100 pitanja - 100 odgovora

Ideja da se nesebično podrži projekat besplatne pravne pomoći Pro Bono organizacije pod nazivom ,,100 pitanja -  100 odgovora“ potekla je iz  želje da broj  pravnih problema sa kojima se građani suočavaju zbog nepoznavanja pravnih propisa bude smanjen. Pošto nije bilo mogućnosti, tačnije kapaciteta da se daju odgovori na svako postavljeno pitanje, objavljeni su odgovori na 100 najučestaljih, što će svakako predstavljati značajan doprinos pružanju besplatne pravne pomoći građanima Srbije i to ne samo onima koji su se obraćali Pro Bono organizaciji za pomoć.

Imajući u vidu da ni kolege iz struke ne mogu podjednako dobro poznavati sve oblasti prava, a da čuveno ,,nepoznavanje prava škodi“ može imati za posledicu kako nemogućnost ostvarivanja tako i  zaštite prava, značajno je što je ovaj projekat podržan od strane velikog broja stručnjaka iz oblasti prava, saradnika i prijatelja Pro Bono, kao što su: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Pravosudna akademija, Paragraf, advokatske kancelarije i drugi.

Prof. dr Slađana Jovanović, počasna članica UO Pro Bono organizacije

Porodica

Imovinski odnosi u braku Ana Obradović
Naknada troškova vantelesne oplodnje Slobodan Trivić
Šta je nasilje u porodici? Jelena Smirčić
Razvod braka Milana Ratko
Roditeljski dodatak Stefan Bojović
Usvojenje Filip Lazić

Posao

Minimalna zarada Dušan Rajaković
Pravo na neiskorišćeni godišnji odmor Radmila Lišanin
Pravo na novčanu naknadu zbog prestanka radnog odnosa Tatjana Nikolić
Do kog iznosa i pod kojim uslovima poslodavac može opteretiti
zaradu zaposlenog novčanim potraživanjima?
Radmila Lišanin
Porodiljsko odsustvo Radmila Lišanin
Prava zaposlenih kod promene poslodavca Tatjana Nikolić
Prerastanje radnog odnosa na određeno u radni odnos
na neodređeno vreme
Tatjana Nikolić
Raspored, preraspodela radnog vremena i prekovremeni rad Mirjana Stojanović
Smenski i noćni rad  
Starosna penzija Tatjana Nikolić
Tehnološki višak Radmila Lišanin
Upućivanje na rad kod drugog poslodavca Radmila Lišanin
Da li trudnice ostvaruju pravo na 100% naknade za rad
za vreme bolovanja i ko obezbeđuje naknadu zarade
Vera Paripović

Kuća

Tužba za iseljenje Nenad Cvjetićanin
Ugovor o zakupu stana  
Zakup stana Snežana Marić

Krivično pravo

Neovlašćeno držanje opojnih droga Gordan Krstić
Krivična prijava  
Naknada štete neosnovano osuđenih i neosnovano lišenih slobode Mirjana Mihajlović
Nedavanje izdržavanja Gordan Krstić
Način odbrane u prekršajnom postupku Sanja Sremčev
Institut odlaganja krivičnog gonjenja  
Oštećeni kao supsidijarni tužilac Mirjana Mihajlović
Rehabilitacija Mirjana Mihajlović
Sitna krađa Smiljka Jeftović
Sporazum o priznanju krivice Gordan Krstić
Zastarelost u krivičnom postupku Smiljka Jeftović

Nasleđivanje

Pravo na nužni deo Stefan Bojović
Ugovor o doživotnom izdržavanju Nenad Cvjetićanin
Uračunavanje poklona u nasledni deo Stefan Beličević

Strazbur

Evropski sud za ljudska prava - Kako do Strazbura? Slobodan Radovanović
Primena Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i uslovi prihvatljivosti predstavke pred Evropskom
sudom za ljudska prava
Biljana Vujičić

Socijalna zaštita

Centar za socijalni rad Stefan Beličević
Dečiji dodatak Stefan Bojović
Hraniteljstvo Marija Vlajković
Jednokratna novčana pomoć  
Stanovi za mlade koji napuštaju dom Marko Krstajić

Zdravstvena zaštita

Da li su dobrovoljni davaoci krvi u obavezi da plaćaju
participaciju za zdravstvene usluge i lekove?
Vera Paripović
As a foreigner in Serbia which kind of health care can I get? Dušan Rajaković
Kome da se obratim za propisivanje štaka? Dušan Rajaković
Iako sam zakazala dva meseca ranije, ni to nije značilo da će pregled biti obavljen na vreme. Da li postoji rok, u kome je zdravstvena ustanova dužna da mi omogući pregled? Dušan Rajaković
Osoblje bolnice u kojoj se lečim je veoma neljubazno. Šta mogu da uradim da bi sprečila takvo ponašanje? Dušan Rajaković
Kao stranac u Srbiji koju vrstu zdravstvene zaštite mogu da dobijem? Dušan Rajaković
Da li imam pravo na zdravstvenu uslugu izvan mesta u kome živim? Dušan Rajaković
Da li ostvarujem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
danom stupanja u radni odnos ili je neophodno da sam
u proteklom periodu bio osiguran
Vera Paripović

Izvršni postupak

Izjava o imovini Vladimir Rajić
Izvršenje na udelima Vladimir Rajić
Prigovor protiv rešenja o izvršenju  
Prijava potraživanja Vanja Petković

Ugovori

Kapara i avans Mirjana Stojanović
Pravo preče kupovine Biljana Vujičić
Predugovor i glavni ugovor Mirjana Stojanović
Smetanje državine  
Stvarne službenosti Marko Krstajić
Zastarelost potraživanja Mirjana Stojanović

Parnični postupak

Dostavljanje u parničnom postupku Nenad Cvjetićanin
Postupak u parnicama zbog smetanja državine  
Presuda zbog izostanka po novom Zakonu o parničnom postupku Sanja Sremčev
Postupak u sporovima male vrednosti Biljana Vujičić
Troškovi parničnog postupka Nenad Cvjetićanin
Tužba zbog smetanja državine  
Vremenski okvir za sprovođenje postupka po novom
Zakonu o parničnom postupku
Sanja Sremčev