Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Objedinjena procedura

Postavite pitanje
Telefon: 011/40-43-190
011/40-43-191
011/40-43-192

Email PrintPlaćanje naknade i taksi nadležim javnim preduzećima. Primer: Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode“ taksu naplaćuje na osnovu provedenih sati na terenu, jer uslove izdaju na osnovu obaveznog izlaska na teren, jer je svaki slučaj specifičan. Zakon o vodama ih obavezuje kako izgleda akt iz njihove nadležnosti i isti ne sadrži iznos takse. Zakon o planiranju i izgradnji njih ne obavezuje, već Zakon o vodama i Zakon o opštem upravnom postupku i na osnovu tih zakona, rok za izdavanje je 30 dana, a Zakonom o planiranju i izgradnji je predviđeno 15 dana. kako postići da se svi zakoni ispoštuju?

Napominjemo da se prilikom nesaglasnosti rokova propisanim drugim, posebnim zakonima, primenjuju odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, obzirom da je članom 134[s3], propisano da se odredbe drugih zakona kojima se na drugačiji način uređuju pitanja koja su predmet uređivanja ovog zakona neće primenjivati, osim zakona i propisa kojima se uređuje zaštita životne sredine. Rokovi za postupanje imalaca javnih ovlašćenja su jasno utvrđeni u ZPI, kao i u podzakonskim aktima koji su na osnovu njega doneti. Takođe, napominjemo da obračun naknade za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje na osnovu sati provedenih na terenu, odnosno sličnih elemenata, nije u suprotnosti sa ZPI, koji upravo predviđa da iznos naknade mora biti u skladu sa stvarnih troškovima radnji koje preduzimaju imaoci javnih ovlašćenja.


Odgovori na pitanja iz oblasti Zakona o planiranju i izgradnji su pisana od strane Nacionalne Alijanse za Lokalni Ekonomski Razvoj (NALED) a verifikovana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u skladu se projektom i saradnjom koju NALED vodi. Ukoliko imate pitanja, možete ih slobodno uputiti direktno NALED-u telefonom ili pisano, putem kontakt formulara.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge