Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Radovi za koje se ne izdaje građ. dozvola

Postavite pitanje
Telefon: 011/40-43-190
011/40-43-191
011/40-43-192

Email PrintKada se odobrava fizička deoba stana kojim se od jednog stana formiraju dva stana, po članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji bez izvođenja radova, da li su investitori u obavezi da obezbede i parking mesto? Da je potrebno da tražimo Informaciju o lokaciji za napred navedene radove? Ukoliko investitor ne može da obezbedi parking mesto na parceli ili u garaži, da li se može prihvatiti Ugovor sa JP „Parking servisom“ (koji ugovor zakup ili kupoprodaja).

U konkretnom slučaju potrebno je da uvidom u planski dokument, bez izdavanja informacije o lokaciji, utvrdite taj urbanistički parametar, te ako je planom predviđeno obavezno obezbeđivanje parking mesta (''jedan stan-jedno parking mesto'' ili utvrđena obaveza na drugi način-po površini stanova...), to će predstavljati i obavezni uslov za podnosioca. Nadležni organ utvrđuje šta se smatra obezbeđenim parking mestom, u smislu propisa o uređenju prostora, ali i opštim aktima jedinice lokalne samouprave.


Odgovori na pitanja iz oblasti Zakona o planiranju i izgradnji su pisana od strane Nacionalne Alijanse za Lokalni Ekonomski Razvoj (NALED) a verifikovana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u skladu se projektom i saradnjom koju NALED vodi. Ukoliko imate pitanja, možete ih slobodno uputiti direktno NALED-u telefonom ili pisano, putem kontakt formulara.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge