Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Tehnička dokumentacija

Postavite pitanje
Telefon: 011/40-43-190
011/40-43-191
011/40-43-192

Email PrintPitanje u vezi primene člana 135: Šta se dostavlja uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole, projekat za građevinsku dozvolu, izvod iz projekta ili oboje?

Dostavljaju se oba dokumenta, s obzirom da je članom 135. stav 1. Zakona, predviđeno da se građevinska dozvola izdaje investitoru koji uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole dostavi projekat za građevinsku dozvolu, ima odgovarajuće pravo na zemljištu ili objektu i koji je dostavio dokaze propisane podzakonskim aktom kojim se bliže uređuje sadržina i način izdavanja građevinske dozvole i platio odgovarajuće administrativne takse. Sastavni deo zahteva je i izvod iz projekta za izdavanje građevinske dozvole, potpisan i overen pečatom lične licence od strane glavnog projektanta.

Takođe, članom 15. Pravilnika o načinu, postupku i rokovima sprovođenja objedinjene procedure propisano je da se uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole, između ostalog, prilaže:

1) izvod iz projekta za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije;

2) projekat za građevinsku dozvolu, izrađen u skladu sa pravilnikom kojim se uređuje sadržina tehničke dokumentacije, u elektronskoj formi, kao i onoliko primeraka u papirnoj formi koliko podnosilac zahteva.


Odgovori na pitanja iz oblasti Zakona o planiranju i izgradnji su pisana od strane Nacionalne Alijanse za Lokalni Ekonomski Razvoj (NALED) a verifikovana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u skladu se projektom i saradnjom koju NALED vodi. Ukoliko imate pitanja, možete ih slobodno uputiti direktno NALED-u telefonom ili pisano, putem kontakt formulara.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge