Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Građevinsko zemljište

Postavite pitanje
Telefon: 011/40-43-190
011/40-43-191
011/40-43-192

Email PrintU članu 88. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (''Sl. glasnik RS'', br. 132/14 i 145/14) koji se odnosi na promenu namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, u stavu gde se oslobađa obaveze plaćanja promena namene izostavljen je postupak legalizacije objekata . Da li to znači da se sada u postupku legalizacije obavezno plaća promena namene zemljišta pre izdavanja građevinske dozvole? S obzirom da važeći Zakon o legalizaciji objekata nije predvideo ovu obavezu molimo vas da nam rastumačite ovu dilemu-problem, jer u kontaktu sa drugim opštinama u okruženju nismo dobili jasno tumačenje, a svi su u dilemi.

U postupcima legalizacije objekata primenjuju se opšte odredbe člana 88. Zakona, koje se primenjuju i u redovnim postupcima, dakle, nije predviđeno, osim u slučajevima predviđenim Zakonom, oslobađanje od plaćanja naknade za prenamenu iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište u postupcima legalizacije.

 


Odgovori na pitanja iz oblasti Zakona o planiranju i izgradnji su pisana od strane Nacionalne Alijanse za Lokalni Ekonomski Razvoj (NALED) a verifikovana od strane Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, u skladu se projektom i saradnjom koju NALED vodi. Ukoliko imate pitanja, možete ih slobodno uputiti direktno NALED-u telefonom ili pisano, putem kontakt formulara.

Kompanija Paragraf svojim pretplatnicima pruža odgovore na stručna pitanja koja se odnose na tumačenje prava.

Ukoliko niste naš pretplatnik možemo da Vas uputimo na:

  • našu internet stranicu na kojoj smo predstavili određene subjekte kojima se možete obratiti za besplatnu pravnu pomoć
  • adresar advokata, gde možete pronaći stručnjaka koji će Vam pružiti advokatske ili konsultantske usluge