO KOMERC

Tošin bunar 161a

Beograd (Novi Beograd)  

7603126

101371139   

113

HELP-PROMET

Vojvode Putnika 30

Niš

7605498

100619339   

114

TREF-PROMET

Kralja Stefana Prvovenčanog 99

Vranje                  

7612605

100554689   

115

LOGOS

Zmaj Jovina 1

Lučani (varošica)       

7654740

101265479   

116

ONI PREVOZ

Radomira Despotovića 31

Lipnički Šor            

7668066

102468064   

117

METIDA

Trnava bb

Gornja Trnava           

7670044

101224004   

118

RAMIN

Hajduk Veljkova 2

Kraljevo                

7684142

100239847   

119

GOBEX

UGLJAREVO /

Ugljarevo               

7692277

101306368   

120

AGROMAKOM

Sveto Polje 175

Bogatić                 

7710933

101442808   

121

JALA FUNGI

Vučak bb

Vučak                   

7720025

102331033   

122

MI-GO KOMERC

Ranka Šešića 46

Šabac                   

7720262

100089004   

123

TEHNIKA-NEIMARSTVO  BEOGRAD

PAZINSKA 12

Beograd

7752679

101967365   

124

PEGAZ-COMMERCE

Zabrđanska 1

Beograd (Zvezdara)      

7759819

100132087   

125

RAVPHARM  BEOGRAD

NARODNIH HEROJA 63

Beograd 27

7782365

101712434   

126

BIRO 50

PERSIDE MILENKOVIĆ 14

Beograd (Savski Venac)  

7802455

100287223   

127

TIDRA

NOVOPAZARSKA 16

Beograd (Vračar)        

7813767

100269273   

128

LIMES

Miška Jovanovića 17

Beograd (Voždovac)      

7818572

100270765   

129

GRAS 2000

Skupljen /

Skupljen                

7834900

102045306   

130

RASADNIK

Kralja Petra I 372

Mladenovac (varoš)      

7889453

101477430   

131

CENTAR ZA OBRAZOVNU TEHNOLOGIJU

Milana Jovanovića 19

Beograd (Čukarica)      

7899777

101547748   

132

ABC ELEKTROLUKS

Modraga Borisavljevića 1

Loznica                 

7931441

101194937   

133

FK  POLET  KARAVUKOVO

BRATSTVA JEDINSTVA 11

Karavukovo

8007799

101567481   

134

FK  KIKINDA  KIKINDA

VOJVODE PUTNIKA 23

Kikinda

8021252

101082422   

135

PLAN

BULEVAR OSLOBOĐENJA 59

Novi Sad                

8023760

100235659   

136

SANITARIJA

BULEVAR VOJVODE STEPE 62

Novi Sad                

8024464

100238508   

137

ELEKTROSERVIS

Jurišićeva 11

Petrovaradin            

8024553

100726977   

138

BK  VOJVODINA  NOVI SAD

SUTJESKA 2

Novi Sad

8024952

101702588   

139

NARODNA TEHNIKA OPŠTINE ZRENJANIN

ŽITNI TRG 13

Zrenjanin

8029547

102005976   

140

FARKAŽDIN

Perleski drum bb

Farkaždin               

8036322

100903499   

141

SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE BEČEJ

BORISA KIDRIČA 11

Beżej

8051615

100435125   

142

VRDNIK

Milice Stojadinović 26

Vrdnik                  

8054029

101380955   

143

BANAĆANKA PROMET

Paje Marganovića 10

Pančevo                 

8061408

101059392   

144

PROSVETA

Stevana Divnina 37

Žabalj                  

8063630

100142614   

145

FUDBALSKI KLUB  MLADOST  APATIN

DUNAVSKA OBALA BB

Apatin

8074585

101128187   

146

MATICA  SUBOTICA

DIMITRIJA TUCOVIĆA 1

Subotica

8074739

100848432   

147

PARTIZAN  FUTOG

CARA LAZARA 50

Futog

8075492

102307276   

148

METALAC-MILAN VIDAK  FUTOG

PROLETERSKA 1

Futog

8075590

102108082   

149

SAVEZ VOZAČA VOJVODINE NOVI SAD

TRG MLADENACA 10/2

Novi Sad

8076235

102100512   

150

AERO KLUB  BEČEJ  BEČEJ

MARŠALA TITA 48

Beżej

8083363

101942841   

151

ELAN  SRBOBRAN

PROLETERSKA BB

Srbobran

8084637

101869167   

152

FK  BAČKA  BAČKA PALANKA

VESELINA MASLEŠE 21

Bażka Palanka

8085994

101755598   

153

DINAMO  PANČEVO

MASARIKOVA 1A

Panżevo

8086966

101862997   

154

BOKSERSKI SAVEZ VOJVODINE NOVI SAD

MASARIKOVA 25

Novi Sad

8088071

101891546   

155

VATERPOLO KLUB  DINAMO  PANČEVO

MASARIKOVA 1/A

Panżevo

8089175

101863300   

156

BOSA MILIĆEVIĆ  NOVI ŽEDNIK

BOSE MILIĆEVIĆ 2

Novi żednik

8097895

103447049   

157

ODBOJKAŠKI SAVEZ OPŠTINE SUBOTICA

SEP FERENCA BB

Subotica

8097976

101748003   

158

FUDBALSKI KLUB  ZMAJ 1929  NOĆAJ

MLADENA PARMAKOVIĆA BB

Nożaj

8099880

102543603   

159

US RIBOLOVACA  ZRENJANIN  ZRENJANIN

GIMNAZIJSKA 31/ A

Zrenjanin

8100462

102368912   

160

FOMG

Toše Bujandrića bb

Titel                   

8105162

101455636   

161

VOJVODINA  NERADIN

MARŠALA TITA 9

Irig

8109966

101384160   

162

UDRUŽ.SPORTSK.RIB.  ČARNOK  N.SLANK

CARA DUŠANA BB

Nov.Slankamen

8110778

102519050   

163

USR  ŠARAN  DEBELJAČA

KIŠ FERENCA 38

Ban.Novo Selo

8139873

101754878   

164

SD  SLOGA  HRTKOVCI

KARA\OR\EVA BB

Hrtkovci

8154732

102133267   

165

OPŠTINSKA ORG. FERIJAL. SAVEZA VOJV

PETRA DRAPŠINA 12

Subotica

8155097

100856831   

166

ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB  VOJVODINA

LASLA GALA 24

Novi Sad

8160783

101702553   

167

MILICIONAR  NOVI SAD

RADNIČKA 32

Novi Sad

8164444

101654668   

168

GRADNULICA  ZRENJANIN

ŽARKA TURINSKOG 2

Zrenjanin

8170606

100654346   

169

STRELA  BANATSKI BRESTOVAC

MARŠALA TITA 4A

Ban.Brestovac

8174229

102247306   

170

MMS - PROMET

Doža Đerđa 5

Čoka                    

8187860

101418730   

171

SOTEX-ECOCLEAN

Sonje Marinković 25

Sombor                  

8191549

100609315   

172

DUKEC

Subotički put 58

Kanjiža                 

8191999

100788734   

173

ADC

Fruškogorsksa 20

Novi Sad                

8192944

101620427   

174

VIKO

Petefi Šandora 44

Senta                   

8197822

101099542   

175

KOJIĆ

Čantavirski put 24

Bačka Topola            

8214034

101581023   

176

ZIF-COMMERCE

Topčiderska 2

Trešnjevac              

8217955

100788783   

177

NARODNA TEHNIKA

Maksima Gorkog 14

Novi Sad                

8234582

102108656   

178

MEN-MAT

Banatska 60

Perlez                  

8247315

101165073   

179

ASC

Dušana Krnajskog 1

Subotica                

8249563

100556221   

180

DALMATINAC  RIDJICA

SVETOG SAVE 52

Riżica

8250715

102071674   

181

VELETEKSTIL

Lenjinova 2

Ruma                    

8257302

101916484   

182

RSK  DJALINAC  NOVI SAD

FRUŠKOGORSKA 27

Novi Sad

8267987

103686322   

183

BIR & BROS

Celovečka 12

Subotica                

8274550

101808176   

184

VECOM

Kolutska 5

Bezdan                  

8277761

100122755   

185

BIG-BULL

Sremska 36

Bačinci                 

8301158

100929030   

186

M & T PROMET

VLADIMIRA ĐANIĆA 13

Palić                   

8332606

100837246   

187

OPTIKOM

Save Kovačevića 12

Novi Sad                

8365407

100459451   

188

CHAKURIKI  NOVI SAD

JANKA ČMELIKA 94

Novi Sad

8375348

100723899   

189

CESLA KORPORACIJA

BEOGRADSKA 7

Petrovaradin            

8437858

100731421   

190

MAROLI

PROTE MATEJE NENADOVIĆA 4

Sombor                  

8476268

103581874   

191

BATTACOMERC

Partizanskih baza 9

Novi Sad                

8480958

101660293   

192

STANISAVLJEVIĆ EXPORT-IMPORT

Filipa Višnjića 64

Sremska Mitrovica       

8493723

100589840   

193

RAŠETA TRADE

Nikole Tesle 3

Begeč                   

8503168

102072659   

194

FRUCTA

Šumadijska 6

Sombor                  

8585482

100611711   

195

MILIŠIĆ

Patrijarha Rajačića 24

Sremski Karlovci        

8592128

101422079   

196

ODRED IZVIDJAČA  CSEH KAROLY  ADA

ZMAJ JOVINA BB

Ada

8593663

102414146   

197

PHYTOCOM

Takovska 84

Zrenjanin               

8595364

100903064   

198

TRIJUMF  NOVI SAD

VOJVODE KNIĆANINA 12 A

Novi Sad

8598029

101700259   

199

BRATSTVO-JEDNISTVO  NOVI BEČEJ

RADNIČKA 80

Novi Beżej

8604258

101433318   

200

IZSAK MIX

Somborska 20

Čantavir                

8604274

100849722   

201

BILIJAR FEDERACIJA JUGOSLAVIJE NOVI

IVE ANDRIĆA 1A

Novi Sad

8605645

100456839   

202

RAMADA

BULEVAR CARA LAZARA 3

Novi Sad                

8615926

100468202   

203

BELA LADJA  BEČEJ

MOŠE PIJADE 2

Beżej

8616523

100333228   

204

NEVEN  NOVI SAD

GAGARINOVA 10

Novi Sad

8616906

100460706   

205

AJAKS  NOVI SAD

BRANIMIRA ĆOSIĆA 14

Novi Sad

8619204

101627603   

206

ECO-TEX

Moše Pijade 42

Ada                     

8620750

101749661   

207

DEKOM - U LIKVIDACIJI

Zetska 2

Pančevo                 

8621683

101060379   

208

EFEKTON

Mitropolita Stratimirovića 48

Sremski Karlovci        

8629498

101422644   

209

MUZIČKA OMLADINA ZRENJANIN

OBALA PIONIRA 4

Zrenjanin

8638942

101165678   

210

AZOTARA  SUBOTICA

BIKOVO 33

Subotica

8659494

101752632   

211

RADIO MAKSI TAKSI  DOLOVO

BORISA KIDRIČA 91

Dolovo

8661502

101867232   

212

BANDAR  BOTOŠ

TOZE MARKOVIĆA 75

Botoż

8661626

102006395   

213

AGROEKONOMIK

Moše Pijade 33

Kljajićevo              

8665397

100611818   

214

JASTREB  ČENEJ

ME\UNARODNI PUT,SALAŠ 137

żenej

8668582

101636052   

215

VIDRA  APATIN

DIMITRIJA TUCOVIĆA 68

Apatin

8676461

103609330   

216

MERIT SISTEM

Nadežde Petrović 23

Subotica                

8681295

100854713   

217

INDJIĆ

Novosadska 7/1

Sirig                   

8682500

101873227   

218

NOVI SAD  NOVI SAD

DR RIBARA 4

Novi Sad

8683964

102656100   

219

NOVI SAD  NOVI SAD

TURGENJEVA 7

Novi Sad

8684618

101701577   

220

SAVA VUKOSAVLJEV  VETERNIK

IVE LOLE RIBARA 1

 

8685983

102034989   

221

UDRUŽENJE PENZIONERA ODŽACI

ŽELJEZNIČKA 19

Odżaci

8695067

101569563   

222

GRGEČ  GLOGONJ

BEOGRADSKA 33

Glogonj

8698368

102532741   

223

ŠARAN - VOK   FUTOG

BRAĆE BOŠNJAK 40 A

Futog

8701482

102735889   

224

SKALAR  SUBOTICA

JO LAJOŠA 67

Subotica

8702063

102387537   

225

MOL  MOL

OBALA TISE BB

Mol

8702535

100986762   

226

SLOBODA  INDJIJA

BANOVIĆ STRAHINJE 47

Inżija

8703922

100702280   

227

VIRAG BALAŽ

ŽELEZNIČKI TRG 24

Čantavir                

8704309

100844913   

228

AMBIJENTA

Savinoselski put bb

Kula                    

8705461

100263041   

229

FOKS

Miluna Ivanović 15/23

Ušće                    

8718628

100698724   

230

PROLETER  MRAMORAK

ŽARKA ZRENJANINA 65

Mramorak

8722765

101410569   

231

SUBOTICA  SUBOTICA

MARIJE VOJNIĆ TOŠINICE 3/14

Subotica

8724997

100845810   

232

PROFESSIONAL-DANCE STUDIO  NOVI SA

JOVANA SUBOTIĆA 8

Novi Sad

8725284

100714857   

233

TOMOS  SMK, PANČEVO

DIMITRIJA TUCOVIĆA 84

Panżevo

8729786

103272367   

234

ORLOVAT  ORLOVAT

I.L.RIBARA 53

Orlovat

8732256

100903780   

235

NET COMPANY

Ivana Gorana Kovačevića 8/8

Subotica                

8736324

100841804   

236

MALI RIT LONDON  PANČEVO

DR SINIŠE STANKOVIĆA 1

Panżevo

8737363

102230899   

237

RAVNICA  MALA BOSNA

SUBOTIČKA 12

Mala Bosna

8738777

101748644   

238

SLOBODA  NOVI KOZARCI

KRALJA PETRA I BB

Novi Kozarci

8746931

102604049   

239

SOCIJALNO BLAGOSTANJE SVETA  BELA

DEJANA BRANKOVA 19

Bela Crkva

8747717

102675085   

240

TELEDOM  45  STARA PAZOVA

KRALJA PETRA I OSLOBOD. 110

Stara Pazova

8747725

103146901   

241

JELOVICA

Petra Brige 10

Veternik                

8749647

102057969   

242

YU HELP  ZRENJANIN

CRNOGORSKA 16

Zrenjanin

8750190

103144588   

243

ODBOJKAŠKI SAVEZ OPŠTINE PANČEVO

MASARIKOVA 1 A

Panżevo

8751722

101863199   

244

TAMIŠKA SIRENA  PANČEVO

ŽARKA ZRENJANINA 19

Panżevo

8765359

100591636   

245

KIKINDA  KIKINDA

BRAĆE BOGAROŠKI 51

Kikinda

8766746

100510244   

246

M-22  SUBOTICA

ČAPAJEVA 17

Subotica

8769150

102389240   

247

DOBERMAN KLUB NOVI SAD  NOVI SAD

ZMAJ JOVINA 28

Novi Sad

8771227

102472676   

248

TODOROVIĆ PETROL

12.APRILA 97

Šid                     

8774056

102531706   

249

HAZENA  VRBAS

STADION  ŠLAUZ BB

Vrbas

8776580

102620872   

250

SUNCE  SOMBOR

VENAC VOJVODE P.BOJOVIĆA 11

Sombor

8777217

100609366   

251

SIDRO NS

Pavleka Miskina 42

Novi Sad                

8784094

102780769   

252

ASOCIJACIJA STOČARA-SASANI N.KARL.

ŠIJAČKA 106

Novi Karlovci

8786453

102853368   

253

S.C.MARKET

Bratstva i jedinstva 17

Bođani                  

8786623

102854457   

254

KOMIL

Ložionička 41

Novi Sad                

8788383

102943587   

255

T H E M  NOVI SAD

BULEVAR MIHAJLA PUPINA 17/3

Novi Sad

8791660

102965764   

256

PICCOLO

SELJAČKIH BUNA 3

Novi Sad                

8795169

103027014   

257

RADNIČKI  IRIG

VAŠARIŠTE BB

Irig

8796254

103068372   

258

AUTO POKA

Milenka Grčića 3/a

Novi Sad                

8800057

103155126   

259

DEMBA

Vojvode Mišića 2 a

Odžaci                  

8800430

103136221   

260

DENEX DV

Oktobarske revolucije bb

Bački Petrovac          

8800774

103135616   

261

FRUŠKA GORA  IRIG

SVETOZARA MILETIĆA 25

Irig

8800871

103140841   

262

NS TIM  SREMSKA KAMENICA

GAJEVA 64

Veternik

8801819

103159578   

263

DVD CREPAJA

TRG OSLOBO\ENJA 11

Crepaja

8805237

103224141   

264

MRS REVIZIJA

Stražilovska 9

Novi Sad                

8805423

103212964   

265

FENSTER-BAU

Korzo 1

Subotica                

8810494

103303279   

266

ZELENI RING TAXI

Jupiterova 74

Sremska Mitrovica       

8811164

103317521   

267

PETROVARADIN  PETROVARADIN

PRERADOVIĆEVA 9

Petrovaradin

8819769

103471008   

268

AGROSPECIJAL-AS  SREMSKI KARLOVCI

STRAŽILOVSKA 16

Srem.Karlovci

8820546

103484322   

269

NOVOSADSKA ROMSKA MREŽA NOVI SAD

ILIRSKA 45

Novi Sad

8823847

103542626   

270

OK  PANČEVO  PANČEVO

MASARIKOVA 1 A

Panżevo

8825408

103578532   

271

PODUNAVLJE  FUTOG

CARA LAZARA 26

Futog

8827745

102034583   

272

TERRA

Žarka Zrenjanina 7

Gakovo                  

8834997

103689144   

273

NEKOLIKO MLADIH ENTUZIJASTA N.SAD

EMANUILA JANKOVIĆA 13

Novi Sad

8838127

103746313   

274

ROMSKOSRPSKO UDRUŽENJE ŽRTAVA DOLOV

KRALJA PETRA I 23

Dolovo

8839743

103757633   

275

AFRODITA  INDJIJA

ZMAJ JOVINA 117

Inżija

8841268

103790414   

276

APOLON  MAČVANSKA MITROVICA

SVETISLAVA DAMNJANOVIĆA 36

Maż.Mitrovica

8842426

103841983   

277

D DANCE  NOVI SAD

TONE HADŽIĆA 7

Novi Sad

8842981

103832305   

278

O DJILA  SIVAC

KORNELA SENTELEKIJA 28

Sivac

8843511

103852158   

279

JEZERO  NOVI SAD

BRANIMIRA ĆOSIĆA 46

Novi Sad

8845867

103906124   

280

ASOCIJACIJA PRIVATNIH ŠKOLA SCG ZR

VUKA KARADŽIĆA 3

Zrenjanin

8847347

104006359   

281

AKVARIJUM  NOVI SAD

ŽIVOJINA ĆULUMA 48

Novi Sad

8849676

104074788   

282

MULTIPHARM  PANČEVO

SV.SAVE 8A

Panżevo

8852251

104164577   

283

KULA  KULA

MARŠALA TITA 214

Kula

8852812

104208462   

284

UDRUŽENJE PENZIONERA PUTINCI

VASE RAJČEVIĆA 1

Putinci

8852880

104192505   

285

CUBALKAN  NOVI SAD

KRALJEVIĆA MARKA 3

Novi Sad

8853673

104217220   

286

CYBERIA  NOVI SAD

DUŠANA DANILOVIĆA 2

Novi Sad

8853703

104212694   

287

PALOMA  INDJIJA

DIMITRIJA TUCOVIĆA 9

Inżija

8854319

104239303   

288

MLADOST  SUBOTICA

HARAMBAŠIĆEVA 4

Subotica

8854483

104237205   

289

UDRUŽENJE MANGULJIČARA OPŠT. ZRENJ.

KUMANOVSKA 70

Eżka

8855889

104282921   

290

NAPOLEON  ZRENJANIN

NARODNE OMLADINE 13

Zrenjanin

8856699

104314246   

291

KARLO-STARI TAMIŠ  PANČEVO

KESTENOVA BB

Panżevo

8861676

104570685   

292

MVS PHARMACY  KIKINDA

KRALJA PETRA I 67

Kikinda

8862524

104616803   

293

SIND.ORG.  NOPAL  BAČKA PALANKA

OBROVAČKI PUT 58

Bażka Palanka

8864551

102673895   

294

PHOENIX FUTURE  EČKA

VOJVO\ANSKA 52

Eżka

8864624

104683039   

295

PRAVOSLAVNI KULTURNI CENTAR

GIMNAZIJSKA 2

Novi Sad

8865183

104706735   

296

6. SEPTEMBAR  BEČEJ

STEVANA DORONJSKOG 33

Beżej

8868123

104799551   

297

BELO PERO-PLANDIŠTE

VOJVODE PUTNIKA 44

Plandiżte

8868620

104823738   

298

UDRUŽENJE PROIZVODJAČA MLEKA ZBO

DERONJSKI PUT BB

Odżaci

8871825

104927154   

299

DMD  SRBOBRAN

KARA\OR\EVA 37

Srbobran

8873356

105000443   

300

BOTOŠ  BOTOŠ

TOZE MARKOVIĆA 75

Botoż

8873747

104999276   

301

PANUKA  PANČEVO

AVALSKA 14

Panżevo

8875324

105059479   

302

STEP UP  KANJIŽA

ŠIROKA 5

Kanjiża

8875421

105047539   

303

OFK DJHAJDUKDJ KULA

SVETOZARA MARKOVIĆA 8

Kula

8877025

105107585   

304

PLAŽA RAJ-2  MALO BAVANIŠTE

DELIBLATSKI RIT BB

Kovin

8877050

105126110   

305

ACACIA  NOVI SAD

SENTANDREJSKI PUT LOK.10 BB

Novi Sad

8878811

105170315   

306

SK.STAN. MILENKA GRČIĆA 1-15,N.SAD

MILENKA GRČIĆA 1-15

Novi Sad

8880107

105255499   

307

HEALTH PLANET  NOVI SAD

ORLOVIĆA PAVLA 36

Novi Sad

8880913

105289370   

308

NS LIGA  NOVI SAD

SUTJESKA 2

Novi Sad

8881197

105291508   

309

FORTUNA  NOVI SAD

GUNDULIĆEVA 17

Novi Sad

8882550

105364403   

310

SAROS  KULA

LENJINOVA 27

Kula

8882819

105385289   

311

PANONIA ROADY  NOVI SAD

KOSOVSKA 19

Novi Sad

8883734

105409718   

312

ALASKA KOLIBA  ZRENJANIN

NIKOLE PAŠIĆA 54 A

Zrenjanin

8887560

105509333   

313

TISA 158  SRPSKI KRSTUR

JOVANA STERIJE POPOVIĆA 2

Srpski Krstur

8887675

105517147   

314

BRAVO  ŽABALJ

SVETOZARA MARKOVIĆA 57

żabalj

8888728

105553571   

315

GRADSKO UDRUŽENJE PENZIONERA BAČKA

IVE LOLE RIBARA 25

Bażka Palanka

8889589

105608706   

316

UDR.VETER. I RATN. INVAL.RAT. 1990

VLADISLAVA PETKOVIĆA DISA 30

Petrovaradin

8891516

105709315   

317

DA-NI PHARM  KRČEDIN

CARA DUŠANA 14

Krżedin

8891818

105715811   

318

VERA ALTER ENERGY  NOVI SAD

HADŽI RUVIMOVA 52

Novi Sad

8892857

105758702   

319

BAČKA  VETERNIK

IVE ANDRIĆA 20

 

8894256

105820702   

320

DRUŽINA PLAVOG VITEZA  NOVI SAD

SUTJESKA 2

Novi Sad

8897042

105882405   

321

PANPOTEKA  PANČEVO

CARA DUŠANA 40

Panżevo

8897115

105884290   

322

LAN  KAĆ

SVETOSAVSKA 64

Każ

8898405

105928454   

323

ZUA ZDRAVLJE -U LIKVIDACIJI,PANČEVO

MILOŠA OBRENOVIĆA 5

Panżevo

8903395

106077924   

324

UDR. LJUGITELJA REKE U ST.BANOVCIMA

BRANKA RADIČEVIĆA 15

Stari Banovci

8905339

106171493   

325

HELENA  PANČEVO

ŽARKA FOGORAŠA 26

Panżevo

8916756

106613885   

326

GRADSKA ORG. CRV. KRSTA PRIŠT.GRAČA

GRAČANICA BB

Grażanica

9020497

100055825   

327

MEDJUOPŠTINSKA KONFERENCIJA SAVEZA S

KUMANOVSKA 1 1

K.Mitrovica

9024948

101465611   

328

MUKI TRADE

Sunčani breg II, stan 9

Priština                

9266127

103886295   

329

MARKMIL

PUKOVNIKA RAJEVSKOG 9

Niš

17008510

100619509   

330

UNIONINŽINJERING

Brvenička bb

Kruševac                

17014129

100229206   

331

SACO

Ratomira Hercega bb

Kruševac                

17016148

102177169   

332

MOJAŠEVIĆ

Cara Dušana, TPC Dušanov bazar lokal 218, kupola 54-58

Niš (grad)

17021532

100621678   

333

PETRA TOURS INTERNATIONAL

SESTARA NINKOVIĆ 11

Novi Sad                

17038222

101195317   

334

SINTEL

Gadžin Han /

Gornji Dušnik           

17045636

100990727   

335

RK  ČAČAK  ČAČAK

VUKA KARADŽIĆA 2

żażak

17046632

100484002   

336

PEDJONI COMMERCE

Bulevar Nemanjića TPC Zona dva 85a lok.74

Niš

17050001

100616951   

337

ALEKSANDRIJA IZDANJA

Pančićeva 20

Beograd (Stari Grad)    

17050133

101823672   

338

BIG-INŽENJERING

Lomina 55

Beograd (grad)

17068997

101552723   

339

ENEL

CETINJSKA 62

Beograd (Zemun)         

17076337

100129339   

340

OFSET PRINT

Zaplanjska 90

Beograd (Voždovac)      

17078569

101740308   

341

MASTERS

Zaplanjska 74

Beograd (Voždovac)      

17081411

100165011   

342

FK  ZASTAVA  KRAGUJEVAC

TRG TOPOLIVACA 4

Kragujevac

17115774

102458352   

343

KRUŠIK-PLASTIKA  OSEČINA (VAROŠICA

OSEČINA 

Oseżina

17117874

102333916   

344

FK  TOPLIČANIN  PROKUPLJE

BAŠTOVANSKA 4

Prokuplje

17118641

100257367   

345

FAHOP  ALEKSINAČKI RUDNIK

ALEKSINAČKI RUDNICI 

Aleks. Rudnik

17125192

100313780   

346

CANDY-TRADE

Kovanlučka 40

Kovanluk                

17127101

100241831   

347

SAVEZ STUDENATA TEHNIČKOG FAKULTETA

SVETOG SAVE 65

żażak

17129848

100894316   

348

FONDACIJA ZA REŠAVANJE STAMBENIH POTREBA MLADIH NAUČNIH RADN

STUDENTSKI TRG 1

Beograd

17130056

102419931   

349

SAVSKI BISER  NAUTIČKI KLUB

DR IVANA RIBARA BB

Beograd 27

17148729

102348250   

350

ALCON INVEST

ONISIMA POPOVIĆA 5

Beograd (Zvezdara)      

17150359

100280566   

351

SVETI SAVA FARMACIJA  BEOGRAD

STARCA VUJADINA 14

Beograd 80

17151673

101969367   

352

KNEZ VEGAS

Terazije 26

Beograd (Stari Grad)    

17153790

101953528   

353

GET A NEW LOOK UDRUŽ.PRIJAT.MLADIH

MAKEDONSKA 22

Beograd

17159984

102893743   

354

RIM-PINART

Balkanska 27

Beograd (grad)

17160800

101513885   

355

PLIVAČKI KLUB  STARI GRAD  BEOGRAD

DOSITEJEVA 15

Beograd

17161415

102200409   

356

COMPO LUX

Save Kovačevića 22

Vrčin                   

17167901

101182505   

357

DRUŠ.ZA ZAŠT.ŽIVOT.SRED.GRABOVAC-OB

GRABOVAC BB

Grabovac

17173405

103056711   

358

LABUDOVO BRDO  BEOGRAD

SERDARA JANKA VUKOTIĆA 18

Beograd 75

17174754

102250372   

359

FK  BRESTOVAC  BRESTOVAC, BOR

BRESTOVAC 

Bor

17180223

102117962   

360

HIGIJA  KRUŠEVAC

CARA LAZARA 104

Krużevac

17182447

100323812   

361

ANGROKOLONIJAL-LIPOVAC

PETRA ZECA bb

Aleksinac               

17183800

100303911   

362

NIŠ-KLASIK  NIŠ

9.BRIGADE 10

Niż

17189093

101533798   

363

STRUJA JEANS

PODAVALSKA 42

Beograd (Rakovica)      

17194020

100032616   

364

G.A.G.A.SERBIAN RACING TEAM

CERSKI VENAC 1 D

Beograd 8

17195905

102206448   

365

BAGUETTE COMMERCE

DUNAVSKA 86

Beograd (Stari Grad)    

17201956

100221847   

366

VELEFARM -PROLEK

Vojvode Stepe 414 A

Beograd (Voždovac)      

17202090

101736350   

367

SINEMAX

Žarka Vukovića Pucara 15/32

Beograd (Čukarica)      

17203550

101012394   

368

ASOCIJACIJA ZA ŽENSKU INICIJATIVU

MAJKE JEVROSIME 39

Beograd

17203738

100036888   

369

OMLADIN.RUKOMETNI KLUB  STARI GRAD

TADEUŠA KOŠĆUŠKA 63

Beograd

17204980

102426539   

370

DRUŠTVO ROMA ZAJEČAR

HAJDUK VELJKOVA 92

Zajeżar

17209744

103081415   

371

OFK HEROJ  URSULE

URSULE 

Rekovac

17219723

102355636   

372

MAKPHARM  BEOGRAD

LJUBINKE BOBIĆ 26 B

Beograd 27

17221400

100834071   

373

MG-GRADNJA

Predraga Stanojevića Đaka 31

Kruševac                

17229249

100473772   

374

R INVESTMENT POINT

Kralja Petra 11

Beograd (Stari Grad)    

17231219

100059834   

375

TESLA  OBRENOVAC

VOJVODE MIŠIĆA 189

Obrenovac

17232533

102289122   

376

SRPSKI MLEKARSKI FORUM

HADŽI-PRODANOVA 11

Beograd

17236474

100299382   

377

UDR. ZA POM. IZBEG. I PROG. IZ HRV.

MASARIKOVA 5

Beograd

17237195

102260930   

378

KULTURNO UMETNIČKO DRUŠTVO  IKARBUS

PRVOMAJSKA 8

Beograd 80

17241583

102055141   

379

MONTERRA

Pančevački put 56

Beograd (grad)

17243098

101715871   

380

UDRUŽENJE ROMA RAKOVICA  BEOGRAD

ALIJE ALIJAGIĆA 28

Beograd 75

17247620

102490456   

381

POMEKS ITM

Gospodar Jevremova 25

Beograd (Stari Grad)    

17251074

102420876   

382

SINTELON DEKOR

SVETOG SAVE 57

Nova Varoš              

17254308

100957629   

383

STENS-TURS

Radaljska banja bb

Radalj                  

17254553

102508215   

384

ELEGANT-DRAŠKOVIĆ  KLUB VRNJ.BANJA

HEROJA MARIČIĆA 37

Vrnj. Banja

17254880

100916500   

385

ADUT

Partizanski put 62/ A

Vranje                  

17261401

100547816   

386

ZLATNI PRAG  OBRENOVAC

MILOŠA OBRENOVIĆA 134

Obrenovac

17262564

102763852   

387

SIM-ŠPED

Vlade Zečevića 16

Loznica                 

17270028

101195392   

388

SANA

Knez Mihajlova 3

Batočina                

17270427

101218640   

389

PIROT  AERO KLUB PIROT

CARIBRODSKA 10

Pirot

17271881

100375151   

390

ORK  VRNJAČKA BANJA  VRNJAČKA BANJA

KNEZA MILOŠA 7

Vrnj. Banja

17272632

102167630   

391

SISTEM INŽENJERING

Svetog Save 2/5

Nova Varoš              

17273957

101067026   

392

KK  ERGONOM-SPORT KLUB  NIŠ

GABROVAČKA 4

Niż

17274953

100664723   

393

JADAR  OSR LEŠNICA

MARŠALA TITA 23

Leżnica

17276484

101192743   

394

A G R O P O

Gradištanski put bb

Požarevac               

17277545

101521852   

395

EKOLOŠKO DRUŠTVO ČAČAK

CARA DUŠANA 34

żażak

17283103

104290639   

396

MKK  BOGIĆEVIĆ  ČAČAK

4.JULA 55

żażak

17288393

101123556   

397

KAZINA  KRAGUJEVAC

KRAGUJEVAČKOG OKTOBRA 110

Kragujevac

17289705

101039404   

398

INICIJATIVE  PROKUPLJE

CARA LAZARA 28

Prokuplje

17296396

100505275   

399

KVART  UG KRALJEVO

KARA\OR\EVA 73

Kraljevo

17297422

101771065   

400

SIMBA BASKET  VLADIČIN HAN

OSMI SEPTEMBAR 3

Vladiżin Han

17298470

102170330   

401

AUTO MOTO NAUTIČKI KLUB  ESTER  BGD

NEHRUOVA 238 A

Beograd 27

17303554

102444493   

402

BGD CENTAR ZA KULTURNU SARADNJU

SRPSKIH VLADARA 19 B

Beograd

17304321

100299454   

403

ŠAHOVSKI SAVEZ, VRANJE

BORE STANKOVIĆA 21

Vranje

17310569

102144257   

404

STAR & SUN EQUIP

Gadžin Han bb

Gadžin Han              

17311107

100706543   

405

URBANIUM  BEOGRAD

MIŠKA KRANJCA 7

Beograd 75

17311239

102251017   

406

RK  NIŠEKSPRES JUGOPETROL  NIŠ

ZETSKA 6 A

Niż

17315927

100338504   

407

ACS 011-TRADE

BRAĆE MITROVIĆA 30

Beograd (Čukarica)      

17316028

101150726   

408

SINKOPA  BEOGRAD

MILOŠA ZEČEVIĆA 10

Beograd 22

17316648

102113121   

409

MREŽA ŽENSKIH TEKSTILNIH RADIONICA

TRG TOPOLIVACA 4

Kragujevac

17318942

100066914   

410

ŠAHOVSKI KLUB  LOKOMOTIVA R.S.  BGD

LOLE RIBARA BB

Beograd 8

17324977

101547916   

411

KATVER

Gundulićev venac 39

Beograd (Stari Grad)    

17325124

100120392   

412

KLIZAČKI KLUB  HELEBA PAJOVIĆ  BGD

ČARLIJA ČAPLINA 39

Beograd 38

17325221

102351920   

413

FAVERO

Skadarska 40a

Beograd (Stari Grad)    

17326589

100121490   

414

ASOCIJACIJA ZA RAZVOJ DUHA I INTELE

VITEZ. KARA\OR\EVE ZVEZDE 25

Beograd 22

17332589

100033457   

415

FUDBALSKI KLUB  PLAVI 2000  BEOGRAD

DANTEOVA 58

Beograd 38

17335073

100247470   

416

SSM COMPANI

Pere Velimirovića 58

Beograd (Rakovica)      

17338790

101684222   

417

PC FORT

Bulevar Arsenija Čarnojevića 26

Beograd (Novi Beograd)  

17339753

100397538   

418

EUROMONT

Miše Dimitrijevića 27

Novi Sad                

17342576

100481844   

419

ŽRK  HS AGROEKONOMIK  BLACE

RADNIČKA 11

Blace

17344196

102393849   

420

RK  POREČJE  VUČJE

RADNIČKA 10

Vużje

17345427

102302899   

421

KK  MECINA  KRALJEVO

GAVRILA PRINCIPA 28

Kraljevo

17364952

101069618   

422

BONDEN

Popovići 59

Kraljevo                

17368508

101773469   

423

VV-ORTACI BARATOVIĆ I VUKOSAVLJEVIĆ

Vojvode Mišića bb

Bajina Bašta            

17370227

100761604   

424

UDRU. GLAS ROMA-ROMANO AVAZI  BEOGR

BEOGRADSKA 157

Sremżica

17371428

103335531   

425

DEČIJI RAZVOJ  BEOGRAD

STEVANA \UR\EVIĆA-TROŠAR. 3

Beograd 8

17374621

102753557   

426

SPORTSKI KLUB  MLADOST  BEOGRAD

SURČINSKA 19 B

Beograd 27

17376683

100392190   

427

UDRU.GRADJ.SANDŽ.-RAŠKE OBLAS.IZ BG

TRAJKA GRKOVIĆA 5

Beograd 38

17377701

102313400   

428

LIANTEX

KNIĆANINOVA 45a

Pančevo                 

17378333

102247347   

429

MS LTD.IN.

Trgovačka 28

Beograd (Čukarica)      

17379135

101019699   

430

SPORTSKI KLUB  BIG FIT  BEOGRAD

KARNEDŽIJEVA 7

Beograd 38

17379658

100245011   

431

YU-SAN  BEOGRAD

UGRINOVAČKA 149

Beograd 80

17381857

100204636   

432

UNITA TRADE

Miloja Đaka 3

Beograd (Savski Venac)  

17382136

100349379   

433

SPORTSKO OBRAZOVNI CENTAR  ROM

VOJNI PUT 2 57

Beograd 80

17382578

102473371   

434

VETERNICA I VLASINA  LESKOVAC

IVANA KOSANČIĆA BB

Leskovac

17391208

100539785   

435

UDRU.GRADJ.OPŠTI.OBRENOVAC-OTVORENI

MILOŠA OBRENOVIĆA 180

Obrenovac

17403494

102289114   

436

SVETI LUKA  BEOGRAD

POP-LUKINA 17

Beograd 33

17405519

102195206   

437

AXIS  BEOGRAD

GOSPODAR-JEVREMOVA 15

Beograd

17407279

102415278   

438

FLOYD  BEOGRAD

BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 1

Beograd 33

17407970

102649102   

439

ZAŠTITA PROMET

Lole Ribara 11

Ovča                    

17409093

102649022   

440

MEDITERENSKA SPONA  BEOGRAD

LJEŠKA 29

Beograd 8

17415077

102248585   

441

DIPLOMATIK  BEOGRAD

BORSKA 78

Beograd 75

17415662

102422592   

442

EKO PLUS  BEOGRAD

KORNELIJA STANKOVIĆA 9

Beograd

17416413

102374001   

443

BEMAX INTERNATIONAL

Novice Cerović 10

Beograd (Zvezdara)      

17416464

101553324   

444

ŠAHOVSKI KLUB  ČAKI  KALUDJERICA

KRALJA PETRA PRVOG 11 A

Kalużerica

17421387

103042716   

445

CICI BIKE  BEOGRAD

PRVOMAJSKA 56

Beograd 80

17421786

102392551   

446

GILE-TRANS

Šipikovo bb

Šipikovo                

17436147

100576803   

447

DIV PHARM  POŽAREVAC

BOŽE DIMITRIJEVIĆA 26

Pożarevac

17438379

102637720   

448

MORAVA  ATLETSKI KLUB ĆUPRIJA

CARA LAZARA BB

żuprija

17441671

102207674   

449

KOSKA  NIŠ

BRANKA MILJKOVIĆA 152

Niż

17446525

102234038   

450

PLAVI CVET  KRALJEVO

STADIONSKA 37

Kraljevo

17447700

102650238   

451

FK  TEMAC  TEMSKA

TEMSKA 

 

17448200

102141509   

452

TITANEX

Bulevar Lenjina 11

Loznica                 

17451111

102560316   

453

PC 4 U

JURIJA GAGARINA 32a

Beograd (Novi Beograd)  

17451693

102209733   

454

INTEGRA PARTNER  BEOGRAD

LJERMONTOVA 26

Beograd

17452479

102415464   

455

IZVIDJAČKI ODRED BATAJNICA  BGD

RATARSKA 26

Beograd 80

17453874

102520881   

456

KLINIKA PERFEKTA  BEOGRAD

ZAGORSKA 13 B

Beograd 80

17454366

102592327   

457

INEX SISTEM  UDRUŽENJE BEOGRAD

SKOJEVSKA NOVA 41

Beograd 75

17457381

102660163   

458

UDRUŽENJE LJUBITELJA KALEMEGDANA BG

TADEUŠA KOŠĆUŠKA 64

Beograd

17457799

102663792   

459

MEDIA TEAM -BEOGRAD

KARADJORDJEVA 71

Beograd 33

17458949

102684306   

460

DJORDJE BOŽOVIĆ GIŠKA  FOND BGD

KIRILA SAVIĆA 6

Beograd

17459767

102683543   

461

ASTRA  MEDIA

Jurija Gagarina 176

Beograd (Novi Beograd)  

17459961

102700299   

462

OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA, VRANJ

IVE LOLE RIBARA 8

Vranje

17465732

102567049   

463

MORAVA  VELIKA PLANA

NIKOLE PAŠIĆA BB

Velika Plana

17467395

102552113   

464

HABIT APOTEKE  IVANJICA

MAJORA ILIĆA 1

Ivanjica

17469045

102626478   

465

BANE  RUKOMETNI KLUB RAŠKA

OMLADINSKI CENTAR BB

Rażka 1

17469584

101274857   

466

OFK  JAGODINA  JAGODINA

GRADSKI STADION BB

Jagodina

17470302

102131591   

467

OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA NIŠ

STRAHINJIĆA BANA 13

Niż

17470884

102730543   

468

LIBERO  ODBOJKAŠKI KLUB ČAČAK

UL.70 66

żażak

17471686

102642502   

469

KUD  ROM  JAGODINA

7.JULA 4

Jagodina

17473433

102702039   

470

SRPSKO MORE  JAGODINA

KAPETANE KOČE 35

Jagodina

17473883

102686328   

471

VELIBOR VASOVIĆ-VASKE  FK ALEKSIN.

SPORTSKA 11/13

Aleksinac

17475410

102769476   

472

PLAVNA  KUD, PLAVNA

PLAVNA BB

żtubik

17475908

102766297   

473

DRUŠTVO GRADJANA PRIJATELJI MANASTI

BRANKA ĆOPIĆA 9

Krużevac

17478273

102763359   

474

PEŠIĆ LJUBIŠA I DRUGI SPECTAR SECURITY

Trg Karađorđev Venac 6

Zaječar                 

17478311

102783691   

475

TEKVONDO KLUB  KOTEŽ  BEOGRAD

TRAJKA GRKOVIĆA 2

Beograd 38

17481215

102852103   

476

FOND UZOR RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJE

ZORICE BOŽOVIĆ 1

Beograd

17481584

102846963   

477

UDRUŽENJE  KULTURE SVETA  BEOGRAD

LENJINOVA 4

Beograd 80

17483030

102851295   

478

JET SKI KLUB  NOVI BEOGRAD  N BGD

DR AGOSTINA NETA 30

Beograd 27

17483862

103207398   

479

S.M.T.

Gospodar Jovanova 35 / priz.

Beograd (grad)

17485032

102897674   

480

UDRU.ZA UNAPR.PRODUKTI.RADA_U POLJ

BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 14

Beograd 33

17488813

102954661   

481

FUDBALSKI KLUB  LASTA  SREMČICA

OBRENOVAČKA 6

Sremżica

17489364

102997731   

482

UDRUŽENJE ZA UNAPREDJENJE TRŽI.ISTR

PRIZRENSKA 6

Beograd

17490117

102984938   

483

KLUB PRIJATTELJA O.F.K. BEOGRADA

URALSKA 28

Beograd 38

17490982

102992163   

484

SOKOLSKO DRUŠTVO - OBRENOVAC

VOJVODE MIŠIĆA 197

Obrenovac

17491644

103003583   

485

KLUB  KONOMA  BEOGRAD

JOVANA SUBOTIĆA 8

Beograd 80

17491938

103092389   

486

APM MARKOVIĆ

Ibarski put 64g

Meljak                  

17492098

103010620   

487

GRUPA ZA STRATEŠKA PARTNERSTVA

SVETOZARA MARKOVIĆA 43

Beograd 33

17492136

103007168   

488

PARTIZAN-LAZAREVAC

BRANKA RADIČEVIĆA 27 A

 

17492829

103037420   

489

ROMSKI PROGRES U SRBIJI  ZEMUN

VOJNI PUT 1 57

Beograd 80

17492977

103026417   

490

ROMSKI CENTAR OBRENOVAC

VOJVODE MIŠIĆA 189

Obrenovac

17494112

103050645   

491

KOLOR STIL

MLADENA MILENKOVIĆA M2/3

Jagodina                

17494643

102797756   

492

FK  JELENAC  JELENAC

JELENAC 

Belosavci

17498991

102971508   

493

SOS-TAXI  KRAGUJEVAC

KNEZA MIHAILA 26

Kragujevac

17506170

102991074   

494

VLADIMAKS

JOŠANIČKI PRNJAVOR bb

Jošanički Prnjavor      

17509284

103015738   

495

SRPSKI SOKO  KARATE KLUB BUDIŠIĆ

BUDIŠIĆ 

Mali Zvornik

17509683

103030472   

496

LUCA STELLA - SECURITY

Ulcinjska 13a

Beograd (Zvezdara)      

17510657

103047550   

497

OMLADINSKI RUKOMETNI KLUB  CRV.ZVEZ

CRNOGORSKA 1

Beograd 33

17511742

103063489   

498

AUTOMOBILSKI KLUB  MONCA  BEOGRAD

VOJVODJANSKA 152

Beograd 27

17512404

103073423   

499

CCA-CHILDREN CHARITY ASSOCIATION

ŠESTE LIČKE DIVIZIJE 20

Beograd 75

17518941

103163191   

500

ELIT TRANS

Kapetana Miloša Žunjića 22

Beograd (Zvezdara)      

17520296

103172975   

501

INTER  BEOGRAD

ČELEBIĆKA 14

Beograd 75

17520539

103179976   

502

UDRU.AKCIONARA PRED. JUGOMETAL  BGD

VLAJKOVIĆEVA 32

Beograd

17521209

103190189   

503

UDRU.KARDIO-TORAKALNIH HIRURGA SRB

DR KOSTE TODOROVIĆA 6

Beograd 33

17522965

103231665   

504

VITANOVA  BEOGRAD

TRG BRANKA RADIČEVIĆA 1

Beograd 80

17524763

103084014   

505

SIA-INŽENJERING

Srnje bb

Kruševac                

17529722

103152762   

506

EVROREGION-SRBIJA  NIŠ

OBRENOVIĆEVA 38

Niż

17530399

103207793   

507

RAJIČIĆ

Braće Stanića 104

Čačak                   

17531166

103187213   

508

SOKO  ODBOJKAŠKI KLUB SMEDEREVO

KRALJA PETRA PRVOG 10/2

Smederevo

17533100

103205948   

509

REVIDA  BEOGRAD

BISTRIČKA 22

Beograd 38

17536915

103234643   

510

BICIKLISTI. KLUB  BORČA  BORČA

MILADINA ZARIĆA 6

Borża

17537385

103243958   

511

BIORITAM  BEOGRAD

KRUŠEVAČKA 36

Beograd

17537865

103256283   

512

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA  BEOGRAD

STEVANA SREMCA 4

Beograd

17538993

103264383   

513

PURKO

Vojvode Stepe 54

Beograd (Voždovac)      

17539183

103273576   

514

STUDIO LOREDANO

Drvarska česma 29b

Beograd (Palilula)      

17542079

103308153   

515

ATELJE ZELENI PAS  BEOGRAD

TREĆI BULEVAR 130

Beograd 27

17543032

103320443   

516

TERMAL  NOVOPAZARSKA BANJA

NOVOPAZARSKA BANJA 

Novi Pazar

17546813

103270558   

517

DZ TRADE

Loznica bb

Čačak                   

17549286

103282665   

518

AQUA 235  PLIVAČKI KLUB JAGODINA

7.JULA 33

Jagodina

17550454

103310212   

519

MDT PROMET

Save Popovića 5

Arilje                  

17550462

103299162   

520

JUGOSLAV VEJIĆ - JUGA  BOR

NIKOLE PAŠIĆA 15

Bor

17551531

103299179   

521

TRAYAL  KRUŠEVAC

MILOŠA OBILIĆA BB

Krużevac

17551817

103314109   

522

KARADJORDJE  MIŠAR

KARA\OR\EVA 135

żabac

17554905

103371179   

523

WOLF-MIL

Milentija bb

Brus                    

17555375

103346873   

524

POKRET ZA SMEDEREVO  SMEDEREVO

ŽELEZNIČKA 69

Smederevo

17555561

103359426   

525

AVANTI  BEOGRAD

MIJE KOVAČEVIĆA 10

Beograd 38

17556029

103346970   

526

MANIFEST

KRALJA MILANA 19

Beograd (Stari Grad)    

17556517

103366370   

527

UDRUŽENJE LIKOVNIH STVARALACA LEB.

CARA DUŠANA 79

Lebane

17558781

103404274   

528

MAD DOGS  ČAČAK

MOSTARSKA 2

żażak

17559648

103417617   

529

MEDJUNARODNI CENTAR ZA BORBU PROTI

MASARIKOV TRG 10

Beograd 80

17560328

103372430   

530

LIVE INTERNATIONAL

Petra Lekovića 90

Beograd (Čukarica)      

17564897

103490340   

531

CRVENA ZVEZDA  BEOGRAD

KALEMEGDAN MALI 2

Beograd

17564935

103434625   

532

AEROLUX  BEOGRAD

BRAĆE JERKOVIĆA 117 V

Beograd

17565664

103441743   

533

OSTROG  BEOGRAD

BILEĆKA 2

Beograd

17569007

103483182   

534

UNIJA SIND.DOM ZDRAVLJA RAKOVICA

KRALJICE JELENE 22

Beograd 75

17571613

103469259   

535

IPO  BEOGRAD

CVIJIĆEVA 75

Beograd 38

17573314

103624167   

536

BEOGRADSKI PLAVI ZMAJEVI  BEOGRAD

SUSEDGRADSKA 14

Beograd 75

17574795

103621369   

537

B.I.-INŽENJERING

Venizelosova 21

Beograd (grad)

17575961

103568320   

538

UDRUŽENJE GRADJANA  AKCIONAR  VRANJE

BORE STANKOVIĆA 66

Vranje

17576461

103415855   

539

ASNS SINDIKAT OPŠTE BOLNICE POŽAREV

BRATSTVA JEDINSTVA 135

Pożarevac

17577433

101973556   

540

PLUMBUM PLUS

Cvijićeva 100/2

Beograd (grad)

17577964

103418689   

541

VETERNICA  UDRUŽENJE FARMERA VLASE

VLASE 

Vlase

17582887

104263137   

542

OPSTANAK  NOVI PAZAR

OMLADINSKA BB

Novi Pazar

17585495

103576426   

543

BALKANSKI CENTAR ZA INTEGRA.MANJINA

FILIPA VIŠNJIĆA 39

Beograd 80

17587102

103577999   

544

DONNA NATURA  N BEOGRAD

DŽONA KENEDIJA 69

Beograd 27

17587137

103628342   

545

VEDA FARM  BEOGRAD

KNEZA MILOŠA 87

Beograd 33

17587412

103590658   

546

DECIBEL

Jurija Gagarina 149 lok 32

Beograd (Novi Beograd)  

17589423

103619884   

547

RADOST ŠKOLE  BEOGRAD

MLATIŠUMINA 11 A

Beograd

17589695

103602174   

548

EKOLOŠKI POKRET  EKO-KOD  BARIČ

BARIČKA REKA 9 A

Obrenovac

17595229

103805048   

549

SANOVILA  BEOGRAD

BORSKA 34

Beograd 75

17596322

103682209   

550

BELI PUT

JURIJA GAGARINA 32a

Beograd (Novi Beograd)  

17596560

103696333   

551

KLUB LJUBITE. MUZIKE  CHOICE  BGD

MARŠALA TOLBUHINA 67

Beograd

17596926

103698503   

552

UDRU.VLASNIKA LINA PARKOVA I STA.ZA

ŠAVNIČKA 13

Beograd 8

17597663

103714496   

553

HELENA ASOCIJACIJA  BEOGRAD

BRANKOVA 8

Beograd

17598961

103807636   

554

DELFIN  BEOGRAD

BULEVAR REVOLUCIJE 92

Beograd

17599348

103791314   

555

ELEMENT  BEOGRAD

SNEŽANE HREPEVNIK 42

Beograd 75

17599747

103780349   

556

GAZELA  N BEOGRAD

BUL. ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 19

Beograd 27

17602306

103869340   

557

TIP-TOP GYM  BEOGRAD

PANČEVAČKI PUT 96

Beograd 38

17605143

103928520   

558

TENISKI KLUB PRESTIGE BEOGRAD

PERE VELIMIROVIĆA 12 A

Beograd 75

17606298

103978491   

559

UDR.ROMA-RASELJENI SA KOSOVA_ZEMUN

MARIJE BURSAĆ 42

Beograd 80

17607758

104027636   

560

ROMSKO DRUŠTVO  KRLE

DJAKONA AVAKUMA 30

Beograd

17608266

106062133   

561

UDR.GR.REVITALIZACIJA SELA BEOGRAD

DUNAVSKA 1

Beograd 80

17608380

104058457   

562

VERHOEVEN  BEOGRAD

SIME ŠOLAJE 4

Beograd 38

17608827

104073120   

563

LOKALNA DEMOKRATSKA INICIJATIVA

MAJKE JEVROSIME 15

Beograd

17609378

104098203   

564

VOŽD  SPORTSKA ORGANIZACIJA NIŠ

VOŽDOVA 37

Niż

17611488

103542224   

565

CLICK

Trg Srpskih ratnika 3

Kraljevo                

17613308

103558753   

566

SRPSKO PRAVOSLAVNO BRATSTVO,SMEDER.

REVOLUCIJE 113

Smederevo

17616269

103613980   

567

KOSTA ABRAŠEVIĆ  BEOGRAD

RADJEVSKA 5

Beograd 75

17617907

103635680   

568

UDRUŽENJE  C.ZVEZDA-ŽENSKA EKIPA

LJUTICE BOGDANA 1 A

Beograd 33

17618563

103636789   

569

GOLEMA REKA PLANINAR.KLUB CRNI VRH

CRNI VRH 

Kalna

17625292

105849831   

570

HORIZONT  GORNJI MILANOVAC

ZANATSKI CENTAR 39

G. Milanovac

17626345

103856706   

571

PLANINARSKI KLUB  K-2  NOVI PAZAR

STEVANA NEMANJE 56

Novi Pazar

17626582

103829665   

572

ŽUPA  ALEKSANDROVAC

KRUŠEVAČKA BB

Aleksandrovac

17626841

103815940   

573

ROYAL TAXI  LESKOVAC

VLADE JOVANOVIĆA BB

Leskovac

17628674

103862954   

574

DRUŠTVO MANJINSKIH AKCIONARA UTDP

NIKOLE TESLE 126

Lebane

17628801

103883557   

575

JUMP  KOŠARKAŠKI KLUB PRIBOJ

PRIBOJ 

Priboj

17630156

103904194   

576

UDRUŽ.UZGAJ.KULTIVIS.BOROVNICE

BELANOVICA BB

Belanovica

17631454

104326224   

577

OPŠTE UDRUŽENJE PREDUZETNIKA

NEMANJINA 99

Koceljeva

17633414

103988330   

578

VALJEVOKONCERT  VALJEVO

VLADIKE NIKOLAJA BB

Valjevo

17633945

103981586   

579

JASENICA 1911  SMEDEREVSKA PALANKA

KARA\OR\EVA BB

S. Palanka

17634429

104029994   

580

VORDON  BELA PALANKA

KRSTE TOŠIĆA 17

Bela Palanka

17634470

103988006   

581

SKUPŠTINA STANARA ZGRADE

SVETOZARA MARKOVIĆA 93

Kragujevac

17634585

104011033   

582

FEJS SRBIJA  BEOGRAD

JOVE ILIĆA 165

Beograd

17637495

104289319   

583

VISION  BEOGRAD

BUL. ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 149

Beograd 27

17637860

104181301   

584

SVETSKA  NEWCHESS FEDERACIJA

SREMSKA 4 A

Beograd

17638157

104153001   

585

SPORTSKO-RIBOL.KLUB  ŠARAN-VRAČAR

GRČIĆA MILENKA 33

Beograd

17639412

104189929   

586

FITNES CLUB  NIVO 3 BEOGRAD

NUŠIĆEVA 14

Beograd

17641280

104240121   

587

ZDRAST.USTAN.APOTEKA  IMELA PHARM

SUTJESKA BLOK 324 K

Beograd 38

17641522

104244882   

588

TROMEDJA SURČIN BEOGRAD

NOVA  2 1

Sużin

17641867

104254950   

589

UDRUŽ.GRADJANA  SABOR  BEOGRAD

PERE VELIMIROVIĆA 58

Beograd 75

17642138

104262265   

590

GRADJANSKA SRBIJA  BEOGRAD

SUSEDGRADSKA 37

Beograd 75

17643339

104426365   

591

UDRUŽENI POSLODAVCI SRBIJE

SUVOBORSKA 7 A

Beograd 33

17643568

104317512   

592

FUDBALSKI KLUB  ADA , BEOGRAD

ADA CIGANLIJA BB

Beograd 8

17644254

104352923   

593

DOBROTVORNI FOND  KATARINA REBRAČA

BABA-VIŠNJINA 19

Beograd

17645374

104420392   

594

KRAJIŠKI KULTURNI CENTAR

MOŠE PIJADE 8

Beograd

17646273

104443625   

595

ZVEZDARSKA ŠUMA  BEOGRAD

VOLGINA 12 A

Beograd 22

17646745

104471388   

596

ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA  AEM

CRVENOG KRSTA 9 A

Obrenovac

17647318

104498819   

597

EVROPSKI STUDENTSKI FORUM

LENJINOV BULEVAR 145

Beograd 27

17647725

104516471   

598

VAZDUHOPLOVAC  ZEMUN

KEJ OSLOBODJENJA BB

Beograd 80

17647903

104535747   

599

DYNAMIC AIKI JUJUTSU

ŽILA VERNA 6

Sremżica

17647911

104549877   

600

KREATIVNI CENTAR SUNCE  V. PLANA

KRALJA ALEKSANDRA 97

Velika Plana

17652117

104217012   

601

FK  BREŽDJE-OSEČENICA  OSEČENICA

OSEČENICA BB

Breżże

17652885

104236823   

602

UDRUŽENJE RVI ARILJE

ŠPANSKIH BORACA 27

Arilje

17653679

104261192   

603

ARANDJELOVAC  ARANDJELOVAC

VENAC SLOBODE 10

Aranżelovac

17654071

104284816   

604

CENTAR ZA RAZVOJ SELA  ŽUPA  ALEKS.

DOM KULTURE BB

Aleksandrovac

17654080

104286545   

605

TAMNAVA  SVILEUVA

SVILEUVA BB

Svileuva

17654209

104325859   

606

OFK  JANKEC  ČAČAK

MILUTINA VUJOVIĆA 3

żażak

17656716

104426814   

607

RK  ADA  ĆUPRIJA

BULEVAR VOJSKE SCG 1

żuprija

17658000

104474688   

608

RATNI VETERANI GRADA NIŠA

SINDJELIĆEV TRG 2

Niż

17658174

104496920   

609

FOND ZA TALENTOVANE UČ.KLAS.GIMN.

ADMIRALA GEPRATA 5

Beograd 33

17658654

104476997   

610

BK  SN-NEBRIGA  BEOGRAD

VIŠNJIČKA 19671

Beograd 38

17659081

104510909   

611

STARAČKI DOM CENTAR PETROVAC

SOLUNSKA 1A

Petrovac na M

17660403

104554178   

612

ZU-APOTEKA  HERBA  KRAGUJEVAC

ZMAJ JOVINA 51

Kragujevac

17660624

104611018   

613

PROKUPLJE  TENISKI KLUB PROKUPLJE

PASJAČKA 20

Prokuplje

17661884

104574810   

614

TOPVOLLEY  ODBOJKAŠKI KLUB VALJEVO

PETOG PUKA 1/2

Valjevo

17663038

104644406   

615

ZDRAVLJE  DOLJEVAC

DOLJEVAC 

Doljevac

17663160

104660828   

616

SKUPŠTINA STANARA ZGRADE

MAJAKOVSKOG 91

Niż

17664131

104663289   

617

LESKOVAČKO DRUŠTVO POVRTARA

NOMANICA BB

Leskovac

17665014

104709456   

618

SKUPŠTINA STANARA ZGRADE

VOJE RADIĆA 2

Kragujevac

17665928

104771092   

619

CAR KONSTANTIN  TENISKI KLUB NIŠ

MIRNIČKA 3

Niż

17666398

104764871   

620

FLORENS  ŠABAC

HILANDARSKA 23

żabac

17668412

104853037   

621

FENIX  ŠABAC

SREMSKA 3/19

żabac

17668641

104853045   

622

KMF  PRESTIGE  PREŠEVO

VASE SMAJEVIĆA BB

Preżevo

17669346

104869603   

623

ASNS PROJEKTOMONTAŽA AD BEOGRAD

DJURE DJAKOVIĆA 88

Beograd 38

17670859

104551909   

624

OK  PRO TENT  UŠĆE

POLJAČKI KRAJ BB

Skela

17670999

104559106   

625

RADNIČKI JUGOMETEOR  RALJA

MIĆE MARKOVIĆA 2

Ralja

17671316

104577027   

626

APOTEKA  MINALPHARM  BEOGRAD

ACE JOKSIMOVIĆA 60

Beograd 8

17672827

104650009   

627

UDRUŽENJE SRPSKIH ČETNIKA-RAVNA GOR

BRAĆE LUKIĆA 77

Beograd 8

17672851

104652692   

628

PANNONIA INTERKULTURA  BEOGRAD

VOJ. \URAŠINOVIĆA-KOSTJE 19

Beograd 22

17673319

104741267   

629

NEZAV.SIND.ORG.KLINIČ.CENT.SRBIJE

PASTEROVA 2

Beograd 33

17673785

104696035   

630

KK  VIN  ZEMUN

PETRA DRAPŠINA 88

Beograd 80

17673904

104698555   

631

ZDRAVST.USTANOV APOT. FONTANA NBGD

PARISKE KOMUNE 13

Beograd 27

17673963

104698506   

632

PROFESION.GOLF ASOCIJACIJA SRBIJE

ADA CIGANLIJA 2

Beograd 8

17675265

104761274   

633

STREET FIGHTERS RACING TEAM  BEOGR

MIĆA RADAKOVIĆA 6

Beograd 80

17676067

104791831   

634

CENTAR ZA EDUKAC.I ZAŠT.POTROŠ.BGD

TERAZIJE 43

Beograd

17676598

104833049   

635

OFK  ŠAMPION  BEOGRAD

PARTIZANSKA 131

Beograd 75

17677349

104842175   

636

APOTEKA  OPTIMA PHARM  BEOGRAD

OBALSKIH RADNIKA 39

Beograd 8

17678906

104899048   

637

VOŽDOVAC TREŠNJA  BEOGRAD

MIJAČKA 5

Beograd

17680030

104946008   

638

KOLUBARA RB  LAZAREVAC

SLOBODANA KOZAREVA BB

 

17680064

104934710   

639

MAGIC  NIŠ-DEO

TRIGLAVSKA 14

Niż

17680463

105416356   

640

SKUPŠTINA STANARA ZGRADE U ULICI BR

BRANKA KRSMANOVIĆA 7

Niż

17680978

104900957   

641

TWINS  NIŠ-DEO

MATEVAČKI PUT 10

Niż

17681532

104906556   

642

KG-GAMING  KRAGUJEVAC

DRAGOLJUBA MILOVANOVIĆA 12

Kragujevac

17682253

104946830   

643

SKUPČTINA ZGRADE  HUM  S.PALANKA

ŠULEJIĆEVA 1

S. Palanka

17683748

104963548   

644

OSEČINA  VATROGASNO DRUŠTVO

KARA\OR\EVA 62

Oseżina

17684078

104973009   

645

SKUPŠTINA STANARA ZGRADE

VLADIMIRA ROLOVIĆA 13

Kragujevac

17685147

105031160   

646

VOŽD  VELIKA PLANA

MILOŠA VELIKOG 30

Velika Plana

17685490

105137039   

647

ZU  INA PHARM  BEOGRAD

SPASENOVIĆEVA 4/A

Beograd 8

17686151

105167388   

648

ZUA  ZOJALEK  BEOGRAD

STARINE NOVAKA 7

Beograd 38

17686283

105186991   

649

TENISKI KLUB  ZLATAR  NOVA VAROŠ

NIKOLE TESLE 35

Nova Varoż

17686763

105190264   

650

AMK  PREŠEVO 987  PREŠEVO

GRANIČNI PRELAZ BB

Preżevo

17687077

105266305   

651

NAPREDNO SELO  KRALJEVO

MILANA TOPLICE 1

Kraljevo

17688600

105391785   

652

MASTER  TENISKI KLUB SVILAJNAC

RADNIČKA BB

Svilajnac

17688693

105360266   

653

FK  FLAMENGO  RAŠKA

OMLADINSKI CENTAR BB

Rażka 1

17688766

105393787   

654

ASTRA FARM  ČAČAK

BULEVAR OSLOBODIOCA 2

żażak

17689185

105379362   

655

LANA  ČAČAK

9. JUGOVIĆA 26

żażak

17690531

105591979   

656

JAVORCI  NOVA VAROŠ

SVETOG SAVE 76/22

Nova Varoż

17690698

105486220   

657

RADNIČKI SINDIKAT KLINIČKOG CENTRA

ZMAJ JOVINA 38

Kragujevac

17691040

105439273   

658

HOLYMEDICO  BEOGRAD

SAVE TEKELIJE 3

Beograd

17691791

104939011   

659

FUNGI LAND  BEOGRAD

DJURA STRUGARA 3

Beograd

17692372

104979780   

660

KEJ  BEOGRAD

PRVE PRUGE 41

Beograd 80

17692437

104961431   

661

RUŽICA  BEOGRAD

JAŠE IGNJATOVIĆA 83

Beograd

17692569

104968234   

662

APOTEKA  TNP FARM  MLADENOVAC

VOJVODE PUTNIKA 30

Mladenovac

17692593

104974010   

663

CENTAR ZA GEOSTRATEŠKA ISTRAŽIVANJ

XI KRAJIŠKE DIVIZIJE 45

Beograd 75

17693131

105007734   

664

RONILAČKI KLUB  OCEAN

MARŠALA BIRJUZOVA 45

Beograd

17694294

105034973   

665

FOND EKO-KRUG BEOGRAD  BEOGRAD

IVANA MILUTINOVIĆA 24

Beograd

17695967

105086826   

666

FOND-SLOVENSKA LEPOTA BEOGRAD

HILENDARSKA 22

Beograd

17697340

105129565   

667

KULTURNO EDUKATIVNI ROMSKI CENTAR

MALI PROLAZ 16

Mladenovac

17697960

105185476   

668

ASNS GP  NOVI AUTOPUT  BEOGRAD

KUMODRAŠKA 255

Beograd

17698010

105222423   

669

SSCA-SERBIAN SPEC.COFFEE ASSOC. BGD

NOVA 114 21 A

Beograd 38

17698079

105191407   

670

WELLNESS GROUP GREEN ZONE RIPANJ

PUT ZA KOLONIJU 30 B

Ripanj 1

17698346

105267847   

671

ANIMAL ASSISTANCE BEOGRAD

DUŠANA VUKASOVIĆA 39

Beograd 27

17698567

105199405   

672

PREDŠKOLSKA USTANOVA  ANA  BEOGRAD

PARTIZANSKI PUT 49

Beograd 38

17700707

105324656   

673

"IJU "ICU KLUB  TAKAGI  RAJKOVAC

KOSMAJSKOG ODREDA 133

Mladenovac

17702955

105417806   

674

ANJA  BEOGRAD

MOŠE PIJADE 21

Beograd

17703170

105405056   

675

FK  AKADEMIJA FUDBALA  SAŠA ČURĆIĆ

SJENIČKA 1

Beograd

17703331

105418559   

676

APOTEKA  FARMASPOT  BEOGRAD

BORE VUKMIROVIĆA 14 A

Beograd 38

17703820

105432975   

677

SUNPHARM  BEOGRAD

GOSPODAR-JOVANOVA 35

Beograd

17705229

105471344   

678

UDR.KOŠARKAŠK.SUDIJA BEOGRADA

FILIPA FILIPOVIĆA 83

Beograd

17706683

105481215   

679

KLUB  RELAX  RAŠKA

PREDRAGA VELIMIROVIĆA 77

Rażka 1

17710567

105126538   

680

UDRUENJE  OVO JE MOJ GRAD  BEOGRAD

KAJMAKČALANSKA 37

Beograd 22

17710656

105060528   

681

KMF  MLADOST  ČAČAK

NEMANJINA 31

żażak

17713787

105252162   

682

ZUA  AFRODITA BIOMEDIKA  KRAGUJEVAC

LUJA PASTERA 3

Kragujevac

17715305

105256475   

683

JEDINSTVO  NIŠ-DEO

BLAČKA 1

Niż

17715771

105396239   

684

APOTEKA DIVA  SVILAJNAC

SVETOG SAVE BB

Svilajnac

17716581

105538386   

685

SKUPŠTINA STANARA STAMBENE ZGRADE U

KRIVE LIVADE 3

Niż

17721534

105447141   

686

GRADJEVINAR  NIŠ-DEO

PRIJEZDINA 1

Niż

17721607

102162724   

687

SNEŽANA I PATULJCI  KRALJEVO

TOPLICE MILANA 15/U

Kraljevo

17723014

105542946   

688

FRANC-NIŠ  NIŠ-DEO

MILANA BAKIĆA 15

Niż

17723413

105532004   

689

AMALA  NIŠ-DEO

GENERALA ČERNJEJEVA 19

Niż

17730541

105598261   

690

APOTEKA  IMAN-PHARM

CARA UROŠA 24

Beograd

17734016

105631473   

691

DOM ZA STARE  SAN-TIM

KRALJICE KATARINE 154

Beograd 8

17737694

105789426   

692

AUTO MOTO KLUB  FAMILIJA

PADINA 5 LEVI ULAZ 14 B

Beograd 22

17737945

105722652   

693

OFK  MLADOST-VRANIĆ

DJURE MITROVIĆA 47

Meljak

17738399

105748854   

694

V.I.P. PHARMACY  BEOGRAD

NEZNANOG JUNAKA 4 A

Beograd 33

17742191

105848793   

695

FARMEDIA CO - FARMACIJA  BEOGRAD

MIHAILA BOGIĆEVIĆA 4

Beograd 33

17743694

105885475   

696

SPEC.OFTAMOLOŠKA BOL. REVIDA

VOLGINA 25 A

Beograd 22

17744330

105907618   

697

KRALJICA  OBRENOVAC

BORE MARKOVIĆA 6

Obrenovac

17744755

105916400   

698

OBRENOVAC  OBRENOVAC

POSAVSKIH PARTIZANA 10 V

Obrenovac

17746979

105984222   

699

UDR.BUDUĆNOST ROMEJA RAKOVICA

KUMROVAČKA 62

Beograd 75

17747053

105983112   

700

SANIFARM  BEOGRAD

LJUBIŠE MIODRAGOVIĆA 29

Beograd 22

17747975

105994453   

701

POBEDNIK  BEOGRAD

MIROČKA 6

Beograd 38

17751972

106166785   

702

APOTEKA  PECA

SAVE MRKALJA 7

Borża

17753886

106236443   

703

UNA PHARM  BEOGRAD

SLAVKA RODIĆA 8 B

Beograd 75

17757776

106351795   

704

JAGODINA 035  PLIVAČKI KLUB

AVRAMA PETRONIJEVIĆA 2

Jagodina

17760238

105801952   

705

ASNS - A.D.  LIV - MIN  NIŠ

BULEVAR 12.FEBRUARA 82

Niż

17761099

105804978   

706

UDRUŽENJE BORACA - IZVOR DRAŠKOVAC

DRAŠKOVAC 

Leskovac

17761811

105879967   

707

VELIKA SRPSKA PORODICA  LUKAVAC

LUKAVAC 

Krużevac

17761927

105854296   

708

SEMPRE VERDE  NIŠ-DEO

OBRENOVIĆEVA 90

Niż

17762168

105812702   

709

SKUPŠTINA STANARA U ULICI BUL.

BUL. NEMANJIĆA 81

Niż

17762494

105876021   

710

SKUPŠTINA ZGRADE U ULICI BRANKA KRS

BRANKA KRSMANOVIĆA 20

Niż

17762613

105868992   

711

ŽANDARM-NAISSUS  NIŠ-DEO

ZLATIBORSKA 36

Niż

17762648

105870197   

712

ZUA  VERDE  BEOGRAD

BULEVAR REVOLUCIJE 448

Beograd 22

17762770

105825992   

713

KURJAČE  KURJAČE

PROLETERSKIH BRIGADA BB

Majilovac

17763806

105948746   

714

DOBROTVORI MANASTIRA SVIH SVETIH

DONJI DUBAC BB

Kaona

17765159

106033565   

715

PETRA  APOTEKA NIŠ

SIN\ELIĆEV TRG 15/3

Niż

17766074

105913278   

716

UD.ZA OČUVANJE TRADIC. JUGOSLAVIJE

RUBRIBREZA BB

Lajkovac

17768816

106241305   

717

EKOĆEL  JABLANICA

JABLANICA BB

Kupci

17769103

106110224   

718

KUD  VLASINKA  VLASOTINCE

BRANISLAVA NUŠIĆA BB

Vlasotince

17769324

106149029   

719

CENTAR ZA KREAT. RAZVOJ IST.SRBIJE

ŠAŠKA 5

Majdanpek

17769596

106220818   

720

KSR  BESNA GLISTA  KRAGUJEVAC

BOSANSKA BB

Kragujevac

17770675

106422034   

721

ZUA SV.VASILIJE OSTROŠKI KRAGUJEVAC

KNEZA MIHAILA 163

Kragujevac

17771540

106483589   

722

ZUA  ADOROLEK  NIŠ-DEO

KOSOVKE DEVOJKE 37

Niż

17771612

106524814   

723

SMEDEREVSKI FORUM  SMEDEREVO

GOGOLJEVA 14

Smederevo

17778919

106252633   

724

KUD  SV. PETAR  VRBEŠTICA

VRBEŠTICA 

Brezovica

17780166

106365876   

725

BRANKO STANOJEVIĆ BULE-PALILULE KG

KNEZA MIHAILA 83

Kragujevac

17782665

106447736   

726

AVENIJA  APOTEKA NIŠ

RATKA JOVIĆA 7

Niż

17783335

106481587   

727

UJED.SIND.SRB.VRTIĆ PIONIR JAGODINA

VUKA KARADŽIĆA 4

Jagodina

17785176

106686556   

728

APOTEKA  PHARMOS

VIŠNJIĆEVA 9

Beograd

17785516

106377128   

729

ZDRAVST.UST.APOTEKA JM HARMONIJA

NJEGOŠEVA 92

Beograd

17790226

106602343   

730

SKUP.ZGR.SVETOGORSKA 12

LOLE RIBARA 12

Beograd

17793624

106704912   

731

SJAJ PHARM  NIŠ-DEO

OBRENOVIĆEVA 90

Niz

17811886

106796764   

732

TRGOAVTO S

AVALSKA 1 DEO 3

Rušanj                  

20008059

103727232   

733

AM&MDS INŽENJERING

Kralja Aleksandra 14

Novi Sad                

20013621

103750385   

734

ŠARLO

Maršala Tita 25

Boževac                 

20018097

103820109   

735

LLP INTERMARK ENTERTAINMENT GROUP

BULEVAR MIHAILA PUPINA 10Ž, lokal 37

Beograd (Novi Beograd)  

20023368

103886668   

736

SOK-LINE

Gorana Kovačića 25a

Beograd (Zemun)         

20029510

103826495   

737

HOME DECOR

Žorža Klemansoa 27 v

Beograd (Stari Grad)    

20032499

103828865   

738

BILD-ING

Mlatišumina 27 c

Beograd (grad)

20033240

103842662   

739

INTERNATIONAL STUDENT SERVICES

Dositeja Obradovića 15/25

Pančevo                 

20034343

103842373   

740

DV 62

Svetislava Kasapinovića 8

Novi Sad                

20039639

103866327   

741

STEVANAC

Moravska 27

Stalać                  

20039922

103889980   

742

ZLATNI FENIKS

Sinđelićeva 40

Pančevo                 

20045027

103911062   

743

KOV BRA

Ilije Birčanina 57/30

Novi Sad                

20049588

103934657   

744

EKO-NATRON

Lepenski Vir 7

Donji Milanovac         

20051507

103993675   

745

NOVA BRAZDA SM

1. Novembra 242

Laćarak                 

20052716

103979327   

746

KOVAČ-DRAGI

Štrpce bb

Štrpce                  

20062614

103982058   

747

CASSATO FOOD

Cara Lazara 3

Paraćin                 

20063009

103978910   

748

IDEF

Mihajla Pupina 127/85

Beograd (Novi Beograd)  

20067136

104000618   

749

ORLI

Štrpce bb

Štrpce                  

20071508

104016787   

750

INFAS GAS

27. marta 7

Beograd (Zvezdara)      

20072458

104017739   

751

BELMOS

Prelivačka 2A

Beograd (Palilula)      

20072504

104031840   

752

OLIVEX

Stevana Milovanova 13

Novi Sad                

20075503

104033257   

753

MONTE BUILDING

Učiteljska 35a

Beograd (Zvezdara)      

20077662

104115216   

754

PZP TOPLICA - PUT

Karađorđeva 55

Kuršumlija              

20098686

104241500   

755

DESPOT IMPEX

Solunskih boraca bb

Sombor                  

20099984

104141409   

756

MANOF

KRALJA MILANA 19 B

Beograd (Vračar)        

20103086

104146728   

757

NORD SYSTEM

Veljka Milićevića 4

Beograd (grad)

20110279

104213757   

758

FILKON TRADE

Jovana Dučića 2

Beograd (grad)

20116145

104211917   

759

IQQA

JURIJA GAGARINA 73

Beograd (Novi Beograd)  

20116242

104212901   

760

KORASEL

Omladinskih brigada 126/31

Beograd (Novi Beograd)  

20120185

104231740   

761

S&B SISTEM

Babičkog Odreda 52

Leskovac                

20122480

104237221   

762

FEI DA

12 Januar 39

Priboj                  

20123893

104261457   

763

TERRA AZOT

29.novembra 19

Boleč                   

20126337

104237818   

764

ZONE-TURS

/ /

Gornji Neradovac        

20128704

104259420   

765

WBS ELEKTRO

UGRINOVAČKI PUT 92a

Beograd (Zemun)         

20130237

104248247   

766

MSM LJUBOJA TRADE

Sutjeska 47

Ruma                    

20134097

104326482   

767

SONETT COMPANY

Vojvode Radomira Putnika 9

Pančevo                 

20135425

104284873   

768

UMS MEDIA

Makenzijeva 76

Beograd (Vračar)        

20136901

104326626   

769

DIABETICA

Jurija Gagarina 86/29

Beograd (Novi Beograd)  

20141301

104297829   

770

MAYBELL CO

Jurija Gagarina 89, lokal 322

Beograd (Novi Beograd)  

20146842

104327024   

771

DALEKOVOD

NUŠIĆEVA 8

Zaječar                 

20150947

104359682   

772

EX VOTO

Golsvordijeva 27

Beograd (Vračar)        

20155248

104374336   

773

ENIGMA PLUS

Kupinince bb

Kupinince               

20157429

104507399   

774

VISION TECH-S

Sremska 6

Beograd (Stari Grad)    

20165251

104453823   

775

GRADHEM

GOSPODAR-JEVREMOVA 41

Beograd (Stari Grad)    

20165723

104456338   

776

MONARCH AGENCY LTD

Novosadska 32

Inđija                  

20172843

104476204   

777

TRIBAN

Vladimira Nazora 41

Sremska Kamenica        

20176423

104507181   

778

MILLENNIUM BUILDING

Bulevar Arsenija Čarnojevića 90/VI

Beograd (grad)

20181842

104532937   

779

MORAVA TURS

BULEVAR JAŠE TOMIĆA 6

Novi Sad                

20183667

104535185   

780

DAMST SISTEM

Kralja Milana 10/2

Beograd (Stari Grad)    

20185422

104544065   

781

CAFFICO

Vršačka 50.

Novi Sad                

20186232

104548956   

782

INTERNATIONAL BUSINESS PARK

Ekonomija 1

Beograd (Zemun)         

20188723

104551013   

783

BONITAS

Tomice Popović 33

Beograd (Zemun)         

20190990

104569415   

784

SAŠA TRADE

Srednjevo bb

Srednjevo               

20196378

104914966   

785

LIVING STONE-INVEST

Bulevar cara Lazara 3

Novi Sad                

20198923

104615011   

786

PANBANANA TRANS

Cvijićeva ulica 28

Pančevo                 

20201908

104629729   

787

CARGOM

ČINGRIJINA 14

Beograd (Zvezdara)      

20202386

104620545   

788

RAKIĆIRAKIĆ KOMPANI

Miloša Miloševića 162

Lozovik                 

20210087

104748201   

789

KONEKT GROUP

BULEVAR OSLOBOĐENJA 2a

Novi Sad                

20211962

104664917   

790

ECO MAX

Nikole Filipina 26

Vojka                   

20215640

104694226   

791

PANKUN

Adi Endrea 75

Mol                     

20218487

104711773   

792

MEDIA GREENFIELD

Zadružna 23

Novi Sad                

20218908

104728722   

793

MIKI MITIĆ - TURS

Knjaževačka 165/13

Niš

20219424

104712803   

794

MTL GROOP

Miloša Miloševića bb

Lozovik                 

20220813

104755119   

795

INTERMEDIA-SYSTEMS

Nikole Momčilovića 12a

Stara Pazova            

20222565

104742840   

796

GOSTILJAC

Dragiše Mišovića 73/1

Čačak                   

20227656

104759099   

797

AMB SYSTEM

SIME IGUMANOVA 14

Beograd (Vračar)        

20229209

104747854   

798

ISTAR GROUP

Cvijićeva 130

Beograd (grad)

20230975

104748986   

799

ADRIBEL

Višnjićeva 6

Kaluđerica              

20233117

104779417   

800

LUX 021

Arona Zagorice 31

Veternik                

20234148

104769272   

801

AMARO EXCLUSIVE

Generala Živkovića 121

Novi Pazar              

20235276

104777933   

802

BANDORO

ZEJNELA AJDINIJA 35

Leskovac                

20239000

104783761   

803

ŠPED-PAN

Ive Lole Ribara 70a

Starčevo                

20241292

104799140   

804

FILLA

Medakovićeva 88

Beograd (grad)

20242884

104794145   

805

ALFABO

Dr. Ivana Ribara 83/33

Beograd (grad)

20250526

104891530   

806

GRAĐEVINAR BALKAN

JURIJA GAGARINA 28/27

Beograd (Novi Beograd)  

20253207

104849465   

807

TEO-DEO

Jovana Popovića 7

Pančevo                 

20254041

104855903   

808

MANBA

MILUTINA MILANKOVIĆA 7

Beograd (Novi Beograd)  

20256583

104903481   

809

A.T.C. ĐORĐEVIĆ

Vlade Zečevića K-2/10

Loznica                 

20260629

104872230   

810

SEGA FREDO

Dimitrija Tucovića 75

Beograd (grad)

20261293

104878583   

811

SPEAKEASY

Resavska 6

Beograd (grad)

20262494

104970057   

812

SKY GROUP

Sare Bernar 5/5

Beograd (grad)

20263440

104878028   

813

M - B - PELIKAN

Toponički Put bb

Niš (grad)

20263792

104891003   

814

AT-DS COMPANY

Hercegovačka 17a

Beograd (Zemun)         

20263881

104906915   

815

MCI SYSTEM

Šabačka 8

Beograd (grad)

20264608

104894647   

816

INTERNATIONAL CONTACT

TRG PAJE JOVANOVIĆA 11

Subotica                

20266031

104898615   

817

KLUB UMETNOSTI ARISTOL

Kralja Petra 44

Beograd (grad)

20267984

104898297   

818

BALKAN BUSINESS NEWS

Kralja Milana 6

Beograd (grad)

20268182

104896890   

819

DIR PLUS

Borska 50a

Beograd (grad)

20270071

104907055   

820

GRAMI TRADE

Marička 8 b

Beograd (Rakovica)      

20270993

104911369   

821

ŠARULJA

Grčića Milenka 8

Beograd (grad)

20272945

104931902   

822

IRVA-TRANSPORT

ŽELEZNIČKA bb

Stari Lec               

20273402

104930209   

823

SINTEZA BMV

Heroja Dejovića bb

Sevojno                 

20277548

104956846   

824

K.P.R.C.

OBRENOVIĆEVA bb TC Kalča,l.A-4

Niš

20278714

104957092   

825

SWEET PACK

Odžaci bb

Trstenik                

20280166

104957558   

826

KATIKA

Karađorđeva bb

Mišar                   

20285427

104981731   

827

REMEVITA NOVA

Pančevačka bb

Zrenjanin               

20285443

104980804   

828

EUROSAN TOURS

Slanački put 97f

Beograd (grad)

20286938

104988798   

829

MIJOMAR TRADE

Majora Zorana Radosavljevića 11

Beograd (Zemun)         

20288264

104991245   

830

KUPER TRANSPORT

JUGOSLOVENSKE ARMIJE 174a

Bačka Palanka           

20288566

104992391   

831

EUROLINE PLUS

Moše Pijade bb, lokal 3

Niš (grad)

20289058

105005378   

832

D&P GRADNJA

USTANIČKA 64

Beograd (Voždovac)      

20291265

105008930   

833

BIOŠAMP

/ /

Majilovac               

20292415

105014348   

834

L.I.B. COMPANY

Hilandarska 22

Beograd (grad)

20293098

105010746   

835

MG-PRODUCTION

Bulevar oslobođenja 17

Beograd (grad)

20293705

105049715   

836

MARMEX PRODUCT INTERNACIONAL

Somborski put 29

Bezdan                  

20294183

105037078   

837

BAGET-COM

Birčaninova 16 B

Beograd (grad)

20294604

105048191   

838

FREE STYLE

Kralja Petra I 24

Obrenovac               

20294680

105027788   

839

UR CO

Bulevar AVNOJ-a 12/30

Beograd (grad)

20295988

105029706   

840

ATALIDA

Cara Dušana 89

Beograd (grad)

20296755

105030118   

841

F 1

Dobrinjska 5

Beograd (grad)

20299592

105051621   

842

DESENTO

Svetosavska 126

Novi Banovci            

20306696

105071081   

843

VK ECO-DRVO

7 jula 4

Inđija                  

20308834

105080250   

844

LUKAS DOMO NAMEŠTAJ

ŽIVOJINA ĆULUMA 24

Novi Sad                

20309385

105308527   

845

OIKODOMI

Nikole Pašića 4

Kragujevac              

20309709

105085729   

846

BEXX PROTECTA

Španskih boraca 22b lok 8

Beograd (Novi Beograd)  

20310472

105102532   

847

GASSER

Cvijićeva 40

Beograd (grad)

20311061

105105279   

848

SEAL-CENTAR

Pozorišni trg 5, 2 sprat

Novi Sad                

20312998

105113229   

849

LABISO DEN COMPANY

Trg Pavla Stojkovića 10a

Niš (grad)

20313188

105099461   

850

PAINTER & SMILE

Kninska 1a

Beograd (grad)

20313633

105112734   

851

PODGORKA NIN

Vojvode Stepe 43

Osečina (varošica)      

20320036

105155108   

852

ANGOR SISTEM

Podvršanska 7/4, stan 4

Vršac                   

20322977

105135032   

853

KUŠTRIMOVIĆ COMPANY

- -

Donja Konjuša           

20324295

105166826   

854

GARNIERTE

Oslobođenja 32

Požega                  

20325950

105149701   

855

RADIŠA

Gavrila Principa 55

Nova Pazova             

20326697

105145006   

856

ASLANI & CO TRADE

selo Biljača bb

Biljača                 

20327367

105216530   

857

DRASING

PAUNOVA 24,TC Banjica lok 223

Beograd (Voždovac)      

20328339

105169669   

858

PAV BUILDING

PROTE MATEJE 17

Beograd (Vračar)        

20328843

105232958   

859

DVA LEPTIRA

Milana Miloševića Selje 243

Mislođin                

20329084

105172912   

860

IVASIM

Vojvode Putnika 36

Paraćin                 

20329726

105155930   

861

LUPA PROMOTION

Kneza Miloša 23/8

Beograd (Savski Venac)  

20331372

105184161   

862

JIN XIYAN

Lokal Centar bb

Vrnjačka Banja          

20333723

105187742   

863

TEZORO NS

Milovana Vidakovića 5

Novi Sad                

20335335

105195269   

864

PROMIL LINE

Cara Dušana 1, lokal br.1

Šabac                   

20345772

105288150   

865

STROJSTAV

Juga Grizelja 18

Beograd (Zemun)         

20347040

105250036   

866

KOZOVSVIG

Pazovačka 1

Golubinci               

20348046

105288176   

867

HEMTEX-FAK

Kneza Miloša 17

Loznica                 

20349077

105316318   

868

E-TRUCKS

Plitvička 9

Subotica                

20349549

105273484   

869

M.N.BEO-EKO

Danila Lekića 58/a

Beograd (Novi Beograd)  

20350458

105300585   

870

ŽI & SI.

SVETOG SAVE 13

Beograd (Vračar)        

20350601

105265378   

871

SMB SERVOMONT

Hercegovačka 44

Gajdobra                

20351543

105282532   

872

NOX COMPUTERS

LOLE RIBARA 57

Požarevac               

20353562

105297289   

873

PALM PLAST

Cvetanova ćuprija 117a

Beograd (Zvezdara)      

20355964

105338080   

874

KAFE KEY

Kraljice Natalije 45

Beograd (Stari Grad)    

20356715

105320321   

875

LONG HU PANG

Ive Kurjačkog 69

Pančevo                 

20358866

105365480   

876

PRESTIŽ EXLUZIV

Milana Bogdanovića 5

Beograd (Voždovac)      

20363088

105348948   

877

BOJAN STYLE COMPANY

Savski trg 9

Beograd (Savski Venac)  

20364246

105605371   

878

ANGLO FARM SERVICES

SRPSKIH VLADARA 61

Melenci                 

20369043

105387678   

879

MEDULLA

Prizrenska 1

Beograd (Zemun)         

20369159

105382334   

880

SHANGHAI SND

Vojvode Mišića 2/30

Leskovac                

20375876

105411585   

881

LOLINO

Niška 19

Beograd (Vračar)        

20376147

105401367   

882

TOPILO SPA

Banja Topilo /

Niš (grad)

20383038

105435990   

883

MLAVA-MLEK

Bate Bulića bb

Petrovac                

20385383

105473848   

884

CBB PLUS-SHOP

TREBINJSKA 7

Beograd (Voždovac)      

20387050

105507852   

885

DALMALIKA

Petra Kočića 25

Sirig                   

20390123

105475524   

886

S&S-TEAM GROUP

Bulevar cara Lazara 120

Novi Sad                

20391936

105468599   

887

VANJA I MILOŠ KOMP.

4. jula 68

Ljukovo                 

20394013

105492487   

888

MAGDALENUM SPORT

Bratstva i jedinstva 29d

Beograd (Palilula)      

20396989

105496754   

889

PROPATROL

Žarka Zrenjanina 38

Srbobran                

20397390

105504436   

890

MIL-PAK

Janka Veselinovića bb

Šabac                   

20397403

105495114   

891

NUTRO PET COM

Svetosavska 12

Niš (grad)

20397802

105491404   

892

ŠEĆERKO 2

Vojvode Stepe 264

Beograd (grad)

20397934

105539975   

893

PAULISTA CARS

Petra Kočića 8

Lazarevac               

20402687

105522269   

894

IMOVINA

II Partizanski blok 55 o

Beograd (Palilula)      

20405333

105525226   

895

VULIĆ & ĐUROVIĆ

Sonje Marinković 31

Sombor                  

20407425

105535818   

896

ALFA CENTAR

KRALJEVIĆA MARKA 16

Pančevo                 

20407638

105553483   

897

ASTOR INVESTMENT

Omladinskih brigada 47a

Beograd (Novi Beograd)  

20409142

105551133   

898

FORTUNA MAX

Zmaj Jovina 1

Ostojićevo              

20414685

105565892   

899

TEMA PETROL

Dr. Ivana Ribara 90/6

Beograd (Novi Beograd)  

20416262

105575593   

900

S&N DJUKIĆ TRADE

Mihaila Rogića 11

Kosjerić (varoš)        

20419415

105618652   

901

UNITY

Živojina Lukića Vajara 58a

Beograd (Novi Beograd)  

20422289

105616860   

902

EKOFARMA PLUS

Duška Radovića 11 b/9

Beograd (Zvezdara)      

20425024

105641750   

903

INTER MIS

Bulevr revolucije 111

Grocka                  

20426497

105654541   

904

MULTI CONCEPT

Strahinjića bana 28/23

Beograd (Stari Grad)    

20427582

105645462   

905

ARHIDEA

Maršala Tita 105

Jakovo                  

20429259

105650967   

906

TEA VINTAGE

OHRIDSKA 3 B

Beograd (Zemun)         

20437774

105707022   

907

STRUKTUR-ART

Šumadijska 27

Požarevac               

20442824

105701040   

908

DOM GRADNJA

Luke Vojvodića 91 V/20

Beograd (grad)

20442905

105829244   

909

REUNION STA

Beogradska 14

Beograd (Vračar)        

20443383

105725149   

910

DPC-KONSALTING

Petra Drapšina 1

Zrenjanin               

20450177

105763378   

911

SAS SYSTEM

Nikole Francuskog 145

Kikinda                 

20454776

105761193   

912

RAVENNA-PANORAMA

Koste Stamenkovića 2

Leskovac                

20454903

105762547   

913

WESTAL

NJegoševa 38/18

Beograd (Vračar)        

20456949

105780378   

914

LC SHOP

Obrenovićeva 27

Niš

20457481

105823448   

915

NOVIKON

EPISKOPA SERGEJA 22

Beograd (Zemun)         

20465956

105832192   

916

FILPAK

Nema ulice bb

Donje Brijanje          

20466120

105804994   

917

ARS CONSULT

Divčibarska 12

Beograd (Zvezdara)      

20469340

105835773   

918

EKSPEDIT-GARDIJAN

Debarska 13

Subotica                

20470267

105832416   

919

RED DRAGONFLY

Kisela voda 14/1

Beograd (Zvezdara)      

20472464

105829767   

920

GHOST SISTEM

Radnička 18

Zabrežje                

20472472

105837734   

921

MAGNA PROPERTIES

Beogradska 31/4

Beograd (Vračar)        

20476907

105853822   

922

MVM UNDERGROUND INC

Trg Cara Jovana Nenada 11

Subotica                

20477822

105869161   

923

SUNSET PETROL

Rudnička 2

Beograd (Vračar)        

20478977

105894417   

924

KEP SERVIS

Paštrovićeva 10/10

Beograd (Čukarica)      

20479299

105867674   

925

IMPAK PLUS

Loznički put bb

Šabac                   

20479345

105868835   

926

AUTOOPERATER

SVETOG NIKOLE 43

Beograd (Zvezdara)      

20480408

105902833   

927

KONVOJ INVEST

Kraljevića Marka bb

Jagodina                

20481641

105899111   

928

MODENA & ASTOR

Zorkina 2

Subotica                

20482320

105886003   

929

V&A

/ /

Vranovina               

20484101

105898203   

930

INTERNACIONALNA BAZA PODATAKA

Sarajevska 74

Beograd (Savski Venac)  

20484802

105895604   

931

PIN CODE

Arsenija Čarnojevića 76

Zubin Potok             

20485035

105920111   

932

MULER PRAUS

Bulevar Oslobođenja 48

Novi Sad                

20485396

105920621   

933

EUROPE CONSULTING SERVICE

Patrijarha Dimitrija 12g

Beograd (Rakovica)      

20491779

105917708   

934

ARTEMIS

GOSPODAR-JOVANOVA 34

Beograd (Stari Grad)    

20493216

105930623   

935

DPM TECHNOLOGY AND FUTURE

Lomina 13/2

Beograd (Savski Venac)  

20494239

105938592   

936

FREQUENTIS INNOVATIVE SERVICES

ALEKSINAČKIH RUDARA 39/1

Beograd (Novi Beograd)  

20497262

106159251   

937

HUMSKA

KRONŠTATSKA 5

Beograd (Savski Venac)  

20497386

105988543   

938

GUDURIĆ

Stojana Vukosavljevića 57

Beočin                  

20497718

105948596   

939

IN-CUBO

Knez Mihajlova 21

Odžaci                  

20497793

105944892   

940

ŽALIČIĆ

DIMITRIJA KATIĆA bb

Svilajnac               

20498994

106002748   

941

INVIKTA 011

Tošin bunar 274A

Beograd (Novi Beograd)  

20501103

105954439   

942

KRISMA GROUP

GUNDULIĆEV VENAC 7

Beograd (Stari Grad)    

20501723

105966353   

943

BILET SERVIS

Tošin bunar 41

Beograd (Zemun)         

20502894

105980632   

944

IN-LUX DISTRIBUCIJA

Đorđa Vojnovića 125

Inđija                  

20503033

106025284   

945

FARMA NATURA

/ 118-A

Drakčići                

20505222

106006005   

946

GVARDIJA

BUROVO 128

Burovo                  

20505427

106003195   

947

EAST GROUP

BULEVAR MIHAILA PUPINA 6/24

Beograd (Novi Beograd)  

20509350

106010174   

948

FRIGOLO TRANS

Niška 15

Kaluđerica              

20513578

106012294   

949

NIBUS PLUS

BUBANJ /

Bubanj                  

20513721

106023049   

950

V TECH ECO

Patrijarha Dimitrija 24

Beograd (Rakovica)      

20514892

106038059   

951

SOGA

Dragiše Mišovića bb

Lučani (varošica)       

20515996

105965818   

952

ZLATAN TRANS

Zanatski centar bb

Boljevac                

20516194

105967231   

953

ROTONDA

KISAČKA 44

Novi Sad                

20516577

106018373   

954

LIGNIT PRO

Cara Lazara 85

Kovin                   

20517832

106033653   

955

SAŠIN MLIN

/ /

Donja Mutnica           

20519517

106040900   

956

GAGO 2009

Prvomajska 79

Smederevska Palanka     

20521554

106043730   

957

HELENA ROSE CO

Javorska 12

Kragujevac              

20522615

106055177   

958

EXTRA FOOD

Vinogradska 45

Petrovaradin            

20522631

106054221   

959

STOKO PROMET PLUS

/ bb

Staničenje              

20524294

106059863   

960

DON SERGIO&COMPANY

ZAPADNI VINOGRADI 203 h

Subotica                

20527129

106068165   

961

DONGCAN

Svetog Save 54

Pančevo                 

20528028

106140785   

962

MITROVIĆ AUTO CO.

Milice Milojković 9

Kragujevac              

20529300

106078154   

963

EURO FINANCE LINE

SLOVENSKA 2

Beograd (Savski Venac)  

20534346

106088352   

964

LALE COMMERCE-021

Hajduk Veljka 23

Odžaci                  

20535202

106137931   

965

BEBETO

MIROSAVLJEVA 15

Beograd (Čukarica)      

20536870

106108924   

966

PETKOVIĆ PLUS COMPANY

ZAPADNO SELIŠTE 33

Beograd (Zvezdara)      

20537868

106117146   

967

FILIP WATER

KRAGUJEVAČKOG OKTOBRA 11

Kragujevac              

20537884

106117120   

968

ANNI

SAZONOVA 23

Beograd (Vračar)        

20538252

106120292   

969

PETROPROJEKT-FURNITURE

SLANAČKI PUT 26

Beograd (Palilula)      

20538589

106123262   

970

MOJA TAJNA

MILENKA GRČIĆA 7

Novi Sad                

20538856

106123029   

971

MOYA BAR

SIMINA 33

Beograd (Stari Grad)    

20538902

106122989   

972

SONGCHUN

SVETOG SAVE 54

Pančevo                 

20538937

106126607   

973

FERT PROMET

BRAĆE RIBNIKAR 63

Novi Sad                

20540451

106134826   

974

C.B.S. OPENLINE

BULEVAR MIHAILA PUPINA 10E

Beograd (Novi Beograd)  

20540788

106134537   

975

TAKATERMO

ZAGRAĐE 1 d

Beograd (Zvezdara)      

20540907

106134424   

976

GRATIS INFO

ŽILINSKI ENDREA 12

Bečej                   

20540974

106137693   

977

SNORKY

PREVALAC 35

Sokobanja               

20541121

106137564   

978

2 QM-A

TEMERINSKA 15

Novi Sad                

20541156

106137530   

979

AQUAPOOLS

ILIJE GARAŠANINA 3

Beograd (Palilula)      

20541237

106137476   

980

BALKAN KOKA EKSPORT

ŽITNI POTOK /

Žitni Potok             

20541334

106137378   

981

ML EURO SEDAM

ADRANI /

Adrani                  

20542551

106145982   

982

DEJSODI

PRVOMAJSKA 43

Subotica                

20542560

106145974   

983

NV ALATI

MATICE SRPSKE 57b

Beograd (Zvezdara)      

20542748

106145804   

984

NIVAX

FILIPA KLJAJIĆA 120

Loznica                 

20542764

106145781   

985

PILENIUM

BAJEVAC bb

Bajevac                 

20542870

106145693   

986

KUBA 219

DUŠANA DANILOVIĆA 12

Novi Sad                

20542888

106145685   

987

AJS PARTNERS

KLARE CETKIN 9

Beograd (Zemun)         

20542985

106145597   

988

EXPORT MINERALI

STEVANA SINĐELIĆA 20

Beška                   

20543078

106148751   

989

DIMITRIJEVIĆ TRANSPORT

BEOGRADSKA 92

Vrčin                   

20543175

106148663   

990

CODE PRESS

ANDRE NIKOLIĆA 1-3

Beograd (Savski Venac)  

20543361

106148495   

991

RAĐEV KAMEN

VLADE ZEČEVIĆA 38

Krupanj                 

20543523

106151329   

992

VALETA PLUS

KRALJA MILANA 33

Beograd (Stari Grad)    

20543531

106151312   

993

NIVERDA

HEROJA PINKIJA 82a

Novi Sad                

20543647

106151224   

994

ENERGYLAB

SLATINSKA BB

Kruševac                

20543680

106151185   

995

HAMZIĆ TRADE

VOJKOVAČKA 31

Novi Pazar              

20543787

106151097   

996

LIU YI

KOZARAČKA 72

Nova Pazova             

20544376

106156358   

997

QUATTRO

KNEZA VIŠESLAVA 122

Beograd (Čukarica)      

20544627

106156132   

998

BALKAN LOBBING

BLAGOJA PAROVIĆA 115G

Beograd (Čukarica)      

20544686

106156077   

999

M&M SUPER BLIZANCI

PREVALAC 35

Sokobanja               

20544716

106156044   

1000

ORAO TRADE GDO

LOMINA 5

Beograd (Savski Venac)  

20544791

106155978   

1001

ATELJE ŠUMADIJA

MIŠARSKA 52

Aranđelovac             

20545038

106158849   

1002

PRAUD

NOVA  3 71

Surčin                  

20545062

106158816   

1003

TIM-KUĆA NAMEŠTAJA

VELJKA VLAHOVIĆA 76

Kula                    

20545135

106158769   

1004

MILKOSAN COMPANY

KRALJA PETRA I 39

Inđija                  

20545160

106158736   

1005

VIKTORIJA LUKS KOMERC

MOŠE PIJADE 85

Crvenka                 

20545330

106158576   

1006

ESTREA LINE

PARTIZANSKA 14

Subotica                

20545500

106161915   

1007

EURO PENDŽER

VODOVODSKA 158

Beograd (Čukarica)      

20546581

106166517   

1008

AMA 2009

DVANAESTE SRPSKE BRIGADE II/17

Novi Pazar              

20546620

106166478   

1009

GAMAL CONTRACT

BULEVAR MIHAILA PUPINA 6

Beograd (Novi Beograd)  

20546697

106166419   

1010

PABMARK

Toponički put bb

Gornja Toponica         

20547006

106169224   

1011

SALE TRANS

JEZERSKA 7

Beograd (Palilula)      

20547235

106169021   

1012

STANIX-PROMET

9 brigade 57, Lokal 5

Niš (grad)

20547383

106168883   

1013

BOBIS

VOJVODE MILENKA 6/21

Beograd (Savski Venac)  

20547740

106171080   

1014

SIMBA COMPANI

RADE KONDIĆA 1

Beograd (Zvezdara)      

20547898

106170958   

1015

LOXI

ANTIFAŠISTIČKE BORBE 37 lokal 5

Beograd (Novi Beograd)  

20547901

106170940   

1016

ECO COPPER

ŽELEZNIČKA 41

Odžaci                  

20548002

106173374   

1017

IĐOŠKA LENIJA

NIKOLE FRANCUSKOG 11

Iđoš                    

20548185

106173212   

1018

RIVIA COMMUNICATIONS

SVETOZARA MARKOVIĆA 44

Beograd (Savski Venac)  

20548266

106173132   

1019

KRIGOMIL

GORIĆ 43

Gorić                   

20548304

106173108   

1020

MILOVAN PAUNOVIĆ COMPANY

/ /

Rubribreza              

20548428

106172994   

1021

AVANT 2009

KOSTE ABRAŠEVIĆA 10

Šabac                   

20548436

106172986   

1022

ALEKDANMIL

ĐURE JAKŠIĆA 25

Kovin                   

20548452

106172960   

1023

TOTO MAK

BULEVAR DESPOTA STEFANA 12/2

Beograd (Stari Grad)    

20548487

106172943   

1024

BB NIKI GROUP

CARA DUŠANA 7

Novi Kneževac           

20549602

106179514   

1025

BMP ECOCOMPANY

VIŠEGRADSKA 15

Užice                   

20549653

106179475   

1026

EL DORADO-STAR

Vrbovno                   bb

Ub                      

20549670

106179459   

1027

STEFAN 2009

SIME RACIĆA 58

Crepaja                 

20550015

106179145   

1028

A.C.TRADE BOHEMIJA

KATANIĆEVA 16

Beograd (Vračar)        

20550228

106181526   

1029

V&A AUTO

MARŠALA TITA 154

Pocerski Pričinović     

20550457

106183630   

1030

AGROSIMEX

SLAVKA MUNĆANA 101

Zrenjanin               

20550511

106183576   

1031

EKO PARTNER

STRAHINIĆA BANA 63

Prokuplje               

20550538

106183550   

1032

PRAIMARK COMPANY

KARAĐORĐEVA 37

Šabac                   

20550759

106183363   

1033

STARI DIONIS

CRNOOK bb

Bosilegrad              

20552565

106193230   

1034

DIGUST

KRALJA ALEKSANDRA OBRENOVIĆA 91

Mladenovac (varoš)      

20552646

106193150   

1035

URBAN FOOD

MARŠALA BIRJUZOVA 22

Beograd (Stari Grad)    

20552719

106193109   

1036

G.L. MANAGEMENT CO.

IVA LOLE RIBARA 6/1

Novi Sad                

20553553

106198951   

1037

BAMBO-WOOD

MAJŠANSKI PUT 214

Subotica                

20553561

106198943   

1038

SREBREN AGRO

Dušana Šubakića bb

Kragujevac              

20553618

106198898   

1039

MLEKARA MELINTA

NOVA 3 15

Dobanovci               

20553782

106198734   

1040

EXTREM

NUŠIĆEVA 19

Loznica                 

20554231

106202808   

1041

VOMAGO TRADE

ANASTASA JOVANOVIĆA 1/28

Beograd (Vračar)        

20554304

106202744   

1042

LEWIS TAXI

KULINOVCI bb

Kulinovci               

20554657

106204666   

1043

CENTRAL EASTERN EUROPE INVEST - JET SET

PIONIRSKA 12

Nova Pazova             

20554975

106206258   

1044

MARKETING BG CENTAR

MILENTIJA POPOVIĆA 32a, lokal 24

Beograd (Novi Beograd)  

20554983

106206240   

1045

ANASTASIJA MARKET

RADOJA DAKIĆA 19 A

Beograd (Zemun)         

20555033

106206196   

1046

SWEMET GROUP

RUMENAČKA 112

Novi Sad                

20555076

106208209   

1047

TERMO NIN

DUBRAVA bb

Dubrava                 

20555157

106208135   

1048

BE WOOD TECHNOLOGY

DUDOVICA - CENTAR bb

Dudovica                

20555254

106208039   

1049

ADUT ENTERIJER

SLAVKA RODIĆA 22

Bački Jarak             

20555289

106208014   

1050

CAKA 66

KNJAZA MILOŠA 11

Knjaževac               

20555343

106207966   

1051

BEO-NAFTA-COMPANY

Aleksija Milenkovića 7

Čačak                   

20555394

106207915   

1052

ASTRA-GOLDFARM

VLADE ĐOKIĆA bb

Bogojevce               

20555475

106207845   

1053

OPEN AIR

MATKA VUKOVIĆA 6

Subotica                

20557729

106220682   

1054

FGW COMPANY

LATINKE TAJKOV 2

Novi Bečej              

20557745

106220666   

1055

VENAGO LINE

RALJSKA 2

Ralja                   

20557842

106220561   

1056

BRIK3

SRNETIČKA 25/14

Beograd (Palilula)      

20558008

106220424   

1057

G.A.M.A CONSULTING

MILOJKA ĆURIĆA 29

Prijepolje              

20559560

106229866   

1058

PROMASTER INTERNATIONAL

VRTLARSKA 7

Beograd (Zemun)         

20559616

106229815   

1059

ABAK TRADEX

BULEVAR NEMANJIĆA 16

Niš

20559632

106229796   

1060

ŽETVA

BRATSTVA JEDINSTVA 16

Sečanj                  

20559691

106229745   

1061

EPEX-INTER

ANTIFAŠISTIČKE BORBE 25, lokal 32

Beograd (Novi Beograd)  

20560436

106232715   

1062

TOP HILL INVESTMENT MANAGERS

MATOŠEVA 3

Beograd (Voždovac)      

20560606

106234454   

1063

MAYNAMAR

BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 66

Beograd (Novi Beograd)  

20560681

106234382   

1064

MLADOST-M-PEK

RADNIČKA bb

Medveđa                 

20562145

106243108   

1065

KRALJ STEVAN EXPORT-IMPORT

IVANA CANKARA 28/m

Beograd (Zemun)         

20563532

106249145   

1066

MAGOS-1

AUTO PUT bb

Lozovik                 

20563575

106249112   

1067

DRES SPORT PRESS

ALEKSANDRA DUBČEKA 72

Beograd (Zemun)         

20563893

106252578   

1068

ATINA 021

KNEZA MIHAILA 4

Sremska Kamenica        

20563982

106252480   

1069

NEW CAR GROUP

FILIPA KLJAJIĆA bb

Sombor                  

20564083

106252406   

1070

MON GLACE

OMLADINSKIH BRIGADA 152

Beograd (Novi Beograd)  

20564253

106253929   

1071

AQUA VIVERE

MILOŠA VELIKOG 1/I

Kikinda                 

20564903

106257362   

1072

TIBIS TRADE

MOMČILA TAPAVICE 2

Novi Sad                

20565837

106261015   

1073

FRUTIKO

KOSTE STAMENKOVIĆA 57

Bošnjace                

20565926

106262938   

1074

BUSTA TRADE

Lamela 1

Varvarin                

20565977

106262899   

1075

ELLA ĆILIM

BRAĆE DIRAK 19

Jagodina                

20566370

106264747   

1076

DRAG PROMET

ZMAJ JOVINA 42

Inđija                  

20566485

106264642   

1077

MEBLO SAN LINE

STEVANA SREMCA 3

Šabac                   

20566507

106264626   

1078

BETON GRADNJA NSD

FUTOŠKA 2

Novi Sad                

20566698

106266247   

1079

KELLY

KOZARAČKA 72

Nova Pazova             

20567643

106272185   

1080

MVO MATRIKS

PALMIRA TOLJATIJA 5, Tržni centar

Beograd (Novi Beograd)  

20567988

106271875   

1081

NOX SM

KRALJA PETRA PRVOG 5

Sremska Mitrovica       

20568232

106273660   

1082

PRESTIGE BALON

MLADE BOSNE bb

Vranje                  

20568356

106275581   

1083

INTERRENT

ZMAJ JOVINA 26

Novi Sad                

20568518

106275444   

1084

ISS-PUT 2009

SAVE KOVAČEVIĆA 32

Bor                     

20568682

106275284   

1085

GLOBUS PROJECT

UŽIČKE REPUBLIKE 175

Užice                   

20568712

106277399   

1086

FACTOR-CONSULTING

DUBROVAČKA 5

Novi Sad                

20568739

106277382   

1087

ROGI TOMIĆ

ŽELEZNIČKA 38

Novi Sad                

20568747

106277374   

1088

WE ZHO WANG

CVIJIĆEVA ULICA 26

Pančevo                 

20568828

106277296   

1089

VIP TEAM

MILUTINA MILANKOVIĆA 30

Beograd (Novi Beograd)  

20568933

106277190   

1090

VIBRA TRANS

MIHAILA BULGAKOVA 58d

Beograd (Zvezdara)      

20569107

106278965   

1091

DMD RAŠEVIĆ

OSEČENICA bb

Osečenica               

20569441

106280835   

1092

METEXIM

MAKEDONSKA 34

Beograd (Stari Grad)    

20569514

106280763   

1093

MARKFARM CO

MIHAILA BOGIĆEVIĆA 4

Beograd (Savski Venac)  

20569778

106280538   

1094

VASILJEVIĆ COM.

VUKA KARADŽIĆA 59

Petlovača               

20569859

106282343   

1095

MINOTEKS

KARAĐORĐEVA 17

Beograd (Savski Venac)  

20569972

106282222   

1096

FOOD MASTER CATERING

KUMODRAŠKA 170

Beograd (Voždovac)      

20570547

106285229   

1097

DOLJANI KOMERC

NOVA STOŠESTA 9

Veternik                

20570679

106285108   

1098

DRAGON HILL

ILIJE GARAŠANINA 53a

Beograd (Palilula)      

20570911

106288544   

1099

IV&M

MIROSLAVA TIRŠA 15

Beograd (Zemun)         

20570946

106288510   

1100

ZLATNI DJEVREK

Milutina Ivkovića 2, lok. 1/7

Beograd (Savski Venac)  

20571144

106288333   

1101

MILAZO GROUP

VOJVODE MIŠIĆA 31a

Paraćin                 

20571217

106288278   

1102

ROST

ACE JOKSIMOVIĆA 11

Beograd (Čukarica)      

20573244

106298065   

1103

LP PRO GROUP

BRANKA RADIČEVIĆA 14

Kragujevac              

20573546

106299940   

1104

FUNICULAR

TRG REPUBLIKE 1

Sombor                  

20573597

106299907   

1105

ELEKTROPLAST

VLADIMIRA MATIJEVIĆA 3

Veternik                

20573627

106299888   

1106

COMMODITIES

TRG REPUBLIKE 1

Sombor                  

20573678

106299837   

1107

COMMERS PARTNERSHIP

TRG REPUBLIKE 1

Sombor                  

20573724

106299781   

1108

TINATI-G

NOVAKA RADONIĆA 122

Mol                     

20573830

106301714   

1109

DRAGEKS SMD

BUBANJSKIH HEROJA 64

Niš

20574119

106301474   

1110

DE-GROS 009

JUG BOGDANOVA 22

Kraljevo                

20574127

106301466   

1111

LIVE TRADE EQUIPMENT

JURIJA GAGARINA 229

Beograd (Novi Beograd)  

20574151

106301431   

1112

EURO LINE NSN

DALMATINSKA - ANČIKI 13

Bratmilovce             

20574895

106307893   

1113

DS FURNITURE HOME

IVANA BOLDIŽARA 177/8

Novi Sad                

20575255

106307560   

1114

ENIGMA MARKET

MIRIJEVSKI VENAC 8g

Beograd (Zvezdara)      

20575301

106307519   

1115

SOFTECH SEE

STRAHINJIĆA BANA 44

Beograd (Stari Grad)    

20575344

106309673   

1116

MOBIL TDS

KOSOVSKA 2-4

Subotica                

20575557

106310928   

1117

VOĆE I POVRĆE

IVANA GORANA KOVAČIĆA 3

Subotica                

20576073

106312604   

1118

T.G.C. JABUKA

MIHAJLA PUPINA 71

Jabuka                  

20576081

106312590   

1119

LAKTOS

RATARSKA 23

Ratari                  

20576189

106314778   

1120

LOVE SERBIA

BAJSKA 101

Bezdan                  

20576472

106314500   

1121

MIKELE-ANTARES

JNA 53

Ravno Selo              

20576855

106318385   

1122

AVAN GREEN

RADNIČKA 57

Valjevo                 

20576987

106318264   

1123

DEMETRE 2001

BRESNICA bb

Bresnica                

20577088

106318176   

1124

OAZA FOREVER

ODABAŠIĆEVA 3

Beograd (Čukarica)      

20577096

106318168   

1125

VHM-BRIKET RK

MARŠALA TITA 180

Ruski Krstur            

20577258

106319771   

1126

MINERVA SYSTEM

KOSANČIĆ IVANA 17

Novi Sad                

20578025

106325517   

1127

POLJO MAŠINE

PARTIZANSKIH BAZA 3

Novi Sad                

20578238

106325314   

1128

ASM-INTERNATIONAL

KNEGINJE MILICE 21

Jagodina                

20578505

106327205   

1129

ATOM PLUS

SLOVENSKA 48

Begovo Brdo             

20578874

106329008   

1130

PRO-STUFF

HUMSKA 16

Beograd (Savski Venac)  

20579412

106332359   

1131

ABV GRADIS

DR NENADA PARENTE 3

Beograd (Voždovac)      

20579471

106332300   

1132

LINKER RAČUNARI

BRANKA KRSMANOVIĆA 14/5

Paraćin                 

20579587

106334243   

1133

BOROVIŠTA STONE ELEMENTS

Vojni put 253b/2

Beograd (Zemun)         

20579846

106333996   

1134

MY COMPANY 8

BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 138

Beograd (Novi Beograd)  

20581468

106341630   

1135

VIVA-ŠPED PLUS

ŽELEZNIČKA bb

Raška                   

20581492

106341605   

1136

DECANTER

JUŽNI BULEVAR 144

Beograd (Vračar)        

20581573

106344056   

1137

DMD OIL

ZAGE MALIVUK ULICA 2 25

Beograd (Palilula)      

20581735

106343914   

1138

ALUMEKS

Sedlari                   bb

Sedlari                 

20581824

106343826   

1139

UNION ENGINEERING EAST

ZMAJ-JOVINA 15

Beograd (Stari Grad)    

20581859

106343800   

1140

FISHMONGER

ZANATLIJSKA bb

Aranđelovac             

20581956

106345969   

1141

TRIK LIMITED

REPINCE /

Repince                 

20582014

106345910   

1142

ALERIA

STEVANA OPAČIĆA 44

Beograd (Rakovica)      

20582065

106345872   

1143

VUKKOMERC

HORGOŠKI PUT 88b

Palić                   

20582081

106345856   

1144

IDEAL SISTEM

CRVENOG BARJAKA 7

Kragujevac              

20582332

106346853   

1145

DMN TURIST

SAVSKI KEJ bb

Beograd (Novi Beograd)  

20582472

106346724   

1146

ROZ TRGOVINA

BEOGRADSKA 44

Kraljevo                

20583762

106355477   

1147

START GRADNJA TRADE

PARTIZANSKE VODE 12

Beograd (Čukarica)      

20584408

106357315   

1148

TDA LINE

VOJVODE PUTNIKA 74

Šabac                   

20585617

106363707   

1149

INTEGRAL MARKETING

ŠAFARIKOVA 4a

Beograd (Stari Grad)    

20589647

106382111   

1150

MALTEXTRAKT

PAVLA STAMATOVIĆA 3a

Novi Sad                

20589710

106382058   

1151

YELOWTRADE

MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA 93

Beograd (Zemun)         

20590866

106387011   

1152

N&L FOOD

AVALSKA 46/D

Vrčin                   

20590939

106386969   

1153

NS SIROVINA TRANZIT

ŽELEZNIČKA 66

Kuzmin                  

20594659

106405988   

1154

GT VEZA COMPANY

ŽELEZNIČKA 1

Banja Koviljača         

20595191

106408819   

1155

BIG BULL TRADE PLUS

VIDIKOVAČKI VENAC 31

Beograd (Rakovica)      

20596597

106414219   

1156

ORGANIC-RADOSLOVI & R.C.J.

MEROŠINSKA 9

Niš

20602350

106442167   

1157

MAŠA PLUS

BRANKA ŽIVKOVIĆA 43

Beograd (Zemun)         

20604174

106450942   

1158

MATMIL TRADE

GRAMŠIJEVA 2

Beograd (Novi Beograd)  

20604573

106452997   

1159

AGROMOSKVA

USTANIČKA 189/5a

Beograd (Zvezdara)      

20606614

106460403   

1160

DUBNAPLAST

KONAREVO 800b

Konarevo                

20607645

106464800   

1161

METALOPRERADA GRADNJA MDA

TOPLIČKI PARTIZANSKI ODRED - NOVO SELO 47

Niš

20607742

106467597   

1162

NS ŠESTICA

ČENEJSKA 94

Novi Sad                

20609184

106472883   

1163

TECNO EDIL

GENERALA ARAČIĆA 5

Beograd (Palilula)      

20610328

106475513   

1164

BOGAZ

MATKA VUKOVIĆA 8

Subotica                

20610492

106477084   

1165

GOLDEN HANDS

DŽONA KENEDIJA 31/12

Beograd (Zemun)         

20611634

106482188   

1166

BOVINAE

CARA LAZARA 31

Pančevo                 

20611936

106483263   

1167

ZLATNI JELEK

Belgijska pruga bb

Veliki Izvor            

20612118

106485121   

1168

WINNER 2010

STOJANA NOVAKOVIĆA 4

Novi Sad                

20612347

106485558   

1169

SAVREMENA LINIJA

MATIJE GUPCA 81

Sombor                  

20614455

106493332   

1170

PERZEFONA-VELIKA

MAJORA MARKA bb

Paraćin                 

20615923

106499941   

1171

FINOVA

VESPUČIJEVA 5/4

Beograd (Novi Beograd)  

20616717

106501460   

1172

IGENKO

PRVOMAJSKA 2

Smederevska Palanka     

20617497

106505057   

1173

SUŠARA SMRČA

KRALJA PETRA PRVOG 23

Sopot                   

20618574

106509296   

1174

ARS & ARHITEKT

NIKOLE PAŠIĆA 32

Užice                   

20618701

106510448   

1175

ROYAL FOOD

STEVANA BRAKUSA 6

Beograd (Čukarica)      

20619228

106511481   

1176

HODŽIĆ FOOD

Pariske komune 6

Smederevo               

20621303

106520691   

1177

MOJSINJSKO BLAGO

Mirka Tomića 34

Trubarevo               

20622393

106522974   

1178

VAKI NP TRADE

BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 556

Beograd (Zvezdara)      

20624973

106532399   

1179

DOBRE IDEJE

ZMAJ JOVINA 26

Novi Sad                

20628006

106549863   

1180

MAR-GLASS

SAVE KOVAČEVIĆA 13

Vrbas                   

20628677

106550162   

1181

KOKORUŠ

Nemanjina 40, lok. 24

Beograd (Stari Grad)    

20635568

106581410   

1182

GORAN JANKOVIĆ

RATINA bb

Ratina                  

20636637

106585162   

1183

DIJAGNOSTIK-RADOVANOVIĆ

JOSIPA PANČIĆA 10/6

Kragujevac              

20642998

106607031   

1184

A.V. PROMET SRB

ALEKSANDRA BELIĆA 17/6

Beograd (Zvezdara)      

20643919

106610879   

1185

GOLD BUG

OSLOBOĐENJA 4/1

Sefkerin                

20644940

106615405   

1186

MARE & TEKICA

NEGOTINSKI PUT bb

Zaječar                 

20645156

106615067   

1187

ZAŠTITA ĐORĐEVIĆ

VOJVODE BOJOVIĆA 18

Niš

20646837

106624800   

1188

MLAVAPLAST

Kralja Petra 20

Smederevo               

20648007

106630736   

1189

ARADO

KNEZA MILOŠA 82/III-325

Beograd (Savski Venac)  

20648686

106638972   

1190

VIKI & CO

KUMODRAŠKA 164

Beograd (Voždovac)      

20650320

106642660   

1191

METAL GOGI

SUVO SELO bb

Suvo Selo               

20652438

106651263   

1192

EUROARM PLUS

POENKAREOVA 6

Beograd (Palilula)      

20654805

106661565   

1193

PUŠONJA

Kralja Petra 11

Kragujevac              

20655135

106663702   

1194

FOURCH

ČARLIJA ČAPLINA 44

Beograd (Palilula)      

20659424

106685522   

1195

FAST AND COULD COMPANY

VASE ALBANCA 46

Svrljig                 

20673290

106751838   

1196

PALVILLE RESTAURANT

SOLUNSKA 12

Palić                   

20673460

106752332   

1197

BARBVAJER

RADE KULEZIĆA 27

Mačvanski Pričinović    

20677163

106770279   

1198

ALNEGO

SREMSKA 44

Vrbas                   

20680776

106788037   

1199

VESIĆ FAMILY

GANDIJEVA 156

Beograd (Novi Beograd)  

20691905

106846304   

1200

DAKA PLUS

ĐURE DANIČIĆA 4

Beograd (Stari Grad)    

20697890

106876560   

1201

DIJADAKS DKS

SVOJNOVO /

Svojnovo                

20702303

106899742   

1202

PLANET TRAVEL & SERVICE

BABIČKI ODRED bb

Leskovac                

20710373

106942353   

1203

OGRANAK SLOVENIJA CESTE TEHNIKA OBNOVA

Jugoslovenska 2/13a

Beograd (Čukarica)      

29500657

105638287   

Napomena:
* Naziv, mesto i adresa pravnog lica su podaci Agencije za privredne registre ili Republičkog zavoda za statistiku odnosno banaka za pravna lica koja nisu registrovana kod Agencije.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 2.4.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.

Državni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Božića (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan državnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskršnji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email:


OPŠTINSKA UPRAVA SENTA I KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJU ZAJEDNIČKU PREZENTACIJU, 16. MARTA 2012. ULAZ SLOBODAN

Dana 16.03.2012. godine, sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Senta, Glavni trg 1, kompanija Paragraf održaće prezentaciju PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX, i predstaviće i ostala svoja izdanja:

Časopise:

Priručnike:

Prezentaciju zajednički organizuju Opštinska uprava Senta i kompanija Paragraf. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.