Radovi za koje se ne izdaje građ. dozvola

Postavite pitanje
Telefon: 011/40-43-190
011/40-43-191
011/40-43-192

Email PrintS obzirom da u Zakonu nije precizirano kako postupiti po zahtevu za odobrenje za izgradnju po članu 145. Zakona, ako nisu ispunjeni formalni uslovi, molim da mi odgovorite na sledeće pitanje: U slučaju da nisu ispunjeni formalni uslovi propisani po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji, da li se zaključkom odbija zahtev ili nalaže dopuna zahteva?

Ako nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po zahtevu, nadležni organ zahtev odbacuje zaključkom, u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva, uz navođenje svih nedostataka.


Odgovori na pitanja iz oblasti Zakona o planiranju i izgradnji su pisana od strane Nacionalne Alijanse za Lokalni Ekonomski Razvoj (NALED) a verifikovana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u skladu se projektom i saradnjom koju NALED vodi. Ukoliko imate pitanja, možete ih slobodno uputiti direktno NALED-u telefonom ili pisano, putem kontakt formulara.