Aktuelne vesti na dan 3. maj 2012

 

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PrelistavajuĆi dnevne novine:


Pogledajte ostale vesti na dan 3. maj 2012


Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
Poznavanje engleskog jezika;
Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
Regularno punočasovno angažovanje
Rad u dinamičnom okruženju
Lični I profesionalni napredak.
Razvijanje sposobnosti za inovativnost
Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 41 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 44 / MAJ >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 20 / MAJ >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 18 / APRIL >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 44 OD 1.05.2012/ODABRANI DOKUMENTI

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:
PRAVA PRILIKOM HAPŠENJA U EU I NAPISMENO: • Takozvano "pismo o pravima" sadrži praktične informacije o pravima uhapšenog ili pritvorenog kao što je pravo da ćuti, pravo na advokata, da bude informisan o slučaju, kao i na prevod u slučaju da ne razume jezik na kome se vodi postupak •

Ako vas bilo gde u EU policija privede zbog pljačke banke, posedovanja lažnih pasoša ili maltretiranja članova porodice, uz lisice vam ubuduće obavezno sleduju i vaša prava, ali napismeno, na jeziku koji razumete. Takozvano "pismo o pravima" sadrži praktične informacije o pravima uhapšenog ili pritvorenog kao što je pravo da ćuti, pravo na advokata, da bude informisan o slučaju, kao i na prevod u slučaju da ne razume jezik na kome se vodi postupak. U pismu će još stajati i da osumnjičeni ima pravo da brzo bude izveden pre sud nakon hapšenja i da se nekome javi nakon što je uhapšen. Novi zakon se donosi kako bi se smanjili propusti u toku postupka i broj žalbi. Trenutno, informisanje o pravima nakon hapšenja varira od zemlje do zemlje. U nekim članicama, osumnjičeni samo dobiju usmene informacije o svojim pravima, a u drugim se informacije dobijaju napismeno jedino ako se to zatraži.

Evropski ministri pravde su 27. aprila usvojili novi zakon koji je Komisija predložila kako bi se zaštitila prava optuženih na informisanje tokom procesa koji se protiv njih vodi. Pismo o pravima će sadržati sva osnovna prava na koja optuženi ima pravo.

Novi zakon će se primenjivati na, kako je procenjeno, osam miliona krivičnih postupaka koji se svake godine vode u EU. Trenuto, optuženi pravo na informisanje imaju samo u jednoj trećini zemalja.

"Pravo na pravično suđenje je jedno od osnovnih stubova našeg pravnog sistema", rekla je komesarka za pravdu Vivijene Reding (Viviane Reding). "Novi zakon će pomoći da se sačuva ovo pravo tako što će se garantovati da svako jasno i brzo bude informisan o svojim pravima", dodala je komesarka Reding.

Direktiva će omogućiti da policija i tužilac daju osumnjičenom sve informacije o njegovim pravima. Nakon hapšenja, osumnjičeni napismeno dobija informacije napisane jednostavnim, razumljivim jezikom. Pismo o pravima sleduje u slučaju hapšenja iz bilo kojih razloga, hteo to uhapšeni ili ne, a pismo se prevodi ako ima potrebe za tim.

Članice mogu same da odluče kako će pismo tačno izgledati, a Komisija je predložila model na 22 jezika koji članice mogu da prilagode svom zakonodavstvu. Time će se smanjiti troškovi prevođenja, a oni koji prelaze granicu bilo gde u EU dobiće ujednačene informacije.

U modelu Komisije, pod tačkom A "pomoć advokata ili dobijanje pravne pomoći" stoji "imate pravo na poverljiv razgovor sa advokatom. Advokat je nezavistan od policije. Zamolite policiju ako vam je potrebna pomoć oko kontaktiranja advokata, policija će vam pomoći".

U tački C koja se odnosi na prevod, stoji da optuženi ima pravo na prevodioca i da je ta usluga besplatna. Prevodilac može da pomogne u razgovoru sa advokatom, ali je dužan da sadržaj razgovora drži u tajnosti. Optuženi takođe ima pravo na prevod makar najvažnijih odeljaka dokumenta kao što su odluke sudije da ga pusti ili zadrži u pritvoru, ili presude.
Tačka koja se odnosi na obaveštavanje porodice ili poslodavca navodi da stranac može da kaže policiji, ako želi, da konzulat ili ambasada zemlje iz koje potiče budu obavešteni o privođenju.

Komisija je novi zakon predložila u julu 2010. kao deo prava za pravično suđenje širom EU. Ovo je druga mera koju je inicirala komesarka Reding kako bi se stvorio minimun standarda u krivičnim slučajevima.

Evropski parlament je već u oktobru 2010. usvojio predlog zakona koji osumnjičenima daje pravo na prevod i tumačenje.

U junu 2011. Komisija je usvojila treću meru koja garantuje advokata i komunikaciju sa rođacima. O ovom predlogu se trenutno raspravlja u Evropskom parlamentu i Savetu.

Izvor: Vebsajt Euractiv, 2.5.2012.

SAOPŠTENJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA POVODOM MEĐUNARODNOG PRAZNIKA RADA

Prvi akt koji će Zaštitnik građana posle izbora poslati novoj vladi biće inicijativa da se zakoni izmene tako da se radnicima bezuslovno priznaju prava iz socijalnog i zdravstvenog osiguranja koja im garantuje Ustav, a da nadležni državni organi snose odgovornost za preduzimanje mera prema poslodavcima koji ne uplaćuju zakonom propisane doprinose. Ne samo radnici, već i savesni poslodavci trpe zbog bahatosti pojedinaca, i stvoren je veliki socijalni jaz.

Hiljade građana godišnje žali se Zaštitniku građana zbog toga što su lišeni prava po osnovu rada koja im Ustav garantuje, ali su zakoni i njihovo sprovođenje takvi da radnici u praksi ostaju bez njih. Između ostalog, pojedini poslodavci godinama krše zakon i ne uplaćuju obavezne doprinose za zdravstveno i penzijsko osiguranje, zbog čega radnici ne mogu da overe zdravstvene knjižice ili odu u punopravnu penziju, iako su to zaradili svojim radom. Zakoni su, međutim, takvi da radnici snose štetu ako poslodavci ne ispunjavaju zakonske obaveze prema javnim fondovima i država im godinama gleda kroz prste.

Zaštitnik građana podseća da dužnost kontrole obračuna i plaćanja doprinosa ima Poreska uprava, koja radi toga sa organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja treba da pravovremeno razmenjuje podatke o izvršenim uplatama, osnovicama i drugim potrebnim činjenicama. Zaštitnik građana vodio je više postupaka kontrole rada Poreske uprave i javnih fondova po pritužbama građana i dao preporuke za otklanjanje uočenih propusta.

Zaštitnik građana ukazuje i na neefikasnost sankcija koje se primenjuju prema poslodavcima koji svoju obavezu uplate doprinosa ne poštuju, čak i kada Poreska uprava blagovremeno podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, zbog relativno kratkih rokova zastarevanja prekršajnog gonjenja i mogućnosti izbegavanja prekršajne odgovornosti. Sve to ukazuje na potrebu uspostavljanja mehanizma kontrole koji bi bio primereniji trenutnoj situaciji na tržištu rada.

Zaštitniku građana stiže sve više pritužbi zbog izbegavanja prijavljivanja radnika na obavezno socijalno osiguranje. Radnici rade na crno, bez pravične zarade i elementarnih prava po osnovu rada, uplašeni da prijave poslodavca i rizikuju gubitak kakve - takve šanse za posao. Sve njih Zaštitnik građana ipak savetuje da se obrate Inspekciji rada, a ako u nju nemaju poverenje direktno Zaštitniku građana koji će Inspekciji proslediti prijave, ali sačuvati identitet podnosioca. Takva saradnja Zaštitnika građana i Inspekcije rada sve češće daje rezultat.

U uslovima u kojima su nezaposlenost, zakidanje na pravima iz radnog odnosa i rad na crno među najvećim problemima građana Srbije danas, Zaštitnik građana Saša Janković čestita svim radnicima Međunarodni praznik rada i poziva ih na istrajnost i solidarnost u borbi za svoja prava, u čemu im oslonac pruža i institucija Zaštitnika građana.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 2.5.2012.

77. SEDNICA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA ODRŽAĆE SE 8.5.2012. GODINE

Dnevni red:

1.Inkluzivno obrazovanje i vaspitanje
2.Predlog obrazovnih standarda za tehničko i informatičko obrazovanje
3.Ogledi u srednjim stručnim školama
4.Udžbenici

Izvor: Vebsajt Nacionalnog prosvetnog saveta, 2.5.2012.

ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE I IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIH ZA 6. MAJ 2012. GODINE: • Predizborna tišina počinje u četvrtak, 3.5. 2012. godine, u ponoć •

U četvrtak u ponoć počinje predizborna tišina pred izbore 6. maja i trajaće do nedelje u 20 sati kad se zatvaraju biračka mesta.

Od četvrtka u ponoć do zatvaranja biračkih mesta, u nedelju 6. maja u 20 sati, zabranjena je izborna propaganda, održavanje javnih skupova i objavljivanje procene izbornih rezultata.

Na sam dan glasanja, u nedelju, od sedam do 20 sati dozvoljeno je objavljivanje izveštaja o tome gde su kandidati glasali, ali ne i njihovih izjava.

Tokom izborne tišine dozvoljeno je i emitovanje informacija o izlaznosti građana i spotova nadležnih republičkih organa i nevladinih organizacija u kojima se građani upućuju u koje vreme i na koji način mogu da glasaju.

Dok je na snazi predizborna tišina, na biračkom mestu i na 50 metara od njega zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala.

Ukoliko se ta odredba ne poštuje, birački odbor se, po zakonu, raspušta, a glasanje ponavlja.

U Srbiji se 6. maja održavaju predsednički, parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori.

Za ulazak u parlament boriće se 18 izbornih lista, a na predsedničkim izborima 12 kandidata.

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Politika", 2.5.2012.

ZAKON O RADU: Osnovica u višem i visokom obrazovanju povećana neznatno, a najniže plate znatno niže od minimalne zarade

Prema Zaključku Vlade 05 broj: 121-3131/2012 od 26.4.2012. godine, osnovica u višem i visokom obrazovanju povećana je za oko 3,46%, počevši od plate za april (koja se isplaćuje u maju), i iznosi 2.504,07 dinara. Pogledajte odgovarajuće tabele:

- Plate počevši od aprila 2012 - nastavno osoblje http://www.svos.org.rs/nastavno-april2012.html (ONLINE)
- Plate počevši od aprila 2012 - nenastavno osoblje http://www.svos.org.rs/nenastavno-april2012.html (ONLINE)

Napominjemo i da je nešto ranije povećana i minimalna zarada, koja od aprila 2012. do februara 2013. iznosi 115,00 dinara neto po radnom času (do marta 2012. iznosila je 102,00 dinara neto po radnom času) - Odluka o novoj vrednosti minimalne zarade objavljena je u ("Sl. glasnik RS", br. 22/2012). Najniže plate u visokom obrazovanju - plate nenastavnog osoblja sa stepenom stručnosti nižim od trećeg - i dalje su značajno niže od minimalne zarade, koja za april iznosi 19.320,00 dinara. To je u suprotnosti sa članom 111, stav 1 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 - prim. red.), o čemu je već u više navrata pisano na ovom sajtu. Kao podsetnik upućujemo vas na naš tekst od 27. novembra 2011. http://www.svos.org.rs/#izmene_111127 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Sindikata visokog obrazovanja Srbije, 30.4.2012.

ZAKON O POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA RADI EFIKASNE ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE: Smanjenje stope piraterije donosi 1.200 novih radnih mesta

Povodom Svetskog dana zaštite intektualne svojine na društvenoj mreži Twitter upriličen je takozvani Tvitervju sa Milošem Blagojevićem, predsednikom odbora za zaštitu prava intelektualne svojine pri Američkoj privrednoj komori.

Pored brojnih pitanja koje je tom prilikom dobio na ovu temu, Blagojević je pristao da za Bizlife portal malo šire odgovori na neka od najinteresantnijih.

Da li Srbiji nedostaju zakoni vezani za pirateriju, ili je problem u implementaciji?

Zakonski okvir je dosta dobar, iako uvek ima prostora za dodatno unapređivanje. Međutim, akcenat treba staviti na efikasniju implementaciju, pogotovo u domenu rada Tržište inpekcije i Republičkog javnog tužilaštva, jer bez aktivnog delovanja ovih institucija teško da je moguće ostvariti značajniji napredak. Takođe, kaznena politika za krivična dela iz domena povrede prava intelektualne svojine je isuviše blaga i slobodno se može reći da čak deluje stimulativno na počinioce, što predstavlja veliki problem.

Kako objasniti "malom čoveku" da je bolje da koristi legalni materijal a ne nelegalan?

Suštinski svaki legalan materijal je sigurniji i bezbediniji za korišćenje, a pored toga uvek postoje garancije i podrška proizvođača, a tu je i Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010 - prim. red.) na osnovu koga svaki kupac legalnog materijala može ostvariti svoja prava, što naravno nije slučaj sa piratskim proizvodima.
Da li Odbor sarađuje i na koji način sa državom?

Naravno, aktivno i kontinuirano radimo sa nadležnim institucijama na unapređivanju zakonskog okvira, implementacije, edukacije i medijske promocije. Kroz iskustva naših članica lako dolazimo do najboljih praksi u svakoj od oblasti prava intelektualne svojine, koje onda možmo da prenesemo nadležnim institucijama. Najčešće je to kroz konstruktivne komentare za unapređenje regulative i ukazivanje na konkretne poteškoće u njenoj implementaciji kao i putem edukacije za sprovođenje zakona.

Koliki su gubici države zbog činjenice da ne može da naplati porez zbog piratizovanog softvera?

Gubici su jako veliki, mada je teško to precizno proceniti. Prema podacima kojima raspolažemo, smanjenje stope piraterije bi donelo 1.200 novih radnih mesta i oko 3 miliona dolara budžetskih prihoda. To su procene bazirane na globalnim podacima ali sigurno da ukazuju na dimenziju problema. E sad, ako uzmemo u obzir da je stopa softverske piraterije u Srbiji 74%, onda možemo da kažemo da su gubici kako države, ali tako i IT industrije stvarno ogromni kao i da ta činjenica značajno ograničava razvoj ove veoma važne industrije u našoj zemlji.

Koje su akcije Amcham Srbija Odbora čiji ste predsednik uticale na poboljšanje rezultata?

AmCham se preko Odbora za zaštitu intelektualne svojine aktivno bavi ovom temom već 8 godina, i sa ponosom mogu reći da smo bili pioniri u ovom poslu. Učestvovali smo u procesu pisanja i donošena Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 104/2009 - dr. zakoni - prim. red.), Zakona o optičkim diskovima ("Sl. glasnik RS", br. 52/2011 - prim. red.) i Strategije razvoja intelektualne svojine za period od 2011 do 2015 ("Sl. glasnik RS", br. 49/2011 - prim. red.), ali smo i kroz različite vidove edukacija, doprineli jačanju kapaciteta zaposlenih u organima za sprovođenje ovih propisa (MUP, Uprava carina, Poreska uprava, Tržišna inspekcija) ali i tužilaštva i sudstva. Smatram da je ostvaren zanačajan naperedak, ali i da veliki posao još uvek stoji ispred nas.

Izvor: Vebsajt Bizlife, 30.4.2012.

IZMENE PRAVILNIKA O SAVETNIKU ZA HEMIKALIJE I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNI PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI VRŠE OBUKU I PROVERU ZNANJA SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE: • U Pravilniku su izvršene dve izmene, jedna u delu koji se odnosi na pravna lica odnosno preduzetnike koji nisu u obavezi da obezbede savetnika za hemikalije, druga u delu koji se odnosi na stručnu spremu koju moraju da imaju oni koji žele da pohađaju obuku za savetnika za hemikalije

Upravni odbor Agencije za hemikalije doneo je 26. aprila 2012. godine Pravilnik o izmenama Pravilnika o savetniku za hemikalije i uslovima koje mora da ispuni pravno lice ili preduzetnik koji vrše obuku i proveru znanja savetnika za hemikalije("Sl. glasnik RS", br. 13/2011 i 28/2011 - prim. red.) koji će nakon objave u Službenom glasniku stupiti na snagu.

U Pravilniku su izvršene dve izmene, jedna u delu koji se odnosi na pravna lica odnosno preduzetnike koji nisu u obavezi da obezbede savetnika za hemikalije, druga u delu koji se odnosi na stručnu spremu koju moraju da imaju oni koji žele da pohađaju obuku za savetnika za hemikalije i to da mora biti zadovoljen uslov stečenog visokog obrazovanja na akademskim studijama, na kojima se u okviru studijskog programa ostvaruje najmanje 40 bodova iz obaveznih predmeta iz oblasti hemije utvrđenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje.
Pomenuti pravilnik možete preuzeti ovde. http://www.shema.gov.rs/media/172466/pravilnik_o_savetniku_izmene.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 2.5.2012.

OBJAVLJENA ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, NAMEŠTENIKA, SUDIJA, JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA, PREDSEDNIKA I SUDIJA USTAVNOG SUDA, KOJA SE PRIMENJUJE POČEV OD PLATE ZA APRIL MESEC 2012.GODINE

Odluka je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 41/2012

1. Utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike, počev od plate za april 2012. godine, u neto iznosu od 18.082,31 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

2. Utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, počev od plate za april 2012. godine, u neto iznosu od 31.547,41 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

3. Utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata predsednika i sudija Ustavnog suda, počev od plate za april 2012. godine, u neto iznosu od 19.812,05 dinara sa pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Odluka je stupila na snagu 28. Aprila 2012. godine i navedene osnovice se primenjuju počev od plate za april 2012. godine. 

NA INTERNET STRANICI KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA OBJAVLJENA ODLUKA O AKREDITACIJI VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA

Saopštenje: http://www.kapk.org/images/stories/dokumenta/Saopstenje.pdf (ONLINE)

Odluka o akreditaciji: http://www.kapk.org/images/stories/dokumenta/Odluke_o_akreditaciji_VSSS_2012.pdf (ONLINE)

Rok za podnošenje izveštaja o samovrednovanju fakulteta, univerziteta i visokih škola, akreditovanih 2008. godine, je 30. maj 2012. godine.
Za drugi ciklus rok je kraj oktobra 2012. godine.

Materijal za akreditaciju za prvi ciklus se podnosi do kraja novembra 2012. godine, a za drugi ciklus do kraja marta 2013. godine.

Nacionalni savet za visoko obrazovanje je dana 11.09.2010, 03.11.2010, 11.11.2010 i 12.07.2011. godine Komisiji za akreditaciju i proveru kvaliteta dostavio spisak institucija koje su dobile akreditaciju po žalbi Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.

Sve odluke sadržane u spisku uključene su u Liste. http://www.kapk.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=29 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, 30.4.2012.

ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U MAJU 2012. GODINE

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010 i 101/2011)
• Izvršni organ lokalne vlasti može da podnese zahtev Ministarstvu za odobrenje fiskalnog deficita iznad navedenog iznosa samo ukoliko je ono rezultat realizacije javnih investicija.
Zahtev za prekoračenjem se podnosi Ministarstvu najkasnije do 1. maja tekuće godine, za narednu budžetsku godinu.
15. maj - Fiskalni savet daje mišljenje o nacrtu Izveštaja o fiskalnoj strategiji;
15. maj - lokalni organ uprave nadležan za finansije priprema nacrt odluke o završnom računu budžeta lokalne vlasti i dostavlja ga nadležnom izvršnom organu lokalne vlasti;

ZAKON O CRVENOM KRSTU SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005)
• Posebne manifestacije koje obeležava Crveni krst Srbije jeste "Nedelja Crvenog krsta" koja se održava svake godine od 8. do 15. maja.

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011)
• Državni praznici Republike Srbije jesu i Nova godina, Praznik rada 1. i 2. maja, Dan pobede 9. maja i Dan primirja u Prvom svetskom ratu.

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon)
• Republički zavod na osnovu periodičnih izveštaja primljenih od zavoda sastavlja odgovarajuće zbirne polugodišnje i godišnje izveštaje i dostavlja ih Republičkoj zajednici i republičkom organu uprave nadležnom za poslove zdravlja do 30. septembra, odnosno 15. maja.

ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 62/2006 i 47/2011)
• Komisija za finansiranje lokalne samouprave prati vertikalnu i horizontalnu ujednačenost sistema, stepen zaduženosti jedinica lokalne samouprave i rezultate izmena sistema finansiranja lokalne samouprave i priprema godišnje izveštaje o tome, najkasnije do 30. maja za prethodnu budžetsku godinu;

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008)
• Uprava za javne nabavke je dužna da najkasnije do 31. maja tekuće godine dostavlja Vladi izveštaj o javnim nabavkama u prethodnoj godini, sa predlogom mera.

ZAKON O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)
• Republička direkcija za imovinu Republike Srbije podnosi Vladi godišnji izveštaj o stanju nepokretnosti u javnoj svojini, najkasnije do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 i 99/2011 - dr. zakoni)
• 15. maj - Ministarstvo odlučuje o odobrenju programa kojima se ostvaruje opšti interes;

ZAKON O SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96, 23/2002, 25/2002 - ispr., 62/2003 - dr. zakon, 64/2003 - ispr. dr. zakona i 101/2005 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon)
Ministarstvo prosvete raspisuje do 1. maja zajednički konkurs za sve škole koje osniva Republika.

ZAKON O SREDSTVIMA ZA ISHRANU BILJA I OPLEMENJIVAČIMA ZEMLJIŠTA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)
• Pravno lice koje obavlja poslove od javnog interesa dužno je da obradi podatke iz evidencije o primeni sredstava za ishranu bilja i da te podatke dostavi Ministarstvu do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O UDŽBENICIMA I DRUGIM NASTAVNIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)
Izuzetno, u slučaju kada se uvodi novi nastavni program, izdavač podnosi ministarstvu zahtev za odobrenje udžbenika najmanje 60 dana od dana donošenja novog nastavnog programa, a najkasnije do 1. maja kalendarske godine u kojoj se uvodi novi program.

ZAKON O UPRAVLJANJU OTPADOM ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010)
Agencija za zaštitu životne sredine jedanput godišnje, najkasnije do 31. maja tekuće godine, kao i po potrebi, odnosno na zahtev, dostavlja podatke ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine.

ZAKON O VOJNIM ŠKOLAMA I VOJNIM NAUČNOISTRAŽIVAČKIM USTANOVAMA ("Sl. list SRJ", br. 80/94, 85/94 - ispr. i 74/99 i "Sl. list SCG", br. 44/2005)
• Konkurs za prijem nastavnika, odnosno saradnika u narednoj školskoj godini raspisuje se tako da se postupak za izbor završi najdocnije do 1. maja tekuće školske godine.

ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009)
• Pravno lice koje vrši monitoring radioaktivnosti dužno je da dostavi Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije izveštaj o monitoringu radioaktivnosti u životnoj sredini najkasnije do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučaju akcidenta ili na zahtev Agencije, odmah.

ZAKON O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon i 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US)
• Agencija za zaštitu životne sredine izrađuje izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji na osnovu prikupljenih podataka i informacija najkasnije do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu.

Izvor: Redakcija, 30.4.2012.

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U MAJU 2012. GODINE

UREDBA O IZDAVANJU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE "NEDELJA CRVENOG KRSTA" ("Sl. glasnik RS", br. 35/2012)
• Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka "Nedelja Crvenog krsta" od 8. do 15. maja 2012. godine.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010, 86/2011 i 15/2012)
• Obveznik plaćanja naknade dužan je da naknadu utvrđenu ovom uredbom uplati za januar, februar i mart tekuće godine, do 15. maja tekuće godine.

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2008, 9/2009 i 17/2010)
• Izbor kandidata oficira za upućivanje na školovanje i usavršavanje na osnovu liste kandidata vrši ministar odbrane, najkasnije do kraja maja tekuće godine.

UREDBA O STAVLJANJU POD KONTROLU KORIŠĆENJA I PROMETA DIVLJE FLORE I FAUNE ("Sl. glasnik RS", br. 31/2005, 45/2005 - ispr., 22/2007, 38/2008, 9/2010 i 69/2011)
• Sakupljanje zaštićenih vrsta puževa može se vršiti samo u periodu od 1. juna do 1. oktobra. U slučaju da se sakupljanje vrši za potrebe matičnog legla kod osnivanja farmi puževa, sakupljanje se izuzetno može vršiti u periodu od 1. maja do 1. oktobra.
• Sakupljanje zaštićene vrste poskoka može se vršiti svake treće godine i to samo u periodu od 15. maja do 1. avgusta.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA INDUSTRIJSKO BILJE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012 i 31/2012)
• Korisnik premije ima pravo na deo premije pre isporuke proizvedene količine industrijskog bilja u vidu avansa u iznosu od 4.000 dinara po hektaru.
Zahtev za isplatu avansa iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, neposredno ili preko asistenta savetodavca, od 17. aprila do 10. maja 2012. godine, u dva primerka, na Obrascu - Zahtev za isplatu avansa za industrijsko bilje, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA PROIZVODNJU DUVANA U LISTU ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012 i 31/2012)
• Korisnik premije ima pravo na deo premije pre isporuke proizvedene količine duvana u listu u vidu avansa u iznosu od 4.000 dinara po hektaru.
Zahtev za ostvarivanje avansa iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, neposredno ili preko asistenta, savetodavca od 17. aprila do 10. maja 2012. godine, u dva primerka, na Obrascu - Zahtev za isplatu avansa za duvan u listu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA PROIZVODNJU KRMNOG BILJA U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2012)
• Fizičko lice ima pravo na avans na korišćenje premije u iznosu od 1.500 dinara po hektaru za krmno bilje.
Zahtev za ostvarivanje prava na avans iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu finansija - Upravi za trezor, neposredno ili preko asistenta savetodavca, od 17. aprila do 10. maja 2012. godine, u dva primerka, na Obrascu - Zahtev za ostvarivanje prava na avans na korišćenje premije za proizvodnju krmnog bilja u 2012. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA PREMIJE ZA PROIZVODNJU ŽITARICA I KROMPIRA ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012, 31/2012 i 35/2012 - ispr.)
• Fizičko lice ima pravo na korišćenje dela premije u vidu avansa za proizvodnju žitarica u iznosu od 1.500 dinara po hektaru, odnosno za proizvodnju krompira pre isporuke krompira u vidu avansa u iznosu od 2.000 dinara po hektaru.
Zahtev za ostvarivanje avansa iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu finansija - Upravi za trezor ili preko asistenta savetodavca od 17. aprila do 10. maja 2012. godine, u dva primerka, na Obrascu - Zahtev za isplatu avansa za proizvodnju žitarica i krompira, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA PROLEĆNE RADOVE U POLJOPRIVREDI U 2012. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 17/2012 i 31/2012)
• Prodaju dizel goriva D-2, odnosno evrodizela iz člana 1. ove uredbe obavljaće distributer dizel goriva koji je ovlašćen za distribuciju dizel goriva (u daljem tekstu: ovlašćeni distributer) izabran putem javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Ministarstvo), putem bonova "Prolećni radovi u poljoprivredi u 2012. godini", koje obezbeđuje Ministarstvo.
Bonovi iz stava 1. ovog člana izdaju se sa rokom važenja do 15. maja 2012 godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU OPŠTEG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA PERIOD OD 2012. DO 2018. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 23/2012)
• Zavod je, u skladu sa svojim delokrugom rada, za vreme trajanja odbrane od poplava i leda, dužan da glavnom koordinatoru, koordinatoru, glavnom rukovodiocu, rukovodiocu na vodnom području, Republičkom centru za obaveštavanje, Gradskom centru za obaveštavanje, Ministarstvu unutrašnjih poslova - Sektoru za vanredne situacije i, po potrebi, Ministarstvu odbrane - Upravi za operativne poslove:
do 1. maja tekuće godine podnese glavnom koordinatoru, glavnom rukovodiocu i rukovodiocu na vodnom području izveštaj o uslovima formiranja leda i o ledenim pojavama u toku protekle zime. Istu obavezu imaju i druga preduzeća angažovana za praćenje i osmatranje pojava leda.

UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "BAGREMARA" ("Sl. glasnik RS", br. 12/2007)

• Na području zaštitne zone Specijalnog rezervata prirode "Bagremara" zabranjeno je: upuštanje otpadnih voda i otpadnih materija, deponovanje čvrstog i tečnog otpada, neplanska seča šuma i šumskih površina, ispaša stoke od 1. februara do 31. maja, ispaša i zadržavanje svinja, nekontrolisana upotreba hemijskih sredstava, izgradnja, osim rekonstrukcije postojećih objekata, parkiranje vozila van parkinga, zemljani radovi (fortifikacioni-bedemi, nasipi, utvrđenja).

Izvor: Redakcija, 30.4.2012.

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA I OSTALIM PROPISIMA KOJI NASTUPAJU U MAJU 2012. GODINE

PRAVILNIK O EVIDENCIJI O IZVRŠENIM POSLOVIMA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2011)
• Ovlašćeno pravno lice dužno je da pored evidencije iz člana 5. ovog pravilnika dostavi Agenciji za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije godišnju analizu rezultata merenja izvršenih u cilju sprovođenja mera zaštite od jonizujućih zračenja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.
Stav 1. ovog člana ne odnosi se na godišnji izveštaj o monitoringu radioaktivnosti za koga je rok dostavljanja 31. maj tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽINI LEGITIMACIJE IZVRŠITELJA I ZAMENIKA IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2012)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 17. maja 2012. godine.
PRAVILNIK O JAVNOBELEŽNIČKOM ISPITU ("Sl. glasnik RS", br. 71/2011, 81/2011 i 3/2012)
• Ispiti se organizuju po pravilu u martovskom, majskom, oktobarskom i decembarskom ispitnom roku.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Drugo polugodište završava se u petak, 25. maja 2012. godine za učenike osmog razreda, odnosno u petak, 8. juna 2012. godine za učenike od prvog do sedmog razreda.

PRAVILNIK O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 4/2011)
• Drugo polugodište za učenike IV razreda gimnazije završava se u petak, 18. maja 2012. godine, a za učenike III razreda trogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola u petak, 25. maja 2012. godine.

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU KAZNENO-POPRAVNIH ZAVODA I OKRUŽNIH ZATVORA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2010 i 6/2012)
• U periodu od 1. maja do 30. septembra osuđeni nosi letnju, a od 1. oktobra do 30. aprila zimsku odeću i obuću.

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU KAZNENO-POPRAVNOG ZAVODA ZA MALOLETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 71/2006)
• U periodu od 1. maja do 30. septembra tekuće godine maloletnik nosi letnju, a od 1. oktobra tekuće do 30. aprila naredne godine zimsku odeću i obuću.

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU POSEBNOG ODELJENJA ZA IZDRŽAVANJE KAZNE ZATVORA ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2010)
• U periodu od 1. maja do 30. septembra osuđeni nosi letnju, a od 1. oktobra do 30. aprila zimsku odeću i obuću.

PRAVILNIK O KVALITETU VOĆA, POVRĆA I PEČURKI ("Sl. list SFRJ", br. 29/79, 53/87 i "Sl. list SCG", br. 31/2003 - dr. pravilnik, 56/2003 - dr. pravilnik i 4/2004 - dr. pravilnik)
• Mladi krompir se kalibriše merenjem prečnika krtole kvadratnim otvorom sa odgovarajućom dužinom stranice. Zavisno od oblika krtole prečnik mladog krompira mora biti najmanje:
1) za sve sorte od 20. aprila........................................ 28 mm
2) za ostale sorte od 20. maja, i to:
a) za duguljaste i poluduguljaste sorte...................... 30 mm
b) za okrugle i ovalne sorte........................................ 35 mm

PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011)
• Neograđeni/otvoreni teren za obuku lovačkih pasa je deo otvorenog lovišta, određen lovnom osnovom za gazdovanje lovištem i/ili godišnjim planom gazdovanja lovištem, u kome se nalazi određena vrsta divljači za čiji lov se u periodu od 1. jula tekuće godine do 15. maja naredne godine obučava odgovarajuća rasa lovačkih pasa, a koji ne može biti manji od 100 ha površine lovišta;

PRAVILNIK O METODAMA ISPITIVANJA SORTE KROMPIRA (SOLANUM TUBEROSUM L.) RADI PRIZNAVANJA SORTE ("Sl. glasnik RS", br. 70/2011)
• Ogled se postavlja na lokalitetu u:
1) ravničarskom području, najkasnije do polovine aprila;
2) brdskom području, najkasnije do 1. maja;
3) na većim nadmorskim visinama, najkasnije do 31. maja.

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU I KOLIČINAMA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010)
• Merenje mase komunalnog otpada vrši se u periodu od sedam dana, sukcesivno (od ponedeljka zaključno sa nedeljom), uključujući i dane vikenda. Merenje mase otpada vrši se četiri puta u godini (februar, maj, avgust, novembar), odnosno za sva godišnja doba u trajanju od sedam dana, sukcesivno. Merenje uključuje i standardne okolnosti (pijačni dan i dr.), a ne vrši se u nestandardnim okolnostima (sajmovi, manifestacije i dr.).

PRAVILNIK O NAČINU POSTUPANJA OVLAŠĆENE BANKE U VRŠENJU KONVERZIJE DEVIZNIH DEPOZITA GRAĐANA OROČENIH KOD DAFIMENT BANKE A.D. BEOGRAD, U LIKVIDACIJI I DEVIZNIH SREDSTAVA GRAĐANA POLOŽENIH KOD BANKE PRIVATNE PRIVREDE CRNE GORE D.D. PODGORICA U OBVEZNICE REPUBLIKE SRBIJE, VOĐENJU KNJIGOVODSTVENE EVIDENCIJE I REGISTRACIJI OBVEZNICA ("Sl. glasnik RS", br. 60/2002)
• Na osnovu potvrde iz člana 2 ovog pravilnika ovlašćena banka deponentu, odnosno građaninu iznos utvrđenog deviznog depozita, odnosno deviznih sredstava preračunava u evre, po srednjem kursu koji važi na dan konverzije, odnosno na dan emisije obveznica - 19. avgusta 2002. godine.
Iznos iz stava 1 ovog člana, ovlašćena banka konvertuje u obveznice koje dospevaju u periodu od 26. avgusta 2002. do 31. maja 2004. godine, i to:
- u visini do 280 evra sa rokom dospeća 26. avgusta 2002. godine;
- u visini do 380 evra sa rokom dospeća 31. maja 2003. godine;
- u visini do 530 evra sa rokom dospeća 31. maja 2004. godine.
Preostali iznos deviznih depozita, odnosno deviznih sredstava iz stava 2 ovog člana, ovlašćena banka konvertuje u obveznice koje dospevaju svakog 31. maja u periodu od 2005. do 2016. godine.

PRAVILNIK O OBLIKU, IZGLEDU I VELIČINI ŠTAMBILJA IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2012)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 17. maja 2012. godine.

PRAVILNIK O PRISTUPU TRŽIŠTU USLUGA ZEMALJSKOG OPSLUŽIVANJA NA AERODROMIMA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010)
• Direktorat sastavlja do 1. maja svake godine Evropskoj komisiji podatke o aerodromima koje dostignu navedene granice prometa, radi izrade njihovog spiska.

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA DRŽAVNI REVIZOR I OVLAŠĆENI DRŽAVNI REVIZOR ("Sl. glasnik RS", br. 102/2010)
• Polaganje ispita se organizuje prema posebnom rasporedu u pet ispitnih rokova i to u: martu, maju, julu, oktobru i decembru.
Kandidati koji nisu obuhvaćeni članom 38. ovog pravilnika, a koji su zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji na dan 31. decembra 2010. godine, mogu da:
1. pohađaju obuku prema Programu obavezne obuke. Obuka za ove kandidate odvija se od juna 2011. do maja 2012. godine;

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 47/2010)
• Stručni ispit se održava, po pravilu, dva puta godišnje i to tokom maja i novembra meseca.
PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U BIBLIOTEČKOJ DELATNOSTI I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 20/95 i 29/2005)
• Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O PROGRAMU STRUČNOG ISPITA U DELATNOSTI ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA I NAČINU NJEGOVOG POLAGANJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/96 i 15/96 - ispr.)
• Stručni ispit se po pravilu polaže u dva ispitna roka, i to u drugoj polovini maja, odnosno drugoj polovini novembra tekuće godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA IMENIKA IZVRŠITELJA I ZAMENIKA I IMENIKA ORTAČKIH DRUŠTAVA IZVRŠITELJA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2012)
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 17. maja 2012. godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI I OBRASCU ZAHTEVA ZA UPIS U REGISTAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA I ORGANIZACIJA SA POSEBNIM OVLAŠĆENJIMA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA TOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 67/2009)
• U Registar se upisuju i promene podataka.
Pravno lice dužno je da svaku promenu podataka upisanih u Registar prijavi Ministarstvu u roku od 15 dana od nastale promene i priloži dokaz o tome.
Izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana promene podataka iz člana 3. stav 2. tač. 4) i 5) ovog pravilnika prijavljuju se dva puta u toku selekcijske godine, i to:
1) za period od 1. maja do 31. oktobra, najkasnije do 15. novembra;

PRAVILNIK O SPROVOĐENJU PROGRAMA ZA POLAGANJE ISPITA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENOG REVIZORA I REVIZORA ("Sl. list SRJ", br. 13/2000, 14/2000 - ispr., 33/2002 i 54/2002)
• Rokovi za polaganje revizorskog ispita počinju drugog ponedeljka u maju, odnosno drugog ponedeljka u novembru.

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 13/2012 i 31/2012)
• Odobreni programi stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, uključujući i listu Pedagoškog zavoda, objavljuju se u katalogu na veb stranici Zavoda, do 15. maja školske godine u kojoj je objavljen konkurs.

PRAVILNIK O UČEŠĆU SRODNIKA U IZDRŽAVANJU KORISNIKA PRAVA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik RS", br. 36/93, 88/93, 20/94, 35/97, 61/2001, 99/2004, 100/2004 - ispr. i 10/2006)
• Visina učešća obveznika izdržavanja u izdržavanju lica nesposobnog za rad i u troškovima smeštaja korisnika u ustanovi socijalne zaštite, odnosno u drugoj porodici preispituje se:
1) za obveznike koji ostvaruju prihode i primanja u mesečnim iznosima - šestomesečno, na osnovu prihoda ostvarenih u prethodna tri meseca;
2) za ostale obveznike do 31. maja tekuće godine.

PRAVILNIK O USLOVIMA U POGLEDU GAJENJA I PROMETA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, KAO I SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA AUTOHTONIH RASA DOMAĆIH ŽIVOTINJA ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010)
• U Registar se upisuju i promene podataka.
Promene podataka iz člana 8. tačka 5) ovog pravilnika prijavljuju se dva puta u toku godine, i to:
1) za period od 1. maja do 31. oktobra, najkasnije do 15. novembra;
2) za period od 1. novembra do 30. aprila, najkasnije do 15. maja.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA SISTEMATSKOG ISPITIVANJA RADIOAKTIVNOSTI U ŽIVOTNOJ SREDINI ("Sl. glasnik RS", br. 100/2010)
• Pravna lica koja vrše monitoring radioaktivnosti dostavljaju Agenciji izveštaj o monitoringu radioaktivnosti u životnoj sredini najkasnije do 31. maja tekuće godine za prethodnu godinu, a u slučaju akcidenta ili na zahtev Agencije izveštaj dostavljaju odmah.

ODLUKA O DOSTAVLJANJU NARODNOJ BANCI SRBIJE STATISTIČKIH I DRUGIH PODATAKA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 27/2005 i 21/2010)
• Podatke iz tačke 3. i tačke 4. stav 2. ove odluke društvo dostavlja u sledećim rokovima:
1) za prvi obračunski period - do 5. maja tekuće godine,
2) za drugi obračunski period - do 5. avgusta tekuće godine,
3) za treći obračunski period - do 5. novembra tekuće godine,
4) za četvrti obračunski period - do 15. marta naredne godine.

ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-7896/2010 ("Sl. glasnik RS", br. 79/2010)
• Republika Srbija emituje državne zapise radi refinansiranja.
Osnovni elementi državnih zapisa iz tačke 1. ove odluke su:


Emitent

Republika Srbija

Iznos emisije

1.000.000.000,00 dinara

Nominalna vrednost

10.000,00 dinara

Datum emitovanja

9. novembar 2010. godine

Datum saldiranja

11. novembar 2010. godine

Datum dospeća

10. maj 2012. godine

ODLUKA O EMISIJI DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE BROJ 424-8458/2011 ("Sl. glasnik RS", br. 84/2011)
• Republika Srbija emituje državne zapise radi finansiranja budžetskog deficita i refinansiranja neizmirenog duga.
Osnovni elementi državnih zapisa iz tačke 1. ove odluke su:


Emitent

Republika Srbija

Iznos emisije

4.000.000.000,00 dinara

Nominalna vrednost

10.000,00 dinara

Datum emitovanja

17. novembar 2011. godine

Datum dospeća

17. maj 2012. godine

ODLUKA O EMISIJI OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE ZA IZMIRENJE OBAVEZA PO OSNOVU DEVIZNE ŠTEDNJE GRAĐANA ("Sl. glasnik RS", br. 48/2002 i 56/2002)
• Datum dospeća:
obveznice serije A 2012 - sa datumom dospeća 31. maja 2012. godine;

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011 i 46/2011 - ispr.)
• Najviše matično društvo dužno je da revidirane konsolidovane izveštaje za bankarsku grupu dostavi sa stanjem na dan 31. decembra - najkasnije 31. maja naredne godine.

ODLUKA O OBJAVLJIVANJU PODATAKA I INFORMACIJA BANKE ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011)
• Banka je dužna da podatke, odnosno informacije propisane ovom odlukom objavljuje najmanje jednom godišnje - sa stanjem na dan 31. decembra, i to najkasnije 31. maja naredne godine.

ODLUKA O POTVRĐIVANJU NACIONALNIH SIMBOLA I PRAZNIKA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 23/2006)
• Potvrđuje se predlog Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine u Srbiji i Crnoj Gori i za praznike bošnjačke nacionalne manjine određuju se: 11. maj, Dan bošnjačke nacionalne zastave; prvi dan Ramazanskog bajrama; prvi dan Kurbanskog bajrama; 20. novembar, Dan ZAVNOS-a.

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE ("Sl. glasnik RS", br. 19/2012)
• Izbori za narodne poslanike raspisani su za 6. maj 2012. godine.

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINA OPŠTINA, SKUPŠTINA GRADOVA I GRADA BEOGRADA ("Sl. glasnik RS", br. 19/2012)
• Izbori za odbornike skupština opština, skupština gradova i grada Beograda raspisani su za 6. maj 2012. godine.

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ("Sl. glasnik RS", br. 26/2012)
• Izbori za predsednika Republike raspisani su za 6. maj 2012. godine.

ODLUKA O SADRŽINI PODATAKA KOJE DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA ("Sl. glasnik RS", br. 15/2007 i 24/2010)
• Podatke iz tačke 4. stav 1. odredbe od 2 do 7 i odredba pod 9 ove odluke, društvo dostavlja u sledećim rokovima:
- za prvi obračunski period (od 1. januara do 31. marta) - do 5. maja tekuće godine;

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE I IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE, RASPISANIH ZA 6. MAJ 2012. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 29/2012 - prečišćen tekst i 31/2012 - ispr.)
• Posle predaje izbornog materijala radnim telima, odnosno opštinskim/gradskim izbornim komisijama i izbornim komisijama gradskih opština grada Beograda, koordinator Republičke izborne komisije ovlašćen je da, na zahtev predlagača, zameni člana ili zamenika člana biračkog odbora ako je član ili zamenik člana biračkog odbora sprečen ili odsutan, najkasnije 4. maja 2012. godine u 20 časova.
• Od zaključenja biračkog spiska, odnosno od 21. aprila 2012. godine, pa do 2. maja 2012. godine u 24 časa, odnosno do 72 časa pre dana održavanja izbora, birače koji nisu upisani u birački spisak upisuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
• Pravo na uvid u birački spisak obuhvata pravo podnosioca izborne liste, odnosno predlagača kandidata ili lica koje on ovlasti da izvrši uvid u deo ili ceo birački spisak. Pravo na uvid u birački spisak podnosilac izborne liste, odnosno predlagač kandidata ili lice koje on ovlasti ima do 2. maja 2012. godine u 24 časa.
• Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji sva rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku i koja obavezno sadrže oznaku biračkog mesta na kojem birač glasa, koje je donelo od zaključenja biračkog spiska, tj. od 20. aprila 2012. godine do 2. maja 2012. godine u 24 časa.
• Republička izborna komisija, na osnovu rešenja Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu iz člana 67. ovog uputstva, unosi izmene u izvode iz biračkog spiska ili u posebne izvode iz biračkog spiska, uzimajući u obzir samo ona rešenja koja primila najkasnije 3. maja 2012. godine u 24 časa.
• Štampani izborni materijal koordinator Republičke izborne komisije preuzima od Javnog preduzeća "Službeni glasnik" 2. maja 2012. godine.
Izuzetno od stava 1. ovog člana, izborni materijal za sprovođenje izbora u inostranstvu, koordinator Republičke izborne komisije preuzima 30. aprila 2012. godine, a izborni materijal za sprovođenje izbora na teritoriji AP Kosovo i Metohija preuzima 1. maja 2012. godine.
• Radno telo, odnosno opštinska/gradska izborna komisija i opštinska izborna komisija gradske opštine grada Beograda, primljeni materijal, zajedno s materijalom koji je obezbedila opštinska/gradska uprava (glasačke kutije, paravani za obezbeđivanje tajnosti glasanja, pribor za pisanje, pribor za pečaćenje glasačkih kutija i drugog izbornog materijala, sprej, UV lampe i koverte za odlaganje glasačkih listića), predaje biračkim odborima, u sedištu opštine/grada, najkasnije 3. maja 2012. godine u 24 časa.

NAREDBA O MERAMA ZA OČUVANJE I ZAŠTITU RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 49/2010)
• Privremeno se zabranjuje ulov za sledeće vrste riba, i to u periodu:
kečiga Acipenser ruthenus od 1. marta do 31. maja
lipljen Thymallus thymallus od 1. marta do 31. maja
šaran Cyprinus carpio od 1. aprila do 31. maja
som Silurus glanis od 1. maja do 15. juna
mrena Barbus barbus od 15. aprila do 31. maja
deverika Abramis brama od 15. aprila do 31. maja
plotica Rutilus pigus od 15. aprila do 31. maja
jaz Leuciscus idus od 15. aprila do 31. maja
klen Leuciscus cephalus od 15. aprila do 31. maja
skobalj Chondrostoma nasus od 15. aprila do 31. maja

Izvor: Redakcija, 30.4.2012.

VESTI U VEZI NOVODONETIH, U PRIPREMI, ILI IZMENJENIH PROPISA, OBJAVLJENE U ČASOPISU PARAGRAF INFO U TOKU APRILA MESECA 2012. GODINE:

PREDLOG ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH: Svi javno priznati organizatori aktivnosti obrazovanja odraslih moraju da dokažu da ispunjavaju precizno propisane uslove

NOVI ZAKON O SEKSUALNIM PRESTUPNICIMA: Izvršioci krivičnih dela silovanja ili pedofilije, nakon odsluženja zatvorske kazne, ubuduće će do kraja života biti pod nadzorom policije i društva

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Zakon uvodi mogućnost Narodnoj banci Srbije da u propisanim slučajevima centralna monetarna institucija može da naloži banci da otkloni utvrđenu nezakonitost i da joj istovremeno izrekne novčanu kaznu

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: U drugoj polovini maja meseca organizuje se stručni ispit za računovođe u cilju dobijanja licence za sprečavanje pranja novca

NOVI ZAKON O OTVARANJU DOSIJEA: Evropski parlament će uskoro uputiti zahtev Srbiji za donošenje Zakona o otvaranju dosijea

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA: Odlukom Agencije svako preduzeće i preduzetnik koji se bave računovodstvenim poslovima mora da ima po dve osobe zadužene za sprečavanje pranja novca

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST: Ukidanje PDV-a na opremu za bebe aklamacijom

PREDLOG IZMENA I DOPUNA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA: Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 30. marta 2012. godine usvojila predlog izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana koji predviđa povećanje neoporezivog dela zarade sa 7.822 RSD na 10.000 RSD

NOVA UREDBA O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA SPECIJALNIH BOLNICA: Omogućeno specijalnim bolnicama u banjama da pružaju komercijalne ugostiteljske usluge na tržištu, ali samo u slučaju kada postoji višak neiskorišćenog smeštajnog prostora

NACRT ODLUKE O PODACIMA KOJE DAVALAC LIZINGA DOSTAVLJA NARODNOJ BANCI SRBIJE I O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA TIH PODATAKA

NACRT PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DAVAOCE FINANSIJSKOG LIZINGA

NACRT ZAKONA O OSIGURANJU

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE: • Rumunija ratifikovala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju •

KODEKS O OGLAŠAVANJU: Predlog kodeksa o oglašavanju, koji postoji već u 22 evropske zemlje i koji će regulisati etičke standarde u oblasti marketinga, biće prezentovan 25. aprila u okviru Digital Deja koji organizuje Interaktivni advertajzing biro (IAB) Srbija

USVOJEN PREDLOG ZAKONA O OTPISU KAMATE NA OBAVEZE PO OSNOVU ODREĐENIH JAVNIH PRIHODA

ODLUKA O NAČINU POSTUPANJA BANKE I DAVAOCA LIZINGA PO PRIGOVORU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA I NAČINU POSTUPANJA NARODNE BANKE SRBIJE PO OBAVEŠTENJU TIH KORISNIKA: Postupak podnošenja prigovora korisnika finansijskih usluga

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE: Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije raspisala predsedničke izbore

NOVE UREDBE ZA PODSTICAJ VOĆARSTVA I POVRTARSTVA DO KRAJA APRILA

PROTOKOLI O MEĐUSOBNOM PRIZNAVANJU I PRIHVATANJU DOKAZA O ISPUNJENOSTI PROPISANIH USLOVA O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA I O SARADNJI U OBLASTI ZAŠTITE ZDRAVLJA BILJA: U Privrednoj komori Srbije potpisana su dva protokola o saradnji Srbije i Bosne i Hercegovine, a njihova primena treba da omogući lakši promet poljoprivednih proizvoda između dve države

MEMORANDUM O STRATEGIJI DINARIZACIJE FINANSIJSKOG SISTEMA SRBIJE: Narodna banka Srbije i Vlada Republike Srbije potpisale Memorandum o strategiji dinarizacije

KONVENCIJA SAVETA EVROPE O BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI: Nove mere zaštite žrtava nasilja u porodici i oštrije kazne

INICIJATIVA ODBORA ZA BANKARSTVO I OSIGURANJE PRIVREDNE KOMORE SRBIJE ZA IZMENE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Banke odlučile da od 1. jula ne kontrolišu uplatu poreza i doprinosa

NOVE UREDBE KOJIMA SE PODSTIČU PROIZVODNJA KRMNOG BILJA, DUVANA U LISTU, ŽITARICA I KROMPIRA I INDUSTRIJSKOG BILJA I NOVA UREDBA NA OSNOVU KOJE SE PRODUŽAVA ROK ZA REGRESIRANJE DIZEL GORIVA ZA PROLEĆNE RADOVE U POLJOPRIVREDI U 2012. GODINI

ZAKON O BEZBEDNOSTI HRANE: Evropski standardi u bezbednosti hrane do 2014. godine

NOVI ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA: Uspostavljen novi pravni okvir za regulisanje tržišta kapitala

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE: Članovi Odbora Grupacije proizvođača i trgovaca mesom Privredne komore Beograda traže izmenu Uredbe

NOVA ODLUKA O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NBS

UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA: Oko 10.000 zdravstvenih radnika, članova Sindikata lekara i farmaceuta biće u štrajku zbog uredbe Vlade kojom se plate zaposlenih umanjuju za 10 odsto

ZAKON O ZAŠTITI OD JONIZUJUĆIH ZRAČENJA I O NUKLEARNOJ SIGURNOSTI: Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije donela podzakonska akta sa kojima je neophodno usklađivanje poslovanja i odredila 23.5.2012. godine kao krajnji rok do kojeg važe postojeće dozvole rešenja i ovlašćenja

UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA: Efekti Uredbe nisu na nivou očekivanih, ocenjeno na tribini "Efekti primene propisa u građevinarstvu"

UREDBA O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA TREĆIM LICIMA: Nejasnoće odlažu primenu Uredbe

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Predstavljen bankama predlog projekta budućeg integrisanog sistema kontrole i naplate poreza i doprinosa na zarade i druga lična primanja, čija je implementacija predviđena do kraja godine, u četiri faze

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU: Nova strategija obrazovanja favorizuje studente privatnih fakulteta?

NACRT ZAKONA O FAKTORINGU: Javna rasprava o Nacrtu zakona o faktoringu trajaće do 4. maja 2012. godine

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Početak jula radnike kojima poslodavci ne uplaćuju poreze i doprinose neće ostaviti bez plate

ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA: Izmene i dopune Plana numeracije

UREDBA O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU, NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA: Isplata zarada zdravstvenim radnicima na osnovu ispunjenosti norme

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Zakon o javnim nabavkama treba da bude promenjen jer čak desetak odredbi ostavlja mogućnost za korupciju

VLADA SRBIJE USVOJILA PREDLOG ZAKONA O POSEBNIM MERAMA ZA SPREČAVANJE VRŠENJA KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE PREMA MALOLETNIM LICIMA

UREDBA O EVIDENTIRANJU DOSPELIH NEIZMIRENIH OBAVEZA DRUŠTVENIH PREDUZEĆA PO IZVRŠNIM PRESUDAMA ZA POTRAŽIVANJA IZ RADNIH ODNOSA: Na neodređeno vreme obustavlja se izvršenje sudskog rešenja prema kojem radnik ima pravo na isplatu zaostalih potraživanja

PROPISI: ZAKON O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE: Republički budžet je u rekordnom minusu, dok su prihodi lokalnih samouprava u suficitu

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE ZAJEDNICE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE: Švedska od 1. maja primenjuje Direktivu EU o vraćanju azilanata

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI: Nedostaju propisi koji bi uredili segment finansijskog tržišta koji se bavi proverom boniteta firmi u Srbiji

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Pokrajinski ombudsman dobio odgovor Poreske uprave, Sektora za kontrolu i Regionalnog centra Novi Sad povodom sprovođenja Zaključaka Vlade od 2. i 14. februara 2012. o povraćaju više plaćenih doprinosa za socijalno osiguranje preduzetnicama porodiljama

PRAVILNIK O NAČINU UPISA MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA I SADRŽAJU ZAHTEVA ZA UPIS MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA: Uputstvo za podnošenje zahteva za upis medicinskog sredstva koje poseduje CE znak u Registar medicinskih sredstava

ODLUKA O OBJAVLJIVANJU UKUPNOG BROJA BIRAČA U REPUBLICI SRBIJI: Ukupan broj birača na dan 20. aprila 2012. godine je 7.026.579

NOVE UREDBE ZA PODSTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

ZAKON O HEMIKALIJAMA: Predstavljen Integralni registar hemikalija u Srbiji

ZAKON O VOJNOBEZBEDNOSNOJ AGENCIJI I VOJNOOBAVEŠTAJNOJ AGENCIJI: Ustavni sud je, po predlogu Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, odlučio da je neustavna odredba Zakona o vojnim službama bezbednosti prema kojoj se listing, lokacija i drugi podaci o razgovorima građana mogu pribaviti bez odluke suda

NACRT ZAKONA O OSIGURANJU: Strana društva za osiguranje moći će da pružaju usluge na teritoriji Srbije bilo neposredno, bilo putem ogranaka

PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA TEČNA GORIVA NAFTNOG POREKLA: Nacionalni naftni komitet Srbije - Svetskog naftnog saveta, uz podršku Privredne komore Srbije, organizovao je stručni skup na kome su predstavljena iskustva u upravljanju kvalitetom goriva i sistemom markiranja goriva na tržištu Evropske unije i Srbije

ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU: Nema preispitivanja statusa izabranih javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Popusti za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata biće produženi godinu dana

IZMENE I DOPUNA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA STUPAJU NA SNAGU 26.4.2012. GODINE

POTREBAN ZAKON O OTVARANJU TAJNIH DOSIJEA GRAĐANA SRBIJE

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Porodilje preduzetnice moraju da podnesu Zahtev za promenu obračuna doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poreskoj upravi kod koje se vodi njihova firma

ZAKON O POTVRĐIVANJU PRELAZNOG SPORAZUMA O TRGOVINI I TRGOVINSKIM PITANJIMA IZMEĐU EVROPSKE ZAJEDNICE, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE: Srbija je ove godine imala obavezu da se uskladi sa EU u domenu državne pomoći za delatnosti od opšteg interesa

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Odbor za bankarstvo i osiguranje PKS pokrenuće inicijativu da se ukine član 30a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kojim se banke obavezuju da vrše kontrolu poreza i doprinosa na zarade

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA DRŽANJE OPASNE HEMIKALIJE U PRODAJNOM PROSTORU I NAČINU OBELEŽAVANJA TOG PROSTORA: Primena Pravilnika od 17.5.2012. godine

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI: Popusti za legalizaciju biće produženi do juna 2013. godine

Izvor: Redakcija, 1.5.2012.

VESTI U VEZI NOVODONETIH, U PRIPREMI, ILI IZMENJENIH PROPISA, OBJAVLJENE U ČASOPISU PARAGRAF INFO U TOKU APRILA MESECA 2012. GODINE:

Na osnovu člana 5. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 9/12), Gradska uprava za zdravstvo raspisuje JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata udruženja, zadužbina i fondacija u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2012. godinu

I. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata udruženja, zadužbina i fondacija u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti za 2012. godinu.

II. Sredstva za realizaciju projekata iz tačke I. ovog javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 50/11), u ukupnom iznosu od 1.350.000,00 dinara.

III. Projekti udruženja, zadužbina i fondacija u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2012. godini su:

1) projekti vaspitanja za zdravlje
 Projekti vaspitanja za zdravlje su projekti koji se realizuju u cilju usvajanja znanja, stavova i veština pojedinca, grupe ili zajednice u vezi sa zdravim stilovima života, determinantama zdravlja i smanjenjem faktora rizika za oboljevanje od zaraznih i nezaraznih bolesti.
2) projekti zaštite i unapređenja zdravlja osetljivih društvenih grupa
 Projekti zaštite i unapređenja zdravlja osetljivih društvenih grupa su projekti koji se realizuju u cilju unapređenja i očuvanja zdravlja osetljivih društvenih grupa koje su izložene većem stepenu rizika od oboljevanja u odnosu na ukupnu populaciju, bilo da se radi o specifičnim zdravstvenim stanjima ili faktorima socijalno-ekonomskog okruženja koji mogu dovesti do oboljevanja.
3) projekti prevencije, edukacije i podizanja svesti građana o štetnim posledicama pušenja i nekontrolisane i redovne upotrebe alkohola
 Projekti prevencije, edukacije i podizanja svesti građana o štetnim posledicama pušenja i nekontrolisane i redovne upotrebe alkohola imaju za cilj:
- edukaciju stanovništva o štetnosti upotrebe duvanskih proizvoda, izlaganja duvanskom dimu i prekomerne upotrebe alkohola;
- edukaciju pušača i zavisnika od alkohola o dostupnim i stručno - preporučenim metodama odvikavanja od pušenja i zloupotrebe alkohola i povećanje dostupnosti navedenih metoda;
- edukaciju svih aktera u sprovođenju mera kontrole duvana i kontrole zloupotrebe alkohola, i
- pojačanje uticaja nacionalnih kampanja pokrenutih sa sličnim ciljevima.
4) projekti prevencije HIV/AIDS-a
Projekti prevencije HIV/AIDS-a su projekti koji doprinose unapređenju prevencije HIV infekcija.
5) projekti unapređenja mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja
 Projekti unapređenja mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja su projekti koji imaju za cilj pojačanje pozitivnog mentalnog zdravlja.
Programi za mentalno zdravlje treba da uključuju preventivne aktivnosti i aktivnosti za unapređenje mentalnog zdravlja.
Unapređenje mentalnog zdravlja treba da ima za cilj da zaštiti, podrži i održi emocionalnu i socijalnu dobrobit kroz unapređenje faktora koji jačaju i štite mentalno zdravlje, uz iskazivanje poštovanja prema kulturi, jednakosti, socijalnoj pravdi i ličnom dostojanstvu i kroz vođenje računa o socijalnim i ekonomskim faktorima i akcijama za zaštitu ljudskih prava.
6) projekti obeležavanja značajnih datuma i jubileja u oblasti zdravstva i projekti organizovanja zdravstvenih kampanja i stručnih sastanaka
 Projekti obeležavanja značajnih datuma i jubileja u oblasti zdravstva i projekti organizovanja zdravstvenih kampanja i stručnih sastanaka su projekti koji imaju za cilj obeležavanje značajnih datuma i jubileja u oblasti zdravstva, u skladu sa kalendarom zdravlja, kao i organizovanje zdravstvenih kampanja i stručnih sastanaka.

IV. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju udruženja, zadužbine i fondacije čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada i čiji ciljevi osnivanja doprinose promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

V. Prijava na Javni konkurs se može preuzeti sa internet prezentacije Grada Novog Sada (www.novisad.rs) ili u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VI. Učesnik Javnog konkursa, na obrascu prijave, podnosi projekat koji sadrži:

- naziv projekta,
- naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj učesnika konkursa,
- cilj projekta,
- opis projekta (značaj projekta, mesto, vreme, način realizacije aktivnosti i očekivani rezultati projekta), kao i budžet projekta i finansijski plan (pregled pojedinačnih materijalnih i nematerijalnih troškova koji se predviđaju projektom sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, sredstava iz budžeta Grada Novog Sada i drugih izvora),
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i angažovanje sredstava, i
- druge podatke u skladu sa obrascem prijave na javni konkurs.

Uz projekat, učesnik konkursa je dužan da dostavi:

1. dokaz o upisu u odgovarajući registar koji vodi Agencija za privredne registre, i
2. statut učesnika konkursa sa označenim ciljevima radi kojih je osnovan.
VII. Prijave na Javni konkurs se podnose u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VIII. Prijave na Javni konkurs se podnose od 27. aprila do 11. maja 2012. godine.

IX. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.
X. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

XI. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

XII. Sredstvima obezbeđenim u budžetu Grada Novog Sada za realizaciju projekata iz tačke III. ovog javnog konkursa neće se finansirati nabavka osnovnih sredstava za rad učesnika konkursa.

XIII. Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti može učesniku Javnog konkursa predložiti da izvrši određene izmene podnetog projekta, u delu budžeta projekta ili u delu aktivnosti planiranih u projektu.
Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja od učesnika konkursa u vezi sa budžetom projekta, odnosno da predloži izmenu budžeta projekta, ukoliko smatra da budžet projekta ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije projekta.

XIV. Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka roka iz tačke VIII. ovog javanog konkursa, utvrdi listu projekata, primenom sledećih kriterijuma:
- postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,
- postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti,
- postojanje kapaciteta i iskustva učesnika konkursa za realizaciju aktivnosti projekta,
- ekonomičnost budžeta projekta,
- usklađenost predloženog budžeta projekta sa planiranim aktivnostima,
- održivost projekta,
- doprinos projekta unapređenju stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje, i
- zakonitost korišćenja sredstava iz budžeta Grada Novog Sada učesnika konkursa za projekte koji su realizovali u godini koja prethodi godini u kojoj se raspisuje javni konkurs.

Lista projekata će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).
Učesnici konkursa imaju pravo da u roku od tri dana od dana objavljivanja liste projekata izvrše uvid u podnete prijave na javni konkurs, odnosno imaju pravo prigovora.
Odluku o prigovoru donosi Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i odluka Komisije je konačna.

XV. Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o prigovoru dostavlja izveštaj o sprovedenom postupku konkursa.
Izveštaj sadrži predlog projekata za čiju realizaciju bi se odobrila sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta.

XVI. Na osnovu izveštaja iz tačke XV. ovog javnog konkursa, Gradska uprava za zdravstvo dostavlja Gradonačelniku Grada Novog Sada predlog akta o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta.
Gradonačelnik Grada Novog Sada donosi akt o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta, koji će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).

XVII. Komisija za stručnu procenu i izbor projekata u oblasti javnog zdravlja kojima se doprinosi promociji zdravlja i prevenciji bolesti pisanim putem će obavestiti učesnike Javnog konkursa koji nisu ostvarili pravo na sredstva iz budžeta Grada Novog Sada.

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD NOVI SAD
GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO NAČELNIK
Broj:XII-51-25/2012
23. april 2012. godine Mr sc. med. Mila Uverić-Radović
Preuzmite obrazac_2.doc (application/msword 176 KB) http://www.novisad.rs/avni-konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-bu-eta-grada-novog-sada-za-realizatsi-u-pro-ekata-udruzhe-zaduzh (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 27.4.2012.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROJEKATA PREVENCIJE ZLOUPOTREBE DROGA ZA 2012. GODINU KOJE REALIZUJU ZDRAVSTVENE USTANOVE

Na osnovu člana 39. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 9/12), Komisija za borbu protiv droga raspisuje JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2012. godinu koje realizuju zdravstvene ustanove
I. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2012. godinu koje realizuju zdravstvene ustanove.
II. Sredstva za realizaciju projekata iz tačke I. ovog javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 50/11), u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara.
III. Projekti prevencije zloupotrebe droga koje realizuju zdravstvene ustanove, a koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2012. godini su:
1) projekti promocije zdravih stilova života
mladih bez upotrebe droga
Projekti promocije zdravih stilova života mladih, bez upotrebe droga imaju za cilj unapređenje i očuvanje zdravlja mladih i usvajanje odgovornog ponašanja u vezi sa zdravljem.
2) projekti edukacije o štetnom uticaju droga
i preventivnim merama
Projekti edukacije o štetnom uticaju droga i preventivnim merama obuhvataju:
- edukaciju zdravstvenih radnika u cilju unapređenja znanja i veština iz ove oblasti, kao i povećanje njihove motivacije za rad na prevenciji zloupotrebe droga.
- edukaciju zaposlenih u obrazovanju i drugim sektorima uključenim u prevenciju zloupotrebe droga, u cilju podizanja nivoa znanja vaspitača, nastavnika, profesora, pedagoga, psihologa i drugih zaposlenih o štetnim uticajima i posledicama upotrebe droga na telesno, socijalno i mentalno zdravlje dece i mladih, kao i edukaciju ovih lica (edukacija edukatora) o najefikasnijim načinima informisanja i motivisanja dece i mladih za pravilne izbore i odupiranje pritiscima u izazovima savremenog društva (edukacija za vođenje psiholoških radionica, tribina, organizovanje i sprovođenje anketa, istraživanja i drugih kreativnih aktivnosti kojima se doprinosi prevenciji zloupotrebe droga).
3) projekti prepoznavanja i rane detekcije osoba koje su uzele drogu
Projekti prepoznavanja i rane detekcije osoba koje su uzele drogu imaju za cilj da se prepoznaju lica kod kojih postoji zloupotreba droga, a još nije razvijena zavisnost, kao i efikasno otkrivanje onih kojima je potrebna stručna pomoć, odnosno da se lica kod kojih postoji zloupotreba droga motivišu da prekinu ili smanje uzimanje droga, a lica koja imaju razvijenu zavisnost da što pre započnu lečenje.
4) projekti obeležavanja značajnih datuma i izrade i
distribucije edukativnog i promotivnog materijala
Projekti obeležavanja značajnih datuma i izrade i distribucije edukativnog i promotivnog materijala su projekti koji imaju za cilj obeležavanje značajnih datuma (svetski dan borbe protiv droga i sl.), kao i izradu i distribuciju edukativnog i promotivnog materijala radi upoznavanja građana Grada Novog Sada sa preventivnim merama i štetnim uticajima i posledicama zloupotrebe droga.

IV. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina Vojvodina ili Grad Novi Sad i čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada.

V. Prijava na Javni konkurs se može preuzeti sa internet prezentacije Grada Novog Sada (www.novisad.rs) ili u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VI. Učesnik Javnog konkursa, na obrascu prijave, podnosi projekat koji sadrži:
- naziv projekta,
- naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj učesnika konkursa,
- cilj projekta,
- opis projekta (značaj projekta, mesto, vreme, način realizacije aktivnosti i očekivani rezultati projekta), kao i budžet projekta i finansijski plan (pregled pojedinačnih materijalnih i nematerijalnih troškova koji se predviđaju projektom sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, sredstava iz budžeta Grada Novog Sada i drugih izvora),
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i angažovanje sredstava, i
- druge podatke u skladu sa obrascem prijave na javni konkurs.

VII. Prijave na Javni konkurs se podnose u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VIII. Prijave na Javni konkurs se podnose od 27. aprila do 11. maja 2012. godine.

IX. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

X. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

XI. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za borbu protiv droga.

XII. Sredstvima obezbeđenim u budžetu Grada Novog Sada za realizaciju projekata iz tačke III. ovog javnog konkursa neće se finansirati nabavka osnovnih sredstava za rad učesnika konkursa.

XIII. Komisija za borbu protiv droga može učesniku Javnog konkursa predložiti da izvrši određene izmene podnetog projekta, u delu budžeta projekta ili u delu aktivnosti planiranih u projektu.
Komisija za borbu protiv droga ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja od učesnika konkursa u vezi sa budžetom projekta, odnosno da predloži izmenu budžeta projekta, ukoliko smatra da budžet projekta ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije projekta.

XIV. Komisija za borbu protiv droga je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka roka iz tačke VIII. ovog javanog konkursa, utvrdi listu projekata, primenom sledećih kriterijuma:

- postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,
- postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti,
- postojanje kapaciteta i iskustva učesnika konkursa za realizaciju aktivnosti projekta,
- ekonomičnost budžeta projekta,
- usklađenost predloženog budžeta projekta sa planiranim aktivnostima,
- održivost projekta,
- doprinos projekta unapređenju stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje, i
- zakonitost korišćenja sredstava iz budžeta Grada Novog Sada učesnika konkursa za projekte koji su realizovali u godini koja prethodi godini u kojoj se raspisuje javni konkurs.

Lista projekata će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).
Učesnici konkursa imaju pravo da u roku od tri dana od dana objavljivanja liste projekata izvrše uvid u podnete prijave na javni konkurs, odnosno imaju pravo prigovora.
Odluku o prigovoru donosi Komisija za borbu protiv droga u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i odluka Komisije je konačna.

XV. Komisija za borbu protiv droga, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o prigovoru dostavlja Gradonačelniku Grada Novog Sada predlog akta o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta.
Gradonačelnik Grada Novog Sada donosi akt o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta, koji će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).

XVI. Komisija za borbu protiv droga pisanim putem će obavestiti učesnike Javnog konkursa koji nisu ostvarili pravo na sredstva iz budžeta Grada Novog Sada.

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD NOVI SAD
Komisija za borbu protiv droga PREDSEDNIK
Broj: XII-50-1/2012-51-2
23. april 2012. godine Prof. dr Aleksandra Dickov
Preuzmite obrazac_3.doc (application/msword 155 KB) http://www.novisad.rs/avni-konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-bu-eta-grada-novog-sada-za-realizatsi-u-pro-ekata-preventsi-e--0 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 27.4.2012.

JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROJEKATA PREVENCIJE ZLOUPOTREBE DROGA ZA 2012. GODINU KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA, ZADUŽBINE I FONDACIJE

Na osnovu člana 39. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za programe i projekte iz oblasti zdravstva ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 9/12), Komisija za borbu protiv droga raspisuje JAVNI KONKURS za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2012. godinu koje realizuju udruženja, zadužbine i fondacije

I. Raspisuje se Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata prevencije zloupotrebe droga za 2012. godinu koje realizuju udruženja, zadužbine i fondacije.

II. Sredstva za realizaciju projekata iz tačke I. ovog javnog konkursa obezbeđena su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2012. godinu ("Službeni list Grada Novog Sada", broj 50/11), u ukupnom iznosu od 2.815.000,00 dinara.

III. Projekti prevencije zloupotrebe droga koje realizuju udruženja, zadužbine i fondacije, a koji će se finansirati iz budžeta Grada Novog Sada u 2012. godini su:
1) projekti promocije zdravih stilova života
mladih bez upotrebe droga i promocije volonterstva u
prevenciji zloupotrebe droga
Projekti promocije zdravih stilova života mladih, bez upotrebe droga imaju za cilj unapređenje i očuvanje zdravlja mladih i usvajanje odgovornog ponašanja u vezi sa zdravljem.
Projekti promocije volonterstva u prevenciji zloupotrebe droga imaju za cilj promociju volonterskih aktivnosti i angažovanja šire društvene zajednice u prevenciji zloupotrebe droga.
2) projekti edukacije o štetnom uticaju droga
 i preventivnim merama
Projekti edukacije o štetnom uticaju droga i preventivnim merama obuhvataju:
- edukaciju dece predškolskog uzrasta,
- edukacija dece školskog uzrasta i mladih,
- edukaciju roditelja i staratelja, i
- edukaciju zaposlenih u obrazovanju i drugim sektorima uključenim u prevenciju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci.
Edukacija dece predškolskog uzrasta ima za cilj unapređenje mentalnog zdravlja dece, podsticanje dečijeg samopoštovanja i zaštitu ličnosti od poremećaja zdravlja.
Edukacija dece školskog uzrasta i mladih ima za cilj podizanje nivoa znanja i svesti kod dece školskog uzrasta i mladih o štetnom uticaju i posledicama upotrebe droga, kao i edukaciju ovih lica (edukacija vršnjačkih edukatora) o najefikasnijim načinima informisanja i motivisanja dece školskog uzrasta i mladih za pravilne izbore i odupiranje pritiscima i izazovima savremenog društva. Ovi projekti treba da budu informativnog i edukativnog karaktera, da su prilagođeni uzrastu dece i mladih, prihvatljivi i razumljivi.
Edukacija roditelja i staratelja ima za cilj edukaciju roditelja i staratelja o štetnim uticajima i posledicama upotrebe droga, njihovo osposobljavanje za dobru komunikaciju sa decom i jačanje sposobnosti porodice za rešavanje kriznih momenata.
Edukacija zaposlenih u obrazovanju i drugim sektorima uključenim u prevenciju zavisnosti od psihoaktivnih supstanci ima za cilj podizanje nivoa znanja vaspitača, nastavnika, pedagoga, psihologa i drugih zaposlenih o štetnim uticajima i posledicama upotrebe droga na telesno, socijalno i mentalno zdravlje dece, kao i edukaciju ovih lica (edukacija edukatora) o najefikasnijim načinima informisanja i motivisanja dece za pravilne izbore i odupiranje pritiscima u izazovima savremenog društva (edukacija za vođenje psiholoških radionica, tribina, organizovanje i sprovođenje anketa, istraživanja i drugih kreativnih aktivnosti kojima se doprinosi prevenciji zavisnosti od psihoaktivnih supstanci).
Projekti edukacije iz stava 1. ove podtačke mogu se realizovati putem predavanja, seminara, tribina, vršnjačke edukacije, projekata za mlade kroz terenski rad, kao i putem interneta i otvorene telefonske linije za davanje informacija o prevenciji zavisnosti od droga, drogama i njihovoj zloupotrebi.
3) projekti vršnjačkog savetovanja mladih i članova njihovih porodica
Projekti vršnjačkog savetovanja mladih i članova njihovih porodica imaju za cilj da se mladima i članovima njihovih porodica pruže adekvatni, efikasni i potpuni odgovori i saveti u vezi sa štetnim uticajem i posledicama upotrebe droga i preventivnim merama.
4) projekti sekundarne i tercijalne prevencije
Projekti sekundarne i tercijalne prevencije su projekti koji imaju za cilj da se roditeljima, starateljima, članovima porodice i licima kod kojih postoji zloupotreba droga pruži adekvatnija, efikasnija i potpunija pomoć u rešavanju problema zloupotrebe droga, odnosno da se izvrši rehabilitacija i socijalna reintegracija lica koja koriste ili su koristila droge njihovim uključivanjem u različite oblike društvenog života, poboljšanjem kvaliteta života i smanjenjem štetnih posledica prouzrokovanih korišćenjem droga. Cilj ovih projekata je i da se prepoznaju lica kod kojih postoji zloupotreba droga, a još nije razvijena zavisnost, kao i efikasno otkrivanje onih kojima je potrebna stručna pomoć, odnosno da se lica kod kojih postoji zloupotreba droga motivišu da prekinu ili smanje uzimanje droga, a lica koja imaju razvijenu zavisnost da što pre započnu lečenje.
Projekti sekundarne i tercijalne prevencije mogu se realizovati kroz neposredni kontakt sa roditeljima, starateljima, članovima porodice i licima kod kojih postoji zloupotreba droga, putem e-mail savetovanja, kao i putem uspostavljanja otvorene telefonske linije za davanje informacija o drogama, njihovoj zloupotrebi i lečenju.
5) projekti obeležavanja značajnih datuma i izrade i
distribucije edukativnog i promotivnog materijala
Projekti obeležavanja značajnih datuma i izrade i distribucije edukativnog i promotivnog materijala su projekti koji imaju za cilj obeležavanje značajnih datuma (svetski dan borbe protiv droga i sl.), kao i izradu i distribuciju edukativnog i promotivnog materijala radi upoznavanja građana Grada Novog Sada sa preventivnim merama i štetnim uticajima i posledicama zloupotrebe droga.

IV. Pravo učešća na Javnom konkursu imaju imaju udruženja, zadužbine i fondacije čije je sedište na teritoriji Grada Novog Sada i čiji ciljevi osnivanja doprinose kontinuiranoj prevenciji zavisnosti od droga na teritoriji Grada Novog Sada.

V. Prijava na Javni konkurs se može preuzeti sa internet prezentacije Grada Novog Sada (www.novisad.rs) ili u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VI. Učesnik Javnog konkursa, na obrascu prijave, podnosi projekat koji sadrži:
- naziv projekta,
- naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj učesnika konkursa,
- cilj projekta,
- opis projekta (značaj projekta, mesto, vreme, način realizacije aktivnosti i očekivani rezultati projekta), kao i budžet projekta i finansijski plan (pregled pojedinačnih materijalnih i nematerijalnih troškova koji se predviđaju projektom sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, sredstava iz budžeta Grada Novog Sada i drugih izvora),
- podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i angažovanje sredstava, i
- druge podatke u skladu sa obrascem prijave na javni konkurs.
Uz projekat, učesnik konkursa je dužan da dostavi:
1. dokaz o upisu u odgovarajući registar koji vodi Agencija za privredne registre, i
2. statut učesnika konkursa sa označenim ciljevima radi kojih je osnovan.

VII. Prijave na Javni konkurs se podnose u Gradskoj upravi za zdravstvo, Novi Sad, Žarka Zrenjanina 2, kancelarija 46, II sprat.

VIII. Prijave na Javni konkurs se podnose od 27. aprila do 11. maja 2012. godine.

IX. Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

X. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

XI. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za borbu protiv droga.

XII. Sredstvima obezbeđenim u budžetu Grada Novog Sada za realizaciju projekata iz tačke III. ovog javnog konkursa neće se finansirati nabavka osnovnih sredstava za rad učesnika konkursa.

XIII. Komisija za borbu protiv droga može učesniku Javnog konkursa predložiti da izvrši određene izmene podnetog projekta, u delu budžeta projekta ili u delu aktivnosti planiranih u projektu.
Komisija za borbu protiv droga ima pravo da zatraži dodatna objašnjenja od učesnika konkursa u vezi sa budžetom projekta, odnosno da predloži izmenu budžeta projekta, ukoliko smatra da budžet projekta ne odgovara planiranim aktivnostima i rezultatima realizacije projekta.

XIV. Komisija za borbu protiv droga je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka roka iz tačke VIII. ovog javanog konkursa, utvrdi listu projekata, primenom sledećih kriterijuma:

- postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe,
- postojanje povezanosti ciljeva i aktivnosti,
- postojanje kapaciteta i iskustva učesnika konkursa za realizaciju aktivnosti projekta,
- ekonomičnost budžeta projekta,
- usklađenost predloženog budžeta projekta sa planiranim aktivnostima,
- održivost projekta,
- doprinos projekta unapređenju stanja u oblasti u kojoj se projekat realizuje, i
- zakonitost korišćenja sredstava iz budžeta Grada Novog Sada učesnika konkursa za projekte koji su realizovali u godini koja prethodi godini u kojoj se raspisuje javni konkurs.

Lista projekata će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).
Učesnici konkursa imaju pravo da u roku od tri dana od dana objavljivanja liste projekata izvrše uvid u podnete prijave na javni konkurs, odnosno imaju pravo prigovora.
Odluku o prigovoru donosi Komisija za borbu protiv droga u roku od 15 dana od dana njegovog prijema i odluka Komisije je konačna.

XV. Komisija za borbu protiv droga, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke o prigovoru dostavlja Gradonačelniku Grada Novog Sada predlog akta o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta.
Gradonačelnik Grada Novog Sada donosi akt o utvrđivanju projekata za čiju realizaciju se odobravaju sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, sa iznosom sredstava za realizaciju svakog pojedinačnog projekta, koji će se objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Novog Sada (www.novisad.rs).
XVI. Komisija za borbu protiv droga pisanim putem će obavestiti učesnike Javnog konkursa koji nisu ostvarili pravo na sredstva iz budžeta Grada Novog Sada.

REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD NOVI SAD
Komisija za borbu protiv droga PREDSEDNIK
Broj: XII-50-1/2012-51-1
23. april 2012. godine Prof. dr Aleksandra Dickov
Preuzmite obrazac_4.doc (application/msword 175 KB) http://www.novisad.rs/avni-konkurs-za-dodelu-sredstava-iz-bu-eta-grada-novog-sada-za-realizatsi-u-pro-ekata-preventsi-e-zl (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Grada Novog Sada, 27.4.2012.

SRBIJA SE PRIJAVILA ZA POLJOPRIVREDNE IPA FONDOVE

U srpsku poljoprivredu nije dovoljno ulagano u prethodnih 20 godina, iako je Srbija poljoprivredna zemlja, a poljoprivredni sektor je podneo veliki teret tranzicije. Stanje u srpskoj poljoprivredi tako je ocenio direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda Drago Cvijanović. Kako je naveo, poljoprivredni budžet u prethodne tri godine opada, a ulaganja je potrebno povećati. Status kandidata za EU Srbiji je omogućio da makar mali deo potrebnih ulaganja u poljoprivredu finansira evropskim fondovima. Srbija se, kako navode u Kancelariji za evropske integracije, prijavila za korišćenje komponente pretpristupnih IPA fondova za ruralni razvoj i još čeka konačan odgovor iz Brisela. Prvi poziv za projekte može se očekivati 2014. godine.

"Evropska komisija nam je za sada preliminarno odgovorila da postoji mogućnost da nam otvori komponentu (za ruralni razvoj) samo sa skromnijim obimom sredstava", rekla je Daria Janjić iz Kancelarije za evropske integracije na okruglom stolu o korišćenju fondova za poljoprivredu u Privrednoj komori Beograda.

Može se očekivati nešto skromniji iznos nego što bi bio inače pošto se sadašnji višegodišnji budžetski okvir EU, u okviru kojeg se planiraju i pretpristupni fondovi, završava 2013. godine.

Sada se koristi prvi IPA za ruralni razvoj IPARD 1, dok će se u narednom sedmogodišnjem periodu verovatno koristiti IPARD 2 i IPARD 3. Janjićeva je rekla da se još ne zna koliki će biti godišnji iznos za Srbiju. Za Hrvatsku je bio 26 miliona evra, pa bi se po površini moglo očekivati da Srbija dobije i dva puta više, ali to nije izvesno, istakla je ona.

Srbija prvi poziv za korišćenje IPARD-a može da očekuje početkom 2014. godine, rekla je Janjić.

Korisnici IPARD fonda moraju prvo sami da finansiraju projekat, a naknadno im se vraća 50% novca, mada taj procenat u određenim slučajevima, na primer za mlade poljoprivrednike ili planinska područja, može da bude i viši, kazala je Daria Janjić.

Kako je navela, u Hrvatskoj je zbog toga osnovana razvojna banka koja je korisnicima davala kredit sa povoljnom stopom od jedan do tri odsto i velikim grejs periodom, pri čemu se novac iz fondova, kada stigne, automatski uplaćuje banci i dug smanjuje. Takvo rešenje se, rekla je Janjićeva, razmatra i u Srbiji.


Srbija je dobila status kandidata u martu ove godine, čime joj je otvorena mogućnost da koristi pretpristupne fondove za nove vrste projekata - komponentu 3 za regionalni razvoj, između ostalog za transport i životnu sredinu, 4 za razvoj ljudskih resursa, odnosno obrazovanje i socijalnu inkluziju, i 5 za poljoprivredu.
Da bi koristila novac za poljoprivredu, regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa, Srbija mora da izgradi takozvani decentralizovani sistem, odnosno da osposobi administraciju da sama raspisuje tendere i upravlja fondovima, a to je, prema rečima Mirjane Nožić iz Ministarstva finansija predviđeno za sredinu ili kraj 2013. godine.

Nove komponente ne donose povećanje sredstava, već se novac preraspodeljuje. Srbija sada iz pretpristupnih IPA fondova dobija 200 miliona evra godišnje, a koristi ih za komponentu 1 za pomoć tranziciji i izgradnju institucija i komponentu 2 za prekograničnu saradnju.

U EU se budžet donosi u okviru sedmogodišnjeg budžetskog okvira. Sada je u toku okvir za period 2007-2013. Iznos pretpristupnih fondova u okviru narednog okvira još se ne zna, ali se prema prvim informacijama Srbija može nadati povećanju za oko 30%, na 260 miliona evra godišnje.

Pored toga, budući da manja gazdinstva koja isto imaju pravo na korišćenje fondova ne mogu da daju dovoljnu zalogu, u Hrvatskoj je osnovana i agencija za zaloge.

Janjićeva je navela da Srbija u ovom višegodišnjem budžetskom periodu ne može da koristi komponente 3 i 4, za regionalni razvoj i razvoj ljudskih resursa odnosno obrazovanje i socijalnu inkluziju, a kao jedno od obrazloženja navela je da se komponenta odnosi na infrastrukturne projekte koji iziskuju visoke iznose i koje Srbija za sada nije spremna da apsorbuje.

"Mnogi ekonomisti se stide da kažu da je Srbija poljoprivredna zemlja", rekao je na okruglom stolu direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda Drago Cvijanović.
U Srbiji je, kako je naveo oko 70% teritorije poljoprivredno, a 43% stnaovništva živi u ruralnim područjima. Zemlja ima mnoge odlike potrebne za dobru poljoprivredu - zemljište, vodne resurse, klimatske uslove, dobre sorte hibrida, bolje od uvoznih, kao i objekte za proizvodnju u svim granama poljoprivrede.

Taj sektor se, međutim, zanemaruje. Ulaganja su mala u prethodnih 20 godina, mada, rekao je Cvijanović, od 1945. nije ulagano koliko treba.

Velike firme koje su dobro proizvodile su "nesmotreno" privatizovane, rekao je on, nagovestivši da je možda potrebno upotrebiti i težu reč. Ranije je u samo jednom postrojenju proizvođeno više hiljada bejbi bifa, a danas nema ni 1.000 tona za izvoz, istakao je on.

Stočarstvo, koje je ranije bilo dominantno, i koje je osnovna grana za razvoj poljoprivrede, kazao je on, danas zauzima malo mesto, a dominantne su žitarice sa 30% i voće i povrće sa 23%.

Produktivnost je mala, konkurentnost niska, zadruge uništene, gazdinstva rascepkana, organizacije nema, neće ni brat s bratom na sarađuje, nabrojao je dalje Cvijanović.
Sadašnji protest zbog plana da se subvencije daju po proizvodnji a ne po hektaru, po njegovom mišljenju nij eopravdan. Subvencije po količini podstiču specijalizaciju u proizvodnji i povećanje produktivnosti, ocenio je on. Prema stavu Instituta, potrebna je ne samo specijalizacija proizvođača, već i po regionima, budući da se zna koje tle je najbolje za određene kulture.

Potrebna je i podrška države za investicije, a subvencije po hektaru treba dati samo u slučajevima kada drugačije ne može, stav je ovog stručnjaka.
Potrebno je i povezivanje proizvođača, kako bi zajedno dobili niže cene za nabavku, bolje proizvodne cene, ali i ispunili zahteve savremenog tržišta. To su, kako je naveo, "pet K" - kvalitet, kvantitet, kontinuitet, kontrola i konkurentnost.

Da bi se poboljšalo stanje u poljoprivredi potrebno je podstaći udruživanje, povećati navodnjavanu površinu, podstaći specijalizaciju proizvodnje po proizvođaču i regionima, ali i podstaći gajenje kultura koje se uvoze a ne moraju, poput ranih trešanja.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 25.4.2012.

UPRAVNI ODBOR REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE USVOJIO ZAVRŠNI RAČUN TE INSTITUCIJE ZA PROŠLU GODINU: PIO fond ostvario suficit od 280,757 miliona dinara u 2011. godini

Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) usvojio je danas Završni račun te institucije za prošlu godinu prema kojem su u prošloj godini ostvareni ukupni prihodi i primanja u iznosu od 500,624 milijardi dinara, ukupni rashodi i izdaci iznose 500,344 milijarde dinarda a ostvareni budžetski suficit 280,757 miliona dinara.

Prema tom računu, novčana sredstva po osnovu privatizacije u 2011. godini iznose 557,461 milion dinara, preneta neutrošena sredstva do privatizacije iz 2010. godine 3,773 milijardi dinara, dok ukupna novčana sredstva po osnovu privatizacije koja se prenose u ovu godinu iznose 4,331 milijardi dinara.

Upravni odbor je, takođe, usvojio izveštaj o izvršenju Finansijskog plana PIO za 2011. godinu, prema kojem su ostvareni tekući prihodi u skladu sa planom u procentu od 99,7 odsto, primanja od prodaje nefinansijske imovine 85,13 procenata, a ukupni prihodi i primanja 99,8 odsto.

Ukupni rashodi i izdaci u skladu su sa planiranim u procentu od 99,64 odsto.

Na sednici je usvojena i odluka o redovnom popisu imovine i obaveza PIO fonda za 2011. godinu, koji je sastavila centralna komisija fonda, prema kojiem će manjak osnovnih sredstava koji je nastao zbog krađe biti knjižen na teret kapitala sa nabavnom vrednošću od 1,794 miliona dinara, otpisanom vrdnošću od 278.108 dinara i sadašnjom vredošću od 1,516 miliona dinara i evidentirati potraživanje u tom iznosu od osiguravajućeg društva "Dunav osiguranje.

Članovi Upravnog odbora PIO fonda doneli su odluku da sledeća sednica UO PIO fonda, koja će biti održana 18. maja, bude posvećena aktuelnim pitanjima vezanim za imovinu tog fonda.

Izvor: Tanjug, 25.4.2012.

EU OČEKUJE REVIZIJU 24 PRIVATIZACIJE

Evropska unija od Srbije očekuje da reši 24 sporne privatizacije, pomenute u rezoluciji Evropskog parlamenta, izjavio je šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer (Vincent Degert). U Rezoluciji Evropskog parlamenta vlast u Srbiji je pozvana da odmah preispitaju sporne privatizacije i prodaje firmi, a posebno su pomenuti Sartid, Jugoremedija, Mobtel, C market i ATP Vojvodina.
 "To je jedno od pitanja za koja se očekuje da budu rešena u okviru poglavlja koje se odnosi na vladavinu prava. Istina je da su se privatizacije u Srbiji u prošlosti odvijale uz velike teškoće", rekao je Dežer Politici u izdanju od 16. aprila. Dežer je podsetio da je Agencija za privatizaciju poništila 25% privatizacija u Srbiji i istakao da je to visok stepen za postupke koji bi trebalo da se pažljivo obavljaju.
Rezolucijom Evropskog parlamenta zatražena je hitna revizija 24 slučaja spornih privatizacija i primera visoke korupcije i ta rezolucija nije obavezujuća, ali Evropska komisija koja je u junu prošle godine poslala dopis sa istim zahtevom "još čeka povratnu informaciju", piše Politika.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen rekao je da su aktivni postupci vezani za te 24 privatizacije i da je Republičko tužilaštvo "kompletnom analizom" tih predmeta utvrdilo da "negde nije bilo predmeta krivičnog gonjenja, a da su neki procesi u toku, dok su neki počinioci već osudjeni". "Za EU je uvek daleko interesantnije da se borimo protiv aktuelnog kriminala i korupcije koja se danas dešava i da se borimo protiv ljudi koji dana imaju realnu političku moć, nego protiv ljudi u prošlosti", rekao je Homen.
Homen je naveo da se "postupci ne mogu voditi zbog nečijeg dopisa".
"Ne mogu sada da iznosim detalje u javnost, ali postoje određeni postupci koji se vode vezano za privatizacije tih preduzeća. Ti problemi počinju od 2000. godine, a problematične privatizacije završavaju se sa 2007. godinom", rekao je Homen.

Izvor: Vebsajt EurActiv, 16.4.2012.
SAVET ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE TRAŽI OD VLADE SRBIJE RAZREŠENJE PREDSEDNICE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

B92, NIN

Savet za borbu protiv korupcije traži od Vlade Srbije razrešenje predsednice Vrhovnog kasacionog suda Nate Mesarović, piše nedeljnik NIN.

List navodi da se traži i preispitivanje uloge ministarke pravde Snežane Malović u spornoj reformi pravosuđa, sprovođenje ove reforme iz početka, kao i formiranje nezavisnog budžeta za finansiranje sudstva.

Ovo su, saznaje NIN, zaključci Saveta upućeni Vladi u Izveštaju o reformi sudstva, koji je 24. aprila prosleđen premijerovom kabinetu.

U Izveštaju Saveta, u koji je nedeljnik imao uvid, konstatuje se da je pre dve godine sprovedena reforma omogućila dominaciju izvršne vlasti nad sudskom.

Savet je ocenio i da "izvršen reizbor sudija predstavlja grubo kršenje ustavnog načela stalnosti sudijske funkcije, kao i da je izvršna vlast zakonom korumpirala članove prvog saziva Visokog saveta sudstva, koji su izuzeti iz izbora i dato im je pravo da bez konkursa, po isteku mandata napreduju u sudove višeg stepena".

"Zauzvrat su izvršili izbor sudija bez ikakvih merila i procedura, prema meri izvršne vlasti“, stoji u Izveštaju, uz napomenu da o prigovorima, odnosno žalbama sudija ni nakon dve godine nisu donete konačne odluke.

Zbog svega pomenutog, Savet je tražio razrešenje predsednika Vrhovnog kasacionog suda i sudija, članova prvog saziva Visokog saveta sudstva i preispitivanje uloge ministarke Malović.

USTAV NIJE EVROKOMPATIBILAN

Tanjug

Kandidat SVM-a na izborima u Vojvodini, aktuelni predsednik skupštine Vojvodine, Šandor Egereši ocenio je da Ustav Srbije "nije evrokompatibilan", zato što ne uzima u obzir realnosti i što ne doprinosi tome da zemlja bude konkurentna u Evropskoj uniji.

Prema njegovim rečima, imajući u vidu interese građana Vojvodine, potrebno je stvoriti takvu pokrajinu koja raspolaže sa ozbiljnom ekonomskom i političkom samostalnošću u okviru Srbije.

"Dugoročno, do nje verovatno može da dođe jedino izmenama ustava i za taj period već treba da se spremimo. Poštujem ustav koji je trenutno važeći, nezavisno od toga šta lično mislim o njemu, ali dok ne bude izmenjen poštovaću ga. Van sumnje je da on nije evrokompatibilan", ocenio je Egereši u intervjuu za "Mađar so".

On je konstatovao da je ono što je postignuto ostvareno u teškim okolnostima i ocenio da je "u ovoj Srbiji punoj predrasuda društvo bolesno", te da zato nije bilo lako uspešno raditi.

"Statut je donet u teškim vremenima, zahvaljujući ozbiljnom pritisku, a bilo je tu političkog širenja straha, pretnji o separatizmu i secesionizmu, ali je to iza nas i pokušavamo da, mada po mojim merilima presporim koracima, gradimo autonomiju", rekao je Egereši.

On je rekao da mu je "jasno da statut ne predstavlja idealno rešenje, jer bi u pogledu nadležnosti građani Vojvodine i ovdašnji Mađari zasluživali mnogo više".

"Nije slučajno što je najvažniji cilj Saveza vojvođanskih Mađara, i moj lično, da stvorimo pravu autonomiju, sa zakonodavnim, izvšnim i delimičnim sudskim nadležnostima", rekao je Egereši.

SAOPŠTENJA ZA JAVNOST VISOKOG SAVETA SUDSKA: DEMANTI POVODOM TEKSTOVA O RAZREŠENJU SUDIJE GORDANE VIDOJKOVIĆ

Povodom tekstova u štampanim medijima od 30. aprila 2012. godine o razrešenju Gordane Vidojković, sudije Osnovnog suda u Požarevcu, Visoki savet sudstva u cilju potpunog i objektivnog informisanja javnosti daje sledeće saoštenje:

Pred Visokim savetom sudstva nije pokrenut postupak za razrešenje sudije Gordane Vidojković, niti je doneta odluka o prestanku sudijske funkcije. Disciplinskom tužiocu prosleđena je inicijativa za razrešenje sudije Gordane Vidojković po kojoj Disciplinski tužilac postupa, te ukoliko utvrdi da su ispunjeni uslovi podneće Disciplinskoj komisiji predlog za vođenje disciplinskog postupka.

VSS

SAOPŠTENJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA POVODOM IZJAVA POLITIČARA U IZBORNOJ KAMPANJI ZA PREDSTOJEĆE PARLAMENTARNE I PREDSEDNIČKE IZBORE U REPUBLICI SRBIJI

Sudska vlast je nezavisna i samostalna, stoga izjave pojedinih političara iskazane u izbornoj kampanji predstavljaju pokušaj uticaja na rad i urušavanje nezavisnosti pravosudnih organa.  
Obaveza svih organa i građana je da se poštuje prezumpcija nevinosti da niko nije kriv dok se ne dokaže suprotno.

Sudske odluke se mogu preispitivati isključivo od strane nadležnog suda u postupku predviđenim Ustavom i zakonom uz poštovanje garantovanih prava i međunarodnih standarda.  
Visoki savet sudstva je garant nezavisnosti i samostalnosti sudova i sudija.  

Pred Visokim savetom sudstva se sprovodi Postupak prispitivanja odluka o prestanku sudijske dužnosti. Odluka Saveta nije konačna i neizabrane sudije imaju pravo na žalbu Ustavnom sudu i zaštitu svojih prava kao i ostali građani Republike Srbije mogu ostvariti i pred Međunarodnim sudom za ljudska prava u Strazburu.  

Zabranjeno je korišćenje javnog položaja, sredstava javnog obaveštavanja i bilo koje javno istupanje kojim se neprimereno utiče na tok i ishod sudskog postupka. Zabranjen je i svaki drugi uticaj na sud i pritisak na učesnike u postupku. (Član 6 Zakona o uređenju sudova).

VSS

VISOKOM SAVETU SUDSTVA OSTALO JE DA ODLUČI O JOŠ NEŠTO VIŠE OD DVE STOTINE PRIGOVORA

Za nepuna dva meseca Visoki savet sudstva (VSS) odbio je dve stotine prigovora neizabranih sudija. Tokom ove nedelje VSS je svakog dana imao sednice na kojima je odlučivano o prigovorima.

Posle tromesečne pauze, od 8. decembra do 8. marta, nastale zbog nedostatka kvoruma, VSS je ubrzao dinamiku odlučivanja o sudbinama neizabranih sudija. Ostalo je još nešto više od 200 neizabranih sudija koji još ne znaju da li su pre dve i po godine zauvek ostali bez sudijske funkcije ili će biti vraćeni na posao ako VSS utvrdi da je prvi saziv ovog tela napravio grešku prilikom opšteg izbora sudija.

Od 8. marta do juče održano je ukupno 14 sednica, na kojima je razmatrano oko 220 prigovora. Samo 12 prigovora je usvojeno. Za četiri prigovora je odlučeno da su osnovani a u tri slučaja postupak je obustavljen.Na osnovu ovoga moglo bi se zaključiti da je do greške u opštem izboru sudija došlo u svega oko pet odsto slučajeva.

Međutim, od juna prošle godine, kada je počeo postupak  preispitivanja ovih odluka, pa do početka decembra, procenat usvojenih prigovora bio je znatno veći. Od 318 prigovora odbijeno je 235, dok je 74 sudija vraćeno na posao.

I dok VSS još nije završio preispitivanje odluka o izboru sudija, Ustavni sud Srbije već je počeo da održava javne sednice povodom žalbi neizabranih sudija i tužilaca na odbijajuće odluke Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca (DVT).

Ustavni sud je juče saopštio da je rešavanje ovih predmeta prioritet u planovima ovog suda za prva dva tromesečja 2012. godine. Od 14. marta do 25. aprila pred Ustavnim sudom zakazane su ukupno 33 rasprave, od kojih je 27 po žalbama na odluke DVT, a šest po žalbama na odluke VSS.

„Predstavnici Državnog veća tužilaca odazvali su se na devet od 27 rasprava, a predstavnici Visokog saveta sudstva nisu se odazvali ni na jednu od šest zakazanih rasprava. Ustavni sud je održao rasprave u svim predmetima u kojima su se odazvali samo podnosioci žalbe, u odsustvu uredno pozvanih predstavnika DVT i VSS, jer isti nisu opravdali svoj izostanak”, navodi se u saopštenju Ustavnog suda Srbije.

A. Petrović, Politika
Dalje na sajtu www.politika.rs

PRIMENA PRAVILNIKA O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA

Vozači u Srbiji će od 4. maja morati da poštuju nove propise u saobraćaju koji se odnose na ispravnost, kvalitet i postavljanje dečjih sedišta, zatamnjenost stakala u vozilu i poziciju volana, rečeno je danas agenciji Beta.

Koordinator Komiteta za bezbednost saobraćaja Milan Božović rekao je za Betu da prednje vetrobransko staklo, po novom pravilniku, ne sme biti naknadno zatamnjeno, jer će u suprotnom vozilo biti tehnički neispravno.

Kako je naveo, to se odnosi i na bočna stakla koja naknadno mogu biti zatamnjena do 30 odsto, dok ostala stakla nemaju limit.

"To znači da vozači koji su sami zatamnjivali stakla moraju od petka da se pridržavaju pravilnika, a jedno od mesta gde mogu da provere stepen zatamnjenosti stakala je Auto-moto savez Srbije, odnosno Centar za motorna vozila", kazao je Božović.

On je naveo da novi pravilnik, koji stupa na snagu 4. maja, propisuje da dečja sedišta moraju biti pravilno postavljenja u vozilima i homologovana, odnosno atestirana, što će biti označeno žigom.

"Dečja sedišta moraju biti homologovana - ispitana i atestirana na određene kriterijume. Ranije smo imali problem sa sedištima koja dolaze iz istočnih zemalja i od nekih manjih proizvođača, jer jedan deo tih sedišta nije zadovoljavao standarde", rekao je Božović agenciji Beta.

On je kazao da dečja sedišta moraju da imaju potvrdu da zadovoljavaju standarde kvaliteta, bezbednosti, čvrstoće i da budu pravilno postavljena, jer će u suprotnom vozilo biti tehnički neispravno.

"Na sedištu mora da bude žig, a na tržištu ne smeju da se nađu ona koja nisu homologovana... U oba slučaja vozila se smatraju tehnički neispravnim - ako imamo veću zatamnjenost stakala od propisane i ako dečja sedišta nisu postavljanja po uputstvima", rekao je Božović.

On je istakao i da prema novom pravilniku vozila koja imaju volan na desnoj strani moraju da budu registrovana do 30. juna 2012. godine, a ako to ne učine, vlasnici će, ako žele da registruju automobil, morati da menjaju poziciju volana.

"Vozila koja imaju volan na desnoj strani, a koja budu registrovana do 30. juna, neće morati da menjaju poziciju volana, odnosno vlasnici vozila neće morati da prebacuju volan na levu stranu", kazao je Božović.

PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2012)

Beta

MEĐUNARODNA AGENCIJA "STANDARD I PURS" POTVRDILA VRHUNSKI AAA REJTING NORVEŠKE

Tanjug

Međunarodna agencija "Standard i Purs" potvrdila je vrhunski AAA rejting Norveške, uz stabilnu prognozu.
Ova agencija je ukazala na "snažniju fiskalnu i spoljnu poziciju norveške vlade, koja nastavlja da ostvaruje korist od značajnih poreskih prihoda povezanih sa sektorima nafte i gasa".

"Standard i Purs" je, međutim, dodao da relativno visok nivo duga privatnog sektora predstavlja njenu slabost.

Takođe je rečeno da bi vladina fiskalna fleksibilnost mogla biti ograničena "teretom sve starijeg stanovništva, osim ukoliko vlasti ne preduzmu dalje korake za reformisanje penzionog, zdravstvenog i socijalnog sistema zaštite".

AMERIČKA KOMPANIJA VOTSON FARMASJUTIKALS KUPUJE VLASNIKA ZDRAVLJA

Američka kompanija Votson Farmasjutikals je sklopila konačan ugovor o kupovini privatne kompanije Aktavis za iznos od približno 4,25 milijardi evra.
Kao rezultat tog spajanja, Votson će postati treća najveća generička kompanija na globalnom nivou sa očekivanim obrtom kapitala u 2012. godini od približno osam milijardi dolara.

Preuzimanje Aktavisa trebalo bi, kako se navodi, da bude završeno u poslednjem tromesečju ove godine. Širom sveta, Aktavis ima više od 10.000 zaposlenih a u 2011. godini beležio je prihod od približno 2,5 milijardi dolara.

Islandski Aktavis je 2003. godine za 3,5 miliona evra kupio Zdravlje iz Leskovca.

Farmaceutska kompanija Aktavis saopštila je ranije da će ove godine uložiti 3,7 miliona evra u novi pogon za proizvodnju lekova protiv Parkinsonove bolesti, u fabrici u Leskovcu.

Ambasada SAD u Beogradu je pozdravila dolazak kompanije Votson u Srbiju kroz kupovinu farmaceutske kompanije Aktavis.

"To označava dolazak još jedne američke kompanije, čime se uvećava rastući broj američkih kompanija koje prepoznaju vrednost proširivanja svojih aktivnosti u Srbiji", navodi se u saopštenju.

Beta

KOMPANIJA TATRAVAGONKA IZ SLOVAČKE ULAŽE DVA MILIONA EVRA U SUBOTIČKO "BRATSTVO"

Tanjug

Kompanija "Tatravagonka" iz Slovačke uložiće dva miliona evra u novu opremu u subotičkoj fabrici vagona "Bratstvo", najavljeno je danas prilikom puštanja u rad nove kompresorske stanice u ovom preduzeću.

Novo postrojenje svečano su pustili u rad predsednik Upravnog odbora Tatravagonke, koja je većinski vlasnik "Bratstva" Aleksej Beljajev i gradonačelnik Subotice Saša Vučinić.

Beljajev je podsetio da je njegova kompanije preuzela "Bratstvo" pre nešto više od godinu dana, i da puštanjem u rad kompresorske stanice počinje investicioni ciklus u ovoj kompaniji.
Prema planovima koje je izneo Beljajev, u narednih godinu dana biće izgrađeni novi pogoni za peskarenje i farbanje vagona, kao i nova linija za obrtna postolja.

Predsednik UO Tatravagonke je izjavio da su plate radnika od momenta preuzimanja redovne, a da je uposleno 230 ljudi.

"Mesečno se remontuje za naše i potrebe železnica Srbije između 40 i 50 vagona, a proizvode se delovi za prvu ugradnju u teretnim vagonima koje proizvodimo u Slovačkoj. To sve stvara preduslove za ponovno pokretanje serijske proizvodnje vagona u Subotici", rekao je Beljajev.

U subotičkoj fabrici vagona "Bratstvo" posle privatizacije od strane preduzeća "Vladel" početkom 2000, devet godina kasnije našlo se na ivici stečaja, a radnici su štrajkovali i glađu.
Naporima Saveza samostalnih sindikata, lokalne samouprave, Vlade Vojvodine i Vlade Republike Srbije, preduzeće je prvo podržavljeno, tako što je većinski vlasnik prepisao 55 odsto svojih akcija državi.

Preduzeće je zatim 21. marta prošle godine i prodato strateškom partneru – slovačkoj Tatravagonki iz Poprada.

Gradonačelnik Subotice je prilikom današnje posete fabrici taj datum označio kao "zaustavnu tačku" daljeg propadanja preduzeća i početak njegovog razvoja.

"Lokalna samouprava će i ovom investitoru uvek stajati na raspolaganju za sve probleme i zahteve koje budu imali", rekao je Vučinić.

DESET SVETSKIH KOMPANIJA KOJE KONTROLIŠU SVE
JAVNI POZIV OCD ZA UČEŠĆE U IZRADI NACIONALNE STRATEGIJE ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE • Rok za dostavljanje prijava 15. maj 2012. godine•

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu - Uprava za ljudska i manjinska prava - Javni poziv organizacijama civilnog društva za učešće u izradi Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije.

Sve neophodne informacije dostupne su na sajtu Uprave za ljudska i manjinska prava (http://www.ljudskaprava.gov.rs/). (ONLINE)

Rok za dostavljanje prijava je 15. maj.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Upravi na mejl:milica.bogdanovic@ljudskaprava.gov.rs
Uprava za ljudska i manjinska prava.
Izvor: http://www.crnps.org.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 30.4.2012.

POTPISAN POSEBNI PROTOKOL O BLIŽEM UREĐIVANJU PITANJA OBEZBEĐIVANJA SREDSTAVA ZA ŠKOLARINE ZA STUDENTE FAKULTETA PRIMENJENIH UMETNOSTI

Na zajedničkom sastanku predstavnika Ministarstva prosvete i nauke, uprave Fakulteta primenjenih umetnosti i predstavnika studenata, održanom u Ministarstvu, potpisan je Posebni protokol o bližem uređivanju pitanja obezbeđivanja sredstava za školarine za studente Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu u školskoj 2011/2012. godini.

Potpisivanjem Posebnog protokola od strane državnog sekretara Ministarstva prosvete i nauke prof. dr Radivoja Mitrovića, dekana Fakulteta prof. Vladimira Kostića, predsednika Saveta fakulteta prof. Slobodana Kajteza, studenta prodekana Nemanje Šiljića, studenata prorektora Nikole Radeke i predsednika studentskog parlamenta Univerziteta umetnosti, Vesne Đoković, realizovani su Zaključci sa sastanaka održanog 11. aprila 2012. godine u Rektoratu Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Posebnim protokolom uređena su pitanja obezbeđivanja sredstava za školarine za studente Fakulteta primenjenih umetnosti koji imaju 60 ESPB bodova, odnosno od 48 do 59 ESPB bodova, a shodno Zaključku od 11.aprila, prema kome studenti koji imaju 60 ESPB bodova, ne plaćaju školarinu, a oni koji imaju od 48 do 59 ESPB bodova, plaćaju 50 odsto školarine. Sredstva, potrebna za realizaciju ovog Protokola, utvrđena su na osnovu evidencije o studentima, koju je sačinio Fakultet i koju je preko Univerziteta umetnosti, dostavio Ministarstvu.
Inspektori Ministarstva prosvete i nauke, inspekcijskim nadzorom na Fakultetu, utvrdili su činjenično stanje.

Dogovoreno je da Fakultet odmah obezbedi organizovanje i održavanje svih predviđenih oblika nastave za sve studente, kao i upis na studije i polaganje ispita za sve studente Fakulteta.
Fakultet je obavezan da obavesti Ministarstvo prosvete i nauke i dostavi odogovarajuću evidenciju o izvršenom povraćaju uplaćenih školarina, odnosno dela školarina od strane studenata na koje se Protokol odnosi.

Posebni protokol, koji je potpisan danas, potvrdiće i Vlada Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete i nauke, 29.4.2012.

PRVI PUT OD KADA SE SPROVODE IZBORI U REPUBLICI SRBIJI ZBIR BIRAČA UPISANIH PO BIRAČKIM MESTIMA NIJE VEĆI OD UKUPNOG BROJA BIRAČA

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Vlade Republike Srbije saopštilo je da prvi put od kada se sprovode izbori u Republici Srbiji zbir birača upisanih po biračkim mestima nije veći od ukupnog broja birača.

U saopštenju se navodi da je do uvođenja jedinstvenog biračkog spiska zbir birača po biračkim mestima bio nekoliko stotina hiljada veći nego što je bio ukupan broj birača upisanih u biračke spiskove koje su vodile opštine i gradovi.

Ovo je još jedan u nizu pozitivnih efekata koje je donelo uvođenje jedinstvenog biračkog spiska, ukazuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, 27.4.2012.

OD 1. JULA UKIDA SE PUTARINA ZA GRAĐANE MLADENOVCA, SOPOTA I GROCKE

Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najavio je da Beograđani koji žive u Mladenovcu, Grockoj i Sopotu od 1. jula više neće plaćati putarinu, a Grad će plaćati do 100 miliona dinara godišnje za putarinu.

Đilas je gostujući na RTS-u rekao da će to važiti za građane koji imaju prebivalište u tim delovima grada, a koji će u naredna dva meseca moći da izvade povlastice na osnovu kojih će biti oslobođeni plaćanja putarine.

"Plan nam je da od 1. jula to potpuno zaživi", rekao je on i dodao da je sa "Putevima Srbije" dogovoreno da se utvrdi koliko će tačno koštati putarina za građane Mladenovca, Grocke i Sopota.

Izvor: Vebsajt Bizlife, 29.4.2012.

INDEKSI BEOGRADSKE BERZE OSTVARILI RAST VREDNOSTI

Indeksi Beogradske berze danas su ostvarili rast vrednosti - BELEX15 za 0,54 odsto na 495,86 indeksnih poena, a BELEXlajn za 0,34 odsto, na 978,33 poena.

Prema izveštaju Berze, promet akcija je više nego udvostručen, na 54.645.524 dinara.

Nešto više od polovine dnevnog trgovanja - 28.471.080 dinara, ostvareno je akcijama "Metalca", dok je akcijama "Naftne industrije Srbije" (NIS) postignuto 11.359.343 dinara.

Slede "Aerodrom Nikola Tesla", sa 2.950.992, vršačko saobraćajno preduzeće STUP, sa 2.325.000 i "Imlek", sa 2.218.826 dinara.

Umereni rast cene ostvarile su akcije "Metalca" (1,90), NIS-a (1,54), "Soja proteina" (1,51) i "Aerodroma Nikola Tesla" (1,48 odsto).

Najveći pad od 9,09 odsto pretrpele su hartije "Progresa", dok su akcije "Energoprojekt holdinga" izgubile 1,53 odsto vrednosti.

Udeo stranih investitora u trgovanju akcijama bio je 42,38 odsto, uz znatno veće učešće u kupovini (77,89), a manje u prodaji akcija (6,67 odsto).

Izvor: Tanjug, 26.4.2012.

PRAVILNIK O NAČINU DRŽANJA PASA KOJI MOGU PREDSTAVLJATI OPASNOST ZA OKOLINU: Vlasnici kućnih ljubimaca iz kategorije takozvanih opasnih pasa obavezni su da od ovog meseca plaćaju taksu u iznosu od 30.000 dinara za njihovo držanje

Taksa od 30.000 dinara je u Beogradu uvedena kao odgovor na učestale napade pasa koji imaju vlasnika, na građane pogotovo decu.

Kriterijum koji se koristi da bi se napravila jasna razlika između opasnog i ostalih pasa je Pravilnik Republičke uprave za veterinu.

Dok su nadležni uvereni da će ta mera u kratkom roku pokazati prve rezultate, nevladin sektor koji vodi računa o pravima životinja upozorava da je naplata takve takse potpuno besmislena.
Uz račune za struju i ostale komunalije vlasnicima 3.500 pasa koji su okarakterisani kao opasni stiglo je poresko rešenje za uplatu 2.500 dinara. Takva rešenja dobili su svi vlasnici koji su svoje pse prijavili Centralnom registru Uprave za veterinu. Jedan od njih je Ognjen, koji tvrdi da problem ne može biti pas, već je to isključivo njegov vlasnik.

"Sve zavisi od gazde da li će pas biti opasan ili ne. Ja sam 11 godina u stanu držao pitbula, nikada nije zarežao i zalajao. Imam ćerku, malu, koja se igrala stalno sa njim. Taksa mislim da nema svrhe i uopšte ta kategorizacija tih nekoliko vrsta pasa na opasne. Po meni su opasnije lutalice o kojima niko ne brine i povećava im se broj svakodnevno. Mislim da se događa veći broj tih pasa, nego opasnih - pod znacima navoda", objašnjava on za Radio B92.

Direktor Uprave javnih prihoda za grad Beograd Vladan Luković kaže da građani uglavnom plaćaju propisanu taksu za svog tzv. opasnog psa.

"Do sada je uplaćeno negde oko 500.000 dinara u budžet grada Beograda, jer su to, napominjem, sredstva koja se slivaju u budžet grada. Očekujemo i u budućem periodu da svi oni koji su dobili rešenja ispune svoje obaveze i postupe u skladu sa njima. Postupak se sprovodi u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011 i 2/2012 - ispr. - prim. red.) koji definišu redovnu i prinudnu naplatu: Ukoliko obveznik ne izvrši redovno svoju obavezu, biće mu naplaćena prinudno u skladu sa zakonom", kaže Luković.

Na gradskoj "crnoj listi" našli su se pitbul terijer, bul terijer, mini bul terijer, američki staford i njihovi mešanci, objašnjava Dušan Ljuština iz veterinarske inspekcije grada Beograda.
"U kategoriju su svrstani svi oni psi koji bez očiglednog povoda napadaju čoveka ili mu nanesu telesnu povredu. To su rase koje su sklone takvom ponašanju. To su bili kriterijumi od presudnog značaja za donošenje pravilnika. Svakako da taksa koju je grad propisao utiče na to da vlasnici shvataju stvari ozbiljno za razliku od pre kada je sve bilo na volji građana i vlasnika tih pasa", ističe Ljuština.

Deo javnosti koji nije saglasan sa primenom ove, uslovno rečeno, nove mere su nevladine organizacije za zaštitu prava životinja. Elvir Burazerović iz organizacije ORKA pita se zbog čega je pojam opasnog psa u Pravilniku Uprave za veterinu toliko uopšten da faktički osuđuje nekoliko rasa pasa.

"Osnovna primedba celoj ovoj priči jeste to što su u Pravilniku o opasnim psima pojedine rase utvrđene kao opasne, a druge kao tobože nisu. Trebalo je ići isključivo na individualnu odgovornost vlasnika, odnosno na proglašenje pojedinih pasa kao opasnih ako ne prođu test socijalizacije. Potpuno je sigurno da će se posle ove mere povećati broj napuštenih životinja i ono što već danas imamo kao praksu jesu dva najomiljenija načina za izbegavanje takse: Vađenje mikročipa i navodno otpremanje pasa van Beograda, na teritoriju gde se taksa ne plaća", objašnjava on.

Uz registrovanih 3.500 opasnih, procenjuje se da u Beogradu ima oko 100.000 pasa, od kojih je njih skoro 15.000 napušteno. U poslednjim akcijama veterinarska inspekcija je u azile u Ovči i Rakovici smestila ukupno 109 napuštenih pasa.

Izvor: Vebsajt B92, 26.4.2012.

VLADA PRIPREMA UREDBU KOJOM SE PREDVIĐA DA SVEŠTENICIMA PENZIJA BUDE ZAGARANTOVANA

Vlada će u najskorije vreme doneti uredbu kojom država preuzima obavezu plaćanja poreza i doprinosa. Time će biti rešen jedan od najvećih problema svih konfesija u zemlji.

"Zakonom o doprinosima već je propisano da država može da plaća obaveze iz penzijsko-invalidskog osiguranja, ali nije bilo regulisano na koju osnovicu. Zato je ovom Uredbom konačno precizirano da će se porezi i doprinosi plaćati na minimalni iznos zarade. Samim tim, država će biti garant da će sveštenici i verski službenici dobijati penziju", objašnjava Radina Todović, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalne politike.

U Ministarstvu rada dodaju i da, osim republike, doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje može da plaća i lokalna samouprava, pokrajina, pa i crkva ili samo sveštenstvo.
"Zato svi koji žele da imaju bolje penzije mogu sami da uplaćuju novac na osnovicu koju sami odaberu umesto da se zadrže na minimalcu koji im država garantuje", dodaje Todovićeva.
Svaki verski službenik prosečno će koštati državu oko 153.600 dinara godišnje. Toliko iznosi prosek opterećenja na godišnju minimalnu zaradu. Prema podacima Fonda PIO, oltarima u Srbiji služi oko 2.000 sveštenika svih konfesija. Najbrojniji su pravoslavni klirici, kojih je oko 1.700, dok ostatak čini sveštenstvo Rimokatoličke crkve, islamski imami, protestantski pastori...

Muke prilikom obračuna penzija i sitni iznosi na čekovima bili su zajednički svima, bez razlike na "kroj mantije". Penzionisani sveštenik SPC, primera radi, trenutno prima prosečnu penziju koja jedva prebacuje 20.000 dinara mesečno. Stanje je posebno bilo teško od 1997. godine, kada je država obustavila uplatu dela poreza i doprinosa, koji je do tada bio "odmeren" na polovinu ukupne plate.

Doprinosi iz državne kase biće izdvajani za sve ljude u mantijama bez obzira na mesto službovanja.

"Ovo je značajno jer se sveštenici u velikim gradovima i udaljenim selima puno razlikuju po visini primanja. To će osetno da popravi položaj najsiromašnijih sveštenika", napominju u Patrijaršiji.

Sveštenici i verski službenici su pokrenuli i pitanje povezivanja staža jer mnogima doprinosi godinama nisu uplaćivani, pa ih to koči u penzionisanju.

Zato je i Penzijski fond Srbije dostavio Patrijaršiji SPC spisak sveštenika i podatke o godinama za koje im nedostaju doprinosi.

U sedištu Srpske crkve očekuju da će inicijativu za povezivanje staža pokrenuti Ministarstvo vera.

Izvor: Vebsajt B92, 26.4.2012.

ZAKON O SOCIJALNOM STANOVANJU: Potpisani ugovori o izgradnji 789 socijalnih stanova u sedam gradova
ZAKON O SOCIJALNOM STANOVANJU: Potpisani ugovori o izgradnji 789 socijalnih stanova u sedam gradova

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE UNOSA NENOVČANOG ULOGA (NEPOKRETNOSTI, ODNOSNO PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE) U DRUGO PRAVNO LICE - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 27
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN RASHODA KOJE ISKAZUJE OGRANAK NASTALIH PO OSNOVU OBAVLJANJA AKTIVNOSTI PODRŠKE SVOJOJ NEREZIDENTNOJ CENTRALI - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 6
 • Ministarstvo finansija: USLOVI POD KOJIMA SE PRAVNA LICA SMATRAJU POVEZANIM LICIMA - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 59
Aktuelna sudska praksa

 • Apelacioni sud u Beogradu: DEKLARATIVNA PRIRODA ZAHTEVA ZA UTVRĐENJE SUVLASNIČKOG UDELA - Zakon o parničnom postupku: član 335
 • Apelacioni sud u Beogradu: NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE U SLUČAJU SMRTI NEROĐENOG DETETA - Zakon o obligacionim odnosima: član 201 stav 1
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST DONOŠENJA MEĐUPRESUDE PO DEKLARATORNOM TUŽBENOM ZAHTEVU - Zakon o parničnom postupku: član 335
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEOSNOVANO IZRICANJE NOVČANE KAZNE ZBOG NEDOSTAVLJANJA TRAŽENE ISPRAVE - Zakon o parničnom postupku: član 223
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA NEDONOŠENJE REŠENJA O KORIŠĆENJU GODIŠNJEG ODMORA - Zakon o radu: član 75 stav 2
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODREĐIVANJE PERIODA KORIŠĆENJA GODIŠNJEG ODMORA I DOSTAVLJANJE REŠENJA ZAPOSLENOM - Zakon o parničnom postupku: čl. 220 i 223
 • Apelacioni sud u Beogradu: POVRAĆAJ PRIVREMENO ODUZETOG NOVCA OD OSUĐENIH LICA U KRIVIČNOM POSTUPKU - Zakonik o krivičnom postupku: čl. 207, 211 i 212
 • Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST ODBAČAJA TUŽBE KOJA SADRŽI JEDAN OBAVEZUJUĆI I VIŠE UTVRĐUJUĆIH ZAHTEVA - Zakon o parničnom postupku: član 103 stav 6
 • Privredni apelacioni sud: OBAVEZA TUŽENOG DA ZA SVOJE NAVODE PREDLOŽI ODNOSNO PRILOŽI DOKAZE - Zakon o parničnom postupku: član 223 stav 3
 • Privredni apelacioni sud: PRAVO NA NAKNADU TROŠKOVA NA IME SASTAVA OBRAZLOŽENOG PODNESKA - Zakon o parničnom postupku: član 150 stav 1 i član 187 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: PRINUDNA NAPLATA SUDSKE TAKSE U POSTUPKU KOJI SE VODI RADI NAPLATE NOVČANOG POTRAŽIVANJA - Zakon o sudskim taksama: čl. 40 i 41
 • Privredni apelacioni sud: USLOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAPLATU NAKNADE NA IME JAVNOG SAOPŠTAVANJA FONOGRAMA - Zakon o autorskom i srodnim pravima: član 125
Likvidacije:

U periodu od 23. do 27. aprila 2012. godine na web site-u Agencije za privredne registre objavljeni su oglasi o pokretanju postupka likvidacije za sledeće privredne subjekte:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

207415

MRAZELEKTRONIK

Beograd-Rakovica

27.04.2012

120

207411

DIN

Velika Plana

27.04.2012

90

207402

LARY & CO.

Irig

27.04.2012

90

207399

RESTORAN DEDINJE

Beograd-Savski Venac

27.04.2012

90

207390

RED FOX

Pančevo

27.04.2012

90

207378

VLAZNIM-LESNA

Bujanovac

27.04.2012

90

207365

TWO - CARS

Subotica

27.04.2012

90

207349

SJAJ IMPERIAL

Novi Sad - grad

27.04.2012

90

207346

SIAL

Beograd-Zemun

27.04.2012

90

207330

FRIZBY

Beograd-Zemun

27.04.2012

90

207308

JOVBOJ-PROM

Leposavić

26.04.2012

90

207300

G.S. TRADE

Beograd-Rakovica

26.04.2012

90

207293

HOMEL

Beograd-Zvezdara

26.04.2012

90

207290

LUKIĆ COMPANY

Bečej

26.04.2012

90

207295

ORION MEDIC

Beograd-Savski Venac

26.04.2012

90

207274

RETREAT

Kanjiža

26.04.2012

90

207267

OBUĆINA

Čačak

26.04.2012

90

Stečajevi:

Stečajevi:

Državni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Božića (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan državnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskršnji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).
OPŠTINSKA UPRAVA SENTA I KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJU ZAJEDNIČKU PREZENTACIJU, 16. MARTA 2012. ULAZ SLOBODAN

Dana 16.03.2012. godine, sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Senta, Glavni trg 1, kompanija Paragraf održaće prezentaciju PRAVNE BAZE PARAGRAF LEX, i predstaviće i ostala svoja izdanja:

Časopise:

Priručnike:

Prezentaciju zajednički organizuju Opštinska uprava Senta i kompanija Paragraf. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.

MAILING LISTA

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o aktivnostima i novostima kompanije Paragraf prijavite se na našu mailing listu.

Vaš e-mail neće biti upotrebljen u druge svrhe osim u svrhu obaveštavanja o aktivnostima kompanije Paragraf.


Email: