Aktuelne vesti na dan 02. mart 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


PrelistavajuĆi dnevne novine:Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Časopis PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR je namenjen svima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 37 / FEBRUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 40 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis CARINSKI INSTRUKTOR - časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 15 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis PRAVNI INSTRUKTOR - časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 15 / MART >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 14. OD 2012/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • POSLOVI IZVRŠITELJA: • Ovlašćenja i dužnosti izvršitelja u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju •
 • OSTVARIVANJE PRAVA STEČAJNOG POVERIOCA PO PRAVNOSNAŽNOSTI PRESUDE U PARNIČNOM POSTUPKU KOJOM JE UTVRĐENO POSTOJANJE POTRAŽIVANJA
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • (NE)MOGUĆNOST ISPLATA/DAVANJA POVODOM 8. MARTA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
 • PREGLED AKTUELNIH SLUŽBENIH MIŠLJENJA: • Budžetski instruktor •
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • PORESKA PRIJAVA POREZA NA DODATU VREDNOST • Detaljne instrukcije u vezi sa obavezom podnošenja, poreskim periodom, sadržinom i načinom popunjavanja Obrasca PPPDV •
 • NOMINALNI IZNOSI PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI SA DECOM I CENZUSI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK PREMA REŠENJU MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE OD 23.2.2012. GODINE
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE / Prilozi objavljeni na današnji dan:

INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE:

PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Mart 2012. godine •

SEDNICA VLADE REPUBLIKE SRBIJE ODRŽANA 1. MARTA 2012. GODINE: • Usvojeno više predloga zakona •

Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Dušan Petrović saopštio je da je Vlada na današnjoj sednici donela uredbu o prodaji 50.000 tona merkantilnog kukuruza po ceni od 18 dinara po kilogramu radi smanjenja troškova proizvodnje hrane za životinje i unapređenja proizvodnje mesa.

Petrović je na konferenciji za novinare, održanoj nakon sednice Vlade, objasnio da će prodaja kukuruza, koji je vlasništvo Republičke direkcije za robne rezerve, biti obavljana preko Produktne berze u Novom Sadu.

Pravo na kupovinu merkantilnog kukuruza, kako je objasnio, imaće privredna društva koja imaju registrovan objekat za proizvodnju hrane za životinje.

Prema njegovoj oceni, kao rezultat primene ove uredbe može se očekivati povećanje konkurentnosti proizvođača u stočarstvu i obezbeđivanje niže cene mesa na tržištu za potrebe potrošača.

On je naveo da se stvaraju uslovi za povećanje konkurentnosti industrije hrane za životinje i stabilizaciju cena na tržištu kukuruza, uz podsećanje na to da kukuruz u troškovima proizvodnje hrane za životinje u našim uslovima učestvuje sa približno 60 odsto.

Republička direkcija za robne rezerve intervenisaće na tržištu merkantilnog kukuruza i hrane za životinje kada njegova cena na tržištu pređe iznos od 18 dinara po kilogramu sa uračunatim porezom na dodatu vrednost, objasnio je ministar.

Prema njegovim rečima, kupac u skladu sa ovom uredbom ima pravo na kupovinu najviše do 300 tona, a ne manje od 20 tona merkantilnog kukuruza prilikom svake intervencije direkcije.

Petrović je rekao i da ne postoji nijedan razlog da se van snage stavi odluka o ograničenju marži na osnovne životne namirnice, i ocenio da je ta uredba dala pun efekat i da su cene osnovnih životnih namirnica ostale stabilne, a standard građana sačuvan.

Nema nikakvog razloga za poskupljenje osnovnih životnih namirnica, odnosno onih namirnica koje se u velikoj meri proizvode od domaćih sirovina, istakao je ministar.
On je potvrdio da će biti povećane cene namirnica kao što su sokovi i konditorski proizvodi, pre svega oni koji se uvoze.

S druge strane, sa svim značajnijim domaćim proizvođačima sokova i konditorskih proizvoda obavljene su konsultacije i oni neće povećavati cene svojih proizvoda, ukazao je Petrović.

Prema njegovoj oceni, značajno je da se precizno prate promene na tržištu, pri čemu nema mere koja bi mogla biti doneta kako bi neko bio sprečen da poveća cene svojih proizvoda.
Vlada je na današnjoj sednici usvojila i predloge zakona o potvrđivanju sporazuma Srbije sa Grčkom i Brazilom u obasti odbrane, Srbije i Poljske o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala i Srbije i Mađarske u oblasti saobraćaja.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 1.3.2012.

SAOPŠTENJE SA 5. SEDNICE II VELIKOG VEĆA USTAVNOG SUDA, ODRŽANE 1. MARTA 2012. GODINE

Ustavni sud, Veliko veće, je na 5. sednici II Velikog veća odlučio o 11 predmeta, a u predmetima IUm-67/2011, Už-782/2009 i Už-3238/2011 je odložio razmatranje i odlučivanje.

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti odredbe člana 97. stav 3. Zakona o državnom premeru i katastru ("Službeni glasnik RS", br. 72/2009 i 18/2010). (predmet IUz-298/2011)

II U postupcima po ustavnim žalbama Ustavni sud je:

- usvojio ustavne žalbe u predmetima Už-1309/2009, Už-1455/2009, Už-2067/2009 i Už-1708/2010.
- odbio kao neosnovane ustavne žalbe, jer je utvrdio da nema povreda prava zajemčenih Ustavom, u predmetima Už-1330/2009, Už-1609/2009, Už-1731/2009, Už-1956/2009, Už-2006/2009 i Už-3519/2011.

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 1.3.2012.

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU: Zaštitnik građana smatra da bi Narodna skupština bez odlaganja trebalo da usvoji izmene i dopune Zakona u delu koji se odnosi na sastavljanje isprave o činjenici rođenja

Problem "pravno nevidljivih lica" postoji godinama i sprečava više hiljada ljudi da ostvare osnovna ljudska prava. Zaštitnik građana, stoga smatra, da bi Narodna skupština, bez odlaganja, trebalo da usvoji izmene i dopune Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon i 18/2005 - dr. zakon - prim. red) u delu koji se odnosi na sastavljanje isprave o činjenici rođenja.

Zaštitnik građana kao podnosilac Inicijative za izmenu i dopunu Zakona o vanparničnom postupku Vladi Republike Srbije, uložiće i amandman zbog izmena upućenog predloga koje su u međuvremenu nastale. Naime, Zaštitnik građana očekuje da će Narodna skupština usvojiti izmene i dopune saglasno predlogu koji je Zaštitnik građana uputio Vladi u kojem je bilo predloženo da organizacije koji se bave ljudskim pravima mogu da pokrenu postupak za sastavljanje isprave o činjenici rođenja. Ova izmena veoma je važna, s obzirom na to da su nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, radeći na problemima "pravno nevidljivih lica" i lica koja ne poseduju lična dokumenta stekla stručnost i razvile potrebne resurse na osnovu kojih mogu aktivno učestvovati u rešavanju njihovih problema.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 1.3 2012.

ZAKON O HEMIKALIJAMA: Ovim propisom je u Srbiji po prvi put uspostavljen registar hemikalija koje se stavljaju na tržište što konačno omogućava kontrolu i usmeravanje akcija sa ciljem da se umanji rizik po bezbednost građana i životne sredine

U Medija centru u organizaciji Agencije za hemikalije održan je sastanak sa predstavnicima medija u vezi sistema upravljanja hemikalijama u Republici Srbiji. Učesnici ovog skupa su se osvrnuli na izazove koje sve veće korišćenje hemikalija u savremenom životu predstavlja za zdravlje ljudi i životnu sredinu. Takođe, pojašnjeno je na koje načine sistem upravljanja hemikalijama u Republici Srbiji, uspostavljen Zakonom o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 88/2010 i 92/2011 - prim. red), svodi ove rizike na najmanju moguću meru.

Ovim propisom je u Srbiji po prvi put uspostavljen registar hemikalija koje se stavljaju na tržište što konačno omogućava kontrolu i usmeravanje akcija sa ciljem da se umanji rizik po bezbednost građana i životne sredine. Agenciji za hemikalije je tokom 2011. godine 1020 preduzeća, koja se bave proizvodnjom i prometom hemikalija, podnelo zahtev za upis u Registar preko 18.000 hemikalija.

Upis u Registar hemikalija, klasifikacija i obeležavanje hemikalija, zabrane i ograničenja, kao i autorizacija biocidnih proizvoda predstavljaju ključne elemente novog sistema upravljanja hemikalijama na srpskom tržištu.

"Za razliku od starih propisa koji su zabranjivali samo 19 otrovnih supstanci, danas su na snazi zabrane i ograničenja prometa određenih hemikalija kroz propise na nekoliko stotina strana, a koji tretiraju preko 1100 supstanci sa kancerogenim, mutagenim i toksičnim svojstvima", izjavila je Valentina Mart, izvršni direktor za hemikalije Agencije za hemikalije, govoreći o novim propisima u oblasti bezbednosnog upravljanja hemikalijama i biocidnim proizvodima.

Predstavnici Agencije naglasili su da je glavni cilj novog sistema zaštita građana i životne sredine, uz očuvanje konkurentosti privrede. U tom smislu, proizvođači hemikalija obavezni su da građane na odgovarajući način informišu o bezbednom korišćenju hemikalija preko etikete i Bezbednosnog lista.

Navodeći detalje finansijskih efekata novog sistema, direktor Agencije za hemikalije Jelena Cvetković naglasila je da su preduzeća koja se bave proizvodnjom i prometom hemikalija u obavezi da hemikalije upišu u Registar hemikalija.

"U saradnji sa Privrednom komorom, kao zaštitnu meru, usvojili smo odredbu kojom se propisuje da naknada za upis hemikalija u Registar ne može da prelazi više od 0,3% poslovnog prihoda preduzeća", naglasila je Cvetkovićeva.

Da bi preduzeće moglo da proizvodi i stavi u promet biocidni proizvod, Zakon nalaže obavezu procene rizika i autorizaciju svakog pojedinačnog proizvoda.

"U ovom trenutku, za registraciju biocida plaća se naknada od 25.000 dinara po prozivodu. Naknada se plaća jednokratno i omogućava višegodišnje stavljanje u promet bez dodatnih administrativnih troškova, sve do obaveze izrade Tehničkog dosijea", naglasila je Cvetkovićeva i dodala da je novim propisima, koji su usklađeni sa evropskom i svetskom praksom, odgovornost i finansijska obaveza preneta na privredne subjekte koji od prometa hemikalija stvaraju profit.

"U svetu je danas izolovano preko 50 miliona hemikalija, od kojih su građani u svakodnevnom kontaktu sa preko 100.000 hemikalija koje su u najširoj upotrebi", izjavila je juče na konferenciji za novinare Agencije za hemikalije, prof. dr Vesna Matović, predsednica Udruženja toksikologa Srbije i šef Katedre za toksikologiju na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ukazujući na to da u zavisnosti od načina kako ih koristimo, hemikalije mogu da budu otrov ili lek, prof dr Matović je upozorila da vrlo opasne hemikalije mogu da dovedu do mutacija, pojave kancera, različitih malformacija u trudnoći i problema sa plodnošću.

"Podaci Svetske zdravstvene organizacije dovode, između ostalog, u vezu pandemiju kancerogenih oboljenja u svetu sa dramatičnim porastom upotreba hemikalija", saopštila je prof. dr Matović.

Dekan Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beograd i predsednik Upravnog odbora Agencije za hemikalije prof. dr Branimir Jovančićević naglasio je da je konačan cilj novog sistema bezbednosnog upravljanja hemikalijama da se hemikalije koje predstavljaju rizik vremenom zamene bezbednijim alternativama, a da se građani adekvatno informišu o načinima na koje mogu bezbedno da ih koriste.

Izvor: Vebsajt Agencije za hemikalije, 29.2.2012.

ZAKON O STEČAJU: Objavljen spisak pravnih lica koja su obustavila plaćanja sa stanjem na dan 29. februar 2012. godine

Odeljenje za prinudnu naplatu Narodne banke Srbije, na osnovu člana 150. Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009), objavilo je na vebsajtu www.nbs.rs
• Spisak pravnih lica koja su obustavila plaćanja sa stanjem na dan 29.2.2012. godine:

Obaveštenje o pravnim licima koja su obustavila sva plaćanja u neprekidnom trajanju od jedne godine sa stanjem na dan 29.2.2012.
http://www.nbs.rs/export/internet/latinica/67/obustavili_placanja/pravna_lica_obustavljena_placanja_januar_2012.xls

Napomena:

* Naziv, mesto i adresa pravnog lica su podaci Agencije za privredne registre ili Republičkog zavoda za statistiku odnosno banaka za pravna lica koja nisu registrovana kod Agencije.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 1.3.2012.

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE: Unija poslodavaca Srbije smatra da ukoliko ne bude bilo promena sporne Uredbe preti dalje zatvaranje značajnog broja malih trgovinskih radnji i gubitak hiljada radnih mesta u grani trgovine

Predstavnici najvećih udruženja malih trgovaca u Srbiji održali su sastanak sa državnim sekretarom Ministarstva trgovine povodom ograničenja marži na osnovne životne namirnice, marže na cigarete, elektronske dopune i hleb.

Male trgovce je primio državni sekretar za trgovinu dr Vladimir Matović i sa njima razgovarao o primeni sporne Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - prim. red).

Pošto gotovo 70% ukupne prodaje u malim trgovinama čini promet osnovnih životnih namirnica i cigareta Vladina Uredba i striktne marže duvanskih kompanija naterale su male trgovce u gubitke tokom januara i februara. Situacija na terenu ukazuje da ukoliko ne bude bilo promena sporne Uredbe preti dalje zatvaranje značajnog broja malih trgovinskih radnji i gubitak hiljada radnih mesta u grani trgovine.

Nakon iznesenog stava predstavnika Ministarstva trgovine da je donošenje Uredbe bilo neophodno, predstavnici malih trgovaca predložili su da se smanji broj artikala obuhvaćenih Uredbom, jer u suprotnom sledi masovno zatvaranje malih trgovina. Na taj način bi se pasterizovano mleko, brašno tip-500, više vrsta ulja i šećera izuzela iz Uredbe, a odredio bi se jedan tip mleka, brašna, ulja i šećera koji bi bio ograničen bruto trgovačkom maržom na 10%. Predloženo je i da se ne deli marža sa trgovcima na veliko na šećer i brašno, zato što proizvođači šećera i brašna nemaju direktnu dostavu, te nisu u mogućnosti da ostvare ni 10%, nego to dele sa trgovačkim lancima. Takođe, da se cigarete i dopune sa sadašnjih 3% (cigarete) i 2% (dopune) vrate na prethodno stanje od 8-10% rabata. Da se 3-4 puta godišnje mali trgovci direktno sastaju sa predstavnicima Ministarstva trgovine, gde bi se otklanjali postojeći problemi. Na ovaj način napravio bi se kompromis između negativnih efekata donesene Uredbe o ograničenju marži na osnovne životne namirnice koja je izazvala ogromne gubitke kod trgovaca i potreba najsiromašnijeg dela stanovništva.

Državni sekretar Vladimir Matović, obećao je da će sredinom naredne nedelje zakazati novi sastanak sa predstavnicima malih trgovaca na kome bi se razmotrilo da li je moguće ovakvo modifikovanje Uredbe.

Izvor: Vebsajt Unije poslodavaca Srbije, 1.3.2012.

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA PRI UVOZU ODREĐENE ROBE, ODNOSNO IZUZIMANJE OD PLAĆANJA CARINSKIH DAŽBINA ZA ODREĐENU ROBU U 2012. GODINI: Usvojena na sednici Vlade Republike Srbije od 1. marta 2012. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici od 1. marta 2012. godine usvojila Odluku o dopunama Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2012. godini.

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 30. stav 6. Carinskog zakona, prema kojem Vlada propisuje uslove, postupak i način primene autonomnih mera za robu koja se ne proizvodi u Republici Srbiji ili se ne proizvodi u dovoljnim količinama ili ne zadovoljava potrebe domaće privrede i tržišta.

Dopune Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2012. godini ("Sl. glasnik RS", br. 97/2011 i 10/2012) se ogledaju u sledećem:

- u spisak robe u tački 2. Odluke uvodi se 5 novih tar. oznaka u koje se svrstavaju telad za tov težine do 80 kg, junad mase preko 80 kg do 300 kg kao i prasad težine do 50 kg, za koje se stope carine snižavaju i

- uvodi se tačka 2a, kojom je predviđeno da se pomenuta roba izuzuzima od plaćanja carinskih dažbina, ako je poreklom iz Evropske unije.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija, 1.3.2012.

RASPISAN JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU MERE PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA KOJA IMAJU TENDENCIJU BRZOG RASTA - GAZELE • Rok za podnošenje prijava je 29. mart 2012. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", broj 101/2011) i Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini ("Sl. glasnik RS", broj 8/2012), Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta - gazelle.

Meru podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta - gazele (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ove Mere iznose 30.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Mere jeste unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, koji svojim poslovanjem ostvaruju uspeh na tržištu, povećavaju zaposlenost i ubrzano se razvijaju - gazele kroz podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i njihovom dinamičnijem rastu; povećanje vrednosti i obima prometa brzorastućih malih i srednjih preduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu; povećanje internacionalizacije MSP; povećanje učešća onih MSP koja rastu zahvaljujući izvozu; povećanje direktnih ulaganja u dinamična preduzeća.

Korisnici bespovratnih sredstava - Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica registrovana u Agenciji za privredne registre i definisana kao brzorastuća preduzeća - gazele.

Gazela je, prema Meri 3, malo ili srednje preduzeće (u daljem tekstu: MSP), koje:

1. je upisano u registar privrednih društava najkasnije 31. decembra 2007. godine;
2. je nezavisno, odnosno nije deo holdinga - drugi privredni subjekt ima vlasništvo do 49% osnovnog kapitala preduzeća;
3. ima najmanje 10 zaposlenih (počev od 1. januara 2012. godine);
4. je ostvarilo rast prihoda od prodaje u 2010. godini od najmanje 30% u odnosu na 2008. godinu;
5. nije poslovalo sa gubitkom najmanje u 2008, 2009. i 2010. godini.

Namena bespovratnih sredstava - Gazele ostvaruju pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

I grupa aktivnosti

1. Usklađivanje tehnoloških kapaciteta postrojenja s najbolje dostupnim tehnikama u oblasti ekološke zaštite - izrada analize stanja postrojenja i elaborata o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja (u skladu su zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);
2. Usklađivanje sa zahtevima domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda o bezbednosti proizvoda (dokazivanje usaglašenosti proizvoda sa zahtevima o bezbednosti koji su dati u tehničkim propisima i standardima i to evropskim, za različite sektore industrije, i domaćim kojima se transponuju evropski propisi);
3. Priprema za dobijanje prava na korišćenje eko-znaka - laboratorijska ispitivanja, tehnička specifikacija, merenja (u skladu sa zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);
4. Izrada tehničko-projektne dokumentacije ili studija o tehničkoj izvodljivosti za:
- planirane investicione projekte preduzeća (izgradnja novih proizvodnih pogona i nabavka nove opreme sa ciljem unapređenja proizvodnje);
- pripremu preduzeća za povećanje energetske efikasnosti;
- uspostavljanje unutrašnjih sistema upravljanja otpadom i sistema za zaštitu životne sredine;
5. Dobijanje i potvrđivanje patenata i drugih prava industrijske svojine;
6. Uvođenje informacionih sistema za razvoj poslovanja (ERP).

II grupa aktivnosti

1. Priprema i realizacija razvojnih projekata predstavljanja i povezivanja preduzeća sa investitorima - investment readiness;
2. Uvođenje nove organizacione strukture u skladu sa rastućim potrebama preduzeća i procesa rada;
3. Priprema srednjoročnog strateškog plana preduzeća;
4. Specijalizovane obuke za menadžment - edukacija u vezi sa strateškim planiranjem i upravljanjem, finansijskim menadžmentom, upravljanjem intelektualnom svojinom preduzeća;
5. Nabavka specifičnih softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju Mere se ne mogu koristiti za: podršku pravnim licima koja obavljaju delatnosti trgovine na veliko i malo; zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza; zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove; kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad; troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću; troškove izrade veb prezentacija; ostale troškove koji nisu obuhvaćeni u tački 3.2.2. Programa Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini.

Uslovi za učešće u Meri - Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
2) da su, u skladu sa ovim pozivom, klasifikovana kao mala i srednja preduzeća koja imaju tendenciju brzog rasta - gazele;
3) da su registrovani u Agenciji za privredne registre;
4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije;
5) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
6) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
8) da su podneli popunjen prijavni formular akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji sa potrebnom dokumentacijom;
9) da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
10) da nisu u teškoćama, a prema definiciji datoj u Programu Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini.

Finansijski okvir - Pravna lica koja su se prijavila da budu korisnici Mere mogu ostvariti pravo na refundaciju do 50% opravdanih troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 1.500.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 800.000,00 za drugu grupu aktivnosti.

Na osnovu Kriterijuma za izbor predloženih aktivnosti, koji su objavljeni godini na internet sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije u Programu Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012., Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva će doneti odluku o izboru aktivnosti čiji troškovi će biti refundirani.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava - Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini, predaje se lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno Nacionalnoj agenciji, u dva primerka na sledeće adrese:

• Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije "RARIS", d.o.o. Zaječar; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org
• Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj - Banat, d.o.o. Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs
• Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o., Leskovac; Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org
• Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Kraljevo d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org
• Oblasna razvojna asocijacija "JUG" d.o.o. Niš; Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs
• Regionalna razvojna agencija - Zlatibor d.o.o. Užice; Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs
• Regionalna razvojna agencija Bačka; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad; Tel/faks: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs
• Regionalna razvojna agencija Srem, Glavna br.172, Ruma; Tel: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs

Prijave se mogu predati i u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, Kancelarija u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11 000 Beograd, tel: 011/20 60 847 i 011/20 60 854.
U navedenim agencijama se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Meri, kao i stručna pomoć za pripremu zahteva.

Prijem zahteva i stručnu podršku u njihovoj pripremi vršiće i regionalne razvojne agencije koje se akredituju nakon objavljivanja Javnog poziva za ovu Meru, a čiji se ažurirani spisak može naći na internet strani Nacionalne agencije www.narr.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava je 29. 03. 2012. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava za Javni poziv Mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendneciju brzog rasta - gazele - NE OTVARATI", sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursna dokumentacija neophodna za učešće u Meri, može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi: www.narr.gov.rs. Na ovim adresama može se preuzeti i Uredba o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u Javnom pozivu.

Obaveštenje o izboru - Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku do 45 dana od dana zatvaranja konkursa i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, koji su u obavezi da ugovor potpišu najkasnije u roku do 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja. 

Detaljnije informacije možete pogledati na http://www.merr.gov.rs/sr/javni-pozivi

Izvor: Vebsajt Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, 29.2.2012.

OBJAVLJEN KONKURS ZA UČEŠĆE U PROJEKTU ECOPROFIT NOVI SAD 2012-2013 • Rok za prijavu je 30. mart 2012. godine •

Grad Novi Sad, Uprava za zaštitu životne sredine u saradnji sa Austrijskom agencijom za razvoj i grupacijom Denkstatt GmbH, objavio je konkurs za ucešće u projektu EcoProfit Novi Sad 2012-2013.

Projekat EcoProfit namenjen je kompanijama koje se bave proizvodnjem i/ili pružanjem usluga u cilju identifikacije, planiranja i sprovođenja opcija u pogledu zaštite životne sredine kao prvi korak ka eko-menadžmentu. Cilj je smanjivanje negativnih uticaja na životnu sredinu uz istovremeno ostvarivanje ušteda.

Konkurs je otvoren za sve vrste preduzeća: proizvodna, uslužna, banke, trgovine i sl. i odnosi se na preduzeća koja imaju neku od lokacija u Novom Sadu (nije obavezno da sedište preduzeća bude u Novom Sadu).

Rok za prijavu je 30.03.2012. godine. Prijavni formular i sve dodatne informacije mozete naći na sajtu http://environovisad.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=889

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 1.3.2012.

OBJAVLJEN 3. POZIV ZA PRIKUPLJANJE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE MAĐARSKE I SRBIJE: Rok za predaju predloga projekata je 30. maj 2012. godine

Kancelarija za evropske integracije Vlade Srbije i Nacionalna agencija za razvoj Mađarske danas objavljuju 3. poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije.

Progam sufinansira Evropska unija, a za zainteresovane je dostupno ukupno 15,1 milion evra.

Kako se navodi u saopštenju Informacionog centra IPA CBC programa Mađarska - Srbija određene su dve prioritetne mere: Infrastruktura i okruženje i Ekonomija, edukacija i kultura u okviru kojih se mogu prijavljivati predlozi projekata.

Informacioni dani povodom raspisivanja 3. poziva za prikupljanje predloga projekata biće organizovani 28. marta u Somboru, 29. marta u Kikindi i 30. marta u Novom Sadu.

Rok za predaju predloga projekata je 30. maj 2012. godine, a sve dodatne informacije dostupne su na programskoj internet stranici www.hu-srb-ipa.com (ONLINE), odnosno putem telefona Informacionog centra u Subotici, na broj 024-553-003.

Izvor: Tanjug, 1.3.2012.

U UPRAVI CARINA ODRŽANA PREZENTACIJA IZ OBLASTI ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE: Prezentacija je održana u okviru Tvining projekta koji sprovode carinske službe Srbije i Francuske, a koji se finansira iz predpristupnih fondova EU

U okviru Tvining projekta koji sprovode carinske službe Srbije i Francuske, a koji se finansira iz predpristupnih fondova EU, 28. februara u Upravi carina je održana prezentacija iz oblasti zaštite intelektualne svojine Grupe LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Skup je otvorio Nenad Manić, pomoćnik direktora UC - Sektora za kontrolu primene carinskih propisa.

Grupa LVMH okuplja više poznatih brendova parfema i kozmetike, među kojima su Parfums Givanchy, Guerlain, satova (Christian Dior, Tag Heuer), pića (Moet & Chandon), kožne galanterije (Louis Vuitton)...

Carinskim službenicima su prikazani originali i falsifikati različitih kolekcija navedenih brendova, kao i nekih drugih iz Grupe LVMH. Videli su detalje i načine utvrđivanja falsifikata, a za ovu priliku predavači su podelili nekoliko proizvoda koje su doneli, kako bi carinici na osnovu određenih indikatora i sami prepoznali da li se radi o originalu ili krivotvorenju.  

Prezentacije su održali Kristian Keno iz Grupe LVMH i Paolo Balistieri, zastupnik za kožnu galanteriju marke Luj Viton za područje Balkana. Inače, samo Francuska, Italija, Španija i SAD, su zemlje gde se nalazi proizvodnja pod brendom Luj Viton. Prodaja se obavlja isključivo u 459 prodavnica. U Srbiji takva prodavnica ne postoji, napomenuo je Balistieri.

U vezi prepoznavanja falsifikovanih u odnosu na originalne proizvode Balistieri je prikazao razlike u vrstama pakovanja, etiketama, sekvenciji i redosledu boja, napisima, kao i drugim detaljima, na koje treba da se obrati posebna pažnja. Prisutnim carinicima su podeljeni neki od originalnih, ali i krivotvorenih proizvoda da ih pogledaju, nakon čega je održana i mala vežba prepoznavanja - da li je u pitanju originalna roba ili falsifikat iz asortimana Luj Viton.

Pošto se veliki broj proizvoda falsifikuje, Balistieri je posebno govorio o naporima koji se ulažu u cilju zaštite brenda. Naveo je primer da ne prođe ni dva meseca od nove kolekcije, a na tržištu se već nalaze krivotvoreni proizvodi.

Izvor: Vebsajt Uprave carina, 29.2.2012.

SINDIKATI U VELIKOJ MERI SAMI KRIVI ZA LOŠ PLASMAN U MEDIJIMA: Njihove službe su zastarele u internoj i eksternoj komunikaciji, a savremeni nivoi odnosa sa medijima i javnošću za njih su gotovo nepoznati • Na predstavljanju istraživanja "Sindikati u medijima" ocenjeno da tri četvrtine tekstova u medijima u Srbiji o sindikalnim i temama o pravima zaposlenih čine izveštaji, vesti i intervjui, dok je članaka i komentara, kao i analitičkih tekstova tek 25 odsto •

Tri četvrtine tekstova u medijima u Srbiji o sindikalnim i temama o pravima zaposlenih čine izveštaji, vesti i intervjui, dok je članaka i komentara, kao i analitičkih tekstova tek 25 odsto, rekao je juče Srećko Mihailović, saradnik Centra za razvoj sindikalizma. On je, na predstavljanju istraživanja "Sindikati u medijima" koje je naručila fondacija Fridrih Ebert, rekao da mediji ne pokazuju interesovanje za analitičkim tekstovima o tim temama.

Istraživanje ukazuje da je ukupno o sindikatima u analiziranim štampanim medijima tokom devet meseci objavljeno 1.880 tekstova ili u proseku 209 mesečno, odnosno sedam dnevno. Skoro petina svih tekstova o sindikatima objavljena je u listu Danas. Kako se navodi, jedino je u Danasu broj tekstova o sindikatima veći od broja dana (275) u kojima je posmatrana štampa u ovom istraživanju, odnosno naš list je u proseku objavljivao dnevno 1,17 tekstova o sindikatima.

- Izuzev lista Danas, ostali štampani mediji su relativno ujednačeno pisali o sindikatima, istakao je Mihailović.

Kada je reč o sindikatima, u štampi se najviše pisalo o Savezu samostalnih sindikata Srbije, na koji se odnosi skoro svaki četvrti objavljeni tekst. Na drugom mestu je UGS Nezavisnost, iza kojeg slede Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS). Na četvrtom mestu je Unija prosvetnih radnika Srbije, potom Policijski sindikat Srbije, Sindikat pravosuđa i Nezavisni sindikat policije.

- U analiziranom periodu se neverovatno mnogo pisalo i o aktivnostima policijskih i sindikata prosvete, jer su u to vreme imali štrajkove. Štrajkovi su, naime, bili okidač za ovolike tekstove - objasnio je Mihailović.

Prema njegovim rečima, kao izvori i teme u medijskim prilozima o sindikatima apsolutno dominiraju sindikalni lideri. Tekstovi koji tematizuju Samostalni sindikat, u 45 odsto slučajeva u svom središtu imaju Ljubisava Orbovića, a u 54 odsto tekstova o ASNS u središtu novinarske pažnje je Ranka Savić. Međutim, kada je reč o UGS Nezavisnost, Branislav Čanak je u fokusu nepune četvrtine tekstova ili 23 odsto.

Tematski gledano više od trećine radničkih tema o kojima je pisano čine tekstovi o radu, nakon čega slede teme o radnicima (25 odsto). Svaka deveta tema odnosila se na socio-ekonomske indikatore, dok zapošljavanje čini devet odsto u ukupnom broju radničkih tema. Štrajkovi su na petom mestu rang liste po brojnosti napisa o ovim temama, posle čega slede tekstovi o zakonu o penzijama, siromaštvu i drugi.

Kada je reč o televizijama, rezultati istraživanja pokazuju da je tema rada najčešće bila zastupljena na TV Pink, odnosno 110 puta za 275 dana. Potom slede RTS, Hepi, B92 i Prva na kojima je tema rada bila je zastupljena između 66 i 78 puta, dok je na Studiju B i RTV bila najmanje prisutna - po 29 puta.

- O sindikatima se najčešće pisalo neutralno, veoma retko neodređeno i negativno, a češće afirmativno. U negativnim tekstovima dominira negativizam i senzacionalizam, a ne kritički pristup sindikatima. Najčešće su ti tekstovi o novcu, platama sindikalnih aktivista, načinu trošenja sindikalnih para - naveo je Mihailović.

Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković rekao je juče da "u našem društvu ne postoji prosindikalna klima", kao i da je poverenje u sindikate "sa početkom krize stravično opalo". Prema njegovim rečima, odnos prema sindikatima je "indiferentan, polurazumljiv i neutralan", iako "sindikati nešto pokušavaju da urade, ali im ne ide".

O istraživanju

Istraživanje Centra za razvoj sindikalizma "Sindikati u medijima" obavljeno je u saradnji sa fondacijom Fridrih Ebert, a analiza tekstova o sindikalnim i radničkim temama, u štampi i na televiziji, obavljena je u jednom tromesečju 2010. i dva tromesečja 2011. Analizom je obuhvaćeno devet dnevnih novina i četiri nedeljnika, kao i prilozi u udarnim emisijama vesti na nacionalnim televizijama.

Zastarele službe i "jeftina roba"

Iz diskusije nakon predstavljanja ovog zanimljivog istraživanja moglo se čuti da su i sindikati sami u velikoj meri krivi za loš plasman u medijima, jer su njihove službe zastarele u internoj i eksternoj komunikaciji i da su savremeni nivoi odnosa sa medijima i javnošću za njih gotovo nepoznati. Paradoksalno je takođe, kada je reč o zastupljenosti grana sindikata, da je o sindikalnom organizovanju novinara i njihovom položaju gotovo najmanje pisano. To Mihailović i Stoiljković objašnjavaju jednostavnom devizom poslodavaca - može "o drugima, a o mojoj kući ne".

Izvor: http://www.danas.rs
Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 29.2.2012.

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA: U okviru mera za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini. Javni poziv će biti otvoren dok se ne utroše sredstva opredeljena za ovu meru, a najkasnije do 15. novembra 2012. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu ("Sl. glasnik RSˮ, br. 101/2011) i Uredbe o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini ("Sl. glasnik RSˮ, br. 8/2012) Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini.

Meru za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, unapređenje životne sredine, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti; razvoj usluga za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge; promociju regionalnog identiteta i brendiranje regiona, za sufinansiranje učešća u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave, koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika.

Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstava su namenjena kao podrška jedinicama lokalne samouprave za:
a) Sufinansiranje pripreme aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu za dobijanje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora sa projektima od značaja za regionalni razvoj;
b) Sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave;
v) Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

1) Razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl);
2) Projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranju malih i srednjih preduzeća, povećanju zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanju poslovne i investicione klime;
3) Brendiranje regiona;
4) Regeneracija brownfield lokacija;
5) Razvoj geografskog informacionog sistema;
6) Priprema strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave;
7) Uspostavljanje ili unapređenje teritorijalnih partnerstva i inicijativa vezanih za razvoj i zapošljavanje između javnog i privatnog sektora;
8) Poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za mala i srednja preduzeća.

Pod projektima poslovne infrastrukture podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori i osnovna infrastruktura koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni putevi, komunalna infrastruktura itd).

Uslovi za dobijanje sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji ispunjavaju sledeće uslove:

Osnovni uslovi:

1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini ("Službeni glasnik RSˮ, broj 8/12- u daljem tekstu: Uredba) i Javnim pozivom;
2) da za istu namenu nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskog budžeta, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija (za namenu pod a i b);
3) da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
4) da račun podnosioca zahteva nije u blokadi.

Specifični uslovi:

5) za projekte poslovne infrastrukture neophodno je podneti dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave;
6) da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.
Jedinice lokalne samouprave mogu podneti po jedan zahtev za svaku od tri namene.

Način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora

Ispunjenost uslova po Uredbi i Javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva, koju Rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

Kriterijumi za ocenjivanje i selekciju zahteva su: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i rentabilnost troškova.

U skladu sa definisanim kriterijumima, Komisija će izvršiti rangiranje zahteva za dodelu sredstava. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluke o izboru zahteva kojima će se dodeliti bespovratna sredstva.

Svaki zahtev se ocenjuje i potrebno je da ukupno ima najmanje 51 poen kako ne bi bio odbijen.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od podnosilaca koji su ispunili formalne uslove iz Uredbe i Javnog poziva.

Spisak akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini ("Službeni glasnik RSˮ, broj 8/12), sledeće akreditovane regionalne razvojne agencije će pružati usluge jedinicama lokalne samouprave u pripremi dokumentacije:

1. Regionalna razvojna agencija za razvoj Istočne Srbije "Rarisˮ- Zaječar; Trg oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376 i 019/426-377; email: office@raris.org; www.raris.org;
2. Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj "Banatˮ- Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567 i 023/561-064; email: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs;
3. Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga-Leskovac, Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; email: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
4. Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga-Kraljevo, Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; email: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;
5. Oblasna razvojna asocijacija "Jugˮ- Niš, Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447 i 018/522-659; email: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs;
6. Regionalna razvojna agencija "Zlatiborˮ- Užice, Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065 i 031/510-098; email: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
7. Regionalna razvojna agencija Bačka-Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad; Tel: 021/557-781; email: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
8. Regionalna razvojna agencija Srem-Ruma, Glavna 172, Ruma; Tel: 022/470-910; email: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs.

U pripremi dokumentacije usluge će pružati i regionalne razvojne agencije koje će biti akreditovane i nakon objavljivanja Javnog poziva za ovu Meru, a čiji se ažurirani spisak može naći na internet strani Nacionalne agencije www.narr.gov.rs.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom i Uredbom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava za Javni poziv -sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou sa naznakom "NE OTVARATIˮ, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni poziv, prijavni formular, Uredba i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs.

Javni poziv će biti otvoren dok se ne utroše sredstva opredeljena za ovu Meru, a najkasnije do 15. novembra 2012. godine.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona 011/285-5229, 011/285-5135 i 011/285-5323 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: milica.adamovic@merr.gov.rs, jovanka.jovanovic@merr.gov.rs i zeljko.sokanovic@merr.gov.rs.

Obaveštenje o izboru

Ministarstvo će pismeno obavestiti podnosioce zahteva o ishodu izbora i pozvati ih na potpisivanje ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom.

Detaljnije informacije možete videti na http://www.merr.gov.rs/sr/javni-pozivi

Izvor: Vebsajt Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, 29.2.2012.

OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVKU FIREWALL UREĐAJA: Rok za preuzimanje konkursne dokumentacije je 10. mart 2012. godine, a rok za dostavljanje ponuda je 16. mart 2012. godine

Registar nacionalnog Internet domena Srbije je objavio javni poziv za prikupljanje ponuda za nabavku firewall uređaja.

Na osnovu Pravilnika o sprovođenju postupka nabavke fondacija Registar nacionalnog Internet domena Srbije (u daljem tekstu: Naručilac) poziva sva zainteresovana pravna lica da uzmu učešće u otvorenom postupku za nabavku firewall uređaja za potrebe postojećeg informacionog sistema.

Ponuda mora biti u celini pripremljena u skladu sa konkursnom dokumentacijom i mora da ispunjava sve uslove za učešće u postupku nabavke. Pravo učestvovanja u postupku imaju sva zainteresovana pravna lica koja dostave dokaze i obrasce tražene u konkursnoj dokumentaciji. Zainteresovana lica mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju zaključno sa 10.03.2012. godine, slanjem zahteva za dostavu dokumentacije, putem elektronske pošte, na sledeću adresu: kancelarija@rnids.rs

Formular zahteva za dostavu dokumentacije može se preuzeti sa veb sajta RNIDS.

Konkursna dokumentacija će biti dostavljena elektronskom poštom na adresu kontakt osobe navedene u zahtevu.

Rok za podnošenje ponuda je 16.03.2012. godine do 16 časova. Ako je ponuda podneta po isteku roka za podnošenje ponuda, smatraće se neblagovremenom, a Naručilac će je po okončanju postupka otvaranja ponuda vratiti neotvorenu ponuđaču.

Izvor: Vebsajt Registra nacionalnog internet domena Srbije, 29.2.2012.

ODRŽANA KONFERENCIJA "RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE U REPUBLICI SRBIJI": Oprema za uvođenje e-uprave je testirana i instalirana, a lokalnim samoupravama će biti na raspolaganju kada se utvrdi procedura njenog korišćenja

Ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije Milan Marković potvrdio je danas da je nabavljena oprema za uvođenje elektronske uprave (e-uprave) u Srbiji.

Marković je na konferenciji "Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji" istakao da vrednost opreme iznosi 2,5 miliona evra, i dodao da je ona testirana i instalirana, dok će lokalnim samoupravama biti na raspolaganju kada se utvrdi procedura njenog korišćenja.

On je napomenuo da je preduzet niz mera za uvođenje e-uprave, kojom se povećava efikasnost rada u državnim organima i unapređuje komunikacija sa građanima i privrednim subjektima.
Ministar je naveo da je već uveden sistem za obradu i čuvanje drugog primerka matičnih knjiga građana, kao i za razvoj jedinstvenog biračkog spiska.

Konferenciju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i Delegacijom Evropske unije u Srbiji, u okviru programa IPA 2010, koji je počeo u ferbuaru 2011. godine i planirano je da traje 18 meseci.


Glavni cilj projekta "Podrška razvoju e-uprave u Srbiji" jeste uspostavljanje nekih od elemenata infrastrukture e-uprave u skladu sa standardima EU u oblasti zaštite podataka, uz podsticanje efikasnosti i transparentnosti javne uprave.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.2.2012.

NACIONALNA STRATEGIJA ZA APROKSIMACIJU U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE: Predviđena su ulaganja u iznosu od 10,5 milijardi evra u narednih 10 godina u cilju ispunjavanja standarda predviđenih Poglavljem 27 Upitnika EK u pregovorima za članstvo u EU

Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić izjavio je danas da je Srbija u oblasti životne sredine u potpunosti usaglasila svoje zakonodavstvo sa evropskim i da je spremna da nakon dobijanja statusa kandidata za članstvo u EU započne pregovore o najzahtevnijem poglavlju 27 Upitnika EK.

Dulić je na konferenciji "Zelena Srbija", održanoj u hotelu Hajat, istakao da je donošenje svih zakona i podzakonskih akata u oblasti životne sredine među najvećim uspesima ove Vlade, uz napomenu da u narednom periodu treba pažljivo pratiti njihovu primenu na lokalnom nivou širom Srbije.

On je ukazao na to da je poglavlje 27 u pregovorima najobimnije jer čini više od trećine pregovora za prijem, ali i dodao da ono ima najduže rokove za dostizanje standarda koji su najviši u svetu.

Ministar je naveo da Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 80/2011 - prim. red), koja sadrži ekonomske i finansijske mehanizme za domaća i inostrana ulaganja, predviđa ulaganje u iznosu od 10,5 milijardi evra u narednih 10 godina u cilju ispunjavanja svih predviđenih standarda.

Od te sume, kako je precizirao, 5,6 milijardi evra biće uloženo u sektor voda, u upravljenje otpadom 2,8 milijardi evra, a za smanjivanje industrijskog zagađenja i buke 1,3 milijarde evra.

Prema njegovim rečima, Srbija kao mala zemlja ne može sama to da finansira, tako da će pomenuta sredstva biti obezbeđena javno-privatnim partnerstvima, iz evropskih fondova i delom iz republičkog budžeta.

Dulić je istakao da je za vreme mandata ove Vlade u oblasti "zelene ekonomije" u Srbiji zaposleno približno 8.000 ljudi, uz napomenu da se do isteka njenog mandata planira povećanje tog broja za još 2.000 radnika.

Ministar je podsetio na to da su u prethodnih nekoliko godina otvorene regionalne deponije u Leskovcu, Pirotu, Jagodini, Lapovu i Užicu, a da se grade ili su u pripremi u Šapcu, Zaječaru, Smederevu i Kraljevu.

Takođe, kako je dodao, započeta je i izgradnja 30 reciklažnih centara u Srbiji, a otpad se sada organizovano uklanja sa 80 odsto teritorije, sa tendencijom da na tom planu uskoro bude pokrivena teritorija čitave zemlje.

Šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer ukazao je na to da je poglavlje 27 u pregovorima za članstvo u EU, koje se odnosi na zaštitu životne sredine, najobimnije, i da Srbiju čeka dosta posla u dostizanju visokih ekoloških standarda koji su na snazi u Uniji.

Dežer je naglasio da je EU u poslednjih 10 godina pomogla Srbiju sa 2,2 milijarde evra, od čega je više od 25 odsto sredstava bilo namenjeno oblasti životne sredine.

Industrija životne sredine u EU učestvuje sa 2,5 odsto bruto domaćeg proizvoda i u toj oblasti zaposleni su milioni ljudi, napomenuo je on.

Direktor Kancelarije Svetske banke u Srbiji Lu Brefor ukazao je na to da je "zelena ekonomija" nekada bila skupa, a da se sada sve više razvija, kao i da će Svetska banka nastaviti da pomaže Srbiju u toj oblasti.

Brefor je istakao da Srbija ima odlične prirodne resurse, uz ocenu da to treba da iskoristi i privuče investicije u oblasti čiste energije i ekoturizma.

Konferenciju "Zelena Srbija" organizovala je "Biznis info grupa", pod pokroviteljstvom Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Vlade Republike Srbije.

Skup je okupio predstavnike biznisa iz raznih oblasti zelene ekonomije, kao i zvaničnike Vlade Srbije, Evropske unije, međunarodnih institucija i poslovnih asocijacija.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 29.2.2012.

SEMINARI POD NAZIVOM "UČEŠĆE JAVNOSTI KROZ LOKALNA PARTNERSTVA": Biće Održani 12, 13. I 14. marta 2012. godine u Leskovcu, Pirotu I Babušnici. Rok za prijavu je 9. mart 2012. godine.

Građanske inicijative, Tim TRI i Opšta udruženja preduzetnika Leskovca, Pirota i Babušnice pozivaju sve zainteresovane predstavnike/ce lokalne zajednice iz ova tri mesta na jednodnevne seminare pod nazivom "Učešće javnosti kroz lokalna partnerstva".

Seminari se održavaju u sledećim terminima:

- Leskovac: 12. mart 2012. u prostorijama Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom (Južnomoravskih brigada bb - stari zanatski kod pošte); od 8:30 do 18:00
- Pirot: 13. mart 2012. u sali hotela "Gali" (Srpskih vladara 175); od 8:30 do 18:00
 -Babušnica: 14. mart 2012. u restoranu "UR Slavuj" (Saše Ivkovića 60); od 9:30 do 19:00

Ovde možete preuzeti prijavne formulare za sva tri seminara. http://www.gradjanske.org/page/news/sr.html?view=story&id=4828&sectionId=1 (ONLINE)

Svi zainteresovani svoje učešće na seminarima mogu potvrditi na e-mail adresu dejana@gradjanske.org ili na telefon 011/3284-193 do 9. marta (petak) 2012. godine. Kontakt osoba je Dejana Mitev.

Za one koji se prvi put prijavljuju, potrebno je da E-mail-om pošalju popunjen formular. Napominjemo da je broj mesta za seminar ograničen.

Seminari su namenjeni predstavnicima organizacija civilnog društva, MSP, lokalne samouprave i ostalim predstavnicima lokalne zajednice kao potencijalnim akterima u uspostavljanju lokalnih partnerstava, a prilagođen je njihovim potrebama i kapacitetima koji su prethodno utvrđeni analizom.

Seminar je zamišljen kao interaktivan događaj, sa vežbama i praktičnim radom, kao i obiljem materijala koji ćemo podeliti učesnicima za dodatno upoznavanje sa temom. Za učesnike/ce seminara obezbeđena je hrana i osveženje.

Ovaj seminar se održava u okviru projekta koji Građanske inicijative realizuju u partnerstvu sa Centrom za informisanje, saradnju i razvoj nevladinih organizacija (CNVOS) iz Slovenije i Asocijacijom malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije (APPS), a finansira Evropska unija.

Cilj ovog projekta je da kroz uključivanje javnosti i međusektorsku saradnju u vidu uspostavljanja lokalnih partnerstava (LP), doprinese rešavanju lokalnih socio-ekonomskih problema.
Projektom je planirano i iniciranje Programa za uspostavljanje LP oko identifikovanih socio-ekonomskih problema, kao i lokalna kampanja za promociju koncepta LP i budućeg nacrta Memoranduma o upostavljanju LP kako bi se uključio što veći broj zainteresovanih učesnika koji mogu da doprinesu rešavanju određenog problema. Po potrebi biće obezbeđena i dodatna podrška lokalnim organizacijama/institucijama u vidu svake vrste konsultacija.

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 27.2.2012.

BESPOVRATNA POMOĆ LOKALNOJ SAMOUPRAVI: Predstavnicima 25 opština dodeljena bespovratna pomoć u iznosu od 2,6 miliona evra za projekte socijalne inkluzije izbeglih i interno raseljenih lica u okviru programa koji će finansirati EU

Ministar rada i socijalne politike u Vladi Republike Srbije Rasim Ljajić i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer uručili su danas predstavnicima 25 opština bespovratnu pomoć u iznosu od 2,6 miliona evra za projekte socijalne inkluzije izbeglih i interno raseljenih lica u okviru programa koji će finansirati EU.

Ljajić je na svečanosti uručenja ugovora, održanoj u Palati Srbije, naveo da je Srbija sa 74.500 izbeglih i približno 200.000 interno raseljenih osoba 13. zemlja u svetu i prva u Evropi po broju izbeglica.

Ministar je napomenuo da je 1996. godine u Srbiji bilo oko 700 kolektivnih centara i skoro 600.000 izbeglica, pri čemu je od tada do danas urađen veliki posao na rešavanju tog problema.

On je istakao da je taj posao završen zahvaljujući naporima Komesarijata za izbeglice, EU i međunarodne zajednice, i dodao da 3.500 ljudi i dalje živi u kolektivnim centrima.
Sve dok u potpunosti ne bude rešeno pitanje izbeglih lica neće biti ozbiljnog pomirenja u regionu, saopštio je Ljajić.

On je naglasio da je projektima socijalne inkluzije izbeglih i interno raseljenih lica dodeljen novac u iznosu od 41.000 do 133.000 evra i da se većina njih, odnosno 21 projekat, odnosi na kućnu negu i pomoć osobama sa invaliditetom.

Kroz te projekte biće zaposleno skoro 150 osoba koje će proći neophodnu obuku, naveo je Ljajić.

Komesar za izbeglice Vladimir Cucić izrazio je nadu da će u narednih pet do osam godina 16.780 porodica dobiti krov nad glavom, da će se neki vratiti u svoje domove u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i da će tako biti rešeno izbegličko pitanje u Srbiji.

Dežer je saopštio da je na konkurs prijavljeno 37 projekata, a izabrano 25, i napomenuo da u njihovom sprovođenju učestvuje 28 opština.

Opštine koja su dobile bespovratna sredstva su Batočina, Mladenovac, Kraljevo, Zvezdara, Čukarica, Temerin, Surdulica, Savski venac, Zaječar, Novi Sad, Beočin, Vlasotince, Žabari, Alibunar, Paraćin, Aleksinac, Pećinci, Kragujevac, Subotica, Knjaževac, Knić, Kuršumlija, Bela Palanka, Bojnik i Zemun.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 28.2.2012.

NA INTERNET STRANICI MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA USPOSTAVLJEN PORTAL ZA INFORMACIJE O BIODIVERZITETU

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je u saradnji sa Kancelarijom UNDP i Agencijom za zaštitu životne sredine uspostavilo "clearing-house mechanism" (CHM) - web portal za informacije o biodiverzitetu, kao jednu od obaveza iz Konvencije o zaštiti biološke raznovrsnosti. Srpski CHM portal se hostuje u Evropskoj agenciji za životnu sredinu, a dostupan je na adresi: http://biodiverzitet-chm.rs/ (ONLINE).

Ovim se Srbija pridružuje velikom broju zemalja koji su CHM već uspostavile. Na sajtu Ministarstva www.ekoplan.gov.rs sa leve strane nalazi se baner/link za CHM.

Izvor: Vebsajt Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, 27.2.2012.

ZDRAVSTVENI SAVET SRBIJE-OBAVEŠTENJE: Zdravstveni savet Srbije objavio obaveštenje da je doneo odluku da je obaveza organizatora kontinuirane edukacije koji podnosi zahtev za akreditaciju programa da priloži i potvrdu da predloženi program za akreditaciju predstavlja ličnu intelektualnu svojinu organizatora

Na sastanku Radnog tela Zdravstvenog saveta Srbije za akreditaciju programa kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika održanog 17.01.2012. godine odlučeno je da je obaveza organizatora kontinuirane edukacije koji podnosi zahtev za akreditaciju programa da priloži i potvrdu da predloženi program za akreditaciju predstavlja ličnu intelektualnu svojinu organizatora.

U slučaju kada organizator nije izvorni autor materijala neophodno je da to navede u aplikaciji (i to u okviru recenzije) i da dostavi ovlašćenje nadležnog lica za korišćenje tuđe intelektualne svojine (testova, video zapisa, slajdova i dr.) gde će biti definisano u kom obliku i u kom obimu je dozvoljeno korišćenje tuđe intelektualne svojine.

Odluka je jednoglasno doneta zbog nastalih problema na koje nam je ukazao Evropski Resuscitacioni Savet, kao i Resuscitacioni Savet Srbije i Crne Gore (European Resuscitation Council, Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore, Dopis ZSS Evropskom resuscitacionom savetu, Dopis ZSS Resuscitacionom savetu Srbije i Crne Gore).

Izvor: Vebsajt Zdravstvenog saveta Srbije, 27.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA (PROJEKATA) U OBLASTI STUDENTSKOG STANDARDA - UVOĐENJE, NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE HACCP I ISO SISTEMA U STUDENTSKIM CENTRIMA U AP VOJVODINI ZA 2012. GODINU:

Konkurs je otvoren do 15. marta 2012. godine

Na osnovu člana 8. razdeo 10, čl. 19, 20, 23. i 24. st. 2. i 3. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 - prim. red), člana 36. stav 2. i člana 53. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi ("Sl. list AP Vojvodine", br. 4/2010 i 4/2011 - prim. red), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa (projekata) u oblasti studentskog standarda - uvođenje, nadogradnja i održavanje haccp i iso sistema u studentskim centrima u AP Vojvodini za 2012. godinu.

Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2012. godini, finansirati/sufinansirati programe (projekte) u oblasti studentskog standarda - uvođenje, nadogradnju i održavanje HACCP i ISO sistema u studentskim centrima u AP Vojvodini. Za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju studentski centri u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:

• uvođenje sistema HACCP i ISO u studentske centre,
• nadogradnja sistema HACCP i ISO u studentskim centrima i
• održavanje sistema HACCP i ISO u studentskim centrima.

USLOVI KONKURSA:

I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. ukupni troškovi potrebni za realizaciju programa (projekata),
2. postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekata).

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1. kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj i značaj programa/projekta, opis, mesto primene, vreme realizcije i sl.);
2. detaljan finansijski plan programa (projekta);
3. fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANJE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANJA

O dodeli sredstava korisnicima po sprovedenom postupku, odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice rešenjem, na predlog Komisije za sprovođenje konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.
Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren do 15. marta 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u "Službenom listu APV", u dnevnom listu "Dnevnik" i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.

Prijave se podnose na priloženom Upitniku.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Sektor za materijalno-finansijske poslove, Za konkurs - programi (projekti) u studentskom standard, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)
 Detaljnije informacije o konkurssu možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Dokumenti/Konkursi/2012/Studentski_standard/Konkurs%20za%20finansiranje%20programa%20u%20oblasti%20studentskog%20standarda.doc (ONLINE)

Upitnik za ustanove studentskog standarda za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti studentskog standarda u AP Vojvodini za 2012. godinu možete preuzeti na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA KOJE DELUJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA 2012. GODINU:

Rok za podnošenje prijave je 30. mart 2012. godine

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice raspisuje konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.

U skladu sa članom 4. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 21.850.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 30.03. 2012. godine.

Prijava mora da sadrži:

• naziv računa;
• naziv banke kod koje se vodi račun;
• broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi.

Registrovane crkve i verske zajednice koje deluju na teritoriji AP Vojvodine, kao i organizacije i ustanove čiji su one osnivači, pravo na dodelu sredstava mogu ostvariti putem zahteva koji podnose neposredno pokrajinskom sekretaru u toku godine.

Ukoliko lokalna crkva ne poseduje svoj račun, može u prijavi navesti broj računa eparhije, biskupije, vikarijata ili egzarhata kome pripada sa svim navedenim podacima.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Pod neblagovremenim prijavama smatraju se prijave:

- pristigle nakon isteka roka predviđenog u konkursu.

Pod nedopuštenim prijavama smatraju se prijave:

- koje su podnela neovlašćena lica i subjekti koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene.

Pod nerazumljivim i nepotpunim prijavama smatraju se prijave:

- koje su nepotpisane, s nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, ako nedostatak nije otklonjen ni u naknadnom roku;
- koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu;
- bez odgovarajućeg računa, naziva banke, te broja računa koji je izdala i overila banka;
- koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke.

Isto tako, prijava podnosioca koji je u prethodnom periodu dobio finansijska sredstva, a nije ih opravdao, tj. nije dostavio kompletan izveštaj o utrošku finansijskih sredstava, neće biti razmatrana.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu pomoći odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Podnosilac prijave obavezuje se da novčana sredstva koristi isključivo za namenu za koju su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosilac prijave obavezuje se da Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u roku od 15 dana od dana kada je u potpunosti iskoristio novčana sredstva, a najkasnije do 31. decembra 2012. godine, dostavi finansijski izveštaj o utrošku sredstava sa specifikacijom troškova iz svojih evidencija, kao i finansijsku dokumentaciju o utrošku sredstava (ugovore, fakture, fiskalne račune, otpremnice i izvode iz banke preko koje obavlja platni promet).

Podnosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o ishodu konkurisanja, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Protiv ovih diskrecionih odluka Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice ne može se uložiti pravni lek.

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Konkursi/2012/verske/Konkurs_verske.pdf

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA REGRESIRANJE PREVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA U MEĐUGRADSKOM I MEĐUMESNOM SAOBRAĆAJU U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2012. GODINU

Konkurs je otvoren do 7. marta 2012. godine

Na osnovu Odluke o uslovima regresiranja prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010, 14/2011 i 1/2012 - prim. red), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) raspisuje konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu
Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu ("Sl. list AP Vojvodine", br. 23/2011 - prim. red) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola i studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u AP Vojvodini, i to: na iznos od 130.000.000,00 dinara za prevoz učenika srednjih škola i 40.000.000,00 dinara za prevoz studenata.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu.

1. Učenički prevoz

a) Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

b) Kriterijumi raspodele sredstava

• broj učenika srednjih škola u školskoj 2011/2012. godini sa područja opštine (grada) koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
• stepen razvijenosti opština (gradova) u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 69/2011).

2. Studentski prevoz

a) Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

b) Kriterijumi raspodele sredstava

• broj studenata u školskoj 2011/2012. godini sa područja opštine (grada) koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove: imaju prebivalište na području opštine (grada); svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji do ustanove visokog obrazovanja (nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima); školuju se na teret budžeta, prvi put upisuju godinu studija, nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, Vlade AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija; i
• mesečna kalkulacija troškova prevoza studenata koji ispunjavaju uslove iz prethodne alineje.

3. Način podnošenja zahteva

Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 22. februara 2012. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice sa naznakom "Za konkurs - regresiranje prevoza", Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Vlade APV).

4. Odlučivanje po zahtevima

O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za obrazovanje na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Sekretarijat (Komisija) zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije. Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren do 7. marta 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u "Službenom listu APV", u dnevnim novinama "Dnevnik" i na Internet sajtu Sekretarijata.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262.
Detaljnije informacije o konkurssu možete pogledati na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Upitnik za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2012. godinu i Upitnik za regresiranje prevoza studenata za 2012. godinu možete preuzeti na http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 24.2.2012.

FOND ZA RAZVOJ NAJAVIO DA SE OČEKUJE 13 MILIJARDI DINARA ZA KREDITIRANJE PRIVREDE U 2012. GODINI:

Novi zahtevi za kredite, koji će se odobravati u toku 2012. godine, primaće se po usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu, najverovatnije već od 5. marta, a novine ove godine su odobravanje kredita za podsticaj i razvoj ženskog preduzetništva i smanjenje limita za odobravanje kredita

Fond za razvoj najavio je da se očekuje 13 milijardi dinara za kreditiranje privrede u 2012. godini.

Kamate bi trebalo da ostanu iste, izuzev njihovog smanjenja kod kredita za preduzetnike. Ona sada iznosi 3,5 odsto godišnje ukoliko je sredstvo obezbeđenja hipoteka, odnosno 2 odsto ukoliko je sredstvo obezbeđenja bankarska garancija. Posebnu pažnju Fond će posvetiti i starim zanatima.

Kamatne stope u 2012. godini kreću se, inače, od jedan do 4,5 odsto i zavise od sredstava obezbeđenja i razvijenosti sredine u kojoj posluje privredni subjekat.

Ove godine novina je odobravanje kredita za podsticaj i razvoj ženskog preduzetništva, za šta je planirano 200 miliona dinara. Krediti bi bili od pola miliona do pet miliona dinara, sa kamatnom stopom od dva do tri odsto godišnje I grejs periodom od 12 meseci.

Druga novina je smanjenje limita za odobravanje kredita.

"Programom Fonda predviđeno je značajno ograničenje sredstava za velike privredne subjekte, a prioritet u kreditiranju imaće mala i srednja preduzeća. I sama procedura odobravanja kredita za njih će biti pojednostavljena", izjavila je Slađana Backović, direktorka Fonda za razvoj.

Novi zahtevi za kredite, koji će se odobravati u toku 2012. godine, primaće se po usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu, najverovatnije već od 05. marta.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA DODELU KREDITNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANJE KVALITETA TURISTIČKE PONUDE ZA 2012. GODINU

Konkurs je otvoren do 1. septembra 2012. godine

Na osnovu Uredbe o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 8/2012 - prim. red), Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisalo je konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu.

Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za preduzetnike i poljoprivredna gazdinstva je 500.000 dinara, a za mala i srednja privredna društva je 2.000.000 dinara.

Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih sredstava, kao i trajnih obrtnih sredstava do iznosa 20% vrednosti osnovnih sredstava.

Konkurs je otvoren do 01. septembra 2012. godine.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

• Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
• Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
• Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 - prim. red).

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta turističke ponude, što obuhvata:

- izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko rekreativnog i zabavnog sadržaja;
- restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
- kapacitete ugostiteljske ponude;
- dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.
- nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
- unapređenje marketinga domaće turističke ponude;

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Integralni tekst konkursa i prateći materijali dostupni su na sajtu Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja: http://www.turizam.merr.gov.rs/index.php/sr/2010-02-11-17-29-42

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.2.2012.

ZAKON O RESTITUCIJI: Javni poziv za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje (restitucija)

ZAKON O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (ZAKON O RESTITUCIJI), preuzmite
OBRAZAC ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU, preuzmite
SPISAK POŠTA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA, preuzmite


Na osnovu člana 40. stav 2. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ("Službeni glasnik RS", br. 72/2011), Agencija za restituciju objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA VRAĆANJE
ODUZETE IMOVINE, ODNOSNO OBEŠTEĆENJE


Pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje.
Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i određenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta.

Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju - nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na obrascu propisanom "Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva" ("Službeni glasnik RS", br. 94/2011).

Uz zahtev se podnose potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju.

Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine.

Spisak pošta koje primaju zahteve objavljen je u "Službenom glasniku RS", br. 94/2011, na internet stranicama Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, i Agencije za restituciju www.restitucija.gov.rs.

Agencija za restituciju

PREZENTACIJA "KAKO USPEŠNO IZVOZITI NA CEFTA TRŽIŠTE" BIĆE ODRŽANA 29. FEBRUARA 2012. GODINE U BEOGRADU

Prezentacija "Kako uspešno izvoziti na CEFTA tržište" biće održana 29. februara 2012. godine, 11,00 sati, hotel Zira, sala Rodos, 2. sprat
U okviru programa "Prodor na strana tržišta" koji je namenjen podršci izvoza, a koji sprovodi Projekat za razvoj konkurentnosti i promociju izvoza (SECEP), biće održana prezentacija o uspešnom izvozu na CEFTA tržište. Fokus edukativnog seminara je CEFTA tržište, mogućnosti izvoza sa posebnim fokusom na tržišta Albanije, Bosne i Hercegovine i Moldavije.

Učesnicima će se obratiti dr Zoran Bojović, ispred Biroa za regionalnu saradnju PKS, a zatim i Nevenka Velinov, direktor agencije Velexpo i predsednik Sekcije za Albaniju pri Privrednoj komori Srbije, koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji nastupa na medjunarodnim sajmovima.

Učešće na seminaru možete prijaviti putem elektronske adrese: petrovic@secep.rs, a za detaljnije informacije, kontakt osoba ispred PKS je dr Zoran Bojović (telefon: 011/ 3300 998 ili 011/ 3304 522).

Poziv možete preuzeti na http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 26.2.2012.

KONFERENCIJA "RAZVOJ ELEKTRONSKE UPRAVE U RS" 29. FEBRUARA 2012. GODINE

Rok za prijavu učešća je 28. februar 2012. godine

Konferencija pod nazivom "Razvoj elektronske uprave u Republici Srbiji" koju organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, u saradnji sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva i Delegacijom Evropske unije u Republici Srbiji, uz podršku projekta "Podrška razvoju elektronske uprave" koji se realizuje u okviru programa IPA 2010.

Konferencija će se održati 29. februara 2012. godine u Hotelu Kontinental sa početkom u 11 časova.

Cilj ovog događaja jeste da se stručna i šira javnost bliže upozna sa konceptom elektronske uprave i informiše o koristima i razvojnim mogućnostima koje se obezbeđuju primenom ovog koncepta, kao i da se promoviše saradnja između organa uprave u cilju razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji. U tom smislu ova konferencija pruža priliku da se predstavi dosadašnji razvoj elektronske uprave i da se razmene ideje i očekivanja u vezi sa budućim razvojem elektronske uprave u Republici Srbiji.

Molim vas da do utorka 28. februara 2012. godine potvrdite učešće na adresu za elektronsku poštu Jasmina.Jovanovic@aam.hu.

Za dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa organizacijom konferencije možete se obratiti Marku Šijanu, saradniku na projektu, na telefone 011/334-9981 i 065/217-1894, ili na adresu za elektronsku poštu Sijan.Marko@aam.hu.

Ovde možete preuzeti agendu konferencije. http://www.gradjanske.org/admin/article/download/files/Policy%20brief%20-Regulisanje%20obrazovanja%20odraslih.pdf?id=1078 (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 23.2.2012.

SKUPŠTINA RS ĆE DO FORMIRANJA NOVOG SAZIVA NAJVEROVATNIJE BITI SAZIVANA SAMO U IZUZETNIM SLUČAJEVIMA, KADA BUDE POSTIGNUTA SAGLASNOST O DNEVNOM REDU

B92

Kolegijum Skupštine saglasio se po ovom pitanju kako bi se izbegle zloupotrebe te institucije u vreme izborne kampanje.

Konsultacije sa predsednicom parlamenta, umesto rasprave u skupštinskoj sali. Jedino pitanje, kako nastaviti rad i posle raspisivanja izbora 13 . marta.

"Naš dogovor je na moje veliko zadovoljstvo je da treba da štitimo interes, da procenujemo šta je vitalno važno za ugled zemlje i da takve tačke stavimo na dnevni red, a klasičnog redovnog zasedanja odnosno sednica nije dobro da bude jer je procena najvećeg broja učesnika u raspravi da bi to moglo da bude više politička atmosfera nego li radna parlamentarna", rekla je Slavica Đukić Dejanović.

Produženju mandata našim mirovnim misijama biće najverovatnije tema zbog koje će biti održana prva naredna sednica parlamenta.

"Mislim da je zajednički imenitelj, ono što smo zaključili svi zajedno da je logično da parlemt radi samo u situacijama kada se proceni da postoje teme koje su od nacionalnog interesa i da oko tih tema postoji saglasnost da se u ovom periodu rade", kaže Nada Kolundžija iz DS-a.

Teme od značaja koje će podržati i opozicija su i ekonomske prirode, pa su oni spremni u klupe kako bi se razgovaralo o ekonomskoj stabilizaciji zemlje ili nastavku aranžmana sa MMF-om.

"Zato sam insistirao da se održi jedna sednica u redovnom zasedanju gde će se rebalansom odrediti sredstva koja su neophodna za funkcionisanje kreditnih linija. Ja se bojim da ovim 1,4 milijrede ne potrošene za kampanju, pošto ne mogu da se troše namenski, za one projekte za koje su opredeljenja. To finansije ne dozvoljavaju i nema uslova za tako nešto", rekao je lider NS-a Velimir Ilić.

"Svakako ne mislimo da parlament svedemo na političko pozorište u kojem bi se društvo suočilo sa slikom koja je jako daleko od stvarnosti. Dakle da podrška za one tačke dnevnog reda koje pravazilaze svojim značajem značaj izborne kampanje u izbornim kampanjama uvek prioriteti stranački interesi", rekao je predsednik LDP-a Čedomir Jovanović.

Završetak rada i odsustvo sednica neće značiti i konačan raspust u Skupštini jer kao i u slučaju Vlade mandat poslanika traje do verifikacije novoizabranih poslanika.

U PROCESU UTVRĐIVANJA DATUMA POČETKA PREGOVORA O PRISTUPANJU EU PRVA NA RED DOĆI ĆE VLADAVINA PRAVA I BORBA PROTIV KORUPCIJE

Danas

Evropski komesar za proširenje Štefan File ozbiljno je zabrinut zbog reforme pravosuđa u Srbiji i veoma je nezadovoljan nacrtom antikorupcijske strategije, koja mu je dostavljena iz srpske Agencije za borbu protiv korupcije, piše Danas i prenosi da evropski zvaničnici nisu zadovoljni ni sprovođenjem Medijske strategije u Srbiji.

To su, kako navodi list, najbliži saradnici evropskog komesara izjavili predstavnicima Vlade Srbije na više sastanaka u Briselu tokom januara i februara.

Šef Fileovog kabineta Simon Mordu i direktor za Zapadni Balkan u EK Pjer Mirel sa saradnicima rekli su srpskim zvaničnicima da će formalna ocena upućena državama članicama EU glasiti da Komisija "nije sasvim zadovoljna" reformom pravosuđa, ali da "nastavlja monitoring".

Kako oni tvrde u procesu utvrđivanja datuma početka pregovora o pristupanju prva na red doći poglavlja 23 i 24, a to su vladavina prava i borba protiv korupcije, te da je moguće i beskonačno odlaganje utvrđivanja datuma, a onda kada proces počne i blokiranje pregovora, ukoliko EK ne bude zadovoljna situacijom u pravosuđu.

Tvrdi se da su Mordu i Mirel predstavnicima Vlade Srbije na sastancima u sedištu EK u januaru i februaru preneli izraze ozbiljnog nezadovoljstva Filea zbog toga što Ministarstvo pravde u srpskim medijima plasira informacije o tome da je EK potpuno zadovoljna reformom pravosuđa, kao i očekivanje da će se s tom praksom prestati, preneli su briselski sagovornici Danasa.

Simon Mordu i Pjer Mirel preneli su srpskim zvaničnicima ocenu i da na inkluziji Roma u Srbiji "do sada ništa nije učinjeno", kao i da je sve ono što je preduzeto od dana donošenja Medijske strategije, oktobra 2011, potpuno njoj suprotno, pre svega na nivou lokalnih samouprava.

ISTEKAO JE ROK DO KAD SU DRŽAVNI FUNKCIONERI I INSTITUCIJE BILI DUŽNI DA OBAVESTE AGENCIJU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE O POKLONIMA KOJE SU PRIMILI U PROŠLOJ GODINI

RTV (Aleksandar Grujić)

Državni funkcioneri su bili obavezni da na elektronskim obrascima prijave sve poklone, ali zavisno od vrednosti, republički, pokrajinski i lokalni zvaničnici mogu da zadrže poklon ili on postaje javna svojina, objašnjava načelnik Odeljenja za registre Agencije, Dejan Damnjanović.

"Što znači da svi pokloni vredniji od hiljadu 900 dinara automatski prelaze u javnu svojinu, a za one manje vredne funkcioneri mogu da se opredele da li će da ih zadrže, ili ih predaju Direkciji za javnu svojinu republike Srbije", kaže Damnjanović.

Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa bavi se imovinom Vojvodine, u koju spadaju i pokloni.

"U 2011. godini imali smo samo jedno obaveštenje da je primljen protokolarni poklon, od pokrajinskog sekretara za finansije. Sekretar Jovica Đukić popunio je obaveštenje, dostavljeno Upravi za zajedničke poslove na dalje postupanje. Reč je o slici, izloženoj u prostorijama sekretarijata za finansije", objašnjava načelnica Odeljenja za imovinsko-pravno poslove u Upravi, Marica Tatić    

U odgovoru iz kabineta gradonačelnika Novog Sada navodi se da je grad u prošloj godini dobijao uobičajene protokolarne poklone, čija je vrednost u skladu sa pravilnikom o poklonima fukcionera koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije.

Od 28 primljenih poklona najvrednija su četiri od kojih je vrednost tri poklona u rasponu od 2500 i 5000 dinara dok je vrednost četvrtog 22.000 dinara.

Svi pokloni su zavedeni, a katalog poklona  poslat je Agenciji za borbu protiv korupcije, precizira se u dopisu.

Predsednik Skupštine Novog Sada, Aleksandar Jovanović izjavio je za Radio-televiziju Vojvodine da su svi pokloni koje je dobio bili male vrednosti.

"To su suveniri, namenjeni instituciji Skupštine grada. Ja nisam nikada primio nikakav poklon, tako da nisam imao ni šta da prijavljujem", kaže Jovanović.

Na osnovu prijava o poklonima, Agencija za borbu protiv korupcije objaviće na svom sajtu registar poklona. Međutim, nema ovlašćenja da kontroliše da li funkcioneri izvršavaju svoju obavezu.

Dejan Damnjanović iz Agencije za borbu protiv korupcije objašnjava da je sve na savesti funkcionera.

"Ukoliko neko ko je obavešten da je funkcioner dobio poklon, a poklona nema u registru, može da uputi dopis Agenciji, koja će da postupi po toj predstavci", objašnjava Damnjanović jedinu mogućnost za sankcije.

Programski direktor "Transparentnosti Srbije", Nemanja Nenadić, smatra, međutim, da je poseban problem to što obaveza prijavljivanja postoji samo za poklone vezane za javnu funkciju.

"Postoji takozvani sivi prostor, gde funkcioner može da smatra da poklon nije ni u kakvoj vezi sa njegovom javnom pozicijom, a poklon, u stvari, ne bi ni bio dat toj osobi ukoliko ona ne bi bila na funkciji", upozorava Nenadić.     

On kao dobar primer nejasne granice između kategorije poklona, navodi sporna putovanja nekih naših ministara o trošku države, koji nemaju direktne veze sa sportom, na Olimpijske igre u Grčkoj, 2004. godine.

IMENOVAN SUD ZA ZAVRŠETAK RADA TRIBUNALA

Tanjug

Ujedinjene nacije imenovale su u sredu ključne zvaničnike novog, privremenog suda koji će dovršiti rad Tribunala koji je sudio osumnjičenima za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i genocid u Ruandi, saopštio je portparol UN Martin Nesirki.

Nesirki je saopštio da će američki sudija Teodor Meron, koji trenutno predsedava Tribunalu za nekadašnju Jugoslaviju, biti predsednik novog zajedničkog suda, prenosi AP.

Savet bezbednosti UN je jednoglasno usvojio rezoluciju kojom se aktuelni tužilac za zločine u Ruandi Hasan Jalou, imenuje za tužioca novog, zajedničkog suda.

Savet bezbednosti je zatražio od Tribunala za nekadašnju Jugoslaviju i Ruandu da završe sa radom do 31. decembra 2014. godine, i predaju sve slučajeve novom sudu koji će dovršiti njihov posao, navodi AP.

OVERA ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA NA TRI MESECA ZAPOSLENIMA KOJIMA POSLODAVCI NE UPLAĆUJU ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, u dogovoru sa Vladom Srbije odlučeno je da se zdravstvene knjižice overavaju na tri meseca onim radnicima koji zdravstveno osiguranje nemaju zbog svojih nesavesnih poslodavaca.

Jedan od najvećih problema sa kojima se zaposleni suočavaju danas jeste neuplaćivanje doprinosa poslodavaca, a to zaposlene dovodi u poziciju da ne mogu da ostvare pravo na zdravstveno osiguranje, pa samim tim ni na lečenje.

NA NOVOSADSKOM SAJMU OTVORENI 18. MEĐUNARODNI SALON KNJIGA, 17. MEĐUNARODNA IZLOŽBA UMETNOSTI I OSMI SAJAM OBRAZOVANJA

Tanjug

Otvarajući prvu ovogodišnju sajamsku manifestaciju, pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Milorad Đurć je istakao da su te priredbe mesta sa kojih se šalje poruka da su u savremenom svetu, za šifru kojom se stiže do uspeha, ključne reči kreativnost i obrazovanje, bez kojih nema napretka.

U Hali Master budućim srednjoškolcima i brucošima svoje programe rada predstaviće više od 50 škola i univerziteta iz zemlje i inostranstva.

Svoje radove je na "Art ekspu" izložilo više od 30 umetnika dok na Salonu knjiga nastupaju skoro sve značajnije izdavačke kuće u Srbiji.

Nagradu "Laza Kostić", koja se dodeljuje za najbolje književno delo u periodu između dva Salona knjiga, ovogodišnjem laureatu Vladimiru Gvozdenu, autoru studije "Srpska putopisna kultura 1914 - 1940", uručio je član Gradskog veća Andrej Bursać.

Primajući to ugledno priznanje, Gvozden je istakao da će mu ono biti podstrek u radu i dodao da se, stvarajući nagrađeno delo, trudio da u toj studiji predstavi sve srpske putopisce iz perioda između dva rata, od onih poznatih široj čitalačkoj publici do onih o kojima se manje zna i koji su danas pomalo zaboravljeni.

Uručena je i nagrada za Izdavački poduhvat godine koja je, prema odluci žirija, pripala Izdavačkoj kući "Službeni glasnik" za kolekciju "Srbija i komentari".

Dodeljene su i tri specijalne nagrade i to Izdavačkoj kući "Paidea" za prva dva kola Aristotelovih "Izabranih dela", "Evro Đuntiju" za prvi tom "Istorije srpske filozofije" i Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka za knjigu "Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture".

Salon knjiga i izložba "Art Ekspo" trajaće do 6. marta, a Sajam obrazovanja tri dana kraće.

STRATEGIJE RAZVOJA OBRAZOVANJA REPUBLIKE SRBIJE DO 2020.GODINE

Tanjug

Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović i šef Delegacije EU Srbiji Vensan Dežer otvorili su danas u Beogradu dvodnevnu konferenciju "Dobre prakse i partnerstva - ključ efikasnog, kvalitetnog i pravednog obrazovanja", na kojoj će, kako je najavljeno, biti predstavljena Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine.

Vensan Dežer izrazio je nadu da će Srbija večeras dobiti dobre vesti iz Brisela i da će šefovi država i vlada članica EU odobriti Beogradu status kandidata za članstvo u Uniji.
Prema njegovim rečima, obrazovanje je važno poglavlje pravne tekovine EU i pred Srbijom će na tom putu biti dosta izazova.

Govoreći o investicijama EU u sistem obrazovanja u Srbiji, Dežer je istakao da je Unija investirala 61 milion evra u četiri oblasti - stručno obrazovanje, socijalnu inkluziju, kvalitet obrazovanja i sistem višeg i visokog obrazovanja.

Dežer je naglasio da su modernizovani planovi i nastavni programi, smanjen je broj napuštanja škola, uvedeni su programi "druge šanse", odnosno obrazovanja odraslih, uvedeno je ocenjivanje koliko je obrazovanje koje stiču mladi analitičko, a Srbija je angažovana u različitim programima evropskog obrazovnog sistema, kao što su TEMPUS ili Erasmus Mundus.

Ministar obrazovanja Srbije Žarko Obradović istakao je da su tri osnovna cilja modernizacije i reforme obrazovanja - unapređenje dostupnosti obrazovanja, kvalitet i efikasnost.

On je podsetio da su tokom mandata ove Vlade Srbije doneta četiri strateški važna zakona - zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, o osnovama predškolskog obrazovanja, o udžbenicima i nastavnim sredstvima i o učeničkom i studentskom standardu.

Obradović je naglasio da je od uvođenja obaveznog predškolskog programa za 49 odsto povećan broj dece koja pohađaju taj stepen obrazovanja, dok je u okviru programa socijalne inkluzije omogućeno praćenje nastave za decu sa invaliditetom, smetnjama u razvoju i decu iz socijalno osetljivih grupa.

Kada se govori o školovanju romske dece, Obradović je rekao da je za deset odsto povećan upis romske dece u prve razrede osnovne škole u školskoj 2010/2011 godini, nego godinu ranije.

Upis romskih srednjoškolaca je povećan sa 8,3 na 20 odsto, dok je u školskoj 2010/2011 godini upisano i 149 studenata, rekao je Obradović i istakao da je za romske učenike isplaćeno 439 učeničkih i 177 studentskih stipendija.

Za učenike prvog, drugog i trećeg razreda osnovnih škola obezbeđeno je 228.000 kompleta besplatnih udžbenika i skoro 40.000 učenika i studenata dobija stipendije, rekao je Obradović.

Na konferenciji će biti reči o Programu za celoživotno učenje, efikasnosti obrazovanja, Programu racionalizacije u školstvu, modernizaciji i standardizaciji obrazovne infrastrukture, u susret PISA testiranju tokom ove godine, saopštilo je Ministarstvo prosvete i nauke.

Radne grupe baviće se, između ostalog, temama međunarodnih ispitivanja, podataka dobijenih istraživanjima, PISA istraživanjem - nalazima i preporukama, temom završnih ispita i matura...

Učesnici će raspravljati i o problemima upravljanja školom i osnaživanja direktora, nastavnicima budućnosti, kompetencijama škole kao institucije u odgovoru na nasilje, prevenciji nasilja iz ugla nastavnika i direktora, ulozi roditelja u prevenciji nasilja, obrazovanju Roma, inkluzivnom obrazovanju...

U uvodnom delu konferencije, obratili su se Vensan Dežer, šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Lu Brefor, savetnik u Ambasadi Švajcarske Beatris Majer i izvršni direktor Romskog obrazovnog fonda Judit Sira.

Strategija razvoja obrazovanja do 2020. godine, predviđa bolju usklađenost s potrebama privrede, mogućnost uvođenja obaveznog srednjeg obrazovanja, kvalitetnije, obuhvatnije i efikasnije obrazovanje na svim nivoima.

Strategija predviđa fleksibilnije obrazovanje, mogućnost da se mladi obrazuju tako da i u uslovima neizvesnosti i kriza mogu sami sebe da zaposle.

Ideja je da do 2020. godine imamo 38 odsto mladih sa visokim obrazovanjem, da fakulteti i profesori budu odgovorniji, da rade na fakultetu puno radno vreme, a ne da dolaze na posao kad hoće, rekao je Matejić i dodao da dokument predviđa i veća izdvajanja za obrazovanje i mehanizme koji stimulišu efikasnost studiranja.

Planirano je i uvođenje mastera na strukovnim studijama, kao i da se više mladih upisuje u gimnazije, a stručna matura, nakon završene srednje stručne škole, treba da omogući prohodnost na korespodentne fakultete.

PRED VIŠIM SUDOM U BEOGRADU DONETA PRVA PRESUDA ZA PRETNJE LGBT POPULACIJI

Saopštenje su potpisali Centar za unapređivanje pravnih studija, Inicijativa mladih za ljudska prava Civil Rights Defenders, Praxis, CHRIS - mreža odbora za ljudska prava i Nezavisno društvo novinara Vojvodine.

U saopštenju se navodi da je presuda izrečena S.V., pred Višim sudom u Beogradu 29. februara, jer je u Fejsbuk grupi "500.000 Srba protiv gej parade" pretio pripadnicima LGBT populacije.

Ovo je prva presuda u Srbiji za ugrožavanje opšte sigurnosti upućivanjem pretećih poruka na internetu, značajna za izgradnju sudske prakse procesuiranja veoma učestalih slučajeva pretnji, govora mržnje i drugih oblika diskriminacije na internetu, navodi se u saopštenju.

Takođe, ovo je, navodi se, prvi slučaj u kom su pretnje bile upućene svim pripadnicima LGBT populacije, a ne samo jednoj osobi.

VLADA RS DONELA UREDBU KOJOM UKIDA POJEDINE UVOZNE DAŽBINE

Vlada Srbije donela je uredbu kojom se ukidaju posebne dažbine za uvoz teladi, junadi i prasadi radi smanjenja troškova tova i povećanja ponude na domaćem tržištu, saopštio je nakon sednice resorni ministar Dušan Petrović.

Vlada je utvrdila još neke mehanizme intervenisanja na tržištu u cilju stabilizovanja cena.

VLADA RS USVOJILA UREDBU O PRODAJI 50.000 TONA KUKURUZA

Vlada Srbije je donela uredbu o prodaji 50.000 tona kukuruza iz robnih rezervi po ceni od 18 dinara za kilogram, rekao je Petrović.

"Kukuruz će se prodavati preko Produktne berze u Novom Sadu, a pravo na kupovinu imaće proizvođači stočne hrane", rekao je on i dodao da je doneta uredba i o ukidanju carine i prelevmana za uvoz teladi, junadi i prasadi namenjenih tovu.

Ministar je najavio da će sutra doneti uredbu koja će definisati dinarske kredite za poljoprivrednike, odnosno, gazdinstva, zadruge i preduzeća koja će imati fiksnu kamatnu stopu od šest odsto godišnje.

Petrović je kazao da je doneta i uredba o ukidanju carine i prelevmana za uvoz junadi i prasadi namenjenih tovu. To je urađeno, kakao je objasnio, jer u Srbiji već dugo nema dobrog genetskog materijala, zbog čega je potreban uvoz.

"Za uvoz iz zemlja Evropske unije ukupna opterećenja su nula, odnosno nema carina i prelevmana, a za druge zemlje ona su smanjena", kazao je on.

UREDBA VLADE RS O OGRANIČAVANJU MARŽI NA OSNOVNE ŽIVOTNE NAMIRNICE NEĆE BITI IZMENJENA NI STAVLJENA VAN SNAGE

Ministar Petrović je izjavio da je ta uredba dala rezulate i da ničim nije ugrozila bilo čiji poslovni interes. "Ne postoji nijedan razlog da se ta uredba o maržama stavi van snage", kazao je Petrović.

Govoreći o poskupljenjima hrane, Petrović je naveo da "ne vidi razlog za poskupljenje osnovnih životnih namirnica, jer su sirovine od kojih se proizvode domaće".

On smatra da zbog toga domaći proizvođači hrane ne treba da pravdaju poskupljenja time što je skočila vrednost evra. "Došlo je ili će doći do povećanja cena konditorskih proizvoda i sokova ali pre svega onih koji su vezani za uvoz ili su uvozni proizvodi", rekao je on.

Prema njegovim rečima, poslednja dva dana Ministarstvo je obavilo kosultacije sa svim proizvođačima slatkiša i sokova i, kako je dodao, "domaći proizvođači neće povećavati cene".

On je naveo i da povećanje kursa "za domaću privredu u značajnom delu može da bude pozitivna stvar, jer može da bude konkurentnija, a i su uvozni proizvodi su skuplji, dok istovremeno uzvoznici zarađuju više".

Petrović je ocenio da "Vlada konzistentnom politikom brani cenu osnovnih životnih namirnica" i da država kao neutralan regulator štiti interese svih građana, odnosno njihov standard.

EPL NAJVREDNIJA KOMPANIJA NA SVETU

Poslovni dnevnik

Tržišna kapitalizacija komopanije Epl prvi put u istoriji premašila je 500 milijardi dolara, učvrstivši time status najvrednije kompanije na svetu.

Samo šest američkih kompanija je do sada zabeležilo tržišnu vrednost veću od 500 milijardi dolara, i uz Epl to su Ekson Mobil, Majkrosoft, Cisko, Intel i Dženeral Elektrik.

Inače, portal CNN Money je objavio da je vrednost Epla sada veća od bruto domaćeg proizvoda Poljske, Belgije, Švedske, Saudijske Arabije ili Tajvana.

Međutim, na taj tekst ubrzo se obrušio "Business Insider", tvrdeći da su takva poređenja sasvim pogrešna. Naime, 500 milijardi dolara jeste vrednost koja premašuje BDP Poljske, ali BDP predstavlja ukupnu godišnju vrednost dobara i usluga proizvedenih u nekoj zemlji, dok tržišna kapitalizacija zavisi od procene tržišta, odnosno ulagača.

Stručnjaci "Business Insidera" pritom navode da bi se bolja slika dobila kada bi se tržišna kapitalizacija Epla uporedila sa ukupnom vrednošću imovine u Poljskoj.

Još bolja mera Eplovog "BDP-a" mogla bi biti njegova godišnja prodaja, koja je prošle godine dostigla čak 127 milijardi dolara. Epl je u tom smislu veći od, na primer, Katara.

USTAVNI SAVET FRANCUSKE UKINUO ZAKON O PORICANJU GENOCIDA, OCENIVŠI DA JE TO U SUPROTNOSTI SA SLOBODOM IZRAŽAVANJA

B92, Beta

Ustavni savet Francuske ukinuo je zakon kojim se negiranje jermenskog genocida 1915. inkriminiše, ocenivši da je to u suprotnosti sa slobodom izražavanja.

Zakon o negiranju genocida nad Jermenima je izazvao diplomatsku krizu između Pariza i Ankare.

"Savet je ocenio da se sprečavanjem osporavanja ili postojanja sudske kvalifikacije neke vrste zločina čini nešto neustavno" i krši se sloboda izražavanja i komunukacije, navodi se u saopštenju.

Turska je sa "zadovoljstvom" danas prihvatila odluku Ustavnog saveta. "Velika kriza je izbegnuta između Francuske i Turske", izjavio je neimenovani portparol turske diplomatije.

Zakon, koji je usvojen u francuskom parlamentu 23. januara, podržao je predsednik Nikola Sarkozi, koji je obećao 1. februara novi tekst u slučaju ustavne cenzure.

Zakon o poricanju genocida, među kojima i jermenski 1915. godine, izglasan je uprkos pretnjama Turske i prisustvu nekoliko hiljada demonstranata tada ispred parlamenta u Parizu.

Velika većina poslanika glasala je za nacrt zakona, koji predviđa godinu dana zatvora i 45.000 evra kazne za svako javno negiranje genocida, koji je zakonom priznat.

Francuska priznaje dva genocida: prema Jevrejima u Drugom svetskom ratu i prema Jermenima, ali je do sada samo kažnjavala za poricanje prvog genocida.

Francuska je 2011. godine priznala postojanje genocida Otomanskog carstva nad Jermeninima između 1915. i 1917. godine, kada je stradalo, prema Jermenima, milion i po ljudi.

Turska priznaje da je poginulo do 500.000 Jermena, ali tokom sukoba i njihove nasilne deportacije prema Iraku, Siriji i Libanu, tada takođe pod Otomanskim carstvom.

Turska odbacuje termin genocid i smatra da je broj ubijenih Jermena preuveličan, a ukazuje i na to da je u tom sukobu žrtava bilo na obe strane.

Turska je pre usvajanja zakona zapretila da će početi da osuđuje "francuski kolonijalizam" na međunarodnim skupovima kao uzvratnu meru na plan Francuske da proglasi krivičnim delom poricanje da su masovna ubistva Jermena u otomanskoj Turskoj bila genocid.

Turska je tada zapretila da će, ako taj predlog bude usvojen, povući ambasadora iz Francuske, a turski premijer Redžep Tajip Erdogan rekao je da bi Francuska trebalo da ispita šta je ona radila u Africi, uz ocenu da je Francuska odgovorna za smrt hiljada ljudi u Alžiru i Ruandi.

RUMUNSKI PARLAMENT JE USVOJIO ZAKON O LUSTRACIJI, KOJI ONEMOGUĆAVA KOMUNISTIMA KOJI SU NEKADA IMALI VISOKE POLOŽAJE DA PONOVO DOĐU NA VLAST

B92, Beta

Rumunski parlament je usvojio Zakon o lustraciji, koji onemogućava komunistima koji su nekada imali visoke položaje da ponovo dođu na vlast

Rumunska javnost 20 godina čeka donošenje zakona o lustraciji. Bivši komunisti su se vratili na vlast, što objašnjava nerešene ili loše rešene probleme u Rumuniji.

Odmah posle rumunske revolucije, u martu 1990, usvojena je Temišvarska deklaracija, kojom se predviđa da bivši komunisti koji su bili na položajima i bili angažovani u političkoj policiji dobiju 20-godišnju zabranu obavljanja zvaničnih dužnosti.

Režim Jona Ilijeskua, koji je preuzeo vlast posle revolucije, nije prihvatio tu deklaraciju, a ni kasnije nisu uspeli pokušaji da se izglasa zakon o lustraciji.

Sadašnji zakon predviđa petogodišnju lustraciju za osobe koje su imale plaćene političke položaje u komunističkoj partiji – u centralnom, regionalnom i lokalnom aparatu, članove centralnog komiteta komunističke partije, članove Državnog saveta, ministre, osobe koje su radile u represivnom aparatu, direktore izdavačkih kuća, tužioce koji su praktikovali političku policiju.

Mnogi smatraju da je zakon o lustraciji prekasno usvojen i da neće doprineti ozdravljenju rumunskog društva, pošto su mnogi na koje se zakon može primeniti već stari, a mlađi ljudi su već "očistili" svoju prošlost antikomunističkim stavom posle revolucije i sada su na dobrim funkcijama.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

MEĐUGODIŠNJA INFLACIJA SE U JANUARU, NAKON 15 MESECI, VRATILA U GRANICE DOZVOLJENOG ODSTUPANJA OD CILJA I IZNOSILA JE 5,6%

U skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije međugodišnja inflacija se u januaru, nakon 15 meseci, vratila u granice dozvoljenog odstupanja od cilja (4,5±1,5%) i iznosila je 5,6%. Pad međugodišnje inflacije će se, prema proceni Narodne banke Srbije, nastaviti i u naredna dva-tri meseca, prvenstveno zbog baznog efekta visokih mesečnih stopa inflacije s početka prethodne godine i administrativnih ograničenja trgovačkih marži.

"Očekujemo da će međugodišnja inflacija biti na minimumu u martu ili aprilu, kada bi trebalo da se kreće oko donje granice dozvoljenog odstupanja od cilja", izjavio je guverner Dejan Šoškić i dodao da je "pad inflacije koji traje još od maja prethodne godine bio, pre svega, rezultat pada troškovnih pritisaka na cene hrane i niske agregatne tražnje.

Monetarna politika je, sa svoje strane, kroz povećanje referentne kamatne stope krajem 2010. i početkom 2011. godine i zauzdavanjem rasta inflacionih očekivanja, uticala da se znatno umanji prenos poskupljenja hrane na ostale cene."

Dolazak nove poljoprivredne sezone, veći rast regulisanih cena nakon izbora i prestanak važenja uredbe o ograničavanju trgovačkih marži dovešće do vraćanja inflacije ka cilju početkom trećeg tromesečja ove godine.

Kabinet guvernera
Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 1.3.2012.

ŠVAJCARSKA I SRBIJA POSTIGLE SAGLASNOST O BLISKOJ SARADNJI TOKOM DVOGODIŠNJEG PREDSEDAVANJA ORGANIZACIJI ZA EVROPSKU BEZBEDNOST I SARADNJU

Ministar spoljih poslova u Vladi Republike Srbije Vuk Jeremić i ministar spoljnih poslova Švajcarske Didije Burkhalter najavili su danas u Bernu blisku saradnju dveju zemalja tokom sukcesivnog predsedavanja Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Jeremić i Burkhalter su na konferenciji za novinare, održanoj nakon sastanka, istakli da će glavni cilj predsedavanja biti očuvanje bezbednosti i stabilnosti u Evropi, kao i intervenisanje u rešavanju konflikata i krize na evroatlantskom i evroazijskom prostoru.

Oni su potvrdili principe saradnje tokom predsedavanja Švajcarske 2014. godine i Srbije 2015. godine, i ocenili da će saradnja u okviru OEBS-a doprineti poboljšanju i jačanju sveukupnih bilateralnih odnosa.

Jeremić je istakao da će zajedničko predsedavanje otvoriti novu eru u odnosima Srbije i Švajcarske, kao i mogućnost da se dve zemlje povežu bliže i kvalitetnije nego ikada do sada.

Srbija i Švajcarska ušle su u novu i kvalitetniju fazu bilateralnih odnosa, naveo je on i napomenuo da njihovo predsedavanje u godinama koje su ključne za evroatlantski i evroazijski prostor predstavlja veliki uspeh.

Jeremić je saopštio da nijedna zemlja zapadnog Balkana do sada nije imala priliku da predsedava OEBS-u, uz napomenu da je Srbija prva koja je uopšte podnela kandidaturu i u tome imala uspeha.

Prema njegovim rečima, to je veliko priznanje i čast za Srbiju, s obzirom na ukazivanje takve vrste poverenja jednoj zemlji sa naših prostora.

Ministar je najavio da će Srbija i Švajcarska blisko sarađivati kako bi se omogućio kontinuitet ostvarivanja prioriteta Švajcarske iz 2014. u 2015. godini.

U tom smislu postignut je dogovor o mehanizmima saradnje, naglasio je on i dodao da će Srbija i Švajcarska imati zasebne radne timove koji će blisko sarađivati, što će činiti i ambasadori dveju zemalja pri OEBS-u, šefovi diplomatija i svi nadležni organi.

Burkhalter je istakao da je sukcesivno predsedavanje period velikih mogućnosti, i istovremeno prilika za razvoj međusobnih odnosa Švajcarske i Srbije.

On je naveo da će u narednom periodu Švajcarska i Srbija blisko i intenzivno sarađivati, i naglasio da je u zajedničkom interesu da se postigne mir i sigurnost na evropskom kontinentu i šire, u prostoru koji OEBS pokriva.

Prema njegovim rečima, zajednički rad biće baziran na principima koji su već zaključeni između Srbije i Švajcarske krajem prošle godine, a danas i potvrđeni.

Najvažniji cilj jeste bezbednost u Evropi, ali i intervencije u rešavanju konflikata i kriza, poštovanje ljudskih prava i pravne države, naveo je Burkhalter i istakao da će dve zemlje u narednom periodu pripremiti i akcioni plan.

Zemlje članice OEBS-a donele su 10. februara u Beču odluku o zajedničkom, sukcesivnom predsedavanju Srbije i Švajcarske toj organizaciji, na čijem čelu će se 2014. godine naći Švajcarska, a godinu dana kasnije Srbija.

Sukcesivno predsedavanje je novi model za OEBS, a Švajcarska i Srbija su postigle saglasnost o bliskoj saradnji i uspostavljanju zajedničkih prioriteta tokom dvogodišnjeg predsedavanja.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 1.3.2012.

VLADA ITALIJE OBEZBEDILA KREDITNU LINIJU U VREDNOSTI OD 30 MILIONA EVRA KAO POMOĆ MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA I JAVNIM KOMUNALNIM PREDUZEĆIMA U SRBIJI

Vlada Italije obezbedila je kreditnu liniju u vrednosti od 30 miliona evra kao pomoć malim i srednjim preduzećima i javnim komunalnim preduzećima u Srbiji, saopštila je danas Kancelarija za saradnju u razvoju Ambasade Italije.

Odobreni kredit ima formu vezanog kredita - 70 odsto odobrenih sredstava koristiće se za kupovinu robe i usluga iz Italije, dok sa preostalih 30 odsto mogu biti pokriveni lokalni troškovi.

U toku 2011. godine stigla je prva tranša u iznosu od 15 miliona evra. Veoma povoljni uslovi kreditne linije potvrđuju zalaganje Italije i njenu podršku razvoju Srbije. Efektivna kamatna stopa je 4,85 odsto, grejs period do najviše dve godine, dok je period otplate do najviše osam godina.

U okviru programa, putem javnog konkursa izabrano je devet lokalnih banaka, za čije službenike je ovih dana održan trening kurs u vezi sa kreditnom linijom. Sledećih nedelja predviđeno je održavanje trening kurseva za zaposlene u javnim komunalnim preduzećima.

Konferencija za štampu tim povodom biće održana sutra u Kancelariji za saradnju u razvoju Ambasade Italije.

Izvor: Tanjug, 1.3.2012.

POSTIGNUT DOGOVOR O ZAJEDNIČKOJ KONTROLI GRANIČNIH PRELAZA I AVIO I ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA IZMEĐU SRBIJE I CRNE GORE

Direktori policija ministarstava unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore Milorad Veljović i Božidar Vuksanović postigli su danas dogovor o zajedničkoj kontroli graničnih prelaza i avio i železničkog saobraćaja između dve zemlje.

Veljović je nakon sastanka istakao da je saradnja policija Srbije i Crne Gore važna i neophodna, i dodao da je sa Vuksanovićem postigao dogovor o nastavku akcije koja podrazumeva prisustvo srpskih policajaca u crnogorskim primorskim gradovima tokom turističke sezone.

Prema njegovim rečima, dogovorena je i svakodnevna razmena podataka i informacija u cilju otkrivanja počinilaca najtežih krivičnih dela.

Vuksanović je rekao da će zajednički policijski timovi ubuduće kontrolisati avio i železnički saobraćaj, a biće prisutni i na graničnim prelazima.

On je ukazao na to da dve zemlje čeka veliki posao u oblasti evropskih integracija, i ponovio neophodnost međusobne saradnje u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 1.3.2012.

U SRBIJI IMA 2.682 NASTAVNIKA BEZ PUNOG FONDA ČASOVA I STOTINU NJIH KOJI SU OSTALI NERASPOREĐENI, ŠTO UPUĆUJE NA NEOPHODNOST ULAGANJA U OBRAZOVNI SISTEM: Uzrok tog problema je smanjenje broja đaka u školama i zbog toga je neophodno racionalizovati školski sistem

Ministar prosvete i nauke u Vladi Republike Srbije Žarko Obradović saopštio je danas da u Srbiji ima 2.682 nastavnika bez punog fonda časova i stotinu njih koji su ostali neraspoređeni i ukazao na neophodnost racionalizacije mreže škola u Srbiji.

Obradović je na dvodnevnoj konferenciji "Dobre prakse i partnerstva - ključ efikasnog, kvalitetnog i pravednog obrazovanja" naveo da je uzrok tog problema smanjenje broja đaka u školama, i ponovio nužnost racionalizacije školskog sistema.

On je istakao da je od 2002. do 2010. godine broj osnovaca smanjen za 15,5 odsto, srednjoškolaca za 7,86 odsto, dok je broj odeljenja ukupno manji za devet odsto.

Ministar je naglasio da je ugašeno 1.585 odeljenja, a da postoji približno 4.000 odeljenja sa deset i manje učenika, kakva su isturena odeljenja matičnih škola ili odeljenja u kojima se obrazuju pripadnici nacionalnih manjina.

Ovaj demografski problem nije se odrazio na smanjenje broja nastavnika u osnovnom i srednjem obrazovanju, ali je uticao na smanjenje broja zaposlenih sa punim radnim vremenom, napomenuo je Obradović.

Određen broj nastavnika, da bi povećao svoj radni fond, istovremeno radi u nekoliko škola, kao i u različitim opštinama, naveo je ministar.

Obrazovni sistem Srbije, kako je istakao, ne može da napreduje bez većih ulaganja, pri čemu je cilj da se procenat bruto društvenog proizvoda (BDP) koji se ulaže u obrazovanje sa sadašnjih nešto više od tri odsto poveća na šest odsto.

Šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer je saopštio da je obrazovanje ključno za razvoj svake zemlje, i dodao da je EU od 2003. godine do sada uložila 61 milion evra u različite projekte namenjene unapređenju obrazovanja u Srbiji.

Šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Lu Brefor naglasio je da univerziteti u Srbiji moraju da se prilagode realnosti i tržištu rada, i potvrdio da će Svetska banka nastaviti da sarađuje sa Srbijom i podržava razvojne programe u oblasti obrazovanja.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 1.3.2012.

PRODATO 423.772 DRŽAVNIH ZAPISA • Aukcija šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 1. marta 2012. godine •

Na aukciji šestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 01. marta 2012. godine, prodato je 423.772 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 4.237.720.000,00 dinara. To predstavlja 70,63 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 10,48 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 30. avgusta 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 1.3.2012.

CISKO EKSPO IT I MREŽNA KONFERENCIJA BIĆE ODRŽANA 20. I 21. MARTA 2012. GODINE U BEOGRADU

Kompanija Cisko organizovaće 20. i 21. marta Cisko Ekspo, jedan od najvažnihih IT događaja u regionu, koji će se ove godine fokusirati na tri velike teme - inteligentne mreže, računarstvo u oblaku i mobilnost.

Generalni direktor kompanije Cisko Srbija Goran Obradović je kazao da će ove godine biti predstavljeni najnoviji trendovi iz oblasti umrežavanja za više od 600 IT profesionalaca iz svih segmenata srpskog tržišta.

"Kroz proteklih 11 godina smo uvideli da je Cisko Ekspo postao najveća IT i mrežna konferencija u regionu i čvrsto verujemo da će koncept inovacija doneti nove ideje koje će pomoći svim učesnicima da razviju nove poslove ili da se dodatno usavrše u oblastima u kojima već imaju liderske pozicije", istakao je Obradović.

Više od 40 prezentacija koje će održati iskusni domaći i inostrani profesionalci pokriće najvažnije teme iz oblasti IT-a i mreža.

Lokalni i globalni partneri kompanije Cisko, demonstriraće uživo najinteresantnije studije slučaja iz perspektive klijenata i korisnika, u okviru izložbenog prostora.

Viši potpredsednik kompanije Cisko i lider za Centralni i region Istočne Evrope Mihael Ganser izneće najnovije viđenje Srbije na nivou globalne konkurentnosti i u kojoj ulozi se pojavljuju informacione tehnologije danas i u kojoj će se naći u budućnosti.

On će objasniti aktuelnu promenu informacione ekonomije u mrežnu ekonomiju i njen uticaj na društvo, poslovanje i tehnologiju.

Demonstracija uživo pokažaće sposobnosti informacionih tehnologija i način na koji kompanije mogu podići svoje poslovanje na viši nivo i pružiti klijentima usluge bolje nego ikada pre.
Cisko Ekspo konferencija će jedanaesti put za redom okupiti tehnološke eksperte, poslovne ljude i donosioce odluka iz oblasti informacionih tehnoloija iz najuspešnijih domaćih i stranih kompanija, inženjere, predstavnike kompanije Cisko iz inostranstva, članove Vlade, vodeće Cisco partnere, servis provajdere...navodi se u saopštenju.

Izvor: Tanjug, 14.2.2012.

RASPISAN KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA LOZNICE ZA 2012. GODINU

Sredstva iz budžeta grada Loznice za 2012. godinu raspoređuju se sa ciljem da se, obezbeđujući sredstva udruženjima koja se aktivno i u kontinuitetu bave socijalnim pitanjima, održi dostignuti nivo i podrži pluralizam pružalaca i obima vaninstitucionalno pruženih usluga u oblasti socijalne zaštite.

Svrha konkursa je da se sredstva usmere ka podsticanju programarada/projekata ili obezbeđenju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje pr ograma rada/projekata koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, pripadnike/ce romske nacionalnosti i drugi projekti u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe kroz:

- pomoć razvoju i održivosti usluga koje pružaju udruženja koja se bave pitanjima socijalne zaštite,
- promociju i uvođenja usluga u oblast socijalne zaštite koje nisu obezbeđene/finasirane od strane Republike ili lokalne samouprave u javnim institucijama, nego ih sprovode udruženja.
Sredstvima koja se raspoređuju ovim konkursom podržavaju se sledeće oblasti:

- Aktivnosti predviđene planom rada udruženja kojima se obezbeđuje nastavak pružanja održivih usluga koje udruženjaveć sprovode,
-Posebni projekti, kojima se doprinosi uspostavljanju i razvijanju održivih usluga koje imaju veći obuhvat ugroženih grupa i za koje su obezbeđena donatorska sredstva.

Projekti koji se zasnivaju na edukacijama biće podržani, u meri u kojoj neposredno doprinose poboljšanju položaja određene ugrožene grupe.

Grad Loznica ovim sredstvima neće finansirati:

1) Pojedince za učešće na konferencijama, putovanjima,finansiranje studija i za slične aktivnosti,
2) Inicijative koje donose profit udruženjima građana,
3) Aktivnosti političkih i stranačkih organizacija, verskih organizacija, grupa i sekti,
4) Vladine organizacije ili institucije, uključujući škole, mesne zajednice i dr.,
5) Organizacije čiji je osnivač grad Loznica,
6) Aktivnosti koje zagovaraju netolerantnost i nasilje,
7) Adaptacije,sanacije i rekonstrukcije objekata.

PRIJAVLJIVANJE - OPŠTA PRAVILA

Pravo na podnošenje prijave imaju udruženja građana, koja ispunjavaju sledeće uslove:

- da su registrovane kod nadležnog organa;
- da imaju sedište ili ogranak na teritoriji grada Loznice i deluju na tom području kao gradska, međuopštinska ili republička udruženja;
- da su osnovana radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni programi u kojima udruženja isključivo i neposredno sledi javne potrebe;
- da obavljaju aktivnosti socijalno-humanitarnog, zdravstveno-edukativnog i preventivnog karaktera;
- da je nadležan organ udruženja usvojio izveštaj o finansijskom poslovanju udruženja za 2011.godinu;
- da su program rada / projekat, odnosno aktivnosti, predviđene usvojenim programom rada udruženja za 2012.godinu od strane nadležnog organa udruženja;
- da predložene aktivnosti (i sredstva za realizaciju istih) sprovode na teritoriji grada Loznice.

Udruženja koja su dobila sredstva za realizovanje programa rada/projekta moraju najmanje jednom godišnje da čine dostupnim javnosti izveštaj o svom radu i o obimu i načinu sticanja i korišćenja sredstava i taj izveštaj dostavljaju davaocu sredstava.

Projekti koji se sprovode i u susednim zemljama ili i u zemljama regiona mogu da budu podržani samo u onim delovima koji se sprovode na teritoriji grada Loznice, ukoliko su ti delovi napisani kao samostalne konzistentne celine grupa aktivnosti.

Podnosilac prijave može da se opredeli da realizuje program rada/ projekat u saradnji sa jednim ili više partnerskih udruženja.U slučaju partnerstva, puna pravna i finansijska odgovornost za sprovođenje programa rada / projekta leži na podnosiocu prijave.

Nacionalna i međunarodna udruženja sa sedištem izvan područja grada mogu da deluju kao partnerske organizacije podnosioca zahteva, ali ne mogu da imaju finansijske koristi od dotacije ili da budu primaoci dotacije iz budžeta grada Loznice.

Period trajanja predloženih aktivnosti je do kraja 2012. godine.

Budžet:

Grad je namenio ukupno 3.000.000 dinara za sufinansiranje programa rada / projekata udruženja u ovoj oblast. Predlozi koji uglavnom imaju za cilj da pokriju operativne troškove neće biti visoko ocenjeni. Većina dotacija će se kretati u razmaku od 25.000 do 400.000 dinara. Isto udruženje može podneti najviše dve prijave, pri čemu ukupan predviđeni budžet jednog programa rada/projekta ne može biti manji od 50.000 dinara ni veći od 700.000 dinara.

Za više detalja posetite: http://www.loznica.rs/cms/mestoZaUploadFajlove/KONKURS%20ZA%20SOCIJALNU%20ZASTITU%20ZA%202012.pdf (ONLINE) ili http://www.loznica.rs/ (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Građanske inicijative, 14.2.2012.

ODLOŽEN PETI TRADICIONALNI STRUČNI SKUP U ORGANIZACIJI AGENCIJE ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA

Obaveštavamo sve zainteresovane da se odlaže peti tradicionalni stručni skup u organizaciji ALSU planiran za mart 2012. godine. Bliže informacije o novom terminu savetovanja biće blagovremeno objavljene na portalu ALSU.

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 14.2.2012.

POTPISAN PLAN BILATERALNE VOJNE SARADNJE ZA 2012. GODINU SA ITALIJOM


Pete bilateralne konsultacije između мinistarstаva odbrane Republike Srbije i Republike Italije, koje su predvodili državna sekretarka dr Tanja Miščević i šef Treće Uprave general Salvatore Farina, održane su 13. februara u Rimu.

Obostrano je konstatovano da je saradnja u oblasti odbrane u poslednje tri godine unapređena i po sadržaju i broju aktivnosti. Nedavna poseta ministra Šutanovca Italiji predstavlja dodatni impuls intenziviranju saradnje posebno u oblasti zajedničkog učešća srpskih i italijanskih snaga u mirovnim misijama EU i UN. Italija je najveći zagovornik priključenja Srbije Evropskoj uniji i očekuje da u martu Srbija dobije status kandidata.

Tokom posete potpisan je Plan bilateralne vojne saradnje za 2012. godinu, koji predviđa nastavak saradnje u težišnim oblastima - obuci i edukaciji vojnih kadrova, specijalnih jedinica, timova za razminiranje i oblasti vojne medicine.

Državna sekretarka tokom posete susrela se i sa zamenikom načelnika Generalštaba Vojske Italije, viceadmiralom Kristijanom Betinijem. Оn је ponovio da Italija pruža punu podršku Srbiji u procesu reformi i modernizacije društva, posebno u sistemu odbrane.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 14.2.2012.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN UVOZA SLIKARSKOG DELA OD STRANE FIZIČKOG LICA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 7
 • Ministarstvo finansija: PORESKI TRETMAN VRAĆANJA STANA PRODAVCU UZ DOPLATU ZA DRUGI STAN OD STRANE KUPCA KOJI JE OSTVARIO PRAVO NA REFUNDACIJU PDV - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
 • Ministarstvo finansija: UTVRĐIVANJE RASHODA LEKOVA ZBOG PROTEKA ROKA TRAJANJA I NJIHOVO UNIŠTAVANJE - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 4
 • Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede: PRIMENA ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA NA OBLIGACIONO-PRAVNE ODNOSE SUBJEKTA U POSLU FINANSIJSKOG LIZINGA - Zakon o finansijskom lizingu: član 8 stav 2
 • Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede: VOĐENJE KNJIGE EVIDENCIJE PROMETA I USLUGA - OBRAZAC KEPU U VELETRGOVINI - Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga: član 1
Aktuelna sudska praksa:

 • Apelacioni sud u Kragujevcu: NEPOSTOJANJE KRIVIČNOG DELA SILOVANJE U PRODUŽENOM TRAJANJU - Krivični zakonik: čl. 61 i 178
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: OBJEKTIVNE I SUBJEKTIVNE OKOLNOSTI KRIVIČNOG DELA TEŠKO UBISTVO - Krivični zakonik: član 113 i član 114 stav 1 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Kragujevcu: SUBJEKTIVNO STANOVIŠTE OŠTEĆENOG I OPŠTE SHVATANJE RADNJE IZVRŠENJA KRIVIČNOG DELA UVREDA - Krivični zakonik: član 170
 • Viši sud u Valjevu: NEODRŽAVANJE PROVODNIKA ULIČNE RASVETE - Zakon o energetici: član 54
 • Viši sud u Valjevu: PRAVO DETETA DA ODRŽAVA LIČNE ODNOSE SA SRODNICIMA - Porodični zakon: član 6 stav 1 i član 61 stav 5
 • Viši sud u Valjevu: UTVRĐIVANJE VREDNOSTI PREDMETA SPORA VAN RASPRAVE - Zakon o parničnom postupku: član 361 stav 2 tačka 7)
 • Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU MILJKOVIĆ I DRUGI PROTIV SRBIJE (predstavka br. 39992/08) - NEISCRPLJIVANJE UNUTRAŠNJIH PRAVNIH SREDSTAVA - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 1
Stečajevi:

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 24.2.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

Akcionarsko društvo za medicinsko snabdevanje i proizvodnju "Srbolek"

 

1. St. broj 391/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1630

 

U postupku stečaja u predmetu 1-St-391/2011 nad stečajnim dužnikom Akcionarsko društvo za medicinsko snabdevanje i proizvodnju "Srbolek" u stečaju iz Beograda, Sarajevska 84.
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 220/II, za 9. mart 2012. godine, u 9,30 časova.
Na ovo ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazanom ročištu objaviti u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Borea Parti" d.o.o.

17318250

48. St. broj 4113/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2697

 

1. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 48. St. 4113/2011 od 27. januara 2012. godine, otvorio je postupak stečaja nad "Borea Parti" d.o.o. iz Beograda - Zemun, Mostarska 12, MB: 17318250; PIB: 100105051.
2. Za stečajnog upravnika imenuje se Budimir Mrdović iz Beograda, Beogradskog bataljona 10.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave svoje potraživanje. Neblagovremeno podnesene prijave potraživanja ispitaće se o trošku tog poverioca.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika određuje se za 9. mart 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/1.
Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju skupštinu poverilaca a ukoliko to ne učine saziva se sednica skupštine poverilaca za prvo poverilačko ročište.
6. Ispitno ročište određuje se za 22. maj 2012. godine u 10,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 201/2.
7. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Suda 27. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Društvo za trgovinu i usluge "Sinfonika" d.o.o.

17373633

1. St. broj 1689/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2247

 

U postupku stečaja u predmetu 1. St. broj 1689/2011 nad stečajnim dužnikom Društvo za trgovinu i usluge "Sinfonika" d.o.o. - u stečaju iz Beograda, Pukovnika Purića 4, Privredni sud u Beogradu, doneo je 3. februara 2012. godine rešenje.
I. Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom Društvo za trgovinu i usluge "Sinfonika" d.o.o. - u stečaju iz Beograda, Pukovnika Purića 4, matični broj: 17373633, PIB: 100268264.
II. Nalaže se stečajnom upravniku da unovči pokretnu imovinu stečajnog dužnika i ostvarenim sredstvima pokrije nastale troškove, te da ukoliko po pokriću nastalih troškova preostanu sredstva, ta sredstva uplati u budžet Republike Srbije.
III. Nalaže se Agenciji za privredne registre iz Beograda, Brankova 25, da izvrši brisanje stečajnog dužnika Društvo za trgovinu i usluge "Sinfonika" d.o.o. - u stečaju iz Beograda, Pukovnika Purića 4.
IV. Nalaže se stečajnom upravniku da ugasi tekući račun stečajnog dužnika broj 160-362428-65, koji se vodi kod AD Banca Intesa a.d. Beograd, a eventualno raspoloživa sredstava na računu prenese na račun sudskog depozita broj: 840-298802-02.
V. Nalaže se Republičkom zavodu za statistiku da briše iz svoje evidencije stečajnog dužnika sa matičnim brojem 17373633.
VI. Nalaže se Poreskoj upravi filijala Voždovac da ugasi poreski identifikacioni broj stečajnog dužnika 100268264.
VII. Po pravosnažnosti ovog rešenja, i po završnom izveštaju stečajnog upravnika uz dostavu uništenih pečata stečajnog dužnika i potvrde o gašenju tekućeg računa, a u vezi stava II i IV ovog rešenja, Sud će doneti posebno rešenje o razrešenju dužnosti stečajnog upravnika Danka Mimića iz Zemuna.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

"Dijamant ABC komerc" d.o.o.

06549772

Posl. 21. St. broj 3076/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2676

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 3076/11 od 26. januara 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Dijamant ABC komerc" d.o.o. Lazarevac, Nikole Vujačića 32, matični broj 06549772, PIB 101134261.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnom upravnika imenuje se Dragica Stojanović iz Beograda, Brankova 28/IV.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 5. april 2012. godine u 11,45 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 10. maj 2012. godine u 11,45 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 26. januar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

"Danino" d.o.o.

20262630

Posl. 21. St. broj 2319/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2716

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 2319/11 od 26. januara 2012. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Danino" d.o.o., Beograd, Generala Zgonjanina 1, matični broj 20262630, PIB 104890400.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Danko Mimić iz Beograda, Gornjogradska 7.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoje obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 5. april 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 10. maj 2012. godine, u 11,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda, sa datumom 26. januar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Preduzeće za trgovinu i usluge "Zara-Belle" DOO

17594532

St. broj 3838/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2669

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42. St. broj 3838/2011 od 16. januara 2012. godine pokrenuo postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge "Zara-Belle" DOO, matični broj 17594532, PIB 103665790, po predlogu poverioca Snežane Zang iz Beograda.
II. Za stečajnog upravnika imenovana je Ana Matić iz Beograda, Resavska 26-a.
III. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika održaće se 2. marta 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom u sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
IV. Ispitno ročište određuje se za 1. jun 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 227.
V. Pozivaju se poverioci da u roku od 70 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju postupka stečaja nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VI. Ovaj oglas istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Beogradu, 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

"Vuković Companu"

6533531

41. St. broj 3480/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2724

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 41. St. broj 3480/2011 od 30. januara 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Vuković Companu" iz Obrenovca, Branislava Nušića 24/20, matični broj 6533531, PIB: 103601850, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenovan je Laban Goran iz Beograda, Žarka Vukovića Pucara 15/8/31.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po isteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Ispitno ročište se zakazuje za 20. jun 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 206, drugi sprat.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za 28. februar 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 206, drugi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

DP za montažu i održavanje instalacija, postrojenja i uređaja u industrijskim i drugim objektima "Vulkanmont"

07457103

21. St. broj 3842/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2774

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/VULKANMONT.shtml/
seo=/companyid=14755

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 3842/11 od 2. februara 2012. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DP za montažu i održavanje instalacija, postrojenja i uređaja u industrijskim i drugim objektima "Vulkanmont" Beograd - u likvidaciji, Višnjićeva 3/10, matični broj 07457103, PIB 100424756.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 19. april 2012. godine u 11,20 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 31. maj 2012. godine u 11,20 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 224/II.
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 2. februar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

Preduzeće za trgovinu i usluge Klik Print

20056967

16. St. broj 4120/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2723

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem St. broj 4120/11 od 30. januara 2012. godine, otvorio je postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge Klik Print iz Beograda, Đuke Dinića 15, matični broj 20056967, PIB 103952798.
I. Usvaja se predlog predlagača Cicero print DOO, Beograd, Blaže Popivode 3, pa se otvara postupak stečaja nad Preduzećem za trgovinu i usluge Klik Print iz Beograda, Đuke Dinića 15, matični broj 20056967, PIB 103952798.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11, stav 2, tačka 1. Zakona o stečaju i prezaduženost.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Vučković Branko iz Beograda, Višnjička 146.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko finansijskom položaju stečajnog dužnika, te održati skupština poverilaca, određuje se za 29. februar 2012. godine u 11,30 časova, sudnica 203/II u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2.
VI. Ispitno ročište određuje se za 28. mart 2012. godine u 9,30 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 203/II.
VII. Pozivaju se svi poverioci da u roku od 45 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Beogradu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, a dužnici stečajnog dužnika se pozivaju da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Pozivaju se poverioci da pre prvog poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverilaca, a ukoliko to ne učine saziva se sednica Skupštine poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.
IX. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune obavezu prema stečajnoj masi.
X. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli suda sa datumom 30. januar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

M.S.G. - RIO d.o.o.

20423552

7. St. broj 1079/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2582

 

I. Privredni sud u Beogradu, pravosnažnim rešenjem 7 St. broj 1079/11 od 20. oktobra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom M.S.G. - RIO d.o.o., Beograd, Leštane, Toplička 15-b, matični broj 20423552, PIB 105609750.
II. Ispitno ročište za ispitivanje potraživanja poverilaca zakazano je 15. mart 2012. godine u 10,00 časova, koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 103, sprat I.
III. Na ispitno ročište iz stav II pozivaju se poverioci, pod pretnjom pravnih posledica propuštanja ročišta.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

"Elektronika Avala" d.o.o.

17131770

42 St. broj 50/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2013

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 42 St. broj 50/2011 od 15. juna 2011. godine, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, usvojila je predlog stečajnog poverioca, "Zenit kop" d.o.o. iz Beograda, i otvoren je stečajni postupak nad "Elektronika Avala" d.o.o., iz Beograda, Kneza Višeslava 63, matični broj 17131770, PIB 100166934.
Prvo poverilačko ročište zakazano za 25. jul 2011. godine i 24. oktobar 2011. godine i 14. decembar 2011. godine, 2. februar 2012. godine i 21. februar 2012. godine, odloženo je za 30. mart 2012. godine u 10,00 časova, sudnica 227/II., Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Ispitno ročište zakazano za 24. oktobar 2011. godine i 14. decembar 2011. godine i 2. februar 2012. godine i 21. februar 2012. godine, odloženo je za
30. mart u 10,00 časova u sudnici 211/II., Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2.
Obaveštavaju se poverioci da će se na prvom poverilačkom ročištu raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finasijskom polažaju stečajnog dužnika.
Obaveštavaju se poverioci da na ispitnom ročištu mogu osporavati prijavljena potraživanja drugih poverilaca. Ako poverioci nisu osporavali potraživanja drugih poverilaca u propisanom roku, to ne mogu učiniti u kasnijem postupku.
Pozivaju se poverioci da pre poverilačkog ročišta formiraju Skupštinu poverioca, a ukoliko to ne učine, saziva se sednica Skupština poverilaca koja će se održati na prvom poverilačkom ročištu.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"BIG 2" d.o.o.

 

1-St-3245/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2468

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Mileva Misailović, u postupku stečaja nad dužnikom "BIG 2" d.o.o., u stečaju iz Lazarevca, Dula Karaklajića 33/9, oglašava:
U predmetu br. 1-St-3245/11, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "BIG 2" d.o.o. u stečaju iz Lazarevca, Dula Karaklajića 33/9 zakazuje se naredno poverilačko ročište za 16.3.2012. godine u 8,45 časova koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 220/II.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

Privredno društvo "Euro paleta group"

17455524

32. St. broj 1488/2011

 

 

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Lejla Bratić, odlučujući o predlogu predlagača Milana Jančića iz Beograda, koga zastupa advokat Vladimir Glumac iz Beograda, Smiljanićeva 6, za otvaranje postupka stečaja nad Privrednim društvom "Euro paleta group", Beograd, Južni bulevar 144/1, matični broj: 17455524, PIB: 103442893, odlučujući po službenoj dužnosti, doneo je 13. januara 2012. godine
REŠENJE
I - Razrešava se stečajni upravnik Mirković Slava, iz Beograda, Ratnih vojnih invalida 19.
II - Imenuje se za stečajnog upravnika Drašković Gordana iz Beograda, Njegoševa 74.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"B&P" Društvo sa ograničenom odgovornošću za posredovanje i zastupanje

07726686

11 St. broj 2476/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2603

 

Privredni sud u Beogradu, rešenjem 11 St 2476/11 od 5. decembra 2011. godine otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "B&P" Društvo sa ograničenom odgovornošću za posredovanje i zastupanje iz Beograda, Milutina Milankovića 120E, matični broj. 07726686, PIB 101681963.
Posle neuspelog prvog poverilačkog ročišta zakazanog za 23. januar 2012. godine u 12,00 časova zakazuje se novo poverilačko ročište za 12. mart 2012. godine u 11,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, II sprat, sudnica 235.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

15.

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu "Sinex CO" d.o.o.

07913389

50. St. broj 2338/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1659

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 2338/2011 od 8. februara 2012. godine u stečajnom postupku nad Preduzećem za proizvodnju i trgovinu "Sinex CO" d.o.o. iz Beograda, Batajnički drum broj 23, mat. broj 07913389, PIB 102343745, zakazao je drugo dopunsko ispitno ročište za 20. mart 2012. godine sa početkom u 10,30 časova koje će se održati u Privrednom sudu Beograd, Masarikova broj 2, sudnica broj 225/II.
II. Oglas je istaknut na oglasnu tablu suda 8. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

16.

Preduzeće "Novi Glecher" d.o.o.

 

16. St. broj 2791/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2278

 

Zakazuje se dopunsko ispitno ročište u stečajnom postupku nad preduzećem "Novi Glecher" d.o.o. u stečaju, Beograd, Dr Ivana Ribara 116/2, dana 29. februara 2012. godine u 9,30 časova, sudnica 203, II sprat, Privredni sud u Beogradu, Masarikova 2.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

17.

Preduzeće za trgovinu, proizvodnju i usluge "Nibslav" d.o.o.

 

50. St. broj 165/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2157

 

I Privredni sud u Beogradu, rešenjem 50. St. broj 165/2011 od 8. februara 2012. godine u stečajnom postupku nad Preduzećem za trgovinu, proizvodnju i usluge "Nibslav" d.o.o. - u stečaju, Sremčica, Živka Todorovića 1a, zakazao je dopunsko ispitno ročište za 20. mart 2012. godine sa početkom u 10,00 časova koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 225/II.
II Oglas je istaknut na oglasnu tablu suda 8. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

18.

"ABC cobleh" d.o.o.

 

St. broj 2104/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2061

 

Privredni sud u Beogradu, sudija Aleksandra Popović, rešenjem posl. broj 3 St. 2104/2011 od 8. jula 2011. godine, otvorio je postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "ABC cobleh" d.o.o., iz Beograda, Ljube Stojanovića 41.
Obaveštavaju se poverioci da je ispitno ročište zakazano za 3. februar 2012. godine sa početkom u 12,00 odloženo, i da je novo ročište zakazano za 5. mart 2012. godine sa početkom u 10,30.
Ročište će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 102, I sprat.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

19.

"Holding preduzeće "Galenika" DP

07092920

21. St. broj 4031/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2712

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/GALENIKA+HOLDING+
PREDUZECE.shtml/seo=
/companyid=4122

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 4031/11 od 2. februara 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Holding preduzeće "Galenika" DP Beograd, Zemun - u likvidaciji, Masarikov trg 8a, matični broj 07092920, PIB 100096575.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju - Centar za stečaj.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 19. april 2012. godine u 11,40 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 31. maj 2012. godine u 11,40 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II,
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda, 2. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

20.

"3 Points" d.o.o.

17573322

21. St. broj 1491/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2742

 

I. Privredni sud u Beogradu, rešenjem 21. St. broj 1491/11 od 2. februara 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "3 Points" d.o.o. Beograd, Nemanjina 40, matični broj 17573322, PIB 103544685.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Perković Dragan iz Beograda, Kralja Milutina 36.
IV. Pozivaju se svi poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS".
V. Prvo poverilačko ročište zakazano je za 19. april 2012. godine u 12,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II.
VI. Ročište za ispitivanje potraživanja zakazano je za 31. maj 2012. godine u 12,00 časova, u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 224/II,
VII. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
VIII. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda, 2. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

21.

Društveno preduzeće "Zastupništvo, komercijala, proizvodnja"

17452959

16. St. broj 11/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2747

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/ZASTUPNISTVO%2C+
KOMERCIJALA%2C+
PROIZVODNJA.shtml/
seo=/companyid=29000

Privredni sud u Beogradu rešenjem St. broj 11/12 od 30. januara 2012. godine otvorio je postupak stečaja nad Društvenim preduzećem "Zastupništvo, komercijala, proizvodnja" iz Beograda, u likvidaciji, Narodnog fronta 68/4, matični broj 17452959, PIB 105136765.
I. Usvaja se predlog poverioca, Agencije za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23, pa se otvara postupak stečaja nad Društvenim preduzećem "Zastupništvo, komercijala, proizvodnja" iz Beograda, u likvidaciji, Narodnog fronta 68/4, matični broj 17452959, PIB 105136765.
II. Stečajni razlog za otvaranje postupka stečaja je trajnija nesposobnost za plaćanje u smislu odredbe člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju i prezaduženost.
III. Za stečajnog upravnika imenuje se Agencija za privatizaciju iz Beograda, Terazije 23.
IV. Nalaže se zastupniku dužnika da izvrši primopredaju dužnosti sa stečajnim upravnikom u vreme i mestu koje stečajni upravnik odredi i to tako što će mu predati pečate preduzeća, svu dokumentaciju preduzeća i predati svu nepokretnu i pokretnu imovinu preduzeća i poslovni prostor preduzeća na dalje čuvanje i upravljanje.
V. Određuje se završno ročište za 29. februar 2012. godine u 11,00 časova, a koje će se održati u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 203/II na kome će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnose prigovori na završni račun, odlučuje o neraspodeljenim delovima deobne mase i o drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.
VI. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljuje se na oglasnoj tabli Suda sa datumom 30. januar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

22.

"Gem cool" d.o.o.

20087030

41. St. broj 3464/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2695

 

I - Privredni sud u Beogradu, rešenjem 41. St. broj 3464/2011 od 30. januara 2012. godine, otvorio je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Gem cool" d.o.o. Beograd, Miloša Pocerca 27, matični broj 20087030, PIB: 104073099, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II - Za stečajnog upravnika imenovan je Radović Pero iz Beograda, Milivoja Perovića 5/3.
III - Pozivaju se poverioci da u roku od 90 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka. Prijave potraživanja podnete po isteku zakonskog roka biće odbačene kao neblagovremene.
IV - Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V - Ispitno ročište se zakazuje za 21. jun 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica broj 206, drugi sprat.
VI - Prvo poverilačko ročište na kome će se raspravljati o izveštaju o ekonomsko-finansijskom položaju stečajnog dužnika se zakazuje za 27. februar 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 206, drugi sprat i saziva se sednica skupštine poverilaca, ukoliko nije formirana pre prvog poverilačkog ročišta.
VII - Oglas o otvaranju stečajnog postupka je objavljen na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

23.

"Jevto Comp" d.o.o.

7676627

St. broj 735/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad dužnikom "Jevto Comp" d.o.o., Loznica, Zmaj Jovina 13, doneo je 1.2.2012. godine
REŠENJE
1. Otvara se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "Jevto Comp" d.o.o., Loznica, Zmaj Jovina 13, matični broj 7676627 PIB 102663231 zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
2. Za stečajnog upravnika metodom slučajnog odabira sa liste aktivnih stečajnih upravnika imenuje se Marković Dragan iz Loznice, Vojislava Ilića b.b.
3. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja. Prijave se mogu podneti po isteku napred navedenog roka ali najkasnije u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a sve prijave podnete po isteku roka od 120 dana biće odbačene kao neblagovremene.
4. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
5. Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se za 7.5.2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnici 20.
6. Prvo poverilačko ročište će se održati 12.3.2012. godine sa početkom u 10,00 časova u Privrednom usud u Valjevu u sudnici 20, i istovremeno se saziva sednica skupštine poverilaca.
7. Oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je na oglasnoj tabli Suda 1.2.2012. godine.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka objaviti u "Službenom glasniku RS" i dnevnom listu "Danas".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

24.

"Medovac" DOO

 

St. broj 866/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1489

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad "Medovac" DOO u stečaju iz Banjana, dana 31. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Bogdana Radlović iz Šapca, Cara Dušana 40.
Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od objavljivanja rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

25.

DP "Megamladost"

 

St. broj 6/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku stečaja nad DP "Megamladost" u stečaju iz Šapca, dana 6. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Razrešava se dužnosti stečajni upravnik Ljiljana Jovanović iz Šapca, Vojvode Mišića 1.
Ovaj oglas istaknut je na oglasnu tablu Suda dana 6. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

26.

"Servis promet" DOO

07637225

St. broj 84/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1584

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Desanka Petrović, u postupku reorganizacije u toku stečajnog postupka nad "Servis promet" DOO Bela Crkva, dana 3. februara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Obustavlja se stečajni postupak nad "Servis promet" DOO Bela Crkva, Bela Crkva b.b., matični broj 07637225, PIB 101395004.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

27.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "24. juli" d.o.o.

 

St. broj 333/11

 

 

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Rada Vuletić, u postupku stečaja nad Društvo za proizvodnju, promet i usluge "24. juli" d.o.o. u stečaju, Trbušnica, Vere Bajan b.b., 1.2.2012. godine doneo je
REŠENJE
U stečajnom postupku nad Društvom za proizvodnju, promet i usluge "24. juli" d.o.o. u stečaju, Trbušnica, Vere Bajan b.b., određuje se završno ročište za 1.3.2012. godine sa početkom u 14,00 časova u sudnici 6. ovog suda.
Ovo rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

28.

OD za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i dr. Rtanjski Šampinjon"

 

1. St. broj 142/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o zaključenju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom OD za proizvodnju, trgovinu i usluge "Dragi Karabašević i dr. Rtanjski Šampinjon" Podgorac, jer dužnik nema imovinu.
Protiv istog rešenja može se izjaviti žalba PAS-u Beograd, a preko ovog suda u roku od osam dana od objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku RS".
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru, 24.1.2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

29.

DOO "27. oktobar"

 

St. broj 31/2010

 

 

 

Zaključuje se postupak stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "27. oktobar" Zaječar.
Privredni sud u Zaječaru je svojim rešenjem St-31/10 od 13. decembra 2011. g. zaključio postupak stečaja prema stečajnom dužniku DOO "27. oktobar " Zaječar jer je izvršena delimična isplata, a potraživanja stečajnog dužnika su preneta na stečajne poverioce.
Poverioci mogu izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana objave oglasa.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

30.

AD Ishrana

 

1. St. broj 255/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2637

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/ISHRANA.shtml/seo=/
companyid=1320

Obaveštavaju se poverioci u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD Ishrana Bor iz Bora da je prvo poverilačko ročište i skupština poverilaca koje je bilo određeno za 6. februar, 2012. god. u 11,00 časova odloženo za 13. mart 2012. godine u 11,30 časova u sudnici broj 6 Privrednog suda u Zaječaru.
Pozivaju se poverioci da prisustvuju prvom poverilačkom ročištu i skupštini poverilaca radi odlučivanja o daljem toku postupka.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

31.

DP "Kontinental"

 

Posl. 1. St. broj 16/12

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2728

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/KONTINENTAL.shtml/
seo=/companyid=13045

Stečajni sudija Privrednog suda u Zaječaru doneo je dana 30. januara 2012. godine
REŠENJE
Privredni sud u Zaječaru doneo je rešenje o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnom dužnikom DP "Kontinental" u likvidaciji Zaječar dana 30. januara 2012. godine.
Stečajni postupak je otvoren jer vrednost imovine subjekta likvidacije nije dovoljan da namiri sva potraživanja poverioca.
Za stečajnog upravnika određuje se Agencija za privatizaciju Centar za stečaj Beograd.
Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka sa upozorenjem da ukoliko poverioci podnesu prijavu posle proteka roka od 90 dana do 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" iste će biti ispitane na dopunskom ispitnom ročištu, po uplati predujma u roku koji sud odredi, a ukoliko predujam ne bude uplaćen prijava će se odbaciti, a prijave potraživanja po isteku roka od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" biće odbačene kao nepotpune.
Pozivaju se dužnici da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište i skupština poverioca se zakazuju za 7. mart 2012. u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6.
Ispitno ročište se zakazuje za 21. juni 2012. godine sa početkom u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Zaječaru u sudnici broj 6.
Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zaječaru dana 30. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

32.

DOO "Lanteks"

 

2. St. broj 355/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=275

 

Privredni sud u Zaječaru zakazuje završno ročište kod stečajnog dužnika DOO "Lanteks" iz Knjaževca za 15. mart 2012. godine u 12,00 časova u prostorijama Privrednog suda Zaječar, u sudnici broj 4. Pozivaju se poverioci i sva zainteresovana lica da prisustvuju ročištu.

PRIVREDNI SUD U ZRENJANINU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

33.

Inter promet d.o.o.

8177759

Posl. broj St. 214/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2699

 

Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Inter promet d.o.o. iz Kikinde, Svetosavska 33, matični broj 8177759, PIB 100508232.
Stečajni postupak otvara se iz razloga predviđenog u članu 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) obzirom da je stečajni dužnik trajnije nesposoban za plaćanje.
Za stečajnog upravnika stečajnog dužnika imenuje se Sudarov Slobodan iz Kikinde, Nikole Francuskog 98.
Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja, shodno članu 70. Zakona o stečaju ("Službeni glasnik RS", broj 104/09).
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Zakazuje se ročište radi razmatranja izveštaja o ekonomsko-finansijskom polažaju stečajnog dužnika - prvo poverilačko ročište za dan 9. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 58.
Zakazuje se ročište radi ispitivanja - ispitno ročište za dan 3. juli 2012. godine sa početkom u 9,00 časova koje će se održati u zgradi ovog suda, u Zrenjaninu, Kej 2. oktobra 1, u sobi broj 53/I (shodno članu 72).
Oglas o otvaranju stečajnog postupka, istaknut je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Zrenjaninu, dana 3. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

34.

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Milutinović promet" DOO

20215534

2. St. broj 431/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2034

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Tatjana Todorović, obaveštava da je u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Milutinović promet" DOO Potočac, Paraćin, matični broj 20215534, PIB 104716380, na završnom ročištu održanom dana 24. januara 2012. godine, doneo
REŠENJE
1) Utvrđuje da stečajni dužnik Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "Milutinović promet" DOO Potočac, Paraćin, matični broj 20215534, PIB 104716380, nema imovine, pa se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, otvoren rešenjem 2. St. 431/2011 od 25. jula 2011. godine zaključuje.
2) Usvaja se Izveštaj o toku stečajnog postupka i završni račun stečajnog upravnika od 8. decembra 2011. godine.
3) Određuje se konačna nagrada za rad stečajnom upravniku u iznosu od 85.138,00 dinara, koja je u celosti isplaćena stečajnom upravniku tokom stečajnog postupka.
4) Određuje se konačna naknada troškova u iznosu od 62.171,38 dinara i odobrava se isplata neisplaćenog dela naknade troškova stečajnom upravniku u iznosu od 6.881,60 dinara.
5) Razrešava se stečajni upravnik Dobroslav Stojanović iz Kragujevca, broj licence 155-0265.
6) Rešenje se objavljuje na oglasnoj tabli suda dana 24. januara 2012. godine i u "Službenom glasniku RS".
7) Po pravnosnažnosti ovog rešenja Agencija za privredne registre, Beograd izvršiće brisanje stečajnog dužnika iz Registra privrednih subjekata.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

35.

Kompanija "Velika Morava"

 

1. St. broj 40/2010

 

 

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajno veće u sastavu sudija Branislav Jovović, predsednik stečajnog veća i sudije Radisav Obradović i Vukica Dobrivojević, članovi veća, obaveštava stečajne poverioce da će se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnom masom stečajnog dužnika Kompanija "Velika Morava" Ćuprija, Cara Lazara b.b., koji se u ovom sudu vodi pod brojem 1. St. 40/2010 održati 9.3.2012. godine u 11,00 časova u prostorijama ovog suda, sudnica broj 533. Na ročištu će se raspravljati o završnom računu stečajnog upravnika, konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova, podnetim prigovorima na završni račun ili zahtevima za isplatu nagrada i naknada, odlučivati o neraspodeljenim delovima deobne mase i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

36.

"Preduzeće za puteve Kragujevac" AD

07165897

Posl. St. broj 23/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2700

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/KRAGUJEVAC+DP+
za+puteve+-+SRBIJA+
PUT+BEOGRAD.shtml/
seo=/companyid=1459

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 23/2012 od 3. februara 2012. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Preduzeće za puteve Kragujevac" AD Kragujevac, Tanaska Rajića 60, matični broj 07165897, PIB 101317830. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Snežana Dimitrijević iz Kragujevca, Udarnička 10, broj licence 155-0423. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 15. mart 2012. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 18. maja 2012. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 3. februar 2012. godine. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

37.

DOO za proizvodnju i promet rezane građe i finalnih proizvoda od drveta "Prolom"

07596723

Posl. 1. St. broj 599/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2731

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 599/2011 od 9. februara 2012. god. otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO za proizvodnju i promet rezane građe i finalnih proizvoda od drveta "Prolom" Čumić, Beogradski put b.b., matični broj 07596723, PIB 100561692. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav tačka 2.
Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Kocić Slobodan iz Kutlova, broj licence 155-0407. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 20. mart 2012. god. u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 4. maj 2012. god. u 11,30 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 9. februar 2012. god. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

38.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "N.P. Building Group"

20116617

3. St. broj 974/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1234

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. broj 974/2010 od 31. januara 2012. god., usvojen Završni račun stečajnog upravnika Jelene Vasiljević iz Kragujevca, od 19. januara 2012. godine. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Društvo sa ograničenom odgovornošću "N.P. Building Group" Kragujevac, Kralja Petra Prvog 31, matični broj 20116617, PIB 104238273. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja, izvrši upis brisanja označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Razrešava se stečajni upravnik Jelena Vasiljević iz Kragujevca, Avalska 15 B, JMBG 1711978725012, broj licence 155-0338. Ovo rešenje će se objaviti isticanjem na oglasnoj tabli Suda dana 31. januara 2012. godine, i naknadno u "Službenom glasniku RS". Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

39.

"Kargomil" Društvo za grafički dizajn, proizvodnju, trgovinu i usluge DOO

20052074

3. St. broj 52/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1865

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 52/2011 od 23. januara 2012. godine, usvojen je Završni izveštaj stečajnog upravnika, sa Završnim računom od 17. novembra 2011. godine. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Kargomil" Društvo za grafički dizajn, proizvodnju, trgovinu i usluge DOO Ćuprija, Dragoša Ilića 34, matični br. 20052074, PIB 103933605. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd da, po pravnosnažnosti ovog rešenja izvrši upis brisanja gore označenog privrednog subjekta iz registra privrednih subjekata. Ovo rešenje će se objaviti isticanjem na oglasnoj tabli suda 23. januara 2012. godine, i naknadno u "Službenom glasniku RS". Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od 8 dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

40.

Preduzeće za trgovinu i posredovanje "Big Blu" d.o.o

17292153

St. broj 636/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2768

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava da je rešenjem 3. St. 636/2011 od 13. februar 2012. godine, otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Preduzeće za trgovinu i posredovanje "Big Blu" d.o.o. Kragujevac, Karađorđeva 30/02, matični broj: 17292153, PIB: 101038022. Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 2. tačka 1. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Života Đorđević iz Kragujevca, broj licence 155-0347. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 09. mart 2012. godine u 10,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnici broj 535. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 01. mart 2012. godine u 10,00 časova i održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu, sudnici broj 535. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 13. februar 2012. godine i biće naknadno objavljen u "Službenom glasniku RS" i u jednom visokotiražnom dnevnom listu, koji se distribuira na celoj teritoriji RS. Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od dana prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

41.

Privredno društvo za trgovinu i ugostiteljstvo "Agrostil" d.o.o.

07602995

Posl. 1. St. broj 656/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2737

 

Privredni sud u Kragujevcu, i to stečajni sudija Branislav Jovović, obaveštava da je rešenjem 1. St. broj 656/2011 od 9. februara 2012. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za trgovinu i ugostiteljstvo "Agrostil" d.o.o. Kragujevac, Erdeč, Dese Milosavljević 39, matični broj 07602995, PIB 102057539. Stečajni razlog je trajna nesposobnost plaćanja u smislu člana 11. stav 3. tačka 2. Zakona o stečaju. Za stečajnog upravnika imenuje se Snežana Dimitrijević iz Kragujevca, Udarnička 10, broj licence 155-0423. Pozivaju se poverioci da prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje dospele obaveze prema stečajnoj masi. Zakazuje se prvo poverilačko ročište za 20. mart 2012. godine u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Zakazuje se ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) za 4. maj 2012. godinu u 11,00 časova i održaće se u Privrednom sudu Kragujevac, sudnica broj 533. Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu suda sa datumom 9. februar 2012. godine Nalaže se Agenciji za privredne registre Beograd, da izvrši upis zabeležbe o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba u roku od osam dana od prijema (objave) rešenja, i to preko ovog suda, a za Privredni apelacioni sud Beograd, u dovoljnom broju primeraka.

PRIVREDNI SUD U KRAGUJEVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

42.

Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge "Ralić Despot" d.o.o.

20145269

3. St. broj 504/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2243

 

Privredni sud u Kragujevcu, stečajni sudija Gorica Rašković, obaveštava stečajne poverioce da se određuje završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Društvo za trgovinu, proizvodnju i usluge "Ralić Despot" d.o.o. u stečaju, iz Despotovca, Despota Stefana Lazarevića 119, matični broj 20145269, PIB 104416222, koje će se održati u Privrednom sudu u Kragujevcu, u sudnici 535/V, 12. marta 2012. godine, sa početkom u 10,00 časova. Na završnom ročištu raspravljaće se o: završnom računu i završnom izveštaju stečajnog upravnika konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova; podnetim primedbama na završni račun ili na zahtev za isplatu nagrada i naknada; neraspodeljenim delovima stečajne mase i drugim pitanjima od značaja za bankrotstvo stečajnog dužnika. Pozivaju se stečajni poverioci zainteresovani da se stečajni postupak sprovede u smislu člana 13. stav 4. Zakona o stečaju, da se najkasnije na završnom ročištu izjasne o spremnosti da po nalogu stečajnog sudije polože sredstva neophodna za pokriće troškova sprovođenja stečajnog postupka. Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

43.

"Nora" d.o.o.

 

6. St. broj 446/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2163

 

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Nora" d.o.o. u stečaju Bačina obaveštava poverioce da će se dopunsko ispitno ročište održati 28. marta 2012. godine sa početkom u 13,00 časova u sudnici broj 1 ovog suda.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenja u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

44.

Preduzeće "Savić kompani PVC" za proizvodnju prozora i vrata d.o.o.

17267302

6. St. broj 619/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=299

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Preduzećem "Savić kompani PVC" za proizvodnju prozora i vrata d.o.o. u stečaju Pojate, u predmetu St. broj 619/10 od 26. januara 2012. godine, doneo rešenje kojim se zaključuje stečajni postupak nad Preduzećem "Savić kompani PVC" za proizvodnju prozora i vrata d.o.o. u stečaju iz Pojata, Industrijska zona b.b., MB 17267302, PIB 101509834.
Ovo rešenje objaviće se u "Službenom glasniku RS" i dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika iz registra Privrednih subjekta.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema istog, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

45.

Uniex d.o.o.

6225268

Posl. 4. St. broj 493/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2691

 

Privredni sud u Kraljevu, rešenjem posl. br. 4. St. broj 493/2011 od 26. januara 2012. godine otvorio je postupak stečaja nad Uniex d.o.o. iz Kruševca, Svetog Save 13, MB 6225268, PIB 100317390.
Za stečajnog upravnika imenuje se Hranislav Obradović iz Kruševca broj telefona 063/627-136.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od objavljivanja oglasa u otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi. Pozivaju se svi poverioci koji imaju izlučna prava da podnesu zahtev stečajnom upravniku da im se iz stečaja izluči stvar koja ne ulazi u stečajnu masu.
Poverilačko ročište i skupština poverilaca za razmatranje finansijskog izveštaja zakazuje se za 5. april 2012. godine u 10,00 časova, u Privrednom sudu u Kraljevu u sudnici broj 3.
Ročište za ispitivanje potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za 29. maj 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Kraljevu, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 26. januara 2012. godine, a rešenje i oglas su istaknuti na oglasnoj tabli Suda 26. januara 2012. godine i oglas je dostavljen "Službenom glasniku" Beograd i Dnevnom listu "Danas".
Žalba na rešenje ne odlaže izvršenje rešenja.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od prijema istog i od dana objavljivanja oglasa na Oglasnoj tabli suda, "Službenom glasniku RS" i Dnevnom listu "Danas", Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko oglasne table Suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

46.

Preduzeće "LBS Loms companu" d.o.o.

07707916

6. St. broj 177/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1366

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Preduzećem "LBS Loms companu" d.o.o. Tutin, u predmetu St. broj 177/10 od 17. januara 2012. godine, doneo rešenje kojim se zaključuje stečajni postupak nad Preduzećem "LBS Loms companu" OD Tutin, Omladinska 1, MB 07707916, PIB 102624567.
Ovo rešenje objaviće se u "Službenom glasniku RS" i dostaviti Agenciji za registraciju privrednih subjekata radi brisanja stečajnog dužnika Preduzeće "LBS Loms companu" d.o.o. Tutin, iz registra Privrednog subjekata.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od osam dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS", odnosno od dana prijema istog, PAS-u Beograd, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

47.

"Prolom invest"

 

4. St. broj 188/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1653

 

Privredni sud u Kraljevu u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Prolom invest" Kruševac St. broj 188/2010 na završnom ročištu doneo je rešenje 25. oktobra 2011. godine, da se nad napred označenim preduzećem zaključuje stečajni postupak s tim što se završni račun stečajnog upravnika odobrava, a oglas je objavljen na oglasnoj tabli Suda, 13. decembra 2011. godine.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

48.

"Župski uzor"

 

6. St. broj 15/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/ZUPSKI+UZOR.shtml/
seo=/companyid=5907

Privredni sud u Kraljevu, u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom "Župski uzor" - u stečaju Aleksandrovac, je rešenjem St. broj 15/2010 od 1. februara 2012. godine, odredio dopunsko ispitno ročište koje će se održati 28. februara 2012. godine sa početkom u 12,30 časova u sudnici broj 1 ovog oglasa.
Poverioci se na ročište pozivaju preko Oglasne table ovog suda i oglašavanjem rešenje u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

49.

"Javor group" a.d.

 

2. St. broj 120/10

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1398

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Javor group" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Dragan Jović, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je 1.2.2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati 6.3.2012. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

50.

"Merkatura komerc" d.o.o.

06226353

Posl. broj 3. St. 130/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1717

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Merkatura komerc" d.o.o. u stečaju Čapljinac, koga zastupa stečajni upravnik Vesna Đošić, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 6. decembra 2011. godine za zaključenje stečajnog postupka, na završnom ročištu održanom dana 26. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika "Merkatura komerc" d.o.o. u stečaju Čapljinac od 6. decembra 2011. godine.
II. Određuje se naknada troškova stečajnom upravniku u iznosu od 140.000,00 dinara.
III. Određuje se rezervacija sredstava u iznosu od 329.942,48 dinara.
IV. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Merkatura komerc" d.o.o. u stečaju Čapljinac, matični broj 06226353, PIB 100869782.
V. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

51.

DOO "Maconi C.O."

 

3. St. broj 268/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1835

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DOO "Maconi C.O." u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 6. decembra 2011. godine za zaključenje stečajnog upravnika, na završnom ročištu održanom dana 26. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
I. Usvaja se završni račun stečajnog upravnika stečajnog dužnika DOO "Maconi C.O." u stečaju iz Niša, od 6. decembra 2011. godine.
II. Određuje se naknada troškova stečajnom upravniku u iznosu od 120.000,00 dinara.
III. Određuju se troškovi stečajnog postupka u visini od 10.205,35 dinara.
IV. Određuje se rezervacija sredstava u iznosu od 582.136,95 dinara.
V. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom DOO "Maconi C.O." u stečaju iz Niša, matični broj 17614070, PIB 103572996.
VI. Rešenje o zaključenju stečajnog postupka objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS", Beograd.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

52.

"Osnovni mali centar" d.o.o.

 

2 St. broj 1/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2735

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, odlučujući o predlogu predlagača Komercijalne banke AD iz Beograda, za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom "Osnovni mali centar" d.o.o. iz Niša, Hajduk Veljkova 6, doneo je dana 9.2.2012. godine
REŠENJE
I. Otvara se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Osnovni mali centar" d.o.o. iz Niša, Hajduk Veljkova 6, matični broj 17502085, PIB 102915446, iz razloga trajnije nesposobnosti plaćanja.
II. Za stečajnog upravnika imenuje se Zoran Martinović iz Niša.
III. Pozivaju se poverioci da u roku od 45 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave ovom sudu svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
IV. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
V. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za dan 13.3.2012. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, ul. Svetosavska 7a, sudnica br. 4.
VI. Ispitno ročište zakazuje se za dan 7.5.2012. godine sa početkom u 10,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 4.
VII. Stečajni postupak je otvoren dana 9.2.2012. godine i rešenje je tog dana istaknuto na oglasnoj tabli suda.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

53.

Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu "NIVES" DOO

 

2 St. broj 724/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku prethodnog stečajnog postupka nad Privrednim društvom za proizvodnju i trgovinu "NIVES" DOO iz Niša, Ivana Milutinovića bb, odlučujući o predlogu stečajnog dužnika za razmatranje unapred pripremljenog plana reorganizacije od 6. 2. 2012. godine, doneo je, dana 7.2.2012. godine
REŠENJE
(1) Određuje se ročište za razmatranje i glasanje o unapred pripremljenom planu reorganizacije Privrednog društva za proizvodnju i trgovinu "NIVES" d.o.o. iz Niša, Ivana Milutinovića bb, za 20.3.2012. godine sa početkom u 11,00 časova u Privrednom sudu u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 4.
(2) Poverioci mogu izvršiti uvid u unapred pripremljeni plan reorganizacije u pisarnici Privrednog suda u Nišu, sve do dana održavanja ročišta.
(3) Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
(4) Pozivaju se poverioci da prisustvuju ročištu.
(5) Unapred pripremljeni plan reorganizacije, dostavlja se Agenciji za privredne registre radi objavljivanja na internet stranici tog registra.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

54.

"De-mir 2005" d.o.o.

 

3. St. broj 165/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1988

 

Privredni sud u Nišu i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "De-mir 2005" d.o.o., u stečaju Leposavić, koga zastupa stečajni upravnik Marina Gligorijević, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika od 2. februara 2012. godine za zakazivanje završnog ročišta, doneo je 6. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se završno ročište u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "De-mir 2005" DOO u stečaju Leposavić za 21. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, u sudnici broj 3 Privrednog suda u Nišu.
Rešenje o završnom ročištu objaviti na oglasnoj tabli suda kao i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

55.

AD "Duvanpromet"

 

Posl. broj 3. St. 443/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2065

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/DUVANPROMET+
d.o.o..shtml/seo=/companyid=442

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom AD "Duvanpromet" u stečaju Niš, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju RS-Centar za stečaj Beograd, preko poverenika Dušanke Ćetković, doneo je, dana 8. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 1. marta 2012. godine u 11,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

56.

OD "Salex company Šejić Dragan i dr."

 

2. St. broj 769/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2516

 

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom OD "Salex company Šejić Dragan i dr." u stečaju iz Prokuplja, koga zastupa stečajni upravnik Milan Strugarević, odlučujući o predlogu stečajnog upravnika za zakazivanje dopunskog ispitnog ročišta, doneo je, dana 1. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja podnetih prijava potraživanja.
Ročište će se održati dana 6. marta 2012. godine u 10,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica br. 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

57.

Preduzeće za građevinarstvo, trgovinu i usluge EuroGrad Invest DOO

20265825

1. St. 933/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2215

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Preduzeće za građevinarstvo, trgovinu i usluge EuroGrad Invest DOO Novi Sad u stečaju, Ćirpanova 36., MB: 20265825, PIB: 104915549, a po predlogu poverioca Volksbank AD Beograd, Bulevar M. Pupina 165/g, dana 25. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Zakazuje se dopunsko ispitno ročište za 6. mart 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu, u Novom Sadu, Sutjeska 3., u prizemlju, sudnica br. 7, na koje se pozivaju stečajni upravnik, te poverioci čije će potraživanje biti ispitano na ovom ročištu - Anica Stojanović iz Sremske Mitrovice, Branka Prokić iz Divoša i Volksbank AD Novi Beograd, te svi ostali zainteresovani poverioci.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

58.

Elint Company d.o.o.

8826595

2. St. broj 1127/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2693

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Elint Company d.o.o. Novi Sad, Futoška 2, MB 8826595, PIB:103618687 po obaveštenju NBS od 2. septembra 2011. godine i po predlogu poverioca Banka Intesa a.d. Beograd, Milentija Popovića 7b od 2. decembra 2011. godine, doneo je dana 31. januara 2012. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog poverioca Banka Intesa a.d. Beograd za pokretanje stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Elint Company d.o.o. Novi Sad, Futoška 2, MB 8826595, PIB: 103618687, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Jovan Morača iz Čelareva, ulica Ive Lole Ribara broj 25.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 5. mart 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 5. april 2012. godine, sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 31. januar 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

59.

RODIĆ M&B INVEST DOO

20170719

1.St. 377/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2709

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom RODIĆ M&B INVEST DOO Novi Sad, Temerinski put 50, MB: 20170719, PIB: 104459611, po zahtevu poverioca hypo alpe-adria-bank AD Beograd, Bulevar M. Pupina 6. i NLB Banka AD AD Novi Sad, Bulevar M. Pupina 165/v, 6. februara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Rodić M&B Invest d.o.o., Novi Sad, Temerinski put 50, MB: 20170719, PIB: 104459611, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Jovan Morača iz Čelareva.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. mart 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 8. maj 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže Sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, 6. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

60.

Motins a.d.

08122857

Posl. 2. St. broj 1392/11

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2648

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga za pokretanje stečaja nad dužnikom Motins a.d. Novi Sad, Put novosadskog partizanskog odreda broj 6, MB: 08122857, PIB 100237513 po predlogu predlagača Razvojna banka Vojvodine, Novi Sad Stražilovska 2, od 28. decembra 2011. godine, doneo je dana 19. januara 2012. godine
REŠENJE
Usvaja se predlog predlagača Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad za pokretanjem stečajnog postupka.
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Motins a.d. Novi Sad, Put novosadskog partizanskog odreda broj 6, MB 08122857, PIB 100237513, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika u skladu sa odredbom člana 20. stav 3. Zakona o stečaju imenuje se Miroljub Cicmil iz Vrbasa.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 27. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 5. april 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 19. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

61.

Stambena zadruga "To je To"

08803765

1. St. 1065/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2566

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku stečaja nad dužnikom Stambena zadruga "To je To" Novi Sad u stečaju, Laze Nančića 33, MB: 08803765, PIB: 103239203, 26. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Usvaja se završni izveštaj i završni račun stečajnog dužnika prema predlogu stečajnog upravnika od 26.1.2012. godini.
Utvrđuje se konačna nagrada stečajnom upravniku u iznosu od 144.508,40 dinara, te naknada troškova stečajnog upravnika u iznosu od 30.000,00 dinara.
Isplata naknade troškova stečajnog upravnika do visine raspoloživih sredstava izvršiće se stečajnom upravniku nakon što budu isplaćeni preostali troškovi, vezani za zaključenje stečaja.
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom Stambena zadruga "To je To" Novi Sad u stečaju, Laze Nančića 33, MB: 08803765, PIB: 103239203 - zaključuje se.
Ovlašćuje se stečajni upravnik Branka Pavlić da zastupa stečajnu masu Stambena zadruga "To je To" Novi Sad u postupku koji se vodi pred Višim sudom u Novom Sadu pod brojem P-326/2010.
Nalaže se stečajnom upravniku da na ime objave rešenja o zaključenju stečaja, uplati iznos od 3.000,00 dinara "Službenom glasniku RS" (broj računa 160-14944-58 Banca Intesa AD).

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

62.

Biowine DOO

08250499

Poslovni broj 1. St. 360/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Biowine DOO Novi Sad, Temerinski put 50, MB 08250499, PIB 101700234, po zahtevu za sprovođenje stečajnog postupka predlagača NLB Banka AD Beograd, Bulevar M. Pupina 165/v, dana 6. februara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Biowine DOO Novi Sad, Temerinski put 50, MB 08250499, PIB 101700234, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Igor Sekereš iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. mart 2012. godine sa početkom u 11,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 10. maj 2012. godine, sa početkom u 9,30 časova, u ovom sudu ul. Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 6. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

63.

Piramida S d.o.o.

8410658

Posl. broj 2. St. 258/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2444

 

Privredni sud u Novom Sadu, postupajući po stečajnom sudiji Slobodanki Komšić, u postupku stečaja nad dužnikom Piramida S d.o.o. u stečaju, Beočin, ul. Cara Dušana A 2/3 MB: 8410658, PIB 101636655 po obaveštenju NBS Kragujevac od 17. januara 2011. godine i po predlogu predlagača Eurobank EFG AD Beograd, koga zastupa dr Nemanja Aleksić advokat u Novom Sadu, od 24. juna 2011. godine, doneo je dana 25. januara 2012. godine
REŠENJE
Zakazuje se završno ročište u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Piramida S d.o.o. u stečaju, Beočin, ul. Cara Dušana A 2/3 MB: 8410658, PIB 101636655 za 21. februar 2012. godine sa početkom u 12,30 časova, održaće se u raspravnoj sali Privrednog suda u Novom Sadu sudnica broj 7/prizemlje, Sutjeska broj 3.
Rešenje o završnom ročištu objavljuje se na Oglasnoj tabli Suda sa datumom 25. januar 2012. godine i objavljuje u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

64.

"MG Nov stan"

20410043

Posl. broj 5. St. 368/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2762

 

Privredni sud u Pančevu, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika d.o.o. "MG Nov stan" Pančevo, Maksima Gorkog 127, matični broj 20410043, PIB broj 105587062, da je rešenje stečajnog sudije St. broj 368/2011 od 31. januara 2012. godine otvoren stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, s obzirom na to da je stečajni dužnik prezadužen jer je njegova imovina manja od njegovih obaveza.
Za stečajnog upravnika imenovana je Nevena Stefanović Ilić iz Vršca, Jovana Sterije Popovića 81.
Pozivaju se poverioci stečajnog dužnika da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnoj postupka u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Ročište za ispitivanje potraživanja održaće se 8. maja 2012. godine u 9,30 časova, sala 125, prvi sprat Privrednog suda u Pančevu.
Ukoliko se prva skupština poverilaca ne održi do prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za
13. mart 2012. godine u 12,00 časova kada se održava prvo poverilačko ročište, na kojoj sednici će se izvršiti izbor predsednika skupštine i članova odbora poverilaca.
Na sednici skupštine se pozivaju svi stečajni poverioci i razlučni poverioci do visine potraživanja za koju čine verovatnim da će se pojaviti kao stečajni poverioci.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, objavljen je na oglasnoj tabli Privrednog suda u Pančevu, dana 31. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

65.

AD Industrija mesa i konzervi "Banat"

08044511

Posl. broj 5. St. 21/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/BANAT.shtml/seo=
/companyid=3507

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Svetlani Denčić Bjelanović, u predmetu St. broj 21/12 pokreće prethodni postupak za ispitivanje ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije nad stečajnim dužnikom AD Industrija mesa i konzervi "Banat" Banatski Karlovci, Nemanjina broj 89, matični broj 08044511 PIB 101083816.
Ročište za odlučivanje o predlogu i glasanju o planu reorganizacije će se održati dana 15. marta 2012. godine sa početkom u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Pančevu, raspravna sala 114, prvi sprat.
Predlog za otvaranje postupka stečaja u skladu sa unapred pripremljenim planom reorganizacije, podneo je stečajni dužnik a.d. Industrija mesa i konzervi "Banat" iz Banatskog Karlovca.
Pravo glasa imaju svi poverioci, srazmerno visini njihovih potraživanja.
Glasanje se vrši usmeno, na ročištu, a može i pismenim putem, u kom slučaju se sudu moraju podneti glasački listići, sa izjavom o načinu glasanja i sa overenim potpisom ovlašćenog lica od strane nadležnog organa za overu potpisa.
Glasanje se vrši u okviru predviđenih klasa poverilaca, a plan se smatra usvojenim u jednoj klasi poverilaca, ako za plan glasaju poverioci koji imaju običnu većinu potraživanja od ukupnih potraživanja poverilaca u toj klasi.
Klasa poverilaca čija potraživanje prema planu reorganizacije treba da budu u potpunosti izmirena pre početka primene plana reorganizacije, ne glasa za plan odnosno smatra se da je plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
Plan reorganizacije se smatra usvojenim ako ga na propisan način prihvate sve klase poverilaca.
Plan reorganizacije stečajnog dužnika AD Industrija mesa i konzervi "Banat" Banatski Karlovac, Nemanjina broj 89, matični broj 08044511 PIB 101083816, izložen je pisarnici Privrednog suda u Pančevu, pa se svi poverioci sa sadržinom plana mogu upoznati uvidom u isti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova.
Pozivaju se zainteresovana lica da sve primedbe na predlog unapred pripremljenog plana reorganizacije kojim osporavaju sadržinu unapred pripremljenog plana reorganizacije, a naročito osnov ili visinu planom obuhvaćenih potraživanja dostave stečajnom dužniku i nadležnom sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".
Predlagač je dužan da da odgovor na primedbe u roku od osam dana od dana prijema primedbe ovom sudu.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

66.

AD "Alpis"

 

Posl. 2. St. broj 546/10

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, po stečajnom veću u sastavu sudija Unčević Nenada, kao predsednika veća i Denčić Bjelanović Svetlane i Jančić Sperance, kao članova veća, u stečajnom postupku nad stečajnom masom stečajnog dužnika AD "Alpis" u stečaju iz Kovina, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika da je svojim rešenjem St. broj 546/2010 od 3. februara 2012. godine, odredio završno ročište, u stečajnom postupku nad stečajnom masom stečajnog dužnika AD "Alpis" u stečaju iz Kovina, koji će se održati 29. februara 2012. godine u 9,00 časova u sali 125/I Privrednog suda u Pančevu.
Na ročištu će se raspravljati o:
- Završnom računu stečajnog dužnika;
- Konačnim zahtevima za isplatu nagrada i naknada troškova;
- Donošenju odluke o neraspodeljenim delovima deobne mase.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

67.

AD "Fabrika šećera"

 

5. St. broj 4/2010

 

 

 

Privredni sud u Pančevu, u veću sastavljenom od sudije Svetlana Denčić-Bjelanović, kao predsednika veća i sudija Jančić Sperance i Kanački Zlatibora, kao članova veća, u stečajnom postupku nad stečajnom masom stečajnog dužnika AD "Fabrika šećera" iz Kovina, na završnom ročištu održanom dana 17. januara 2012. godine doneo je
REŠENJE
I. Utvrđuje se konačna visina nagrade stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju RSS - centar za sprovođenje stečaja iz Beograda za isplatu razlučnih poverilaca u iznosu od 3.507.200,84 dinara.
II. Utvrđuje se konačna visina nagrade stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju RSS - centar za sprovođenje stečaja iz Beograda za isplatu stečajnih poverilaca u iznosu od 3.332.483,07 dinara.
III. Određuje se ukupna visina nagrade stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju RSS - centar za sprovođenje stečaja iz Beograda u iznosu od 6.839.683,91 dinara.
IV. Određuje se isplata neisplaćenog dela nagrade stečajnom upravniku Agenciji za privatizaciju RSS - centar za sprovođenje stečaja iz Beograda, u iznosu od 3.507.200,84 dinara na ime namirenja razlučnih poverilaca i u iznosu od 645.071,45 dinara na ime namirenja stečajnih poverilaca.
V. Nalaže se stečajnom upravniku da iz sredstava stečajne mase nakon izvršenih isplata po završnom računu, prenese na račun depozita suda iznos od 1.500.000,00 dinara na ime sudskih troškova koje mogu nastati u parnicama koje se vode protiv stečajnog dužnika, iznos od 148.195,48 dinara što čini 0,06% od potraživanja poverioca kojima su ta potraživanja osporena, rezervisana sredstva po nacrtu za glavnu deobu za osporena potraživanja četvrtog isplatnog reda u iznosu od 4.096.466,72 dinara.
VI. Nalaže se stečajnom upravniku da po pravosnažnosti ovog rešenja obavi preostale poslove u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku, i da o realizaciji navedenih odluka suda podnese izveštaj stečajnom veću.
VII. Usvaja se završni račun stečajne mase stečajnog dužnika AD "Fabrika šećera" u stečaju iz Kovina čiji su sastavni deo odluke od I do VI ovog rešenja.
VIII. Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnom masom stečajnog dužnika AD "Fabrika šećera" u stečaju iz Kovina.

PRIVREDNI SUD U PANČEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

68.

d.o.o. "Eurocompany"

08608407

Posl. broj 1. St. 344/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=710

 

Privredni sud u Pančevu, postupajući po stečajnom sudiji Jančić Speranci u stečajnom postupku, St. broj 344/10, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika d.o.o. "Eurocompany" Vršac, Miloša Obilića 5,
da je rešenjem od 23. decembra 2011. godine zaključen postupak stečaja nad stečajnim dužnikom d.o.o. "Eurocompany" Vršac, Miloša Obilića 5, matični broj 08608407, i PIB 1005955189.
Određuje se konačna visina nagrade stečajnom upravniku Konstantinović Dušanu iz Kovina u iznosu od 3.012,06 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna.
Usvaja se završni račun stečajnog dužnika d.o.o. "Eurocompany" Vršac.
Nalaže se stečajnom upravniku da preostale neraspoređene delove stečajne mase nakon isplate nagrade, izvrši prema rešenju o glavnoj deobi.
Nalaže se NBS - odseku za prinudnu naplatu filijala Kragujevac da ugasi račun stečajnog dužnika kod Banke Intesa 160-339958-60 po pravnosnažnosti rešenja.
Po pravnosnažnosti ovog rešenja nalaže Republičkom zavodu za statistiku da iz registra o razvrstavanju o privrednim delatnostima briše stečajnog dužnika.
Nalaže se Agenciji za privredne registre brisanje stečajnog dužnika iz registra po pravnosnažnosti rešenja.

PRIVREDNI SUD U POŽAREVCU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

69.

"Wlaina Modern Living" d.o.o.

 

Broj St. 382/2012

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2753

 

Privredni sud u Požarevcu, stečajni sudija Zvezdana Karaklajić u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wlaina Modern Living" d.o.o. u stečaju iz Kučeva, Turija doneo je
REŠENJE
Zakazuje se prvo poverilačko ročište u postupku stečaja, nad stečajnim dužnikom "Wlaina Modern Living" d.o.o. u stečaju iz Kučeva, Turija za 1. mart 2012. godine u 11,30 časova u sudnici broj 72/3 u zgradi Privrednog suda u Požarevcu.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

70.

PPK Sonta

 

Posl. broj 4. St. 13/2010

 

 

 

Obustavlja se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom PPK Sonta iz Sonte u stečaju, zbog prodaje kao pravnog lica, a stečajni postupak se nastavlja u odnosu na stečajnu masu namirenjem stečajnih poverilaca pod novim brojem St. 32/2012.

PRIVREDNI SUD U SOMBORU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

71.

Zrnocoop" DOO

08590559

St. broj 203/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2706

 

Privredni sud u Somboru, Rešenjem br. St. 203/2011 od 24.11.2011. godine kojim se usvaja predlog poverioca - "Raiffeisen banku" AD iz Beograda, Bulevar Zorana Đinđića 64a od 22.11.2011. godine za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom Zrnocoop" DOO iz Kule, Maršala Tita 276. Otvara se postupak stečaja nad dužnikom "Zrnocoop" DOO iz Kule, Maršala Tita 276 matični broj: 08590559 PIB: 100582065 zbog stečajnog razloga trajna nesposobnost plaćanja. Za stečajnog upravnika imenuje se Branko Bašić iz Odžaka, Bore Stankovića 23. Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS" prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja sudu podneskom u 2 primerka sa priloženim dokazima, u skladu sa čl. 111 Zakona o stečaju, a pod teretom odbačaja prijave kao neblagovremene ukoliko bude podneta po proteku roka od 120 dana računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS". Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze bez odlaganja prema stečajnoj masi. Nalaže se Agenciji za registar privrednih subjekata da izvrši upis rešenja o pokretanju stečajnog postupka nad dužnikom u odgovarajući registar. Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 19.3.2012. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23. Ispitno ročište zakazuje se za 9.4.2012. godine sa početkom u 9,00 časova, sudnica 4, Privrednog suda u Somboru, Venac vojvode Živojina Mišića 23. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka teku od dana isticanja Oglasa o pokretanju postupka na oglasnu tablu Suda danom donošenja ovog rešenja 7.2.2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

72.

Privredno društvo Hotelsko-turističko društveno preduzeće "Tvrđava-Varadin"

08240531

St. broj 487/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2653

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/HTDP+TVRDJAVA-
VARADIN.shtml/seo=/
companyid=11529

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, stečajni sudija Dragica Gačić Petković, postupajući po predlogu likvidacionog upravnika, Agencije za privatizaciju, Beograd, podnetom preko poverenika likvidacionog upravnika, za pokretanje stečajnog postupka nad privrednim društvom Hotelsko-turističko društveno preduzeće "Tvrđava-Varadin" u likvidaciji, iz Iriga, Ive Lole Ribara 43, MB 08240531 PIB 100398073, doneo je dana 3. februara 2012. godine
REŠENJE
Prvo poverilačko ročište koje je bilo zakazano za 3. februar 2012. godine je odloženo i istovremeno zakazano za 22. februar 2012. godine u 9,00 časova u Privrednom sudu u Sremskoj Mitrovici u sudnici broj 14/2.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

73.

"Eurobonia" DOO

17512510

St. broj 362/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2131

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Eurobonia" DOO Krnješevci, doneo je dana 10.2.2012. godine pod br. St-362/2011
REŠENJE
Završno ročište u predmetu stečaja nad stečajnim dužnikom "Eurobonia" d.o.o. u stečaju iz Krnješevaca, Ugrinovačka 63, MB: 17512510 se zakazuje za 13. mart 2012. godine u 14,00 časova u sudnici broj 18/2 Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

74.

"Grafampromet" DOO za grafičko-izdavačku delatnost

08199159

3. St. broj 338/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1797

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici, kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po sudiji ovoga suda Gini Tešanović, kao stečajnom sudiji, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Grafampromet" DOO za grafičko-izdavačku delatnost iz Rume, Jovana Subotića 33, MB 08199159, PIB 101916319, obaveštava sve poverioce stečajnog dužnika da je stečajni upravnik predložio da se stečajni postupak nad stečajnim dužnikom "Grafampromet" DOO za grafičko-izdavačku delatnost iz Rume, Jovana Subotića 33 zaključi jer je imovina stečajnog dužnika manja od visine troškova stečajnog postupka.
Pozivaju se stečajni poverioci koji su zainteresovani za sprovođenje stečajnog postupka da u roku od tri dana od dana objavljivanja ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" podnesu zahtev za sprovođenje postupka stečaja u skladu sa članom 13. stav 4. Zakona o stečaju i u istom roku da na račun Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici br. 840-310802-86 sa pozivom na broj predmeta St-338/2011 uplate iznos od 1.000.000,00 dinara, a kao sredstva neophodna za pokriće troškova stečajnog postupka.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

75.

"Real time" d.o.o. za proizvodnju, promet i servis računarske opreme

 

Posl. br. St. 237/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 2.2.2012. godine doneo rešenje St. 237/2011 kojim je usvojio Završni račun stečajnog upravnika Ćopić Branke, dipl. ecc. iz Subotice u postupku stečaja nad "Real time" d.o.o. za proizvodnju, promet i servis računarske opreme, Subotica, Majšanski put 28, matični broj 08607575 u celosti.
Određuje se konačna nagrada stečajnog upravnika Ćopić Branke u iznosu od 845.270,03 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad "Real time" d.o.o. za proizvodnju, promet i servis računarske opreme, Subotica, Majšanski put 28, matični broj 08607575.
Utvrđuje se da stečajni dužnik "Real time" d.o.o. za proizvodnju, promet i servis računarske opreme, Subotica, Majšanski put br. 28., matični broj 08607575 na dan 2.2.2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 63.660,52 dinara.
Preostali novčani iznos od 63.660,52 dinara raspodeljuje se na sledeći način:
- sredstva rezervisana za okončanje steč. postupka (ALSU, platni promet, takse….) 59.760,52 dinara.
- paušalna taksa Taksena tarifa - tarifni broj 22., tačka 1. 3.900,00 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

76.

"Topola Fip"

 

Posl. br. 401/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 2.2.2012. godine u postupku stečaja nad "Topola Fip" iz Martonoša zakazao održavanje prvog poverilačkog ročišta radi razmatranja izveštaja o ek.-fin. stanju dužnika i formiranju Skupštine poverilaca i Odbora poverilaca za 12.4.2012. godine sa početom u 9,20 časova u sali 168/2 - kod Privrednog suda u Subotici.
Objavom ovog na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

77.

"International Railway Systems" d.o.o.

20239034

Posl. br. St. 441/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2721

 

Privredni sud u Subotici je dana 2.2.2012. godine rešenjem St. 441/2011 odredio otvaranje stečajnog postupka nad "International Railway Systems" d.o.o. Subotica, M. Gorkog br. 23. - matični broj 20239034, na osnovu predloga podnetog dana 05.10.2011. godine zbog prezaduženosti i trajnije nesposobnosti za plaćanje.
Za stečajnog upravnika imenuje se Kujundžić Zvonko, dipl. ecc. iz Subotice.
Pozivaju se poverioci da u roku od 40 dana od dana objave oglasa o pokretanju stečajnog postupka nad "International Railway Systems" d.o.o. Subotica, M. Gorkog br. 23. - matični broj 20239034 u "Službenom glasniku RS" Beograd prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja Privrednom sudu u Subotici - u dva primerka sa dokazima. Upozoravaju se poverioci da će se na prijave potraživanja koje pristignu u sud nakon proteka roka određenog u ovom rešenju primenjivati odredbe člana 111. st. 5. i 6. Zakona o stečaju.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi bez odlaganja.
Ispitno ročište se zakazuje za 10.5.2012. godine sa početkom u 9,00 časova, a prvo poverilačko ročište zakazuje se za 15.3.2012. godine sa početkom u 9,00 časova - sve u prostorijama Privrednog suda u Subotici - soba 168/II.
Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastaju početkom dana kada je oglas o pokretanju steč. postupka istaknut na oglasnoj tabli Privrednog suda u Subotici, tj. 2.2.2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

78.

ZZ "Ada"

 

St. broj 46/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/ZZ+ADA.shtml/seo=
/companyid=23100

Privredni sud u Subotici je 6. februara 2012. godine doneo rešenje kojom je zakazao dopunsko ispitno ročište, u postupku stečaja nad dužnikom ZZ "Ada" Ada, broj St. 46/2010 - za 1. mart 2012. godine sa početkom u 9,00 časova kod Privrednog suda u Subotici - sala broj 169/II.
Objavljivanjem ovog oglasa - obaveštenja u "Službenom glasniku RS", Beograd, smatraju se uredno pozvanim na dopunska ispitna ročišta stranke i poverioci.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

79.

"Klasiktrade" trgovina na veliko i malo d.o.o.

08635893

Posl. br. St. 275/2011

 

 

 

Privredni sud u Subotici je dana 2.2.2012. godine rešenjem St. 275/2011 u postupku stečaja nad "Klasiktrade" trgovina na veliko i malo d.o.o. Subotica, Miloša Obilića br. 16. - matični broj 08635893 zakazao održavanje dopunskog ispitnog ročišta za dana 12.4.2012. godine sa početkom u 10,50 časova u sali 168/2 kod Privrednog suda u Subotici.
Objavljivanjem ovog oglasa u "Službenom glasniku RS" i na oglasnoj tabli suda smatraće se uredno pozvanim na ročište poverioci i stranke.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

80.

Preduzeće za obradu, oblikovanje i ugradnju ravnog stakla "Ornament" AD

08099499

Posl. br. St. 21/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

http://www.priv.rs/
Agencija+za+privatizaciju/
90/ORNAMENT.shtml/
seo=/companyid=1

Privredni sud u Subotici je dana 2.2.2012. godine doneo rešenje St. 21/2010, kojim rešenjem je usvojio Završni račun stečajnog upravnika Miščević Milana, dipl. oecc. iz Subotice postupku stečaja nad Preduzećem za obradu, oblikovanje i ugradnju ravnog stakla "Ornament" AD iz Subotice, Kosovska br. 2-4., matični broj 08099499 u celosti.
Određuje se konačna nagrada stečajnog upravnika Miščević Milana u iznosu od 76.000,00 dinara.
Zaključuje se stečajni postupak nad Preduzećem za obradu, oblikovanje i ugradnju ravnog stakla "Ornament" AD iz Subotice, Kosovska br. 2-4., matični broj 08099499.
Utvrđuje se da stečajni dužnik Preduzeće za obradu, oblikovanje i ugradnju ravnog stakla "Ornament" AD iz Subotice, Kosovska br. 2-4., matični broj 08099499 na dan 02.02.2012. godine raspolaže imovinom u iznosu od 164.553,79 dinara.
Preostali novčani iznos od 164.553,79 dinara raspodeljuje se na sledeći način:
- konačna nagrada stečajnog upravnika 76.000,00 dinara,
- paušalna taksa Taksena tarifa - tarifni broj 22., tačka 1. 3.000,00 dinara,
- knjig. usluge za period 2009-2011. godina 60.000,00 dinara,
- rezervisano za okončanje stečajnog postupka 25.553,79 dinara.
Pravosnažno rešenje o zaključenju postupka stečaja dostaviće se Agenciji za privredne registre na daljnju nadležnost.
Ovo rešenje objaviće se na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS" Beograd.
Poverioci mogu uložiti žalbu na ovo rešenje u roku od osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

81.

Srbijamont d.o.o.

7404239

Posl. broj 1. St. 109/2001

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2208

 

I. Otvara se stečajni postupak nad dužnikom Srbijamont d.o.o. Užice, MB 7404239, PIB 100598980, zbog trajnije nesposobnosti za plaćanje.
II. Za stečajnog upravnika određuje se Kuburović Radomir dipl. ecc iz Užica.
III. Određuje se ispitno ročište za 22. juni 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, soba broj 48/III.
IV. Pozivaju se poverioci da u roku od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", prijave svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijavom u dva primerka, sa dokazima.
V. Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika d ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi stečajnog dužnika.
VI. Određuje se prvo poverilačko ročište za
9. mart 2012. godine sa početkom u 10,00 časova, soba broj 48/III, te će se istoga dana održati sednica Skupštine poverilaca.
VII. Rešenje istaknuto na oglasnu tablu suda, sa oglasom dana 10. februara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

82.

Štamparijom "Dimitrije Tucović" a.d.

 

Posl. broj 5. St. 15/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

Privredni sud u Užicu, u predmetu stečaja nad Štamparijom "Dimitrije Tucović" a.d. iz Užica zakazao je zaključkom St. broj 15/2011 od 13. januara 2012. godine ročište za razmatranje uređenog i dopunskog predloga Plana reorganizacije podnetog od strane većinskog akcionara "Lala pres" d.o.o. u stečaju iz Užica i glasanje poverilaca o predlogu Plana reorganizacije za 2. mart 2012. godine sa početkom u 10,00 časova u sudnici broj 53, Privrednog suda u Užicu, Nade Matić 6.
Poverioci o uređenom Planu reorganizacije mogu glasati pisanim putem ili usmeno na ročištu 2. marta 2012. godine u 10,00 časova.
Sa predlogom uređenog Plana reorganizacije poverioci se mogu upoznati u prostorijama "Lala pres" d.o.o. u stečaju Užice, predlagača Plana reorganizacije i većinskog akcionara stečajnog dužnika, koje prostorije se nalaze na adresi Ljube Stojanovića 4, Užice, a sve do ročišta određenog za glasanje.
Poverioci koji glasaju pisanim putem svoje izjašnjenje dostavljaju overeno pečatom i potpisano od strane statutarnog zastupnika, ili lica koje ima posebno punomoćje izdato od statutarnog zastupnika za potrebe glasanja.
Poverioci koji se o uređenom Planu reorganizacije budu izjašnjavali na ročištu mogu se izjasniti preko statutarnog zastupnika ili punomoćnika koje ima punomoćje statutarnog zastupnika za potrebe glasanja.

PRIVREDNI SUD U UŽICU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

83.

AS Trans d.o.o.

 

1. St. broj 172/11

 

 

 

Privredni sud u Užicu obaveštava poverioce da će u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AS Trans d.o.o. Užice, koji se vodi pod poslovnim brojem ovog suda St. broj 172/11, nastavak ispitnog ročišta održati dana 2. marta 2012. godine sa početkom u 9,00 časova u Privrednom sudu u Užicu, Nade Matić 6, sprat 3, sudnica broj 48.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

84.

"Etno art"

17108450

3. St. broj 10/2010

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

 

 

Privredni sud u Čačku je rešenjem St. broj 10/2010 od 24. januara 2012. godine obustavio postupak stečaja nad dužnikom "Etno art" Čačak, MB 17108450.
Po pravosnažnosti donetog rešenja stečajni postupak se nastavlja nad stečajnom masom označenog dužnika.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

85.

DOO "Lukal"

20059524

2. St. broj 268/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2487

 

Privredni sud u Čačku je svojim rešenjem St. broj 268/11 od 1. novembra 2011. godine kojim je otvorio postupak stečaja nad DOO "Lukal" Trbušani, Miokovci bb, MB 20059524, odredio prvo poverilačko ročište za 15. decembar 2011. godine u 11,30 časova. Kako isto nije održano zbog neodazivanja poverilaca, prvo poverilačko ročište je odloženo za 23. februar 2012. godine i držaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3 sa početkom u 11,30 časova.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

86.

d.o.o. "Drvo pak"

17500104

Posl. broj 2. St. 192/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=2295

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 192/11 od 17. oktobra 2011. godine kojim je otvorio postupak stečaja nad d.o.o. "Drvo pak" Gornji Milanovac, ul. Save Kovačevića 75, MB 17500104, odredio prvo poverilačko ročište za dan 18. novembar 2011. godine u 12,00 časova. Kako isto nije održano zbog neodazivanja poverilaca, prvo poverilačko ročište je odloženo za dan 23. februar 2012. godine i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, ul. Cara Dušana, broj 6, sudnica 3 sa početkom u 12,00 časova.
Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta ista se saziva za prvo poverilačko ročište.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

87.

Društvo za izradu i opravku predmeta od kože i gume "Laki line" DOO

07593635

Posl. 2. St. br. 115/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1524

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. br. 115/2011 od 20. januara 2012. godine, odredio održavanje ročišta za dan 27. februara 2012. godine, u 13,30 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika Društvo za izradu i opravku predmeta od kože i gume "Laki line" DOO, u stečaju, MB 07593635 Čačak, Kružni put bb.
Plan reorganizacije je podneto ovlašćeni predlagač, Lazović Željko, kao vlasnik najmanje 30% kapitala stečajnog dužnika. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu dostavi neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, i po njegovoj proceni svim drugim zainteresovanim licima, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listi sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama člana 165. 166. i 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Gordana Hadžić, iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/72-52-475.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

88.

Društvo za proizvodnju, inženjering i konsalting "Mining - Inženjering" d.o.o.

17496883

Posl. broj 2. St. 118/2011

http://pretraga2.apr.gov.rs/
ObjedinjenePretrage/
Search/Search

http://alsu.gov.rs/bap/
code/navigate.jsp?Id=
87&case_id=1529

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. broj 118/11 od 7. februara 2012. godine, odredio održavanje ročišta za dan 23. mart 2012. godine u 11,00 časova, sudnica broj 3, u Čačku, Cara Dušana 6, za glasanje o planu reorganizacije stečajnog dužnika Društvo za proizvodnju, inženjering i konsalting "Mining - Inženjering" d.o.o., u stečaju, Čačak, Kneza Miloša 3, MB 17496883. Plan reorganizacije je podneo ovlašćeni predlagač Bojović Milivoje, vlasnik najmanje 30% kapitala stečajnog dužnika. Poverioci će glasati po klasama koje će biti formirane u skladu sa Zakonom o stečaju. Zainteresovana lica plan reorganizacije mogu razgledati u pisarnici Privrednog suda u Čačku, Cara Dušana 6, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 9,00 do 14,00 časova. Sud je naložio predlagaču plana reorganizacije da najkasnije 15 dana pre održavanja ročišta obaveštenje o zakazanom ročištu dostavi neposredno ili putem pošte svim poveriocima koji su obuhvaćeni planom, i po njegovoj proceni svim drugim zainteresovanim licima, s tim što će uz obaveštenje dostaviti plan reorganizacije o kome će isti glasati.
Pravo glasa imaju svi poverioci srazmerno visini njihovih potraživanja, a ukoliko je potraživanje osporeno ili nije ispitano stečajni sudija će vršiti procenu visine potraživanja u svrhu glasanja. Glasati se može i pismenim putem, tako što se sudu podnose glasački listići sa overenim potpisom ovlašćenog lica. U ostalom delu glasanje će se vršiti prema odredbama čl. 165, 166. i 167. Zakona o stečaju.
Stečajni upravnik u ovom stečajnom postupku je Gordana Hadžić, iz Gornjeg Milanovca, kontakt telefon 063/72-52-475

Izvor: Redakcija, 1.3.2012.

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.

Državni i ostali praznici
1,2. i 3.* januar Nova godina neradni dani
7. januar Prvi dan Božića (za pravoslavce) neradni dan
27. januar Sveti Sava praznuje se radno
15. i 16. februar Sretenje - Dan državnosti Srbije neradni dani
17. februar Vanredni neradni dan odlukom Vlade Srbije neradni dan
25. mart Letnje računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unapred sa 2h na 3h u nedelju)  
6,7,8. i 9. april Uskršnji praznici (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dani
13,14,15. i 16. april Vaskršnji praznici (za pravoslavce) neradni dani
22. april Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
1. i 2. maj Praznik rada neradni dani
9. maj Dan pobede praznuje se radno
28. jun Vidovdan praznuje se radno
19. avgust Prvi dan Ramazanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
26. septembar Prvi dan Jom Kipura (za pripadnike jevrejske zajednice) neradni dan
21. oktobar Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se radno
25. oktobar Prvi dan Kurbanskog bajrama (za pripadnike islamske zajednice) neradni dan
28. oktobar Zimsko računanje vremena (pomeranjem za jedan čas unazad sa 3h na 2h u nedelju ujutru)  
11. i 12.* novembar Dan primirja u Prvom svetskom ratu neradni dani
25. decembar Prvi dan Božića (za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica) neradni dan
* Ako jedan od datuma kada se praznuju državni praznici Republike Srbije padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana - član 3a Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011).