Aktuelne vesti na dan 01. februar 2012

 


PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX / Prilozi objavljeni na današnji dan:


PrelistavajuĆi dnevne novine:Paragraf Lex d.o.o. je kompanija sa 15 godina iskustva u pravnom izdavaštvu kao i preko 10 godina u softverskom izdavaštvu.
Potreban nam je:

 Java Software Developer (programer)
Sa sledećim potrebnim/poželjnim iskustvom:
• Univerzitetska diploma iz Elekrotehnike/Kompjuterskog inženjerstva ili Kompjuterskih nauka
• Minimum 3 godine iskustva i aktivnog programiranja u Javi
• Neophodno iskustvo u Swing, JDBC, Hibernate, Rational Databases
• Poznavanje Java Pattern-a i aktivno korišćenje razvojnih alata kao sto su: Eclipse, NetBeans, CVS,   Subversion, Bugzilla ...
• Znanje iz SQL, XML, HTML i JavaScript,
• Znanje iz J2EE, JavaBeans, JSP, JSF je poželjno,
• Radno iskustvo sa client-server i web arhitekturama;
• Poznavanje engleskog jezika;
• Iskustvo u komunikaciji i organizaciji
• Nezavisna, samoinicijativna i osoba od poverenja koja je spremna da radi u timu ali i sa mogućnošću samostalnog rada.
• Sposobnost da se ispoštuju rokovi kada je to potrebno.

Nudimo:
• Regularno punočasovno angažovanje
• Rad u dinamičnom okruženju
• Lični I profesionalni napredak.
• Razvijanje sposobnosti za inovativnost
• Neprekidan dodir sa najnovijim tehnologijama 

Mesto:
 Belgrade, Takovska 42, Srbija

CV slati na igor.galic@paragraf.rs


Ukoliko ste energični, vredni, posedujete pozitivan životni stav i želite da se priključite uspešnom timu sa 15-godišnjom tradicijom i izgrađenim renomeom na tržištu, kompanija Paragraf Vas poziva da se prijavite za radno mesto:
SARADNIK U SEKTORU KOMERCIJALE I STRUČNE PROMOCIJE
Beograd

Zadaci radnog mesta:

 • Uspostavljanje inicijalnog kontakta s potencijalnim klijentima telefonskim putem
 • Neposredna prezentacija i zaključivanje pretplata na proizvode kompanije Paragraf (više informacija o časopisima možete naći na http://paragraf.rs/proizvodi.html)


Uslovi za kandidate:

 • VII/1 stepen stručne spreme (diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista)
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Odlične sposobnosti komunikacije i prezentovanja
 • Energičnost, posvećenost i produktivnost u radu
 • Spremnost za dalje učenje i razvoj
 • Poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima
 • Izražen timski duh


Zaposlenima nudimo:

 • Obuku, stručno usavršavanje i mogućnost profesionalnog razvoja
 • Profesionalne izazove u podsticajnom radnom okruženju
 • Dinamičan, kreativan i odgovoran posao
 • Mogućnost da se dokažete u jednoj od najperspektivnijih delatnosti


Ukoliko ispunjavate navedene uslove i spremni ste za prodajne izazove, pozivamo Vas da se pridružite našem uspešnom timu. Kandidati podležu proveri radnih sposobnosti. Pre stupanja na rad izabrani kandidati će proći pripremnu obuku.

CV sa slikom poslati na e-mail:
posao.bg@paragraf.rs

Privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost Paragraf Co d.o.o.
Takovska 42, 11000 Beograd

Rok za konkurisanje: 30.01.2012.

Paragraf Lex je elektronska pravna baza koja se instalira na Vaš računar. Omogućava Vam da na brz, transparentan i efikasan način budete upoznati sa celovitom pravnom regulativom i drugim pravno-ekonomskim informacijama koje su u vezi sa primenom propisa, a koje su neophodne u Vašem svakodnevnom radu i poslovanju.

Paragraf je kompanija koja stalno prati trendove, ulaže sredstva u nove projekte, prati novine na tržištu i shodno njima obogaćuje i unapređuje pravnu bazu, kako bi ona ostala ono što je i do sad bila – pouzdan oslonac i neophodno sredstvo za rad.

Paragraf Lex sadrži velik broj tipova dokumenata, kao i programskih paketa. Programske pakete čine časopisi Poresko računovodstveni instruktor, Budžetski instruktor, Carinski instruktor, Pravni instruktor. Svi paketi su sastavni deo Paragraf Lex-a i trenutno se ne mogu kupiti pojedinačno. Dakle, imamo jedan sveobuhvatan proizvod koji Vam daje sve na jednom mestu, a ujedno nama omogućava da se fokusiramo na kreiranje vrhunskog, kvalitetnog i unikatnog proizvoda.

Glomazne i nepotpune arhive, bezuspešno traganje za bitnim odgovorima i potrebnim informacijama, pravno neznanje i nesigurnost stvar su prošlosti – sa samo par klikova mišem, sudije, advokati, pravnici, ekonomisti - jednom rečju svi oni čiji je rad u vezi sa poznavanjem i praćenjem propisa, stižu do traženih informacija. Sveobuhvatnost elektronske baze Paragraf Lex, koja pokriva različite segmente poslovanja i štedi Vaše vreme, čini je veoma korisnim "alatom" svakog profesionalca.

Da biste se upoznali sa kompletnim sadržajem pravne baze Paragraf Lex kliknite ovde. Pogledajte video prezentaciju Paragraf Lex-a – kliknite ovde (sadrži audio)

Arhiva kalendara poreskih obaveza:

Januar 01/2012

Časopis je namenjen svima onima koji se bave finansijama, računovodstvom, revizijom, poreskim i finansijskim savetovanjem, privrednim pravom, menadžmentom kao i onima kojima je za donošenje bilo kakve poslovne odluke (na koji način proknjižiti određenu promenu, na koji način sprovesti određenu poslovnu transakciju, da li uložiti sredstva u određeni poslovni projekat itd.) neophodno da sagledaju poreski i računovodstveni tretman.
Aktuelan broj 34-35/ JANUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

Časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR je namenjen svima onima čije se poslovanje finansira iz sredstava budžeta RS, autonomne pokrajine i lokalne vlasti, kao i iz sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje.Aktuelan broj 36-37 / JANUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

CARINSKI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za carine, devizno i spoljnotrgovinsko poslovanje, propise i objašnjenja Uprave carina, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, sadrži instruktivne stručne komentare renomiranih stručnjaka, kao i aktuelna pitanja i odgovore. Koncipiran je na način da korisnici dobijaju informacije o svim važećim propisima kojima se uređuje ova oblast poslovanja, kao i njihovim izmenama i dopunama.

Aktuelan broj 11-12/ JANUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

PRAVNI INSTRUKTOR - elektronski dnevni časopis za pravnu teoriju i praksu, čiji se brojevi formatiraju na petnaest dana, namenjen je advokatima, sudijama, pravnicima u privredi i vanprivredi. Kroz komentare propisa, javne rasprave, pitanja i odgovore, uporedno zakonodavstvo i teorijske i praktične stručne priloge, Redakcija Pravnog instruktora će pokušati da odgovori savremenim izazovima pravne struke.

Aktuelan broj 11-12 / JANUAR >>>
Pogledajte sve brojeve >>>

SLUŽBENI GLASNIK RS, BROJ 07 OD 31.01.2012/ODABRANI DOKUMENTI

UREDBA O POSEBNIM USLOVIMA PROMETA ODREĐENE ROBE - "Sl. glasnik RS", br. 102/2011 : Posebni uslovi prometa se ne primenjuju na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 102/2011 - dalje: Uredba) koja je stupila na snagu 1. januara 2012. godine i važi šest meseci od dana stupanja na snagu, odnosno zaključno sa 30. junom 2012. godine.

U cilju pravilne primene Uredbe i otklanjanja nedoumica koje su javile u praksi Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede je objavilo na svom vebsajtu 5. januara 2012. godine Informaciju o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe, kojom su data dodatna pojašnjenja koja se odnose na katalog proizvoda, način obračunavanja i iskazivanja ukupne stope visine marže kao i u vezi sa robom na zalihama.

Članom 2. Uredbe određen je KATALOG PROIZVODA na koje se Uredba odnosi, a u Informaciji Ministarstva ovi proizvodi su detaljnije opisani na sledeći način:

1) Pšenično brašno, tip "400" i tip "500"; pod pšeničnim brašnom se podrazumeva proizvod dobijen mlevenjem očišćene i pripremljene pšenice;
2) Jestivo ulje, suncokretovo; odnosi se na sve oblike jestivog ulja proizvedenog od semena suncokreta;
3) kravlje mleko, termički obrađeno (pasterizovano, sterilizovano) i jogurt:
a) svi oblici pasterizovanog i sterilizovanog (UHT) mleka; odnosi se na punomasno, delimično obrano i obrano mleko, kao i na termički obrađeno mleko sa smanjenim sadržajem laktoze konverzijom u glukozu i galaktozu. Kondenzovano mleko, mleko u prahu, mlečni napici i mlečni dezerti, nisu termički obrađeno mleko, odnosno nisu predmet Uredbe.
b) jogurt podrazumeva proizvod fermentacije mleka koji ispunjava sledeće zahteve: da je bele do belo-žućkaste boje; da ima svojstven miris i prijatno kiseo ukus; da je čvrste, gusto-tečne homogene konzistencije; da pH vrednost nije manja od 3,8. Fermentisani mlečni napici koji su proizvod na bazi fermentacije mleka uz dodatak šećera, kakaoa, kafe, voća, voćnog soka i dr., nisu predmet Uredbe.
4) šećer, beli kristalni; podrazumeva šećer (beli šećer) i ekstra beli šećer, kao prečišćenu i kristalizovanu saharozu sa jasno definisanim kvalitetom. Oblikovani (kocka ili drugi oblici), šećer u prahu (mleveni šećer) i šećer u tečnom obliku, nisu predmet Uredbe.
5) sveže meso, svinjsko, goveđe i kokošje, i slatkovodna riba:
a) svinjsko meso, koje se stavlja u promet kao prasetina (meso prasadi) i svinjetina (meso svinja).
b) goveđe meso jeste meso goveda koje se stavlja u promet kao teleće meso (teletina), juneće meso (junetina) i goveđe meso (u užem smislu; govedina).
v) kokošje meso jeste meso kokoši koje se stavlja u promet kao pileće meso i kokošije meso (u užem smislu)
g) sveža slatkovodna riba jeste riba koja se stavlja u promet kao slatkovodna riba iz ribnjaka i slatkovodna riba iz otvorenih voda.

Meso obuhvata i usitnjeno meso, i to mleveno meso, usitnjeno meso pripremljeno za oblikovanje i usitnjeno oblikovano meso.

Sveže meso, odnosno sveža riba, podrazumeva da nije zamrzavano ni u jednoj fazi prometa, odnosno da je isporučeno kao sveže. Prema tome, Uredba se odnosi i na meso koje je smrznuto nakon nabavke u veleprodaji, odnosno u fazi maloprodajnog objekta.

U članu 2. Uredbi navedeno je da se UKUPNA STOPA MARŽE U VISINI OD 10 % obračunava kao zbir pojedinačnih stopa marži u svim fazama prometa, a u odnosu na proizvođačku cenu robe, odnosno cenu po kojoj se roba prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu, i uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.) iskazane na fakturi ili putem knjižnog odobrenja, a u članu 3. stav 2. Uredbe da faktura mora da sadrži posebno iskazanu visinu stope pojedinačne marže, kao i podatak o iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže.

U Informaciji Ministarstva ovo ograničenje objašnjeno je na sledeći način:

Iznos u odnosu na koju se obračunava najviša ukupna stopa marže u smislu čl. 2 Uredbe, jeste VP cena po kojoj proizvođač (odnosno drugi privredni subjekt), stavlja predmetnu robu u promet, odnosno fakturiše drugom privrednom subjektu, radi njene dalje prodaje (u veleprodaji ili maloprodaji). S obzirom da se ova cena obračunava tako da uključuje sve troškove i pogodnosti (rabate, kasas konto i sl.), u pitanju je neto fakturna cena po kojoj se vrši plaćanje.

U pogledu robe iz uvoza, početni iznos u odnosu na koji se obračunava najviša ukupna stopa marže, na način kako je to opisano u prethodnom stavu, jeste VP cena po kojoj uvoznik prodaje tu robu na tržištu Republike Srbije.

Poseban uslov u pogledu iskazivanja visine pojedinačne marže i podatka i iskorišćenom delu najviše ukupne stope marže iz član. 2. Uredbe (član 3. stav 2. Uredbe), konkretno se odnosi na trgovce na veliko, odnosno posrednike u prometu predmetne robe.

Uredbom je UREĐENO I PRAVO NA POVRAĆAJ (REMITENDA) navedene robe koje ne može biti veći od 2% vrednosti isporučene robe na mesečnom nivou, koje je u Informaciji Ministarstva detaljnije je objašnjeno kao:

Jedina pogodnost koja se priznaje u pogledu navedene robe, nakon njene isporuke i fakturisanja, jeste povraćaj (remitenda), u skladu sa odredbom čl. 3. st. 2. Uredbe. Povraćaj može biti naturalni (iste robe) ili kao finansijska pogodnost.


Najčešće postavljano pitanje koje se javilo u vezi sa primenom Uredbe je: DA LI SE UREDBA ODNOSI NA ROBU NABAVLJENU PRE 1. JANUARA 2012. GODINE. U Informaciji Ministarstva dat je odgovor i na ovo pitanje, a koji je Redakciji pravne baze Paragraf Lex dodatno potvrđen i preciziran od strane Ministarstva:
Imajući u vidu da su predmet Uredbe posebni uslovi prometa određene robe u svim fazama prometa, prvenstveno ograničenje ukupne stope marže, ovi posebni uslovi se primenjuju na robu koja se prvi put stavlja u promet na unutrašnjem tržištu počev od dana njenog stupanja na snagu. Konkretno, to podrazumeva predmetnu robu koja je isporučena i fakturisana nakon citiranog vremenskog momenta, a ne i na robu koja je nabavljena pre stupanja na snagu Uredbe i koja je popisana sa stanjem na dan 31.12.2011. godine.

U pogledu ROKA PLAĆANJA proizvođaču, odnosno dobavljaču robe određene ovom Uredbe, propisano je da ne može biti duži od 60 dana od dana prijema računa za isporučenu robu. Navedeno rešenje u skladu je sa Nacrtom Zakona o ograničenju rokova plaćanja čije se usvajanje uskoro očekuje i kojim se predviđa da se rokovi plaćanja u Srbiji ograniče na:

- 30 dana - za isplate Javnog sektora i javnih preduzeća ka privredi;
- 60 dana - za isplate između privatnih kompanija.

Uredbom su propisane i KAZNENE MERE u slučaju postupanju suprotnom čl. 2. i 3. i to:

• Novčane kazna za:
- pravno lice u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara,
- odgovorno lice u pravnom licu od od 50.000 do 150.000 dinara,
- preduzetnika u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara.

• Zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.
Na kraju treba napomenuti da posebni uslovi za promet određene vrste roba i usluga spadaju u jednu od privremenih mera zaštite tržišta koju Vlada može odrediti radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom i uslugama od vitalnog značaja za život i zdravlje ljudi i za rad privrednih subjekata, ustanova i drugih organizacija od opšteg interesa, u skladu sa članom 46. Zakona o trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 53/2010).

Pored navedenog, Vlada može odrediti i privremene mere koje se odnose i na:

• određenu kategoriju trgovaca ili potrošača,
• potrebu sprovođenja obaveza preuzetih međunarodnim ugovorom,
• cene, kao i na,
• druge uslove za obavljanje trgovine, osim mera koje se odnose na uvoz i izvoz robe.

ČASOPIS PRAVNI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PRAVNI INSTRUKTOR:

 • KONTROLA DRŽAVNE POMOĆI PRIVREDNIM SUBJEKTIMA KOJI PRUŽAJU USLUGE OD OPŠTEG EKONOMSKOG INTERESA
 • POSTUPAK I NAČIN DODELE JAVNIH UGOVORA PREMA ZAKONU O JAVNOM I PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA
 • DRŽANJE DOMAĆE ŽIVOTINJE U RADNIM PROSTORIJAMA SA ASPEKTA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
 • IZUZETAK OD PRIMENE PRAVILA ZABRANE PREINAČENJA NA GORE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU
ČASOPIS PARAGRAF E-PRESS / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PARAGRAF E-PRESS:
ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

BUDŽETSKI INSTRUKTOR:
 • OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2012. GODINU
 • AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE • Ažurno dana 31.1.2012. godine •
ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR:
 • REVALORIZACIJA OTPLATNIH RATA PO OSNOVU UGOVORA O OTKUPU STANA NA DAN 31.12.2011. GODINE
 • ORGANIZOVANJE SMENSKOG RADA OD STRANE POSLODAVCA
 • OTPIS VREDNOSTI POJEDINAČNOG POTRAŽIVANJA PO OSNOVU NEREALIZOVANOG AVANSNOG DAVANJA
 • PROMET ROBE U TRGOVINI NA MALO U REPUBLICI SRBIJI ZA DECEMBAR 2011. GODINE
ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:

CARINSKI INSTRUKTOR:
 • SPOLJNOTRGOVINSKI ROBNI PROMET REPUBLIKE SRBIJE: • Za period januar-decembar 2011. godine •
 • ROK VAŽENJA BANKARSKIH GARANCIJA ZA STAVLJANJE ROBE U SLOBODAN PROMET I TRANZIT KOJE SU IZDATE OD STRANE POSLOVNIH BANAKA U SISTEMU STARIH PODELA BANKARSKIH GARANCIJA
UPRAVNI ODBOR ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE DONEO ODLUKU O VRAĆANJU JAVNIH OVLAŠĆENJA ADVOKATSKOJ KOMORI BEOGRADA

Upravni odbor Advokatske komore Srbije na sednici održanoj 18.01.2012. doneo je odluku o vraćanju javnih ovlašćenja Advokatskoj komori Beograda počev od 01.02.2012.

Javna ovlašćenja vršiće organi i nosioci funkcija koji su izabrani na Izbornoj skupštini Advokatske komore Beograda 01.10.2011. čiji je mandat potvrđen rešenjem Verifikacione komisije 10.10.2011. kada je za predsednika Advokatske komore Beograda izabran SLAVKO JELOVAC, advokat u Beogradu.

Zahteve za upis u imenik advokata ili imenik advokatskih pripravnika, za brisanje iz imenika advokata i imenika advokatskih pripravnika i o drugim statusnim pitanjima podnose se Advokatskoj komori Beograda - drugi sprat, počev od 01.02.2012.

Ukazujemo da sva rešenja koja donesu lica koja se neovlašćeno predstavljaju kao predsednik i Upravni odbor Advokatske komore Beograda će biti oglašena ništavim i da neće proizvoditi pravno dejstvo.

 U prilogu pogledajte odluku Advokatske komore Srbije http://www.advokatska-komora.co.rs/beograd/310112/odluka_o_vracanju_javnih_ovlascenja.pdf.

ZAKONSKI UVESTI SISTEM TZV. DOŽIVOTNOG OBRAZOVANJA I INICIRATI IZMENE ZAKONA O VOLONTIRANJU: U Zrenjaninu je održana javna tribina pod nazivom: "Elementi reforme obrazovanja kao podrška privrednom razvoju u Srednjebanatskom okrugu"

To je treća u nizu tribina posvećenih reformi obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada u Vojvodini koju organizuje Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport Skupštine AP Vojvodine u saradnji sa lokalnim samoupravama u pokrajini, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji. Na tribini su govorili prof. dr Svetlana Lukić Petrović, predsednica skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport, Miroslav Vasin, pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dr Mileta Mihajlov, gradonačelnik Zrenjanina, prorektor Univerziteta u Novom Sadu dr Radovan Pejaković, pomoćnik direktora VIP Fonda Biljana Slavković, kao i predstavnici lokalne samouprave, Aktiva srednjih škola, Regionalne privredne komore i preduzetnika iz Zrenjanina.

Pozdravljajući goste, gradonačelnik Zrenjanina dr Mileta Mihajlov je rekao da mu je posebna čast što se u tom gradu danas razgovara o tako značajnoj temi kao što je reforma obrazovanja. "Pitanje reforme obrazovanja jeste izuzetno važno, jer moramo čuti šta kažu tržište i poslodavci, a šta kažu novi uslovi života i sve ono što nameće novo vreme. Nije ista situacija sada i kao pet godina, a mi kao odgovorno društvo moramo pričati i o tome, o deci koju danas školujemo, o tome hoće li kada završe školu naći posao, da li će se prilagoditi tržištu i svim pitanjima koja proističu iz toga ", kazao je dr. Mihajlov.

Predsednica skupštinskog Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, omladinu i sport prof. dr Svetlana Lukić Petrović je istakla da je reforma obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada kao podrška privrednom razvoju Vojvodine, prepoznata kao jedna od prioritetnih i značajnih aktivnosti u saradnji koju Skupština i Vlada AP Vojvodine imaju sa OEBS-om, Univerzitetom, lokalnim samoupravama i drugim partnerima. U tom smislu, ovakve tribine se organizuju kako bi se u veoma složenim okolnostima procenilo na koji način se može reformisati obrazovanje i obezbediti povećanje zaposlenih. Pokrajinske vlasti ulažu velike napore kako bi odgovorile takvim izazovima. Tako je između ostalog, Vlada AP Vojvodine za ovu godinu izdvojila posebna sredstva kojima će se otvoriti šansa mladim naučnim radnicima koji imaju tutulu doktora nauka. Procena je da u Vojvodini ima između 40 i 70 doktora nauka koji nisu zaposleni ili imaju polovičan poslovni angažman, kazala je prof. dr Svetlana Lukić Petrović.

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin je rekao da je reforma obrazovanja dug i složen proces, ali da treba govoriti o reperkusijama te reforme na tržište rada, mesto na kome se najočitije izražavaju problemi i nedostaci našeg obrazovanja.

"Na tržištu rada trenutno ima više određenih profila kadrova nego što je potrebno, a istovremeno i manjak određenih radnika za kojima postoji potreba. Želimo da ukažemo i na drugu činjenicu, a to je da moramo preći na sistem znanja kao najvažnijeg kriterijuma u ovoj zemlji. Dakle, u okviru zakonskih okvira moramo uvesti sistem i princip doživotnog učenja, jer ne možemo tolerisati da se neko ko završi školu u svom radnom veku više ne usavršava. Sistem sticanja novih znanja i potreba stalnog usavršavanja i prekvalifikacija je nešto o čemu se mora govoriti kada je reč o reformi obrazovanja, jer je to jedan od osnovnih uslova da se obezbedi posao i odgovori savremenim i složenim uslovima tržista rada ", rekao je Vasin.

U zaključcima sa tribine, data je podrška aktuelnim merama pokrajinske Vlade u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. Podržana je inicijativa da se zakonski uvede sistem takozvanog doživotnog obrazovanja i iniciraju izmena Zakona o volontiranju. Pozdravljeno je i ocenjeno kao veoma značajno, otvaranje Edukativnog centra za obuku nezaposlenih lica koji će početi sa radom u martu ove godine u Novom Sadu i biće prvi centar takve vrste u našoj zemlji. Pozdravljeno je i opredeljenje da se vrati značaj tehničkim naukama, obezbedi adekvatna radna praksa u privrednim organizacijama i donese strategija reforme obrazovanja.

Izvor: Vebsajt Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine, 31.1.2012.

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE: Od 1. februara 2012. godine, kada počinje primena ovih zakona, za korisnike usluga APR biće uvedeno i nekoliko elektronskih usluga kao što je elektronski izvod iz Registra čija će cena biti pristupačnija od "papirne" forme ovog dokumenta

Smanjenje troškova preduzeća, povećanje odgovornosti direktora i ukidanje upravnih odbora, bolja zaštita manjinskih akcionara i efikasnije korporativno upravljanje, samo su neke novine Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011 - prim. red) čija primena počinje od 1. februara 2012. godine.

Zahvaljujući novim odredbama, srpska privreda bi trebalo počev od 2012. godine da godišnje uštedi oko 100 miliona evra, jer su ukinute brojne zastarele procedure.

Naime, usvajanjem izmena Zakona o privrednim društvima primenjeno je oko 80 preporuka iz sveobuhvatne reforme propisa (SRP) za olakšavanje poslovanja u Srbiji.

Pomoćnik Registratora privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre (APR) Katarina Stamenković izjavila je Tanjugu da je cena dosadašnjih naknada za registraciju privrednih subjekata ostala ista, ali i da je uvedeno nekoliko novih naknada za koje ranije nisu postojale, a sada proističu iz odredbi novog Zakona o privrednim drustvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011 - prim. red).

Povodom početka primene odredbi ovih pravnih akata od 1. februara, Stamenković je navela da će za korisnike usluga APR biti uvedeno i nekoliko elektronskih usluga - kao što je elektronski izvod iz Registra čija će cena biti pristupačnija od "papirne" forme ovog dokumenta, jer će zahtev za ovakvim dokumentom moći da posalju iz kancelarije ili s kućnog računara.

"Za većinu procedura kakve su učešće na tenderima, konkursima, registraciju službenog vozila preduzetnik ili predstavnik firme mora da ima izvod iz APR i on se prilikom dolaska momentalno dobija u APR i košta 1.700 dinara. Međutim, sada se uvodi novina da se može dobiti taj izvod u elektronskom obliku i on košta 800 dinara", navela je Stamenković.

Stamenković je dalje podsetila kako nove odredbe Zakona o privrednim društvima, donose značajne novine sa kojima privredni subjekti treba da se upoznaju.

"Zakon je zadržao četiri osnovne pravne forme privrednih društava, ali je preuzeo da reguliše i kompletnu materiju preduzetnika koji su do sada bili regulisani Zakonom o privatnim preduzetnicima. Taj zakon više nije na snazi osim u delu koji se odnosi na ortačke radnje i te odredbe će se primenjivati do 2013," kazala je Stamenković.

Pored toga, ovaj Zakon je potvrdio da se registruje samo pretežna delatnost, a ne i dodatne, rekla je Stamenković i dodala da će svi osnivački akti koji budu dostavljeni APR biti javno objavljeni na internet stranici Agencije.

Predviđeno je i uvođenje nove adrese za prijem pošte koja može da se razlikuje od adrese sedišta. Te adrese mogu da se registruju i one će biti javno objavljene na internet strani APR
Važna novina je i da nema više obavezne upotrebe pečata, dodala je.

Zakon je odredio i visinu osnivačkog kapitala, koja je za društva sa ograničenom odgovornošću (doo) smanjena sa 500 evra na 100 dinara, dok je samo za akcionarska društva isnos povećan na tri miliona dinara, a rok za uplatu pomeren je na 1. januar 2014.

"Sto dinara je zaista ispravna cifra jer su se pojavile neke informacije u javnosti da je to greška i da je reč o 100.000 dinara. Dakle, nije greška, to je minimalni ulog", rekla je Stamenković dodajući da je novina i to da uplata kapitala nije obavezna pre osnivanja društva, već je to moguće učiniti u rokovima predviđenim osnivačkim aktom.

Stamenković je istakla da se izmene za preduzetnike sastoje u tome da je sada uvedena mogućnost da naslednici preminulog preduzetnika i članovi njegovog porodičnog domaćinstva imaju mogućnost da preuzmu radnju i nastave da obavljaju delatnost, a to se čak može izvršiti i na osnovu ugovora o ustupanju i raspodeli imovine već za vreme života vlasnika radnje.
"Dakle, uvedena je mogućnost prebacivanja, odnosno preuzimanja preduzetničke radnje, što ranije nije bilo moguće", objasnila je Stamenković.

Inače, Zakon o privrednim društvima pooštrava i odgovornost direktora jer je jasno precizirano na koji način se sankcioniše povreda tih dužnosti, detaljnije je propisana nadležnost sudova...

Ukidaju se i upravni odbori, a ostavljena je mogućnost izbora između jednodomnog i dvodomnog sitema upravljanja.

Kod akcionarskih društva ukinuta je podela na zatvorena i otvorena akcionarska društva, već na javna i ona koja to nisu.

Kod društva sa ograničenom odgovornošću isključeno je ograničenje broja članova koje društvo može da ima, ukinuta je knjiga članova društva, a uvedena evidencija članova.

Izmenjen je i način sticanja sopstvenih udela - pravo preče kupovine pripada isključivo članovima društva, ali ne i samom društvu, dozvoljeno je pretvaranje duga u ulog a, takođe, kao i kod akcionarskih društva ostavljena je mogućnost izbora između jednodomnog i dvodomnog sistema upravljanja.

Izvor: Tanjug, 31.1.2012.

PREDLOG ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I ARHIVSKOJ SLUŽBI: Javna arhivska građa će biti dostupna za korišćenje posle 30 godina od njenog nastanka, a ukoliko to odobri njen stvaralac ili vlasnik i ranije

Srbija je jedina zemlja u Evropi koja u ovom trenutku nema zakon koji posebno reguliše oblast zaštite arhivske građe i njegovo donošenje je neophodno kako bi se poboljšali uslovi u kojima arhivi funkcionišu, izjavila je danas članica Radne grupe za izradu Predloga zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi Svetlana Adžić.

Adžić je u intervjuu Tanjugu rekla da je takav zakon neophodno doneti i zbog promena nastalih u društveno - političkom okruženju i uslova koji su stvoreni delovanjem informatičke revolucije.

"Zakon je neophodan i mislim da je ovo krajnje vreme da ga usvojimo. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nema specijalni zakon koji je posvećen arhivskoj delatnosti i arhivskoj građi i spada u retke zemlje u svetu koje ga još uvek nemaju", kazala je ona.

Oblast zaštite arhivske građe do sada je regulisao Zakon o kulturnim dobrima ("Sl. glasnik RS", br. 71/94, 52/2011 - dr. zakoni i 99/2011 - dr. zakon - prim. red), koji je donet još 1994. godine.

Predlogom zakona o arhivskoj građi i arhivskoj službi, koji se nalazi u skupštinskoj proceduri, predviđeno je uređenje materije koja se odnosi na sistem zaštite arhivske građe kao kulturne baštine i dokumentarnog materijala, uslove i način korišćenja, organizaciju, nadležnost i delatnosti arhivske službe u Srbiji.

Posebna pažnja posvećena je definisanju elektronskog dokumenta, ali i standardizaciji informacionih sistema sa stanovišta zahteva za upravljanje dokumentima.

"Dosadašnja zakonska regulativa nije na adekvatan način rešila pitanje elektronskog dokumeta od njegovog stvaranja do konačnog arhiviranja u institucijama zaštite, niti je rešila pitanje standardizacije u oblasti informacionih sistema sa stanovišta zahteva za upravljanje dokumentima", kazala je Adžić.

Po njenim rečima, "ostaje činjenica da postoji problem ograničene trajnosti medija za čuvanje, različitost formata dokumenata, rapidno zastarevanje hardvera i neprestani razvoj aplikacija potrebnih za njihovu čitljivost, kao i konstantna evolucija tehnologije, što sve otežava uspostavljanje definitivnih tehničkih standarda za arhiviranje elektronskih dokumenata".

Istakavši da dosadašnji zakon nije regulisao trajno čuvanje, odnosno arhiviranje elektronskog dokumenta, Adžić je kazala da je Radna grupa u svom radu koristila preporuke Saveta Evrope, standarde Međunarodnog arhivskog saveta, Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i ostale preporuke koje su davala nadležna tela stručnih organizacija.

Vlada Srbije, koja je Predlog zakona usvojila polovinom januara i po hitnom postupku poslala u skupštinsku proceduru, smatra da će novi akt rešiti brojne probleme, budući da većina arhiva u Srbiji radi u teškim uslovima, s neadekvatnim prostorom za smeštaj građe i nedostatkom stručnog kadra, zastarelom opremom i problemima finansiranja.

Adžić je kazala i da zbog loših uslova u kojima arhivi funkcionišu, ogromna količina dokumentacije čeka decenijama na preuzimanje i postoji ozbiljna opasnost da veliki deo nje strada.
"Bojim se da je dosta toga stradalo i da mi nemamo o tome dovoljno saznanja", rekla je Adžić i dodala da je najveća nepoznanica sudbina dokumentacije nekadašnjih društvenih preduzeća koja su u međuvremenu privatizovana.

Novim predlogom zakona predviđeno je da javna arhivska građa bude dostupna za korišćenje posle 30 godina od njenog nastanka, a ukoliko to odobri njen stvaralac ili vlasnik i ranije. Javna arhivska građa i dokumentarni materijal koji sadrže podatke u vezi sa odbranom zemlje i nacionalnom bezbednošću dostupna je za korišćenje posle 50 godina od nastanka.

Javna arhivska građa koja sadrži podatke o ličnosti, poput matičnih knjiga, ličnih i personalna dosijea, sudskih predmeta, poreskih i finansijskih dokumenta, istorije bolesti i medicinska dokumentacija, dostupna je za korišćenje posle 70 godina od nastanka, odnosno 100 od rođenja osobe na koju se odnosi.

Adžić je objasnila da građani mogu po standardnoj proceduri pristupiti arhivskoj građi onog trenutka kada dokumentacija pređe u nadležni arhiv i to tako što će dozvolu za pristup zatražiti od nadležnih arhivskih službi.

Novi zakon predviđa i da arhivi mogu biti javni, privatni i specijalni. Javne arhive mogu osnivati država Srbija, Autonomna Pokrajina i lokalna samouprava, dok osnivač privatnog arhiva može biti svako pravno i fizičko lice.

Predviđeno je i da je Srbija osnivač Državnog arhiva Srbije, Arhiva Jugoslavije i Jugoslovenske kinoteke, a pored njih javnu arhivsku službu u Srbiji obavljaju i pokrajinski arhivi, međuopštinski arhivi i arhivi lokalnih samouprava.

Adžić je podsetila da Zakon o kulturnim dobrima nije prepoznavao postojanje privatnih arhiva i da će njihova dokumentacija po novom zakonu biti "na isti način zaštićena kao što je zaštićena i dokumentacija javnih arhiva".

Arhivi osnovani do stupanja na snagu zakona dužni su da svoju organizaciju i rad usklade sa zakonom u roku od godinu dana pošto zakon stupi na snagu, kao i da arhivsku građu, koja je utvrđena za kulturno dobro od izuzetnog značaja ili kulturno dobro od velikog značaja, mikrofilmuju sa ciljem zaštite najkasnije u roku od 20 godina.

Zakon bi trebalo da stupi na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku", a primenjivaće se šest meseci nakon toga. Kazne za njegovo nepoštovanje iznosiće od 200.000 do milion dinara.

Izvor: Tanjug, 31.1.2012.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE: Za građane koji sami plaćaju doprinos za penzije od uplate za februar važe nove osnovice osiguranja koje su za 3,49 odsto više od dosadašnjih

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) podseća građane koji sami plaćaju doprinos za penzije da od uplate za februar važe nove osnovice osiguranja koje su za 3,49 odsto više od dosadašnjih.

Po Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011 i 101/2011 - prim. red), najniža osnovica iznosi 35 odsto prosečne republičke zarade iz prethodnog tromesečja, što je 19.498 dinara, a najviša pet prosečnih plata, odnosno 278.540 dinara.

Doprinos za penzijsko-invalidsko osiguranje je 22 odsto, što znači da će se mesečni izdatak kretati u rasponu od 4.289 do 61.278 dinara, a ovi iznosi primenjivaće se za uplate doprinosa za februar, mart i april ove godine.

U saopštenju PIO fonda, navodi se da se građani mogu opredeliti za jednu od 13 osnovica osiguranja, nezavisno od stručne spreme koju imaju.

Izvor: Tanjug, 31.1.2012.

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU: Od početka primene ovog zakona povećana je društvena odgovornost prema nepušačima, promenjena je svest građana o štetnosti duvanskog dima i građani sve više shvataju da je zakon donet kako bi unapredio i zaštitio njihovo zdravlje

Direktor Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Tanja Knežević saopštila je danas da je tokom prve godine primene Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010 - prim. red) u Srbiji smanjen i broj pušača i onih koji su izloženi duvanskom dimu.

Knežević je na konferenciji za novinare, povodom Nacionalnog dana bez duvanskog dima, istakla da je izloženost duvanskom dimu značajno smanjena na radnim mestima i školama, a da se postepeno smanjuje i u kućama.

Ona je navela da je od početka primene ovog zakona povećana društvena odgovornost prema nepušačima, da je promenjena svest građana o štetnosti duvanskog dima i da građani sve više shvataju da je zakon donet kako bi unapredio i zaštitio njihovo zdravlje.

Prema njenim rečima, istraživanje koje je sprovedeno od 26. do 29. novembra prošle godine, 12 meseci od početka primene Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, pokazuje da zakon podržava 81 odsto odraslih.

Većina stanovnika zna da je pušenje cigareta uzročnik teških bolesti - 90 odsto njih, dok 93 odsto ispitanih zna da je i za nepušače štetan dim koji udišu iz okoline, saopštila je Knežević.

Takođe, ona je naglasila da je, prema ovom istraživanju, na radnim mestima izloženost duvanskom dimu sa 45 odsto smanjena na 31 odsto, a u školama i na fakultetima sa 44 odsto na 23 odsto.

U kafićima i restoranima ona je smanjena sa 72 na 68 odsto, a u kući prijatelja ili rođaka sa 83 odsto na 74 odsto. Takođe, smanjen je i procenat onih koji dozvoljavaju pušenje u svim prostorijama u svom domu sa 48 odsto na 45 odsto, napomenula je Knežević.

Ona je navela da je istraživanje pokazalo da se uočavaju promene i kod pušača i da gotovo polovina njih želi da prestane da puši, a zbog primene zabrane pušenja na javnim mestima petina svih pušača smanjila je broj popušenih cigareta dnevno.

Petina ispitanika smatra da se zakon ne poštuje dovoljno, a najčešće predlagane mere su pojačane inspekcijske kontrole i strože kazne za nepoštovanje zakona, navela je Knežević.
Na konferenciji su uručene i nagrade najboljim likovnim radovima studenata osnovnih studija umetničkih fakulteta u našoj zemlji, izabranih na konkursu za izradu plakata na temu "Uživaj bez duvanskog dima".

Prvu nagradu u iznosu od 70.000 dinara dobio je Stefan Knežević sa beogradskog Fakulteta primenjenih umetnosti.

Drugu nagradu od 50.000 dinara dobila je Jelena Končar sa Fakulteta za kulturu i medije Megatrend univerziteta, a treću od 30.000 dinara Nina Hadživuković sa Akademije lepih umetnosti.

Prateće nagrade u iznosu od po 10.000 dinara dobilo je devet studenata.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.1.2012.

КONSTITUISAN SAVET UNIVERZITETA ODBRANE

U Rektoratu Univerziteta odbrane danas je održana konstitutivna sednica Saveta na kojoj su verifikovani mandati članova i izabrani predsednik i zamenik. Formiranjem tog organa zaokružen je proces konstituisanja svih tela neophodnih za potpuno funkcionisanje jedne visokoobrazovne institucije.

Rektor Univerziteta odbrane general-major prof. dr Miodrag Jevtić u uvodnom obraćanju naglasio je da je iako najmlađi u Srbiji, Univerzitet odbrane "krenuo ambiciozno uz punu podršku i sistema odbrane i akademske zajednice naše zemlje".

- Organizacija Univerziteta podrazumeva da smo integralni redovni članovi konferencije univerziteta Republike Srbije, te smo u obavezi da se tako ponašamo. Ali je naša specifičnost to što funkcionišemo pod monitoringom Ministarstva odbrane kome smo podčinjeni - istakao je rektor. On je podsetio da na najmlađem univerzitetu u zemlji postoji dvadeset akreditovanih studijskih programa na svim nivoima.

- Izbori u nastavna zvanja, naučno-istraživački rad i karijerno usavršavanje su glavne integrativne funkcije koje smo mi prepoznali, istakao je Jevtić, posebno izdvajajući Visoke studije bezbednosti i odbrane koje imaju zadatak da profilišu buduće lidere iz struke.

U okviru današnje sednice verifikovani su mandati 14 članova Saveta, dok preostala tri, koje imenuje Vlada Republike Srbije, još uvek nisu saopštena. U skladu sa Statutom, Savet može da funkcioniše bez njih jer ima neophodnu većinu.

Na sednici je jednoglasno usvojen i Poslovnik o radu Saveta Univerziteta odbrane koji je u potpunosti usaglašen sa Statutom. Radna grupa koja je bila zadužena za izradu dokumenata za osnivanje Univerziteta uzela je u obzir i Poslovnike drugih državnih univerziteta, ali je imala u vidu i specifičnosti vojne organizacije.

Tajnim glasanjem prisutnih članova Saveta Univerziteta odbrane za predsednika je izabran brigadni general, vanredni prof. dr Bojan Zrnić, a za njegovog zamenika brigadni general doc. dr Miodrag Gordić.

Novoizabrani predsednik brigadni general Bojan Zrnić zahvalio se ostalim članovima Saveta na ukazanom poverenju i istakao da je ovo za njega, ali i za sve članove veliki izazov.

- Imamo jednu od ključnih uloga u ovom prilično velikom i ambicioznom državnom projektu i želeo bih da ovaj početni impuls koji se stvorio pozitivnom voljom kako nadležnih državnih organa tako i akademske zajednice Srbije održimo. Mi smo ti koji treba da obezbede da se ova institucija sačuva i da postane relevantna kako u okviru zemlje tako i na regionalnom planu, istakao je general Zrnić.

Izvor: Vebsajt Ministarstva odbrane, 31.1.2012.

NA ISTRAŽIVAČKOM SEMINARU U NBS ODRŽANO PREDAVANJE O GLOBALNOJ KRIZI I KONTAMINACIJI BERZANSKIH TRŽIŠTA: Seminari će se po pravilu održavati petkom od 13 do 14 časova u zgradi Narodne banke Srbije •

Globalna kriza i kontaminacija berzanskih tržišta (Global Crisis and Equity Market Contagion) bila je tema seminara u organizaciji Narodne banke Srbije koji je održao dr Mihael Erman (Michael Ehrmann), savetnik u Evropskoj centralnoj banci.

"Istraživački seminari koje organizuje Narodna banka Srbije predstavljaju izuzetnu priliku gostujućim predavačima da se upoznaju s radom Narodne banke Srbije i njenim impresivnim naporima koje ulaže u podsticanje naučnoistraživačkog rada u Srbiji, a u isto vreme pružaju mogućnost zaposlenima u Narodnoj banci Srbije da dođu u kontakt sa inostranim istraživačima koji rade na sličnim temama, stimulišući tako razmenu mišljenja", izjavio je dr Erman nakon održanog predavanja i dodao da je rad koji je predstavio pokazao da globalna finansijska kriza u periodu 2007-2009. godine nije podjednako pogodila svetske berze. "Veća kontaminacija zabeležena je u zemljama sa slabim fundamentalnim makroekonomskim pokazateljima, što je u skladu sa hipotezom o 'pozivu na buđenje', gde su investitori vršili ponovne procene svojih portfolija akcija na osnovu karakteristika specifičnih za zemlje pojedinačno."

Dr Mihael Erman je savetnik u sektoru za ekonomska istraživanja Evropske centralne banke od 2000. godine i jedan od vodećih istraživača u oblasti centralnog bankarstva u Evropi.
Narodna banka Srbije je u 2010. godini počela s praksom održavanja istraživačkih seminara. Seminari će se po pravilu održavati petkom od 13 do 14 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Nemanjinoj br. 17 u Beogradu. Ukoliko želite da prisustvujete istraživačkom seminaru Narodne banke Srbije, potrebno je da svoje učešće prijavite na adresu seminari@nbs.rs, a sve informacije o narednim seminarima možete da pronađete na www.nbs.rs.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 31.1.2012.

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U ČETVRTOM TROMESEČJU 2011. GODINE

Prema preliminarnoj proceni Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom tromesečju 2011. godine, u cenama prethodne godine, iznosio je 0,8%. Imajući to u vidu, realni rast bruto domaćeg proizvoda u 2011. godini je iznosio 1,9%.

Industrijska proizvodnja je u decembru 2011, prema desezoniranim podacima, zabeležila pad od 0,5%, dok je u odnosu na isti mesec prethodne godine bila viša za svega 0,1%. Posmatrano po sektorima, u decembru je u sektoru rudarstva ostvaren međugodišnji rast od 19%, u sektoru snabdevanja električnom energijom, gasom, parom i klimatizacijom 14,2%, dok je u sektoru prerađivačke industrije zabeležen pad od 4,8%.

Prerađivačka industrija je, prema desezoniranim podacima, u decembru ostvarila rast od 0,2%. U okviru prerađivačke industrije, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji je potekao od proizvodnje farmaceutskih proizvoda i preparata i koksa i derivata nafte. S druge strane, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja prehrambenih proizvoda, hemikalija i hemijskih proizvoda i proizvodnja osnovnih metala.

Promet robe u trgovini na malo je u decembru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 16,5%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u decembru je ostvaren rast izvoza robe od 1,4% i uvoza od 5,6%. Rast uvoza posledica je rasta povećanih nabavki energenata i kapitalnih dobara. U 2011. godini je robni izvoz, izražen u evrima, povećan za 14,1%, a uvoz za 14,5%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 31.1.2012.

KONKURS: ZA UČEŠĆE U PROJEKTU "UVOĐENJE DVOJEZIČNE NASTAVE NA SRPSKOM I ENGLESKOM JEZIKU U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2012/2013. GODINI" • Rok za slanje popunjene prijave je 15. februar 2012. godine •

Obaveštavaju se predškolske ustanove, osnovne i srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, da Projekat Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine pod nazivom "Uvođenje dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine" (dalje: Projekat) predviđa postepeno povećanje broja bilingvalnih odeljenja/škola na teritoriji AP Vojvodine, koje će u godinama koje su pred nama, po kvalitetu, ravnopravno sa školama u svetu realizovati deo nastavnog plana na engleskom jeziku, na primeru dobre nastavne prakse.

Kako se veliki broj ustanova obrazovanja i vaspitanja obraća Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice sa molbom za uključivanje u Projekat, obaveštavamo Vas, da će se od školske 2012/2013. godine postepeno povećavati broj bilingvalnih odeljenja/škola/predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine, koji će biti uključeni u Projekat.

S tim u vezi, u prilogu se nalazi kratak opis Projekta i Prijavni formular, koji će biti prosleđeni svim ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji APV, kao i načelnicima/ama odeljenja društvenih delatnosti u organima lokalne samouprave, elektronskim putem.

Na osnovu prijava biće formirana jedinstvena baza podataka o opštinama/gradovima, ustanovama obrazovanja i vaspitanja, koordinatorima u ustanovama ali i zaposlenih koji će neposredno realizovati dvojezičnu nastavu. Prijavljivanje zahteva prethodno uključivanje svih relevantnih organa u ustanovi u odlučivanje o implemetnaciji Projekta, ali isto tako i roditelja i lokalne samouprave, uz jasno navođenje kadrovskih potencijala ustanove, iskustva u sličnim projektima, opremljenosti ustanove, motiva za uključivanje u Projekt i naravno očekivane ishode.

Rok za slanje popunjene prijave je 15. februar 2012. godine.

Nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova, podnosioci prijava biće obavešteni o ispunjenosti uslova za učešće u Projektu.

Obaveštenje predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Vesti/2012.01.20/Obavestenje%20predskolskim%20ustanovama,%20osnovnim%20i%20srednjim%20skolama.pdf
Opis projekta "Uvođenje dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine" http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/images/stories/Vesti/2012.01.20/Opis%20projekta%20bilingvalne%20nastave.pdf
Prijava za učešće u projektu "Uvođenje dvojezične nastave na srpskom i engleskom jeziku u ustanovama obrazovanja i vaspitanja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine" http://www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=173%3Aprijava-za-ucesce-u-projektu-uvodjenja-dvojezicne-nastave-u-vojvodini-u-2012-2013-godini&catid=1%3Anovosti&Itemid=3&lang=srl

Izvor: Vebsajt Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, 31.1.2012.

OBJAVLJENA LISTA STEČAJNIH UPRAVNIKA KOJI SU U POSLEDNJE DVE GODINE OCENJENI NAJVIŠOM OCENOM U NEPOSREDNOM NADZORU

U skladu sa članom 2. st. 4. i 6. Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, objavljuje se Lista stečajnih upravnika koji su u poslednje dve godine ocenjeni najvišom ocenom u vršenju neposrednog nadzora nad njihovim radom. Sa navedene Liste, slučajnim odabirom bira se jedan član i jedan zamenik člana Disciplinskog veća

Lista stečajnih upravnika koji su u poslednje dve godine ocenjeni najvišom ocenom u neposrednom nadzoru
http://alsu.gov.rs/bap/upload/documents/obrazac/nadzor/Lista_SU_ocenjenih_najvisom_ocenom_u_NN_lat.pdf

Izvor: Vebsajt Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, 31.1.2012.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 31.1.2012.

IZMENE DIREKTIVE EU O UPRAVLJANJU ELEKTRIČNIM I ELEKTRONSKIM OTPADOM (WEEE): Usvojeno je kompromisno rešenje po kome se prodavci obavezuju da, bez ikakve nadoknade, sakupljaju od kupaca male električne i elektronske aparate kojih žele da se reše, a da pri tome kupci ne budu u obavezi da kupe novi aparat

Nakon tri godine usaglašavanja, Evropski parlament je, 19. januara 2012. godine, izglasao revidiranje Direktive 2002/96/EC o upravljanju električnim i elektronskim otpadom (WEEE). Usvojeno je kompromisno rešenje po kome se prodavci obavezuju da, bez ikakve nadoknade, sakupljaju od kupaca male električne i elektronske aparate kojih žele da se reše, a da pri tome kupci ne budu u obavezi da kupe novi aparat.

Ova obaveza će se odnositi samo na prodavnice koje imaju više od 400 m2 prodajnog prostora, koje prodaju male aparate i ukoliko se ne proceni da su i druga postojeća rešenja sakupljanja e-otpada bar isto toliko efikasna. Ocenjuje se da će odredbe ovako revidirane direktiva pogoditi svako veće preduzeće koje se bavi maloprodajom, kao i da su nova pravila prikupljanja mnogo komplikovanija od postojećeg sistema "jedan-za-jedan‟, po kome je prikupljanje e-otpada uslovljeno kupovinom novog aparata.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 31.1.2012.

REFORMA U VISOKOM OBRAZOVANJU: Reforma mora što pre da se završi ili da se vrati stari sistem studija, ocenio rektor Beogradskog univerziteta - Nastavni planovi i programi su preobimni i preambiciozni, zbog čega studenti ne mogu da ih savladaju, pa zato traže uslovni upis godine, koji po Bolonji ne postoji

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. Branko Kovačević, koji će u februaru raspisati izbore, izjavio je da ni u toku drugog mandata nije zadovoljan reformom u visokom obrazovanju i istakao da ona mora što pre da se završi ili da se vrati stari sistem studija.

U intervjuu Tanjugu Kovačević je istakao da je nezadovoljan rezultatom postignutim u dva rektorska mandata.

Nezadovoljstvo se, pre svega, naveo je, odnosi na proces reformi u visokom u obrazovanju, na to što su nastavni planovi i programi preobimni i preambiciozni, zbog čega studenti ne mogu da ih savladaju, pa zato traže uslovni upis godine, koji po Bolonji ne postoji.

"Tranzicija u visokom obrazovanju traje praktično tri godine i opet se pojavljuju zahtevi da uslov za upis umesto 60, bude 48 bodova. To prosto nema smisla. Ili ćemo da završimo reformu ili ćemo da se vratimo na stari zakon, imamo ispite, uslovni upis godine, ali onda ne vidim šta je smisao reforme, zašto smo je i počeli", objasnio je rektor i dodao da mu se čini da u Srbiji ne postoji volja da se ona i završi.

On je rekao i da nije to nije jedini razlog njegovog nezadovoljstva poslom koji je obavljao posolednjih godina.

"Nisam zadovoljan ni materijalnim statusom, nismo rešili ni problem finansiranja univerziteta, pa ni samih studija. Svake godine smo imali štrajk studenata, razumem ja što se deca bune, jer imamo sistem koji je nedorečen", kazao je Kovačević i predložio da se način finansiranja hitno promeni.

On je kao dobar primer naveo praksu u mnogim zemljama u kojima banke ulažu u studente, koji kredite vraćaju tek kada se zaposle.

Kovačević je podsetio i da studenti sve uspešnije savlađuju planove i programe, što dokazuje i činjenica da se smanjuje broj godina studiranja, da je bolja prolaznost na ispitima.
Ranije se studiralo u proseku osam do deset godina, a sada je taj prosek spao na dve godine duže od redovnog trajanja studija, naveo je Kovačević.

"Period studiranja je sada skraćen, međutim, još nije dobro, jer postoji uslovni upis godine. Postoje i 'uska grla' na svakom fakultetu i bar 10 odsto predmeta imaju jako lošu prolaznost sa čak manje od 10 odsto", istakao je Kovačević i dodao da treba napraviti takav program gde studenti po semestru neće imati više od četiri-pet predmeta.

Komentarišući kritike koje se iznose na račun Komisije za akreditaciju, Kovačević je rekao da ni posao akreditacije, kao ni reforme nije urađen do kraja.

Kako je rekao, Komisija je uvela neki red, ali je kritikovao što nije urađen registar nastavnika, koji čim se akreditacija završi, odlaže u novu instituciju.

"Registar nastavnika ne postoji. Tako imate situaciju da jedan nastavnik u toku akreditacije promeni 10 i više institucija, da mu je radna knjižica na jednoj instituciji bila samo onoliko koliko je trajala akreditacija, a kad se ona završi, slično kao transfer fudbalera, odmah ide u pregovore sa drugom institucijom, da proda diplomu. To je nešto što je nedozvoljeno", naveo je Kovačević i dodao i da je loše što ne postoji kontrola akreditacije na fakultetima.

Prema njegovim rečima, ne postoji povratna informacija o tome da li su akreditovane visokoškolske ustanove zaista sprovele akreditovane programe, da li na njima rade popisani profesori, i sve ostalo za šta se dobija akreditacija.

"Kontrola je slaba, a u Srbiji postoje samo četiri prosvetna inspektora koji treba da obiđu 18 univerziteta", rekao je rektor i napomenuo da u Srbiji i dalje postoje isturena odeljenja fakulteta koja su zakonom zabranjena.

Kovačević, kojem je ovo drugi mandat na čelu BU, najavio je da će izbore za novog rektora raspisati krajem februara, a da će novi rektor biti postavljen do oktobra.
Procedura za izbor ima tri kruga i kandidat mora da osvoji 51 odsto glasova.

"U završnom krugu na Savetu univerziteta, koji ima 31 člana, po pet predstavnika države i i studenata i 16 predstavnika sa Univerziteta, kandidat mora da osvoji 51 odsto glasova da bi bio izabran za novog rektora", rekao je Kovačević i dodao da se u isto vreme biraju i prorektori za nastavu po istoj porceduri.

Kovačević je najavio izbore i na fakultetima, jer, kako je rekao, na više od 70 odsto njih dekanima ističe drugi mandat.

Izvor: Tanjug, 31.1.2012.

ZAKONSKI ROKOVI KOJI NASTUPAJU U FEBRUARU 2012. GODINE

PORODIČNI ZAKON ("Sl. glasnik RS", br. 18/2005)

• Staratelj je dužan da redovni izveštaj podnese do kraja meseca februara za prethodnu godinu, a vanredni odnosno završni izveštaj u roku od 15 dana od dana kada to zatraži organ starateljstva.

ZAKON O BUDŽETSKOM SISTEMU ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010 i 101/2011)

Budžetski kalendar

Član 31
Postupak pripreme i donošenja budžeta i finansijskih planova organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema budžetskom kalendaru, i to:
1) Kalendar za nivo Republike Srbije:

(1) 15. februar - ministar daje instrukciju za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za budžetske korisnike koje uključuju i srednjoročne prioritete javnih investicija;

Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja

Član 78

Postupak pripreme, sastavljanja i podnošenja završnih računa budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne vlasti i organizacija za obavezno socijalno osiguranje i godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje izvršava se prema sledećem kalendaru, i to:

1) Kalendar za nivo Republike Srbije:
(1) 28. februar - indirektni korisnici sredstava budžeta Republike Srbije pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije; pravosudni organi koji se u budžetu Republike Srbije iskazuju zbirno pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Visokom savetu sudstva, odnosno Državnom veću tužilaca; korisnici sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje;

2) Kalendar završnih računa budžeta lokalne vlasti:
(1) 28. februar - indirektni korisnici sredstava budžeta lokalne vlasti pripremaju godišnji finansijski izveštaj za prethodnu budžetsku godinu i podnose ga nadležnim direktnim korisnicima sredstava budžeta lokalne vlasti;

ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

• Podatke koji se odnose na osnovicu doprinosa, visinu uplaćenog doprinosa i periode na koje se te uplate odnose Centralni registar zbirno prikazuje za svakog osiguranika na godišnjem nivou i te podatke dostavlja Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011 i 101/2011)

• Osnovica opredeljena za određenog osiguranika u smislu člana 26. st. 1. i 2. ovog zakona ne može se menjati u toku tekuće godine, a može se izmeniti za narednu godinu, pod uslovom da podaci o izmenjenoj osnovici doprinosa budu dostavljeni nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave do 15. februara godine za koju se utvrđuje obaveza.
• Radi utvrđivanja konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu, samostalni umetnici podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave prijavu sa podacima i dokazima o ostvarenim oporezivim prihodima na koje se plaća porez na dohodak građana po zakonu koji uređuje porez na dohodak građana.

Prijava se podnosi najkasnije do 15. februara naredne za prethodnu godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana sticanja statusa samostalnog umetnika, na obrascu koji propisuje ministar nadležan za poslove finansija.

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001,101/2007 i 92/2011)

• Sretenje - Dan državnosti Srbije praznuje se 15. i 16. februara.

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008 i 104/2009)

• Državni službenik ocenjuje se jednom u kalendarskoj godini, najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O KOMORAMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005 i 99/2010)

• Komora je dužna da ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja podnese godišnji izveštaj o radu i finansijskom poslovanju do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

• Jedinica lokalne samouprave i vršilac komunalne delatnosti dužni su da do kraja februara tekuće godine dostave Ministarstvu izveštaj, u vezi sa obavljanjem komunalnih delatnosti u prethodnoj godini.

ZAKON O LEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

• Nosilac dozvole za promet lekova na veliko dužan je da na osnovu evidencije o vrsti i količini prodatih lekova u Republici Srbiji, kao i o uvezenim i izvezenim lekovima po pojedinačnim pakovanjima, čiji promet se vrši u skladu sa ovim zakonom Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije dostavi izveštaj o prometu i potrošnji u prethodnoj kalendarskoj godini najkasnije do 15. februara tekuće godine.

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 i 52/2011)

• Roditelj, odnosno staratelj može da izabere osnovnu školu u koju će da upiše dete podnošenjem zahteva izabranoj školi najkasnije do 1. februara tekuće kalendarske godine u kojoj se vrši upis.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011)

• Ovaj zakon stupa na snagu 1. februara 2012. godine.

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011)

Član 1

Poreski obveznik poreza na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: poreski obveznik) je privredno društvo, odnosno preduzeće organizovano u jednom od sledećih oblika:

1) akcionarsko društvo;
2) društvo sa ograničenom odgovornošću;
3) ortačko društvo;
4) komanditno društvo;
5) društveno preduzeće;
6) javno preduzeće.
7) (brisana)

• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a odredba člana 1. stav 1. ovog zakona primenjuje se od 1. februara 2012. godine.

ZAKON O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 99/2011)

• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana i Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, 1. januara 2013. godine za Registar komora, 1. maja 2013. godine za Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registar udruženja i Registar stranih udruženja, 1. septembra 2013. godine za Registar zadužbina i fondacija i Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija, 1. oktobra 2013. godine za Registar finansijskog lizinga i 1. januara 2014. godine za Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.

ZAKON O PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik SRS", br. 54/89 i "Sl. glasnik RS", br. 137/2004)

• Opštinski organ uprave vodi evidenciju o iznosu prenetih sredstava iz republičkog budžeta za boračko-invalidsku zaštitu, o korisnicima prava po ovom zakonu, o izvršenim isplatama i nepravilno isplaćenim iznosima i o tome sastavlja izveštaj i dostavlja ga republičkom organu uprave nadležnom za poslove boračke i invalidske zaštite najkasnije do 20. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 107/2009 i 99/2011)

Član 16

Naziv člana i član 34. brišu se.

Član 17

Naziv člana i član 35. brišu se.

• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se po isteku 30 dana od dana stupanja na snagu, osim čl. 16. i 17. ovog zakona koji se primenjuju od 1. februara 2012. godine.

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjivaće se od 1. februara 2012. godine, osim člana 344. stav 9. i člana 586. stav 1. tačka 8) ovog zakona, koji će se primenjivati od 1. januara 2014. godine.

ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006, 111/2009 i 99/2011 - dr. zakon)

• Pravna lica, odnosno preduzetnici dužni su da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji, najkasnije do kraja februara naredne godine, osim ako posebnim propisom nije drukčije uređeno.

ZAKON O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011)

• Godišnji izveštaj o poslovanju za prethodnu kalendarsku godinu nosilac eksploatacije izrađuje najkasnije do 28. februara tekuće godine i dostavlja ga nadležnom organu koji je izdao odobrenje za eksploataciju najkasnije do 31. marta tekuće godine.

ZAKON O SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon i 88/2011)

• Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. februara 2012. godine.

ZAKON O SPORTU ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 i 99/2011 - dr. zakon)

• Godišnji program izvršava se prema sledećoj dinamici:

- 1. februar - Ministarstvo objavljuje javni poziv i utvrđuje rok do 30 dana za dostavljanje predloga programa za realizaciju opšteg interesa u sportu, a ministar obrazuje stručnu komisiju za izbor programa i projekata;
• Organizacije i pojedinci u oblasti sporta dužni su da podnesu prijavu za upis u matične evidencije najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 72/2009 i 91/2010)

• Nadležni državni organi kojima je Uprava za sprečavanje pranja novca dostavila obaveštenje da sa određenom transakcijom ili licem postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma, dužni su da Upravi za sprečavanje pranja novca dostave podatke o preduzetim merama i donetim odlukama, jednom godišnje, a najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, kao i na njen zahtev.

ZAKON O ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 30/2010)

• Sopstvenik šuma koji šumama gazduje u skladu sa osnovom gazdovanja šumama, odnosno korisnik šuma dužan je da evidentira izvršene radove najkasnije do 28. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O TRANSFUZIOLOŠKOJ DELATNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009)

• Zavod, odnosno institut osnovan za teritoriju Republike Srbije objedinjeni godišnji izveštaj o radu ovlašćenih transfuzioloških ustanova na teritoriji Republike Srbije, dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2010)

• Učesnik u transportu opasnog tereta sa sedištem u Republici Srbiji dužan je da dostavi Upravi godišnji izveštaj Savetnika, najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.
• Novčanom kaznom od 300.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice-učesnik u transportu opasnog tereta ako:

2) ne dostavi Upravi najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu godišnji izveštaj Savetnika (član 19. stav 1);
• Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana kazniće se za prekršaj preduzetnik ako:

7) ne dostavi Upravi najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu godišnji izveštaj Savetnika (član 19. stav 1);
ZAKON O ZAŠTITI KONKURENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009)

• Komisija za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, kojoj podnosi godišnji izveštaj o radu do kraja februara tekuće godine, za prethodnu godinu.
Izvor: Redakcija, 31.1.2012.

NAPOMENA:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu februaru 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - e-Press: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Februar 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Februar / Mart 2012. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Februar 2012 •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Februar  2012. godine •

ROKOVI ODREĐENI UREDBAMA KOJI NASTUPAJU U FEBRUARU 2012. GODINE

UREDBA O PLANU MREŽE ZDRAVSTVENIH USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2006, 119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010 i 6/2012)

• Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. februara 2012. godine.

UREDBA O NAKNADAMA ZA REGISTRACIJU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, DAVANJE PODATAKA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA I PODATAKA O BONITETU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA, KAO I NAKNADAMA ZA DRUGE USLUGE KOJE AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE PRUŽA U POSTUPKU VOĐENJA TOG REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 2/2010 i 2/2011)

• Ova uredba prestala je da važi 1. februara 2012. godine na osnovu Uredbe o prestanku važenja određenih uredaba, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 5/2012 od 25. januara 2012. godine.

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA UPIS SPORTSKIH UDRUŽENJA U REGISTAR UDRUŽENJA, DRUŠTAVA I SAVEZA U OBLASTI SPORTA I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE U POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2011)

• Ova uredba prestala je da važi 1. februara 2012. godine na osnovu Uredbe o prestanku važenja određenih uredaba, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 5/2012 od 25. januara 2012. godine.

UREDBA O VISINI NAKNADE ZA UPIS UDRUŽENJA U REGISTAR I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE U POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA UDRUŽENJA ("Sl. glasnik RS", br. 86/2009 i 41/2011)

• Ova uredba prestala je da važi 1. februara 2012. godine na osnovu Uredbe o prestanku važenja određenih uredaba, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 5/2012 od 25. januara 2012. godine.

UREDBA O VRSTI I VISINI NAKNADA ZA REGISTRACIJU I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE U POSTUPKU VOĐENJA REGISTRA STEČAJNIH MASA ("Sl. glasnik RS", br. 4/2010)

• Ova uredba prestala je da važi 1. februara 2012. godine na osnovu Uredbe o prestanku važenja određenih uredaba, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 5/2012 od 25. januara 2012. godine.

UREDBA O VRSTI I VISINI NAKNADE ZA REGISTRACIJU, EVIDENCIJU I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA REGISTAR TURIZMA KOJI VODI AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 2/2010)

• Ova uredba prestala je da važi 1. februara 2012. godine na osnovu Uredbe o prestanku važenja određenih uredaba, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 5/2012 od 25. januara 2012. godine.

UREDBA O OBIMU I NAČINU PREUZIMANJA IMOVINE, OBAVEZA I ZAPOSLENIH OD FONDA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VOJNIH OSIGURANIKA U REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2011)

• Republički fond PIO, u zavisnosti od toga gde se podaci nalaze, preuzima od Sektora za ljudske resurse i Sektora za budžet i finansije Ministarstva odbrane, baze podataka o osiguranicima, i to:

 1. bazu prijava i odjava za aktivu i pasivu do 31. decembra 2011. godine, osim za lica koja su počela ili prestala da rade kao profesionalna vojna lica u toku 2011. godine, za koje podatke preuzima do 28. februara 2012. godine;


UREDBA O OCENJIVANJU DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006 i 109/2009)

• Rukovodilac državnog organa donosi najkasnije do kraja februara tekuće godine rešenje kojim određuje ocenu državnom službeniku za prethodni period za ocenjivanje.

UREDBA O POSTUPANJU SA SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ, KAO I O USLOVIMA ZA IZDAVANJE DOZVOLA ZA UVOZ I IZVOZ TIH SUPSTANCI ("Sl. glasnik RS", br. 22/2010)

• Pravno lice i/ili preduzetnik dužan je da vodi evidenciju o količinama i tipu dodatih kontrolisanih supstanci, kao i količini sakupljenoj pri servisiranju, održavanju i krajnjem odlaganju proizvoda i/ili opreme, i o svim ostalim relevantnim informacijama, uključujući identifikaciju kompanije ili servisera koji sprovode održavanje ili servisiranje, kao i datume i rezultate sprovedenih ispitivanja na ispuštanje. Ovi podaci moraju se dostaviti Ministarstvu do kraja februara tekuće godine za proteklu godinu na Obrascu br. 9. iz Priloga IX ove uredbe.
• Pravno lice i/ili preduzetnik koji stavlja u promet obnovljene ili obrađene kontrolisane supstance, na domaćem tržištu, mora imati Potvrdu o kvalitetu kontrolisanih supstanci.
Centar je dužan da Ministarstvu dostavi izveštaj sa podacima iz stava 5. ovoga člana na Obrascu br. 8. iz Priloga IX ove uredbe do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

UREDBA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU POSEBNI TOKOVI OTPADA, OBRASCU DNEVNE EVIDENCIJE O KOLIČINI I VRSTI PROIZVEDENIH I UVEZENIH PROIZVODA I GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA, OBVEZNICIMA PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE ("Sl. glasnik RS", br. 54/2010 i 86/2011)

• Obveznik plaćanja naknade dužan je da naknadu iz čl. 7, 8, 9, 10, 11. i 11a Uredbe uplati u sledećim rokovima, i to:
1) za januar, februar i mart tekuće godine, do 15. maja tekuće godine;
2) za april, maj i jun tekuće godine, do 15. avgusta tekuće godine;
3) za jul, avgust i septembar tekuće godine, do 15. novembra tekuće godine;
4) za oktobar, novembar i decembar tekuće godine, do 15. februara naredne godine.

UREDBA O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2008, 9/2009 i 17/2010)

• Unapređenje oficira i podoficira u viši čin vrši se periodično, po pravilu, u februaru i septembru tekuće godine.

UREDBA O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADOVA NA OSNIVANJU I ODRŽAVANJU NACIONALNE INFRASTRUKTURE GEOPROSTORNIH PODATAKA ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2011. DO 31. DECEMBRA 2015. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011)

• Savet NIGP-a dostaviće Vladi godišnji izveštaj o realizaciji Programa do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

UREDBA O UTVRĐIVANJU SREDNJOROČNOG PROGRAMA RADOVA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA ZA PERIOD OD 1. JANUARA 2010. DO 31. DECEMBRA 2014. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010)

• Republički geodetski zavod dostaviće Vladi izveštaj o realizaciji godišnjeg plana radova do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

UREDBA O VISINI I USLOVIMA ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 88/2009, 67/2010, 101/2010 i 86/2011)

• Visina podsticajnih sredstava usklađuje se godišnje sa stopom rasta cena na malo prema podacima republičke organizacije nadležne za poslove statistike.
Ministar propisuje usklađene iznose podsticajnih sredstava do 28. februara tekuće godine.

UREDBA O ZAŠTITI SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE "PAŠNJACI VELIKE DROPLJE" ("Sl. glasnik RS", br. 37/97)

• Na celom području specijalnog rezervata "Pašnjaci velike droplje" obezbeđuju se

1) naučna istraživanja i praćenje stanja i promena stanišnih uslova (naročito klimatskih i edafskih), životnih zajednica, dinamike populacija biljnih i životinjskih vrsta, posebno velike droplje i drugih prirodnih retkosti;
2) dopunsko zimsko prihranjivanje velike droplje i divljači;
3) redovna kosidba livada posle 15. juna, a ukoliko izostane, potrebno je obaviti bar jednu kosidbu u periodu septembar - oktobar;
4) redukcija broja prirodnih neprijatelja velike droplje - lisica, siva vrana i svraka i optimalna brojnost divljači i drugih životinjskih vrsta;
5) gajenje ozime pšenice i ječma, jarog ječma i raži, kao i uljane repice i anisa;
6) uklanjanje svih zatečenih otpadnih materijala;
7) prikazivanje prirodnih vrednosti i organizovanje turističkih aktivnosti u skladu sa namenom specijalnog rezervata.
Ove aktivnosti i drugi radovi mogu se izvoditi pod sledećim uslovima:

2) radovi u lovstvu na unapređivanju stanišnih uslova (podizanje hranilišta, uređenje pojilišta, suzbijanje štetočina) mogu se obavljati u periodu od 1. oktobra tekuće do 15. februara naredne godine;

Izvor: Redakcija, 31.1.2012.


NAPOMENA:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu februaru 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - e-Press: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Februar 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Februar / Mart 2012. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Februar 2012 •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Februar  2012. godine •

ROKOVI ODREĐENI PRAVILNICIMA KOJI NASTUPAJU U FEBRUARU 2012. GODINE

PRAVILNIK O DODELI PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I DRUGIM SUBJEKTIMA ZA ČIJU JE REGISTRACIJU NADLEŽNA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 32/2009, 70/2010 i 6/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine.

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU KAZNENO-POPRAVNIH ZAVODA I OKRUŽNIH ZATVORA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2010 i 6/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 4. februara 2012. godine.

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine.

PRAVILNIK O DETERGENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010 i 5/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 2. februara 2012. godine.

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŽAVANJU I REKLAMIRANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 59/2010, 25/2011 i 5/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 2. februara 2012. godine.

PRAVILNIK O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI UPRAVNOG INSPEKTORA ("Sl. glasnik RS", br. 5/2012)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 2. februara 2012. godine.

PRAVILNIKO SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA REGISTRA PROIZVOĐAČA RAKIJE I DRUGIH ALKOHOLNIH PIĆA ("Sl. glasnik RS", br. 25/2011)

• Podaci o proizvodnji, prometu i zalihama po godinama, koje sadrži Registar upisuju se u Registar na osnovu izveštaja o proizvodnji, prometu i zalihama koji proizvođač dostavlja svake godine do 25. februara za prethodnu godinu i koji, u zavisnosti od proizvodnje tog proizvođača, sadrži podatke propisane ovim pravilnikom.

PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE BOROVNICE, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2007)

• Ispitivanje stepena izmrzavanja izdanaka vrši se dva puta u toku zimskog mirovanja. Prvi put - uzimanje izdanaka za analizu vrši se u periodu fiziološkog mirovanja, od 15. do 25. decembra. Drugi put - uzorkovanje i ispitivanje obavlja se u vreme prinudnog (ekološkog) mirovanja, u periodu od 15. do 25. februara. Za ispitivanje štetnog dejstva niskih temperatura uzimaju se izdanci sa periferije i sredine žbuna, zreli i pravilno formirani. Potreban broj izdanaka je 20, a najmanja dužina treba da bude 35 cm. Za ispitivanje se primenjuje temperatura od -25°C.

PRAVILNIK O BITNIM OSOBINAMA I ISPITIVANJU NOVOSTVORENE DOMAĆE SORTE OGROZDA I HIBRIDA KOJI SU MORFOLOŠKI SLIČNI OGROZDU, KAO I O OBRADI PODATAKA GODIŠNJIH I ZAVRŠNIH REZULTATA DOBIJENIH NA OGLEDNOM POLJU, ODNOSNO U LABORATORIJI ("Sl. glasnik RS", br. 4/2007)

• Ispitivanje stepena izmrzavanja izdanaka vrši se dva puta u toku zimskog mirovanja. Prvi put - uzimanje izdanaka za analizu vrši se u periodu fiziološkog mirovanja, od 15. do 25. decembra. Drugi put - uzorkovanje i ispitivanje obavlja se u vreme prinudnog (ekološkog) mirovanja, u periodu od 15. do 25. februara. Za ispitivanje štetnog dejstva niskih temperatura uzimaju se izdanci sa periferije i sredine žbuna, zreli i pravilno formirani. Potreban broj izdanaka je 20, a najmanja dužina treba da bude 30 cm. Za ispitivanje se primenjuje temperatura od -25°C.

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA STIPENDIRANJE VRHUNSKIH SPORTISTA I ZA NOVČANU POMOĆ VRHUNSKIM SPORTISTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 18/2000, 12/2009 i 1/2011)

• U postupku po predlozima za stipendiranje Ministarstvo ceni ispunjenost uslova za dobijanje stipendije i do 15. februara tekuće godine donosi rešenje o stipendiranju sportista za tekuću godinu.

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA REFAKCIJU PLAĆENE AKCIZE NA DERIVATE NAFTE IZ ČLANA 9. STAV 1. TAČ. 1) I 2) ZAKONA O AKCIZAMA KOJI SU PRODATI KUPCIMA SA TERITORIJE AP KOSOVO I METOHIJA ("Sl. glasnik RS", br. 54/2005 i 88/2008)

• Refakcija akcize vrši se jedanput godišnje, i to po isteku kalendarske godine, a na osnovu pismenog zahteva proizvođača derivata nafte za refakciju plaćene akcize koji se podnosi najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O BORAČKOM DODATKU ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

• Na osnovu evidencije o isplatama boračkog dodatka, nadležni organ do 20. februara tekuće godine, dostavlja nadležnom organu u republici izveštaj o sredstvima isplaćenim na ime boračkog dodatka i broju korisnika boračkog dodatka u prethodnoj godini.

PRAVILNIK O IMUNIZACIJI I NAČINU ZAŠTITE LEKOVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2006)

• Zdravstvene ustanove koje obavljaju poslove javnog zdravlja za teritoriju više opština, odnosno grada objedinjene izveštaje o sprovedenoj imunizaciji i utrošku vakcina dostavljaju zdravstvenoj ustanovi koja obavlja poslove javnog zdravlja osnovanoj za teritoriju Republike do 20. februara naredne godine za prethodnu godinu.

PRAVILNIK O IZRADI I ODRŽAVANJU KATASTRA NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 46/99)

• Služba za katastar nepokretnosti dostavlja nadležnom državnom organu za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda - organizacionoj jedinici u opštini, do 15. februara tekuće godine, sa stanjem na dan 31. decembra prethodne godine podatke o nosiocima prava, odnosno držaocima zemljišta sa ukupnim katastarskim prihodom za područje te opštine.

PRAVILNIK O LISTAMA ŠTETNIH ORGANIZAMA I LISTAMA BILJA, BILJNIH PROIZVODA I PROPISANIH OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2010)

• Zabranjen je uvoz u Republiku Srbiju određenih vrsta bilja, i to od 15. februara do 30. septembra, plodovi vrsta Prunus L., koje potiče iz vanevropskih zemalja

PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU I KOLIČINAMA KOMUNALNOG OTPADA NA TERITORIJI JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 61/2010)

• Merenje mase otpada vrši se četiri puta u godini (februar, maj, avgust, novembar), odnosno za sva godišnja doba u trajanju od sedam dana, sukcesivno
Rok dostavljanja: do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu

PRAVILNIK O NACIONALNOJ LISTI INDIKATORA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2011)

2. Indikatori tematskih celina


Tematska celina

1. VAZDUH I KLIMATSKE PROMENE

Red. br.

Naziv indikatora

1.1.

1.1. Učestalost prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti za
SO
2, NO2, PM10, O3

Način i rokovi dostavljanja podataka, informacija, indikatora i izveštaja u Informacioni sistem

Rok dostavljanja: do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu

1.2.

1.2. Godišnja temperatura vazduha

Način i rokovi dostavljanja podataka, informacija, indikatora i izveštaja u Informacioni sistem

Rok dostavljanja: do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu

1.3.

1.3. Godišnja količina padavina

Način i rokovi dostavljanja podataka, informacija, indikatora i izveštaja u Informacioni sistem

Rok dostavljanja: do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu

1.4.

1.4. Potrošnja supstanci koje oštećuju ozonski omotač

Način i rokovi dostavljanja podataka, informacija, indikatora i izveštaja u Informacioni sistem

Rok dostavljanja: do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu

PRAVILNIK O NAČINU ISPLATE NOVČANIH PRIMANJA PROPISANIH ZAKONOM O OSNOVNIM PRAVIMA BORACA, VOJNIH INVALIDA I PORODICA PALIH BORACA ("Sl. list SRJ", br. 37/98 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)

• Na osnovu evidencije koju vodi po odredbama ovog pravilnika, nadležni organ dostavlja, do 20. februara tekuće godine, nadležnom organu u republici izveštaj o sredstvima utrošenim u prethodnoj godini.

PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA VETERINARSKO-SANITARNE KONTROLE STOČNE HRANE I OBJEKATA U KOJIMA SE PROIZVODI STOČNA HRANA I USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI LABORATORIJE KOJE VRŠE SUPERANALIZE UZORAKA STOČNE HRANE ("Sl. list SFRJ", br. 72/91, "Sl. list SRJ", br. 22/93 i 24/93 - ispr. i "Sl. glasnik RS", br. 103/2009 - dr. pravilnik)

• Laboratorije koje vrše radiometrijsku kontrolu prema ovom pravilniku dostavljaju republičkom ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede podatke o ispitivanjima izvršenim tokom kalendarske godine najdocnije do 1. februara naredne godine.

PRAVILNIK O OBRASCU PRIJAVE ZA UTVRĐIVANJE OBAVEZE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA SAMOSTALNE UMETNIKE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2005 i 116/2006)

• Prijavu na Obrascu PPD-SU samostalni umetnik podnosi Poreskoj upravi - organizacionoj jedinici nadležnoj prema mestu svog prebivališta, najkasnije do 15. februara tekuće godine za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za tekuću godinu, odnosno u roku od 15 dana od dana sticanja statusa samostalnog umetnika za utvrđivanje tromesečne akontacije doprinosa do kraja tekuće godine.

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI, NORMATIVIMA I STANDARDIMA RADA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ("Sl. glasnik RS", br. 59/2008, 37/2010, 39/2011 - dr. pravilnik i 1/2012 - dr. pravilnik)

• Obrazložen zahtev za povećanje broja radnika zbog povećanja broja korisnika po zaposlenom, centar za socijalni rad podnosi ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja, sa izveštajem o radu za prethodnu godinu, a najkasnije do kraja februara tekuće godine.

PRAVILNIK O POTREBNOJ KOLIČINI SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA KOJI SE DOSTAVLJA RADI ISPITIVANJA, KAO I VREME DOSTAVLJANJA TOG SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA, U ZAVISNOSTI OD VRSTE BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 11/2011)

Vrste bilja, potrebne količine semena, odnosno sadnog materijala i vreme dostavljanja semena, odnosno sadnog materijala


VRSTA BILJA

POTREBNE KOLIČINE SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA

VREME DOSTAVLJANJA SEMENA, ODNOSNO SADNOG MATERIJALA

Za ispitivanje proizvodne i upotrebne vrednosti sorte (VCU* test)

Za ispitivanje različitosti, uniformnosti i stabilnosti sorte (DUS** test)

INDUSTRIJSKO BILJE

 

 

 

šećerna repa - ogled Rhizomania

3 setvene jedinice

2 kg netretiranog semena

do 15. februara

šećerna repa - ogled Rhizoctonia

1.5 setvena jedinica

2 kg netretiranog semena

do 15. februara

šećerna repa - ogled nematode

1 setvena jedinica

2 kg netretiranog semena

do 15. februara

lan

3 kg semena

1 kg netretiranog semena

do 25. februara

duvan - orijentalni

4000 semena

1000 semena

do 15. februara

duvan - poluorijentalni

2000 semena

700 semena

do 15. februara

duvan - Virdžinija

2500 semena

500 semena

do 15. februara

duvan - Berlej

1200 semena

500 semena

do 15. februara

duvan - cigarni

800 semena

500 semena

do 15. februara

KRMNO BILJE

 

 

 

leguminoze i trave

1 kg semena

500 gr netretiranog semena

do 20. februara

jari grašak

6 kg semena

2 kg netretiranog semena

do 20. februara

jare grahorice

3 kg semena

1 kg netretiranog semena

do 20. februara

krmne repice

500 gr semena

200 gr netretiranog semena

do 10. februara

facelija

1 kg semena

500 gr netretiranog semena

do 20. februara

bela slačica

1 kg semena

500 gr netretiranog semena

do 20. februara

sastrica

4 kg semena

1 kg netretiranog semena

do 20. februara

stočni kelj

500 gr semena

200 gr netretiranog semena

do 20. februara

POVRĆE

 

 

 

blitva

-

1000 netretiranih semena

do 1. februara

crni luk - direktna setva

-

10 000 netretiranih semena

do 1. februara

crni luk - arpadžik

-

1000 lukovica

do 1. februara

cvekla

-

2000 netretiranih semena

do 1. februara

grašak

-

3000 netretiranih semena

do 1. februara

keleraba

-

500 netretiranih semena

do 1. februara

krastavac

-

200 netretiranih semena

do 1. februara

krompir

1500 krtola

330 krtola

do 15. februara

kupus

-

500 netretiranih semena

do 1. februara

paprika

-

200 netretiranih semena

do 1. februara

paradajz

-

200 netretiranih semena

do 1. februara

pastrnak

-

10 000 netretiranih semena

do 1. februara

patlidžan

-

200 netretiranih semena

do 1. februara

peršun - lišćar

-

10 000 netretiranih semena

do 1. februara

peršun - korenaš

-

10 000 netretiranih semena

do 1. februara

rotkvica

-

10 000 netretiranih semena

do 1. februara

beli luk prolećni

-

200 čenova

do 15. februara

luk rezanac (Allium schoenoprasum L.)

-

1000 netretiranih semena

do 1. februara

radič

-

500 netretiranih semena

do 15. februara

artičoka

-

300 netretiranih semena

do 15. februara

špargla

-

500 netretiranih semena

do 15. februara

kineski kupus

-

500 netretiranih semena

do 1. februara

naut (Cicer arietinum L.)

-

1000 netretiranih semena

do 15. februara

PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI, TRAJANJU LOVNE SEZONE NA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE VRSTE DIVLJAČI U OTVORENIM I OGRAĐENIM LOVIŠTIMA, OGRAĐENIM DELOVIMA LOVIŠTA I POLIGONIMA ZA LOV DIVLJAČI, KAO I MERAMA ZAŠTITE I REGULISANJA BROJNOSTI POPULACIJA TRAJNO ZAŠTIĆENIH I LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ("Sl. glasnik RS", br. 75/2010 i 91/2010)

• Grupni lov vuka, šakala i lisice organizuje se u periodu od 1. oktobra do 28. februara.

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STICANJE ZVANJA DRŽAVNI REVIZOR I OVLAŠĆENI DRŽAVNI REVIZOR ("Sl. glasnik RS", br. 102/2010)

• Izvođenje obuke za polaganje ispita u zvanje državni revizor odvija se, prema rasporedu, od februara do decembra.

PRAVILNIK O STICANJU ZVANJA I DOBIJANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA BROKERA, INVESTICIONOG SAVETNIKA I PORTFOLIO MENADŽERA ("Sl. glasnik RS", br. 17/2008, 42/2008 - ispr. i 1/2011)

• Diplome o stečenom zvanju brokera, investicionog savetnika, odnosno portfolio menadžera, po pravilu, se svečano dodeljuju na dan Komisije - 15. februara.

PRAVILNIK O UPRAVI U JAVNIM TUŽILAŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009, 87/2010 i 5/2012)

• Javno tužilaštvo je dužno da do 1. februara tekuće godine sačini izveštaj o radu javnog tužilaštva za prethodnu godinu i dostavi ga neposredno višem javnom tužilaštvu.
• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 2. februara 2012. godine, a primenjuje od 15. januara 2013. godine, izuzev za javna tužilaštva posebne nadležnosti u kojima se primenjuje od dana stupanja na snagu.

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU DODELJIVANJA NACIONALNIH PRIZNANJA U OBLASTI ODNOSA MATIČNE DRŽAVE I DIJASPORE, KAO I MATIČNE DRŽAVE I SRBA U REGIONU ("Sl. glasnik RS", br. 6/2010)

• Ministarstvo za dijasporu objavljuje javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nacionalnih priznanja do kraja februara tekuće godine.

PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU NAPREDOVANJA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ("Sl. glasnik RS", br. 47/94)

• Ispite iz propisanih nastavnih predmeta razreda u koji je upisan može da polaže učenik na kraju prvog polugodišta, ako je doneta odluka o bržem napredovanju do početka tekuće školske godine, a najdalje do 1. oktobra. Ispite iz ovog razreda učenik treba da položi najkasnije do 1. februara.

PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENA LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE KVALITETA ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA U POGLEDU TEHNIČKE I PROFESIONALNE OSPOSOBLJENOSTI, REFERENTNIH METODA ZA FIZIČKO-HEMIJSKE I MIKROBIOLOŠKE ANALIZE VINA, KAO I SENZORNOG OCENJIVANJA ("Sl. glasnik RS", br. 100/2011)

• Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 1. februara 2012. godine, osim odredbe člana 3. stav 1. tačka 2) podtačka (4) koja se primenjuje od 1. jula 2012. godine.

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU TROŠKOVA ZA IZDAVANJE DOZVOLA I GODIŠNJE NAKNADE ZA OBAVLJANJE POŠTANSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2010)

• Poštanski operatori su dužni da Republičkoj agenciji za poštanske usluge, nakon izrade godišnjih finansijskih izveštaja, dostavljaju izveštaje o broju izvršenih usluga i ostvarenim prihodima od obavljanja poštanskih usluga, počev od izveštaja za 2009. godinu, do kraja februara naredne godine.

Izvor: Redakcija, 31.1.2012.

NAPOMENA:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu februaru 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - e-Press: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Februar 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Februar / Mart 2012. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Februar 2012 •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Februar  2012. godine •

ROKOVI ODREĐENI ODLUKAMA, UPUTSTVIMA I OSTALIM PROPISIMA KOJI NASTUPAJU U FEBRUARU 2012. GODINE

ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU AKCIONOG PLANA ZA ODRŽAVANJE PROCESA PROIZVODNJE U ŽELEZARI SMEDEREVO ("Sl. glasnik RS", br. 6/2012)

• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 4. februara 2012. godine.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 64/2005, 89/2006, 85/2008, 90/2008 - ispr., 15/2009, 21/2010, 46/2010, 9/2011 i 6/2012)

• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije, odnosno 4. februara 2012. godine.

ODLUKA O NAKNADAMA ZA POSLOVE REGISTRACIJE I DRUGE USLUGE KOJE PRUŽA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2012)

• Ova odluka, po dobijanju saglasnosti Vlade, objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije" i stupa na snagu 1. februara 2012. godine.
• Danom stupanja na snagu ove odluke, odnosno 1. februara 2012. godine prestaju da važe: Odluka o naknadama za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra privrednih subjekata i Registra javnih glasila ("Službeni glasnik RS", br. 21/10 i 46/11), Odluka o visini naknade i drugim uslugama koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra zadužbina i fondacija ("Službeni glasnik RS", br. 16/11), Odluka o visini naknade i drugim uslugama koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra predstavništava stranih zadužbina i fondacija ("Službeni glasnik RS", broj 16/11), Odluka o visini naknade za usluge koje pruža Agencija za privredne registre u okviru registra sudskih zabrana ("Službeni glasnik RS", br. 56/11), Pravilnik o visini naknade za usluge koje pruža Agencija za privredne registre u okviru Registra založnog prava na pokretnim stvarima i pravima ("Službeni glasnik RS", br. 111/05, 67/06, 84/07, 94/10 i 56/11), Pravilnik o visini naknade za usluge koje pruža Agencija za privredne registre u okviru Registra finansijskog lizinga ("Službeni glasnik RS", br. 111/05, 67/06, 94/10 i 56/11).

ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE PROJEKTA OSIGURANJA RIZIKA U SLUČAJU ELEMENTARNIH NEPOGODA ZA JUGOISTOČNU EVROPU I KAVKAZ ("Sl. glasnik RS", br. 5/2012)

• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 2. februara 2012. godine.

ODLUKA O OTVARANJU KONZULATA REPUBLIKE SRBIJE U GRADU ŽUIZ ĐI FORA, FEDERATIVNA REPUBLIKA BRAZIL ("Sl. glasnik RS", br. 5/2012)

• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 2. februara 2012. godine.

ODLUKA O ULASKU DRŽAVLJANA REPUBLIKE ALBANIJE U REPUBLIKU SRBIJU BEZ VIZE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2010)

• Ova odluka prestaje da važi 2. februara 2012. godine na osnovu Odluke o prestanku važenja Odluke o ulasku državljana Republike Albanije u Republiku Srbiju bez vize, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 5/2012 od 25. januara 2012. godine.

ODLUKA O ULASKU DRŽAVLJANA REPUBLIKE ALBANIJE U REPUBLIKU SRBIJU BEZ VIZE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2012)

• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 2. februara 2012. godine.

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2011 i 94/2011)

2. Banka je dužna da izrađuje sledeće izveštaje:

8) izveštaje o strukturi problematičnih kredita banke - na obrascima NPL 1-3 (Prilog 8);

• Izveštaje iz tačke 2. odredba pod 8) Odluke banka dostavlja zaključno sa stanjem na dan 29. februara 2012. godine.

ODLUKA O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ NARODNA BANKA SRBIJE NAPLAĆUJE NAKNADU ZA IZVRŠENE USLUGE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2011 i 85/2011)

• Društvo za osiguranje, i to do 28. februara svake godine, obaveštava Narodnu banku Srbije o visini fakturisane bruto premije ostvarene u prethodnoj godini, koja služi kao osnovica za utvrđivanje konačne naknade po tarifnom stavu 18. ovog tarifnog broja za tu godinu i za utvrđivanje akontacija za tekuću godinu.

POSLOVNIK REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE ("Sl. glasnik RS", br. 5/2012)

• Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", odnosno 2. februara 2012. godine.

NAREDBA O MERAMA ZA OČUVANJE I ZAŠTITU RIBLJEG FONDA ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009 i 49/2010)

• Privremeno se zabranjuje ulov za vrstu ribe: štuka Esox lucius u periodu od 1. februara do 31. marta.

OPŠTI USLOVI PREVOZA U MEĐUMESNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 102/2009)

• Zahtevi za utvrđivanje ispunjavanja uslova u pogledu zaštitnih vremena za nove redove vožnje dostavljaju se Privrednoj komori Srbije, najkasnije do 1. februara tekuće godine.
POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HEMIJU I NEMETALE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 103/2011)

• Kolektivni ugovor kod poslodavca, odnosno opšti akt i ugovor o radu usaglasiće se sa odredbama ovog kolektivnog ugovora najkasnije do 29. februara 2012. godine.

POSLOVNIK O RADU ("Sl. glasnik RS", br. 34/2011)

• Nakon razmatranja na Kolegijumu, pomoćnik Poverenika koji rukovodi Sektorom za unapređenje zaštite ravnopravnosti, međunarodnu saradnju i projekte priprema predlog godišnjeg izveštaja za proteklu godinu i dostavlja ga Povereniku najkasnije do 15. februara naredne godine.

POSLOVNIK VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 43/2009, 22/2011 i 33/2011)

• Sekretar Saveta odgovoran je za pripremu nacrta godišnjeg izveštaja, koji dostavlja predsedniku Saveta najkasnije do 15. februara svake godine.

STATUT ADVOKATSKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 85/2011)

• "Dan advokature Srbije" je 28. februar, kao dan donošenja prvog Zakona o javnim pravozastupnicima iz 1862. godine.

STATUT NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 12/2005 i 35/2009)

• Dan Narodne biblioteke Srbije je 28. februar, koji predstavlja dan kada je 1832. godine osnovana Narodna biblioteka.

SUDSKI POSLOVNIK ("Sl. glasnik RS", br. 110/2009 i 70/2011)

• Sud najmanje jedanput godišnje, a najkasnije do 1. februara tekuće godine za prethodnu godinu, izrađuje informator sa osnovnim podacima o radu, koji su propisani posebnim zakonom i ovim poslovnikom, a od značaja su za ostvarivanje prava građana i prezentaciju organizacije rada suda javnosti. Informator sadrži: naziv i sedište suda; godišnji raspored poslova; kontakt informacije (telefon, faks, veb-stranicu i adresu elektronske pošte), imena rukovodilaca sudske uprave, podatke o radnom vremenu suda i njegovih službi, imena i kontakte lica ovlašćenih za prijem, obaveštavanje stranaka i postupanje po pritužbama, imena i kontakte lica ovlašćenih za izdavanje uverenja i overu potpisa; imena i kontakte lica ovlašćenih za omogućavanje razgledanja, prepisivanja i kopiranja spisa.

UPUTSTVO O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ("Sl. glasnik RS", 10/93 i 14/93 - ispr.)

• Organi državne uprave koji rešavaju u pojedinačnim upravnim predmetima dužni su da istekom godine dostave Ministarstvu pravde podatke o predmetima upravnog postupka najkasnije do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

UPUTSTVO O OBAVEZI I NAČINU PRIKUPLJANJA, OBRADE I DOSTAVLJANJA PODATAKA O STANJU I STRUKTURI PLASMANA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA BANAKA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2010 i 89/2011)

• Narodna banka Srbije, Agencija za osiguranje depozita i Fond za razvoj Republike Srbije su dužni da obrazac USSPO za mesece decembar i januar, a pre zaključnih knjiženja, dostave zaključno s 14. u mesecu za protekli mesec, a, posle zaključnih knjiženja - obrazac za decembar dužni su da dostave do 28. februara.

Izvor: Redakcija, 31.1.2012.

NAPOMENA:

Detaljnije informacije o rokovima koji nastupaju u mesecu februaru 2012. godine možete pogledati u stručnim komentarima:

Stručni komentar - e-Press: PREGLED ROKOVA ZA DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA I DRUGIH UČESNIKA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU: • Februar 2012. godine •
Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: KALENDAR PORESKIH I DRUGIH OBAVEZA: • Februar / Mart 2012. godine •
Stručni komentar - Budžetski instruktor: KALENDAR ROKOVA I OBAVEZA ZA BUDŽETSKE KORISNIKE: • Februar 2012 •
Stručni komentar - Carinski instruktor: KALENDAR OBAVEZA PO SPOLJNOTRGOVINSKIM I DEVIZNIM POSLOVIMA: • Februar  2012. godine •

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU STUPIO NA SNAGU 1.02.2012:
POVODOM STUPANJA NA SNAGU ZAKONA, KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJE SAVETOVANJE U FEBRUARU MESECU 2012.

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona sprovešće se po odredbama Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 111/2009). Ako je u navedenim postupcima posle stupanja na snagu ovog zakona presuda, odnosno rešenje kojim se okončava postupak ukinuto i vraćeno na ponovno suđenje, ponovni postupak sprovešće se po odredbama ovog zakona.

Kompanija PARAGRAF, redakcija časopisa PRAVNI INSTRUKTOR organizuje Savetovanje na temu: 

“PRIMENA NOVOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU” - JEDNODNEVNI SEMINAR

 PREDAVAČI:

Jelena Borovac, sudija Vrhovnog kasacionog suda;
Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda;
Dr. Slavoljub Carić, zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

 VREME I MESTO ODRŽAVANJA:

21. februar - Novi Sad
24. februar – Beograd

ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU: Zaštitnik građana uputio Inicijativu Vladi za izmenu i dopunu Zakona kako bi se licima koja nikada nisu upisana u matične knjige rođenih omogućilo da to učine i u postupku pred sudom u razumnom roku i bez prepreka koje su se javljale u dosadašnjoj praksi

Zaštitnik građana je uputio Inicijativu Vladi Republike Srbije za izmenu i dopunu Zakona o vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon i 18/2005 - dr. zakon - prim. red) kako bi se licima kojima institucionalno nije priznat građanski status, odnosno, koja nikada nisu upisana u matične knjige rođenih, omogućilo da to učine i u postupku pred sudom u razumnom roku i bez prepreka koje su se javljale u dosadašnjoj praksi.

Prema procenama UNHCR i stručnjaka u Srbiji je oko 6.500 lica koja nisu upisana u matične knjige rođenih, nemaju lična dokumenta, ne ostvaruju građanska prava i potencijalno su opasnost za masovniju pojavu apatrida u zemlji. U saradnji sa NVO "PRAXIS" i Centrom za unapređenje pravnih studija, na osnovu pritužbi građana i praćenja rada nadležnih organa koji su rešavali zahteve "pravno nevidljivih" lica za naknadni upis u matične knjige, Zaštitnik građana je prikupio činjenice i smatra da će usvajanje izmena i dopuna Zakona o vanparničnim postupku omogućiti da se ovaj problem reši u najboljem interesu građana.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 27.1 2012.

ZAKON O SPORTU: Upis prevođenja sportskih organizacija u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta koji vodi APR treba da bude završen do 12. aprila 2012. godine

Proces upisa i prevođenja sportskih organizacija u Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, koji prema Zakonu o sportu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2011 i 99/2011 - dr. zakoni - prim. red) vodi Agencija za privredne registre, započeo je krajem septembra prošle godine. Do 20. januara, preregistraciju su izvršile 573 sportske organizacije, a upisano je i više od 230 novih. Ipak, najveći broj organizacija još uvek nije upisan u Registar.

Za Ministarstvo omladine i sporta je od velike važnosti da se sportskim klubovima, društvima i savezima ovaj administrativni prelaz što je moguće više olakša. U saradnji sa Agencijom za privredne registre i Sportskim savezom Srbije održani su radni sastanci sa predstavnicima granskih sportskih saveza, a u gradovima širom Srbije organizovane su tribine sa ciljem promocije Zakona o sportu, na kojima je bilo reči i o postupku prevođenja u Registar. Objavljeno je detaljno Uputstvo za upis u Registar udruženja i saveza u oblasti sporta. Takođe, Ministarstvo je finansiralo i projekat besplatne pravne pomoći Sportskog saveza Beograda, u okviru kojeg su pružane informacije o preregistraciji svim zainteresovanim klubovima.

Pored podnošenja registracionih dokumenata Agenciji za privredne registre, sportske organizacije, treba da predaju i evidencionu prijavu u Ministarstvu omladine i sporta, nakon registracije u APR. Stoga je od velike važnosti da se dokumentacija pravovremeno podnese, kako bi celokupan proces mogao biti završen do 12. aprila 2012. godine, kada se i zvanično okončava Upis prevođenja u Registar. Organizacije u oblasti sporta koje ne podnesu prijavu za prevođenje u zadatom roku, kao i evidencionu prijavu, po sili zakona će biti izbrisane iz odgovarajućeg registra i izgubiće svojstvo pravnog lica.

Ministarstvo omladine i sporta još jednom poziva sve sportske organizacije da što pre uđu u proces preregistracije. Ministarstvo će o toku prevođenja i upisa u Registar redovno obaveštavati javnost, a zainteresovani sve potrebne informacije mogu dobiti putem sajta Ministarstva omladine i sporta, kao i pozivom na kontakt telefone Ministarstva.

Izvor: Vebsajt Ministarstva omladine i sporta, 27.1.2012.

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE NA INTERNETU: Potpisan međunarodni sporazum o zaštiti vlasništva ACTA između Evropske Komisije i 22 članice EU

Evropska komisija u ime EU i 22 članice Unije potpisale su 26. januara u Tokiju međunarodni sporazum o zaštiti vlasništva ACTA čiji je cilj, između ostalog, da zaštiti intelektualnu svojinu na internetu. Potpisivanje sporazuma su oštro kritikovala različita udruženja i građani u Evropi, koji su proteklih dana protestovali i na ulicama, ali i putem akcija na internetu. Nezadovoljan načinom na koji je sporazum sklopljen izvestilac Evropskog parlamenta za sporazum ACTA povukao se sa te funkcije. Otpor prema sporazumu je bio posebno jak u Poljskoj.

Od članica EU sporazum nisu potpisale Nemačka, Holandija, Estonija, Kipar i Slovačka, piše 27. januara britanski dnevnik Gardijan (The Guardian). Među članicama koje su potpisale ACTA je Poljska koja je to učinila uprkos snažnom protivljenju građana.

Dan nakon potpisivanja Varšava je, međutim, izgleda popustila pred zahtevima građana, pošto je premijer Donald Tusk 27. januara obećao da Poljska neće ratifikovati taj sporazum, ukoliko on na bilo koji način ugrozi slobodu interneta i pravo na anonimnost njegovih korisnika.

Cilj sporazuma ACTA je da se harmoniziju međunarodni standardi u zaštiti intelektualne svojine u više oblasti, od muzičke i filmske do farmaceutske industrije. Sporazum treba između ostalog da zaštiti intelektualno vlasništvo i umetnička dela od masovnih krađa i piraterije na internetu.

Sporazum je do sada potpisalo više razvijenih zemalja, uključujući SAD, Kanadu i Južnu Koreju koji su to učinile prošle godine.

On je, kako prenose pojedini mediji, u nekim delovima sličan kontroverznim predlozima zakona protiv piraterije na internetu i zaštiti autorskih prava (SOPA i PIPA) u SAD.

Sadašnji tekst sporazuma se, međutim, dosta razlikuje u odnosu na prve verzije. Odustalo se od zahteva da se zabrani pristup internetu korisnicima za koje se utvrdi da su u više navrata prekršili autorska prava, piše Gardijan i dodaje da je EU to smatrala neprihvatljivim. Brisel tvrdi da zbog ACTA neće biti potrebno da se menjaju zakoni u članicama već da će druge zemlje morati da se prilagode evropskim standardima.

Oblast zaštite intelektualne svojine spada u nadležnost i EU i članica. Zbog toga sporazum moraju da potpišu i ratifikuju svih 27 članica, kao i EU. Da bi sporazum bio prihvaćen, mora da ga odobri i Evropski parlament. To se ne očekuje pre leta 2012, pošto će prvo biti razmotren u različitim odborima, a verovatno će biti organizovana i javna rasprava. Nakon ratifikacije u članicama i usvajanja u Evropskom parlamentu, konačnu odluku o zaključivanju sporazuma donosi Savet ministara EU. Tek tada se obaveštavaju ostale potpisnice ACTA i sporazum stupa na snagu.

Kritike na račun sporazuma

Sporazum od početka izaziva kontroverze. Prema ocenama eksperata, on otvara mogućnost da se pogazi pravo na anonimnost a provajderi obavežu da kontrolišu šta rade ljudi kojima pružaju internet usluge. Izvestilac Evropskog parlamenta za ACTA, francuski socijalista Kader Arif je posebno kritikovao nestranparentnost pregovora o sporazumu.

"Ne želim da učestvujem u tom cirkusu", naveo je Arif u saopštenju. On je najoštrije osudio "ceo proces koji je doveo do potpisivanje sporazuma", jer u njemu nisu učestvovale organizacije civilnog društva, pregovori su se odvijali pod velom tajnosti, potpisivanje je odlagano bez ikakvih objašnjenja, a zahtevi koje je Evropski parlament izneo u više rezolucija nisu uvaženi.

Organizacija Reporteri bez granica (RSF) ocenila je da bi sporazum mogao da ugrozi slobodu govora i informisanja.

Na društvenoj mreži Fejsbuk (Facebook), hakerska mreža Anonimus (Anonymous) pozvala je korisnike interneta da "akcije usmere na Evropsku komisiju i Savet EU. Ta mreža je naglasila da ne treba napadati Evropski parlament jer on "još može da odbaci ACTA". Hakeri su, međutim, oborili i taj sajt 26. januara.

Poljaci ne prihvataju sporazum

Otpor prema sporazumu je posebno snažan u Poljskoj. U proteste su se posebno aktivno uključili hakeri napadima na državne sajtove, a od 23. januara se svakog dana održavaju burne demonstracije hiljada uglavnom mladih po poljskim gradovima. Najviše građana, preko 10.000, okupilo ih se 25. januara u Krakovu. Pretnja da bi mogla da bude ugrožena sloboda interneta ujedinila je u Poljskoj na istim demonstracijama nepomirljive - levičare anarhiste i ultrakatoličku desničarsku Svepoljsku omladinu.

Hakeri iz raznih grupa, ne samo međunarodne Anonimus koja je počela protest i u svetu i u Poljskoj pokazali su vladi svoju snagu i povremeno tokom ove sedmice obarali i sajtove državne uprave na kojoj su informacije od vitalnog značaja za Poljake u vanrednim situacijama, tako da su se čak čuli zahtevi predsedniku Bronjislavu Komorovskom da proglasi vanredno stanje.

Hakeri su upadali i u kompjutere poljskih zvaničnika i krali ne samo šifre već i dokumente i telefonske kontakte i adrese. Policija je 26. januara uhapsila 22-godišnjeg mladića iz Vroclava koji je upao na sajt premijera Donald Tuska i izmenio mu sadržaj.

Poljska vlada posle ovog napada na sajtove državne uprave osnovala je posebnu grupu kako bi ubuduće sajtove obezbedila, jer su hakeri zapretili da je sadašnji napad mačiji kašalj u odnosu na onaj koji ove godine Poljsku čeka u vreme Prvenstva Evrope u fudbalu kojeta zemlja organizuje zajedno sa Ukrajinom.

Ipak, pod pritiskom javnog mnjenja Tusk je rekao da Poljska neće ratifikovati sporazum ako se ustanovi da on ugrožava slobode. "Neki se plaše sporazuma ACTA. Ali do ratifikacije, u konsultacijama sa korisnicima interneta i stručnjacima, analiziraćemo svako slovce da ne ostane nikakva sumnja da ACTA iziskuje bilo kakve izmene koje bi ugrozile slobodu interneta i garantovanu anonimnost korisnika", rekao je danas u Varšavi poljski premijer.

Izvor: EurActiv.rs, 29.1.2012.

KOMISIJA ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA OBJAVILA UPUTSTVA ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE ZA AKREDITACIJU USTANOVE U SLUČAJU PROMENE SEDIŠTA

Uputstva za pripremu dokumentacije za akreditaciju ustanove u slučaju promene sedišta
Naziv ustanove:
Staro sedište:
Novo sedište:
Dekan/direktor: Ime i prezime, tel, faks, sajt, e-mail.
Potrebna dokumentacija:
1. Zahtev sa obrazloženjem
2. Dokumentovati da je Ustanova registrovana na novoj adresi
3. Dokumentovati ispunjenost Standarda 7 - Nenastavno osoblje.
­ Opis
­ Tabela 7.1. zbirni pregled nastavnog osoblja po zvanjima i radnim mestima u visokoškolskoj ustanovi
4. Dokumentovati ispunjenost Standarda 9 - Prostor i oprema.
­ Opis
­ Tabela 9.1. Lista objekata sa površinom u samostalnoj visokoškolskoj ustanovi - Univerziteta ili Akademija strukovnih studija (popunjavaju Univerziteti ili Akademije strukovnih studija)
­ Tabela 9.1. A/Polje: Prirodno matematičih nauka
 Specijalizacija laboratorijskog prostora koji visokoškolska ustanova obezbeđuje za izvođenje eksperimentalne nastave.
­ Tabela 9.2. Lista prostorija sa površinom u visokoškolskoj ustanovi.
(Popunjavaju sve Ustanove osim Univerziteta i Akademija strukovnih studija)
- Tabela 9.3. Lista vrednije opreme koja se koristi u nastavnom procesu u visokoškolskoj ustanovi.
(Popunjavaju sve Ustanove osim Univerziteta i Akademija strukovnih studija)
­ Tabela 9.4. Lista kapitalne opreme koja se koristi u nastavnom procesu (oprema vrednija više od 100.000 evra)
 (Podatke unose Univerziteti i Akademije strukovnih studija)
- Tabela 9.5. Polje: Medicinskih nauka
Specifikacija laboratorijskog prostora i odgovarajuće opreme koju visokoškolska ustanova obezbeđuje za izvođenje praktične nastave na predkliničkim predmetima.
­ Prilog 9.1. Dokaz o vlasništvu, ugovori o korišćenju ili ugovori o zakupu.
­ Prilog 9.2. Izvod iz knjige inventara.
­ Prilog 9.3. Polje: Medicinskih nauka
­ Da prilože ugovore sa kliničkim bazama kao i da dokumentuju da nastavnici i saradnici koji izvode nastavu na kliničkim predmetima ostvaruju radni odnos sa punim radnim vremenom podelom radnog vremena između visokoškolske ustanove i odgovarajuće zdravstvene ustanove (u skladu sa članom 73. Zakona o visokom obrazovanju).
5. Dokumentovati ispunjenost standarda 10. - Biblioteka, udžbenici i informaciona podrška.
­ Opis
­ Tabela 10.1. Lista biblioteka u samostalnoj visokoškolskoj ustanovi - Univerziteta ili Akademije strukovnih studija. (Popunjavaju samo Univerziteti i Akademije strukovnih studija).
­ Tabela 10.2. Zbirni pregled broja bibliotečkih jedinica u visokoškolskoj ustanovi (Popunjavaju sve ustanove osim Univerziteta i Akademija strukovnih studija).
­ Tabela 10.3. Zbirni pregled broja udžbenika po oblastima (na srpskom i drugim jezicima) koji su dostupni studentima (Popunjavaju sve ustanove osim Univerziteta i Akademija strukovnih studija).
­ Prilog 10.1. Izvod iz bibliotečkih knjiga inventara
­ Prilog 10.2. Izjava o posedovanju računarske laboratorije i broja računara u njoj.
6. Dokumentovati da je obezbeđen prostor prema broju akreditovanih studenata, rad u dve smene min. 2 m2/studentu, a rad u jednoj smeni min. 4 m2 /studentu, a za umetnost neto 5m2/student.
Napomena:

Izvor: Vebsajt Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, 29.1.2012.

ĆIRILIČNI INTERNET DOMEN .СРБ ZVANIČNO PUŠTEN U RAD OD 27. JANUARA 2012. GODINE

Državni sekretar za Digitalnu agendu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva Vlade Republike Srbije Jasna Matić ocenila je da je ćirilični internet domen .срб, koji je danas zvanično pušten u rad, veliki korak u razvoju interneta kod nas i njegovoj integraciji u svakodnevni život građana.

Matić je na konferenciji za novinare održanoj tim povodom saopštila da je u prvih sat vremena od početka rada registrovano 235 sajtova sa ćiriličnim domenom, i ukazala na to da će se njegov veliki značaj pokazati i kroz lakšu integraciju internet adresa u tekstove na ćirilici, zvanična dokumenta i formulare.

Internet postaje primarni način informisanja, pa će zvanično pismo sada moći da se koristi i na internetu, istakla je ona i napomenula da je ćirilica deo našeg nacionalnog identiteta.

Ovo je mali segment u pokušaju da sačuvamo nacionalno blago, ali i da ga istovremeno koristimo na najsavremeniji način, poručila je Matić.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) doneo je pre dve godine, kako je podsetila, odluku o mogućnosti registrovanja domena na pismima koja nisu latinični alfabet.

Prema njenim rečima, domen .срб je izabran nakon javne debate, a bilo je potrebno da sadrži jedno slovo koje je specifično za naše pismo.

Savetnik za strategiju i razvoj Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) Mirjana Tasić rekla je da je Srbija među prvima ušla u proces odobravanja domena na nacionalnom jeziku.

Tasić je podsetila na to da je 14. januara 2011. godine Vlada Srbije donela odluku kojom je tadašnje Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo obavezano na to da podrži ovaj proces.

Tokom izbora domena izneta su 133 predloga, a samo četiri su ispunila tražene uslove -.срб,.србија,.рсб i.сб, ukazala je ona i dodala da se gotovo 80 odsto glasača opredelilo za prvu opciju.

Ćirilični domen Srbije.срб je novi, drugi nacionalni domen posle ruskog.рф i drugi internet domen na svetu na ćiriličnom pismu.

Prvih šest meseci pravo preče registracije.срб domena imaće samo vlasnici postojećih.rs domena, i to po ceni od jednog dinara.

Posle tog perioda, ćirilične domene moći će da registruje svako ko želi, bez obzira na to da li poseduje određeni.rs domen ili ne.

Institucije od nacionalnog značaja koje već imaju svoj.srb domen su predsednik Republike, Vlada Srbije, Grad Beograd, Uprava za Digitalnu agendu, Radio-televizija Srbije i RNIDS.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 27.1.2012.

NA INTERNET STRANICI ZAVODA ZA VREDNOVANJE KVALITETA OBRAZOVANJA I VASPITANJA OBJAVLJENE BESPLATNE ZBIRKE ZADATAKA ZA ZAVRŠNI ISPIT 2011/2012 U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Zbirke zadataka za završni ispit 2011/2012 u elektronskom obliku su besplatne.

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je i ove godine, istovremeno sa objavljivanjem štampanih zbirki zadataka za završni ispit objavio i elektronski oblik ovih zbirki na jezicima naroda i narodnosti, koji je dostupan na klik mišem i u potpunosti besplatan!

Zbirke u elektronskom obliku su dostupne na ovoj vezi.

http://www.ceo.edu.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=133

Izvor: Vebsajt Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, 27.1.2012.

U SKLADU SA ZAKONOM O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU - AKO SE U TOKU 2011. I U 2012. GODINI PRE RASPISIVANJA REDOVNIH PARLAMENTARNIH IZBORA RASPIŠU VANREDNI IZBORI ZA NARODNE POSLANIKE, NA TIM IZBORIMA ĆE SE KORISTITI POSTOJEĆI BIRAČKI SPISKOVI
U SADAŠNJEM SAZIVU PARLAMENTA NIJE MOGUĆE OBEZBEDITI DVOTREĆINSKU VEĆINU ZA IZMENU USTAVA RS

Politika

"U ovom sazivu Parlamenta nije bilo moguće obezbediti dvotrećinsku većinu za izmenu Ustava, to će biti zadatak nove skupštine", kaže Slavica Đukić Dejanović.
Sveobuhvatna izmena Ustava biće jedno od vrlo bitnih pitanja, čije rešavanje mora početi posle izbora, ma koliko to bio „vruć krompir”. Život, ali i neke međunarodne norme prevazišli su određene sadržaje najvišeg pravnog akta u državi, kazala je Slavica Đukić Dejanović, predsednica Narodne skupštine Srbije i potpredsednica SPS-a, za „Politiku”.

Predsednica skupštine je objasnila da postupak za izmenu Ustava nije pokrenut u ovom sazivu, jer nije mogla da se obezbedi dvotrećinska većina. „Budući parlament mora pristupiti tom poslu, predlog moraju da urade kompetentni ljudi, a i građani će morati time da se bave, jer oni daju poslednju reč na referendumu”, istakla je Đukić Dejanović...
USTAVNOST ZAKONA O NADLEŽNOSTI AP VOJVODINE - NAJTEŽI PREDMET USTAVNOG SUDA SRBIJE

Tanjug

"Pred Ustavnim sudom verovatno zadugo neće biti tako ozbiljnog predmeta, izuzimajući Statut AP Vojvodine, čija se ustavnosti i zakonitosti ocenjuje'u paketu' sa Zakonom", istakao je predsednik Ustavnog suda dr Dragiša Slijepčević u intervjuu Tanjugu.

On je ukazao da su pitanja ustavnosti zakonskih rešenja o nadležnosti pokrajine pokretana i pred drugim ustavnim sudovima, na primer, Ustavnim sudom Španije.

"Taj postupak trajao je 10 godina", rekao je on, "a mi bismo hteli da Ustavni sud Srbije, tako reći preko noći, raspravi ovo ozbiljno pitanje koje se tiče ustavnosti Zakona o nadležnostima AP Vojvodine".

"Ja takve zahteve razumem, ali brzinu ne podržavam. Naprotiv, zalažem se da Ustavni sud u tom predmetu, kao i u svim drugim, postupa tako da odluka o tome da li je reč o ustavnom ili neustavnom zakonu, bude rezultat ozbiljnih rasprava i utvrđivanja svih činjenica od značaja za njeno donošenje", naglasio je Slijepčević.

"U ovom predmetu Ustavni sud je takvu raspravu odavno započeo", rekao je on i naveo da su prvoj javnoj raspravi, održanoj 23. novembra prošle godine, prethodile tri pripremne sednice na kojima su utvrđena sporna ustavno-pravna pitanja.

"Nova javna rasprava zakazana je za 1. Februara 2012. godine i ponovo smo pozvali eminentne stručnjake, naučne i javne radnike, koji su potvrdili da će se odazvati pozivu", rekao je Slijepčević .

"Kada treba izneti 'stručno mišljenje' u medijima, pojedini ugledni naučni radnici itekako su spremni da to čine, ali kada to isto treba ponoviti u postupku pred Ustavnim sudom u odnosu na važan i 'osetljiv' predmet, onda se ti isti pravni eksperti ustručavaju da pred Ustavnim sudom iznesu svoja pravna shvatanja", primetio je Slijepčević.

"Ustavni sud, međutim, ne beži od tog problema, već se njime ozbiljno bavi", rekao je on i dodao da će javne rasprave biti nastavljene dok sva sporna pitanja ne budu razmotrena na zadovoljavajući način.

"Ukoliko ne bude zainteresovanih domaćih pravnih eksperata, spremnih da u tim raspravama učestvuju, saopštićemo to javnosti i razmotriti mogućnost angažovanja stranih stručnjaka, u cilju svestranog sagledavanja svih spornih ustavno-pravnih pitanja i donošenja pravno utemeljenje meritorne odluke", naglasio je predsednik Ustavnog suda.

Prema njegovim rečima, među predmetima koji imaju prioritet je i Zakon o crkvama i verskim zajednicama, koji je već bio pred Ustavnim sudom, ali predlog sudije izvestioca nije dobio podršku većine.

"Taj predmet je dodeljen drugom sudiji izvestiocu koji je pripremio predlog odluke i očekujem da će do kraja februara, svakako biti na dnevnom redu sednice Suda", rekao je Slijepčević.

"Zaboravlja se da je po pitanju 'duplih funkcija', Sud doneo privremenu meru, koja je dovela do izmene zakona, a tek posle toga usledila je nova inicijativa u odnosu na izmenjeni zakon", kazao je on i dodao da "ni taj postupak nije bio predugačak i neobičan, jer se postupanje pred Ustavnim sudom ne može meriti ni mesecima, a kamoli danima, kako neki misle".

"Sa zadovoljstvom mogu konstatovati da polemike o tome da li je o nekom predmetu Sud blagovremeno odlučivao, predstavljaju značajan napredak u odnosu na vreme kada Ustavni sud, u starom sazivu, godinu i po dana nije uopšte odlučivao, pa to nikome nije smetalo. Zato javno postavljanje pitanja zašto se neblagovremeno odlučuje znači da sud sada radi i da njegove odluke predstavljaju predmet posebnog interesovanja najšire javnosti", kazao je Slijepčević.

"Odgovor na pitanje zašto Ustavni sud u nekim predmetima nije brže reagovao je vrlo jednostavan - zato što se bavio mnogo starijim predmetima, među kojima ima i veoma važnih, kao što su na primer Zakon o ekstraprofitu i Zakon o staroj deviznoj štednji, koji su čekali na rešavanje pred Ustavnim sudom skoro 10 godina", rekao je Slijepčević i dodao da, na žalost, za ove predmete mediji nisu pokazali veće interesovanje".

On je objasnio da je "starost" predmeta jedan od kriterijuma za određivanje prioriteta, a drugi važan kriterijum je da opšti akt, čija se ocena ustavnosti traži, ima poseban značaj za uspostavljanje i očuvanje vladavine prava i zaštitu pojedinačnih, Ustavom zajamčenih, prava građana.

"Tako je za Ustavni sud apsolutni prioritet bilo ocenjivanje ustavnosti svih pravosudnih zakona, jer je od odluke Suda zavisila sudbina reforme pravosuđa, a zatim i svih procesnih zakona - o parničnom, krivičnom i izvršnom postupku, jer od ocene ustavnosti tih zakona zavisi i sudbina postupaka koji se po njima vode.

Prioritet imaju i Zakon o stečaju i Zakon o stečajnom postupku, čiju je ocenu ustavnosti Sud pokrenuo po službenoj dužnosti, kao i veoma važan Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom, zbog ustavne obaveze Suda da štiti imovinska prava svih građana.

Ustavni sud će, prema usvojenom planu rada, do marta ove godine, početi postupak odlučivanja u predmetima ocene ustavnosti zakona, koji su veoma važni za svakodnevni život građana, kao što su: Zakon o porezu na imovinu, Zakon o radiodifuziji, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o političkim strankama i o finansiranju političkih aktivnosti, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kao i novi procesni krivični i parnični zakoni, zaključio je Slijepčević.

OD 1. FEBRUARA 2012. GODINE, NOVINE U OSNIVANJU I REGISTRACIJI PREDUZEĆA

Privredna društva i preduzetnici su obavezni da registraciju usklade s novim Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (APR), čija primena počinje 1.02.2012, podsetila je danas zamenica registratora u APR-u Ružica Mačukat.

Minimalni osnovni kapital

Član 145

Osnovni kapital društva iznosi najmanje 100 dinara, osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos osnovnog kapitala za društva koja obavljaju određene delatnosti.

Član 293

Akcionarsko društvo mora imati minimalni osnovni kapital u visini od 3.000.000,00 dinara, osim ako je posebnim zakonom predviđen veći iznos.

Zakonom o privrednim društvima se na novi način regulišu osnivanje, organizacija i prestanak rada privrednih društava, pa su i procedure u Agenciji za privredne registre (APR).

Na sajtu te institucije (www.apr.gov.rs)  će biti postavljena detaljna uputstva za usklađivanje i registraciju, objavljeni novi obrasci registracionih prijava, kao i “pelceri” osnivačkih i drugih akata, koje je APR pripremila kako bi pomogla društvima da lakše i brže obave ove administrativne procedure.

"Najznačajnije novine odnose se na kapital privrednih društava i organe upravljanja", rekla je Mačukatova.

Kako je objasnila, kapital će ubuduće biti iskazivan u dinarima, ali privredna društva po tom osnovu neće imati nikakvu obavezu dostavljanja nove dokumentacije, a moći će da ulože prigovor na podatke koje objavi APR.

 Minimalni novčani kapital za društva sa ograničenom odgovornošću od sutra će biti 100 dinara, a za akcionarsko društvo tri miliona dinara.

 Novina koja se odnosi na organe upravljanja jeste ta što zakon dozvoljava jednodomi i dvodomi sitem upravljanja. U jednodomom postoji skupština privrednog društva i direktor, a u dvodomom je još i nadzorni organ.

"Privredna društva koja imaju jednodome organe upravljanja nemaju nikakvu obavezu usklađivanja osnivačkih akata, dok društva sa ograničenom odgovornošću koja imaju upravne organe treba da to urade u naredna tri meseca, a akcionarska društva do kraja juna ove godine", istakla je Ružica Mačukat.

Rok za registraciju promena organa upravljanja je 15. jul, a izmene osnivačkih akata ne moraju da budu overene.

Od 1. Februara 2012.APR ce,  kako je rekla Mačukatova, primenjivati novi postupak registracije, tako da će odluka registratora biti objavljena na sajtu Agencije www.apr.gov.rs istovremeno sa donošenjem.

APR neć povećavati naknade za registraciju, ali će naplaćivati nove usluge vezane za elektronsko objavljivanje registrovanih osnivačkih akata i statuta.

Ružica Mačukat je upozorila da je visoka kazna za privredna društva koje ne obave obavezu registracije u skladu s novim propisima i iznosi do milion dinara, a za odgovono lice kazna je do 200.000 dinara.

Osim novine da za registraciju društva za ograničenu odgovornost potrebno je svega 100 dinara umesto 500 evra, dok je za osnivanje akcionarskog društva minimalni novčani kapital tri miliona dinara, novina predvidjena Zakonom o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima je da:

Blic, Beta, redakcija

EK PODRŽAVA BRISANJE UVREDE I KLEVETE IZ KRIVIČNOG ZAKONA SRBIJE, ŠTO ĆE DOPRINETI VEĆOJ NEZAVISNOSTI MEDIJA

Tanjug

Ukazujući da u gotovo svim evropskim državama uvreda i kleveta odavno nisu krivična dela, Generalni direktor za proširenje u Evropskoj komisiji (EK) Stefano je ukazao da je njihova dekriminalizacija neophodna i kako bi mediji u svom radu bili nezavisni i rasterećeni od pretnji strogim kaznama.

Sanino je izjavio je Tanjugu da EK podržava brisanje uvrede i klevete iz Krivičnog zakona Srbije, a državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen da ćemo postati jedna od savremenih zemalja u kojima kleveta i uvreda više neće postojati kao krivična dela.

Ukazujući da u gotovo svim evropskim državama uvreda i kleveta odavno nisu krivična dela, Generalni direktor za proširenje u Evropskoj komisiji (EK) Stefano je ukazao da je njihova dekriminalizacija neophodna i kako bi mediji u svom radu bili nezavisni i rasterećeni od pretnji strogim kaznama.

"EK smatra da je Ministarstvo pravde učinilo dobar potez što je predložilo da se iz Krivičnog zakonika Srbije brišu uvreda i kleveta. To je u skladu sa evropskim zakonodavstvima i izuzetno važno za novinare i medije koji su često izloženi tužbama", poručio je Sanino koji je boravio u Beogradu u okviru redovnih kontakata predstavnika EK i srpskih vlasti.

Homen je u izjavi Tanjugu istakao da će, posle usvajanja izmena i dopuna Krivičnog zakonika, koje je predložilo Ministarstvo pravde, Srbija postati jedna od savremenih zemalja u kojima kleveta i uvreda kao krivična dela više neće postojati.

Dekriminalizacija klevete i uvrede biće veliko olakšanje za novinare, ali i za sva druga lica koja javno govore, rekao je Homen i napomenuo da to ne znači da će iko biti zaštićen.

"Oni koji se budu osećali oklevetano i uvređeno i da zbog toga trpe štetu, to će i moći da dokazuju u parničnom postupku odštetnim zahtevima. Neće se više kao do sada voditi dva postupka, prvo krivični u kome lice biva osuđeno za krivično delo i plaća kaznu, a posle u parničnom plaća i naknadu štete", objasnio je državni sekretar.

To su uradile skoro sve zemlje Evrope i mislim da je to dobar korak i da će pomoći i novinarskoj profesiji koja će biti zaštićena od besmislenih krivičnih prijava, kazao je Homen.

Kleveta je jedno od retkih krivičnih dela kod kojih je teret dokazivanja na tuženom, koji tokom postupka treba da dokaže da nije oklevetao tužioca.

Sadašnjim rešenjima za klevetu je predviđena novčana kazna koju osuđeni plaća u korist budžeta, pošto je pre nekoliko godina ukinuta zatvorska kazna.

ISTEKAO ROK ZA VANREDNU PRIJAVU IMOVINE

Tanjug

Funkcionerima čija se imovina u toku prethodne godine promenila za prosečnu zaradu na godišnjem nivou Srbije istekao rok da te izmene prijave Agenciji za borbu protiv korupcije.

U obavezi da podnesu vanredni izveštaj zaključno sa današnjim danom imaju samo oni funkcioneri čija se imovina uvećala ili umanjila za 450.000 dinara.

Funkcioneri od 1. januara, bilo da podnose vanredni izveštaj ili prvi put predaju imovinsku kartu, to rade na novim obrascima na kojima moraju da popune obavezna polja kako bi formulari bili tehnički ispravni, a što će Agenciji za borbu protiv korupcije omogućiti da bude efikasnija u proveri tih podataka.

Funkcioneri na sajtu Agencije mogu da preuzmu obrazac i da ga nakon popunjavanja proslede Agenciji. Ukoliko je obrazac tehnički ispravan, Agencija ga šalje funkcioneru sa bar kodom i datumom, a on zatim ima obavezu da ga odštampa i putem pošte u roku od osam dana ponovo pošalje Agenciji.

Novi način prijavljivanja imovine posledica je uvođenja novog softverskog rešenja koji je značajan, jer će ubuduće imovinski izveštaji biti tehnički ispravni, bez dodatnih intervencija i u kratkom roku objavljeni na Internet adresi Agencije.

OFORMLJENA SLUŽBA ZA PRAVNU POMOĆ MAĐARIMA ZA REHABILITACIJU I VRAĆANJE IMOVINE

Civilna organizacija CMH, u saradnji sa Savezom vojvodjanskih madjara, pokrenula je pravnu službu za pomoć osobama koje žele da povrate oduzetu imovinu.

Građanima mađarske nacionalnosti iz tih mesta kolektivno je oduzeta i imovina nakon rata, u znak odmazde zbog Racije koju je mađarska vojska sprovela u januaru 1942. godine.

Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara u Skupštini Srbije Laslo Varga rekao je da je sudbina žitelja tih mesta važna ne samo kao pojedinačna sudbina, već i u pogledu mađarske zajednice u Vojvodini.

"Njihovi podaci će biti prikupljeni u jednom centru i njihov slučaj će biti kolektivno predat advokatima koji se bave tim pitanjem".

On je objasnio da bi u postupku vraćanja imovine prvo trebalo predati zahtev za rehabilitaciju. Potom se na osnovu potvrde od suda o pokretanju postupka za rehabilitaciju može predati zahtev za povraćaj imovine, koji će biti rešen nakon sudske odluke o rehabilitaciji.

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTEVA ZA RESTITUCIJU BIĆE OBJAVLJEN 6. FEBRUARA, A ĆE ZAHTEVI ĆE MOĆI DA SE PODNOSE OD 1. MARTA 2012. GODINE

Zahtev za vraćanje imovine mogu da podnesu svi bivši vlasnici oduzete imovine, odnosno, njihovi zakonski naslednici, a naći će se i način da se zastupnici pojavljuju u postupku.

Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić najavio je da će javni poziv za dostavljanje zahteva za restituciju biti objavljen 6. februara, a da će zahtevi moći da se podnose od 1. marta ove godine.

On je, gostujući na RTS-u, kazao da se očekuje 150.000 zahteva koji će se predavati u poštama Srbije.

Zahtevi će moći da se podnose od 1. marta ove godine do 1. marta 2014. godine.

Sekulić je kazao da će kvalitet donošenja odluke zavisiti od kvaliteta dokumentacije, a da posao neće biti lak budući da je dokazivanje imovine, odnosno, vlasništvo teško dokazivati i u regularnim postupcima.

On je izrazio očekivanje da će prva rešenja o obeštećenju početi da se donose polovinom godine.

Ukoliko se oni koji podnose zahtev ne slažu da procenjenom vrednošću imaju pravo na žalbu, naveo je Sekulić.

TUŽILAŠTVO ZA MEĐUDRŽAVNI SPORAZUM

B92, Beta

Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podržava inicijativu Ive Josipovića da se sklopi međudržavni sporazum koji bi olakšao procesuiranje ratnih zločina u regionu.

"Podržavamo inicijativu i smatramo da je svaki razgovor u tom pravcu dobrodošao", rekao je agenciji Beta zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić komentarišući inicijativu Josipovića o potpisivanju međudržavnog sporazuma čija bi jedna od osnovnih odredaba bila da se optuženima za ratne zločine sudi u njihovoj matičnoj državi.

Vekarić je izrazio očekivanje da će političari načiniti korake kojima će, kako je ocenio, pravosuđa u regionu lakše koračati.

"Nadamo se da će se na političkom nivou razgovarati o svim otvorenim pitanjima koja opterećuju države i pravosuđa i da će naša dobra saradnja biti još bolja", istakao je Vekarić.
KRIVIČNE PRIJAVE MUP-A UGLAVNOM NISU PROCESUIRANE DO KRAJA ILI SU NA NIVOU TUŽILAŠTVA ODBAČENE ILI PODIGNUTE OPTUŽNICE, A SUDSKI POSTUPCI TRAJU GODINAMA

B92

Zbog odluke Apelacionog suda da prepolovi kazne ubicama Brisa Tatona i poslednjih incidenata huligana u Novom Sadu, na B92 Insajder “Nemoć države”.

Odmah nakon emitovanja ovog serijala Insajdera 2009. godine, MUP Srbije dodelio je obezbeđenje autorki Insajdera Brankici Stanković, uz procenu da joj je bezbednost ugrožena, ali od tada nije urađeno ništa povodom svih saznanja koja su objavljena u emisiji "Nemoć države".

Sa kapuljačama i prekrivenim licima, a pod izgovorom patriotizma, nacionalizma, borbe za srpsku stvar i ljubavi prema sportu, oni koji sebe nazivaju navijačima, često se za potrebe raznih pojedinaca pretvaraju u pravu armiju razbojnika.

Ne samo što poslednjih godina ruše grad i prebijaju svakoga ko im zasmeta, već im često pozivanje na patriotizam služi samo kao paravan za razna krivična dela.

Protiv pojedinaca i navijačkih grupa u poslednjih nekoliko godina, prema istraživanju “Insajdera”, podneto je ukupno više od sto krivičnih prijava i to za krivična dela kao što su iznuda, otmica, teška krađa, nasilničko ponašanje, prodaja opojnih droga, nanošenje teških telesnih povreda, pa i pokušaj ubistva ili ubistva.

Krivične prijave MUP-a do danas uglavnom nisu procesuirane do kraja ili su na nivou Tužilaštva odbačene ili podignute optužnice, ali sudski postupci traju godinama. Rezultat je da za sva ova teška krivična dela nema pravosnažnih presuda.

Posle šokantnih informacija iznetih u Insajderu 2009. godine, ministarka pravde Snežana Malović, ministar policije Ivica Dačić, svi predstavnici Vlade, pa i predsednica Vrhovnog suda Nata Mesarović najavljivali su obračun sa huliganima i da će reforma sudstva dovesti do toga da se nasilje ne ponavlja. Ali, do sada ništa od toga.
KOMISIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE ZABRANILA SPROVOĐENJE KONCENTRACIJE IZMEĐU PREDUZEĆA "SUNOKO" I GRČKE KOMPANIJE "HELENIK ŠUGAR INDUSTRI"

Tanjug

Komisija za zaštitu konkurencije objavila je rešenje, kojim zabranjuje sprovođenje koncentracije između preduzeća "Sunoko" iz Novog Sada i grčke kompanije "Helenik šugar industri" (Hellenic Sugar Industry).

Kompanija "Sunoko" sastavni je deo "MK grupe" u vlasništvu biznismena Miodraga Kostića i konkurisala je prošle godine na tenderu za kupovinu grčke kompanije za proizvodnju šećera "Helenik šugar industri" i sve do sada je čekala dozvolu Komisije za zaštitu konkurencije o koncentraciji.

Komisija je međutim, rešenjem koje je objavila na svom sajtu, odbila predlog strukturnih mera koje je predložio "Sunoko" i zabranila koncentraciju, što praktično onemogućava kupovinu grčke šećerane.

Postupak odobrenja koncentracije pred tom državnom institucijom podrazumevao je da podnosilac prijave za odobrenje koncentracije da neke predloge, što je na kraju "Sunoko" i učinio suštinski predlažući - da izjednači veleprodajnu cenu šećera na stranom i na domaćem tržištu i da proda jednu ili dve šećerane u svom vlasništvu u narednom periodu.

Predsednik MK Grupe Miodrag Kostić istakao je da bi, prilikom utvrđivanja da li neka kompanija može da zloupotrebi monopolski položaj, trebalo razmotriti šta se smatra njenim relevantnim tržištem.

NA OSNOVU PREKRŠAJNIH I KRIVIČNIH PRIJAVA KOJE JE AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE PODNELA ZA POVREDU ZAKONA, DO SADA DONETA SAMO JEDNA PRESUDA

Tamara Spaić

Da tužilaštvo i sud postupaju po prijavama Agencije za borbu protiv korupcije, pojedini političari ne bi mogli da učestvuju na narednim izborima, jer je uslov da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak bez obzira na to da li bi na kraju dokazali svoju nevinost. Šokantno? Pre svega poučno, jer bi i posle samo jednog takvog primera političari razmislili da li se isplati rizikovati i izazivati sumnju neprijavljivanjem imovine Agenciji.

 Ipak, od sedamnaest postupaka koje je Agencija pokrenula, samo je jedan rešen, i to opomenom.

- Od ne tako velikog broja ali ipak ozbiljnih prekršajnih i krivičnih prijava koje je Agencija podnela za povredu Zakona o Agenciji i ranijeg zakona o političkim strankama, mi zasad imamo samo jednu presudu.  

Smatramo da oduglovačenje ovih postupaka nije dobro i ne može vratiti poverenje građana ni u rad pravosudnih organa niti mi možemo, svi zajedno, da pomognemo da se percepcija visoke korupcije u političkom životu smanji - rekla je juče za “Blic” Zorana Marković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije na molbu da oceni da li sud i tužilaštvo ažurno i nepristrasno postupaju po prijavama Agencije.

Zoranu Marković pitali smo da li je tačno da Agencija krije da su pred sudom ili tužilaštvom odbačene kao neosnovane njihove prijave.  

- Zakonom o Agenciji propisano je da Agencija podnosi prekršajne i krivične prijave u slučajevima ozbiljne povrede zakona.  

Mi smo svaku prijavu koju smo podneli potkrepili dokumentima kojima raspolažemo i dostavili nadležnim organima da dalje vode postupke, pa su oni u obavezi da dalje obaveštavaju kako nas, tako i o tome da vode postupak - kaže direktorka Marković.  

- Tokom protekle godine podneli smo dve krivične prijave zbog nepravilnosti u imovinskom izveštaju, osam predloga za prekršajne postupke zbog neprenošenja upravljačkih prava i kašnjenja u dostavljanju izveštaja, šest predloga za pokretanje prekršajnog postupka protiv političkih partija po starom i jednog po novom Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti.

  Od toga imamo samo jednu presudu zbog kašnjenja u podnošenju imovinskog izveštaja i jedan postupak protiv političke partije koji je zastareo - kaže Zorana Marković za “Blic”.

I Skupština Srbije se krajem prošle godine oglušila o odluke Agencije u vezi sa sukobom interesa.


S obzirom na odredbe zakona o VSS, mi ni u jednom trenutku nismo imali dilemu kako treba da postupimo, a sada ćemo sačekati obrazloženje Narodne skupštine o odbijanju naše preporuke - kaže Zorana Marković.

U SKLADU SA ZAKONOM O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI POČINJE UVOĐENJE U VOJNU EVIDENCIJU

RTV

Uvođenje u vojnu evidenciju mladića rođenih 1994. godine i starijih počinje sutra u Srbiji u skladu sa Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Nakon uvođenja u evidenciju, regruti se mogu opredeliti za dobrovoljno služenje vojnog roka, a kasnije i za profesionalno angažovanje uz napomenu da je u Vojsci Srbije po tom osnovu trenutno angažovano 91 odsto kadrova.
Regruti se do 15. marta mogu prijaviti u centrima Ministarstva odbrane pri lokalnim samoupravama i trebalo bi da ponesu ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i manju fotografiju.

U Ministarstvu odbrane naglašavaju da se u javnosti iznosi pogrešno mišljenje da je profesionalizacijom Vojske ukinuta vojna obaveza i dodaju da je Skupština Srbije na predlog Vlade donela Odluku o obustavi obaveze služenja vojnog roka.

Posle evidentiranja, kandidatima je omogućeno dobrovoljno služenje vojnog roka, a kasnije i napredovanje u profesionalnom sastavu Vojske Srbije. Time stiču brojne prednosti, među kojima je i zasnivanje stalnog radnog odnosa.

S druge strane profesionalni vojnici su bolje obučeni od vojnika na redovnom služenju vojnog roka i naglasak u radu je na kvalitetu, a ne na masovnosti kao ranije.

NA BEOGRADSKOJ BERZI JE OSTVAREN PROMET OD 5,6 MILIONA EVRA ZAHVALJUJUĆI BLOK TRGOVANJU AKCIJAMA SOJAPROTEINA ZA 535,3 MILIONA DINARA

Na taj način (kroz blok posao) prodato je 893.731 deonica pomenutog bečejskog preduzeća od emitovanih 14,89 miliona komada i po ceni od 599 dinara za akciju, dok je u kontinuiranoj trgovini promet tim hartijama [SJPT] bio 1,47 miliona uz pad vrednosti deonice od 3,2 odsto na 563 dinara.

Indeks akcija Belex15 je imao rast od pola procenta i zaključen je na 500 poena, a opšti Belexline je u zelenom 0,19 odsto i završio je na 970,03 poena.

U kontinuiranom segmentu najviše se trgovalo akcijama mlekare Imlek [IMLK], za 20,7 miliona, uz rast vrednosti od 0,46 odsto na 2.617 dinara. Tokom dana ta hartija prodavala se i za 2.700 dinara, što je najviša cena u poslednjih godinu dana.

Slede deonice NIS-a , AIK banke.Najviše su poskupele akcije kragujevačke Kredi banke.

Gubitnik dana je akcija Razvojne banke Vojvodine koja je pojeftinila oko 10 procenata na 643 dinara a cena je u padu celog ovog meseca.

PONOVO TREBA RAZMISLITI O NOVOM BEČKOM SPORAZUMU SA NAJVEĆIM BANKAMA U ZEMLJI DA NE SMANJUJU OBIM KREDITA

Tanjug

Bankarski sektor u Srbiji suočiće se sa brojnim izazovima ove godine, kaže predsednik Izvršnog odbora Erste banke u Srbiji Slavko Carić.

On je kao izazove naveo skup i teško dostupan kapital iz inostranstva, pa čak i mogućnost ulaska države kao većinskog vlasnika.

U narednih četiri do pet godina velika je verovatnoća da će se desiti konsolidacija i smanjenje broja banaka na domaćem tržištu zbog istih procesa u inostranstvu, nagovestio je on.

Predsednik Izvršnog odbora Erste banke je podsetio na spajanje grčkih Alfa i EFG banke koje su se ujedinile na evropskom nivou, nakon čega će to učiniti na lokalnim tržištima.

Carić je rekao da neće biti iznenađenje ako se u narednim godinama dogode akvizicije banka u Evropi, što će imati odjeka i na srpsko tržište, ocenivši da je bankarski sektor u zemlji preveliki za ovako malo tržište.

On se dotakao i nagoveštaja da bi država u Komercijalnoj banci trebalo da obavi dokapitalizaciju od oko 100 miliona evra, istakavši da ukoliko se za to nabave sredstva neće biti reči o privatizaciji u sledećih nekoliko godina, a da će u suprotnom privatizacija biti neminovna 2013.

Bivši guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić rekao je da bi ponovo trebalo razmisliti o novom Bečkom sporazumu sa najvećim bankama u zemlji da ne smanjuju obim kredita.

Jelašić, koji je u NBS proveo osam godina, upozorio je na opasnost i probleme koje u ovoj godini mogu da izazovu problematični krediti zbog smanjenja profitabilnost banaka.

SVETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA POTVRDILA SVOJU RANIJU PRESUDU DA KINESKO OGRANIČENJE IZVOZA SIROVINSKIH MATERIJALA NARUŠAVA TRGOVINSKE PROPISE

Tanjug

Kina mora da dovede svoje carine i mere o izvoznim kvotama za elemente, uključujući magnezijum i cink, u sklad sa svojim obavezama u STO.

Ta organizacija je u julu presudila u korist SAD, Evropske unije i Meksika posle njihovih žalbi da Kina nije ispunila obećanja koja je dala pri učlanjenju u STO.

Ta presuda se odnosila na boksit, ugalj za koksovanje, fluorid, magnezijum, silicijum metal, silicijum karbid, žuti fosfor i cink, od kojih su mnogi od ključnog značaja za hemijsku i metalsku industriju u proizvodnji različitih produkata, kao što su lekovi, frižideri i limenke za sokove. Peking je 31. avgusta uputio žalbu STO na tu presudu.

"Današnja presuda predstavlja ogromnu pobedu za SAD, naročito za njene proizvođače i radnike", izjavio je američki trgovinski predstavnik Ron Kirk.

On je dodao da "današnja odluka osigurava da prerađivačka industrija u ovoj zemlji može da dobije materijale koji su joj potrebni za proizvodnju i da konkuriše pod podjednakim uslovima".

Komesar EU za trgovinu Karel De Guht je ukazao da presuda STO predstavlja uspeh u naporima za osiguranje pravičnog pristupa "neophodnim" sirovinskim materijalima za industriju EU.

"Kina se sada mora povinovati tako što će te izvozne restrikcije brzo ukloniti i, uz to, očekujem da Kina dovede svoj ukupan režim izvoza, uključujući metale iz grupe retke zemlje, u sklad sa propisima STO", rekao je De Guht.

"GUGL", "MAJKROSOFT" I "JAHU" ZAJEDNIČKI U BORBI PROTIV SPAMOVANJA

Tanjug

Kompanije "Gugl", "Majkrosoft","Jahu", "AOL" i "Fejsbuk" ostavile su po strani rivalstvo radi borbe protiv zajedničkog neprijatelja, kao što je spamovanje, tačnije reklamiranje putem e-pošte i "pecanja"(phishing).

Internet giganti su saopštili da su se udružili sa "Bankom Amerike", "Pej Palom" i drugima u borbi protiv spamovanja i "pecanja", gde se obično šalje mejl u kome se od primaoca traži da otkrije svoju šifru ili neke druge informacije, prenela je agencija AFP.

Nakon godinu i po dana zajedničke saradnje, oni su objavili osnivanje tehničke radne grupe poznatije kao DMARC.org.

"Ta vrsta internet prevare, obmane na milione ljudi i kompanija godišnje, rezultirajući gubitkom potrošačkog poverenja u e-poštu, kao i u internet u celini", rekao je predsednik DMARC.org-a Bret MekDauel.

"Industrijska saradnja, u kombinaciji sa tehnologijom i edukacijom potrošača, od ključnog je značaja za borbu protiv 'pecanja'," rekao je MekDauel.

DRUŠTVENA MREŽA "TVITER" UVODI SISTEM ZA CENZURU SADRŽAJA PORUKA

Tanjug

Društvena mreža "Tviter", preko koje se šalju kratke poruke - "tvitovi", objavila je danas da će uvesti sistem za cenzuru njihovog sadržaja.

Cenzura se neće odnositi na sve poruke i u svim zemljama, već na zahteve (koje upute pojedinci, društva ili kompanije) i to na specifične sadržaje, preneli su francuski elektronski mediji.

Ova mreža, koja je ranije objavila da svaka četiri dana upravlja sa milijardu "tvitova", ističe da će takve zahteve razmotriti pre nego što ih ispuni.

"Tviter" navodi da sagledava stvari na pozitivan način i dodaje da će ta nova politika omogućiti da njega usluga bude prisutna u više zemalja gde sloboda izražavanja ima granice.

EVROPSKA CENTRALNA BANKA NAJAVILA OTKUP OBVEZNICA NA NEDELJU DANA

Tanjug

Evropska centralna banka (ECB) je saopštila da će otkupiti na nedelju dana državne obveznice u iznosu od 1,104 milijarde evra, prenosi AFP.

Ovaj iznos, iako je dvostruko veći u odnosu na prethodnu sedmicu, je i dalje skroman.

ECB je prošle nedelje najavila da će otkupiti na nedelju dana 462 miliona evra duga koje su emitovale zemlje zone evra, što je daleko ispod rekordnog iznosa od 22 milijarde evra ostvarenog početkom avgusta 2011.

Evropska finansijska institucija još od maja 2010. vrši otkup emitovanog duga zemalja zone evra pogođene dužničkom krizom na sekundarnim tržištima.

Ovaj program, koji je osporavan u samom svom sedištu, pre svega u Centralnoj banci Nemačke, odnosio se u prvom redu na Grčku, čiji je dug postao nepodnošljiv. On se zatim proširio na Irsku i Portugaliju a od letos i na Španiju i Italiju, žrtve dužničkih kriza.

Veliki broj ekonomista i političara, pre svega u Francuskoj, pozivali su poslednjih meseci ECB da poveća obim otkupa duga, smatrajući to jedinim rešenjem za zaustavljanje širenja dužničke krize, što je evropska finansijska institucija sa sedištem u Frankfurtu sve do sada odbijala.

Državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za finansije Jerg Asmusen je ocenio da je takva vrsta otkupa obveznica opravdana kao i da je u skladu sa mandatom ECB, dodajući da bi on trebalo da bude ograničen kako u pogledu iznosa tako i roka.

On je ponovio da je ovakav potez ECB pre svega učinjen kako bi se pomoglo vladama da povrate poverenje tržišta.

ECB poseduje državne obveznice u ukupnom iznosu od 213 milijardi evra, koje će ove nedelje "zamrznuti" preuzimajući od banaka depozite u uobičajenom obimu.

SPORAZUM O BUDŽETSKOJ DISCIPLINI U EU TREBALO BI DA BUDE POTPISAN DO 1. MARTA 2012.GODINE

Tanjug

Sporazum o budžetskoj disciplini u Evropskoj uniji, koji bi obuhvatao sve njene članice osim Britanije, trebalo bi da bude potpisan do 1. marta, izjavio je danas francuski predsednik Nikola Sarkozi, nakon sastanka u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Merkelova je dodala da će do raspleta krize doći "korak po korak, a ne jednokratnim rešenjima".

"Kombinacijom stabilnih finansija i pokretača privrednog rasta želimo jasno da poručimo da smo odlučni ne samo da održimo i stabilizujemo evrozonu, već i da želimo jaku, savremenu i konkurentnu Evropu", ukazala je ona.

Lideri Francuske i Nemačke su saopštili da je podsticanje privrednog rasta u 17 zemalja evrozone njihov glavni prioritet, dok pokušavaju da zaustave dužničku krizu koja pokazuje znake širenja.
Po završetku sastanka, Merkel je apelovala na Grčku i njene privatne kreditore da se hitno dogovore o restrukturisanju državnog duga te zemlje, prenela su agencije.

U suprotnom, ukazala je ona, Grčka neće moći da primi sledeću tranšu novčane pomoći. Evrozona je u oktobru dogovorila drugi paket pomoći za Grčku, u okviru kog su privatni zajmodavci iz privatnog sektora pristali na otpis 50 odsto grčkog duga.

Kancelarka je naglasila da ona i predsednik Francuske žele da Grčka primi novac.

"Želimo da Grčka ostane u evrozoni", ukazala je Merkelova.

Njih dvoje su takođe pozvali zemlje da ubrzaju proces uplate novca u fond za spas evrozone, Evropski stabilizacioni mehanizam (ESM), da bi se podstaklo tržišno poverenje. Lideri su naveli i da je važno brzo privesti kraju pregovore o novom ugovoru koji bi uveo fiskalnu disciplinu u zoni evra.

"Nemačka i Francuska su spremne da razmotre u kojoj meri možemo da ubrzamo uplate u fond i time još jednom jasno naglasimo našu veru i podršku evrozoni", obratila se Merkelova novinarima.

Nemačka je insistirala na merama štednje, za koje smatra da su neophodne kako bi se smanjili državni deficiti i povratilo poverenje investitora. Evropa se bori da kreira novi ugovor koji bi uveo stroža fiskalna pravila, a oko koga su se evropski lideri složili na samitu održanom početkom decembra.

Lideri Nemačke i Francuske su novinarima rekli i da bi Evropa trebalo da uporedi prakse na tržištima rada u pojedinačnim zemljama, kao i da uči od najboljih, a da bi evropski fondovi trebalo da budu upotrebljeni na način koji bi doveo do stvaranja novih radnih mesta.

Merkelova i Sarkozi su izgleda izgladili i nesuglasice oko kontroverznog poreza na finansijske transakcije. Kancelarka je ukazala da može da zamisli takav porez samo u okviru evrozone i pohvalila "dobar primer" koji je dao francuski predsednik, nakon njegove izjave da je spreman da sam uvede takav porez ukoliko ne bude ostvaren panevropski dogovor.

Premijer Italije Mario Monti u sredu dolazi u prvu posetu Berlinu, a Merkelova i Sarkozi će 20. januara, pre narednog evropskog samita, putovati u Italiju.

Italija se našla u središtu dužničke krize zbog svoje veličine, ogromnog duga i potrebe da se značajno zaduži u prvom ovogodišnjem kvartalu. Prinosi na italijanske desetogodišnje obveznice kreću se oko sedam odsto, što je nivo koji se smatra neodrživim.

Monti je sinoć iz Rima negirao da je evrozona u problemima, ali i upozorio da su "sistemsku krizu" u Evropi pokrenuli dugovi.

POTPISAN UGOVOR O OTKUPU ŽELEZARE SMEDEREVO OD KOMPANIJE "JU ES STIL" KOJIM JE VLADA SRBIJE POSTALA VLASNIK TE KOMPANIJE

Premijer Srbije Mirko Cvetković potpisao je danas sa predstavnicima američke kompanije "Ju es stil" ugovor o otkupu Železare Smederevo, kojim je Vlada Srbije postala vlasnik te kompanije.

U ime "Ju es stila", ugovor je potpisao potpredsednik kompanije za evroosko poslovanje Dejvid Lintur.

Cvetković je posle potpisvanja ugovora istakao da Vlada nema nameru da bude vlasnik i upravljač Železare Smederevo, već će u narednom periodu učuniti sve da nađe stratškog partnera i obezbedi budućnost za tu fabriku.
"Vlada će učiniti maksimalne napore da održi proizvodnju, nađe strateškog partnera i načina da nakon krize, fabirka počne da posluje sa profitom, re
kao je premijer.

Cvetković je naglasio da se na primeru Železare Smederevo, u punoj meri pokazalo, koliko je svetska ekonomska kruiza jaka i koliko utiče na Srbiju.

On je ukazao i da je Vlada zaključila i da je opcija preuzimanja Železeare manje loša od zatvaranje te fabrike i dodao da ta mera ima socijalni karater, jer čuva radna mesta i brine o ekonomiji države.

Izvor: Tanjug, 31.1.2012.

POTPISAN SPORAZUM O SPROVOĐENJU PROJEKATA ZA RAZVOJ NEDOVOLJNO RAZVIJENIH PODRUČJA

Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije Sulejman Ugljanin i generalni direktor Instituta "Kirilo Savić" Miroljub Jevtić potpisali su danas Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja i ovog instituta.

Ugljanin je naveo da će ovim sporazumom biti uspostavljena saradnja na poslovima organizovanja i sprovođenja istraživanja, sa ciljem da se identifikuju projekti od značaja za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja.

Prema njegovim rečima, Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja i Institut "Kirilo Savić" zajednički će raditi na pripremi i realizaciji investicionih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, prečišćavanja otpadnih voda, vodosnabdevanja, kao i drugih projekata od značaja za održivi razvoj.

Ministar je saopštio da je cilj ove kancelarije ekonomija zasnovana na znanju, uz napomenu da je Vlada Srbije pronašla tim stručnjaka koji su sposobni da sve ideje i potrebe nerazvijenih opština pretoče u dobre projekte.

On je naglasio da će tim projektima i lokalne zajednice moći da ostvaruju sredstva iz pretpristupnih fondova EU.

Jevtić je istakao da je institut na tržištu Srbije prisutan već 57 godina i da se Vlada odlučila za saradnju sa njim jer raspolaže sa dovoljno kadrovskih potencijala, među kojima su 8 doktora nauka, 12 doktoranata i 120 inženjera i istraživača.

On je predstavnicima Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja zahvalio na poverenju koje su mu ukazali i napomenuo da je zajednički cilj da se poboljša kvalitet života u nerazvijenim područjima.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 31.1.2012.

PRODATO 781.802 DRŽAVNIH ZAPISA: • Aukcija dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije održana 31. januara 2012. godine •

Na aukciji dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa Republike Srbije, održanoj 31. januara 2012. godine, prodato je 781.802 državna zapisa, ukupne nominalne vrednosti 7.818.020.000 dinara. To predstavlja 78,18 odsto obima emisije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 13,09 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 30. januara 2014. godine.

Naredna aukcija dvadesetčetvoromesečnih državnih zapisa planirana je za 22. februar 2012. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 31.1.2012.

POTPISANI SPORAZUM O SARADNJI SLOBODNE EKONOMSKE ZONE PIROT I GOMELJ I SPORAZUM O SARADNJI PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I NACIONALNOG CENTRA ZA MARKETING I KONJUNKTURU CENA U OKVIRU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA BELORUSIJE • Održano peto zasedanje Poslovnog saveta Srbija - Belorusija •

Otvarajući izuzetno posećen Poslovni savet za saradnju Srbije i Belorusije, Miloš Bugarin, predsednik PKS, rekao je da rezultati bilateralne privredne saradnje potvrđuju punu opravdanost potpisivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini. U narednih nekoliko godina spoljnotrgovinska razmena mogla bi da dostigne iznos od pola milijarde dolara

Ukupna bilateralna trgovinska razmena Srbije i Belorusije za jedanaest meseci prethodne godine iznosila je 149,4 miliona dolara, što predstavlja rast od 40 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Naš izvoz beleži rast od 27,4 odsto, ili nominalno 46,6 miliona dolara. Uvoz je realizovan u visini od 102,7 miliona dolara, što predstavlja rast od 47 procenata. Pokrivenost uvoza izvozom je 45 odsto. Belorusija je 28. trgovinski partner Srbije u ukupnom izvozu, a 33. u uvozu.

Otvarajući peto zasedanje Poslovnog saveta za saradnju Srbije i Belorusije, Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije, istakao je izuzetan značaj uspostavljene dinamike međukomorske, institucionalne i privredne komunikacije poslovnih krugova dve zemlje. On je posebno naglasio podatke za izvoz i uvoz različito nomenklaturisanih roba, koji idu u prilog značaju potpisivanja Sporazuma o slobodnoj trgovini, kako u kvantitativnom povećanju tako i u kvalitativnom širenju lista roba u razmeni. Pre potpisivanja Sporazuma izvozili smo 144, sada više od 300 različitih proizvoda, dok smo uvozili samo 330, a danas 475 različito tarifiranih proizvoda. Predsednik PKS je ukazao da rezultati međusobne privredne saradnje Srbije i Belorusije zaostaju za mogućnostima i potrebama dveju država i da bi naš izvoz bio daleko veći da polovinom prošle godine nije bilo problema sa deviznim plaćanjem, uslovljenim devalvacijom beloruske rublje. Postoji veliki prostor za kooperaciju osnivanjem zajedničkih preduzeća u građevinarstvu, za proizvodnju traktora, mašina i autobusa na gas, što je već i realizovano, povećanje plasmana srpskih proizvoda na beloruskom tržištu kod isporuka lekova, medicinske opreme, boja, lakova, prehrambenih proizvoda i građevinskog materijala. Miloš Bugarin je podvukao da bi značajan impuls tome doprinelo i formiranje zajedničkih preduzeća ili logističkih trgovinsko - distributivnih centara u Belorusiji i Srbiji, za rascarinjenje i plasman robe. "Privredna komora Srbije na poslednjem zasedanju Poslovnog saveta za saradnju Srbije i Belorusije podržala je inicijativu za uspostavljanje međubankarske saradnje, kao i predlog Nacionalnog aerodroma u Minsku za otvaranje redovne avionske linije Beograd - Minsk - Beograd", zaključio je Miloš Bugarin.

Mihail Mjatljikov, predsednik Trgovinsko industrijske komore Belorusije, rekao je da će jačanje starih i uspostavljanje novih kontakata tridesetak beloruskih i više od sedamdeset srpskih poslovnih ljudi koji su prisustvovali ovom Poslovnom savetu, omogućiti nove ugovore, koji vode povećanju robne razmene dve zemlje i jačanju uzajamnih ekonomskih odnosa. Prethodne godine zajednički je realizovano sedam privrednih susreta, poslovnih foruma, kao i posete sajmovima u Beogradu i Minsku, što je dovelo i do konkretnih rezultata.

Dr Stojan Jevtić, ambasador Srbije u Belorusiji, istakao je da naši proizvodi i dalje nisu poznati na beloruskom tržištu. Belorusija bi trebalo da bude odskočna daska za plasman proizvoda iz Srbije na tržišta Rusije i Kazahstana, a to je moguće jedino zajedničkom proizvodnjom i razvijanjem ne samo trgovinskih, već i viših oblika ekonomske saradnje. Ovaj stav je potkrepio podatkom da je Belorusija, posle Nemačke, drugi partner Rusije u izvozu na to tržište. Stojan Jevtić je predložio da se u Minsku realizuje projekat Srpskog doma, u kome bi se predstavili naši proizvodi i sveukupni privredni potencijali, uz promotivne revije i kulturne aktivnosti. Sličan projekat, po sistemu reciprociteta, beloruski partneri bi mogli da otvore u Beogradu.

Ambasador Belorusije u Srbiji, Vladimir Čušev, rekao je da Srbija proizvodi mnogo toga što je potrebno beloruskom tržištu i da će ambasada učiniti sve kako bi se unapredila privredna saradnja, koja je za protekle dve godine povećana više od dva i po puta. Čušev je posebno podvukao inicijativu za jačanje ne samo centralne, već i regionalne saradnje. "Srbija teži da uđe u Evropsku uniju, a Belorusija aktivno sarađuje sa EU i za jedanaest prošlogodišnjih meseci ekonomska razmena sa ovom asocijacijom dostigla je 22 milijarde dolara, sa pozitivnim saldom za Belorusiju od 6 milijardi dolara", naglasio je Vladimir Čušev.

Na plenarnom delu Poslovnog saveta predstavljeni su i impresivni investicioni i privredni potencijali Minska i Gomeljske oblasti, kao i mogućnosti za saradnju srpskih privrednika sa šest slobodnih ekonomskih zona u Belorusiji. U tom cilju potpisan je i Sporazum o saradnji slobodne ekonomske zone Pirot i Gomelj. Nakon toga usledilo je i potpisivanje Sporazuma o saradnji Privredne komore Srbije i Nacionalnog centra za marketing i konjunkturu cena u okviru Ministarstva spoljnih poslova Belorusije, koji može direktno da pomogne srpskim kompanijama koje žele da nastupaju u Belorusiji, pre svega na javnim tenderima, jer imaju ekskluzivna prava u ovoj oblasti. Mihailo Vesović, potpredsednik PKS, sumirao je sve stavove koji su se čuli na Poslovnom savetu za saradnju Srbije i Belorusije, a koji će biti izneti na sastanku državnog Mešovitog komiteta. On je posebno podvukao zaključak o nastavku razgovora o lizingu poljoprivrednih mašina, što može da doprinese obnavljanju naših zastarelih parkova poljoprivredne mehanizacije i pozvao srpske privrednike da u naredna dva dana ugoste u svojim kompanijama partnere iz Belorusije, kako bi se na licu mesta upoznali sa proizvodnim procesima, čime bi se brže došlo do novih poslovnih aranžmana. Po završetku plenarnog dela Poslovnog saveta za saradnju Srbije i Belorusije usledili su višečasovni, bilateralni i konkretni poslovni razgovori privrednika i menadžera dve zemlje.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 17.1.2012.

REOTVARANJE 407. EMISIJE OSAMNAESTOMESEČNIH DRŽAVNIH ZAPISA REPUBLIKE SRBIJE EMITOVANE 4. OKTOBRA 2011. GODINE • Prodato 530.399 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 5.303.990.000 dinara •

Reotvaranjem 407. emisije osamnaestomesečnih državnih zapisa Republike Srbije, emitovane 04. oktobra 2011. godine, a ponovo otvorene 17. januara 2012. godine, ponuđeno je 530.399, a prodato 530.399 državnih zapisa, ukupne nominalne vrednosti 5.303.990.000 dinara. To predstavlja 100,00 odsto obima aukcije.

Državni zapisi su prodati po diskontnoj stopi od 12,79 odsto na godišnjem nivou, a na naplatu dospevaju 04. aprila 2013. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija, 17.1.2012.

KRETANJE EKONOMSKE I SPOLJNOTRGOVINSKE AKTIVNOSTI U NOVEMBRU 2011. GODINE

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, realni međugodišnji rast bruto domaćeg proizvoda u trećem tromesečju 2011. godine je iznosio 0,5% (prema preliminarnoj proceni 0,7%), dok je u odnosu na drugo tromesečje 2011. ekonomska aktivnost stagnirala (desezonirani rast bruto domaćeg proizvoda 0,0%). Procena realnog međugodišnjeg rasta bruto domaćeg proizvoda za drugo tromesečje revidirana je naviše, sa 2,4% na 2,5%.

Industrijska proizvodnja je u novembru ove godine, prema desezoniranim podacima, ostvarila rast od 0,5% u odnosu na prethodni mesec. U poređenju sa istim mesecom 2010, industrijska proizvodnja je bila viša za 2,2%. Posmatrano po sektorima, u sektoru prerađivačke industrije je zabeležen međugodišnji pad (4,7%), dok je u sektoru rudarstva i snabdevanja električnom energijom, gasom i parom ostvaren rast (15,5% i 30,5%, respektivno).

Prerađivačka industrija, prema desezoniranim podacima, u novembru je u odnosu na prethodni mesec bila manja za 2,0%. U okviru prerađivačke industrije, najveći negativan doprinos ukupnoj industriji dali su proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata, proizvodnja proizvoda od gume i plastike i proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda. Istovremeno, najveći pozitivan doprinos ukupnoj industriji potiče od proizvodnje električne opreme i proizvodnje prehrambenih proizvoda i pića.

Promet robe u trgovini na malo je u novembru na međugodišnjem nivou bio realno niži za 16,4%.

Prema desezoniranim podacima Republičkog zavoda za statistiku, izvoz i uvoz robe, izraženi u evrima, bili su u novembru u odnosu na oktobar veći za 0,1% i 5,7%, respektivno. Međugodišnje posmatrano, u novembru je robni izvoz povećan za 3,4%, a uvoz za 12,9%.

Kabinet guvernera

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 29.12.2011.

Aktuelna sužbena mišljenja

 • Ministarstvo finansija: OPOREZIVANJE PRIHODA PREDUZETNIKA KOJI JE IZGUBIO STATUS PAUŠALCA JER JE POSTAO OBVEZNIK POREZA NA DODATU VREDNOST - Zakon o porezu na dohodak građana: član 32
 • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV PRI KUPOVINI PRVOG STANA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 56a
 • Ministarstvo finansija: VREME PROMETA USLUGA KOJE SE PRUŽAJU KONTINUIRANO U ODREĐENOM VREMENSKOM PERIODU I SADRŽINA RAČUNA KOJI OBVEZNIK IZDAJE ZA PROMET OVIH USLUGA - Zakon o porezu na dodatu vrednost: član 15
Aktuelna sudska praksa:

 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 36 - Zakon o privatizaciji: čl. 20 i 20ž
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 37 - Zakon o stečaju: član 147 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 38 - Zakon o stečaju: član 105
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 39 - Zakon o stečaju: čl. 22 i 32
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 40 - Zakon o stečaju: član 136 st. 6 i 7
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 41 - Zakon o stečaju: član 135 stav 2
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 42 - Zakon o stečaju: član 45 i član 133 stav 12
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 43 - Zakon o stečaju: član 45 i član 133 stav 9
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 44 - Zakon o stečaju: član 133
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 45 - Zakon o stečaju: član 133 stav 10
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 46 - Zakon o stečaju: član 151
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 47 - Zakon o stečaju: član 11 stav 3 i član 150 stav 4
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 48 - Zakon o stečaju: član 151
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 49 - Zakon o stečaju: član 47 i član 153 stav 1
 • Privredni apelacioni sud: STEČAJNI POSTUPAK - Pitanje br. 50 - Zakon o stečaju: čl. 153 i 154
 • Ustavni sud: USVAJANJE ZAHTEVA ZA IZVRŠENJE ODLUKE USTAVNOG SUDA KOJOM JE UTVRĐENA NEUSTAVNOST ODREDBI ZAKONA O BLANKO OSTAVKAMA I OTKLANJANJE POSLEDICA NASTALIH PRIMENOM ODREDABA ČLANA 47. ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA ZA KOJE JE UTVRĐENO DA NISU U SAGLASNOSTI SA USTAVOM IZMENOM AKTA O PRESTANKU MANDATA OD STRANE NADLEŽNOG ORGANA - Zakon o Ustavnom sudu: čl. 61, 62 i 104
ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU STUPIO NA SNAGU 1.02.2012: POVODOM STUPANJA NA SNAGU ZAKONA, KOMPANIJA PARAGRAF ORGANIZUJE SAVETOVANJE U FEBRUARU MESECU 2012.

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona sprovešće se po odredbama Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 i 111/2009). Ako je u navedenim postupcima posle stupanja na snagu ovog zakona presuda, odnosno rešenje kojim se okončava postupak ukinuto i vraćeno na ponovno suđenje, ponovni postupak sprovešće se po odredbama ovog zakona.

Kompanija PARAGRAF, redakcija časopisa PRAVNI INSTRUKTOR organizuje Savetovanje na temu: 

“PRIMENA NOVOG ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU” - JEDNODNEVNI SEMINAR

 PREDAVAČI:

Jelena Borovac, sudija Vrhovnog kasacionog suda;
Lidija Đukić, sudija Vrhovnog kasacionog suda;
Dr. Slavoljub Carić, zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava.

 VREME I MESTO ODRŽAVANJA:

21. februar - Novi Sad
24. februar – Beograd

Likvidacije:

Broj oglasa

Naziv privrednog subjekta

Opština

Datum oglašavanja

Trajanje oglasa

181817

LICHTENBERG - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181811

MITOS MM - U LIKVIDACIJI

Požarevac

27.01.2012

60

181799

VIDPROJEKT - U LIKVIDACIJI

Trstenik

27.01.2012

60

181793

ANONYMUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181789

NORGES - U LIKVIDACIJI

Gornji Milanovac

27.01.2012

60

181780

MILA ART - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181774

VITUS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181768

LATERAL T - U LIKVIDACIJI

Beograd-Sopot

27.01.2012

60

181763

DACOCAR - U LIKVIDACIJI

Leskovac

27.01.2012

60

181759

PVL - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

27.01.2012

60

181744

MONTIM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

27.01.2012

60

181740

EMI - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181736

DOM OLGA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181728

INTERMEZZO 2010 - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181724

DRAMA FONTANA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181720

AB-NJEFT - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181718

KARAVAN CO - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181712

TASIĆ-KOMERC - U LIKVIDACIJI

Paraćin

27.01.2012

60

181701

TEXPROM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

27.01.2012

60

181675

MAST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

90

181660

FISKULTURA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181678

UNION - U LIKVIDACIJI

Prijepolje

27.01.2012

60

181662

DESIGN CENTAR NT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181646

FLEXMATIC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

27.01.2012

60

181642

RETO CENTAR - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

27.01.2012

60

181635

SGB INVEST - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181629

SOTER FARM - U LIKVIDACIJI

Subotica

27.01.2012

60

181625

GRADSKI DOK - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

27.01.2012

60

181621

ROBI INVEST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

27.01.2012

60

181613

BELINDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181586

ZIPE INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

27.01.2012

60

181582

REVIDA - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

27.01.2012

60

181571

AUTO ŠKOLA PUTNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181565

RAILWAY CONSULTING GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

27.01.2012

60

181557

AUTO ŠKOLA RELJA - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

27.01.2012

60

181553

EKONOMIK TEHNIK - U LIKVIDACIJI

Pančevo

27.01.2012

60

181543

SIMPLY THERM - U LIKVIDACIJI

Smederevska Palanka

27.01.2012

60

181537

FIRST - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

27.01.2012

60

181526

STUDIO DAG - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181511

LA UNA BEAUTY LINE - U LIKVIDACIJI

Velika Plana

26.01.2012

60

181507

STEVA TRANS - U LIKVIDACIJI

Pećinci

26.01.2012

90

181505

JEDINSTVO - U LIKVIDACIJI

Bečej

26.01.2012

60

181499

WANG TRADING 2010 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181495

DMS EKO GROUP - U LIKVIDACIJI

Vranje

26.01.2012

60

181491

CATTADORI - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181487

ĐOKIĆ - INTERNATIONAL - U LIKVIDACIJI

Ćićevac

26.01.2012

60

181476

PANASOFT - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

26.01.2012

60

181472

SVETSKI ŠAMPIONAT KARATE-2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

26.01.2012

60

181468

MBM COMERC - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

26.01.2012

60

181444

ANONYMVS - U LIKVIDACIJI

Subotica

26.01.2012

60

181439

DANČULOVIĆ - U LIKVIDACIJI

Kladovo

26.01.2012

60

181428

MARIĆ - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181415

FUTURA IZGRADNJA - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

26.01.2012

60

181409

ŠLJUNKARA CAKO - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

26.01.2012

60

181403

CRYSTAL CODE - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181392

DADEF - U LIKVIDACIJI

Šabac

26.01.2012

60

181388

ELVEZ - U LIKVIDACIJI

Beočin

26.01.2012

60

181384

DK-KO COMPANY - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

26.01.2012

60

181382

SVADBENI DEKOR COMPANY - U LIKVIDACIJI

Pančevo

26.01.2012

60

181369

DELTA PLAST - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

25.01.2012

60

181348

BELLA VITA 2009 - U LIKVIDACIJI

Pančevo

25.01.2012

60

181340

GALVAMANIS ELECTRONICS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

25.01.2012

60

181334

RAMSET - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

25.01.2012

60

181315

IGOR TEX - U LIKVIDACIJI

Novi Kneževac

25.01.2012

60

181311

TRUCK PARTNERS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181307

GVOZDENI PUK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

25.01.2012

60

181302

GIROS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

60

181298

TAOMA 5-K - U LIKVIDACIJI

Loznica

25.01.2012

60

181272

MIVER PRIM - U LIKVIDACIJI

Čačak

25.01.2012

60

181258

IVANOVIĆ & MCHARDY INTERNATIONAL COMMERCE - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zvezdara

25.01.2012

60

181249

THE WASH - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

25.01.2012

90

181245

RUTEL ELEKTRIK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181608

EURIZON CAPITAL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

25.01.2012

90

181219

TODAX - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181215

AUTO CITY - U LIKVIDACIJI

Kruševac

24.01.2012

60

181211

MEL TRAVEL - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181207

CONO GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

24.01.2012

60

181203

ZLATNI POTOK - U LIKVIDACIJI

Žagubica

24.01.2012

60

181199

PHARMATHEKA CONSULT - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181195

MAKO - U LIKVIDACIJI

Bela Crkva

24.01.2012

60

181184

AKIFIX - U LIKVIDACIJI

Beograd-Zemun

24.01.2012

60

181180

LIBRI SYSTEM - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

24.01.2012

60

181173

ZS STILMETAL - U LIKVIDACIJI

Niš - Palilula

24.01.2012

60

181162

OBSESSION - U LIKVIDACIJI

Kovin

24.01.2012

60

181154

KITKA UBAVA - U LIKVIDACIJI

Bor

24.01.2012

60

181147

GENIJALAC IN - U LIKVIDACIJI

Stara Pazova

24.01.2012

60

181137

SEMPER RECYCLING - U LIKVIDACIJI

Novi Pazar

24.01.2012

60

181130

DULELINE - U LIKVIDACIJI

Vrbas

24.01.2012

60

181115

WEB IDENTITET - U LIKVIDACIJI

Arilje

24.01.2012

60

181113

DIMAGO-S - U LIKVIDACIJI

Beograd-Novi Beograd

24.01.2012

60

181103

WINNER IKS - U LIKVIDACIJI

Beograd-Palilula

24.01.2012

60

181099

AIR - U LIKVIDACIJI

Beograd-Stari Grad

24.01.2012

60

181095

BANAT - U LIKVIDACIJI

Kikinda

24.01.2012

60

181087

BERSI - U LIKVIDACIJI

Pančevo

24.01.2012

60

181083

SPIN CITY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181079

AQUA HEALTH GROUP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Surčin

23.01.2012

60

181075

EKO-TEHNIC-SCHMID - U LIKVIDACIJI

Novi Sad - grad

23.01.2012

60

181071

MG INVEST 2010 - U LIKVIDACIJI

Beograd-Voždovac

23.01.2012

60

181064

FERUM - U LIKVIDACIJI

Beograd-Savski Venac

23.01.2012

60

181062

MIMI DYNASTY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Vračar

23.01.2012

60

181044

OMNITRADE SOD - U LIKVIDACIJI

Sombor

23.01.2012

60

181042

BEO MONTAŽA - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181032

MORAVA-PROMET - U LIKVIDACIJI

Vrnjačka Banja

23.01.2012

60

181038

NISTEK - U LIKVIDACIJI

Beograd-Čukarica

23.01.2012

60

181023

N.T. - RIS PLUS - U LIKVIDACIJI

Beograd (grad)

23.01.2012

60

181013

PLAY - U LIKVIDACIJI

Beograd-Grocka

23.01.2012

60

181008

BOMA-JOVANOVIĆ MARINA I DRUGI - U LIKVIDACIJI

Požega

23.01.2012

60

180986

LAKOP - U LIKVIDACIJI

Beograd-Lazarevac

23.01.2012

60

Izvor: Vebsajt Agencije za privredne registre, 30.1.2012.

Stečajevi:

 

STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO SA 27.1.2012. GODINE

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

1.

"Technostar" d.o.o.

 

32. St. broj 1355/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2040

 

U postupku stečaja u predmetu broj 32. St. broj 1355/2011 nad stečajnim dužnikom "Technostar" d.o.o. u stečaju, iz Beograda, Skadarska 15.
Zakazuje se završno ročište u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 223/II za 10. februar 2012. godine, u 10,00 časova.
Na ročište se pozivaju poverioci i stečajni upravnik.
Oglas o zakazivanju ročišta objavljuje se u "Službenom glasniku RS", i na oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

2.

"Strong electronics" d.o.o.

17452177

42. St. broj 2357/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2118

 

Privredni sud u Beogradu, stečajni sudija Ljiljana Mujagić, u postupku stečaja nad "Strong electronics" d.o.o., iz Beograda, Balkanska 29, MB 17452177, PIB 102528462, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Završno ročište zakazuje se za 21. februar 2012. godine u 10,00 časova u Privrednom sudu u Beogradu, Masarikova 2, sudnica 227.

PRIVREDNI SUD U BEOGRADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

3.

Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o.

 

12. St. broj 3676/2010

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=1982

 

Privredni sud u Beogradu je rešenjem 12 St. 3676/2010 od 2. decembra 2011. godine zaključio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom:
- Preduzeće za trgovinu na veliko malo, uvoz, izvoz i usluge "Emkom" d.o.o., iz Beograda, Milana Gligorijevića 14.

PRIVREDNI SUD U VALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

4.

ZZ "Vragočanica"

 

St. broj 717/11

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2463

 

Privredni sud u Valjevu, stečajni sudija Borka Pantić u postupku stečaja nad ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice, doneo je dana 16. januara 2012. godine
REŠENJE
Ispitno ročište zakazano za 16. februar 2012. godine u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom ZZ "Vragočanica" iz Vragočanice se odlaže za 27. februar 2012. godine u 11,15 časova u Privrednom sudu u Valjevu, sudnica broj 20.
Oglas o pomeranju termina za održavanje ispitnog ročišta objaviti u "Službenom glasniku RS" i oglasnoj tabli Suda.

PRIVREDNI SUD U ZAJEČARU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

5.

PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o.

 

2. St. broj 448/10

 

 

 

Privredni sud u Zaječaru i to stečajni sudija Milena Stevanović, u postupku stečaja St. 448/2010, koji se vodi nad stečajnim dužnikom PD za klanje i preradu mesa Klanica "Polet" d.o.o. u stečaju iz Bora, a povodom razmatranja o glasanja o podnetom Planu reorganizacije, na osnovu člana 164. Zakona o stečaju, 23. januara 2012. godine, doneo je
REŠENJE
Određuje se nastavak ročišta za razmatranje i glasanje o predlogu Plana reorganizacije koji je podnela ovom sudu Danojla Matijašević iz Bora, u svojstvu većinskog vlasnika kapitala stečajnog dužnika dana 21. jula 2011. godine, u uređenom tekstu dana 30. avgusta 2011. godine, i sa izmenama od dana 23. januara 2012. godine, za glasanje o istom Planu reorganizacije od strane poverilaca za 14. februara 2012. godine, u 13,00 časova, u Privrednom sudu u Zaječaru, u sudnici broj 4.
Glasanje o predloženom Planu reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja može se obaviti pisanim putem, dostavljanjem sudu glasačkih listića sa overenim potpisom ovlašćenog lica, i vršiće se u okviru klasa poverilaca navedenih u predloženom Planu reorganizacije.
Obaveštavaju se svi poverioci, stečajni dužnik, stečajni upravnik, osnivači stečajnog dužnika, odnosno članovi stečajnog dužnika kao i sva zainteresovana lica da mogu da izvrše uvid u pisani predlog Plana reorganizacije iz stava jedan ovog Rešenja, i u Mišljenje Komisije za zaštitu konkurencije kao i u Spisak svih poverioca razvrstanih u klase poverilaca sa iznosima i procentima visine njihovih potraživanja za potrebe glasanja, u prostoriji Privrednog suda u Zaječaru, soba broj 9.
Rešenje o određivanju napred navedenog ročišta za razmatranje Plana reorganizacije i glasanje o istom Planu biće objavljeno u "Službenom glasniku RS" i u dva visokotiražna dnevna lista i to "Politika", i "Večernje novosti".

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

6.

Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o.

07408188

6. St. broj 53/11

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

 

 

Privredni sud u Kraljevu, obaveštava poverioce da je u postupku stečaja koji se sprovodi nad stečajnim dužnikom Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. Metikoši u stečaju, Metikoši 117, rešenjem St. broj 53/11 od 17. januara 2012. godine, zaključen stečajni postupak nad Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge "Žico-komerc" d.o.o. u stečaju, Metikoši 117, mat. br. 07408188 PIB 101307738.
Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba u roku od 8 dana od oglašavanja u "Službenom glasniku RS" Privrednom Apelacionom sudu u Beogradu, a preko ovog suda.

PRIVREDNI SUD U KRALJEVU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

7.

Zemljoradnička zadruga Roćevići

 

5. St. broj 515/2010

 

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2498

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/ZZ+Rocevici.shtml/seo=/companyid=31266

Privredni sud u Kraljevu, i to sudija Danijela Dukić, u postupku stečaja St. broj 515/10 nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo, doneo dana 18. januara 2012. godine sledeće
REŠENJE
I Određuje se završno ročište po postupku stečaja nad stečajnim dužnikom Zemljoradnička zadruga Roćevići Kraljevo za 17. februar 2012. godine, u 12,00 časova, u zgradi Privrednog suda u Kraljevu, Cara Dušana 41, sudnica 15.
II Otkazuje se ispitno ročište zakazano za 17. februar 2012. godine sa početkom u 10,00 časova.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

8.

Preduzeće za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o.

09142479

3. St. broj 629/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2650

 

Privredni sud u Nišu, i to stečajni sudija Momir Tasić, postupajući po predlogu za otvaranje stečajnog postupka podnetog od strane predlagača Fonda za razvoj Republike Srbije nad Preduzećem za spoljnu, unutrašnju trgovinu i proizvodnju "Tara komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište broj 7, doneo je 12. januara 2012. godine
REŠENJE
Otvara se postupak stečaja nad "Tara Komerc" d.o.o. Leposavić, Slanište 7, matični broj 09142479, PIB 101815103.
Stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika imenuje se Paunović Goran iz Pirota.
Pozivaju se poverioci da u roku od 60 dana, a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS", prijave Privrednom sudu u Nišu, svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prema stečajnom dužniku, pisanom prijavom sa dokazima o osnovanosti potraživanja, u dva primerka.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da odmah ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište zakazuje se za 29. februar 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Ispitno ročište zakazuje se za 4. april 2012. godine sa početkom u 9,00 časova, koje će se održati u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 3.
Stečajni postupak je otvoren 12. januara 2012. godine i tog dana je rešenje objavljeno na oglasnoj tabli Suda.
Nalaže se Agenciji za privredne registre da upiše u registar otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

9.

DP "Autoremont"

 

1. St. broj 55/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/AUTOREMONT.shtml/seo=/companyid=4345

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Snežana Vukosavljević-Obradović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom DP "Autoremont" u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Agencija za privatizaciju preko poverenika Dragana Jovovića, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu ispitane.
Ročište će se održati dana 9. februara 2012. godine u 11,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica broj 4.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NIŠU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

10.

"Saputnik" a.d.

 

1. St. broj 1080/2010

 

 

http://www.priv.rs/Agencija+za+privatizaciju/90/PUTNIK+-+SAPUTNIK+AD.shtml/seo=/companyid=4753

Privredni sud u Nišu, stečajni sudija Ljiljana Pejić, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Saputnik" a.d. u stečaju iz Niša, koga zastupa stečajni upravnik Aca Nikolić, radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine, doneo je 16. februara 2012. godine
REŠENJE
Određuje se održavanje dopunskog ispitnog ročišta radi ispitivanja prijava potraživanja koje nisu bile ispitane na ispitnim ročištima od 10. maja 2011. godine i 22. decembra 2011. godine.
Ročište će se održati 9. februara 2012. godine u 12,00 časova u zgradi Privrednog suda u Nišu, Svetosavska 7a, sudnica 2.
Rešenje objaviti na oglasnoj tabli suda i u "Službenom glasniku RS".

PRIVREDNI SUD U NOVOM SADU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

11.

Marunex Company DOO

20021004

1. St. 1157/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=2620

 

Privredni sud u Novom Sadu, po sudiji Vladislavu Kurteku, u postupku utvrđivanja postojanja stečajnog razloga nad dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, a po predlogu za sprovođenje stečaja Eurobank EFG AD Beograd, Vuka Karadžića 10, čiji je punomoćnik dr Nemanja Aleksić, advokat u Novom Sadu dana 16. januara 2012. godine donosi
REŠENJE
Otvara se stečajni postupak nad dužnikom dužnikom Marunex Company DOO Novi Sad, Uspenska 18, MB 20021004, PIB 103785623, stečajni razlog je trajnija nesposobnost plaćanja.
Za stečajnog upravnika se imenuje Dejan Tomašević iz Novog Sada.
Pozivaju se obezbeđeni i neobezbeđeni poverioci da prijave svoja potraživanja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenom glasniku RS", a najkasnije u roku od 120 dana pod pretnjom prekluzije, u dva primerka sa dokumentacijom, u skladu sa članom 111. Zakona o stečaju.
Nalaže se dužnicima stečajnog dužnika da bez odlaganja izmire svoja dugovanja prema stečajnom dužniku.
Prvo poverilačko ročište se zakazuje za 14. februara 2012. godine sa početkom u 12,00 časova, u ovom sudu, Sutjeska 3, prizemlje, sudnica br. 7.
Ispitno ročište se zakazuje za 14. marta 2012. godine, sa početkom u 9,00 časova, u ovom sudu Sutjeska 3, prizemlje, sudnica broj 7.
U slučaju da se na poverilačkom ročištu utvrdi da dužnik nema imovine ili da je ona neznatna, a niko od poverilaca nakon dostavljanja Izveštaja o EFS ne predloži da se postupak nastavi i za to uplati predujam na ime troškova na koje ga obaveže sud, nakon poverilačkog ročišta održaće se završno ročište, uz obavezu stečajnog upravnika da istovremeno sa Izveštajem o EFS pripremi i završni izveštaj i završni račun.
Oglas o otvaranju stečajnog postupka ističe se na oglasnu tablu Privrednog suda u Novom Sadu, na dan 16. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

12.

"Plavex" d.o.o.

 

Posl. 2. St. broj 413/2011

 

 

 

Privredni sud u Sremskoj Mitrovici kao prvostepeni stečajni sud, postupajući po stečajnom sudiji Katici Popović, u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Plavex" d.o.o. u stečaju, Beška, donosi 10. januara 2012. godine, nakon održanog ispitnog ročišta, sledeći zaključak.
Nalaže se stečajnom dužniku i stečajnom poveriocima da u roku od osam dana od dana objavljivanja zaključka u "Službenom glasniku RS", polože na žiro račun depozita Privrednog suda Sremska Mitrovica, broj 840-310802-86 na ime troškova stečajnog postupka iznos od 446.000,00 dinara i podnesu zahtev za sprovođenje stečajnog postupka, a u suprotnom će se stečajni postupak zaključiti na osnovu člana 13. stav 2. Zakona o stečaju.
Izvod iz zaključka Privrednog suda Sremska Mitrovica posl. broj St. 413/2011 od 10. januara 2012. godine.

PRIVREDNI SUD U SUBOTICI

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

13.

"Wow winery" d.o.o.

20094486

Posl. broj 443/2011

http://pretraga.apr.gov.rs/pretragastecajdokumentacija/predmeti.aspx

http://alsu.gov.rs/bap/code/navigate.jsp?Id=87&case_id=829

 

Privredni sud u Subotici je dana 16. 1. 2012. godine doneo rešenje St. 443/2011, kojim rešenjem je potvrđeno usvajanje plana reorganizacije od 1.8.2011. godine - prečišćeni tekst od 12. 1. 2012. godine, kog je sudu podneo predlagač Đorđević Živojin u postupku stečaja nad stečajnim dužnikom "Wow winery" d.o.o. Palić, J. Kolumba 33 - matični broj 20094486, PIB broj 104135871. Ovo rešenje ima pravno dejstvo prema svim učesnicima stečajnog postupka od dana pravosnažnosti ovog rešenja, uključujući i poverioce koji svoja potraživanja nisu prijavili u stečajnom postupku, kao i prema učesnicima koji su prigovorili u stečajnom postupku.

PRIVREDNI SUD U ČAČKU

Red. br.

Naziv dužnika

Matični broj

Stečajni broj

Status dužnika APR

Status dužnika ALSU

Status dužnika Agencija za privatizaciju

14.

"LM promet"

6153763

2. St. broj 263/2011

 

 

 

Privredni sud u Čačku, je rešenjem St. 263/2011 od 17. januara 2012. godine, otvorio postupak stečaja nad stečajnim dužnikom "LM promet" od, Mirković Milomir i dr. Čačak, Vojvode Stepe 289a, Mb 6153763, PIB 101109453 i sa ovim danom su nastupile pravne posledice otvaranja stečajnog postupka, isticanjem rešenja na oglasnoj tabli suda.
Stečajni upravnik je Zoćević Slobodan, iz Čačka, kontakt telefon 063/60-60-70.
Pozivaju se poverioci ovog stečajnog dužnika da najdalje u roku od 120 dana od objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku RS" prijave svoja potraživanja. prijave potraživanja dostavljati Privrednom sudu u Čačku, u dva primerka sa svim prilozima, i pozivom na broj St. 263/2011, na adresu Cara Dušana 6, čačak. prijave podnete po isteku ovog roka biće odbačene kao neblagovremene.
Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da bez odlaganja ispune svoje obaveze prema stečajnoj masi.
Prvo poverilačko ročište je određeno za 13. mart 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica broj 3, sa početkom u 11,00 časova. Ukoliko skupština poverilaca ne bude formirana pre prvog poverilačkog ročišta, ista se saziva za prvo poverilačko ročište.
ispitno ročište zakazano je za 20. septembar 2012. godine, i održaće se u Privrednom sudu u Čačku, Cara Dušana 6, sudnica 3, sa početkom u 11,00 časova.

Izvor: Redakcija, 30.1.2012.